LONGREAD: Frankrijk – Macron heeft de strijd tegen het radicalisme opgegeven

(Door: Guy Millière – Vertaling: E.J. Bron)

1 november 2020. Didier Lemaire, een gymnasiumleraar die in Trappes, een kleine stad ten westen van Parijs, werkt, publiceerde een open brief in het linkse tijdschrift “Le Nouvel Observateur”. Hij sprak over de moord op Samuel Paty, een andere leraar, die twee weken daarvoor door een islamitische extremist bruut onthoofd werd. Hij stelde de onderwerping van de Franse autoriteiten aan religieuze intimidatie en de onmogelijkheid aan de kaak dat het Franse schoolsysteem in staat zou zijn om werkelijke informatie over het verhaal door te geven of de scholieren de intellectuele middelen te geven om vrij te denken. Hij zei dat de situatie in de stad waarin hij werkt in slechts enkele jaren tijd duidelijk verslechterd zou zijn. Lemaire schreef:

“In het jaar dat ik op het gymnasium aankwam waar ik les gaf, was de synagoge van de stad net afgebrand en waren joodse gezinnen gedwongen het land te verlaten. Na de aanslagen van 2015 en 2016 in Frankrijk heb ik deelgenomen aan preventieve maatregelen… Toen ik in 2018 zag dat mijn inspanningen botsten met krachten die veel machtiger waren dan ik, schreef ik aan de president van de republiek om hem te verzoeken dringend te handelen om onze scholieren tegen de ideologische en sociale druk te beschermen die op hen wordt uitgeoefend. Een druk, die hen langzamerhand onttrekt aan de nationale gemeenschap. Helaas werd er niets ondernomen…”

“Er zijn op dit moment 400 geradicaliseerde mensen met een S-akte (gevaarlijk voor de veiligheid van de staat), die vrij in Trappes rondlopen… Er zijn duizenden ideologen bezig om een gevoel van slachtofferschap te bevorderen, om haat aan te wakkeren. Deze ideologen zijn geenszins “separatisten”: ze willen niet gewoon de mensen uit de nationale gemeenschap verwijderen, ze willen de republiek, de democratie en het schoolsysteem vernietigen… Het is hun strategie om een frontale oorlog te vermijden en terreurdaden te verveelvoudigen om de vijand murw te maken… Ze neutraliseren het gevarenbewustzijn door het slechte geweten van de “progressieven” te gebruiken en van “racisme”, “onrechtvaardigheid” of “politiegeweld” te spreken. Ze willen vrouwen tot slavernij reduceren. Ze infiltreren scholen, universiteiten, de lokale en nationale politieke sfeer door zich overal uit te breiden… de order luidt “het verschil van de ander te accepteren”. Ze verlammen de wil om op moorden anders te reageren dan met bloemen, kaarsen en woorden…”

“We staan aan het begin van een terreuroorlog, die zich zal versterken, omdat een groot deel van onze medeburgers    er de voorkeur aan geeft om niet waar te nemen dat ons erfgoed bedreigd wordt. Als ze bereid zouden zijn om te zien wat er gebeurt, dan zouden ze de moed moeten opbrengen om te vechten. Samuel Paty had deze moed, zonder twijfel, want hij waardeerde ons erfgoed. Maar hij werd niet beschermd door de instellingen, die de bedreiging onderschat hebben, net zoals onze politieke vertegenwoordigers en de meerderheid van onze burgers dat doen.”

Hoewel de brief niet werd beantwoord door de Franse autoriteiten, kreeg Lemaire onmiddellijk na de publicatie moorddreigingen. Hij werd ook agressief op straat aangesproken door mensen, die tegen hem zeiden dat hij hetzelfde lot zou ondergaan als Paty. Terwijl het ministerie van Binnenlandse Zaken hem onder politiebescherming plaatste, werd hij door de politie scherp bekritiseerd: ze beschuldigde hem van onrust stoken. “Hij is onverantwoordelijk”, zei ze. “Hij giet olie op het vuur”. De andere leraren van het gymnasium waar hij lesgaf, verweten hem de aandacht op zichzelf te vestigen en daardoor hen in gevaar te brengen. De burgemeester van de stad, Ali Rabeh, lid van een extreemlinkse partij, “Génération.s”, beschuldigde hem ervan de stad te besmeuren en deed aangifte tegen hem wegens laster. Lemaire besloot ontslag te nemen.  

Veel leraren in Frankrijk worden met dezelfde situatie geconfronteerd. Ook al durven enkelen erover te praten, in gesprek met journalisten willen ze altijd anoniem blijven. Ze zijn zonder twijfel bang – een denkwijze, die onthoofdingen vermoedelijk willen creëren. Er zijn ook leraren die, mogelijkerwijs omdat ze bang zijn, buigen, bepaalde thema´s opgeven en – wanneer scholieren antisemitische en antiwestelijke beledigingen schreeuwen – net doen alsof ze niets zouden horen. In de meeste Franse gymnasia is het bijna onmogelijk geworden om over Israël of de Holocaust te spreken.

De meeste journalisten schijnen er de voorkeur aan te geven om elke discussie over de opmars van de radicale islam in Frankrijk te vermijden. Ze weten dat diegenen die dit doen onmiddellijk “racisten” of “islamofoben” genoemd worden en vaak bedreigd, vervolgd, tot hoge boetes veroordeeld of door hun werkgevers ontslagen worden.

Politieke leiders, zowel links als rechts, misschien omdat zij bewust hun ogen dichtdoen of uit bezorgdheid om kiezersstemmen, vermijden het thema eveneens.

Éric Zemmour, een van de weinige journalisten die nog vrij over het thema spreekt, staat minstens eenmaal per jaar voor de rechtbank. De tegen hem opgelegde boetes bedragen iedere keer € 10.000,- Ondanks meervoudige oproepen om hem te ontslaan, geeft de tv-zender “CNews” hem op bewonderenswaardige wijze nog steeds elke dag een platform. Enkele weken geleden legde de CSA (Hoogste Audiovisuele Raad), die voor de regulering en bewaking van audiovisuele media in Frankrijk verantwoordelijk is, een boete van € 200.000,- aan “CNews” op. Toen bijvoorbeeld een man, die oorspronkelijk Ali H. (18) heette en de status van een “onbegeleide minderjarige vluchteling” genoot, 25 jaar oud bleek te zijn en zichzelf Zaheer Hassan Mehmood noemde, twee mensen met een hakbijl voor het voormalige kantoor van het satirisch tijdschrift “Charlie Hebdo” aanviel, zei Zemmour:

“Ieder jaar ontvangt Frankrijk op zijn grondgebied zonder controle duizenden mensen uit de islamitische wereld, die geïsoleerde minderjarige vluchtelingen zouden zijn, maar die noch minderjarig noch geïsoleerd zijn en die vaak roofovervallen en moorden plegen.”

Hoewel hetgeen Zemmour zei correct en controleerbaar was, zei de CSA dat het uitspreken van bepaalde feiten “aanzetten tot rassenhaat” zou voorstellen.

Slechts één politieke partij durft duidelijk over de gevaren te spreken, die uit de islamisering van Frankrijk en de radicale islam voortkomen: het Rassemblement National. Ook haar voorzitster Marine Le Pen wordt vaak door rechters gedagvaard en veroordeeld. In 2015 vergeleek een Franse journalist het Rassemblement National met de “Islamitische Staat”. Le Pen reageerde daarop met twee foto´s van misdaden van ISIS op Twitter en voegde er aan toe: “Dat is de ´Islamitische Staat´”. Op 10 februari moest Marine Le Pen voor een rechtbank verschijnen om op een aanklacht van het Franse ministerie van Justitie tegen haar te reageren wegens “de verbreiding van gewelddadige boodschappen, die de mensenwaarde serieus ondermijnen, die waarschijnlijk door minderjarigen bekeken kunnen worden”. In de rechtbank vroeg de rechter aan Le Pen op een aanklagende toon: “Denkt u dat deze foto´s de mensenwaarde schenden?”” Le Pen antwoordde: “Het is de misdaad die de mensenwaarde schendt, het is niet zijn fotografische repproductie.”

Frankrijk is het belangrijkste islamitische land in Europa (officieel is 8,8% van de bevolking moslim). De islam is de tweede religie in Frankrijk, maar staat op de eerste plaats als je het aantal actief praktiserende gelovigen telt. De kerken zijn meestal leeg en het aantal kerkgemeenteleden daalt (sinds het jaar 2000 werden 45 kerken in Frankrijk afgebroken). Moskeeën daarentegen zijn vol en talrijker. Het aantal moslims dat de islam wil praktiseren, is zo groot dat in meerdere steden elke vrijdagmiddag moslims op straat bidden en het verkeer tijdens de gebedstijd blokkeren, terwijl de politie niet durft in te grijpen.

Frankrijk is ook een land, waarin meer dan 150 moskeeën in het hele land imams hebben, die extreemradicale preken geven en oproepen tot actie tegen het Westen. Het aantal jonge moslims onder 25 jaar, die het islamitisch recht boven het Franse recht plaatsen, groeit verder en heeft inmiddels74% bereikt. In de afgelopen tien jaar waren “islamisten”, die in Frankrijke dodelijke aanslagen pleegden, vooral in Frankrijk geboren moslims. Dat gold voor Mohammed Merah, die in 2012 in Toulouse zowel soldaten als joodse kinderen vermoordde; Said en Cherif Kouachi, die in 2015 bij het tijdschrift “Charlie Hebdo” twaalf mensen vermoordden; Amed Coulibaly, die enkele dagen na de aanslag op “Charlie Hebdo”mensen in een supermarkt in Saint Mande vermoordde, en Samy Amimour, een van de drie terroristen die in november 2015 90 mensen vermoordden in het Bataclan-theater. Dat maakt van de radicale islam en het islamitisch terrorisme een Frans probleem.

Een grote meerderheid van de Franse bevolking (61%) is zich er van bewust dat er een serieus en groeiend probleem voor de Franse samenleving staat, en beschouwt de islam als onverenigbaar met de Franse waarden.

Het dagelijkse tv-programma van Zemmour breekt ondanks de boetes al meer dan een jaar lang alle kijkrecords. Toen het tijdschrift “Valeurs Actuelle” een peiling publiceerde om te kijken hoeveel mensen op Zemmour zouden stemmen wanneer hij zou besluiten zich kandidaat te stellen bij de volgende Franse presidentsverkiezingen, werd hij op 17% van de stemmen geschat.

Peilingen duiden er op dat Marine Le Pen, die officieel kandideert, meer dan 26% van de stemmen zal halen en na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 2022 op de eerste plaats zal staan – voor de huidige Franse president Emmanuel Macron. In de tweede ronde zou Macron winnen, echter met maar een kleine voorsprong. In de omgeving van de Franse president neemt de zorg toe. In 2017 gebruikte Macron de angst voor het “fascisme” om er bij de Fransen op aan te dringen niet op Le Pen te stemmen, maar uit verschillende peilingen blijkt dat deze strategie mogelijkerwijs niet meer functioneert.

Voor de coronavirus pandemie hadden veel mensen in Frankrijk Macron afgewezen. Hij had verachtelijke opmerkingen over de minder geprivilegieerden gemaakt. Hij had de opstand van de “gele hesjes” met geweld neergeslagen. Een langdurige staking bij het openbaar vervoer had het land geblokkeerd, kort voordat de Franse regering een strenge lockdown uitvaardigde, die de economie van het land meerdere weken volledig lamlegde. Maandenlang werd aan de hele Franse bevolking een uitgaansverbod van 19.00 uur tot 06.00 uur opgelegd. Meer dan een jaar na het begin van de pandemie werd er opnieuw een strenge lockdown uitgevaardigd. Sinds 17 maart 2020, meer dan een jaar geleden, is elke bijeenkomst van meer dan zes personen verboden. Cafés, restaurants en de meeste winkels blijven compleet gesloten. De economische gevolgen waren catastrofaal: in 2020 kromp de Franse economie met meer dan 8%, een van de ergste dalingen in Europa.

De frustratie van het publiek over Macron is nog steeds groot: 60% van de Fransen geeft aan ontevreden of zeer ontevreden te zijn met de manier waarop hij het land leidt.

Al maandenlang zoekt Macron een uitweg. Hij ziet dat het succes van Marine Le Pen te herleiden is naar de standvastige standpunten die zij heeft ingenomen met betrekking tot het islamitische gevaar. Hij besloot tot handelen over te gaan. Nadat hij vorig jaar meermaals van het creëren van een “Franse islam” had gesproken, kondigde hij aan om het door hem zo genoemde “´islamistisch´ separatisme” in het vizier te nemen. Hij scheen daarmee te bedoelen dat steeds meer Franse moslims alleen maar islamitische wetten respecteren en in wijken wonen, die niet-moslims hebben opgegeven. Daarom zijn er nu gebieden die zich onderwerpen aan islamitische regels. Op 2 oktober 2020 zei hij dat er weldra een wet zou worden aangenomen om het probleem uit de wereld te helpen. 

Macron en de Franse regering werden snel met verschillende leiders in de islamitische wereld geconfronteerd, die Franse producten boycotten. In Turkije werden anti-Franse manifestaties georganiseerd en er werden afbeeldingen van Macron in brand gestoken. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, werd direct naar Egypte gestuurd om de grootimam van de Al-Azhar-universiteit, Ahmed al-Tayyeb, te ontmoeten, en in november zei hij openlijk dat “Frankrijk een diep respect voor de islam heeft”.

Aan diegenen, die de nieuwe wet uitgewerkt hebben, werd verzocht uitermate voorzichtig te zijn. In december 2020 werd aan het Franse parlement een eerst eontwerp van de tekst voorgelegd. Franse islamitische organisaties en antiracistische bewegingen verklaarden de tekst voor “islamofoob”. Sindsdien werd de wet bijna volledig herschreven en van zijn substantie ontdaan.

De uitdrukking “´islamistisch´ separatisme”, die sowieso voor verschillende uitlegging vatbaar scheen, verdween uit de tekst. Ook d eislam en het “islamisme” werden niet meer genoemd. Veel “islamisten”, zoals door de socioloog Bernard Rougier in zijn nieuwste boek “Les territoires conquis de l´islamisme” (“De door het islamisme veroverde gebieden”) wordt gedocumenteerd – en diegenen met wie hij sprak, die openlijk over hun doelen spraken – schenen zich niet te willen “separeren”, maar veelmeer territorium over te willen nemen en meer dan de niet-islamitische bevolking te willen controleren.

Ook het woord “secularisme” (laïcité), dat oorspronkelijk in de gepresenteerde tekst opdook, werd teruggetrokken. In plaats daarvan staat er in de nieuwe versie een “wet die de principes van de republiek bevestigt”. Met andere woorden, de nieuwe wet bevestigt principes, die al in bestaande wetten werden bevestigd: dienstverleningen door de staat moeten religieus neutraal zijn, en polygamie en gedwongen huwelijken zijn in Frankrijk verboden. De nieuwe wet belooft sancties tegen hatespeech op sociale media, hoewel een wet, die zes maanden geleden werd aangenomen, dit al beloofde. De nieuwe wet verbiedt ook het thuisonderwijs – dat slechts door weinig moslims gepraktiseerd wordt, maar door veel christenen.

Zodra de wet werd aangenomen, verklaarde Zemmour dat Macroin de strijd tegen de radicale islam opgegeven zou hebben en dat de wet “er niet voor bedoeld is om iemand te ergeren of te bedreigen, niet om de tegenstander te identificeren en niet om te zeggen dat d eislam een probleem vormt, omdat hij zowel een religie als een juridisch en politiek project is.” De wet, voegde Zemmour er in “Le Figaro” aan toe,  “voldoet niet aan de realiteit”.

“Dit”, merkte Marine Le Pen op, “is een absoluut ineffectieve wet, die de vrijheid van alle ouders ondermijnt om het onderwijs dat aan hun kinderen wordt aangeboden zelf te kiezen en dat laat zien dat de regering niet in staat is om op te treden tegen diegenen die tegen de Franse republiek strijden.”

Tegelijkertijd met de presentatie van de wet eiste Frédérique Vidal, minister van Hoger Onderwijs, een onderzoek naar het “islamo-linksisme” aan Franse universiteiten. Haar uitlating oogstte heftige kritiek en leidde tot een petitie, die door zeshonderd universiteitsprofessoren werd ondertekend, die haar verweten “extreemrechts vocabulaire” te gebruiken en “een heel beroep zwart te maken”. Macron ondersteunde de petitie en bevestigde zijn “absolute verbondenheid met de onafhankelijkheid van professoren en onderzoekers”. Vidal protesteerde dat ze alleen maar een “controle van alle onderzoeken in het land” zou willen doen. Het debat over de ondersteuning, die meerdere linkse organisaties aan de radicale islam geven – en de toenemende aanwezigheid van deze ondersteuning binnen Franse universiteiten – eindigde voordat hij begon.

Na de onthoofding van Paty werd er maar één moskee gesloten: de Grote Moskee van Pantin in de noordelijke voorsteden van Parijs. De sluiting duurde maar drie maanden. Bovendien werd een radicaalislamitische vereniging ontbonden: Baraka City. Er zijn echter nog veel andere radicaalislamitische verenigingen in Frankrijk, die niet aangepakt werden. De belangrijkste islamitische organisatie in Frankrijk is nog steeds “Moslims van Frankrijk” (vroeger Unie van Islamitische Organisaties in Frankrijk), de Franse tak van de Moslimbroederschap. “Moslims van Frankrijk” exploiteren de enige school in Frankrijk die imams opleidt: het “Europese Instituut voor Humane Wetenschappen” in Saint Leger-de-Fougeret, een klein dorp in Bourgondië.  

In Straatsburg bouwt een Turkse organisatie, Millî Görüş – een organisatie die gelieerd is aan de regerende Turkse AKP-partij en de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan – de grootste moskee van Europa. De gemeenteraad van Straatsburg heeft € 2,5 miljoen voor de bouw beloofd (de totale kosten zullen € 32 miljoen bedragen). In januari 2021 riep de Franse Raad voor Islamitische Godsdienst (CFCM), een instelling die in 1989 werd opgericht om de Franse moslims te vertegenwoordigen, de negen organisaties waaruit z eis samengesteld, op om een “Charta van de islam in Frankrijk” te ondertekenen. In de charta wordt gezegd dat “geen religieuze overtuiging geldend gemaakt kan worden om zich te onttrekken aan burgerlijke vrijheden”. Vier organisaties, waaronder ook Millî Görüş, weigerden deze te ondertekenen. De Unie van Islamitische Organisaties van Frankrijk had de Franse Raad voor Islamitische Godsdienst enkele jaren geleden verlaten en daarom ook de charta niet ondertekend.

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zei dat de bouw van de moskee in Straatsburg een “buitenlandse inmenging” in Frankrijk zou vormen en dat hij weliswaar tegen de beslissing van de stad Straatsburg zou zijn om deze te financieren, maar geen juridische middelen zou hebben om een beslissing over de bouw te verhinderen. Hij bekritiseerde Millî Görüş niet. Op 26 januari 2021 kondigde hij een strikt verbod van een vereniging – “Génération Identitaire” – aan, die met vreedzame middelen strijdt tegen de opmars van de radicale islam in Frankrijk. Darmanin beweerde dat de vereniging de republiek zou ondermijnen.

Een jaar geleden al had Bruno Retailleau, lid van de Franse Senaat, ervoor gewaarschuwd dat het snel toenemende aantal “islamisten” binnen een snel toenemende islamitische bevolking ertoe leidt dat Frankrijk “de strijd tegen het ´islamisme´ verliest. Weldra zal het te laat zijn”, waarschuwde hij.

De columnist Ivan Rioufol schreef:

“De fout van Génération Identitaire: door geweldloze acties de opkomst van het ´isalamisme´ in Frankrijk evenals ongecontroleerde immigratie aan de kaak stellen… De criminalisering van afwijkende ideeën is iets dat in een voortgeschreden democratie geen plaats zou moeten hebben. Zeldzaam zijn diegenen, die tegen de muur van het zwijgen protesteren, die het verbiedt om rustig over thema´s in verband met d eislam en de immigratie te discussiëren. Met de beslissing om Génération Identitaire te verbieden, wil Darmanin storende stemmen tot zwijgen brengen door hen van racisme te beschuldigen. Het wapen is des te intellectueel onredelijker wanneer de minister zegt dat de politieke islam een echt gevaar vormt.”

Op 22 maart publiceerde de krant “Le Monde” een hoofdartikel, waarin werd gezegd dat de kwestie van de islam waarschijnlijk in het middelpunt van de presidentsverkiezingen 2022 zou staan en dat Marine Le Pen goede kans zou maken op een overwinning:

“Veertien maanden voor de presidentsverkiezingen 2022 neemt men aan dat Marine Le Pen er in de tweede ronde bij zal zijn, en wie het tegen haar opneemt, zal niet meer gegarandeerd winnen.”

Bron:
de.gatestoneinstitute.org
Vertaling: Daniel Heiniger

Bron oorspronkelijk artikel:
gatestoneinstitute.org
Door: Guy Millière

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

19 reacties op LONGREAD: Frankrijk – Macron heeft de strijd tegen het radicalisme opgegeven

 1. Bas zegt:

  Franse soldaten in dienst ondertekenen -anoniem- het veelbesproken manifest van de generaals: “Er komt een burgeroorlog aan.”

  https://www.cnews.fr/france/2021-05-09/oui-nos-aines-ont-raison-des-militaires-actifs-publient-une-nouvelle-tribune

  “JA, ONZE OUDSTEN HEBBEN GELIJK”: ACTIEVE SOLDATEN PUBLICEREN EEN NIEUW MANIFEST

  “WE ZIEN DAT HAAT TEGEN FRANKRIJK EN ZIJN GESCHIEDENIS DE NORM WORDT”
  “Ja, onze oudsten hebben gelijk over de inhoud van hun tekst, in zijn totaliteit. We zien geweld in onze steden en dorpen. We zien het communitarisme in de openbare ruimte, in het publieke debat, ingang vinden. We zien dat haat tegen Frankrijk en zijn geschiedenis de norm wordt ”, schrijven deze soldaten die momenteel in dienst zijn. Ze specificeren: “we zijn apolitiek in onze beoordeling van de situatie, het is een professionele observatie die we leveren”.

  Zij waarschuwen op hun beurt voor de “ondergang” van het land, die “voorafgaat aan de ineenstorting”. Chaos en geweld zullen niet van het militaire lichaam komen, specificeren ze, maar van een “burgerlijke opstand”.

  “ER BROEIT EEN BURGEROORLOG IN FRANKRIJK EN DAT WEET JE PERFECT”

  Geliked door 1 persoon

 2. Angélica de Sancé zegt:

  Frankrijk wordt geteisterd door geweld, gepleegd door zogenaamde ‘jonge mannen’ en door ze zo te betitelen wordt vermeden de etnische achtergrond van de daders te benoemen. Niet alleen in Parijs, waarvan bekend is dat de banlieues voor blanken no-go-aerea’s zijn maar ook in het zuiden waar in het verleden vooral vriendelijkheid het dorpsbeeld bepaalde, wordt nu geroepen “Dood ze, dood ze allemaal!” Het gaat dan om politiepatrouilles die in de val gelokt zijn en door bendes worden aangevallen met explosieven en zwaar vuurwerk. Op de sociale netwerken worden de beelden meteen gestreamd om “andere jonge mannen” aan te moedigen hetzelfde te doen.

  In het voorjaar van 2020 overkwam de politie dit 79x. (Bron: Le Figaro, Le Monde)
  Er wordt behoudend en voorzichtig omgegaan met de term ‘aanslag.’ Dan moeten agenten bij een aanval gewond raken of overlijden en ook Allah Akbar geroepen zijn. Sinds 2015 zijn er 20 incidenten geweest die als een aanslag op de Franse politie zijn geregistreerd.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/777978823/franse-politie-opnieuw-doelwit-bij-twintigste-aanslag-sinds-2015
  Ter vergelijking: het inrijden op een groep joods uitziende mensen door Khalid in Amsterdam werd toegedicht aan een lage suikerspiegel ten gevolge van diabetes in combinatie met vasten. De camera’s stonden niet gericht op het gedeelte waar het incident plaatsvond en met getuigenverklaringen is weinig gedaan. Khalid stond na enkele dagen weer op vrije voeten en je voelt op je klompen aan dat alles in het werk is gesteld om het geheel te bagatelliseren. Later bleek dat de man niet mee had gedaan aan de Ramadan. Indien een verdachte niet bekent of zijn strijdkreet hanteert, krijgt hij het voordeel van de twijfel. In Frankrijk is dat niet anders. De cijfers echter spreken voor zich!
  Er werden tien gerichte aanvallen uitgevoerd op politiebureaus en dagelijks worden politieagenten gemiddeld 85x aangevallen. In januari 2020 vonden er 2.288 ‘Dood-ze-allemaal-incidenten’ plaats in Frankrijk. Je kunt rustig stellen dat deze ‘jonge mannen’ de politie de oorlog hebben verklaard. In de media wordt dit niet vermeld maar journalisten, rappers en ‘sociale deskundigen’ spreken wel over racistisch geweld door de Franse politie tegen moslims en Afrikanen. Opmerkelijk hierbij is dat in Frankrijk nooit veel aandacht wordt besteed aan de banlieues van Parijs waar moslims en Afrikanen min-of-meer een eigen republiek hebben gevestigd en waar de Franse autoriteiten zich liever niet vertonen. Als je de cijfers achter de feiten extrapoleert, kun je voorzichtig concluderen dat er een plan achter al dat geweld zit.
  Wat weten we daarover? Bekend is dat moskeeën gefinancierd worden vanuit streng islamitische landen maar ook Erdogan heeft er nooit geheimzinnig over gedaan: “De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen en de gelovigen onze soldaten.” Het stichten van een Groot Ottomaans Rijk is het doel en dat doel heiligt alle middelen. Erdogan schafte de democratie in Turkije af. Tegenstanders en critici beland(d)en in de cel en deze khalief heeft ook een stevige vinger in de pap in Europa doordat Turken met twee paspoorten ook zitting nemen in nationale parlementen en daar de belangen van Erdogan dienen. Dit is het staatkundige deel van de coup die, zodra zich de gelegenheid voordoet, moet plaatsvinden. Via Diyanet worden er in Europa honderden moskeeën gebouwd, meestal ook nog gesubsidieerd door Europese overheden zelf. Dit is het geestelijke deel. Erdogan probeert de wensen van zijn voorbeeld, Erbakan, te verwezenlijken. Die sprak ooit in Nederland de verontrustende woorden: “We zullen het Ottomaanse Rijk herstichten en Europa islamitisch maken. Europa is ziek en het medicijn is de islam! Wij zullen Rome veroveren en het christendom vervangen door onze religie.” Het gebruik van dreigementen schuwt hij ook niet. De vele miljoenen Turken in Europa worden door hem gemanipuleerd en als Erdogans wensen niet worden ingewilligd, ‘zou dat beledigend zijn voor Turken en moslims wereldwijd.’ Ze zouden voor zover ze in Europa woonden, ‘niet integreren en hun houding in het westen zou veranderen.’ Ook gaf hij aan dat Europese leiders ‘een hoge prijs zouden betalen in de vorm van voortgaand en toenemend geweld door islamitische extremisten.’ Opmerkelijk: toen in Frankrijk een hoofddoekverbod werd ingevoerd op Franse scholen, braken er rellen uit en vlogen auto’s in brand.
  En dan Iran: altijd een hoofdverdachte als het gaat om het ondermijnen van Europees gezag in Europese landen of het financieren van aanslagen.
  Ook zal de weerzin tegen westerse vrijheden, waarden en normen of democratie en jaloersheid bij deze ‘jonge mannen’ kunnen meespelen in hun achterhoofd en zodra er niet alleen in Parijs maar overal in Frankrijk autonome sharia-republieken ontstaan, die wel profiteren van de westerse luxeproducten maar er op geen enkele wijze aan toe bijdragen, ontstaat er een enorme machtsbasis van waaruit criminelen en terroristen ongestoord kunnen opereren om zichzelf te kunnen verrijken, met alle gevolgen van dien, die de lezer zelf mag bedenken. Niet voor niets verschuilen terroristen zich in Molenbeek bij Brussel om aanslagen elders te plegen; de politie heeft nauwelijks zicht op wat daar allemaal gebeurt en de moslimgemeenschap is weliswaar onderling erg verdeeld en er is veel strijd maar tegenover westerse autoriteiten treden ze altijd vereend op. Criminelen en terroristen opereren vanuit hun thuishavens, veilige enclaves, bewoond door broeders, volgelingen en fans. Belangrijk daarbij is dat de plaatselijke overheid zich koest houdt en niet ingrijpt. Wellicht worden plaatselijke bestuurders ook bedreigd of zijn ze omgekocht. In Waalre ging het gemeentehuis is vlammen op omdat het gemeentebestuur de drugscriminaliteit in de weg stond. Amsterdam daarentegen… Veel internationaal gezochte criminelen verblijven in Amsterdam. Vindt u dat toeval? Het slappe gedoogbeleid, wat zowel illegaliteit betreft als drugsgebruik, trekt tienduizenden criminelen aan die jaarlijks miljarden verdienen en het geld gebruiken voor luxe artikelen maar ook voor wapens en terreur als ze daartoe worden opgeroepen. De link tussen drugsgeld en wapenhandel voor terreurdoeleinden is al vaak gelegd. Als van de gemaakte winsten 10% wordt gebruikt om politie, douane-medewerkers, ambtenaren en bestuurders om te kopen, zodat ze zich verder geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid en ze zich volledig kunnen richten op hun drugstransporten, witwassen etc., is dat de beste investering die ze ooit hebben gedaan! En wat te denken over het opheffen in Amsterdam van de politie-eenheid die zeer succesvol grote hoeveelheden drugs opspoorde. Criminelen wordt in Amsterdam op geen enkele wijze nog iets in de weg gelegd. Dat is niet alleen kwalijk maar vooral zeer bedenkelijk… In hoeverre precies is de onderwereld met haar tentakels al doorgedrongen tot gemeentebesturen? Hoe zit het met provinciale besturen en het parlement, politieke partijen en de politici zelf? In Italië en Malta regeert de maffia mee. Is Nederland minder corrupt? Pieter, kun jij je hier eens in vastbijten? De onderste steen komt dan zeker boven!

  De gefrustreerde naïevelingen van BLM komen de moslimbroederschap goed van pas.

  Daarbij vergeten ze dat negers door moslims als minderwaardige mensen worden beschouwd. Dat is niet iets wat ik verzin: een van de grootste geleerden in de islam, de Tunesiër Ibn Khaldun, wordt beschouwd als de vader van de geschiedfilosofie en de sociologie en beschreef in zijn boek Muqaddimah zijn gedachten over de zwarte medemens: “Zwarte mensen zijn onderworpen aan slavernij, omdat ze weinig menselijks hebben en eigenschappen bezitten gelijk aan die van stomme dieren.” De uitspraken van Khaldun en andere islamitische geleerden worden door veel moslims gerespecteerd en uitgedragen. Omdat Mohammed lichtgetint tot blank was, is de ideale moslim dat ook. Het gaat moslims erom in alles zoveel mogelijk op de profeet te lijken en om hem te imiteren. Voor negenjarige meisjes kan dat behoorlijk ‘pijnlijke ervaringen’ met zich meebrengen. (Bron: Oneworld)
  Mensen als Afriyie en Simons zijn volgens mij geïnspireerd door Assa Traoré hoewel ze uiterst afgunstig naar haar zullen kijken omdat zij in tegenstelling tot hen, internationale erkenning heeft gekregen door haar ‘strijd’ tegen ‘de witte politieman.’ Zij is een Afrikaanse vrouw die een campagne tegen de Franse politie is begonnen toen haar broer werd gearresteerd. Haar broer kwam daarbij om het leven en die tragische gebeurtenis is door vier onafhankelijke organisaties onderzocht: hun conclusie luidde dat het niet kwam door het politieoptreden. (Wat er precies is gebeurd, weet ik ook niet en daarom kan ik daarover niets vermelden) Wel dat Assa Traoré een hetze is begonnen tegen de Franse politie en ze wordt daarin gesteund door Time Magazine en The NYT. Zwarte populisten gooiden vervolgens olie op het vuur. Een zangeres beschuldigde de Franse politie van het elke dag vermoorden van moslims en negers uit de banlieues die naar hun werk gaan. Ook deze vrouw krijgt regelmatig een podium en ze voedt zo de haat tegen blanken in het algemeen en politiemensen in het bijzonder. De Franse filmmaker Dufresne maakte ooit een documentaire over de banlieues en omdat hij deze zangeres, Jordana, steunt in haar opvattingen, werd hij ineens gebombardeerd tot ‘deskundige over politiegeweld tegen onderdrukte moslims en Afrikanen.’ Links Frankrijk heeft contact gezocht met aanhangers van George Floyd in de VS en beschuldigt de Franse politie nu van racistisch geweld. Er worden zelfs parallellen gelegd met de Gestapo tijdens de Vichy regering. Het zal duidelijk zijn dat de Franse politie, ook als ze belaagd wordt, grote angst zal hebben gebruik te maken van een wapen, zelfs als een noodsituatie daarom vraagt. Het werken wordt de politie steeds moeilijker gemaakt en nu leg ik opnieuw een link naar het Amsterdamse stadsbestuur en met name Halsema: preventief fouilleren is uit den boze omdat het met willekeur zal worden toegepast. Lees: een blank bejaard echtpaar achter een rollator zal niet snel worden gecontroleerd maar een groep van tien Marokkanen die als draaideurcriminelen bekend staan bij de politie, wel. In Frankrijk speelt dit natuurlijk ook! Bekende Fransen, academici en burgerrechtenverdedigers verzetten zich tegen identiteitscontroles en verlangen dat in ‘bepaalde zones’ niet meer wordt opgetreden. Natuurlijk zijn dat precies de zones waar de misdaad welig tiert. Zo helpen de bekende Fransen, academici en de burgerrechtenbeweging mee aan het creëren van nog meer banlieues!

  De Franse wet verbiedt (!) onderzoek naar gegevens omtrent afkomst en etniciteit inzake criminaliteit: iedereen is gelijkwaardig als onderdaan van de Franse republiek en sociologisch onderzoek naar maatschappelijke verschillen ten gevolge van afkomst worden niet benoemd. Met andere woorden: je kunt in dezelfde gevangenis terecht komen waarin negers en Noord-Afrikanen zwaar oververtegenwoordigd zijn als je daarover iets hebt gemeld. Het is overigens wel toegestaan ‘het hele politiecorps’ racistisch te noemen, ook als het een enkele politieagent betreft. De politie wordt daarbij natuurlijk zelf regelmatig grondig onder de loep gelegd.

  De BLM-aanhang in Frankrijk is inmiddels zo krachtig geworden dat politici amper nog iets durven zeggen en de politiemensen in hun hemd laten staan. Zelfs Macron noemde de politie racistisch omdat daar zijn herverkiezing van kan afhangen. Het controleren door de politie van mensen met een getinte huidskleur heeft verstrekkende gevolgen. Het aanhouden van iemand op grond van gezichtskenmerken wordt zelfs strafbaar. Indien een agent iemand verdenkt van een delict, hem aanhoudt maar achteraf ontbreekt het bewijs voor een veroordeling, kan de agent zelf worden aangehouden wegens discriminatie. (Of dit ook geldt voor blanke verdachten die aangehouden worden, weet ik niet maar ik denk dat een blanke in Frankrijk altijd wel mag worden aangehouden. Er is niemand die zijn/haar belangen dient!) Als de politie niet langer haar werk kan of mag (!) doen, is de veiligheid van alle fatsoenlijke burgers in gevaar! De BLM-beweging ondermijnt het gezag, promoot geweld tegen de politie en misbruikt op leugenachtige wijze de dood van een Amerikaan. De BLM-beweging kijkt weg voor de gevolgen waar haar acties toe kunnen leiden: nog meer verdeeldheid, het losmaken van latente haatgevoelens en uiteindelijk chaos, plunderingen en moord.

  En het is ooit allemaal begonnen met immigratie…

  Geliked door 3 people

 3. Jean zegt:

  Wie nu nog niet inziet dat die EU troep er enkel is om de islamitische dictatuur én terreur op te leggen op de Europeanen is m.i. stekeblind.
  Het open grenzen beleid moet dadelijk gestopt worden en er moet gestart worden met het terugsturen van terreurvolk resp. parasietenvolk.

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Wat mij betreft helpen ze daar in Frankrijk een hele hoop moslimextremisten en al dat linkse tuig dat met hem samenwerkt gewoon om zeep! Dan maar een burgeroorlog daarginder ontketenen en dat gebeurd alsnog!

   Like

 4. Marc zegt:

  Buitengewoon verhelderend artikel met een buitengewoon zorgwekkende inhoud.

  Like

 5. Ben zegt:

  Als het Franse leger niet ingrijpt breekt binnen 10 jaar in Frankrijk een burgeroorlog uit.
  Links Frankrijk collaboreert met het islamitische fascisme.
  De dagen van Vichy zijn terug het nazisme is ingeruild voor de toenmalige bindgenoot van de nationaal socialisten.

  Like

 6. hans-e-pans zegt:

  Volgens mij heeft hij de opdracht gekregen om het allemaal toe te staan.

  Like

 7. Angélica de Sancé zegt:

  Vervolg 2
  Mensen als Afriyie en Simons zijn volgens mij geïnspireerd door Assa Traoré hoewel ze uiterst afgunstig naar haar zullen kijken omdat zij in tegenstelling tot hen, internationale erkenning heeft gekregen door haar ‘strijd’ tegen ‘de witte politieman.’ Zij is een Afrikaanse vrouw die een campagne tegen de Franse politie is begonnen toen haar broer werd gearresteerd. Haar broer kwam daarbij om het leven en die tragische gebeurtenis is door vier onafhankelijke organisaties onderzocht: hun conclusie luidde dat het niet kwam door het politieoptreden. (Wat er precies is gebeurd, weet ik ook niet en daarom kan ik daarover niets vermelden) Wel dat Assa Traoré een hetze is begonnen tegen de Franse politie en ze wordt daarin gesteund door Time Magazine en The NYT. Zwarte populisten gooiden vervolgens olie op het vuur. Een zangeres beschuldigde de Franse politie van het elke dag vermoorden van moslims en negers uit de banlieues die naar hun werk gaan. Ook deze vrouw krijgt regelmatig een podium en ze voedt zo de haat tegen blanken in het algemeen en politiemensen in het bijzonder. De Franse filmmaker Dufresne maakte ooit een documentaire over de banlieues en omdat hij deze zangeres, Jordana, steunt in haar opvattingen, werd hij ineens gebombardeerd tot ‘deskundige over politiegeweld tegen onderdrukte moslims en Afrikanen.’ Links Frankrijk heeft contact gezocht met aanhangers van George Floyd in de VS en beschuldigt de Franse politie nu van racistisch geweld. Er worden zelfs parallellen gelegd met de Gestapo tijdens de Vichy regering. Het zal duidelijk zijn dat de Franse politie, ook als ze belaagd wordt, grote angst zal hebben gebruik te maken van een wapen, zelfs als een noodsituatie daarom vraagt. Het werken wordt de politie steeds moeilijker gemaakt en nu leg ik opnieuw een link naar het Amsterdamse stadsbestuur en met name Halsema: preventief fouilleren is uit den boze omdat het met willekeur zal worden toegepast. Lees: een blank bejaard echtpaar achter een rollator zal niet snel worden gecontroleerd maar een groep van tien Marokkanen die als draaideurcriminelen bekend staan bij de politie, wel. In Frankrijk speelt dit natuurlijk ook! Bekende Fransen, academici en burgerrechtenverdedigers verzetten zich tegen identiteitscontroles en verlangen dat in ‘bepaalde zones’ niet meer wordt opgetreden. Natuurlijk zijn dat precies de zones waar de misdaad welig tiert. Zo helpen de bekende Fransen, academici en de burgerrechtenbeweging mee aan het creëren van nog meer banlieues!

  De Franse wet verbiedt (!) onderzoek naar gegevens omtrent afkomst en etniciteit inzake criminaliteit: iedereen is gelijkwaardig als onderdaan van de Franse republiek en sociologisch onderzoek naar maatschappelijke verschillen ten gevolge van afkomst worden niet benoemd. Met andere woorden: je kunt in dezelfde gevangenis terecht komen waarin negers en Noord-Afrikanen zwaar oververtegenwoordigd zijn als je daarover iets hebt gemeld. Het is overigens wel toegestaan ‘het hele politiecorps’ racistisch te noemen, ook als het een enkele politieagent betreft. De politie wordt daarbij natuurlijk zelf regelmatig grondig onder de loep gelegd.
  De BLM-aanhang in Frankrijk is inmiddels zo krachtig geworden dat politici amper nog iets durven zeggen en de politiemensen in hun hemd laten staan. Zelfs Macron noemde de politie racistisch omdat daar zijn herverkiezing van kan afhangen. Het controleren door de politie van mensen met een getinte huidskleur heeft verstrekkende gevolgen. Het aanhouden van iemand op grond van gezichtskenmerken wordt zelfs strafbaar. Indien een agent iemand verdenkt van een delict, hem aanhoudt maar achteraf ontbreekt het bewijs voor een veroordeling, kan de agent zelf worden aangehouden wegens discriminatie. (Of dit ook geldt voor blanke verdachten die aangehouden worden, weet ik niet maar ik denk dat een blanke in Frankrijk altijd wel mag worden aangehouden. Er is niemand die zijn/haar belangen dient!) Als de politie niet langer haar werk kan of mag (!) doen, is de veiligheid van alle fatsoenlijke burgers in gevaar! De BLM-beweging ondermijnt het gezag, promoot geweld tegen de politie en misbruikt op leugenachtige wijze de dood van een Amerikaan. De BLM-beweging kijkt weg voor de gevolgen waar haar acties toe kunnen leiden: nog meer verdeeldheid, het losmaken van latente haatgevoelens en uiteindelijk chaos, plunderingen en moord.
  En het is ooit allemaal begonnen met immigratie…

  Like

  • delamontagne bernard zegt:

   Over de verongelijkte BLM- Famile Traoré………….

   De broer van Mevr Traoré ( daar kan die NL-se….Simons ? Simonense ! niet tegenop ) weet de naam niet zo gauw.
   Wat ik wel weet is dat die Familie Traoré waarover deze reactie ging, ÉÉN grote boeven familie is.
   En die Assa met haar hele familie, een grote boevenbende en dat durft de politie van RACIESME te verwijten.
   Enkele “feitjes”van haar wijlen broer;
   Adama Traoré: 17 rechtsprocedures voor diefstal, verdovende middelen, verkrachting.
   De anderen:
   Yacouba Traoré: 18 mnden cel omdat hij degene mishandeld had die z’n broer van verkrachting beschuldigde.
   En 3 jaar opsluitingwegens mishandelen buschauffeur en het in brandsteken van voertuig.
   SAMBA TRAORÉ:
   veroordeeld 4 jaar, waarvan 18 mnden voorwaardelijk voor gewapende overval.
   BAGUI TRAORÉ:
   18 maanden cel wegens afpersing en geweld jegens kwetsbare vrouwen.
   SERENE TRAORÉ: 4 mnden cel wegens beledigen en bedreigen burgemeester van Beaumont- sur-Oise
   YOUSSOUF TRAERÉ: 6mnden cel waarvan 3 voorwaardelijk wegens geweld en bedreigen politie.
   ASSA TRAORÉ [ de hoofdfiguur die de politie van raciesme beschuldigd ]:
   4 klachten wegens laster en de oproep tot demonstraties tijdens de Covidii lockdown.

   Al met al een Geweldige familie waarop de N.Y.Times e.d. trots kunnen zijn er geweldige ophemelende artikelen aan te wijden……..

   Geliked door 1 persoon

 8. Angélica de Sancé zegt:

  Vervolg 1
  En dan Iran: altijd een hoofdverdachte als het gaat om het ondermijnen van Europees gezag in Europese landen of het financieren van aanslagen.
  Ook zal de weerzin tegen westerse vrijheden, waarden en normen of democratie en jaloersheid bij deze ‘jonge mannen’ kunnen meespelen in hun achterhoofd en zodra er niet alleen in Parijs maar overal in Frankrijk autonome sharia-republieken ontstaan, die wel profiteren van de westerse luxeproducten maar er op geen enkele wijze aan toe bijdragen, ontstaat er een enorme machtsbasis van waaruit criminelen en terroristen ongestoord kunnen opereren om zichzelf te kunnen verrijken, met alle gevolgen van dien, die de lezer zelf mag bedenken. Niet voor niets verschuilen terroristen zich in Molenbeek bij Brussel om aanslagen elders te plegen; de politie heeft nauwelijks zicht op wat daar allemaal gebeurt en de moslimgemeenschap is weliswaar onderling erg verdeeld en er is veel strijd maar tegenover westerse autoriteiten treden ze altijd vereend op. Criminelen en terroristen opereren vanuit hun thuishavens, veilige enclaves, bewoond door broeders, volgelingen en fans. Belangrijk daarbij is dat de plaatselijke overheid zich koest houdt en niet ingrijpt. Wellicht worden plaatselijke bestuurders ook bedreigd of zijn ze omgekocht. In Waalre ging het gemeentehuis is vlammen op omdat het gemeentebestuur de drugscriminaliteit in de weg stond. Amsterdam daarentagen… Veel internationaal gezochte criminelen verblijven in Amsterdam. Vindt u dat toeval? Het slappe gedoogbeleid, wat zowel illegaliteit betreft als drugsgebruik, trekt tienduizenden criminelen aan die jaarlijks miljarden verdienen en het geld gebruiken voor luxe artikelen maar ook voor wapens en terreur als ze daartoe worden opgeroepen. De link tussen drugsgeld en wapenhandel voor terreurdoeleinden is al vaak gelegd. Als van de gemaakte winsten 10% wordt gebruikt om politie, douane-medewerkers, ambtenaren en bestuurders om te kopen, zodat ze zich verder geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid en ze zich volledig kunnen richten op hun drugstransporten, witwassen etc., is dat de beste investering die ze ooit hebben gedaan! En wat te denken over het opheffen in Amsterdam van de politie-eenheid die zeer succesvol grote hoeveelheden drugs opspoorde. Criminelen wordt in Amsterdam op geen enkele wijze nog iets in de weg gelegd. Dat is niet alleen kwalijk maar vooral zeer bedenkelijk… In hoeverre precies is de onderwereld met haar tentakels al doorgedrongen tot gemeentebesturen? Hoe zit het met provinciale besturen en het parlement, politieke partijen en de politici zelf? In Italië en Malta regeert de maffia mee. Is Nederland minder corrupt? Pieter, kun jij je hier eens in vastbijten? De onderste steen komt dan zeker boven!
  De gefrustreerde naïevelingen van BLM komen de moslimbroederschap goed van pas.
  Daarbij vergeten ze dat negers door moslims als minderwaardige mensen worden beschouwd. Dat is niet iets wat ik verzin: een van de grootste geleerden in de islam, de Tunesiër Ibn Khaldun, wordt beschouwd als de vader van de geschiedfilosofie en de sociologie en beschreef in zijn boek Muqaddimah zijn gedachten over de zwarte medemens: “Zwarte mensen zijn onderworpen aan slavernij, omdat ze weinig menselijks hebben en eigenschappen bezitten gelijk aan die van stomme dieren.” De uitspraken van Khaldun en andere islamitische geleerden worden door veel moslims gerespecteerd en uitgedragen. Omdat Mohammed lichtgetint tot blank was, is de ideale moslim dat ook. Het gaat moslims erom in alles zoveel mogelijk op de profeet te lijken en om hem te imiteren. Voor negenjarige meisjes kan dat behoorlijk ‘pijnlijke ervaringen’ met zich meebrengen. (Bron: Oneworld)

  Like

  • Angélica de Sancé zegt:

   Sorry, ik ben hier nieuw en een deel van de tekst is dubbel gepost! (Ik zal er bij andere reacties beter op letten) Dat mijn bijnaam ‘Kwebbeltje’ was, tsja, dat is nu eenmaal zo.

   Geliked door 1 persoon

   • delamontagne zegt:

    Nou als U nieuw bent, dan is dit al meteen een héél goeie reactie.
    Geweldig, alles gelezen en zag ook dat er dingen dubbel instonden.
    Maar wie zonder zon…/vergissingen is, werpe het eerste toetsenbord.
    ( ik heb de wereld, NL en andere landen, nog meegemaakt zonder die achterlijke islam…….
    wel direct in de landen waar ’t vandaan komt meegemaakt.
    Maar als je die dingen in NL toendertijd vertelde, keek men je meewarig aan)
    Nu maakt men een-en-ander zelf mee….
    Kijk naar artikel/ = beeld van de Heer Wilders, “weg-met-de-islam” hier in Site, de mensen in Westen worden er mee geconfronteerd en………..? de brenger van ’t slechte nieuws wordt vervolgd………

    Geliked door 1 persoon

 9. vangie1206j zegt:

  Zeg maar gerust Europa is naar de kloten.
  Met (niet dank) aan alle laffe Europese regeringsleiders.
  Te denken oa. aan A. Merkel met haar uitspraak de islam hoort bij Duitsland.

  Like

 10. Julia zegt:

  Hoogste tijd dat Macron zich eens terugtrekt als mede dictator van de EU maar zich eens echt zorgen gaat maken over zijn eigen land namelijk Frankrijk daar is het vuur flink aan het aanwakkeren en terecht. https://www.rt.com/news/523363-france-military-civil-war/

  Like

  • karton zegt:

   @ Julia op 10-5-2021 om 17.37 u.
   Dat soort “mensen”, zoals Macron , Merkel of Rutte maakt zich absoluut geen zorgen over hun eigen land. Tegen de tijd dat het finaal uit de klauwen giert , zit dat zootje al hoog en droog aan het witte , warme strand van Verweggiestan ; gevlucht met medeneming van hun bijeen gestolen rijkdommen.
   Kijk naar de geschiedenis van ons zg. “Koninklijke Huis”

   Like

 11. guusvelraeds zegt:

  Frankrijk is het belangrijkste islamitische land in Europa (officieel is 8,8% van de bevolking moslim).

  10% moslim aandeel in een niet islamitische samenleving is de kritische massa. Vanaf dan zijn burger schermutselingen en uiteindelijk burgeroorlog onvermijdelijk.

  Geliked door 3 people

 12. ronjaspers zegt:

  Die macron is een vrijmetselaar en lid van de NWO kliek,zijn opdracht frankrijk en de fransen slopen.macron is jarenlang bankier geweest van de rotschilds (cabal/illuminati) zijn vrouw is een rotschild telg.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s