Psycho- en sociopaten

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Ik zeg dit al minimaal vijf jaar; Europa is de speelbal en proeftuin van de VN. Europa is verworden tot de testomgeving voor de grote roze utopie die globalisering heet en waarbij uw en mijn leven op het spel worden gezet. Verzonnen door invloedrijke, maar compleet gestoorde (deug)psychopaten als Klaus Schwab en ondersteund door een zwaar dementerende George Soros en psychoot Bill Gates. Vooral hoe laatst genoemde reageert als hij zich kwaad maakt, staat mijns inziens gelijk aan spastisch.

Vaak heb ik Mark Rutte autistisch genoemd. Autisme is afgeleid van het woord autòs en betekent ‘zelf’. Kenmerk van autisme is derhalve dat men veelal compleet in zichzelf gekeerd is en weinig of geen contact heeft met de buitenwereld. Die mensen kunnen prima voor diverse werkzaamheden worden ingezet, maar zullen uitsluitend doen – en dat doen ze echt zo goed mogelijk – wat hen wordt opgedragen en aangeleerd. Asperger is ook zo’n aandoening. Echter, als het ergens mis gaat, zullen zij zelf nooit een oplossing kunnen bedenken en gaan derhalve door op de ingeslagen weg, gewoon omdat alleen die bij hen bekend is, en dat is exact wat hen zo bruikbaar maakt. Er wordt derhalve misbruik gemaakt van hun kwetsbaarheid. Ziet u de overeenkomsten met Rutte, De Jonge of Thunberg? Naar mijn studie kunnen autisme, of onderdelen daarvan, echter ook een wezenlijk deel uitmaken van psychopathie. Er zijn in ieder geval wel héél veel overeenkomstigheden en kenmerkende trekjes. Verwarrend veel zelfs.

Psychopaat of sociopaat?

Het verschil tussen psychopaten en sociopaten is feitelijk niet zo groot. Van beide ‘paten’ ziet u echter steeds meer varianten op de dagelijkse televisie.

Psychopathie is feitelijk een persoonlijkheidsstoornis (ASPS). Mensen met ASPS hebben GEEN of in ieder geval een sterk afwijkend normgevoel en hebben geen enkele affectie met gevoelens van anderen, gewoon omdat zij die zelf niet of nauwelijks ervaren. Iets wat ik bij veel historische en huidige politici waarneem en wat eveneens verklaart waarom politici veelal zo ver van de burger af staan of zich daar boven vèr verheven voelen. ‘Mevrouw’ Ollongren is in dat laatste voor mij een over-evident voorbeeld.

Karakter, werkwijze en voorgeschiedenis van de stoornis zijn echter bepalend. Psychopaten zijn vaak planners, terwijl sociopaten vooral impulsief zijn. Waar psychopaten koel en berekenend zijn, hebben zij zichzelf prima onder controle. Sociopaten echter laten zich vaak leiden door emotie. Zij volgen hun hart of onderbuikgevoel, zeggen zij dan. Veel extreemlinkse stemmers en activisten lijden daar aan en Jasser Klaver en onze burgermoeder Halsema zijn er mijns inziens uitgesproken schoolvoorbeelden van.

Ondanks dat ze deze zelf niet of nauwelijks ervaren, kunnen psychopaten bij anderen perfect gevoelens herkennen en/of ze zelfs opwekken. Veelal zijn ze bovengemiddeld intelligent, waardoor ze zichzelf hebben aangeleerd betrouwbaar over te komen en vertrouwen te wekken, maar uiteindelijk gebruiken ze u om hun eigen behoeftes te bevredigen en zijn het veelal pathologische leugenaars. Psychopaten hebben door hun ongevoeligheid overigens weinig tot geen last van hun geweten.

Sociopaten daarentegen hebben wel degelijk normen en waarden. Het probleem is alleen dat die sterk afwijkend zijn van wat de meeste mensen als ‘normaal’ of ‘juist’ ingegeven hebben gekregen, en omdat zij uitsluitend handelen vanuit hun onderbuikgevoel en niet vanuit hun gezonde verstand, overzien zij het resultaat van hun acties en daden ook niet. Wat hen niet minder gevaarlijk maakt dan ongevoelige psychopaten.

Psychopaten gebruiken u dus uit puur eigenbelang, waarbij liegen en manipuleren slechts bruikbare gereedschappen zijn. Het betreft hier derhalve niet in de laatste plaats een obsessieve vraag om aandacht. Schwab, Gates, Multi-multi-naam-Moehammad, Jozef Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Recep Tayyip Erdoğan, maar ook Sylvana Simons voldoen mijns inziens aan duidelijke symptomen van deze stoornis.

Bij1? UITEEN!

Simons zegt de laatste drie jaar aan chronische pijnen te lijden (voel ik daar een jarenlang riant wachtgeld aankomen…?), maar dat zij al minimaal tien jaar zwaar geestesziek is lijkt mij inmiddels veel ernstiger. Alleen al het verschil in hoe zij twintig jaar geleden dacht over zwarte mannen en nu mag een revelatie heten.

Sylvana is tegen racisme (propageert zij), maar presenteert zich in praktische zin ZÈLF als de GROOTSTE racist van Nederland! Daarbij bedient zij zich met regelmaat van ronduit absurde uitspraken. Dat zij hele dagen online naar rassenrellen in Amerika heeft zitten kijken en de gebeurtenissen DAAR één-op-één naar Nederland heeft gekopieerd is op zich natuurlijk al pure waanzin. ZIJ is ook degene die de blanke mens (wit is RALkleur 9001) rechtstreeks vanuit het Engels gekopieerd ‘wit’ is gaan noemen. Uit haar fixatie op de Amerikaanse rassenrellen vloeit eveneens voort dat volgens HAAR (!) “jongeren ‘van kleur’ in Nederland angst hebben voor de politie”… Dat diezelfde ‘jongeren van kleur’ héél toevallig meer dan negentig procent uitmaken van het daderprofiel bij Opsporing Verzocht is volgens haar en haar extremistische achterban uiteraard racisme. En dat ene George Floyd zèlf een zwaar onder invloed zijnde, uiterst gewelddadige drugscrimineel (en gebruiker!) was, doet klaarblijkelijk ook niet ter zake. Ook heeft zij zich inmiddels uitgelaten over Israel; “Schande dat Nederland zich achter deze ‘etnische zuivering’ en ‘apartheid’ verschuilt”.

Simons is, toen ze een half jaar oud was, met haar ouders vanuit Paramaribo naar Nederland gekomen en heeft hier alle kansen gekregen die ze daar waarschijnlijk nooit gehad zou hebben. Tòch HAAT ze Nederland en de Nederlandse bevolking. Sterker nog; ze heeft zelfs een afkeer van de taal die zij hier ‘tegen haar wil’ ofwel ‘gedwongen’ (?) moet spreken… zegt ze.

Over Zwarte Piet heeft zij gezegd dat als die – uiteraard vanuit Amerika één-op-één gekopieerd als ‘blackface’ – niet uit Nederland zou verdwijnen, zij hier zèlf weg zou gaan… Ik zou zeggen; belofte maakt schuld Simons! Wat doet u hier nog? U valt niet eens onder roofkunst, want u bent hier door uw ouders liefdevol bedoeld naartoe gebracht, maar van mij mag u teruggegeven worden aan Paramaribo hoor. Express verzonden, geen enkel probleem. Dan kunt u daar mogelijk de taal spreken die u klaarblijkelijk wel bevalt? Of gaat u nog verder terug… Naar Midden-Afrika? Lijkt me een heerlijk klimaat voor uw ‘chronische pijnen’, waarvan na DRIE jaar klaarblijkelijk nog steeds geen diagnose is gesteld…? Aandacht-slachtofferrol-aandacht-slachtofferrol-aandacht-slachtofferrol-aandacht-slachtofferrol… Wordt u niet dood- endoodmoe van uzelf mevrouw Simons?

Over de Creoolse burgers in Suriname heeft ‘mevrouw’ Simons naar verluidt zelfs gezegd (of getwitterd) dat deze betreffende bevolkingsgroep “méér discrimineert, omdat zij blanker zijn en stijl haar hebben”… en heeft het vervolgens over ‘etnische zuiveringen’ en ‘apartheid’… Ofwel; hoe zwarter en mèt kroeshaar u bent, hoe meer u deugt en hoe correcter, oprechter en rechtvaardiger u bent…? Met name ú, uw extremistische achterban, de hier al (!) dertien jaar wonende Jerry King Luther Afriyie en gewelddadige hypocrieten als ‘meneer’ Akwasi laten ons dagelijks weer zien dat ZWART RACISME ofwel ordinaire BLANKENHAAT (!), diep in u geworteld zit. Dat komt niet voort uit het gedrag van de blanke mens. Van een enkeling mogelijk (absoluut), maar het feit is dat uw HAAT u is aangeboren! NIET anders dan dat dit in Afrika – tussen de stammen onderling – reeds duizenden jaren gangbaar is en waarbij men onderling andere stammen beestachtig en bloedig (!) uitmoordt en men na het verkrachten van de vrouwen en kinderen de armen en benen afkapt om ze vervolgens voor oud vuil achter te laten en laat leegbloeden. DÀT zijn uw genen ‘mevrouw’ Simons! DÁÁR komt uw ‘blanken’HAAT vandaan! Het is u aangeboren, het zit in uw genen en u zoekt excuses om de Nederlandse bevolking tegen elkaar op te zetten en uit te spelen. Puur eigenbelang, puur aandacht vragen, pure psychopathie!

Overigens, als u even op Creools gegoogeld had, had u geweten dat de Creoolse bevolking voornamelijk uit Zuid-Amerika afkomstig is en DÁÁRom blanker is en stijl haar heeft! U bent zó onvoorstelbaar ZIEK in uw hoofd! Ik maak mij dan ook oprecht zorgen over de opvoeding van haar kinderen en vooral; wanneer haar kinderen en haar eega eindelijk gaan inzien dat Simons door haar obsessieve fixatie op de Amerikaanse rassenrellen klaarblijkelijk in een psychose is geraakt en daar niet meer uit lijkt te komen.

Nuttige ‘idioten’

Idioten schrijf ik hier opzettelijk tussen komma’s, omdat er ook veelvuldig op een ronduit walgelijke manier MISbruik gemaakt wordt van kwetsbare kinderen als bijvoorbeeld Greta Thunberg, waar u vervolgens NIET op mag reageren omdat zij ‘beschermd moeten worden’ tegen ‘de boze buitenwereld’. Kinderen met een stoornis misbruiken en ze vervolgens tegen boze reacties in bescherming nemen. Lekker gemakkelijk!

Dat de plaatsing in 1947 van de staat Israël door de VN op die ‘heilige’ plek feitelijk niet handig was, is evident. Natuurlijk zou deze staat beter in bijvoorbeeld Amerika plaats hebben kunnen krijgen, maar de basis moest en zou nu eenmaal het ‘heilige’ Jeruzalem zijn… en dan is het vragen om problemen. Anderzijds heeft Israël ook aangetoond met de omliggende landen samen te willen werken, maar moest het zichzelf de laatste jaren steeds extremer beschermen tegen de zelfmoordcellen van onder andere Hamas. Wat is dan wijsheid? Uzelf beschermen of zelf omkomen? De autochtone bevolking van Amerika heeft zich toentertijd ook hevig verzet tegen de komst van de Vikingen, de Spanjaarden, de Engelsen en de Fransen. De moslims hebben zich eveneens hevig verzet tegen de kruisvaarders. De Europeanen hebben zich gedurende honderden jaren hevig verzet tegen de islamisering in Europa en ze uiteindelijk verdreven. (nu worden ze vanuit ùw belastinggeld ‘gesponsord’, in opdracht van de VN door de EU massaal geïmporteerd) Uw land en úw huis moeten opgeven voor een nieuwe bevolking roept nu eenmaal tegenstand en conflicten op en zeker als alle zogenaamde ‘vluchtelingen’ ‘hoog opgeleide’ jonge mannen zijn tussen de twintig en de dertig, en allemaal héél toevallig wèl hun paspoort, maar níet hun spiksplinter nieuwe Iphone ‘verloren zijn’. En dat lijkt me niet meer dan normaal. Feit is echter wèl dat zowel Israël als de huidige Europese immigratie van veelal antisemitisch ingesteld zijnde moslims, waarin ook ú uw grond, huis en vrijheden moet inleveren ten aanzien van de horizontaal binnengevlogen islam, hoogst waarschijnlijk eveneens zullen uitmonden in (burger)oorlogen en wederom heel BEWUST door de VN ‘bedacht’, gepland en bepaald (!) zijn. Ligt het derhalve aan de Palestijnen of aan Israel? Ligt het aan de christenen,  het Joodse volk of de alles willen overheersende moslims? Of is de VN de wereldwijde aanstichter van oorlogen en vluchtelingenstromen? De wapenindustrie legt het in ieder geval geen windeieren. Net zoals het advies van de aan de VN gelieerde WHO ten aanzien van vacciNAZI’s de farmacie geen windeieren legt. Hedendaagse politici: nuttige idioten!

Veel linkse sympathisanten laten zich uitsluitend ‘leiden door emotie, leest u; hun hart’ en zijn derhalve uitermate gemakkelijk beïnvloedbaar. Met Rutte, De Jonge, Jetten of Kaag is dat echter anders. Zij zijn berekenend. Het zal mij bijvoorbeeld niet verbazen als straks blijkt dat Sigrid Kaag (in samenwerking met Klaver en Rosenmöller?) het aantal afgeschoten raketten op Israël heeft ‘gemanaged’ en van uw belastinggeld heeft gefinancierd (zoals ook de Toyota pick-up trucks aan ISIS van uw belastinggeld zijn gefinancierd?). Maar misschien is dat ook niet eens bewust gedaan, maar is, net zoals er met name bij de IND diverse mensen werken die zonder enig realiteitsbesef staatsgevaarlijke gekken binnenlaten omdat ‘niemand illegaal is’, ook Kaag zo’n uitermate naïeve vrouw die de gevolgen van haar eigen beleid en acties niet kan overzien. Tegenwoordig spreekt ze overigens ook vaak ‘als moeder’… Eigenlijk hoop ik dat haar dochter aan de door haarzelf massaal geïmporteerde radicale islam onderworpen zal worden, maar vermoedelijk wordt ze daar in huiselijke kring al op voorbereid?

Overigens sprak ik onlangs een nog maar kort hier wonende moslim die slecht Nederlands sprak, maar wel zijn inburgeringcursus had gehaald. Hij ramde zichzelf trots op de borst en zei “iek ben Moeslim” hard! Ofwel strenggelovig. Ik vroeg nog; appel? Maar dat begreep hij niet…

Rick Nieman vindt trouwens dat de tegenaanval ofwel de zelfverdediging (!) van Israël ‘een eigen keuze’ is. Dat was derhalve niet nodig geweest volgens deze dwaas… Tja, onderwerping aan het christendom was ook ‘een keuze’ en onderwerping aan de islam is dan waarschijnlijk ook een ‘eigen’ keuze…? Net als dat vaccineren ‘een eigen keuze’ is geworden. Maar het zijn allemaal wel ‘keuzes’ waar voor u en mij qua uitsluiting/discriminatie en toegepaste druk, intimidatie en geweld wel heel veel van afhangt. Nuttige idioten derhalve. Voor links, ofwel de EU ofwel de VN ofwel ‘de nieuwe (globalistische) wereldorde’.

O ja, ‘er kan steeds meer’ en dat komt zogenaamd omdat mensen zich aan de regels houden en er meer mensen gevaccineerd zijn en meer mensen zich ook laten vaccineren, zoals Hugo dat gedicteerd heeft. De waarheid is natuurlijk dat het griepseizoen afloopt en pas in september/oktober weer de kop opsteekt. DAAROM zijn er nu minder besmettingen! Influenza is als woordje gewoon vervangen door Covid-19 of Corona, maar zoals de Engelsen zeggen; als het eruitziet als een eend en het klinkt als een eend is het een eend. En Corona gedraagt zich volgens de statistieken als zwaardere griep en klinkt qua symptomen ook als een zoveelste griepvariant… Laat u niet bang maken. Alles wat ze nu doen, vooral overdrijven en bij elkaar liegen, hebben ze met een normaal griepseizoen ook nooit gedaan, maar nu kwam het ze even goed uit. Meer is het niet en was het niet. Sterker nog; er is dit jaar net als in 2019 een ondersterfte, maar die ligt nu aan het vaccineren…? Denk eens na!

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

31 reacties op Psycho- en sociopaten

 1. Wappie zegt:

  Dat vind ik heel knapt, wie durft dat nog? om zo ongezouten je mening te geven?
  Geweldig dit geeft mij moed om door te gaan!

  Geliked door 2 people

 2. Blaffertje zegt:

  Ik durf er gif op in te nemen dat in het najaar, het aantal corona gevallen weer gaat toenemen.
  Dat nu de cijfers dalen is een normaal verschijnsel en komt niet door de vaccins.
  Nu word er meer geventileerd, mensen gaan naar buiten, het word warmer en droger en dat zij geen ideale omstandigheden voor een virus.
  In het najaar neemt het virus weer toe omdat het kouder en vochtiger word en mensen weer binnen bij elkaar op een kluitje gaan zitten, DÉ ideale omstandigheid voor en virus om weer toe te slaan.

  Maaaaar, ze hebben nu de weg gevonden om ons in een hoekje te drukken,
  De noodwet die nooit meer zal verdwijnen word alleen maar verder uitgewerkt om ons op de knieën te krijgen.
  Ze hebben een precedent geschapen waar straks bij elke griep op teruggevallen word en wij weer in een lock down worden gedrukt.

  Geliked door 4 people

 3. Blaffertje zegt:

  De huidige recessie werd een paar jaar geleden al voorspeld door topeconomen, nog ver voor de coronahoax aan.
  Maar niemand heeft daar opgelet.
  Niemand had het op een enkeling na in de gaten wat er gebeurde omdat iedereen vooral druk was met zichzelf.

  Het virus is hier voor aangegrepen om ons af te leiden zodat zij ons financiële stelsel op de schop kunnen zetten.

  De angst die nu heerst geeft ze de kans om zonder al te veel weerstand van de bevolking hun onzalige plan door te voeren.
  Ze willen van contant geld af zodat alle geldstromen digitaal worden en zij kunnen nagaan waar jou interesses liggen zijn, wie jij geld geeft etc.
  De Corona app past uitstekend in dat plan omdat ze je daarmee nog beter kunnen volgen.

  Het draait allemaal om controle, controle, controle en controle is macht.

  Geliked door 3 people

 4. Johandederde zegt:

  prachtig verwoord, hopelijk lezen de linkse stemmers dit stuk ook misschien is het dan voor hun de eerste stap naar zelfreflexie.

  Like

 5. Hovawart zegt:

  Eenheid willen kweken door alles af te breken, de Great Reset, de nulpunten en nulwaarden opzoeken… f(x)=0….gelijk aan wat u straks nog zult bezitten.
  (vergeet niet om te blijven roepen dat u gelukkig zal zijn…)

  Like

 6. Helena zegt:

  Drs. E.N. Schilder wat heeft u de ellendige tijd waarin we leven briljant omschreven. Het zal steeds moeilijker worden om als weldenkend mens je rug recht te houden tegen de steeds verder oprukkende dwangmaatschappij waarin de staat je doen en laten bepaalt. We worden tegen elkaar opgezet en alleen binnen protestgroepen tegen de maatregelen heerst nog een saamhorigheidsgevoel. Dit moet ‘natuurlijk’ ook de kop in gedrukt worden want net als demonstreren tegen de islamisering is het demonstreren tegen de staat levensgevaarlijk, het zgn. ‘wappie beuken’ met zoveel mogelijk bloed tot gevolg is hier een afschrikwekkend voorbeeld van. Toch zou ik iedereen die nog fysiek in staat is te demonstreren willen oproepen om op te staan, en je aan te sluiten bij een protestgroep, ff googelen en je vindt er zo een bij je in de buurt of begin er zelf een. Het gaat er niet om wat je doet, àls je maar iets doet om deze waanzin te stoppen!. . .

  Geliked door 2 people

 7. paulzwueste zegt:

  Hartelijk dank voor dit uitermate goed geschreven en zo informatieve artikel.

  Geliked door 1 persoon

 8. Voight-Kampff zegt:

  Ik heb dus nagedacht en plaats de volgende opmerkingen:
  # Het volk besteedt taken uit aan wetgeving en bestuur, echter niet haar verantwoordelijkheid voor die taken;
  # Het volk heeft niet haar soevereine rechten uitbesteedt, want dat is onmogelijk wegens onaantastbaarheid.

  De zaken die in dit artikel terecht worden aangehaald, zijn allemaal terug te voeren op onaantastbaarheid van de macht. De volksvertegenwoordigers van de kartelpartijen zijn hierop direct aanspraakbaar (de bestuurders zijn indirect aanspreekbaar). Dit wat betreft de focus m.b.t. de bron van het kwaad.

  Kortom, het volk wordt niet vertegenwoordigd en het is een grove fout in het bestuursmodel dat bestuurders met gedrachstoornissen de mogelijkheid hebben om een cordon sanitair op te werpen en in stand te houden, terwijl zij zelf partij zijn.

  Dank voor het artikel.

  Geliked door 1 persoon

 9. Edwin Vissers zegt:

  De Bijbel leert ons dat gevallen engelen onzichtbare, bovennatuurlijke, hemelse geesten zijn die door God zijn geschapen. Satan gebruikt hen als zijn immorele handlangers. Nadat een-derde van de hemelse engelen zich bij Satan aansloot, werden zij vanuit de hemel naar de aarde geworpen (Openbaring 12:4). De Bijbel noemt gevallen engelen duivels, demonen en boze of onreine geesten.

  Kijk maar naar het songfestival ,

  Madonna’s bizarre Satanvisie Songfestival occulte zwarte magie ritueel.
  ‘Rise like a phoenix’.Dit gedrocht noemt zichzelf tegenwoordig Conchita Wurst. Zoals gezegd, what’s in a name…!? Nou dit is in die name: Conchita is Spaanse straattaal/slang voor het vrouwelijke geslachtsdeel. Letterlijk betekend Conchita, als je het opzoekt in de Urban Dictionary, ‘little cunt’. Klein kutje.
  En de achternaam Wurst, tja, ik gok dat we allemaal wel een beetje Duits kunnen.. betekend natuurlijk Worst. Kutje Worst won het songfestival. Worst staat voor penis, voor wie het nog niet door had..
  Protest tegen satanische inzending voor Songfestival 6 maart 2021 Cyprus stuurt daarvoor de Griekse Elena Tsagrinou met het nummer ‘El Diablo’ of ‘De Duivel’.

  Psychopaat of sociopaat? ,bij deze termen verdienen Psychiaters veel geld ,de meeste van deze mensen zijn zelf demonisch gebonden draag maar een kruis om je nek en je ziet de invloed in hun gedrag.

  Like

 10. Edwin Vissers zegt:

  Het satanische songfestival

  Eerste halve finale dinsdag
  undefined
  Litouwen
  The Roop THE ROOP with their song ON FIRE

  Slovenia
  Ana Soklic
  Amen

  Zweden
  Tusse
  Voices The Voice in Your Head

  Cyprus
  Elena Tsagrinou
  El Diablo

  Noorwegen
  TIX
  Fallen Angel

  Duitsland
  Jendrik
  I Don’t Feel Hate van wie de swingende opgestoken middelvinger de meest opvallende verschijning is.

  Italië
  Måneskin
  Zitti e Buoni Zo werden de coglioni (ballen) en che cazzo (what the fuck) weggekuist.

  Nederland
  Jeangu Macrooy
  Birth of a New Age wat betekend dat je blanke dochter aan een neger moet geven om uitgewoond te worden

  Finland
  Blind Channel
  Dark Side nou moet ik even na denken waar dit over gaat !

  Letland
  Samanta Tina
  The Moon is Rising Maan, Wassende Mandala Masker Medicijnschild Ohmteken Oneindigheid Oog, Het Boze- Oog in de bovenste driehoek van een piramide Oog van Horus Pad Pentakel of Pentagram Pentagram

  nou ik stop er mee

  Like

  • karton zegt:

   @ E.Vissers
   Nederland
   Ben Cramer
   “de clown” : scheldpartij bestemd voor Hugo Bloemschoen
   Teddy Scholten
   “een beetje” : empathie voor de bevolking.
   Lenny Kuhr
   “visite” : een huis vól visite terwijl dat verboden is vanwege Covid-19 !!!! (oproep tot verzet/opstand)
   de Spelbrekers
   “Katinka” : lofzang op de toenmalige USSR

   Ik stop er mee, want achter iedere titel en/of tekst kan iets “verdachts” steken , ik wens hiervan NIET mijn dagtaak te maken , als een liedje mij niet aanstaat luister ik er niet naar, héél eenvoudig.

   Geliked door 2 people

   • karton zegt:

    @ Republikein op 19-5-2021 om 13.19 u. Wat zou bijv. Mieke Telkamp hebben bedoeld met haar lied “Waarheen , waarvoor ?”. en wat bedoelde Tante Leen met “Oh Johnny” , en Garry Rafferty met “Good Intentions” ? Ik weet het niet hoor , maar de muziek/melodie van Garry Rafferty bevalt mij wel , de teksten interesseren mij minder. Chris Barber is ook één van m’n favorieten , maar hij gebruikt weinig woorden , “Ice cream” is daar een voorbeeld van maar wie daar iets achter zoekt is niet goed bij zinnen,

    Geliked door 1 persoon

   • htskday zegt:

    @karton,

    Kleine kokette Katinka,…
    Whahaha..

    Uit de ouwe dooss..

    We willen zo graag nog heel even
    een wip van je glimpneusje zien.

    Whahahaa…

    jesus káristus, wat een ellende dat songfestival altijd..
    Alleen maar baggerzooi voor hersenloze idioten zonder smaak, en geen idee of verstand van muziek.

    Even een teiltje..
    Bwaaah…

    Geliked door 3 people

   • karton zegt:

    @ htskday op 20-5-2021 om 03.58 u. Klopt , totaal verziekt programma als een songfestival wordt ons door de strot gedouwd door een stelletje omhoog gevallen totale nietsnutten, gelukkig zit er op onze tv een “uit-knop”, dus…….weg met zo’n ranzig programma. En dan zijn er óók nog malloten die de teksten van dat geblèr gaan ontrafelen !! Let wel : er zijn mensen die dit soort programma’s leuk of mooi vinden , mag van mij hoor , maar zij hebben een smaak als een rotte appel.

    Like

   • Republikein zegt:

    Nou, ABBA heeft een aardig genre, een dieptepunt vond ik deze.

    Niet dat ik er verstand van heb, vind dat hele gedoe een groot dieptepunt, maar mijn vrouw is fan van zulke programma’s dus “verplicht” met schuin oog meekijken.
    religion is an insult to human dignity

    Like

 11. leeuw7 zegt:

  Mijnheer Schilder u heeft de situatie in Nederland en grote delen van Europa zeer goed verwoord,geen woord Spaans bij!!Zelfs de simulerende alzheimer patiënt,de recidiverende criminele demissionaire premier Mark R.en terroristenvereerster Sigrid K.kunnen uw betoog begrijpen!!Waarschijnlijk zal Nederland door een lamme tandeloze tweede kamer aan de voorgenoemde criminelen worden overgeleverd!!Het volk krijgt de leiders die het verdient,jammer maar waar!Bijna alle overheidsinstanties zijn ernstig besmet geraakt met het zeer ernstige continu muterende Mark R.virus!! Dit zeer besmettelijke Mark R.virus is de doodsteek voor Nederland !!Alleen levenslange quarantaine van Mark R.kan Nederland nog redden uit de klauwen van zeer kwade demonische machten!!Waar GODS openbaring ontbreekt verwildert het volk!!

  Geliked door 1 persoon

 12. Andre zegt:

  U heeft het over Simons en wil even refereren aan deze uitzending van de Balie met Omtzigt Simons en Brenninkmeijer (eind Februari).

  https://duckduckgo.com/?t=lm&q=de+balie+simons+en+cda&atb=v262-1&ia=videos&iax=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAA61RUwf0hw

  Dit had moeten zijn Rutte Grapperhaus en Omtzigt maarja altijd is er kennelijk die onzichtbare hand die ons deze bullshit in ons gezicht kan smeren en een Simons hoe is het mogelijk dat deze clown in de 2e kamer kan komen? Of een Kaag of een Rob Jetten. Nee daar zit een onzichtbaar kartel achter die heel bewust deze mensen plaatst. Henk Sneevliet is denk ik wel het meest slechte voorbeeld hiervan of Obama. Dit zijn allemaal kinderen van de staat maar er is niemand die dit begrijpt. September gaan we het weer zien in Duitsland, hetzelfde cirsus.

  Like

 13. Bas zegt:

  Geliked door 3 people

 14. Bas zegt:

  Geert Wilders
  @geertwilderspvv
  NL is corrupt. Een liegende premier mag blijven en een minister (Kaag) die Palestijnse terroristen financieel steunt ook, maar een Kamerlid dat de waarheid spreekt over Marokkanen wordt veroordeeld.

  Ik zal nooit zwijgen, de rechters kunnen het heen en weer krijgen.

  Geliked door 1 persoon

 15. Bas zegt:

  Geliked door 2 people

 16. Bas zegt:

  Geliked door 1 persoon

 17. Bas zegt:

  https://pbs.twimg.com/media/E1mxRWEXIAEHyJ7?format=jpg&name=large

  Willen de gentherapie ontkenners even de Staatscourant erop na slaan?
  Er staat gewoon in de vergunningsaanvraag dat ’t coronavaccin idd gentherapie is!
  Je krijgt genetisch gemodificeerde organismen ingespoten! GMO
  Het is géén immunisatie vaccin!

  Geliked door 2 people

 18. Bas zegt:

  Gedwongen vaccinatie.
  Haal je spuit of er volgen consequenties van je werkgever…

  https://pbs.twimg.com/media/E1rObxAXMAM5uwa?format=jpg&name=large

  Geliked door 1 persoon

  • Voight-Kampff zegt:

   Echter, hiermee nemen de werkgevers de volledige liability and accountability m.b.t. de gezondheid van de werknemers op zich.

   Dus, alhoewel de producenten van de genetische vaccins beperkt kunnen worden aangesproken, gaat dit niet op voor de werkgevers.

   Gezien het aantal doden en gewonden als gevolg van dit soort vaccinaties, kunnen de claimadvocaten in de VS prima aan de slag.

   Like

 19. Bas zegt:

  ‘We hacken eigenlijk de software van het leven’

  https://leohohmann.com/2021/03/09/modernas-top-scientist-we-are-actually-hacking-the-software-of-life/amp/?__twitter_impression=true

  Moderna’s topwetenschapper: ‘We hacken eigenlijk de software van het leven’

  Dr. Tal Zaks, de chief medical officer bij Moderna Inc., legde in een TED-talk uit 2017 uit hoe het mRNA-vaccin van het bedrijf was ontworpen om te werken.

  In de afgelopen 30 jaar zei hij: “We hebben deze fenomenale digitale wetenschappelijke revolutie meegemaakt, en ik ben hier vandaag om je te vertellen dat we feitelijk de software van het leven hacken, en dat het de manier verandert waarop we denken over preventie en behandeling van ziekten. ”

  Vervolgens legde hij uit [zie video hieronder] dat het menselijk lichaam uit organen bestaat en organen uit cellen.

  “In elke cel is er zoiets als boodschapper-RNA of kortweg mRNA, dat de cruciale informatie van het DNA in onze genen naar het eiwit doorgeeft, dat is echt het materiaal waar we allemaal van gemaakt zijn. Dit is de cruciale informatie die bepaalt wat de cel gaat doen. Dus we zien het als een besturingssysteem.

  “Dus als je dat zou kunnen veranderen, als je een regel code zou kunnen invoeren, of een regel code zou kunnen veranderen, dan heeft dat vergaande gevolgen voor alles, van griep tot kanker.”

  Geliked door 1 persoon

 20. Republikein zegt:

  Zijn Batavieren ook bootvluchtelingen?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s