Tweet van Geert . . .

Ik wil Nederland terug. Geen krijsende moskeeën, burka’s, hoofddoekjes, mannen met baarden in lange jurken die onze taal niet spreken, geen vrouwenbesnijdenis en onderdrukking, geen eerwraak, geen straatterreur, homohaat en antisemitisme. Mag ik dat nog zeggen in Nederland?

Geplaatst door:
E.J. Bron (via Twitter; Geert Wilders)
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Tweet van Geert . . .

 1. dutchess43 zegt:

  Van mij mag je dat gerust zeggen Geert, en weet je wat? Ik ben het voor 200% ( als dat mogelijk is ) met je eens.

  Geliked door 2 people

 2. Rien E zegt:

  Geheel en al met dhr Geert Wilders eens, niets aan toe te voegen.

  Geliked door 2 people

 3. Voight-Kampff zegt:

  Beste Geert Wilders.

  Ja, dat mag u zeggen.

  Het is te hopen dat u niet denkt dat de problemen Nederland uit zijn bij het verdwijnen van de islam.

  Die grote roze olifant van de overheid, die de islam hier naar binnen heeft gefaciliteerd, zit dan nog steeds in de kamer. Om precies te zijn; in de Tweede Kamer naast u (partijkartel) en tegenover u in Vak K (partijkartel).

  Wellicht kunt u nog even nadenken over het partijkartel en uw doelmatigheid. Die schreeuwerige statements van u kennen we onderhand wel en zijn bovendien niet effectief.

  Kortom, de islam (in Nederland) is de manifestatie van het probleem en niet het probleem op zich.

  Geliked door 2 people

 4. A. de Koning zegt:

  Eigenlijk weet ik het niet zeker maar we moeten het toch zeggen bij elke voorkomende gelegenheid, waren de mensen maar eens zo slim om op de PVV te stemmen en niet op al die partijen die de waarheid niet onder ogen durven te zien. Ik heb mijn leeftijd niet mee maar heb bij de rechtbank staan demonstreren met een grote groep medestanders in Buitenveldert toen het proces tegen Geert Wilders plaatsvond. Je kunt toch zien aan al die landen waar de islam inmiddels in de meerderheid is dat het gedaan is met de vrijheid, het kan toch niemand ontgaan wat ons dan te wachten staat met die agressieve islam die geen andersdenkenden tolereert, wat is er van Iran terecht gekomen? En wij hebben hier een hoofddoekje, een wolf in schaapskleren, in de Tweede Kamer gekregen wat verboden zou moeten zijn.

  Geliked door 3 people

  • Yvonne zegt:

   Wat mij ergert is dat er van buitenlandse komaf burgemeesters zijn
   Zijn er in Iran of Irak bijvoorbeeld Nederlanders in de politiek? Dat dacht ik niet
   Waarom bij ons dan wel?
   Kijk heer Wilders roept wat wij denken maar verder gebeurt er niets, hij kan het niet alleen veranderen jammer genoeg
   En wij kunnen typen tot we pijn in onze vingers krijgen en ook daarmee veranderd er niets

   Like

 5. koddebeier zegt:

  Ik wil Nederland ook terug maar dan ook met eerlijke politici en geen landverraders of volk verlakkers !

  Like

 6. Astrid zegt:

  Geert, van mij mogen die mosselmannetjes in hun lange jurken hier voor gek lopen, maar zodra ze mij gaan voorschrijven hoe ik me als Westerse vrouw moet kleden en hoe ik dien te leven, dan is de grens bereikt. Ik zou die eikels wel eens willen vragen wie het werk voor ze gaat doen, als ze ons allemaal uitgemoord hebben. Ze kunnen namelijk niks en willen niks, dus het zal er hier en elders net zo uit gaan zien als in hun thuislanden: terug naar de Middeleeuwen dus, inclusief poepen op straat en ratten die het weer opvreten. Regressie in plaats van progressie, dat is islam in een notendop. Islam legt alles dat natuurlijk is lam, maar dat willen die haatjurken maar niet inzien, hun aangekweekte ego’s werpen zoveel schaduwen…… En al die linkse gasten in het Westen, die zich met alles en iedereen ongevraagd bemoeien, die hoor je niet over de haatbaarden. Zij hebben veel gemeen met elkaar…. altijd ontevreden over het leven en de ander.

  Like

 7. Hovawart zegt:

  Kijkt u eens naar de nieuwe ondernemers die de door de Rutte-Corona-crisis leegstaande winkelpanden huren, de Hollandse middenstand verandert rap in een overwegend Oosterse organisatie, en met niet-westerse agenten en boa’s is het invoeren van een shariawetgeving een peulenschil….de maatschappij verandert in een niet-westerse beleving.
  De ziekenhuizen veranderen in buitenlandse klinieken en de gemeentehuizen hebben al aparte loketten voor niet-westerse Nederlanders die het Nederlands niet beheersen.
  Het enige dat er nog ontbreekt in ons lagelandenkalifaat is een oer-Hollandse Ayatollah….(of is Kaag inmiddels al benoemt?)(wel heel vooruitstrevend om een persoon met borsten en maandelijkse periodes aan te stellen als oppermoslim………..zeg niet dat ze er niet gek genoeg voor zijn) en binnenkort zullen de Hollanders wel een toerismebelasting moeten afdragen om in dit land te mogen wonen/werken…..

  Like

 8. Marc zegt:

  Het gaat er niet alleen om dat Wilders dit mag zeggen. Het gaat erom dat met deze uitspraak niet alleen de natie, maar ook de rechtstaat wordt verdedigd.

  Like

 9. Jules Vismale zegt:

  Gelukkig worden de rollen in het geheim, omtrent de moslims , ook steeds omgedraaid naar aanleiding van dit artikel:

  Agendering moslimdiscriminatie en moslimhaat blijft bittere noodzaak

  De aanpak van moslimdiscriminatie en moslimhaat zal de komende jaren meer politieke prioriteit moeten krijgen. Dat geldt in het bijzonder voor discriminatie op de arbeidsmarkt, waar veel moslims met grove en subtiele vormen van uitsluiting te maken hebben. Die conclusie trekken Ewoud Butter, Roemer van Oordt en Ineke van der Valk, de auteurs van de Vierde Monitor Moslimdiscriminatie die 9 mei is verschenen. In deze monitor hebben de onderzoekers speciaal aandacht besteed aan discriminatie van moslims op de arbeidsmarkt.

  Het gaat bij moslimdiscriminatie om alledaagse vormen van uitsluiting en discriminatie, bijvoorbeeld in de vorm van bevooroordeelde vragen en opmerkingen, om stigmatiserende berichten in de media, maar ook om openlijke discriminatie op grond van geloof, om hatespeech, gewelddadige of bedreigende voorvallen gericht tegen islamitische gebedshuizen en scholen en om voorstellen en uitspraken van politieke partijen die haaks staan op de grondwettelijke vrijheden van moslims. Het draagt allemaal bij aan een politiekmaatschappelijk klimaat waardoor grote groepen moslims zich onveilig voelen. Zij worden erdoor beperkt in de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn.

  Ervaren discriminatie

  Uit eerder onderzoek naar ervaren discriminatie, onder andere van het SCP, blijkt dat relatief veel moslims discriminatie op grond van hun geloof ervaren. Dat geldt voor ongeveer twee derde van de Marokkaanse Nederlanders en de helft van de Turkse Nederlanders. Discriminatie vindt plaats in de openbare ruimte, op school, op de arbeidsmarkt en het internet, maar ook in de media en politiek.

  Discriminatie op de arbeidsmarkt
  In deze monitor is speciale aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt. De studie is verkennend van aard. Het onderzoek werd verricht middels een literatuurstudie, een survey waaraan 315 mensen deelnamen, diepte-interviews en groepsgesprekken. Het biedt inzicht in relevante ervaringen op de arbeidsmarkt die veel moslims delen.

  Van de 315 personen die aan de survey deelnamen gaf driekwart aan op enigerlei wijze te maken gehad met discriminatie op de arbeidsmarkt op grond van hun (vermeende) islamitische geloof. Het merendeel van hen is moslim, maar ook respondenten die zichzelf niet als moslim beschouwen, hebben met deze vorm van discriminatie te maken.

  Sollicitatie
  Discriminatie vindt vaak plaats bij sollicitaties. Bij meer dan de helft van de vrouwen heeft de discriminatie-ervaring tijdens de sollicitatieprocedure te maken met het dragen van een hoofddoek. Ook mannen ervaren discriminatie op grond van religie gebonden uiterlijk, waaronder het dragen van bepaalde kleding of een baard.

  Veel respondenten krijgen tijdens een sollicitatieprocedure stigmatiserende of discriminerende vragen over hun geloof die niet relevant zijn voor de functie. Vragen gaan bijvoorbeeld over de positie van de vrouw, over opvattingen die moslims zouden hebben over homoseksualiteit of transgenders en wat ze vinden van terrorisme. Verder geven respondenten aan dat geregeld getoetst wordt of ze als moslim wel loyaal zijn aan Nederland.

  Op de werkvloer

  Ook op de werkvloer wordt discriminatie ervaren die direct gerelateerd is aan kleding of uiterlijk. Daarnaast krijgen respondenten vanwege hun religie geen contractverlenging of promotie; ze hebben te maken met kwetsende, discriminerende opmerkingen en ‘grapjes’ op de werkvloer van collega’s of leidinggevenden of worden expliciet buitengesloten of weggepest. . Sommigen ervaren het als discriminerend wanneer er geen mogelijkheid is de pauze te verplaatsen om te bidden of naar de moskee te gaan.

  Verder worden associaties met terrorisme en/of vragen om afstand te nemen van terreur of extremisten naar voren gebracht. Er wordt subtiel of minder subtiel benadrukt dat moslims er eigenlijk niet bij horen. Dit heeft een enorme impact. Ook spelen discriminerende opmerkingen van cliënten of samenwerkingspartners een rol, net als ‘te streng religieus zijn’ om kans te maken op promotie. Enkele malen beroept een werkgever zich bij discriminerende beslissingen op cliënten. Verschillende respondenten tenslotte, kregen te horen dat ze niet in aanmerking kwamen voor contractverlenging omdat ze niet in de groep zouden passen.

  Vervolgactie na discriminatie-ervaring
  Na een discriminatie-ervaring tijdens een sollicitatie of op de werkvloer onderneemt ruim een derde tot de helft van de respondenten geen actie. Iets meer dan de helft bespreekt deze ervaring met familie, vrienden of bekenden en ongeveer een kwart gaat het gesprek aan met de persoon in kwestie of maakt melding bij een leidinggevende. Een kleine minderheid van de respondenten (5-10%) met een discriminatie-ervaring meldde dit bij de politie of een anti-discriminatievoorziening.

  Vaak gegeven redenen om te melden zijn: voor jezelf opkomen en gedrag van anderen beïnvloeden; steun, herkenning en erkenning zoeken bij naasten; voorkomen van herhaling en melden, dan komt het in de statistieken. Redenen om juist niet te melden zijn: geen tijd; geen energie; niet moeilijk doen; het heeft toch geen zin; geen bewijs (voor strafbare feiten); angst voor de gevolgen; gebrek aan informatie over mogelijkheid om te melden; schaamte en niet in een slachtofferrol willen komen.

  Monitor

  Net als in voorgaande afleveringen van de Monitor (2012/2015/2017) wordt in dit rapport de stand van zaken weergegeven rond moslimdiscriminatie in Nederland in het algemeen. De focus ligt hierbij op de periode 2017-2019, met ook hier en daar aandacht voor 2020.

  Er wordt nog steeds weinig melding gedaan van discriminatie bij registrerende instanties als een anti-discriminatievoorziening of de politie: dat geldt ook voor moslimdiscriminatie. Het aantal meldingen per jaar varieert en houdt verband met de intensiteit van de maatschappelijke discussie over moslims en de islam. Moslimhaat is – net als bijvoorbeeld bij antisemitisme het geval is – permanent sluimerend aanwezig en kan als een veenbrand oplaaien door maatschappelijke of politieke ontwikkelingen. Zo nam afgelopen jaren het aantal meldingen bij meldingsinstanties toe na terroristische aanslagen door jihadisten en de verhitte discussie over de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016. Daarna daalde het aantal meldingen. Hierbij moet worden aangetekend dat er minder bekend is over de cijfers omdat de politie moslimdiscriminatie sinds 2019 niet meer apart registreert vanwege een veranderde werkwijze.

  Het aantal voorvallen gericht tegen moskeeën met een discriminatoir, haatzaaiend of intimiderend karakter, nam na een piek in 2015 en 2016 af, maar ligt nog altijd hoger dan in de jaren voor 2015. Er is hierbij sprake van een andere aard van de voorvallen: de daders zijn minder vaak anoniem, maar opereren vaker namens kleine, maar luidruchtige extreemrechtse of radicaal-rechtse organisaties. Ze zoeken voor hun acties nadrukkelijk de publiciteit. Omdat ze deze aandacht krijgen, is de impact van hun acties groter en worden ze gestimuleerd om op deze weg door te gaan.

  Een positieve ontwikkeling is dat moslimdiscriminatie sinds enkele jaren wat meer op de politieke agenda staat: het wordt expliciet genoemd in verkiezingsprogramma’s, geagendeerd in de Tweede Kamer (vooral door DENK, GroenLinks en PvdA) en haalde het regeerakkoord van het vorige kabinet. Sinds 2015 wordt het apart geregistreerd als subcategorie van de grond discriminatie op grond van geloof door ADV’s en (tot 2019) door de politie.

  Daar staat tegenover dat er op zijn minst één grote politieke partij (PVV) is die moslims voornamelijk als bedreiging van de samenleving ziet en hen elementaire grondrechten wil afnemen. In navolging van de PVV zijn er meerdere partijen die daar (deels) in mee gaan zoals FvD, VVD, SGP en CDA. Dit heeft geleid tot beleid en (tijdelijke) wetgeving – onder andere in het kader van antiterrorisme en – radicalisering – die het selectief inperken van de vrijheid van godsdienst van moslims tot gevolg heeft.

  Echt veel politieke prioriteit krijgt de aanpak van moslimdiscriminatie niet. In de praktijk blijkt er (te) weinig draagvlak voor daadwerkelijke maatregelen. Zo is de politie zonder veel protest alweer gestopt met het apart registreren van voorvallen van discriminatie op grond van het moslimgeloof.

  De groeiende invloed (sinds 1990) in de reguliere politiek van het idee van onverenigbare, botsende beschavingen en de meer extreme versie van dit gedachtegoed in kringen van radicaal- en extreemrechts heeft, zeker in wisselwerking met aanslagen door jihadisten, geleid tot een toenemende algemene politieke en maatschappelijke weerstand tegen de islam. Veiligheidsdiensten hebben de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan extreem- en radicaal-rechts, vooral gezien het potentiële gevaar van lone-actors. Uiterst rechtse formaties zijn weliswaar klein in omvang en actieve aanhang, maar hun acties hebben serieuze invloed op de islamitische gemeenschappen en mede door de media-aandacht die eraan wordt besteed, op het maatschappelijk debat.

  Tot slot

  De overheid is de laatste jaren meer aandacht gaan besteden aan het tegengaan van racisme en discriminatie, maar nog onvoldoende aan specifiek moslimdiscriminatie en moslimhaat. Overheden en het maatschappelijk middenveld dienen discriminatoire agressie en geweld tegen moslims te zien voor wat het is: gevallen van inbreuk op het recht op vrijheid van religie en inbreuk op de principes van gelijkheid en antidiscriminatie.

  Voor het behoud en herstel van vertrouwen van moslims in de Nederlandse samenleving is het belangrijk dat vertegenwoordigers van verschillende instituties van de rechtsstaat hun stem verheffen tegen uitspraken en voorstellen die moslims stigmatiseren en uitsluiten.

  Andere aanbevelingen uit het rapport zijn::

  Het is aan te bevelen om moslimhaat als specifieke vorm van discriminatie en racisme tezien, zoals dat bijvoorbeeld bij antisemitisme gebeurt. Laat de politie moslimdiscriminatie weer apart registreren zoals dat voor 2019 gebeurde en investeer in capaciteit van politie en OM om meer aandacht te geven aan de registratie en vervolging van vormen van discriminatie.
  Steun initiatieven van moslimgemeenschappen om – in samenwerking met de reguliere meldorganisaties – te komen tot meer adequate systemen van melding en daarmee tot een verhoging van meldingspercentages.
  Benader Nederlandse moslims als een divers samengestelde gemeenschap, niet alleen in religieus en etnisch opzicht, maar ook wat betreft gender en diversiteit in seksuele gerichtheid.
  Stimuleer onderzoek naar vormen van moslimdiscriminatie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in het uitgaansleven en in andere sectoren. Denk daarbij aan onderzoeksmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van mystery guests of van praktijktesten.
  Maak serieus werk van diversiteitsbeleid en bevorder onder andere de deelname van moslims in bijvoorbeeld de ambtelijke top of in de top van het bedrijfsleven, in de media en in de kunst- en cultuursector. Houd hierbij rekening met de bestaande diversiteit binnen moslimgemeenschappen.
  Diversiteitsbeleid is echter niet voldoende. Werk aan een inclusief werkklimaat waarin alle werknemers zich ongeacht hun herkomst, gender, seksuele oriëntatie, leeftijd én geloof in alle vrijheid kunnen ontplooien, carrière kunnen maken en deelnemen aan de samenleving. De effecten van het politieke-maatschappelijke klimaat zijn moeilijk te sturen en negatieve beeldvorming in de media is moeilijk te corrigeren, maar werkgevers kunnen een essentiële rol vervullen in de vormgeving van een inclusief werkklimaat. Daarnaast dient de overheid het goede voorbeeld te geven en de uitzendbranche en andere werkgevers aan te spreken en waar nodig te belonen of te sanctioneren.
  Zorg dat slachtoffers van discriminatie in de publieke ruimte en binnen een bedrijf, instelling, vereniging of op het internet bij professionals terecht kunnen na een discriminatie-ervaring. Het is van belang dat slachtoffers weten waar ze hun verhaal kunnen doen, waar ze steun kunnen ontvangen en waar ze indien gewenst hulp kunnen krijgen bij bemiddeling of bij het doen van een melding of een aangifte.
  Zorg dat dergelijke ervaringen, met in acht neming van privacywetgeving, in de openbare ruimte, maar ook binnen bedrijven, organisaties, instellingen goed gemonitord worden zodat het mogelijk is op grond hiervan beleid te ontwikkelen.
  Kijk kritisch naar de werkplekken waar het nu nog geaccepteerd wordt om, op grond van neutraliteit, vrouwen met een hoofddoek structureel buiten te sluiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geüniformeerde beroepen als de politie. Onderzoek in hoeverre dit streven naar neutraliteit ten koste gaat van inclusiviteit, gelijke rechten voor vrouwen, professionaliteit en herkenbaarheid van de politie. Kijk hierbij ook naar ervaringen in andere landen waar een politieagente met een hoofddoek wel wordt toegestaan.

  De monitor moslimdiscriminatie

  In 2011 nam Ineke van der Valk het initiatief voor de Monitor Moslim Discriminatie, een project waarin over meerdere jaren de ontwikkeling op het gebied van moslimdiscriminatie wordt onderzocht. Zij schreef het boek Islamofobie en Discriminatie en nam de eerste drie afleveringen van de Monitors Moslimdiscriminatie voor haar rekening. Deze vierde Monitor is een co-productie van Ewoud Butter, Roemer van Oordt en Ineke van der Valk. Butter en Van Oordt doen eveneens al langere tijd onderzoek op dit gebied.

  En wat is mijn mening hierover? Dat ze allemaal daar bij die moslims de lucht invliegen met hun kleinzieligheid, gezeur, gezeik en slachtofferrol omdat zij het er zelf naar gemaakt hebben dat ze in Nederland worden gediscrimineerd! Wie zich hier niet aanpast en zich constant gedraagt als een ondankbare uitvreter verdiend geen mededogen!

  Like

 10. A. de Koning zegt:

  Moslims horen hier niet thuis, ze moeten naar een islamitisch land gaan maar die nemen meestal geen buitenlandse immigranten op, ook niet als het moslims zijn dus zo begaan met hun geloofsgenoten zijn ze niet want het mag natuurlijk geen geld kosten. De regering zou eens anoniem aan de bevolking moeten vragen hoe ze denken over het toelaten van moslims in
  Nederland, de uitkomst zou hen denk ik niet bevallen en daarom zal het ook nooit gebeuren.

  Like

 11. Pingback: Tweet van Geert . . . | eunmask

 12. Bob zegt:

  Als iemand de waarheid spreekt wordt
  deze persoon verketterd en proberen
  ze hem stuk te maken.
  Doordat Pim Fortuin zo’n grote aanhang
  had moest die vermoord worden.
  Zijn moordenaar wel nu welgesteld.

  Like

 13. verwardeman zegt:

  Geert , je mag van mij ALLES zeggen , maar…………………….
  wanneer ga je nu eens iets DOEN ?
  Marakech heb je gemist , in 2017 was je onzichtbaar , laatst die 50000 statushouders
  gemist .
  Op geen enkele mail heb ik ooit een reactie ontvangen van jouw PVV.
  Ik begin echt te geloven dat je controlled opposition bent , dat je ons maar een worst
  voorhoud .
  Jij en je PVV zijn de enige legale geweldloze weg om ons land te de-islamiseren , of
  moeten wij ze dan zelf met knuppels en hooivorken kapotmaken , zit je daar alleen maar
  voor de centen en ” uit te kabbelen ” naar je pensioen ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s