Zwarte scholen en taalachterstand

(Door: “Consus Sentia”)

Met grote regelmaat komen de zwarte scholen in het nieuws dat het slechte niveau daarvan niet ligt aan de leerlingen, maar aan racisme en zo, dat al die leerlingen heel braaf zijn en allemaal heel graag goed onderwijs willen. Vandaag wil ik dieper op het fenomeen zwarte scholen en taalachterstand in gaan.

Zwarte scholen presteren meetbaar veel slechter dan blanke scholen van hetzelfde niveau. Wat is hier nu aan de hand? Op zwarte scholen bestaat de populatie (per buurt) uit een uiteenlopende samenstelling van allochtonen. In de Amsterdamse buurt de Bijlmer voor een groot gedeelte uit Surinamers en Antillianen, in de Amsterdamse wijken Osdorp en Slotervaart weer voor het overgrote deel uit Turken en Marokkanen, en dat geldt ook voor de Haagse Schilderswijk. Enfin, iedereen kan zelf wel een beetje indenken hoe de samenstelling er per buurt uit ziet. Op al die scholen zit overigens ook een steeds groter wordende groep Afrikanen.

Hebben die culturen iets met elkaar gemeen? Jazeker! Ten eerste zijn het Derde Wereldculturen (ontwikkelingsculturen); zij zijn over het algemeen aartsconservatief, het zijn machoculturen, zij zijn ongelooflijk religieus, bijgelovig én – nu komt het – pertinent anti-intellectueel. Zoek voor de grap eens de wereldkaart analfabetisme op en je begrijpt het probleem. De mensen uit deze culturen nemen niet alleen een berg aan analfabetisme mee (vaak van moeders, die helemaal niet naar school geweest zijn, tot laaggeletterdheid bij de vaders, die hooguit lagere school gehad hebben). Leerlingen groeien thuis dus over het algemeen op zonder ook maar enig voorbeeld van lezende ouders. Dat voor wat betreft probleem nummer 1.

Hier komt het volgende probleem bij. Daar waar Nederlandse kinderen van jongs af aan hun ouders en hun leefomgeving volwassen Nederlands horen spreken, leren zij al die woorden kennen en zelfs onbewust toepassen. Ook horen zij van jongs af aan hun leefomgeving spreekwoorden, gezegdes en staande uitdrukkingen gebruiken. Nederlandse  kinderen zijn doordrenkt met, ondergedompeld in hun eigen taal en begrijpen hierdoor op jonge leeftijd de taal in al zijn essenties en kunnen die daarom ook foutloos toepassen.

Maar nu de allochtonen (en dan laat ik hier de Surinamers en Antilianen achterwege). Thuis spreekt men Turks, Arabisch of een Afrikaans ongeschreven dialect. De eerste keer dat die kinderen in aanraking komen met de Nederlandse taal is op de kleuterschool, maar dat is kleutertaal. Daarna gebeurt hetzelfde op de basisschool, maar dat is dan weer kindertaal. Vervolgens gaan zij naar het voortgezet onderwijs en daar spreken zij dan een variant van het Nederlands die ik het Allochtonisch noem. Deze variant is een uitgeklede en zeer beperkte variant van het Nederlands, waarin de beheersing van de spreekwoorden, de gezegdes en de staande uitdrukkingen ontbreken en waar men alle voorzetsels en lidwoorden door elkaar gooit. Je kunt het zo zien: stel dat ik in een restaurant op vakantie Italiaans spreek met een Italiaan. Dan lijkt het voor mijn Nederlandse tafelgenoten (die geen Italiaans spreken) dat ik zeer goed Italiaans spreek. Echter, de Italiaan heeft in één oogopslag door dat hij met een buitenlander van doen heeft, want mijn woordenschat is zeer beperkt, ik maak constant taalfouten (gooi lidwoorden en voorzetsels door elkaar) en begrijp niets meer van het gesprek zodra er spreekwoorden, gezegdes of staande uitdrukkingen gebruikt worden. Mijn tafelgenoten zien dit niet en ik ook niet. Dit kun je naadloos toepassen op de allochtone leerlingen, die de meest basale uitdrukkingen niet kennen.

In plaats van dat de regering en het onderwijs eisen dat het taalniveau omhoog gaat en dat zij dit ook eisen van het taalniveau van de ouders, schroeven zij al jaren achtereen de eisen voor het taalniveau omlaag (om nog maar te zwijgen van de eisen voor het rekenen). Gevolg hiervan is dat leerlingen de meest eenvoudige teksten niet begrijpen; eenieder weldenkend mens zal begrijpen dat het lezen van complexere teksten of lange zinnen al helemaal niet mogelijk is. Leerlingen hebben geen flauw benul van punten, komma’s, leestekens en zo voort. Een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt, namen beginnen met een hoofdletter enzovoort. Het zal ze allemaal worst wezen, ze hebben er gewoon maling aan. En zo krijg je dan dat er 10 tot 15 taalfouten in een zin staan. Doordat de leerlingen geen punten en komma’s gebruiken, wordt de tekst één grote sliert woorden zonder enige betekenis. Lezen zij voor, dan lezen zij wel de woorden, maar bij het articuleren en intonatie (dat de betekenis, de emotie aan de tekst verleent) gaan zij volledig de mist in. Teksten worden voorgelezen zonder enige vorm van articulatie. Bij schrijven gooien zij de hoofd- en kleine letters kriskras door elkaar (en dan gaan zij aan de docent vertellen dat dat toch helemaal niets uitmaakt…). Kinderen van 15 jaar hebben het taalniveau van een kleuter van 6 (die echter nog wel de spreekwoorden, gezegdes en staande uitdrukkingen herkent).

Bij deze taalachterstand komt nog een ander element, namelijk de zogenaamde verrijking van de taal. Werd de Nederlandse taal vroeger verrijkt met leenwoorden uit gelijksoortige (dus hoogontwikkelde) culturen (zoals het Frans, het Duits en het Engels), nu wordt de Nederlandse taal verrijkt met woorden van culturen uit Afrika en het Midden-Oosten (allemaal ontwikkelingsculturen, allemaal culturen met gigantische achterstanden op velerlei gebied). Dit betekent naar mijn lekenmening twee dingen: 1. Het is geen verrijking, maar een achteruitgang en 2. Het betekent tevens een Arabisering van de Nederlandse taal (inshallah en wollah, kech, fakka en ga zo maar door). Je vraagt je af welke mongool dit ooit toegestaan heeft… en anders was het geen mongool, maar iemand met een ontiegelijke hekel aan de eigen cultuur.

Je hoort wel eens dat Nederlanders hun kinderen van de zwarte scholen afhalen, de vieze gore racisten dat zij zijn… Maar moet je je eens voorstellen; zou een allochtoon op een blanke school terechtkomen en als enige allochtoon tussen 30 blanke autochtone, fatsoenlijk Nederlands sprekende kindjes zitten, dan zal iedereen begrijpen dat hij heel snel zijn Allochtonisch zou afleren door de overdaad aan goede voorbeelden. Zijn woordenschat zou vooruitgaan, zijn uitspraak zou vooruitgaan en zijn algemene beheersing van de Nederlandse taal zou vooruitgaan; zijn straattaal zou hij snel achter zich laten en hij zou al helemaal geen Arabische woorden aan zijn vocabulaire toevoegen. En dan hebben we de effecten op zijn gedrag nog niet eens genoemd, maar dat terzijde.

Laten wij het nu eens omdraaien; linkse hoogopgeleide, progressieve en naïeve ouders zetten hun Nederlandse kindje op een zwarte school, dan zit dat kind in zijn eentje tussen 24 allochtonen (want op zwarte scholen zijn de klassen kleiner). Wat zal er nu gebeuren? Welaan, in plaats van dat de allochtonen de Nederlander als voorbeeld voor hun uitspraak en taalverrijking zien, gaat de Nederlander zich aanpassen aan de meerderheid en dus zal uw Nederlandse kindje ook Allochtonisch gaan praten. Heb je een Nederlands kind dat gebroken Nederlands praat. Met andere woorden, zijn taalontwikkeling gaat in sneltreinvaart in z’n achteruit. Tel daarbij op dat hij ook straattaal gaat gebruiken en het plaatje is helemaal compleet. Los nog van het feit dat het gedrag op de zwarte scholen veel ruwer en grover is. Leuk voorbeeld voor uw fijnbesnaarde kind.

Allochtonen zoeken elkaar overigens zelf op, zij willen graag bij elkaar op school zitten en niet op een witte school en dus zijn zij zelf debet aan het ontstaan van zwarte scholen. Allochtonen willen namelijk niet in hun eentje tussen allemaal Nederlanders zitten, zo geven zij in gesprekken aan. Nog een dingetje: op de zwarte scholen wordt ruim baan ingeruimd voor alles wat maar met de islam te maken heeft, kunnen die leerlingen op een witte school wel vergeten, da’s dus ook al een overweging.

Je zou zeggen dat docenten over deze problemen met elkaar overleggen, dat deze punten tijdens vergaderingen belicht worden. Echter niets is minder waar, want het overgrote deel van de docenten en de leiding is van de extreemlinkse kerk en gaan daar – politiek correct als zij zijn – in een grote boog omheen. Problemen die dus wel herkend worden, kunnen en zullen nooit opgelost worden louter en alleen omdat men weigert naar de grondslag van de redenen te kijken.

En moet je eens kijken naar de bevolkingssamenstelling van de vier grote steden. Inmiddels is zo’n 50% daarvan afkomstig uit ontwikkelingslanden. Neem Amsterdam eens als voorbeeld. Zo’n 50% van de bevolking leeft volgens de normen en waarden vanuit het Midden-Oosten (dus islamitische normen en waarden) of anders Afrikaanse. Hooguit 50% van de Amsterdamse populatie spreekt nog fatsoenlijk Nederlands en een minderheid daarvan begrijpt nog de Amsterdamse humor, het Amsterdamse accent. Het beleid van onze regering heeft een dramatisch cultureel mentaal effect dat de komende 10 jaar tot volle wasdom zal komen en de vier grote steden zal omtoveren tot steden die in alles een afspiegeling zullen zijn van steden in ontwikkelingslanden in Afrika en het Midden-Oosten en daarmee verworden tot ontwikkelingsgebieden in ons eigen land.

Als laatste puntje nog even dit, want je blijft lachen. Gezonde kindjes, waar helemaal niks mee aan de hand is, zitten over het algemeen op de blanke scholen. Stuurt een docent op zo’n school een leerling uit de les, dan staan de teamleiders bijkans te stuiteren, want, hemeltjelief, er is een leerling uit de les gestuurd! Dit komt doordat de Nederlandse kinderen een normale opvoeding krijgen, zij zijn bekend met de Nederlandse omgangsvormen, beleefdheidsvormen (zoals het gebruik van twee woorden en het herkennen en erkennen van autoriteit en gezagsverhoudingen). Nederlandse kinderen praten ook op een normaal gespreksniveau, die schreeuwen niet, houden zich aan de regels, vertonen geen obstinaat of conflict zoekend of zelfs crimineel gedrag… die kom je allemaal wel in ruime mate tegen op de zwarte scholen. Dat zijn dan ook zonder uitzondering de scholen met leerwegondersteuning.

Nou, ik zou zeggen, ga er es even lekker voor zitten, want we gaan even naar de situatie kijken op een zwarte school waar leerlingen aan de lopende band uit de les gestuurd worden. De kosten voor extra begeleiding kunnen oplopen tot een kleine € 25.000,- per leerling per jaar. Dat is dus een groter bedrag dan het bedrag dat kakkineuze ouders voor hun kroost per jaar aftikken op een elitaire privéschool. Met dit verschil dat die kakkineuze ouders het bedrag uit eigen zak betalen en dat het kind het later door hoge opleiding terug zal kunnen verdienen, terwijl de belastingbetaler opdraait voor de gigantische kosten van het onderwijs aan allochtonen. Waar het bij de een over een zeer selecte groep gaat, gaat het bij de andere groep over de overgrote meerderheid, want ze hebben bijna allemaal ondersteuning nodig vanwege allerhande ellende (van psychische stoornissen, tot bureau HALT, tot echt crimineel gedrag) die zij met zich mee brengen (want ze zijn allemaal zo zielig). Men kan zich dus voorstellen wat voor een gigantisch bedrag iedere jaar door de hardwerkende belastingbetaler opgehoest moet worden voor leerlingen uit de groep met het hoogste percentage vroegtijdige schoolverlaters en anders (als zij wel met een diploma van school gaan) de laagstbetaalde baantjes uit de samenleving (geld dat nooit, nooit, nooit meer terugkomt).  

Je kunt het onderwijs het beste zien als naar binnen de grenzen getransporteerde ontwikkelingshulp en de vergelijking gaat nog verder op, ook hier geldt namelijk dat bakken geld verdwijnen in een bodemloze put.

Door:
“Consus Sentia”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

25 reacties op Zwarte scholen en taalachterstand

 1. A. de Koning zegt:

  Ik denk dat de regering met Rutte voorop dit wel weten maar liever niet willen zien, trouwens Rutte denkt maar aan een ding, opnieuw minister president worden en daar doet hij alles voor en moeten andere dingen voor wijken en met liegen zoals hij eigenlijk altijd doet hoewel hij zich dat niet kan herinneren, kom je een heel eind.

  Like

 2. LUCIA zegt:

  “Nederlandse kinderen zijn doordrenkt met, ondergedompeld in hun eigen taal en begrijpen hierdoor op jonge leeftijd de taal in al zijn essenties en kunnen die daarom ook foutloos toepassen”.
  Hier heb ik onbedaarlijk om moeten lachen, wat een onzin verhaal deze persoon is totaal niet op de hoogte van de realiteit… de dumbing down, is iets wat mondiaal gebeurt is, ze klagen er in andere landen ook over.
  Ik begrijp heus wel dat de “zwarte scholen” een(op te lossen) probleem vormen maar het moet me van het hart dat ik politici, blanke, kromme zinnen en krom Nederlands hoor wauwelen en dat menige Nederlander (een blanke) nog geen zin kan schrijven zonder een fout.. dus kritiek goede zaak maar al teveel het eigene bewieroken, om wat voor reden dan ook, is een soort dom nationalisme . We hebben genoeg waar we best trots op mogen zijn, zonder in overdrijvingen in max-overdrive, te moeten vervallen.

  Like

 3. Sinyo zegt:

  Ver terug in de vorige eeuw had je o.l.v. de pvda de “magmoet” * wet. Nivellering van het onderwijs. De slimmeriken moesten zich aanpassen aan de (veel) minder slimmeriken.
  Dat was het begin van de neergang.
  Op zwarte scholen kwam de invloed van de moslims. Vraag het Gerri Eickhof met zijn chocolademelk. Vraag het de burgemeester van Amsterdam m.b.t. het overplaatsen van haar tweeling Gunny en Sunny.
  * mag niet meer dit, maar moet nu wel dat.

  Geliked door 2 people

  • Harry Willemse zegt:

   De mammoet wet was een kindje van Jozef Maria Laurens Theo Cals. Dit was een K.V.P. politicus. En ook ik weet dat de PvdA er een handje van heeft om de beteren naar beneden te halen om zo die gene die slechter zijn beter te laten lijken maar dit is echt een rooms grapje.

   Like

 4. guusvelraeds zegt:

  Och wat maakt het uit. Over 25 jaar spreekt heel Nederland Allochtonisch. Tenminste zij die nog overgebleven zijn van het vaccinatie slagveld.

  Geliked door 1 persoon

 5. paulzwueste zegt:

  Wat ’n ongelofelijke ellende…
  Weg met dat schorremorrie !

  Like

  • Jules Vismale zegt:

   Het kan niettemin zelfs wel op een grappige manier worden uitgelegd waarom in strips, zoals de Donald Duck, bepaalde misdadigers ook niet bepaald slim of intellectueel zijn aangelegd! Zo blijkt dat criminelen zoals de Zware Jongens, Boris Boef, Rein Vos, Bruin Beer, Midas, wolf, Vittorio Wezel, Barend Buizerd enz. zichzelf in hun jeugd niet inspanden om naar school te gaan en natuurlijk ook spijbelden bij het leven! Hierdoor kunnen zij op hun beurt totaal niet goed foutloos schrijven en lijkt het haast alsof zij als volwassen meer schrijven in de stijl van de kleuterschool of als onderontwikkelde inboorlingen omdat hun verhalen doortrekt zijn van de meest mogelijke taalfouten!
   De grootste fout van deze boeven is dan ook wel dat zij zichzelf ook bewust afsluiten van kennis en intelligentie waardoor zij dan vaak de grootste moeite hebben om hun slachtoffers te pakken of overvallen te plegen daar zij nog niet eens intelligent willen zijn! Want als deze schurken uit de Donald Duck (die meestal toch al grote pechvogels zijn terwijl veel van hun slachtoffers natuurlijk ook verre van onschuldig zijn zoals Dagobert Duck, Donald Duck, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Knabbel & Babbel, Tom & Pieter, Broer Konijn, Knir, Knar & Knor Big etc.) inderdaad superintelligent waren geweest dan hadden zij hun slachtoffers allang kaalgeplukt of geconsumeerd!
   En zelfs Wile E. Coyote, die steeds achter Bugs Bunny en Roadrunner aanzit en Dick Dastardly and Muttley, met hun Vulture Squadron, waarmee zij op Yankee Doodle Pigeon jagen, vertrouwen teveel op de meest idiote uitvindingen die zij maken en totaal niet werken of juist veel te goed waardoor zij er steeds zelf het slachtoffer van worden!
   Dus al degenen die op die zwarte scholen zitten en ooit als semi-alfabeten hiervan weggaan zullen in deze maatschappij helemaal NIETS gaan presteren en daar mogen ze dan hun linkse knuffelaars HEEL erg dankbaar voor zijn maar beslist niet echt!

   Like

 6. guusvelraeds zegt:

  Je vraagt je af welke mongool dit ooit toegestaan heeft… en anders was het geen mongool, maar iemand met een ontiegelijke hekel aan de eigen cultuur.

  Volgens mij worden we nu in de maling genomen door de schrijver. Nou ik vraag me niks af. Ik kan ze zo aanwijzen die dit allemaal veroorzaakt hebben.

  Like

 7. karton zegt:

  Halalsema, de “Stalin van A’dam” , weet precies hoe goed de zwarte scholen zijn ! Haar kinderen gingen naar een zwarte school , maar toen zij merkte HOE goed die school was werden de kinderen vliegensvlug overgeplaatst naar een witte school !

  Geliked door 3 people

 8. Astrid zegt:

  @“Consus Sentia”
  ———–
  In zijn eendje?
  U bedoelde vast in zijn ‘eentje’.
  Beetje flauw van mij. Overigens prima analyse.

  Geliked door 1 persoon

 9. het recente rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat schat de immigratiekosten op 17 miljard euro per jaar. Wanneer gaat de minister dit feit bekend maken ?

  Geliked door 1 persoon

 10. ronjaspers zegt:

  Het coudenhoven/kalergiplan in optima forma.

  Geliked door 1 persoon

 11. Meine zegt:

  Hoe zat het met de kinderen van Femke Halalsema ?

  Geliked door 1 persoon

 12. Bezorgde burger zegt:

  Wij zijn geemigreerd.
  Ons kind is Nederlands opgevoed en is onze cultuur bijgebracht.
  Wij spreken Nederlands thuis maar spreken de taal van ons nieuwe thuisland ook vloeiend.

  Nu komt het: we lopen niet in klederdracht, wonen niet in een Nederlandse ghetto en kopen niet alleen maar Nederlandse producten.

  Ons kind spreekt de taal vloeiend, heeft uitsluitend vrienden uit ons nieuwe thuisland, wij werken gewoon, doen vrijwilligerswerk en zijn volledig geïntegreerd.
  Ons kind gaat volgend jaar naar het gymnasium en wij zijn een verrijking voor ons nieuwe thuisland zoals vrijwel alle Nederlandse emigranten dat zijn.

  Kortom, wij zijn het levende bewijs dat slechte integratie ligt aan cultuur, slechte opvoeding, laag IQ en links falend beleid.

  Gelukkig is ons nieuwe thuisland minder tolerant naar kansloze migranten dan Nederland.

  Het is wel jammer dat ons ons thuisland is afgenomen en daardoor heb ik met bepaalde lieden nog iets recht te zetten.

  Geliked door 4 people

  • Sinyo zegt:

   Kortom, wij zijn het levende bewijs dat slechte integratie ligt aan cultuur, slechte opvoeding, laag IQ en links falend beleid.
   Je vergat hun religie te noemen. Dat is de bron van alle ellende.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Wat die “religie” betreft die niet wordt vermeld !, die zit verborgen in de eerste zin van de 2e alinea.

    Like

  • delamontagne zegt:

   Het hangt er ook van af hoe oud de kinderen zijn als zij in ’t nwe land komen wonen.
   Maakt wel verschil of ze kleuters zijn of op weg naar volwassenheid.
   We kennen hier NL-ers die kinderen hebben, die hier trouwen met een Fr-autochtoon en wier kinderen helemaal geen Nederlands meer spreken en zij zelf wel verstaan, maar moeten zich behelpen met spreken.
   Wat er momenteel in NL binnenstroomt wil helemaal niet integreren, zij willen dat NL in hun meegenomen islamitische achterlijkheid uit hun wel eigenlijke [vader]land ] integreert/aanpast.
   Ze krijgen er alle gelegenheid toe, met toestemming en hulp van overheid.

   Geliked door 1 persoon

 13. Rini Stegeman zegt:

  nee, ze hebben liever een zak met geld , ons geld wel te verstaan………En dat zal helpen. Er komt dan nog een zwarte school bij! Man, man…………..wat een land.

  Geliked door 1 persoon

 14. Saeftinghe zegt:

  Astrid, geweldig dat je één van de tikfouten er uit haalde: Drie punten!!!!

  Geliked door 2 people

 15. Joke zegt:

  Wat een goed artikel. Zo is het wel. Allochtonisch.. Als ik allochtonisch op tv hoor klik ik door. Geen gehoor. Hier geboren, opgegroeid en dan nog zo praten.
  Zelfs zgn BNers praten zo. Op tv willen en dan slecht Nederlands spreken mét het Allochtonisch accent . We wonen in NEDERLAND. Voormalig leerkracht Hugo zou hier eens aandacht aan moeten besteden.

  Geliked door 1 persoon

 16. Bob zegt:

  Als in een klas door leerlingen een
  vreemde taal werd gesproken en je eisde
  dat zij Nederlands spraken, kreeg dehele staf
  van de school tegen.

  Like

 17. Krieger zegt:

  “Deze variant is een uitgeklede en zeer beperkte variant van het Nederlands, waarin de beheersing van de spreekwoorden, de gezegdes en de staande uitdrukkingen ontbreken en waar men alle voorzetsels en lidwoorden door elkaar gooit. ”

  Grammaticale fout is altijd mogelijk voor autochtonen en niet-autochtonen. Dat is niet het grootste probleem, omdat het met tijd en serieuze studie kan worden opgelost.

  Nederlands is de taal van “staande uitdrukkingen en gezegdes ” zonder die elementen is je taal onvolledig.

  Daarom ben ik van mening dat het Nederlandse onderwijssysteem zich zou moeten concentreren op het verbeteren van de taalvaardigheid van allochtone kinderen door zich meer te concentreren op woordenschat ( allochtone kinderen met analfabete ouders kunnen geen hoog niveau van woordenschat verwerven door uitgebreid te lezen. Lezen is niet onderdeel van hun cultuur. ) en de taalelementen die ik hierboven noemde.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s