Gifgroen-Links, de kleur van hypocrisie

(Door: Angélica de Sancé)

Zachtjes tikte een elfje tegen het raam van Femke. Nog half slaapdronken deed de burgemeester van Amsterdam open. Ze wreef haar ogen uit. “Wie ben jij?”, vroeg ze verbaasd. “Droom ik nog?” “Ik ben een elfje en ben gekomen om je te helpen, want je bent nogal de kluts kwijt en voor iemand met jouw functie is dat niet zo verstandig! Mag ik binnenkomen?” Femke knikte van ja. Het elfje liet haar een vel papier zien van een Kamerstuk. “Lees dit eerst maar even door”, zei het elfje.

Kamerstuk

Tweede Kamer der Staten-Generaal

32417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 36 Motie van het kamerlid Halsema C.S. Voorgesteld 27 oktober 2010

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat iedereen in ons land gelijkwaardig wordt behandeld; overwegende, dat diegenen die van elders naar Nederland zijn gekomen, alsmede hun kinderen en kindskinderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving, mits zij zich daarvoor inzetten en daartoe ook ruimhartig de kans krijgen; overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitsbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen; verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is, en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema, Cohen, Pechtold, Roemer.

“Ja, dat was mijn motie… en wat dan nog? Die motie is toen aangenomen, door alle partijen behalve de PVV en de SGP!” Femke glunderde en in gedachten herhaalde ze nog eens: “Behalve de PVV en de SGP! YES!” Het meest glorieuze moment in mijn leven!” “Klopt,” zei het elfje. “De motie is aangenomen, maar over glorieus kun je debatteren…” “Want je haalde je kinderen van een zwarte school weg, zogenaamd omdat ze worst wilden eten en omdat je ze een vrije, stadse opvoeding wilde geven. Niet omdat ze uitgescholden werden en buitengesloten, vanwege hun westerse achtergrond! Wist je dat wat jouw kinderen is overkomen, namelijk ‘uitgescholden en uitgesloten worden door Mohammedanen’, vanuit de psychologie is onderzocht en dat daar ook de verklaring ligt waarom moslims zo vaak in de gevangenis belanden? Uit dat onderzoek, door een Deense geleerde, is het volgende gebleken: het antisociale gedrag van veel moslims richting buitenwereld wordt veroorzaakt door de vaak gewelddadige hersenspoeling vanaf zeer jonge leeftijd in veel moslimgezinnen. Die hersenspoeling vindt plaats, omdat ouders overtuigd zijn van de juistheid van de leer, dan wel omdat ze weten dat afvalligheid zeer ernstige sociale consequenties heeft: uitstoting en zelfs de doodstraf. Dus leren veel islamitische kinderen wat de Koran voorschrijft en wat Mohammed voorleefde, namelijk dat agressie en intolerantie tekens van kracht zijn. Eigen verantwoordelijkheid en introspectie worden niet aangeleerd, want alles gebeurt zoals Allah het wil. Dat betekent botweg dat bij veel moslims geen enkele gewetensvorming heeft plaats gevonden. Dat veroorzaakt enorme maatschappelijke problemen en je wilde niet dat jouw kinderen daar onder zouden lijden, maar je verlangt het wel van andere ouders dat hun kinderen mixen met moslims en dan in een isolement terechtkomen en dat is niet netjes van je!”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

“En nu we het toch over scholen hebben… Het HAGA-lyceum kende vele problemen. Om tot oplossingen te komen, nodigde je alleen moslims uit, omdat die zich zo betrokken voelden.’ Verder niemand dus die misschien wél verstand van zaken had. De problemen op die school stapelden zich op en je hoopte dat het probleem zichzelf oploste en dan had jij het zogenaamd gedaan. Verder keek en liep je weg voor de verantwoordelijkheid. Dat is net zo onbegrijpelijk als wanneer kinderen in Amsterdam misbruikt worden door pedofielen, je vervolgens Stichting Martijn uitnodigt om erover te praten, ‘omdat die zich zo betrokken voelen!’ Is dit jouw manier van bestuurlijke verantwoordelijkheid tonen?”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

Het elfje duwde haar een tweede velletje papier onder de neus. “Zou je dit even willen lezen?”

Op 17 december 2010 maak ik mijn onmiddellijke vertrek uit de politiek bekend. En het is me menens. Ik ga niet de wachtkamer in van het politieke bestuur om na een paar jaar weer tevoorschijn te komen en een Senaatszetel te beklimmen of een burgemeestersketting om te hangen. Nee, het afscheid van de politiek is definitief. En de reden is simpel. Ik heb er genoeg van.’

Het elfje vervolgde: “Femke, dit zijn jouw woorden en nu ben je burgemeester van Amsterdam. Kun je dat toelichten?”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

“Je hebt ook de AKO Literatuurprijs uitgereikt. Een keer aan David van Reybrouck, die in zijn prijswinnende boek de ellende van Kongo toeschrijft aan de Belgische onderdrukking. Na de onafhankelijkheid werd het in dat land allemaal nog veel slechter en dat verweet hij… de Belgen, die het land moesten verlaten nadat de Congolezen het bestuur hadden overgenomen. Hij vond dat de Belgen de Congolezen zo aan hun lot overlieten! Overigens: de criminaliteit onder moslims in Brussel wijt hij aan armoede ten gevolge van discriminatie. Typisch iemand die anderen beschuldigt vanwege eigen falen. Dat boek is door jou genomineerd voor de prijs die je vervolgens voor de camera’s overhandigde! Kenmerkend, hè Femke? Jij hebt daar namelijk ook last van en dat is één van de kenmerken van NPS maar daar kom ik nog op terug!”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

Het elfje ging weer verder met haar verhaal: “Bij geweld tegen homo’s in Amsterdam heb jij het over uiterst rechtse daders, maar de politie heeft het over daders met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Bedoel je daarmee te zeggen dat Marokkanen nazi’s zijn? Nee? Denk dan eerst eens na voordat je wat roeptoetert! Hetzelfde geldt natuurlijk voor hoe joden in Amsterdam belaagd worden. Ik wil je even herinneren aan de lage suikerspiegel bij een ramadanvierder die twaalf joden omver reed. Helaas stonden alle camera’s uit op dat moment, zodat de ware toedracht verborgen bleef. Overigens: toen Floyd in Amerika werd gedood door een blanke agent trok je meteen de racismekaart. Toen Hacarmel in jouw stad weer eens met vernielingen te maken kreeg, zei je dat je het onderzoek wilde afwachten of het hier wel om racisme ging. Dat was allemaal nog niet duidelijk! In de Mevlana Moskee wordt geleerd dat vrouwenbesnijdenis bij de islam hoort, net zoals afranselingen door een echtgenoot als ze niet naar hem luistert. Voor jou is dat geen reden om een onderzoek in te stellen naar de imam die in die haathut dit soort vrouwenonderdrukking predikt. Femke, meet jij niet met twee maten? Stockholm… maar daar kom ik ook nog op terug!” 

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

Het elfje vervolgde: “Op kosten van de belastingbetaler ben je naar India gereisd om te spreken met moslima’s over onderdrukking. Imams veroordelen vrouwen namelijk nogal makkelijk en noemen ze hoer als ze verkracht zijn, ook als ze zich daartegen verzet hebben. Het is een tragedie, een gruwel, een misdaad tegen de menselijkheid wat met vrouwen in moslimlanden gebeurt. De details van de moorden zijn even barbaars als beschamend: vrouwen die onthoofd zijn, verbrand, gestenigd, neergestoken, geëlektrocuteerd, gewurgd of levend begraven voor de ‘eer’ van hun families. De Verenigde Naties claimen dat er jaarlijks wereldwijd 5.000 doden vallen, maar veel vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië vermoeden dat het aantal slachtoffers zeker vier keer zo hoog is. De meesten zijn jong, tieners vaak. Ze worden afgeslacht volgens een traditie die honderden jaren teruggaat en inmiddels de halve wereld omvat. Jij weet dit en wat was je commentaar? ‘Dat jij ook werd beschimpt en voor hoer uitgemaakt op rechtse blogs.’ Dat was pas een probleem! Die rechtse blogs waren veelal ook nog anti-islamitisch. De islam slachtoffer en jij slachtoffer… Verder suggereer je hiermee dat wat er met vrouwen gebeurt in islamitische landen net zo erg is als wat er op bepaalde blogs wordt geschreven over jou! Maar staat dat nog wel in verhouding met elkaar?”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

Het elfje zuchtte en begon zich af te vragen of doorgaan nog wel zin had. Femke reageerde nergens op. Ze probeerde het nóg eens, maar nu met stemverheffing, omdat ze ondanks haar elvengeduld ook boos werd: “Wetteloosheid, een typisch Amsterdams verschijnsel. Er wordt gekraakt, er wordt in drugs gedeald, geschoten en gemoord, er slingeren handgranaten rond etc. Veel jonge moslims dragen messen en machetes. Ze rijden in veel te dure auto’s rond om te kunnen geloven dat ze ook eerlijk verdiend zijn, maar er wordt niet gecontroleerd of gehandhaafd. Fouilleren mag niet van jou, tenzij de politie ook een blank bejaard echtpaar met rollators checkt als er net een plofkraak heeft plaatsgevonden. Nergens worden er zoveel mensen neergestoken als uitgerekend in Amsterdam en wat doe jij? De dag nadat een ‘verwarde man’ willekeurig voorbijgangers neersteekt en er zelfs een dode valt, zorgt jouw college ervoor dat er in Amsterdam MINDER zal worden gefouilleerd. Weet je, als tuig als Samir zou weten dat je opgepakt kunt worden als je met wapens rondloopt, zou Bas van Wijk nu waarschijnlijk nog leven! Minder fouilleren als reactie op steeds meer gewelddadige aanvallen met messen, machetes, revolvers en zelfs Kalasjnikovs is volkomen absurd. Je lapt de wet en de verantwoordelijkheid die je als burgemeester hebt voor de veiligheid van de mensen in jouw stad aan je laarsjes. Succesvolle politieteams worden opgedoekt en Amsterdam verandert steeds meer in een stad waar zware criminelen willen onderduiken! Ook het hele gebeuren op de Dam vanwege ‘demonstratierecht gaat vóór alles’ is jóuw demonstratie dat je de wet niet serieus neemt, maar wel lag het weer aan de ander toen er van alles misging: aan de politie, aan Grapperhaus en aan Rutte die jou allemaal niet steunden in je waanzin. Je hebt de moties overleefd en mocht doorgaan, ondanks dat je vele mensenlevens in gevaar hebt gebracht. Overtuigd heb je niemand, zelfs je partijgenoot Klaver wilde jou hierin niet steunen, ook al omdat hij zichzelf daarmee net zo belachelijk had gemaakt als jij elke dag weer opnieuw doet. Wat heb je hierop te zeggen?”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

Nu nog bozer en luider: “Tegen ‘de Pers’ zei je tijdens een interview dat het je lastig viel om op de school van je kinderen tussen allerlei gesluierde vrouwen te zitten. Je vond wel dat ze het recht hadden om een hoofddoek te dragen, maar je kon niet wachten op het moment waarop vrouwen hun hoofddoeken zouden afslingeren. Je zag ze het liefst helemaal niet in Nederland en geloofde niet dat een of andere God kledingeisen stelde. Wel vond je dat mannen zulke eisen oplegden aan vrouwen. Je was bereid de orthodoxe islam aan te vallen, hoewel je dat niet van jouw partij verwachtte. Maar toen verbod op het dragen van burqa’s, om veiligheidsredenen nog wel (!), werd ingevoerd, besloot jij dat wetshandhaving in deze zó niet-Amsterdams was! De islam vond je wel een probleem en je kon dat zeggen, omdat je er dagelijks mee werd geconfronteerd in de Transvaalbuurt waar je woonde. Zeker als islam met ongeletterdheid gepaard gaat, ontstaan er problemen! Denk nu nog even terug aan de motie die je indiende en die alleen door de PVV en de SGP werd verworpen… NO! Je zag en constateerde dat zowel jouw kinderen als vrouwen met een islamitische achtergrond slachtoffer waren van de islam.

Tegenwoordig zeg je weer dat moslims het erg moeilijk hebben in Nederland en haal je er ook de andere minderheden bij: je ziet ´een enorme toename van agressie tegen zwarte mensen´ en vindt dat het ´racisme´ tegen bijvoorbeeld Sylvana Simons nét zo verontrustend is als het islamitisch antisemitisme tegen de Joden. Maar vergelijk eens hoe vrij Sylvana Simons alles kon en mocht zeggen in de raad, voor de camera’s van de NPO of op straat en hoeveel angst de Joden hebben als ze buiten zijn… Hun gebedshuizen worden bewaakt net als de scholen voor hun kinderen en niet zonder reden.

Toen Trump een ban instelde tegen zeven moslimlanden reageerde je door te stellen dat gemartelde vluchtelingen hierdoor terug de oorlog ingestuurd werden. Maar van de gigantische migratiestroom is maar een deel vluchteling, en daarvan is een nog veel kleiner deel gemarteld. Tussen alle slachtoffers en gelukzoekers zitten ook veel oorlogsmisdadigers en terroristen. Dat is inmiddels toch wel duidelijk geworden. Je schept eerst je eigen werkelijkheid om daarna mensen te ronselen voor jouw ideeën.”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

“Goed,” zei het elfje. Dan volgt nu de diagnose met toelichting.

In 1973 gijzelden een bankovervaller en zijn vriend in Stockholm vier mensen met een eis van een miljoenenbedrag en een vrijgeleide. Zes dagen duurde het angstige avontuur voor de gegijzelden, die met vuurwapens werden bedreigd. Een van hen werd ook in een wurggreep genomen. Uiteindelijk werd de gijzeling beëindigd en kwamen beide overvallers voor de rechter. Maar tijdens het proces bleken de gegijzelden een grote sympathie te zijn gaan koesteren voor de gijzelnemers die hen hadden vastgehouden. Een jaar later werd in de VS Partricia Hearst, erfgename van mediatycoon William Randolph Hearst, gekidnapt en bleek ze zelfs te sympathiseren met de idealen van haar kidnappers door mee te doen aan een overval. De sympathie die slachtoffers ontwikkelen voor daders kreeg de naam ‘Stockholmsyndroom’. Denk er eens over na wat deze diagnose voor jou betekent.

De Narcistische Persoonlijkheidsstoornis is een persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een laag inlevingsvermogen. Anders geformuleerd: je stelt jezelf te veel centraal en vindt dat je bewondering verdient. Je hebt geen ziektebesef. Omdat je zelfbeeld te positief is, kun je geen enkele kritiek verdragen en is zelfkritiek onmogelijk. Daarom zul je geen behandeling zoeken, geen onderzoek accepteren en dus kun je niet gediagnosticeerd worden. Ik maak me grote zorgen om jou en om wat je allemaal aanricht! Denk er eens over na wat NPS voor jou betekent.

Bij Paranoïde Schizofrenie lijd je veel aan paranoïde gedachten, ofwel achterdochtwanen. Je bent argwanend naar alles en iedereen en voelt je bedreigd. Soms krijg je te maken met achtervolgingswanen: de sterke overtuiging dat iemand achter je aan zit. Denk er eens over na wat PS voor jou betekent en waarom je ervan uitgaat dat iedereen die rechts is, aangevoerd door Nanninga en Wilders, achter je aanzitten.”

Femke bleef roerloos voor zich uit staren.

“S.h.e  f. *.c.k.i.n.g  d.r.i.v.e.s  m.e   n.u.t.s !”

Het elfje had helemaal niets bereikt en voelde een depressie opkomen…

Door:
Angélica de Sancé
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

20 reacties op Gifgroen-Links, de kleur van hypocrisie

 1. Fran zegt:

  De kleur groen is gekaapt door communisten.

  Like

 2. Wat een gweldig artikel over over die groen-linkse Falsema.

  Geliked door 2 people

 3. Bas zegt:

  Geliked door 4 people

 4. Hans van Straaten zegt:

  Prachtig stuk proza, hoe waar.

  Geliked door 1 persoon

 5. guusvelraeds zegt:

  Het elfje ging weer verder met haar verhaal: “Bij geweld tegen homo’s in Amsterdam heb jij het over uiterst rechtse daders, maar de politie heeft het over daders met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Bedoel je daarmee te zeggen dat Marokkanen nazi’s zijn?

  Het wil maar niet indalen dat nazi’s links waren. De naoorlogse socialisten hebben puik werk verricht. Daarom steeds de afkorting nazi want daar is het socialisme niet in te herkennen. Verder komt het natuurlijk aan op niet aflatende herhaling. Herhaling,herhaling,herhaling is de energie van brainwashing.

  Enfin nog een poging dit recht te zetten.

  National SOCIALISTISCHE Deutsche ARBEITER Partei.

  Hoe Hitler verder het bedrijfleven en de samenleving omvormde naar communitisch model moet iedereen maar zelf uitzoeken. Dat wat zelf uitgezocht wordt blijft het beste hangen.

  Succes ermee.

  Geliked door 2 people

 6. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Ik maak me grote zorgen om jou en om wat je allemaal aanricht! ”

  Om Femke Halalsema maak ik me niet zoveel zorgen, wèl om wat ze aanricht.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 2 people

 7. Klaas zegt:

  +++
  10+, pamflet maken uitdelen op Dam !
  +++

  Geliked door 2 people

 8. Lost zegt:

  1 op de twee Groen Links stemmers is psychiatrisch patiënt of onder behandeling voor geestelijke stoornissen. Als dat de achterban is, dan zal dit in de leiding van genoemde terreur organisatie niet anders zijn. Laat maar een steekproef nemen en deze verhouding van 1 op 2 zal eruit komen….

  Groen Links is een partij die geweld tegen anders denkenden niet schuwt en daar niet door ons rechtssysteem voor word gestraft. We hebben ene grondwet maar terroristen mogen meedoen met verkiezingen en publieke functies bezetten. Dat op zich zou vragen moeten oproepen….

  Voor mij is de term “groen” net zoiets als “loverboy”….klinkt aardig en bijna positief maar de inhoudelijke participatie in de maatschappij is ziekmakend.

  Voor mij hoort de leiding van Groen links tegen een muur te leunen om deze rechtop te houden….totdat….

  Geliked door 1 persoon

 9. Klaas zegt:

  Geliked door 1 persoon

 10. antiislamnu zegt:

  Geweldig Femke Halsema gaat eerst nog even de wallen de nek omdraaien voordat ze oprot.

  Like

 11. Karel J.A.M. Want zegt:

  Treffend beschreven

  Geliked door 1 persoon

 12. loNe zegt:

  arm elfje … *snotter*

  misschien komt in de volgende aflevering ‘twaalfje’ er wél doorheen …

  Like

 13. Tijl Uylenspiegel zegt:

  Ik sluit me aan bij andere reageerders; prachtig artikel !

  Like

 14. Hovawart zegt:

  Wanneer er junks en zwervers uit de hoofdstad vertrekken naar omliggende steden, er bewoners verkassen naar omliggende dorpen, de midden(leeg)stand in handen is van Turkse maffia, een verlaten ZuidAs en metrostations vol met straattuig, alle wijken een Oosterse klank&stank verspreiden, dan weet je dat Amsterdam is overleden, niets meer te bieden heeft, een leeg en verpauperd omhulsel van wat eens een metropool mocht zijn,……de Linksche Looney Brigade gaat voor de totale afbraak van de Pays-Bah. Eén klein onbewoonbaar verklaard gebied aan de kust van de Noordzee….vol met windmolens.

  Geliked door 1 persoon

 15. Rini Stegeman zegt:

  Ik lees dat stukje uit 2010…………………weet ze zelf wat ze gezegd heeft ? Of heeftt het GroenslinksALTZEIMER toegelslagen ? Er zijn er meer die ergens geen herinnering aan hebben….manb, man…..wat een land is dit toch geworden!

  Like

 16. Anneke zegt:

  De kleuren van gif en bloed !!!

  Geliked door 1 persoon

 17. Harry . zegt:

  Geweldig goed verhaal .
  Maar dat zou eigenlijk eens in het écht uitgevoerd moeten worden !
  Met een goede interviewer , die niet op zijn mondje gevallen is .
  En alle feiten zo prima paraat heeft .

  In ieder geval heeft Halsema weinig of geen gevoel voor logica !
  Net als die k*t moslims , trouwens , waar zij zéér aan verwant is , geestelijk .
  Ze zal wel geen wiskunde in haar pakket gehad hebben .
  Want die kunnen normaal wél verstandelijk redeneren .

  Hoe komt het toch , dat ze zo’n tyfuskreng zo’n functie toebedeeld hebben ?
  Het is een gevaar voor ons land , voor ons normale mensen , al helemaal !

  Like

 18. Ronjaspers zegt:

  Kwekje kwalsema is extreem links en een staatsgevaarlijke landverraadster.

  Like

 19. verwardeman zegt:

  Dat typhus-kreng is in het verleden geselecteerd , mogelijk door de kroon
  en hun Bildeerberg-vriendjes , het is een USEFUL IDIOT !

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s