CITAAT Plato . . .

“Niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt.”

(Plato)

Geplaatst door:
E.J. Bron (via Twitter; ineke magrijn)
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op CITAAT Plato . . .

 1. karton zegt:

  Volgens mij begreep meneer Plato er niet erg veel van ! Rutte wordt gehaat als de pest omdat hij……….alléén maar liegt en bedriegt. Zou natuurlijk kunnen zijn dat er ten tijde van meneer Plato nog geen minkukel als Rutte bestond !

  Geliked door 4 people

  • Bas zegt:

   Daarom stemmen er dus zoveel mensen op de VVD….

   Like

  • Jules Vismale zegt:

   Het probleem is echter, en dat leerde ik uit een aantal strips, dat veel mensen tegenwoordig niet eens meer het verschil zien tussen de leugen en de waarheid, de waarheid niet altijd wordt geloofd en de leugen vaak wel of dat de mensen de waarheid niet eens meer kunnen zien! Wie echter te vaak liegt en bedriegt zal zichzelf hiermee ooit ten gronde richten en dat is een waarheid als een koek!

   Geliked door 1 persoon

 2. Bas zegt:

  Voorbeeldje:

  Geliked door 2 people

  • koosv8 zegt:

   Altijd weer die zelfde LINKSE DROG REDENEN.
   DE MAN HEEFT HELEMAAL GELIJK. WAT PLATO DAAR OOIT OVER ZEI IS RONDUIT WAAR WAAR WAAR.

   Like

  • Ton Ruygrok zegt:

   Zo verrukt stom.
   Dus als ik het goed volgt wil deze presentator graag met zijn gezin het eigen huis wel afstaan aan vluchtelingen.
   Top ! Doen.
   Of is dat toch niet de bedoeling maar wil hij de lieve goede mens spelen met overheids middelen, wat van ons allen is.
   Maar er is best ruimte om nog ..echte vluchtelingen op tenemen, wanneer we al het Surrogaat en Kaf aan immigranten met 50 jaar terugwerkende kracht eens het land uit zouden gooien.
   Je ben sowieso al Kaf als je onze cultuur niet respecteert en als je binnenkomt met wel een (Smart) Phone maar geen persoonlijke documenten.. Weg er mee..!
   A.Ruygrok, Monster.

   Like

 3. loNe zegt:

  Plato beschrijft in ‘de republiek’ een wereld NAAST de onze ,
  door [in dat boek] ‘een stroman op te voeren die daar geweest is’ ;
  en de context beschrijft ‘mystery-babylon’,
  hij noemt ‘hoe de kleuren van die wereld veel mooier zijn als op aarde’,
  en heel veel gelijksoortige opmerkingen

  – en dat is ‘de vader van de moderne Westerse “rede” ….

  Like

 4. Bas zegt:

  https://pbs.twimg.com/media/E4yaEDAWEAM7_Vj?format=jpg&name=900×900

  65 miljoen jaar klimaat.
  We leven in een koude tijd.
  Het zou veel warmer moeten zijn volgens een zeer lang langjarig gemiddelde, maar als je dit aan Gerrit meldt wordt ie boos en ben je geblokt

  Geliked door 3 people

 5. Edwin Vissers zegt:

  Jezus wat zijn jullie dom

  Thier is weinig dat indruk op je zou moeten maken in de geschriften van Plato, die zogenaamd de grootste filosoof in de geschiedenis is. Integendeel, er is veel dat u zorgen zou moeten maken, aangezien Plato de grondlegger is geweest van veel van de totalitaire doctrines die de twintigste eeuw hebben geteisterd. De enige reden waarom hij de reputatie heeft gekregen die hij heeft, is dat Plato gedurende de hele geschiedenis van de westerse en oosterse occulte traditie werd beschouwd als de peetvader van haar doctrines en als de grote vertegenwoordiger van die oude tradities die verband houden met de Kabbalah. .

  Een van de prominente Kabbalisten van de Renaissance was bijvoorbeeld Leone Ebreo, die Plato zag als afhankelijk van de openbaring van Mozes, en zelfs als een discipel van de oude Kabbalisten. Terwijl Rabbi Yehudah Messer Leon kritiek had op de gelijkenis van de Kabbalah met het platonisme, beschreef zijn zoon Plato als een goddelijke meester. Andere Kabbalisten, zoals Isaac Abravanel en Rabbi Yohanan Alemanno, geloofden dat Plato een discipel van Jeremia in Egypte was.

  Over de overeenkomst tussen de leringen van de Griekse filosofen en de Kabbalah, merkte Rabbi Abraham Yagel op:

  “Dit is duidelijk voor iedereen die heeft gelezen wat er is geschreven over de filosofie en principes van Democritus, en vooral over Plato, de meester van Aristoteles, wiens opvattingen bijna die van de wijzen van Israël zijn, en die over sommige kwesties bijna lijkt te spreken uit de mond van de Kabbalisten en in hun taal, zonder enige smet op zijn lippen. En waarom zullen we deze opvattingen niet aanhangen, aangezien ze van ons zijn, geërfd van onze voorouders door de Grieken, en tot op de dag van vandaag hebben grote wijzen de opvattingen van Plato en grote groepen studenten volgen hem, zoals bekend is bij iedereen die heeft diende de wijze van de Academie en ging naar hun studies, die in elk land te vinden zijn.”

  Hoewel deze beweringen voor de gemiddelde lezer misschien nieuw lijken, is er veel bewijs om het te staven. In feite kan worden aangetoond dat de Griekse filosofie slechts een toe-eigening is van de ideeën van de Babylonische magiërs, die op hun beurt werden beïnvloed door vroege joodse kabbalistische ideeën.

  Het oude Babylon
  Het onderwerp Perzische of Babylonische invloeden was in het begin van de twintigste eeuw een omstreden onderwerp geweest. Het onderwerp krijgt momenteel nog steeds aandacht van verschillende vooraanstaande wetenschappers, waaronder Walter Burkert en ML West.

  Over het geheel genomen moet het idee echter nog doordringen in de reguliere kringen, vanwege een vreemdelingenhaat die aandringt op het unieke ‘genie’ van de Grieken.

  Het meest gedetailleerde onderzoek van de zaak was uitgevoerd door de grootste geleerde van de vorige eeuw, Franz Cumont. Zijn werk, Les Mages Hellenisees of the Hellenized Magi, een compendium van oude bronnen over dit onderwerp, heeft weinig aandacht gekregen in de Engelse wereld, omdat het niet is vertaald. Dit blijft de kritiek op zijn theorieën bederven, aangezien de meeste critici de dupe van zijn werk niet hebben gelezen .

  Geleerden hebben gewoonlijk de mogelijkheid van Perzische invloed in Griekenland verworpen, vanwege het gebrek aan overeenkomst tussen Zoroastrische en Griekse ideeën.

  Wat deze geleerden echter niet hebben gezien, zoals Cumont heeft opgemerkt, is dat de magiërs waarmee de Grieken in contact kwamen niet orthodox waren, maar ketters. De enige manier om hun doctrines te reconstrueren is door de talrijke overblijfselen van opmerkingen over hen in de oude bronnen te verzamelen.

  Door deze stukken te reconstrueren, ontdekken we dat Magische doctrines ver verwijderd zijn van, of zelfs vijandig staan ​​tegenover, orthodoxe Zoroastrische doctrines.

  Cumont ontdekte dat deze magiërs een combinatie van hard dualisme met elementen van Babylonische astrologie en magie beoefenden, waaruit een zoroastrische ketterij bestond die bekend staat als het zurvanisme. In deze vreemde herschikking van ideeën vinden we de eerste elementen die de Griekse filosofie kenmerkten.

  Een ander onderdeel dat Cumont echter niet identificeerde, was dat van Joodse invloed. De Magische cultus van astrologie en magie ontstond in Babylon in de zesde eeuw, precies dat tijdperk waarin een groot en prominent deel van de Joodse bevolking daar in ballingschap was. We kunnen niet vaststellen wie verantwoordelijk was voor de introductie van deze ideeën, maar de Bijbel zelf identificeert Daniël met een van de “wijzen”. Hoe het ook zij, deze ideeën verschijnen aanvankelijk in een herkenbare Magische vorm bij de Essenen, en meer in het bijzonder in de Merkabah-mystiek, die geleerden identificeren als het begin van de Kabbalah.

  Er is weinig om het karakter van de Joodse literatuur van vóór de derde eeuw voor Christus te onderzoeken. Daarvoor vinden we in Griekenland de uitwerking van deze ideeën.

  De Griekse Magiër
  De Griekse filosofie ontstond voor het eerst in de Griekssprekende steden Ionië, in Klein-Azië, die toen onder Perzische bezetting stonden. En toch blijven we het categoriseren als “Griekse” filosofie.

  Het eerste duidelijke voorbeeld van de penetratie van deze ideeën was de opkomst van de Mysteriën van Dionysus, die volgens Heraclitus, een filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus, “in navolging waren van de Wijzen”.

  Van de legendarische stichter van de riten van Dionysus was bekend dat hij Orpheus was. Artapanus, een joodse filosoof uit de derde eeuw voor Christus, verklaarde over Mozes dat hij als volwassen man door de Grieken Musaeus werd genoemd. Deze Musaeus was de leraar van Orpheus.” Aristobulus, een andere joodse filosoof uit dezelfde eeuw, beweerde dat Orpheus een volgeling van Mozes was, en citeerde het volgende uit een orfisch gedicht: “Ik zal zingen voor degenen voor wie het wettig is, maar u niet-ingewijde, sluit uw deuren, beschuldigd onder de wetten van de Rechtvaardige, want het Goddelijke heeft voor iedereen gelijkelijk wetten gemaakt. Maar jij, zoon van de lichtdragende maan, Musaeus (Mozes), luister, want ik verkondig de waarheid.”

  De grootste exponent van het orfisme was Pythagoras, die toen het denken van Plato beïnvloedde. Daarom, volgens Momigliano, in Alien Wisdom , “was het Plato die de Perzische wijsheid grondig in de mode maakte, hoewel de exacte plaats van Plato in het verhaal dubbelzinnig en paradoxaal is.” ik

  Gedurende de resterende eeuwen bleef Plato door Joodse mystici en Kabbalisten worden geïdentificeerd als een student van hun doctrines. Volgens Aristobulus:

  “Het is duidelijk dat Plato onze wetgeving imiteerde en dat hij elk van de elementen erin grondig had onderzocht. Want het was door anderen vertaald vóór Demetrius Phalereus, vóór de veroveringen van Alexander en de Perzen. De delen over de uittocht van de Hebreeën, onze landgenoten, uit Egypte, de roem van alles wat hen overkwam, de verovering van het land en het gedetailleerde verslag van de hele wetgeving (werd vertaald). Het is dus heel duidelijk dat de hierboven genoemde filosoof er veel (uit) heeft gehaald. Want hij was erg geleerd, net als Pythagoras, die veel van onze doctrines overbracht en integreerde in zijn eigen overtuigingen.”

  Plato: Architect van de Nieuwe Wereldorde
  Het was in zijn Republiek dat Plato de basis formuleerde van de toekomstige totalitaire staat, geregeerd door de elite, of “filosoofkoningen”, of “voogden”, onderwezen in de Kabbala. In wezen vormde de Republiek de basis voor alle toekomstige Illuminati-projecten, inclusief het communisme, de eliminatie van huwelijk en gezin, verplicht onderwijs, het gebruik van eugenetica door de staat en het gebruik van misleidende propagandamethoden.

  Volgens Plato “zullen al deze vrouwen echtgenotes zijn van alle mannen, en niet één van hen zal privé met een man samenleven; de kinderen moeten ook gemeenschappelijk worden gehouden, zodat geen enkele ouder zal weten wat zijn eigen nageslacht is, en geen kind zijn ouder zal kennen.” iiDeze overtuiging gaat gepaard met een behoefte aan eugenetica, aangezien “de beste mannen in zoveel mogelijk gevallen met de beste vrouwen moeten samenleven en de slechtste met de slechtste in de minste gevallen, en dat het nageslacht van de ene moet worden grootgebracht en dat van de de andere niet, wil de kudde zo volmaakt mogelijk zijn.” Nog verderfelijker is zijn recept voor kindermoord: ‘De nakomelingen van de mindere, en al degenen van de andere soort die met gebreken worden geboren, zullen ze op de juiste manier in het geheim wegdoen, zodat niemand zal weten wat er van hen is geworden. Dat is de voorwaarde om de zuiverheid van het bewakersras te behouden.”

  Het is om deze reden dat Plato sindsdien in het centrum van alle esoterische filosofie heeft gestaan, en werd geprezen door alle leidende filosofen van de Illuminati, voor wie hij de visie van een Nieuwe Wereldorde verwoordde, zoals Kant, Hegel, Nietzsche, en recentelijk Leo Strauss, de goeroe van de neoconservatieven die namens Israël Amerika zijn begonnen in proxy-oorlogen in het Midden-Oosten.

  Strauss leerde, net als Plato, dat binnen samenlevingen sommigen geschikt zijn om te leiden, terwijl anderen alleen geleid kunnen worden. Maar voor Strauss was het Machiavelli die de Verlichting initieerde, door de puur theoretische wereld van Plato te verwerpen, ten gunste van een meer praktische interpretatie van de werkelijkheid, en zo politieke wetenschap te creëren. Voor Strauss zou, in overeenstemming met het machiavellistische denken, deugd niet van toepassing zijn, omdat geen enkel regime aan zijn normen zou kunnen voldoen. In plaats daarvan zou een nieuw regime moeten worden gecreëerd door de menselijke neiging tot eigenbelang, of de ‘menselijke natuur’, te accepteren, te begrijpen en te benutten.

  Strauss dacht dat degenen die geschikt zijn om te regeren degenen zijn die beseffen dat er geen moraliteit is. Daarom geloofde Strauss dat de wereld een plaats is waar beleidsadviseurs hun eigen publiek en zelfs hun heersers moeten bedriegen om hun land te beschermen. Indien blootgesteld aan de afwezigheid van absolute waarheid, zou de massa snel bezwijken voor nihilisme of anarchie. Ze “kunnen de waarheid niet aan”. Dus, volgens Strauss, is het noodzakelijk om deze “vrome bedrog”, of “de Edele Leugen”, zoals Plato het zou hebben genoemd, te handhaven.

  Ten slotte geloofde Strauss, net als Thomas Hobbes, dat de inherent agressieve aard van de mens alleen kon worden beperkt door een machtige nationalistische staat. Oftewel fascisme. “Omdat de mensheid intrinsiek slecht is, moet hij geregeerd worden”, schreef hij ooit. “Een dergelijk bestuur kan echter alleen worden gevestigd als mannen verenigd zijn – en ze kunnen alleen worden verenigd tegen andere mensen.” iii Volgens Shadia Drury, in Leo Strauss and the American Right,,Strauss denkt dat een politieke orde alleen stabiel kan zijn als ze wordt verenigd door een externe dreiging.” Uiteindelijk, zoals Drury verduidelijkt, “in navolging van Machiavelli, beweerde hij dat als er geen externe dreiging bestaat, er een moet worden gefabriceerd.”

  Like

 6. karton zegt:

  Wat die meneer Plato allemaal heeft uitgevreten of opgeschreven interesseert mij niet zo heel erg . We leven in ‘t nú en niet 1000-den jaren geleden toen zélfs de heer Plato nog niet wist dat we in 2021 allemaal een e-bike of een brommert zouden berijden. Ook van het bestaan van ene Quasimodo Rutte kon hij nog niet op de hoogte zijn. Dus Plato boeit mij niet net zo min als de groenteman die een kilo appels verkocht aan Eva met alle desastreuse gevolgen van dien.

  Like

  • Edwin Vissers zegt:

   Het is een artikel dat gaat over Plato ,dus ,jij kan alleen maar je gal spugen tegen de macht ,dat is alles wat je kan meer niet ! jullie zijn met vele legioen .

   Like

   • karton zegt:

    @ Edwin Vissers. Een voor een normaal denkend mens niet te begrijpen reactie. “Jullie zijn met vele legioen” ? Je reinste wartaal.

    Like

   • karton zegt:

    @ Edwin Vissers.
    Was ik ff vergeten : JIJ mag gerust U tegen mij zeggen hoor !
    Denkt u heden-ten-dage wél aan de beleefdheidsregels aub ; anders verruwt de wereld in een nóg sneller tempo.
    En om boven uw reactie te plaatsen : *Jezus wat zijn jullie dom* getuigt ook al niet van veel zelfkennis !
    Jammer heer Vissers, u had zo´n gezellige causeur kunnen zijn.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s