De demonisering van Hongarije en de feiten

(Door: Andreas Unterberger – Vertaling: E.J. Bron)

Waar bestaat meer democratie en rechtsstaat? In Boedapest of in Brussel en omgeving? “Wat een vraag!”, zouden daarop zowel de mediale mainstream als de meerderheid van de Europarlementariërs antwoorden. De Hongaarse minister-president Viktor Orbán wordt door hen immers sinds jaar en dag als een soort dictator gedemoniseerd. De feiten spreken echter voor het tegendeel, zoals de vergelijking aantoont.

Desondanks gaat op veel plaatsen de haat op Hongarije zo ver, dat de Nederlandse minister-president het kleine Midden-Europese land zelfs openlijk de uittreding uit de EU aanbeveelt. Dan kun je alleen maar zeggen: uitgerekend Nederland!

Per slot van rekening geldt het vlakke land achter de hoge dijken als Europese knooppunt van de drugshandel en een bijzonder gevaarlijke afdeling van de georganiseerde criminaliteit. Zou je dan misschien niet Nederland eerder de uittreding aanbevelen? Het is in ieder geval Nederland, niet Hongarije, waar nog maar een poosje geleden een journalist op straat werd neergeschoten, nadat zijn onderzoek een bende misdadigers te dichtbij kwam. Waar een rechtsgerichte politicus werd vermoord. Waar een islam-kritische filmmaker werd vermoord. Elke keer met ideologische motieven. Politiek-criminele moorden (elk met een socialistische verwikkeling) zijn ook uit Malta en Slowakije bekend geworden, maar niets ook maar bij benadering vergelijkbaars uit Hongarije.

Ook Spaanse politici doen ijverig mee aan het bashen van Hongarije. Terwijl er enkele weken geleden nog politieke gevangenen in het land waren, die jaren werden opgesloten voor een gedrag dat nergens anders een delict is: ze hebben als regionale politici een door de centrale regering niet gewenst referendum georganiseerd. Ze hebben dus niets anders geprobeerd dan te veel democratie.

Misschien zouden ook de Oostenrijkse politici er over moeten nadenken of hun eigen land, in tegenstelling tot Hongarije, nog een rechtsstaat is. Daaraan doet bijvoorbeeld de enorme ideologische activiteit van een deel van het Openbaar Ministerie in toenemende mate twijfelen. Eveneens heeft de enorm toegenomen migrantencriminaliteit het recht op veiligheid van de burgers van dit land, ja zelfs van 13-jarige meisjes, heel duidelijk verminderd. En het is duidelijk falen van de politiek en het justitiesysteem dat van alle EU-landen in Oostenrijk het aandeel migranten zonder enige motivering het op drie na hoogste is geworden (achter drie kleine landen).

Terwijl de West-Europese ophitsers continu losgaan op Hongarije en het land de democratische status betwisten, bestaan daar in ieder geval beginselen van een directe democratie, die groter zijn dan bij ons: de regering in Boedapest vraagt in “politieke dialogen”, die lijken op een referendum, regelmatig naar de mening van de bevolking. Dat is zeker nog ver verwijderd van een directe democratie, waarin de burgers zelf zoals in Zwitserland door het verzamelen van voldoende handtekeningen altijd een referendum over welke wet dan ook kunnen afdwingen. Maar het Hongaarse dialoogmodel gaat in ieder geval duidelijk verder dan alle West-Europese democratiemodellen, waar een politiek-mediaal-bureaucratische leidende elite geen millimeter macht uit handen geeft, maar integendeel daar nog steeds meer van wil krijgen.

Überhaupt kun je alleen nog maar met het hoofd schudden over de verontwaardiging van ettelijke West-Europese politici en media over een nieuwe Hongaarse wet, die de openlijke voorstelling van homoseksualiteit verbiedt. Zij beweren dat dit een “schande” zou zijn en een schending van “Europese waarden”.

Het wordt steeds walgelijker wat er de laatste tijd constant als zogenaamde “Europese waarden” uit de la wordt getrokken. In ieder geval waren homoseksuele afbeeldingen in de oprichtingsdecennia van de EU ook in de meeste andere landen verboden. En was er nog nooit een besluit dat zulke voorstellingen nu zelfs een “Europese waarde” geworden zouden zijn.

Boven de al door de EEG/EG/EU-oprichting besloten en desbetreffend nooit veranderde mensenrechtenconventie uit is er overigens überhaupt nooit iets geweest wat men een opsomming van deze veelzeggende “waarden” zou kunnen noemen. Veelmeer is het woord “waarden” een volledig ongedefinieerd begrip in de politieke strijdpropaganda geworden, dat willekeurig gebruikt wordt om politieke tegenstanders in diskrediet te brengen en te belasteren.

Voor veel Europeanen daarentegen – helaas steeds minder voor politici en media – is hetgeen Orbán al jaren doet een inzet voor exact datgene wat zij zelf als Europese waarden beschouwen: talloze door hem erdoor gesleepte wetten bevorderen (met bewijsbaar effect op de Hongaarse geboortecijfers) gezinnen, dus stellen met meerdere kinderen. Andere wetten van Hongarije hebben aan het land de laagste belastingtarieven van Europa geschonken. Hongarije is ook het enige EU-land dat vervolgde christenen op andere continenten doelgericht helpt.

Het was echter een onzuivere ondergreep van Orbán om de paragrafen over het verbod op homoseksuele afbeeldingen wettelijk in de buurt van andere paragrafen te brengen, die pedofilie bestrijden. Er zijn immers ook onder heteroseksuelen velen die zich direct of indirect aan kinderen vergrijpen. Desondanks is het een feit dat 70% van de Hongaren deze wet juist vinden. Daarom zal de mateloos overdreven reactie van de EU-instanties op de nieuwe wet zichzelf bewijzen als de grote verkiezingshulp voor Orbán.

Die weet: een succesvol politicus heeft in de democratie altijd een tegenstander nodig met wie hij zich kan meten, die door zijn acties geschikt is voor de vijandrol. Al heel lang was daarom George Soros als zo´n vijand opgetreden, die veel pro-migratie en anti-Orbán verenigingen sponsort. En nu heeft de voorzitster van de Europese Commissie zichzelf tot eentje gemaakt.   

Bijna kostelijk is de beschuldiging dat de Hongaarse regering een “vijand van de persvrijheid” zou zijn. Want een feit is, dat er in Hongarije heel veel Orbán-kritische media zijn, zowel elektronische als ouderwets op papier. Hun kritische commentaren worden ook regelmatig in westelijke kranten geciteerd – door dezelfde kranten, die de dag daarna de bewering van de linksradicale vereniging “Reporters zonder Grenzen” overnemen dat in Hongarije de persvrijheid zou verdwijnen.

De oppositionele kranten krijgen weinig advertenties van economische ondernemingen die Orbán ondersteunen. Maar het is echt alleen maar walgelijke huichelarij wanneer deze beschuldiging ook vanuit Oostenrijk wordt geuit, zonder er tegelijkertijd bij te vertellen dat het er in Oostenrijk nog veel erger aan toegaat. Dat is vooral te zien aan het gedrag van het raadhuis van Wenen, dat veruit de meeste corruptieadvertenties in de afgelopen jaren gefinancierd heeft (uiteraard hebben later dan ook politici van alle andere partijen, ook al is het iets gematigder, meegedaan met de mediaomkoping).

Wat ik zelf ook kan bevestigen – excuses voor een korte persoonlijke noot: in het raadhuis van Wenen had men bijna gelijkluidend bij beide kranten waar ik hoofdredacteur geweest ben tegen de desbetreffende advertentiewervers gezegd: “Zolang Unterberger hoofdredacteur is, krijgen jullie helemaal niets.” (beide kranten werden echter in zo´n grote oplage verkocht, dat ze dit konden incasseren. Pas toen de heren Horst Pirker en Werner Faymann in de desbetreffende eigenaarsfuncties kwamen, werd ik vanwege ideologische motieven voor de deur gezet. Wat bewijsbaar tot enorme economische schade voor beide kranten leidde).

Terug naar Hongarije. In de afgelopen dagen is vooral de beschuldiging aan het adres van Viktor Orbán een vijand van de persvrijheid te zijn bijzonder lachwekkend geworden: Orbán heeft in zeven punten zijn voorstellen over de al weer eens uitgeroepen EU-hervorming samengevat, die hij als advertentie in meerdere Europese kranten wilde laten plaatsen. Echter niet minder dan 20 Europese kranten hebben de Orbán-advertentie gewoon afgewezen!

Dat is absoluut ongehoord. Niet alleen omdat de afwijzing van een betaalde advertentie een groteske tegenstrijdigheid is tegenover het feit dat bijna al deze kranten noodlijdend zijn en constant nog meer belastinggeld van hun staat verlangen. Maar ook omdat het tegenstrijdig is aan het wezen van elke correcte informatie wanneer men iemand, die men bijna elke dag aanvalt, niet eens als betalend adverteerder de mogelijkheid geeft om tenminste één keer ongehinderd zijn eigen zienswijze voor te stellen. Zonder dat er ook maar iets strafbaar aan de inhouden geweest zou zijn.

In de advertentie ging het helemaal niet om de door de links-liberale mainstream zo heftig verdedigde homoseksualiteit. Maar gewoon om de EU-hervorming. Het was vanzelfsprekend goed dat andere Europese kranten, bijvoorbeeld in Oostenrijk “Die Presse”, de advertentie geplaatst hebben. De leiding van deze ooit burgerlijke krant is daarna door de politieke commissarissen op de redactie weer eens zo onder druk gezet, dat ze de dag daarop een drie pagina´s tellend anti-Hongaars haatstuk in de krant plaatste.

Het is echter ook hypocriet en ziek dat men zich van de ORF tot aan twee Europarlementariërs van de ÖVP toe niet zakelijk en inhoudelijk met Orbán´s voorstellen heeft beziggehouden, maar wel met het feit dat deze advertenties “op kosten van de Hongaarse belastingbetalers” gemaakt zouden zijn.

Wat een infame beschuldiging! Want alle Europese regeringen geven – en de EU zelf nog veel meer!! – constant heel veel geld uit aan de presentatie van zichzelf in de een of andere vorm.

Dubbel infaam is zodoende een beschuldiging van Oostenrijke parlementariërs. De Oostenrijkse regering heeft immers onlangs veel belastinggeld uitgegeven aan landelijke advertenties, waarvan de inhoud zonder twijfel niet altijd een dringende behoefte aan informatie heeft gedekt, bijvoorbeeld als ze alleen maar bestonden uit het woord “Bedankt”.

Inhoudelijk was de advertentie van Hongarije een appèl tot meer gezamenlijke economische successen en tot de opname van Servië in de EU. Tegelijkertijd was ze een duidelijke afwijzing van de migratie, van de ontwikkeling van de EU tot een Europese superstaat en van het tot nu toe geldende doelidee van “een steeds nauwer wordende” unie. Orbán wil de parlementen van de individuele landen meer rechten toestaan en een deel van de macht van het Europees Parlement afnemen.

Ook al is het ene of het andere detail vast en zeker de moeite waard om over te discussiëren, lijdt het geen twijfel: heel veel Europeanen zullen met veel sympathie tegenover de intenties van Orbán staan.

Het valt echter op dat hij in de advertentie alleen de opname van Servië eist en niet ook die van de andere “West-Balkanlanden” Albanië, Kosovo, Bosnië, Macedonië en Montenegro (zoals dat tot nu toe eigenlijk werd geëist door zowel Oostenrijk als Hongarije). Wellicht is dat een aanwijzing naar het feit dat deze anderen (op Montenegro na) een groot bevolkingsaandeel moslims hebben, die bij toetreding EU-burgers zouden worden. Zodra dat algemeen bekend wordt, zal dit zonder twijfel het – sowieso niet grote – enthousiasme van de huidige EU-burgers voor een EU-uitbreiding verder verminderen.

De meest agressieve kritiek op Orbán komt heel duidelijk van de Europarlementariërs (tot op  rechts en een deel van de christendemocraten na). De Groenen daar bijvoorbeeld bazelen van een “antidemocratische stemmingmakerij” en gebruiken weer eens de veelzeggende “fundamentele waarden”, die de Hongaar zou schenden. Daarmee maken we kennis met nog een Europese waarde: de opeenstapeling van macht van het Europees Parlement.

Dat uitgerekend deze Europarlementariërs het hardst schreeuwen, bevestigt de beschuldiging van Orbán dat dit parlement alleen maar zijn eigen “institutionele belangen” vertegenwoordigt. Het probeert inderdaad steeds meer macht naar zich toe te harken, die zodoende van de lidstaten, de regio´s en ook van de burgers wordt afgepakt. Wat totaal tegenstrijdig is aan de in mooie praatjes steeds opnieuw bezworen “subsidiariteit”. Alleen: welk gremium hoort graag de beschuldiging van machtsbezetenheid en het voorstel van de macht beroofd te worden?

Het enige verwijt dat Orbán op zich moet laten zitten, is het verwijt dat hij il-liberaal zou zijn. Hij gebruikt deze uitdrukking zelf steeds opnieuw als benaming van zijn politiek.

Dat is zeer verwarrend. Want Hongarije is met zijn geringe reguleringsdichtheid, zijn lage belastingtarieven en een ondernemersbelasting van 9% een absoluut droomland voor iedere echte liberaal van Europa. De grootste liberale denkers van de 20e eeuw, van Hayek tot Friedman, zouden dagelijks een kaarsje branden voor Hongarije als ze dat nog mee zouden kunnen maken.

Waarom noemt Orbán zijn politiek dan in vredesnaam “il-liberaal”, wat haar een negatieve bijsmaak geeft? Heel eenvoudig, omdat hij het woord “liberaal” in de Amerikaanse zin van het woord kent en gebruikt, waar het immers een synoniem voor “socialistisch” en het tegenovergestelde van het Europese woord “liberaal” is. En omdat niemand de Hongaarse minister-president bijbrengt dit woord te mijden, dat zo veel heilloze verwarring in de rest van Europa sticht…

Bron:
andreas-unterberger.net
Door: Andreas Unterberger

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

11 reacties op De demonisering van Hongarije en de feiten

 1. Bob zegt:

  De EU het paradijs voor criminelen.
  Wie niet meegaat wordt veroordeeld.

  Geliked door 1 persoon

 2. Julia zegt:

  In Nederland gaat de indoctrinatie op jonge kinderen over afwijkende seksuele geaardheid gewoon door het begint nu al heel vroeg op scholen waar straks uitsluitend nog traktaties mogen worden gegeven met regenboogkleurtjes https://www.google.nl/search?source=univ&tbm=isch&q=katja+regenboog+snoep&sa=X&ved=2ahUKEwiq9d2v1vjxAhUP3qQKHRNkDhgQjJkEegQICxAC&biw=1280&bih=690
  Hoe ziek is Nederland en hoe gezond is een land zoals Hongarije waar normen en waarden nog van toepassing zijn. Hier weten ze niet meer van krankzinnigheid wat ze moeten doen behoudens wat echt nodig is en dat is vechten voor democratie en zelfbehoud.

  Like

 3. koddebeier zegt:

  De “Europese waarde” ………..welke waarde ???????? Als naar veruit de meeste EU landen en naar de EU zelf kijk……wordt ik er kotsmisselijk van, van die achterbakse huichelachtige corrupte tering bende !!!!

  Geliked door 2 people

 4. Boike zegt:

  De Hongaars premier Viktor Orbán is een vent met ballen, die zijn rug stijf weet te houden en niet met slappe knieën naar de pijpen van Brussel danst !!! Viktor Orbán, een vent, die staat voor zijn volk, de Hongaren !!! Viktor Orbán is een vent, die echte democratie hoog in zijn vaandel heeft staan !!! Viktor Orbán is een voorbeeld voor Europa !!! Viktor Orbán, my hero !!!

  Like

 5. Hans van Straaten zegt:

  Als ik mocht kiezen tussen Rutte of Orban dan wist ik het wel. De laatste natuurlijk.

  Like

 6. karton zegt:

  Een land dat het referendum gebruikt om de bevolking te laten beslissen over een wet , kán niet gedemoniseerd worden ; zélfs niet door communistische agenten in de EUSSR zoals ene Timmermans, Verhofstadt of de meisjes v.d.Leyen en in ‘t Veld. Leve Hongarije !!

  Like

 7. Hans M zegt:

  Bestaat er een Orban-fanclub want dan word ik meteen lid?

  Like

 8. Qvic zegt:

  Wie socialisme predikt heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis, want hij/zij is gewoon jaloers op andere. Denken constant dat die andere meer hebben dan zij, terwijl zij zich zelf verheven voelen boven die ander. Vinden dat zij meer moeten verdienen en waardering moeten hebben dan die andere. Alles wordt vanuit hun zienswijze geprojecteerd, maar zullen nooit open staan voor een andere zienswijze. Maar als het tot een openlijke discussie uitloopt, dan weten zij dat zij zullen verliezen. Want die andere komen altijd met harde feiten en onderbouwingen en daar hebben de socialisten een broertje dood aan. Want dan kun je niet meer sjoemelen en zo het onderwerp verdraaien in hun voordeel, zodat zij de winnaar van die discussie zullen zijn. Zij bespelen die ander altijd op hun geweten en het gevoel, maar nooit aan de hand van onderbouwde bewijzen. Om dit te kunnen bereiken moet je die andere in een kwaad daglicht plaatsen en hem/haar van alles valselijk beschuldigen, zodat die ander zich zwak gaat voelen. Tenminste dat is de bedoeling. Maar als die ander voet bij stuk blijft houden, worden de socialisten alleen maar kwader en gaan steeds meer geweld tonen naar die andere, want tegen hun verlies kunnen zij niet. Maar ook niet tegen op gelijke voet leven met een ander, alles is bij hen zwart of wit (van je bent er voor of je bent een ontkenner) een tussenweg is onmogelijk bij hen. Zij moeten en zullen hun gezag boven die andere hebben, zo niet dan is er voor altijd oorlog. Dit gaat door totdat die ander zich onderwerpt aan hen, maar dan is die andere alles kwijt. Want de socialisten zullen dan letterlijk alles afpakken wat zij als waarde zien van die andere en als die andere daar niet van gediend is, zal hij/zij gedood worden. Dit fenomeen is niet alleen in de EU, maar bij veel meer aspecten waar we dagelijks tegenaan lopen.

  Geliked door 1 persoon

 9. ronjaspers zegt:

  Orban werkt niet mee aan de communistische NWO agenda,dat maakt de satanische globalistische elite woest.

  Geliked door 2 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s