Zitten we echt in een pandemie? . . .

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

8 reacties op Zitten we echt in een pandemie? . . .

 1. Cathja zegt:

  We zijn het inmiddels toch wel met elkaar eens dat deze hele heisa één grote leugen is? Wie gelooft er nog in de ‘pandemie’, waar vooral Hugo de Jonge ons mee om de oren slaat?
  Nu weer een nieuwe variant: de lambda-variant. En jawel, Nederland heeft er ook al 8 van ‘in huis’….
  Ik vraag me af hoe ze deze variant ontdekt hebben, terwijl Covid-19 nog steeds niet is geïsoleerd…
  Vanaf nu wordt er trouwens niet meer gekeken naar de ‘druk op de zorg’, om vast te stellen of er versoepelingen kunnen worden doorgevoerd, maar enkele andere graadmeters worden ingesteld.
  Ik raak het spoor bijster. Eén ding weet ik zeker: de overheid KOESTERT dit virus om ons onder de duim te houden. Geen zorgen dus om het virus en de volksgezondheid, maar zorgen over verlies van controle op de burgers!

  Geliked door 2 people

 2. Bas zegt:

  Lek uit Albanië:
  DE PFIZER PRODUCTIE- EN LEVERINGSOVEREENKOMST.

  Pfizer: Werking en lange termijn effecten vaccin ONBEKEND

  https://pbs.twimg.com/media/E7VJUVsXMAMxDcY?format=jpg&name=large

  DE KOPER ERKENT dat het lange termijn effect en de werkzaamheid van het vaccin momenteel onbekend zijn en dat er nadelige effecten kunnen zijn aan het vaccin, die momenteel nog onbekend zijn….

  https://pbs.twimg.com/media/E7OiIdLWYAc5pxU?format=png&name=medium

  https://pbs.twimg.com/media/E7OirOsXIAEpsQ7?format=png&name=large

  https://pbs.twimg.com/media/E7OkIzfXMAAAa4q?format=png&name=medium

  https://pbs.twimg.com/media/E7OlI7ZXIAQyeCF?format=png&name=medium

  PFIZERLEAK: EXPOSING THE PFIZER MANUFACTURING AND SUPPLY AGREEMENT.

  Vertaling draadje:
  DE PFIZER PRODUCTIE- EN LEVERINGSOVEREENKOMST

  Achtergrond:
  Pfizer is extreem agressief geweest in het beschermen van de details van hun internationale COVID19-vaccinovereenkomsten.
  Gelukkig heb ik er een kunnen bemachtigen.

  Omdat de kosten voor het ontwikkelen van contracten erg hoog en tijdrovend zijn (juridische beoordelingscycli), ontwikkelt Pfizer, net als alle bedrijven, een gestandaardiseerd overeenkomstsjabloon en gebruikt deze overeenkomsten met relatief kleine aanpassingen in verschillende landen.

  Deze afspraken zijn vertrouwelijk, maar gelukkig heeft één land het contractdocument niet goed genoeg beschermd, waardoor ik een exemplaar heb weten te bemachtigen.

  Zoals u zult zien, is er een goede reden waarom Pfizer vocht om de details van deze contracten te verbergen.

  Laten we het eerst hebben over het product:
  De overeenkomst heeft niet alleen betrekking op de productie van vaccins voor COVID19 en zijn mutaties, maar ook voor “elk apparaat, elke technologie of elk product dat wordt gebruikt bij de toediening van of om het gebruik of het effect van een dergelijk vaccin te versterken”.

  Als je je afvroeg waarom #Ivermectine werd onderdrukt, nou, dat is omdat de overeenkomst die landen met Pfizer hadden hen niet toestaat om aan hun contract te ontsnappen, waarin staat dat zelfs als er een medicijn wordt gevonden om COVID19 te behandelen, het contract niet kan worden ontbonden.

  Het product leveren:
  “Pfizer is niet aansprakelijk voor het niet leveren van doses in overeenstemming met de geschatte leveringsdata… evenmin geeft een dergelijk verzuim de Koper het recht om bestellingen voor welke hoeveelheden Product dan ook te annuleren.”

  “Pfizer zal beslissen over de noodzakelijke aanpassingen aan het aantal gecontracteerde doses en leveringsschema dat verschuldigd is aan de koper … op basis van door Pfizer te bepalen principes … De koper wordt geacht in te stemmen met elke herziening.”

  Even voor de duidelijkheid:
  “De Koper doet hierbij afstand van alle rechten en rechtsmiddelen die hij kan hebben, in billijkheid of anderszins, die voortvloeien uit of verband houden met:… enig verzuim door Pfizer om de gecontracteerde doses te leveren in overeenstemming met het leveringsschema.”

  Nogmaals: “Pfizer is in geen geval onderworpen aan of aansprakelijk voor boetes voor te late levering.”
  Je kunt het product niet retourneren, wat er ook gebeurt:

  “Pfizer zal onder geen enkele omstandigheid enige retourzending van het product (of enige dosis) accepteren… er mag onder geen enkele omstandigheid product worden geretourneerd.”
  Nu voor het GROTE GEHEIM:
  $ 12 per dosering voor ongeveer 250.000 eenheden.

  Grappig dat dit de prijs is voor een klein aantal doseringen toen Pfizer 19,50 dollar per dosis in rekening bracht.
  Amerikaanse belastingbetalers werden genaaid door Pfizer, waarschijnlijk ook Israël.

  Wat de betaling betreft, heeft het land niet het recht “bedragen die aan Pfizer verschuldigd zijn, hetzij krachtens deze Overeenkomst of anderszins, in te houden, te verrekenen, terug te vorderen of te debiteren met enig ander bedrag dat door Pfizer of een Pfizer aangesloten.”

  Beschadigde goederen:
  DE ENIGE MANIER om een ​​terugroepactie te krijgen, is als u de cGMP-fout kunt bewijzen.

  “Voor alle duidelijkheid: de koper heeft niet het recht om een ​​product te weigeren op basis van serviceklachten, tenzij een product niet wezenlijk voldoet aan de specificaties of cGMP.”

  Lange termijn effecten en efficiëntie:
  “De koper erkent… de langetermijneffecten en werkzaamheid van het vaccin zijn momenteel niet bekend en dat er mogelijk nadelige effecten van het vaccin zijn die momenteel niet bekend zijn.”

  Beëindiging wegens reden:
  Er zijn clausules over de mogelijkheid tot beëindiging, maar in feite heeft de koper, zoals u tot nu toe heeft gezien, bijna niets dat als een materiële inbreuk kan worden beschouwd, terwijl Pfizer dit gemakkelijk kan doen als ze hun geld niet krijgen of als ze van mening zijn dat

  U moet Pfizer betalen voor de doseringen die u hebt besteld, ongeacht hoeveel u heeft geconsumeerd, ongeacht of Pfizer het heeft goedgekeurd (het was een pre-EU-goedkeuring) of dat zij de gecontracteerde doses hebben geleverd in overeenstemming met de geschatte leveringsdata die hierin zijn vermeld.

  “Koper stemt er hierbij mee in om Pfizer, BioNTech (en) hun gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en schadeloos te stellen… van en tegen alle rechtszaken, claims, acties, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, boetes, boetes, kosten en uitgaven…”

  De staat moet Pfizer verdedigen:
  “(Pfizer) zal de Koper op de hoogte stellen van Verliezen waarvoor hij schadeloosstelling wenst… Na een dergelijke kennisgeving zal de Koper onmiddellijk de verdediging van dergelijke gevrijwaarde claims op zich nemen namens (Pfizer)”

  “Pfizer heeft echter het recht om de controle over dergelijke verdediging op zich te nemen… en de koper zal alle verliezen betalen, inclusief, maar niet beperkt tot, de redelijke advocatenhonoraria en andere gemaakte kosten.”

  Pfizer zorgt ervoor dat het land alles betaalt:
  “Kosten en uitgaven, met inbegrip van… honoraria en onkostenvergoedingen, gemaakt door de Gevrijwaarde(n) in verband met een Gevrijwaarde Vordering zullen op kwartaalbasis door de Koper worden vergoed”

  Aansprakelijkheid:
  “dit omvat geen productaansprakelijkheidsverzekering ter dekking van claims van derden/patiënten en een dergelijke algemene aansprakelijkheidsverzekering doet geen afbreuk aan de vrijwaringsverplichting van de Koper zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.”

  Er is geen limiet aan de aansprakelijkheid van het land in geval van:
  “de schadeloosstelling die door hem wordt gegeven op grond van artikel 8 (Schadeloosstelling)” of als de Koper Pfizer niet heeft betaald”

  De Koper doet afstand van elk recht op immuniteit en ziet af van elke wet die de verplichting om schadevergoeding aan Pfizer te betalen zou kunnen beperken.
  Commentaar: De rechtbank in New York heeft de bevoegdheid om internationale activa van een land vast te houden als het land het contract niet nakomt.

  Leveringsvoorwaarde:
  De Koper moet Pfizer bescherming bieden tegen aansprakelijkheid voor claims en alle Verliezen, moet deze implementeren via wettelijke of regelgevende vereisten, en de toereikendheid van dergelijke inspanningen zal naar eigen goeddunken van Pfizer zijn.

  Vertrouwelijkheid, deel 1:
  “Elke Ontvanger zal de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij beschermen met ten minste dezelfde mate van zorg als zijn eigen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijke informatie van dezelfde soort”

  Vertrouwelijkheid, deel 2:
  “Ontvanger zal vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan vertegenwoordigers die dergelijke vertrouwelijke informatie nodig hebben om aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst te voldoen”

  Vertrouwelijkheid, deel 3:
  Het contract moet 10 jaar geheim worden gehouden.
  Waarom 30 jaar in Israël?

  “De bepalingen van deze Sectie 10 (Vertrouwelijke informatie) blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst voor een periode van tien (10) jaar”

  Arbitrage en bestuursrecht:
  Arbitrage moet plaatsvinden in New York, in overeenstemming met de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel, beheerst door de wetten van de staat New York, VS.

  Als een specifiek ministerie werd toegewezen om het contract te bewaken, moeten ze dat blijven doen:
  “…poging tot toewijzing van rechten of delegatie of uitbesteding van taken zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partijen is nietig en ondoeltreffend.”

  EINDELIJK, nadat ik klaar ben met het doornemen van het contract met een samenvatting van alle belangrijke elementen erin, is het tijd om de naam te onthullen van het land waaruit het is gelekt.

  En de winnaar is … Albanië!

  Geliked door 2 people

 3. Bas zegt:

  https://fos-sa.org/2021/07/27/pfizerleak-exposing-the-pfizer-manufacturing-and-supply-agreement/amp/?__twitter_impression=true

  PFIZERLEAK: EXPOSING THE PFIZER MANUFACTURING AND SUPPLY AGREEMENT.

  Ik stuitte voor het eerst op een document, genaamd KONTRATEN-E-PLOTE, wat zich vertaalt naar “Lees het volledige contract”.
  gogo.al/wp-content/upl…

  Pas later ontdekte ik dat het de Albanese website was die het in januari 2021 heeft gepubliceerd. Ze verdienen ALLE lof voor het lekken van het document, en journalisten over de hele wereld verdienen de schande dat ze het niet hebben ontdekt en gerapporteerd.

  Geliked door 3 people

 4. Bas zegt:

  DE ONTBREKENDE SARS-COV-2

  Dr. Wu Zunyou van de Chinese CDC geeft op camera aan NBC toe dat ze de SARS-COV-2 niet hebben geïsoleerd

  Een niet-geïsoleerd virus betekent dat het bestaan ​​van dit dodelijke virus wetenschappelijk nooit is bewezen. De hele pandemie staat en valt met dit bewijs

  Geliked door 3 people

 5. Bas zegt:

  Waarom zijn 99% van de ziekenhuispatiënten met covid ongevaccineerd…..?
  Omdat de gevaccineerden NIET getest worden op covid!!!
  Hoe is het beleid in Nederland?

  https://pbs.twimg.com/media/E7VPxfnXEAUh767?format=jpg&name=900×900

  https://pbs.twimg.com/media/E7VPxu9WUAEYaDc?format=jpg&name=large

  Geliked door 2 people

 6. Jan zegt:

  Nigel Farage over de illegale immigratiepandemie naar het VK. Vooral irritant aangezien wettelijk reizen bijna onmogelijk is, terwijl het virus nauwelijks schade veroorzaakt in vergelijking met de idiote maatregelen van de regering

  Like

 7. Vanuit Canada zegt:

  Is er ergens een bron van deze gegevens te vinden? Wil dat graag aan mensen hier in Canada laten zien. Alles behalve de C-19 data is makkelijk te vinden op de mainstream propaganda websites. Hoop dat iemand mij in de juiste richting kan verwijzen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s