VIDEO (must see!) – Recht uit het hart: “The Great Reset” door dominee Paul Visser (10-10-2021)

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Theo”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

13 reacties op VIDEO (must see!) – Recht uit het hart: “The Great Reset” door dominee Paul Visser (10-10-2021)

 1. Wappieman zegt:

  Die man is van 18 karaat goud !
  Zegt het voort , help mee de kudde te doen ontwaken
  en dat ” BEEST ” onschadelijk te maken .

  Geliked door 5 people

 2. Ludwig zegt:

  Mooie redevoering maar ik vrees dat de schapen blijven slapen.

  Geliked door 1 persoon

 3. Edwin Vissers zegt:

  Novus ordo seclorum is Latijn voor “Nieuwe orde van de tijden”. Deze zin bevindt zich op de achterkant van het Grootzegel van de Verenigde Staten en op het één-dollarbiljet; het werd voor het eerst gebruikt in 1782

  beetje laat dominee

  En in de kerk zitten alleen mensen met een verstandelijke beperking, die Bill gates als de goede herder hebben aangenomen

  Like

  • Cathja zegt:

   @ Edwin Vissers

   Dan beschouwt u mij (u, die mij helemaal niet kent…) dus ook als iemand met een ‘verstandelijke beperking’, omdat ik kerkelijk meelevend ben. Ik heb tot nu toe geen enkele kerkganger horen zeggen dat Bill Gates een afspiegeling (of hoe je dat dan noemen wilt) is van de ‘goede herder’. Integendeel. Velen maken zich grote zorgen m.b.t. het wereldgebeuren, en dus ook over Gates zijn duistere bedenksels.

   Ik vind het sterk dat deze dominee zijn nek uit durft te steken en ons probeert te waarschuwen voor wat er kan gebeuren in de nabije toekomst. Wat hij zegt wordt in de kerk niet vaak gehoord, hoogstens in bedekte termen. Iedereen lijkt wel doodsbang te zijn om te zeggen waar het op staat. Bang voor straffen, of bang voor uitsluiting, of zelfs sluiting van het kerkgebouw.

   Waren er maar veel meer predikanten zo als hij! Diep respect!

   Geliked door 2 people

   • Tistochwat zegt:

    Cathja 18 oktober 2021 om 18:44

    “Waren er maar veel meer predikanten zo als hij!”

    Ze zouden Openbaring het liefst uit de Bijbel scheuren, terwijl dit boek juist zo actueel is. Openbaring is niet bedoeld om mensen angst aan te jagen, maar om te waarschuwen voor wat er gaat gebeuren. De huidige wereldsituatie is een voorproefje van de 7-jarige (grote) verdrukking, ook wel bekend als ‘the great reset’.

    Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   Edwin Vissers 18 oktober 2021 om 13:39

   De meeste kerken hanteren een ‘religie’, met regeltjes en wetten van mensen. Dit heeft niets met het echte geloof te maken.

   U kletst onzin m.b.t. wat u beweert over Bill Gates. Billy is een duivelsknecht.

   Geliked door 1 persoon

 4. R Thomasson zegt:

  Deze dominee behoort tot de kleine minderheid van mensen die zien wat er gaande is. Hij is bezorgd over de meerderheid die met open ogen en willoze zombiegedrag lopen in de richting van de hel. Het is verbazingwekkend hoe de visioenen uit de NT kloppen met de werkelijkheid anno nu. Hier is een passage uit de Openbaringen 18

  1 En na dezen zag ik een anderen engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. 2 En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte; 3 Dewijl uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. 4 En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. 5 Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is harer ongerechtigheden gedachtig geworden. 6 Vergeldt haar, gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel, naar haar werken; in den drinkbeker, waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. 7 Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft, en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien. 8 Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt. 9 En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen, en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien; 10 Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: Wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één ure gekomen. 11 En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt; 12 Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei ivoren vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; 13 En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen. 14 En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan; en al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan; en gij zult hetzelve niet meer vinden. 15 De kooplieden dezer dingen, die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vreze van haar pijniging, wenende en rouw makende; 16 En zeggende: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper, en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met paarlen; want in één ure is zo grote rijkdom verwoest. 17 En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen, die ter zee handelen, stonden van verre; 18 En riepen, ziende den rook van haar brand, en zeggende: Wat stad was deze grote stad gelijk? 19 En zij wierpen stof op hun hoofden, en riepen, wenende en rouw bedrijvende, zeggende: Wee, wee, de grote stad, in dewelke allen, die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn; want zij is in één ure verwoest geworden. 20 Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. 21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden. 22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. 23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer g

  Like

 5. Klaas zegt:

  Like

 6. Tistochwat zegt:

  Hugo heeft (zogenaamd) geen idee waarover hij praat:

  Hij werkt er nota bene zelf naartoe!

  Spuit en KUKELEKU-code zijn voorlopers van het ‘merkteken van het beest’.

  Openbaring 13:16-17

  16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,
  17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

  Like

 7. Jan zegt:

  Tsja.

  ZNeveri
  @ZNeveri
  Oct 16, 2021
  Part 1/2 “The Amish Covid Experiment” No “vaccines”, No hospitals, No lockdowns

  Videeo

  Video

  Like

 8. boorzalf zegt:

  Deze dominee zou een goeie zijn voor de
  oudejaarsconference 2021, misschien dat er dan meer schapen wakker worden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s