LONG READ: Feestrede van Viktor Orbán ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de revolutie en de vrijheidsstrijd in 1956

(Vertaling: E.J. Bron)

Op 23 oktober herdenkt Hongarije de opstand van 1956, die een stempel gedrukt heeft op de nationale en Europese geschiedenis van nu. Deze feestdag was in de afgelopen tien jaar een politiek explosieve datum, waarop elke partij haar aanhangers tot herdenkingsmanifestaties en openbare toespraken bijeenriep. Het verzet tegen de Sovjet-heerschappij en de strijd voor de vrijheid hebben in de loop der tijd een nationale mystiek aangenomen, die elke partij op haar eigen manier wil belichamen. De Hongaarse regering organiseerde een enorme mars van haar aanhangers onder de inmiddels traditionele naam “Vredesmars”. Bijna een half miljoen Hongaren marcheerden door Boedapest en luisterden uiteindelijk naar de rede van Viktor Orbán, die hieronder gelezen kan worden. De verenigde oppositie had moeite om 4000 aanhangers te verzamelen, hoewel voor haar manifestatie, waarbij alle spelers van het bondgenootschap bijeenkwamen, behoorlijk veel geld werd gebruikt. Tenslotte verzamelde de bescheiden derde kracht van het land, de nationalistische partij “Mi Hazánk” ongeveer 2000 mensen op de beroemde “Corvin köz”, waar in 1956 de heftigste gevechten plaatsvonden.

Voor Fidesz, de partij van Viktor Orbán, is links de erfgenaam van de communisten, en de manifestatie werd – in het kader van de huidige verkiezingscampagne – ook door de herinnering aan de gewelddadige onderdrukking door de politie van de socialistische regering in 2006 bepaald, die destijds door Ferenc Gyurcsány, de eminentie van de Hongaarse oppositie, werd aangevoerd. Het parool voor de aanhangers van de sterke man uit Boedaperst luidt: “Nooit meer links!”. Voor het anti-Orbán bondgenootschap lijkt het door de huidige minister-president in de afgelopen 11 jaar opgebouwde systeem op het communisme; zij stellen de heerschappij van de eenheidspartij en de corruptie aan de kaak en eisen een beter in de Europese Unie geïntegreerd Hongarije. Voor de nationalisten, bij wie ook de 56-jarige veteraan András Pongratz behoort, is het duidelijk dat zij de ware erfgenamen tegen het communisme zijn, omdat zij in het aan de kaak stellen van de communisten een meer martiale toon aanslaan dan Fidesz.

Vertaling van de volledige rede van Viktor Orbán, die hij op 23 oktober 2021 in Boedapest voor zijn aanhangers hield:

Goedendag Hongaren! Goedendag Polen! Goedendag Italianen!

Ik begroet met hoogachting het volk van de vrijheid in de hoofdstad van de natie! We hebben elkaar lange tijd niet gezien. We moeten vanmiddag veel bespreken. Eerst moeten we echter herinneren. Laten we ons herinneren aan de dagen 65 jaar geleden en aan de namiddag vijftien jaar geleden. Dit is geen gebruikelijke manifestatieplek. Vijftien jaar geleden, exact op dit moment, stonden hier op de hoek Andrássy- en Bajcsy-Zsilinszky-straat het verleden en het heden tegenover elkaar. Vijftien jaar geleden maakten de jonge communisten van 23 oktober de 4e november. Aan de ene kant stonden traangasgranaten, rubberen kogels, niet geïdentificeerde mensen in uniform en waterkanonnen. Aan de andere kant stond het bedrogen en vernederde volk, dat na vijftien jaar opnieuw moest aanhoren dat het ´s morgens, ´s avonds en ´s nachts belogen werd. Aan de ene kant de macht, die met honderden trucs op slinkse wijze verkregen en met handen en voeten verdedigd werd, aan de andere kant de wanhopige mensen, die zich opstelden achter de enorme letters van de vrijheid.

Er zijn momenten in het leven van naties, waarin plotseling iedereen voelt dat het genoeg is, dat het niet verder kan gaan zoals tot nu toe. Er moet een beslissing genomen worden en onze beslissing laat zien wie wij in werkelijkheid zijn. Via een hele natie komt naar buiten wat ze waard is. Zwijgt ze of protesteert ze, zit ze bij de pakken neer of rebelleert ze, kijkt ze weg of komt ze in verzet, sluipt ze weg of vecht ze. Je kunt je niet verstoppen, omdat een hogere waarheid geen tegenspraak duldt en zich laat zien om ermee te confronteren dat men zich of hier of daar moet opstellen. Onmiddellijk blijkt wie goed en wie slecht is, wie aan de goede en wie aan de foute kant van de geschiedenis staat. Wij Hongaren hebben de juiste beslissing genomen. We hebben geprotesteerd, we zijn opgestaan, we hebben gerebelleerd en gevochten. Vrijheid tegen gevangenschap, onafhankelijkheid tegen bezetting, Hongaarse patriotten tegen communisten. We herinneren ons de fantastische dag, waarop wij Hongaren ons zelf, de wereld en onze vijanden hebben laten zien wie wij in werkelijkheid zijn. We herinneren ons de dag, waarop we ons niet afvroegen of God met ons was, maar of wij met God waren. Er nam een enorme kracht bezit van ons en de zuilen van de communistische macht begonnen te trillen. We herinneren ons een moment, dat voor altijd in de herinnering van de vrije naties van de wereld zal blijven. In een handomdraai herpakte de Hongaarse natie zichzelf en de naam Hongaar werd weer mooi en zijn oude, grote reputatie waardig. We herinneren ons het moment, toen de kardinaal en de draaiers, de academici en de jongens uit Pest, de aartshertog en de minister van Oorlog geworden partizaan hetzelfde wilden. Aan de verbinding, die door het IJzeren Gordijn drong, dat delen van de natie van elkaar scheidde, die door de studentenmanifestaties in Zevenburgen en ook door de gevangeniscellen in Szamosújvár trok. Mansfeld, Wittner, Szabó, Pográc, Nagy en Mindszenty. We kijken naar ze, maar we zien een natie. Een trotse Hongaarse natie, waartoe wij allemaal behoren. Eerbiedig de helden!

Met dit Hongarije zocht de nieuwe generatie van de communisten in 2006 weer ruzie. Ze kwamen door leugens aan de macht. Ze hebben met belastingverlagingen gewichtig gedaan en daarna de belastingen verhoogd. Ziekenhuisbetalingen per dag, heffingen op viste, exorbitante algemene kosten. Ze hebben het dertiende maandpensioen geschrapt en de familie-uitkeringen afgeschaft. Ze maakten gemene zaak met de internationale bankwereld en lokten honderdduizenden gezinnen in een kredietval van vreemde valuta. Het land werd versjacherd, alles werd aan buitenlanders verkocht, vliegvelden, nationale energie-ondernemingen, openbare dienstverleningen. En nadat ze het geplunderd hadden, hebben ze het hele land in het faillissement gedreven en aan de leiband van het IMF gelegd. Hier, hinkende Hongaar, hier heb je er nog een bochel bij ook! En toen wij het woord namen, reageerden ze met traangas, rubberen kogels en bereden aanvallen. Ogen werden uitgeschoten, weerloze vrouwen en oudere mensen met knuppels geslagen. Op de plek waar we nu staan, waren de straten van Pest vijftien jaar geleden vol geweld, bloed en tranen. Dit alles gebeurde op de 50e verjaardag van de revolutie van 1956 voor de ogen van de wereld. Ik zeg het langzaam, zodat iedereen het begrijpt: we zullen het hen nooit vergeten!

Dames en heren!

Volgens de humor van Pest zou men niet beledigd moeten zijn wanneer men een goede reden heeft, maar wanneer het de moeite loont. Ook wij hebben op het juiste ogenblik gewacht. We hebben vier lange jaren geduldig gewacht, bereid om onszelf genoegdoening te verschaffen. De lieve God was rechtvaardig, zij werden ermee bestraft waarmee wij beloond werden: onze verkiezingsoverwinning met een twee derde meerderheid. We hebben ons net als in 1956 aaneengesloten en het socialistische Hongarije weggevaagd. In het jaar 1956 was Ernő Gerő halsoverkop naar Moskou gevlucht, maar in 2006 hadden we niet zo veel geluk. We zaten nog steeds opgescheept met de socialisten en hun leiders. Ze zijn gebleven en spoken sindsdien rond onder ons, hier in het openbare leven, als fantoom van het parlement. Een moment van roes volstaat om genoegdoening te verkrijgen, maar het duurde jaren om de verwoesting van de linksen te herstellen. Het is een grote genade dat in de tussentijd de nationale eenheid bewaard werd en dat de puinhopen door de verenigde inspanningen van arbeiders, ingenieurs, boeren, kleine en grote ondernemers, wetenschappers, leraren, verpleegsters en artsen opgeruimd konden worden. Wij hebben Hongarije weer op de been gebracht. We hebben een miljoen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd. We zijn de kredieten van vreemde valuta kwijtgeraakt, we hebben de belastingen verlaagd, en we zijn zover dat het minimumloon volgend jaar hoger zal zijn dan het gemiddelde loon onder de socialisten. We hebben de verzorgingsondernemingen, de banken en de media teruggekregen en het nationaal vermogen anderhalf keer verhoogd. We hebben de multinationals belast, gezinnen beschermd en de algemene kosten naar het laagste niveau in Europa gebracht. Hongarije is nu al sterk genoeg om de ouden en de jongen tegelijkertijd te waarderen. Het dertiende maandpensioen wordt weer ingevoerd, en volgend jaar hoeven jonge werknemers geen belasting betalen. En gezinnen met kinderen krijgen de belastingen terug die zij dit jaar betaald hebben. We hebben onze eigen Hongaarse wereld en ons eigen Hongaarse leven, we hebben een grondwet, die garandeert dat men ons nooit meer iets kan aandoen wat men ons in 1956 en 2006 heeft aangedaan. We hebben de grenzen, die de delen van de natie van elkaar scheiden, overschreden en de Hongaren weer verenigd. Daarvoor waren miljoenen mensen met een gelijkluidende wil en vlijtige handen nodig. Van diegenen, die in de macht van de liefde en de eenheid geloofden. Hen komt roem toe, ze verdienen erkenning. Het is ook waar dat het niet schadelijk is geweest dat we een verstandige en handelingsbekwame regering hadden.

Zeer geëerde dames en heren!

We zouden ook niet moeten vergeten dat de hele Europese Unie over ons is heen gevallen toen we de algemene kosten verlaagd, de extra winst van de multinationale ondernemingen gescalpeerd en het IMF naar huis gestuurd hebben. En ze hebben ons ook aangevallen toen we d emigranten gestopt, het hek gebouwd en onze grenzen beschermd hebben. Hongarije werd door tientallen ministers-presidenten aangevallen. Wij zijn er nog steeds, maar wie kan zich hun namen nog herinneren? Dat is een oud liedje, beste gasten! Net zoals in 1849, 1920, 1945 en 1956 willen de Europese Doorluchtige Hoogheden weer eens over onze hoofden heen, over ons, maar zonder ons beslissen. Ze slaan ons tot we verrekken Europees, sensibel en links. Brussel spreekt en gedraagt zich nu tegenover ons en de Polen zoals dat gebruikelijk is tegenover vijanden. Wij hebben een Déjà-vugevoel, de sfeer van de Brezjnev-doctrine hangt in Europa in de lucht. Het zou tijd worden dat ze ook in Brussel begrijpen dat zelfs de communisten ons niet konden overmeesteren. Wij zijn het zand in de machine, de stok in de wielen, de doorn onder de nagel. Wij zijn de David, die Goliath maar beter zou mijden. Wij waren het, die in 1956 het wereldcommunisme lekgeslagen hebben, en wij waren het,die de eerste steen uit de Berlijnse Muur geslagen hebben, en wij waren het. En we staan ook nui ons mannetje, en we zeggen alleen maar dat de Hongaren geen gelijk hebben, maar gelijk zullen krijgen. En omdat in Hongarije alle goede dingen uit drie bestaan, zullen we na de algemene kosten en de migrantenkwestie ook voor de derde keer gelijk hebben: er zal een referendum komen, en we zullen ook onze kinderen beschermen. Hongarije zal het eerste land in Europa zijn waar de gewelddadige LGBTQ-propaganda bij de schoolmuren tegengehouden wordt.

En laten we ook niet vergeten, om het even wie de tegenstander was tegen wie we moesten aantreden, dat links ons altijd in de rug aanviel en ons schade toebracht waar ze kon. Zoals een ieder kan zien, zijn ze weer bezig zich te organiseren en complotten te smeden en het zaad voor tweedracht, haat, strijd en geweld te zaaien. Onze tegenstanders denken dat wanneer ze de wolf schaapskleren aandoen wij hen niet zullen herkennen. Maar we herkennen hem onmiddellijk: we weten dat hij een wolf is. We weten ook dat de wolf grootmoeder zal opvreten en haar zelfs al opgevreten heeft, zodat iedereen die met de wolf onder een hoedje speelde in de maag van de “aaneensluiting” is verdwenen, en gelooft u mij, daar is nog meer plaats voor steeds meer nietige personen, die tijdelijk opduiken. Er staat geschreven: hoed je voor valse profeten, die in schaapskleren naar je toe komen. Men herkent ze aan hun vruchten. Een goede boom draagt goede vruchten, een slechte boom draagt slechte vruchten. Aan de boom van de linksen kan inderdaad alleen maar linkse politiek groeien. Er bestaat maar één soort linksen, om het even op hoeveel manieren ze zich verkleden. Ze beginnen met leugens, gaan verder met geweld en laten een bankroet achter. Diegenen, die vijftien jaar geleden op mensen lieten schieten, willen nu weer op het podium. En ergens aan de andere kant van het “grote water” maakt ook oom George zich al klaar. Toen ze moeten komen, zijn ze niet gekomen; nu, nu we ze niet geroepen hebben, zijn ze er. De bezetters willen ons nu niet hun commissarissen opdringen, maar ze willen ze laten kiezen. Nu hebben ze geen vuurwapens, maar Facebook. Ik denk dat we verkeerd begrepen werden. Onze uitnodiging gold de bevrijding van de Sovjet-bezetting, niet de inmenging in onze democratie.

Beste gasten!

Diegenen die in 1956 standbeelden van Stalin omver haalden, waren geen geschoolde sprekers, oorlogszuchtige volkstribunen of goed opgeleide generaals. De helden van het wereldhistorische moment van 1956 waren de gewone zoons en dochters van het Hongaarse volk, net zoals wij dit hier zijn op deze plek. Ook nu telt niet hetgeen wat men in Brussel, Washington en wat de door het buitenland aangestuurde media wil. Het lot van de Hongaren wordt ook nu door de Hongaren beslist. De 23e oktober herinnert ons eraan onze persoonlijke verantwoordelijkheid niet te vergeten. Elfhonderd jaar hebben in ons DNA ingebrand dat we hier in het Karpatenbekken elke dag opnieuw voor de vrijheid moeten vechten. De vrijheidsstrijd vereist niet alleen een hart, niet alleen verstand, maar ook kracht. Onze kracht, beste vrienden, is onze eenheid. Eenheid maakt sterk. Wij zijn samen, omdat we in dezelfde dingen geloven: in de familie, in de natie, wij allemaal geloven in een sterk en onafhankelijk Hongarije. Diegenen, die hun families en hun land tegen aanvallen van buiten verdedigen, kunnen iet alleen maar vertrouwen op hun verstand, hun hart en hun kracht, maar er ook op dat ze gelijk hebben. De gerechtigheid, beste vrienden, stond zowel destijds als nu aan de kant van de vrijheidsstrijders. Dat is de waarheid, die ons hier in het midden van Europa staande gehouden heeft: de waarheid van de Hongaren. En al eeuwenlang hebben we altijd hetzelfde gewild zoals in 1956, in 2006 en ook nu. Gerechtigheid voor Hongarije!

We kunnen niet geloven dat we in elke situatie altijd gelijk hebben, maar we hebben altijd gelijk wanneer we aangevallen worden en ons verdedigen. We hebben gelijk wanneer we voor de waarheid van onze grootouders en ouders opkomen, hoe we moeten leven en hoeveel het waard is om te leven. Wat is waardevol is het broze en vergankelijke menselijk leven, en wat is waardeloos. Dat is de onoverwinnelijke kracht verlenende waarheid. De waarheid van de Hongaren zit in jullie, beste vrienden, ze zit in jullie allemaal, ingeënt in jullie zielen. Luister naar haar. Verkondig haar en handel dienovereenkomstig wat zij suggereert. En wanneer de tijd is gekomen, ga voor jullie huis staan en bescherm het. Wanneer we de veiligheid van onze families, de grenzen van ons land, de toekomst van onze kinderen, de vruchten van onze arbeid, onze pensioenen, onze lonen, de daling van de algemene kosten willen beschermen, wanneer we onze cultuur, onze gebruiken, onze taal willen behouden, ,et andere woorden, wanneer we de vrijheid van ons dagelijks leven willen beschermen, dan moet ieder zijn deel aan de strijd bijdragen die op ons wacht. Wat we gisteren en eergisteren bereikt hebben, moeten we morgen beschermen. Wat nu volstaat, volstaat morgen niet meer. We rekenen op alle Hongaren, voor wie de toekomst van Hongarije telt. Hongarije staat voor ons op de eerste plaats, zodat met onze regeringsarbeid zelfs diegenen beter uit zijn die niet op ons stemmen.

Beste gasten!

Ik weet dat er velen zijn die onze tegenstanders niet serieus nemen. Velen denken dat we voor 2006 al onze genoegdoening hebben, de ene verkiezingsoverwinning na de andere binnenhalen, dat het goed gaat met het land en dat er niets te vrezen is. En inderdaad: wat links doet, heeft meer met de amusementsindustrie te maken dan met verantwoordelijke politiek. Ze hebben met enorme letters op de affiches aangekondigd ons te overwinnen en dat is ze zelfs niet eens tot Kerstmis gelukt. Ze hebben een verkiezing voor zichzelf georganiseerd, maar ze konden niet eens de verkiezingen winnen waarbij ze alleen zelf zijn aangetreden. Ze wedijveren erom wie de stadhouder van Brussel en George Soros moet worden. Wie zal over de Hongaren met hun genade kunnen heersen, wie kan de nieuwe pasja van Boeda, de nieuwe president van de Gouvernementsraad of de nieuw secretaris-generaal van de partij zijn. Ze zeggen heel opnelijk: ze maken ook gemene zaak met de duivel om de macht te herkrijgen. Het is hun doel om Hongarije uit de handen van Maria te halen en het aan de voeten van Brussel te leggen.

Vrienden!

Het klopt dat wij vanwege aan lager wal geraakte linkse partijen niet in zo groten getale bijeen zouden hebben hoeven komen, maar de wijze man geeft zich niet over aan illusies. We zouden ons niet moeten laten misleiden door het flakkerende oordeelsvermogen en de spectaculaire tegenspoed van Hongaars links. Dat is niet hetgeen dat telt. Wat telt, is de kracht van de internationale spelers achter hen. De werkelijk sterke echte uitdaging, ja zelfs bedreiging zijn de internationale achtergrond, het geld, de media en het netwerk dat achter hen staat. Dit is zo´n belangrijke kracht, dat die alleen maar door miljoenen Hongaren gezamenlijk overwonnen en uit het land gedrongen kan worden. We laten het op tijd weten: wie ons tot nu toe gebeten heeft, heeft op ons ook zijn tanden stukgebeten of zichzelf gesneden. Wij zijn niet weggelopen, ook al was de vijand nog zo machtig, en we zullen ook nu niet terugwijken, want we weten dat we dat gezamenlijk zullen doorstaan. Kijk eens naar de mens naast jullie: als je hem in de ogen kijkt, kun je zien dat je op hem kunt rekenen. Hij zal zijn best doen, opdat we de dikste muur kunnen doorbreken. Dat is onze kracht, dat is ons achterland, en er zijn niet genoeg dollars of euro´s in de wereld om dat van ons te kunnen afpakken. We kwamen, we zagen, en we zullen weer winnen!

De lieve God boven ons allen, Hongarije voor alles!

Bron:
visegradpost.com/de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op LONG READ: Feestrede van Viktor Orbán ter gelegenheid van de 65e verjaardag van de revolutie en de vrijheidsstrijd in 1956

 1. Julia zegt:

  Ik hoop dat deze krachtige leider heel oud mag worden. Respect dat is het enige wat deze man verdient. Die waardeloze politieke bende hier gun ik van alles behalve het goede. Bijwerkingen zullen die politieke machtswellustelingen helaas niet krijgen omdat zij nimmer zich hebben bloot gesteld aan het experimenteel vaccin. Zij voeren alleen show met valse mondmuilen voor de buhne daarna gaat feestje vrolijk verder. https://vk.com/dennisrossia?w=wall679908431_1294

  Geliked door 6 people

  • delamontagne zegt:

   “…………..Trudeau is not practising social distancing as he requires from Canadian people.
   Rules for thee and rules for me……….”
   ( neither does the hypocrite in the bottom right ….., ruttel ) [ wat een valse comedianten ]

   Geliked door 3 people

 2. Boike zegt:

  Oef, dat was duidelijke taal. Geen woord spaans bij. Daar zullen ze in Brussel niet bij mee zijn geweest. Het is duidelijk, dat de verhoudingen tussen Boedapest en Brussel op scherp staan en naar een climax lopen. Wie gaat er water bij de wijn doen, of wordt het een exit ???

  Oef, de EU staat te schudden op zijn grondvesten. Niet alleen in Hongarije, maar ook in Polen en Griekenland en wellicht in nog meer lidstaten, lopen de gemoederen op. Is dit het begin van het einde van de unie ??? Als een van deze landen tot een exit besluit, zou dat een domino-effect teweeg kunnen brengen. Of gaat de EU, net als de Sovjetunie 65 jaar geleden, op hardhandig wijze ingrijpen ???

  Oef, het gaat spannen. We leven in interessante tijden.

  Geliked door 5 people

 3. Jules van Rooyen zegt:

  Een fantastische tekst, welk een realisme, dank aan de redactie voor de publicatie.

  Geliked door 1 persoon

 4. BosscheBol zegt:

  Burgemeester Bruls van Nijmegen wil de coronapas verplicht stellen voor iedereen die naar zijn werk gaat. Net als in Italië, alleen zijn daar zware rellen uitgebroken die de MSM hier hebben doodgezwegen.
  Nu blijkt wat de machthebbers zo aanstaat in corona: ze kunnen het volk zijn grondrechten afnemen en er lijfseigenen van maken. Zogenaamd voor hun eigen bestwil. Elk (half) jaar een nieuwe prik met god-weet-wat erin of ander: uitsluiting.

  Geliked door 1 persoon

  • Julia zegt:

   BosscheBol Dan maar beginnen in Nijmegen om de boel flink op zijn kop te gaan zetten kijken hoe die rollade Bruls de orde kan gaan handhaven. Die grote bek van die dictator komt mijn strot uit. Laat hem zijn functie maar neerleggen en eens een jaartje een personal trainer inhuren om van zijn speklaag af te komen. Hij is bepaald niet het goede voorbeeld van een gezonde levensstijl.

   Geliked door 1 persoon

 5. Ben zegt:

  Hongarije staat nu weer recht tegenover corrupte marxisten zoals Joseph Borell en Frans Timmermans. dit soort achterbakse en door en door slechte linkse woelratten kunnen niet snel genoeg aan de kant worden geschoven.

  Geliked door 1 persoon

 6. Joe zegt:

  Gauw exit dan kunnen de andere landen volgen, ben je gek om onder slavernij verder te willen gaan?

  Like

 7. Hans M zegt:

  Hadden wij maar zo’n premier ipv Schwab-schoothondje Rutte!

  Like

 8. Jan zegt:

  De demonisering van Polen en Hongarije
  Pro-EU-media hebben het bij het verkeerde eind om hen af ​​te schilderen als zogenaamde dictaturen.
  Frank Furedi

  In ons gepolariseerde medialandschap kunnen mythen en onwaarheden zich als een lopend vuurtje verspreiden. Bij gebrek aan discussie en debat, cultiveren journalisten tegenwoordig vaak parallelle realiteiten. Ze zien wat ze willen zien.

  Je kunt deze vervorming aan het werk zien in de berichtgeving in de westerse media over de gebeurtenissen in Hongarije en Polen . Als je deze berichtgeving op het eerste gezicht zou nemen, zou het gemakkelijk zijn om te concluderen dat het democratische leven en de rechtsstaat in deze Midden-Europese landen is omvergeworpen door tirannieke en autoritaire regeringen.

  Westerse journalisten zijn zo zeker van hun visie op Hongarije en Polen als dictatoriale regimes in wording dat hun berichtgeving routinematig alles negeert wat daarmee in tegenspraak is – zoals de vrijheid van vergadering die de burgers van deze landen genieten. Zo heb ik in Boedapest grote demonstraties van boze demonstranten gezien. Ik heb gezien dat mensen de regering beledigen. Als Hongarije echt zo autoritair was als westerse verslaggevers beweren, zouden deze demonstranten zeker hardhandig worden gereageerd. Maar de protesten die ik zag gingen zonder incidenten door.

  Vergelijk dat eens met de manier waarop demonstraties in Frankrijk worden bewaakt. Tussen november 2018 en januari 2019 organiseerden de gele hesjes verschillende grote protesten in Parijs en in het hele land. Vooral dankzij de brutale tactiek van de Franse politie liepen honderden demonstranten ernstige, levensveranderende verwondingen op.

  Maar waar waren de opiniestukken over de ‘tirannieke instincten’ van de Franse politie? Waar waren de berichten over de ‘groeiende dictatuur’ in Frankrijk? Het lijkt erop dat degenen die Hongarije of Polen routinematig als autoritaire regimes veroordelen, blind zijn als het gaat om de duidelijke voorbeelden van autoritarisme in West-Europese staten.

  Deze dubbele standaard in rapportage is nu zo diep verankerd dat weinigen het zelfs maar merken. Journalist David Aaronovitch geeft een paradigmatisch voorbeeld van zo’n tendentieus commentaar in een recent stuk voor The Times , getiteld ‘EU dither is allow Putinism to take hold ‘.

  Als een onbeschaamde Remainer beschouwt Aaronovitch de aanhoudende bewering van Polen en Hongarije van nationale soevereiniteit als een bedreiging voor de Europese Unie . Hij heeft natuurlijk het recht om het principe van nationale soevereiniteit te verwerpen en te pleiten voor het primaat van het Europese federalisme. In plaats van zijn federalistische zaak te bepleiten, roept hij de EU echter op om op te komen tegen Hongarije en Polen op grond van het feit dat ze ‘snel afglijden naar autoritarisme’.

  Aangezien Aaronovitch een beetje tekort komt aan voorbeelden om zijn bewering over het autoritaire karakter van Polen of Hongarije te staven, vertrouwt hij in plaats daarvan op beweringen en toespelingen. ‘Waar we het hier over hebben’, stelt hij, ‘is een sluipende Putinisering waarin stemmen mag, maar de regeringspartij steeds meer alle troeven in handen heeft’.

  Het is verre van duidelijk hoe het stemsysteem in Polen of Hongarije dient als bewijs van ‘sluipende Putinisering’. Neem Hongarije. Er is nooit een serieuze claim van verkiezingsfraude ingediend, zelfs niet door politici van de oppositie, tegen de regering van Viktor Orban. Of Aaronovitch het gelooft of niet, in Hongarije verdwijnen stembussen niet en worden de stemmen geteld.

  Hoe verklaart Aaronovitch de overwinning van de oppositiepartijen in Boedapest en elders tijdens de lokale verkiezingen van vorig jaar – als, zoals hij suggereert, de ‘regeringspartij alle troeven in handen heeft’? Hoe verklaart hij de hevig bevochten campagne voor de algemene verkiezingen die momenteel in Hongarije gaande is? In alle opzichten is de uitkomst erg moeilijk te voorspellen, wat niet het geval zou zijn als de regeringspartij ‘alle azen in handen zou hebben’.

  Het belangrijkste doelwit van Aaronovitch’ vijandigheid is natuurlijk de bewering van Hongarije en Polen dat zij soevereine, nationale staten zijn. Hij heeft grote kritiek op de recente beslissing van het hoogste gerechtshof van Polen, het Constitutioneel Hof, dat beslissingen van Poolse rechtbanken boven die van de EU-rechtbanken gaan. Voor Aaronovitch betekent de bewering van Polen dat het Poolse recht binnen de Poolse grenzen prima is, een ‘gestaag afglijden naar autoritarisme’.

  Suggereren dat het EU-recht in Polen moet prevaleren om ervoor te zorgen dat Polen weerstand kan bieden aan een ‘gestaag afglijden naar autoritarisme’, is een merkwaardig voorbeeld van dubbelzinnigheid. Het besluit om de suprematie van het EU-recht over de Poolse grondwet in twijfel te trekken is geen autoritaire zet. Het is een poging om de soevereiniteit van de Poolse juridische instellingen te verdedigen.

  Deze demonisering van Hongarije en Polen is vergelijkbaar met de pro-EU ‘Project Fear’-campagne die werd gevoerd tijdens het Brexit-referendum. Aaronovitch zegt dat de ‘inzet’ ‘ongelooflijk hoog’ is in het geschil tussen Polen en de EU. En hij hekelt de ‘lange en sombere reeks maatregelen’ die door de regeringen van Hongarije en Polen zijn genomen, maar voegt eraan toe dat ‘geen van deze maatregelen executies of martelingen inhoudt’. Waarom zouden we het hebben over ‘executies en martelingen’ als we niet willen impliceren dat Polen en Hongarije alleen door hun lidmaatschap van de EU worden weerhouden van een verdere daling in staatsgeweld?

  Dit is echt een verdraaiing van de werkelijkheid. De afwijzing door Polen van de suprematie van het EU-recht zou voor Remainer-journalisten onaanvaardbaar kunnen zijn. Maar het als een autoritaire zet voorstellen is intellectueel oneerlijk.

  De regeringen van Polen en Hongarije zijn geen wannabe dictaturen. Ze doen alleen maar beroep op hun nationale soevereiniteit – een principe dat alle democraten zouden moeten steunen.
  https://www.spiked-online.com/2021/11/01/the-demonisation-of-poland-and-hungary/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s