KLIMAAT

(Door: Fred K.)

Volgens de gangbare opvattingen is klimaatverandering veroorzaakt door de industriële activiteiten van de mens. Het broeikasgas CO2 speelt hierbij een grote rol en de uitstoot van dit gas moet sterk verminderd worden. Wat is de rol van CO2 in de natuur? CO2 is de belangrijkste voedingsstof voor alle planten, bomen en struikgewas. Het gas is zwaarder dan lucht en zakt dus naar de bodem. Daar kan de flora het opnemen en omzetten in zuurstof middels fotosynthese. CO2 wordt gevormd door natuurlijke bronnen als vulkanen, aardgassen en natuurlijke afbraakprocessen van planten en dieren. Het is een normaal natuurlijk product.

Er is een geologische periode geweest (Carboon) toen de hele aarde bedekt was met moerassen en oerwouden. Het CO2-gehalte in de atmosfeer moet toen vrij hoog geweest zijn. Door fotosynthese werd de CO2 uitgewisseld met zuurstof (O2) De overblijfselen van die flora zijn nu de minerale kolen, olie en gas. 

Men vreest nu dat door het massaal verbranden van deze minerale brandstoffen het CO2-gehalte in de atmosfeer zodanig toeneemt dat de warmte die door de zon wordt ingestraald niet meer weg kan en de aarde zal opwarmen. We spreken dan van broeikasgas. Het CO2-gehalte in de atmosfeer is ca. 0,045%. In de laatste 100 jaar is het toegenomen van ca. 0,030% tot ca. 0,045%.

Het echte broeikasgas is echter waterdamp. Waterdamp beschermt ons in het gematigd klimaat tegen temperatuur-excessen. Zachte winters en koele zomers. In woestijnen met vrijwel geen waterdamp in de atmosfeer zijn de dagen zeer heet en de nachten zeer koud. Ook in poolgebieden is de waterdamp concentratie in de koude lucht zeer laag en treden zeer lage temperaturen op. 

Het bewijs dat CO2 als broeikasgas werkt, is moeilijk proefondervindelijk te leveren. Er wordt nu gebruik gemaakt van computer gestuurde simulatie modellen.

Om het effect van CO2 als broeikasgas te meten, zou bijv. de gemiddelde temperatuur van de waterdampvrije woestijn, bijv. de Sahara, over 200 jaar bekend moeten zijn. Met een toenemend CO2-gehalte zou de nachttemperatuur omhoog moeten gaan en de dagtemperatuur omlaag vanwege het dempend effect van de CO2-toename. Helaas zien we geen resultaten van dit soort wetenschappelijke metingen voor zover ze uitgevoerd worden. Het klimaat probleem is nu volledig emotioneel gestuurd.

De huidige CO2-hypothese is gebaseerd op aannames verwerkt in rekenmodellen. Men gaat zelfs zo ver dat er een verband gelegd wordt tussen CO2-uitstoot en opwarming in graden Celcius van de aarde. De geschiedenis heeft al uitgewezen dat je met deze simulatieprogramma’s,  afhankelijk van de input, alle kanten uit kunt.

Een heel wonderlijk fenomeen doet zich voor bij de excessieve houtkap ten behoeve van biomassacentrales:

1. Waarom vers hout, terwijl gecarboniseerd hout van 300 miljoen jaar oud beschikbaar is in de vorm van steenkool?
2. Om het CO2-gehalte omlaag te brengen, zijn juist bossen belangrijke CO2-vangers.
3. De enorme bevolkingsgroei draagt sterk bij aan de CO2-uitstoot, maar wordt stilzwijgend geaccepteerd als ‘natuurverschijnsel’.
4. In de voorlichting worden milieu en klimaat door elkaar gebruikt. Het zijn echter volkomen verschillende begrippen. Als we praten over milieu, dan gaat het over ons leefmilieu dat we aan het vervuilen zijn. Dat hebben we volledig in eigen hand. Dan gaat het over bodem vervuiling, luchtvervuiling, plastic afval in zee en in onze straten. Zoals hierboven al uitgelegd, is het klimaatprobleem vooral een theoretisch probleem, gevoed door computermodellen. 
5. De aarde kent een aantal klimaatzones. We spreken van een poolklimaat, een gematigd klimaat, een Middellandse Zeeklimaat, een subtropisch klimaat en een tropisch klimaat. Bovendien nog een landklimaat en een zeeklimaat. Als er dus over klimaat wordt gesproken, over welk klimaat gaat het dan?
6. Om de CO2-uitstoot te verminderen, wordt teruggegrepen naar de 17de eeuwse techniek van de windmolen. In de Zaanstreek had men in die tijd houtzagerijen ten behoeve van de scheepsbouw, die op windmolens draaiden. Driehonderd jaar later kregen we de beschikking over een nieuwe energiebron, de kernenergie. Die wordt echter behandeld zoals in 1839 de eerste trein. Levensgevaarlijk om daarin te gaan zitten, want dat ding ging veel te hard. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de middelen die nu aangewend worden om het energieprobleem op te lossen een veelvoud aan andere problemen met zich meebrengen. De logica schijnt volledig zoek te zijn.

Door:
Fred K.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

21 reacties op KLIMAAT

 1. Henk der Niederlánder zegt:

  Het gaat natuurlijk niet alleen over de klimaat computermodellen waarmee de zaak geflest wordt, maar in alles waar de mens angst mee aangejaagd moet worden volgens de politieke charlatans, worden computermodellen gebruikt.
  Overigens even geen water in Veliko Tarnovo.
  Een gaatje in de hoofdleiding.

  Geliked door 1 persoon

 2. BigLJohn zegt:

  Klimaatwetenschap draait niet meer om bewijzen maar op aannames, emoties, foutieve rekenmodellen, maar vooral om leugens. Dit word bewust gedaan, dit alles in verband met The Great Reset. Een niet bestaande Corona word samengesmolten met – het klimaat – en vermeend racisme. Het eindstadium is een chip in je hand waar ter controle door de elite je hele doopceel opstaat en alwaar men een CO2 tax krijgt. Gaat je er overheen, dan mag je een tijdje niet kopen. Ga je over de schreef aangaande de regels van de elite dan volgt er automatisch een (flinke) straf.

  Geliked door 5 people

 3. Hovawart zegt:

  Recycling was toch een stokpaardje van de Milieulobby, waarom verkiest men dan toch voor on-afbreekbare windmolens en zonnepanelen, voor accu-aangedreven voertuigen,……subsidies of of als brandstof om de leugens te voeden.

  Geliked door 2 people

 4. Qvic zegt:

  Theoretisch bestaat onze omgevingslucht uit 99% stikstofdioxide NO2 en 1% Argon Ar, hoe kan dan kooldioxide CO2 zwaarder zijn, dan onze omgevingslucht? Want koolstof C is lichter dan stikstof N. En als het kooldioxide volgens het verhaal zwaarder is dan lucht, wat dan op de bodem van de aarde zou doen zweven is dan op geen enkel manier dan ook een broeikasgas wat de zon zou blinderen. (Want kooldioxide CO2 kleurloos, ruikloos is, zal geen enkel zonnestraaltje tegen houden.) Dan zou volgens het verhaal juist de aarde kouder maken omdat er dan geen zonnestraling de aarde zou kunnen bereiken en niet als een deken op de aarde liggen. Zo ook als geen bewolking is ’s nachts koelt de omgevingslucht erg af en bij bewolkt weer weer juist niet.

  Als kooldioxide CO2 eenmaal ontstaan is heeft het warme afgegeven tijdens dat proces, maar kooldioxide CO2 fungeert als een soort van edelgas, want het gaat met niets meer een verbinding aan. (zoals het koolzuurgas in onze prik of bubbeltjes in onze frisdranken, wat op hoge druk ingespoten is) Daar kooldioxide CO2 zich ontbindt dan neemt het net zoveel warmte op van zijn omgeving, als toen het ontstond. Dus hoe meer wij kooldioxide produceren, hoe kouder de omgevingslucht als het kooldioxide CO2 zich ontbindt. Dat kan enkel bij een frequentie van 170nm of te wel het ultraviolet vacuüm licht, zoals met bliksems in onweersbuien. Dan ontstaat er ozon O3 en koolmonoxide CO, Het koolmonoxide CO gaat met het regenwater een verbinding aan, wat dan richting aarde naar beneden valt. Dat is die zwarte drap wat een ideale planten en bomenvoeding is.

  Want als bomen en planten kooldioxide CO2 op zouden kunnen nemen, dan zouden zij bevriezen en dood gaan. Maar deze hardnekkige leugen dat kooldioxide CO2 opgenomen kan worden door planten en bomen of in (zee)water, wordt nog steeds door miljarden aangenomen als de enige waarheid. In computer simulaties is alles mogelijk, maar in de werkelijkheid helaas niet. Alles op de aarde werkt met cyclussen van warmte en kou, wat vele natuurlijke chemische processen tot stand brengen om te overleven. Elk levend wezen is een natuurlijke chemische fabriek op deze stikstof, koolwaterstof en zuurstof planeet. Waar de fabels van de stikstof crisis, kooldioxide crisis, ozon crisis klinkklare verzinsels zijn om ons angstig te maken voor niets, zodat de politiek ons extra kunnen belasten. Met een beetje basis scheikunde doorprik je makkelijk deze fictieve ballonnen, die telkens opgeblazen worden door het IPCC.

  Geliked door 3 people

 5. Ravian zegt:

  De hele “global warming” hoax (nu “climate change, want dat opwarmen schoot niet zo lekker op”) is ook niet gebaseerd op wetenschap en meetbare feiten, het is gebaseerd op geloven in de groene religie.
  Je dreigt met de hel (catastrofale opwarming), en belooft de hemel (de “green deal”) als er boete wordt gedaan middels flinke financiële aflaten (de milieu belastingen, accijnzen, etc, enz.).
  Het failliete socialisme is gewoon in het gat achtergelaten door het tanende christendom gesprongen, en de onnozele “groenen” hebben geeneens in de gaten dat ze zich van de ene afzetters kar voor de andere hebben laten spannen.
  Ze zitten weer gewoon vooraan in de kerk te deugen, en de gesubsidieerde Tesla en zonnepanelen vervangen de van de belasting aftrekbare giften aan de kerk.
  En ondertussen worden ze door de overheid financieel uitgekleed.
  Ze zijn gewoon allemaal nog te stom om voor de duvel te dansen…

  Geliked door 4 people

 6. johannes zegt:

  Het smerigste is nog dat de industrie en handel eerst bakken met geld verdiend(e) met hun producten wetende het milieu zwaar te vervuilen, en nu geeft men de burger de schuld van die vervuiling en draait op voor de kosten om het op te ruimen, hij is fijn , ga eens lekker failliet met z’n allen of speel eerlijk ipv de saint uit te hangen om zgn de wereld te redden.
  Het is weer je reinste emo-chantage en de intelligente snowflakes trappen er weer voor de zoveelste keer in of er spelen heel andere belangen voor zichzelf.

  Geliked door 3 people

  • Jan zegt:

   Iemand als Svensmark die het niet eens is met de klimaatkolder van de linksen en de EU mag zelfs niet op congressen komen
   Henrik Svensmark
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Henrik_Svensmark
   (het valt mij nog mee dat in dit artikel Svensmark niet verketterd wordt)

   De oorlog tussen Denemarken en Zweden in 1658 werd beslissend gewonnen door Zweden omdat het leger over het ijs Denemarken kon bereiken vanwege de toen heersende Kleine IJstijd
   March Across the Belts
   De March Across the Belts ( Zweeds : Tåget över Bält ) was een militaire campagne van het Zweedse rijk over het ijs tussen de Deense eilanden . Het duurde van 30 januari tot 15 februari 1658 [a] en eindigde met een beslissende overwinning voor de Zweedse koning Karel X Gustav tijdens zijn eerste Deense oorlog .
   https://stringfixer.com/nl/March_across_the_Belts

   Like

 7. Dijkstra zegt:

  Een paar opmerkingen bij dit artikel:
  1)CO2 daalt heel geleidelijk naar de bodem, omdat het soortelijk gewicht van de meeste gassen in de atmosfeer ongeveer gelijk is. Dus op 10 km hoogte wordt nog veel CO2 aangetroffen dat is uitgestoten door vliegtuigen.
  2) In het Carboon zat er ongeveer 1400 ppm CO2 in de lucht, tegen nu ongeveer 400 ppm.
  3) H20 absorbeert meer kosmische straling dan CO2 en is dus inderdaad een sterker broeikasgas, bovendien zit er ongeveer 1000x zoveel h20 in de atmosfeer dan CO2.
  4) Waarom worden er bomen verbrand? Omdat bomen na 50 tot 80 jaar nauwelijks nog CO2 opslaan. Het is dan zinvol om ze te kappen, want op die plaats zal een nieuwe boom gaan groeien die wél opnieuw CO2 gaat opslaan. De totale opgeslagen hoeveelheid CO2 in bomen zal op die manier circuleren en tegelijkertijd het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen.
  5) Er is ook nog de factor verzadiging. De zon stuurt zoveel kosmische straling op de aarde af, dat de CO2 in de atmosfeer heel snel verzadigd wordt en niet nog meer kosmische straling kan opnemen. Het restant bereikt het aardoppervlak of wordt teruggekaatst, net zoals gebeurd met zichtbaar licht. Water (h20) kan veel meer straling opnemen doordat er meer van aanwezig is en bovendien kan het overgaan van vloeibare fase naar gasfase, twee redenen waarom de rol van CO2 in dit hele gebeuren heel beperkt is.

  Like

 8. KarelD zegt:

  De enorme bevolkingsgroei draagt sterk bij aan de CO2-uitstoot ?? Dat is complete nonsense, en is door dit artikel in wezen (CO2 is minimaal van invloed) allang ontkracht, is het niet Fred ?

  Like

 9. Torsten Himmelstoss zegt:

  Klimaat en CO2 bestonden reeds miljarden jaren vóór de mens!
  Dat de mens en CO2 oorzaak van klimaatverandering(wat zich echt niet binnen
  dat demissionaire Rutte III of volgende kabinetten zal voltrekken) zou zijn,
  is links geleuter.
  Klimaat is niet maakbaar.
  Punt.

  Like

 10. ronjaspers zegt:

  De klimaat hoax en de corona hoax hebben allebei hetzelfde doel,de depopulatie (genocide) agenda 21 en 2030.

  Like

 11. Bob zegt:

  De geschiedenis van de Aarde heeft tropische/
  en artitische perioden gekend. Ook toen er nog
  weinige levende dieren waren.
  Als de Aarde een perfecte ellips om de Zon
  zou maken krijg het een eentonig klimaat.
  Door invloeden vanuit de cosmos zijn er afwijkingen
  die het klimaat beinvloeden.
  Wat de temperatuur beinvoedt is de ontbossing en
  het ongebreideld bouwen van gebouwen zodat er
  een steen woestijn ontstaat.

  Like

 12. Jan zegt:

  Klimaatalarmisme richt grote schade aan bij jongeren
  Jonge mensen krijgen te horen dat hun leven voorbij is voordat ze zelfs maar begonnen zijn.
  Emma Gilland en Jennie Bristow

  Zoals de COP26 aantoont, is de politiek van angst tegenwoordig overal aanwezig. Overheden vertrouwen erop om burgers aan te zetten tot actie. En activisten maken er misbruik van om de vermeende urgentie van hun zaak te benadrukken.

  Al deze angstzaaierij heeft echter een diepgaand effect op de manier waarop tieners tegenwoordig denken. Het heeft ons vervuld met angst en schuldgevoelens, en het heeft ons gevoel van onzekerheid verergerd.

  Neem de opmerkingen van Boris Johnson aan het begin van COP26. Hij zei dat in Groot-Brittannië de klimaatverandering begon, omdat hier kolengestookte stoommachines werden uitgevonden. Vanaf dit moment, zei hij, ‘begon de doemdagmachine te tikken’. Johnson’s aanval op onze prestaties uit het verleden, waaronder de industriële revolutie, was een voorbeeld van de verrotte mentaliteit van het establishment. Zijn opmerkingen denigreerden de menselijke vindingrijkheid, vervreemdden ons van onze eigen geschiedenis en bagatelliseerden de mogelijkheid van enige positieve verandering.

  Gezien de pessimistische en angstaanjagende verhalen die van bovenaf worden verspreid, is het geen wonder dat uit een onderzoek van de Universiteit van Bath van september dit jaar bleek dat 75 procent van de jonge mensen de toekomst beangstigend vindt. Nog verontrustender was dat 45 procent zei dat hun klimaatangst en nood hun dagelijks leven beïnvloeden. Voeg daarbij de talloze onderzoeken die aantonen dat het niveau van angst en depressie onder jongeren het afgelopen decennium is gestegen, en het is moeilijk om de conclusie te vermijden dat Generatie Z angstiger is dan vorige generaties.

  Bovendien is de kernboodschap van de milieubeweging, die door iedereen, van Boris Johnson tot Greta Thunberg, wordt gepropageerd, dat mensen alleen maar een negatieve impact op de wereld hebben. Dit zorgt er niet alleen voor dat de huidige generatie zich schuldig voelt – het verergert ook ons ​​gevoel van wanhoop. Het suggereert tenslotte dat het juist de pogingen van de mensheid zijn om onze wereld ten goede te veranderen – door middel van industrie en vooruitgang – die de planeet schaden. We moeten er daarom naar streven om ons handelen en onze impact te beperken. Hoewel dit misschien beter is voor het milieu, is het een boodschap die degenen die tegenwoordig volwassen worden grondig demoraliseert. Ze krijgen te horen dat ze moeten stoppen voordat ze de kans hebben gehad om goed aan het leven te beginnen.

  De impact van dit pessimistische verhaal op de jongeren is te zien in de retoriek van jongerenactivisten zelf. Greta Thunberg mag politici veroordelen voor al hun ‘bla, bla, bla’, maar ze besteedt het grootste deel van de tijd aan het versterken van hun kernboodschap, namelijk dat technologische en materiële vooruitgang niet langer mogelijk is. In plaats daarvan vertellen Thunberg en haar soortgenoten ons dat we onze eigen ambities moeten opofferen voor het voortbestaan ​​van de planeet. Ze zeggen in feite dat we moeten stoppen met zoeken naar verbetering van onze samenleving en verhoging van onze levensstandaard.

  Door deze pessimistische visie te internaliseren, laten wij jonge mensen toe dat onze regeringen onze toekomst beperken en verkleinen. Vergelijk de ambities van vakbonden aan het eind van de 19e eeuw met die van klimaatactivisten vandaag. De vakbonden kwamen voort uit de wens van de arbeidersklasse om zichzelf vooruit te helpen, om hun leven te verbeteren. De klimaatactivisten van vandaag hebben dergelijke ambities niet. Ze pleiten vooral voor zelfopoffering.

  Ondanks de kracht en passie van de klimaatbeweging, is het uiteindelijk zelfvernietigend. Het vertelt ons keer op keer dat we te laat zijn om onszelf te redden. Hoewel het lijkt alsof jeugdactivisten het nog niet hebben opgegeven, zal het fatalisme van hun beweging uiteindelijk de overhand krijgen. Je kunt mensen niet blijven pushen om te vechten als ze denken dat ze onvermijdelijk zullen verliezen.

  We moeten gaan nadenken over hoe we de wereld ten goede kunnen veranderen en een meer hoopvolle toekomst kunnen creëren, in plaats van ons altijd te concentreren op het verminderen, beperken en verminderen van onze ambities. Dit alles ontneemt mensen over de hele wereld hun doel en hoop. Dus in plaats van regeringen te bekritiseren omdat ze hun eigen doemdenken niet naleven, zoals klimaatactivisten hebben gedaan, moeten we ze ertoe aanzetten te investeren in wetenschap en technologie en het leven van hun burgers te verbeteren.

  Het is niet eerlijk om Generatie Z de schuld te geven van hun pessimisme en angst. Het zijn volwassenen die jonge mensen hebben aangemoedigd om te wanhopen in het licht van problemen zoals klimaatverandering, in plaats van hen hoop en ambitie bij te brengen door middel van een positief verhaal over menselijke vooruitgang. We moeten het geloof van jongeren in menselijk vernuft nieuw leven inblazen. We moeten hun vertrouwen in de toekomst herstellen. En we moeten ze laten zien dat het mogelijk is om de samenleving vooruit te helpen.

  Jonge mensen hun keuzevrijheid en hoop ontnemen, zoals miserabele politici en activisten doen, is immoreel en onrechtvaardig. We moeten hun pessimisme afwijzen. En we moeten het geloof herontdekken dat het mogelijk is om de wereld ten goede te veranderen.
  https://www.spiked-online.com/2021/11/09/climate-alarmism-is-doing-terrible-damage-to-the-young/

  Like

 13. reageerbuis zegt:

  De absorptie van zonnestraling door CO2 in de aardatmosfeer heeft plaats bij bepaalde golflengten in het infrarood, die specifiek zijn voor vibratie en rotatie van het molecuul. Berekend is dat een CO2-gehalte van 200 ppm in de atmosfeer al voldoende is om alle straling van die golflengten te absorberen. Straling van die golflengten bereikt dus niet het aardoppervlak en verhoging van het CO2-gehalte tot de actuele waarde van ongeveer 400 ppm of nog hoger heeft geen enkel effect op de absorptie en dus op het broeikaseffect. Bestrijding van de uitstoot van CO2 heeft dus geen zin. Het verhoogde broeikaseffect moet niet toegeschreven worden aan CO2, maar aan andere moleculen, zoals H2O en CH4. Zie https://principia-scientific.org/the-absorption-of-thermal-emitted-infrared-radiation-by-co2/

  Like

 14. Klaas zegt:

  Like

 15. Jan zegt:

  John Kerry toen iemand hem vroeg of hij wel wist dat de zonnepanelen (die ook hier worden verkocht) door slaven/gevangen genomen Uyguren worden gemaakt, “Daar ga ik niet over, ik ben de klimaatpaus”

  Daar gaat hij wel over want:
  John Kerry heeft een belang van $ 1 miljoen in aandelenfonds gekoppeld aan arbeidsmisbruik van Uyguren
  Het Chinese private-equityfonds waarin John Kerry een belang van $ 1 miljoen heeft, is niet alleen geïnvesteerd in een technologiebedrijf dat op de zwarte lijst staat vanwege mensenrechtenschendingen, maar is ook een grootaandeelhouder in een zonnepanelenbedrijf dat verband houdt met arbeidsmisbruik door de Uyguren
  ….
  https://freebeacon.com/biden-administration/john-kerry-holds-1-million-stake-in-equity-fund-linked-to-uyghur-labor-abuse/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s