Amerika onder Joe Biden . . .

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

15 reacties op Amerika onder Joe Biden . . .

 1. koosv8 zegt:

  PANG, PANG, PANG, en de middenklasse gaat gewoon op de Trump manier verder, handel en soldaatjes, allemaal thuis, land of the free and home of the brave.

  Like

 2. Jan zegt:

  Socialisten kunnen alleen alles de vernieling in helpen; gierende inflatie, prijzen stegen met 6,8% vergeleken met vorig jaar, de hoogste in bijna 40 jaar

  video

  en dan is er nog de opzettelijk veroorzaakte energieschaarste en de gigantische vernielingen aangericht door de Biden/Soros-maffia.

  De lamestream media houdt de dementerende Biden de hand boven het hooft en komt met klinkklare leugens zoals deze
  “Today We Have the Strongest Economy I’ve Ever Seen” – CNBC’s Jim Cramer Less Than One Week After Team Biden Asks Media For “Favorable” Coverage (VIDEO)

  Net Nederland waar ook alles bij elkaar gelogen wordt

  Geliked door 1 persoon

 3. Jan zegt:

  Politie: Het uitschot wordt gesteund door socialisten

  Geliked door 1 persoon

 4. Jan zegt:

  Rudy Giuliani: “Ik zeg het niet graag, maar we zijn op dit moment een fascistisch land” (VIDEO)

  Voormalig burgemeester van New York en persoonlijk advocaat van president Trump, Rudy Giuliani, schoof dinsdag aan bij David Brody op The Water Cooler.

  Tijdens hun interview beschreef Rudy het huidige politieke en culturele klimaat in het Amerika van vandaag.

  David Brody: Is er een woord dat beschrijft wat de Amerikaanse samenleving vandaag is onder dit Biden regime? Hoe ziet u de samenleving vandaag onder zijn regering?

  Rudy Giuliani: Ik aarzel echt om dit te zeggen. Ik haat het om het te zeggen. Ik wil het niet zeggen. En het zal me een slecht gevoel geven het te zeggen, maar we zijn een fascistisch land op dit moment. De regering gebruikt fascistische tactieken en heeft dat al een tijdje gedaan.

  en
  https://rumble.com/vqpz08-rudy-giuliani-reacts-to-the-biden-administration-asking-americans-to-tattle.html
  https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/hate-say-fascist-country-time-rudy-giuliani-drops-truth-bomb-latest-interview-video/

  Like

 5. Jan zegt:

  Amerika, SU 2.0

  Like

 6. Jan zegt:

  De uitverkoop van intellectueel eigendom in Amerika door de ‘elite’

  Stanford professoren lobbyen bij Justitie om infiltratie van de Chinese Communistische Partij niet langer te bestrijden.
  Natalie Winters

  Bijna 200 professoren hebben een brief ondertekend waarin ze eisen dat Joe Biden’s ministerie van Justitie een initiatief uit deTrump-periode beëindigt dat gericht is tegen academici die verbonden zijn aan de Chinese Communistische Partij en die Amerikaanse universiteiten gebruiken voor diefstal van intellectueel eigendom en spionage.

  De 177 professoren zijn afkomstig van Stanford University, waar Pamela Karlan, Biden’s Principal Deputy Assistant Attorney General in de Civil Rights Division van het Department of Justice (DOJ), met verlof is als hoogleraar. Karlan, die getuigde tijdens de eerste afzettingsprocedure van toenmalig president Donald Trump, heeft het speerpunt gevormd van de anti-verkiezingscontrole-inspanningen van het Witte Huis van Biden.

  Karlan’s universiteit lobbyt nu bij de DOJ om het “China Initiative” in te trekken, dat door Trump’s DOJ in het leven is geroepen om spionage, infiltratie en diefstal van intellectueel eigendom door de Chinese Communistische Partij tegen te gaan.

  “Wij, een groep van 177 Stanford faculteitsleden van meer dan 40 afdelingen, hebben de volgende open brief gestuurd naar de Amerikaanse procureur-generaal Merrick B. Garland, met het verzoek dat hij het China-initiatief van het ministerie van Justitie beëindigt. Het China Initiative werd in 2018 geïntroduceerd door toenmalig procureur-generaal Jeff Sessions, met als doel het bestrijden van economische spionage, diefstal van intellectueel eigendom en andere bedreigingen die verband houden met de regering van China,” begint de groep.

  “Veel van onze meest uitdagende mondiale problemen, waaronder klimaatverandering & duurzaamheid en huidige & toekomstige pandemieën, vereisen internationale betrokkenheid. Zonder een open en inclusieve omgeving die de beste talenten op alle gebieden aantrekt, kunnen de Verenigde Staten hun leidende positie in de wereld op het gebied van wetenschap en technologie niet behouden,” voegt de brief er tot besluit aan toe.

  Onder de ondertekenaars van de brief bevindt zich Fei-Fei Li, professor aan Stanford en adviseur van Twitter met banden met de Chinese regering.

  Zij heeft verschillende door de Chinese Communistische Partij gesteunde conferenties bijgewoond en werkt routinematig samen met een “toonaangevend instituut voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie aan de Tsinghua Universiteit, een prestigieus Chinees academisch instituut dat ook AI-onderzoek doet voor het Chinese leger.”
  https://thenationalpulse.com/2021/01/09/pamela-karlans-school-loobying-doj-to-stop-china-initiative-2/

  Like

 7. Jan zegt:

  De Democraten proberen een staatsgreep door middel van lawfare (1), dwz, misbruik van de geldende wetten
  Wolf Howling

  Eén manier om een staatsgreep te plegen is te controleren wie zich verkiesbaar kan stellen. Voorbeelden hiervan zijn er in overvloed in autocratieën en politiestaten, met als meest recente voorbeeld China’s staatsgreep in Hong Kong. Amerika’s communisten en socialisten proberen hetzelfde in dit land, door populaire Republikeinen als doelwit te nemen en hen onverkiesbaar te maken.

  Laten we beginnen met de wet en de oorsprong ervan. In de regel verbiedt de grondwet het Congres om iemand die voldoet aan de basisvereisten van artikel I, lid 2 (leeftijd, staatsburgerschap, woonplaats) te verbieden deel te nemen aan federale verkiezingen of zitting te nemen in de regering als hij zou winnen. De enige uitzondering, die na de Burgeroorlog in het 14e Amendement, § 3, is vastgelegd, geldt voor personen die “zich schuldig hebben gemaakt aan opstand of rebellie tegen” onze natie.

  De achtergrond hiervan is bont. In de Brits-Amerikaanse rechtsgeschiedenis deed deze kwestie zich voor onder koning George III in de jaren 1760. Om een complex verhaal te vereenvoudigen: John Wilkes, een immens populaire opruier, was een uitgesproken criticus van Koning George. De koning spande samen met het parlement om ervoor te zorgen dat Wilkes, zelfs als hij werd verkozen, geen zitting zou krijgen in het Lagerhuis. In 1768 ging het Lagerhuis zelfs zo ver dat het een wet goedkeurde die voorkwam dat Wilkes zich zelfs maar verkiesbaar zou kunnen stellen.

  Wilkes was een belangrijke figuur in onze geschiedenis en een graag geziene naam bij onze stichters. Omdat zij bekend waren met zijn lotgevallen, gaven Wilkes’ daden en de acties die Koning George en het Parlement tegen hem ondernamen, aanleiding tot twee bepalingen in de grondwet van de VS en twee bepalingen in de Bill of Rights.

  Wat het laatste betreft: toen onze grondleggers de Bill of Rights opstelden, hadden zij de bescherming van de persvrijheid door het Eerste Amendement en het verbod op algemene arrestatiebevelen door het Vierde Amendement voor een groot deel te danken aan Wilkes. In het grondwettelijk verdrag is de bescherming die vertegenwoordigers krijgen voor hun toespraak in het Congres, voor een groot deel te danken aan Wilkes. En tenslotte, het feit dat het Congres normaal gesproken niet kan bepalen wie zich verkiesbaar kan stellen en vervolgens zitting kan nemen in het Congres, is bijna geheel te danken aan John Wilkes.

  In 1782 overtuigde Wilkes het parlement om de wet die hem verbood zich verkiesbaar te stellen, op te heffen. Vijf jaar later, zoals beschreven in de zaak Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 uit 1969 van het Hooggerechtshof, nam James Madison de argumenten van Wilkes voor het Parlement over om tijdens onze Constitutionele Conventie te pleiten tegen het geven van onbeperkte vrijheid aan het Congres om mensen uit te sluiten die voor dat lichaam gekozen zijn. Als men hier toe zou overgaan, zei hij, zou het een een ongepaste en gevaarlijke macht aan de wetgevende macht geven.

  De kwalificaties van kiezers en gekozenen waren fundamentele artikelen in een Republikeinse Regering en zouden door de Grondwet moeten worden vastgesteld. Als de wetgevende macht die van een van beiden zou kunnen reguleren, kan zij de Grondwet geleidelijk ondermijnen. Een republiek kan evengoed in een aristocratie of oligarchie worden veranderd door het aantal verkiesbare personen te beperken als het aantal personen dat mag worden gekozen. .

  . . Het was ook een macht die dienstbaar kon worden gemaakt aan de standpunten van de ene factie tegen de andere. Kwalificaties gebaseerd op kunstmatig onderscheid kunnen worden bedacht, door de sterkere om partijleden van (een zwakkere) partij te weren.

  De enige uitzondering op deze bevoegdheid die in ons grondwettelijk recht is opgenomen, kwam met de goedkeuring van het 14e Amendement in de nasleep van de Burgeroorlog, nadat 1.500.000 Amerikanen waren gedood of gewond en een verre verwant van John Wilkes een president had vermoord. Die beperkte uitzondering houdt in dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan rebellie of opstand tegen de V.S. kunnen worden uitgesloten van verkiesbaarheid of worden uitgesloten van een ambt als zij een verkiezing winnen.

  Progressief links doet er alles aan om conservatieven af te schilderen als “binnenlandse terroristen” en te beweren dat de oproer van 6 januari – een oproer van een paar uur door mensen zonder wapens en vrijwel zonder geweld uitgevoerd (en dat wellicht deel uitmaakte van een valstrikplan van de FBI) – gelijk staat aan onze Burgeroorlog van 1861-1865. Dit is zo belachelijk dat het verbijsterend is. Toch omarmen progressieven deze tactiek volledig als hun enige hoop om een volksstemming tegen te houden die een enorme overwinning belooft te worden in 2022 en een stemming in het kiescollege die Trump mogelijk weer aan de macht brengt in 2024.

  De verachtelijke Marc Elias, de man die voor het Steele Dossier betaalde, verklaarde vorige maand in een reeks tweets:

  Voor de tussentijdse verkiezingen zullen we een serieuze discussie hebben over de vraag of individuele Republikeinse leden van het Huis door Sectie 3 van het 14e Amendement worden gediskwalificeerd om in het Congres te dienen.

  We zullen misschien zelfs een rechtszaak zien.

  Ik maak duidelijk dat leden van het Congres die zich schuldig hebben gemaakt aan opstand of rebellie tegen de Verenigde Staten, niet in aanmerking komen om in het Congres te dienen.

  En hoe ‘wonderlijk’, we hebben al een eerste rechtszaak om een Republikein van de verkiezingen van 2022 te houden. Op maandag hebben twee extreem-linkse groeperingen, waarvan er één banden heeft met Bernie Sanders, een rechtszaak aangespannen “in Noord-Carolina bij de verkiezingsraad van de staat om de kandidatuur van Rep. Madison Cawthorn aan te vechten.” Zij beweren dat Cawthorn een misdrijf heeft begaan, namelijke een opstand heeft begaan door de verkiezingsuitslag aan te vechten en te spreken op de vreedzame bijeenkomst op 6 januari.

  Deze poging tot het plegen van een staatsgreep is niet alleen gericht tegen Republikeinse congresleden. Het is ook gericht tegen Donald Trump en het presidentschap. Zoals Liz Cheney, een “Republikeins” parlementslid dat in het kangoeroe “Comité 6 januari” van links zit, onlangs tijdens een CBS-interview verklaarde:

  Ik ben nu erg gericht op het werk van het beperkte comité. Ik kan je wel vertellen dat het allerbelangrijkste is om ervoor te zorgen dat Donald Trump niet de Republikeinse kandidaat wordt en dat hij zeker nooit meer in de buurt van het Oval Office komt.

  Er is geen andere manier om deze tactiek te beschrijven dan als een poging tot staatsgreep met behulp van onze rechtbanken, uitgevoerd door een zeer achterbakse groep mensen die uitsluitend wordt gemotiveerd door een onlesbare dorst naar macht. Dit is een uiterst cynische aanval op onze republiek en onze democratische tradities. Sterker nog, als de progressieven slagen in hun juridische strijd, zullen zij een staatsgreep hebben gepleegd, waarbij zij op obscene wijze een beroep doen op de Grondwet om de facto een einde te maken aan ons experiment als constitutionele republiek.

  Henry Ford pochte in zijn autobiografie van 1922 dat hij ooit had gezegd: “Elke klant kan een auto laten spuiten in elke kleur die hij wil, zolang hij maar zwart is.” Honderd jaar later heeft progressief links zich dat concept eigen gemaakt. Tussen de pogingen om de kieswetten te federaliseren en de poging om Republikeinen te diskwalificeren, zegt progressief links in feite tegen de kiezers: “Amerikaanse burgers kunnen stemmen op elke kandidaat die ze willen, zolang het maar een Democraat is.”
  https://www.americanthinker.com/articles/2022/01/the_democrats_are_attempting_a_coup_by_lawfare.html

  Like

 8. Jan zegt:

  Munchausen’s Witte Huis
  Door Deborah C. Tyler

  Het Munchausen Syndroom en Munchausen by Proxy zijn twee vormen van een zeldzame, ernstige geestesziekte waarbij een gestoord persoon aandacht, macht en bewondering zoekt door bij zichzelf of bij een andere persoon ziekte en kwalen te verzinnen, inclusief onnodige ziekenhuisopname. De proxy is een kwetsbaar persoon over wie de gestoorde persoon macht heeft. De proxy-vorm van deze karakterologische geestesziekte treedt op wanneer een zorgverlener met een pathologische behoefte om toegewijd en zorgzaam over te komen, ziekte veroorzaakt, verergert en dramatiseert bij een afhankelijk persoon.
  (Kenmerkend voor het münchhausen-by-proxysyndroom is dat de plegers bij een kind fysieke of psychische signalen of symptomen voorwenden of een verwonding of ziekte veroorzaken of verergeren https://www.nji.nl/kindermishandeling/m%C3%BCnchhausen-by-proxysyndroom)

  Mensen met Munchausen by Proxy houden van medische- en ziekenhuisomgevingen, zoeken nauwe relaties met medisch personeel en zwelgen in bewondering als toegewijde verzorgers die hun leven hebben overgegeven aan de zorg voor zieke familieleden. De misbruiker van MBP vreest echter dat zijn slachtoffer de juiste behandelingen zal krijgen en zal herstellen, waardoor hij het risico loopt ontdekt te worden dat hij de gezondheid van een ander op een kwaadaardige manier heeft geschaad.

  De machinaties van de regering Biden met betrekking tot het Wuhan-virus lopen parallel met het verloop van MBP tegen een hele natie.

  In de kerstspecial van PBS die op 23/12/21 werd uitgezonden, zongen voornamelijk gemaskerde verpleegsters een vunzige, goddeloze lied voor een publiek van één ongemaskerde, ongemakkelijke Jill Biden. De griezelige vertoning weerspiegelt een pathologische behoefte van de regering Biden om het Amerikaanse volk te zien als ziek en behoefte hebbend aan overheidsverpleegsters.

  Weg zijn de refreinen van vrolijke Amerikaanse kinderen die kerstliedjes zingen in dit Witte Huis. In de eerste plaats houdt links niet van het idee van kinderen. De enige kleine baarmoederoverlevenden die zij vieren zijn kunstmatig verwekte baby’s die door homoseksuele mannen zijn verworven. In plaats van Kerstmis als een feestdag voor kinderen om de geboorte van de God-Mens te vieren, grijpt het Witte Huis van Biden de gelegenheid aan om ons de identiteit van medische patiënten bij te brengen, van een ziek en gehandicapt volk dat lijdt aan een onbehandelbare, mysterieuze ziekte zonder betrouwbare behandelingsmethoden.

  In juli van 2021, opnieuw zo frivool gepromoot op PBS (medesamenzweerder aan de sinistere onderwerping door de regering van een eens zo trots en dapper Amerikaans volk), speelde Biden de zorgzame ouder door federale invaliditeitsgelden toe te zeggen voor mensen met de dubieuze kwaal die ” langdurige COVID” wordt genoemd. Hij verklaarde: “Veel Amerikanen die ogenschijnlijk herstellen van het virus kampen nog steeds met aanhoudende ademhalingsproblemen, geestesmoeheid, chronische pijn en vermoeidheid.” De verraderlijke boodschap is dat Amerikanen nooit zullen herstellen. Biden’s symptomenlijst is de droom van Münchhausen omdat de inhoud vaag, subjectief, onmeetbaar en onbehandelbaar is en snel permanent wordt. Het laten geven van federale arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zou een enorme klasse van professioneel gehandicapte, door de belastingbetaler gesteunde mensen kunnen creëren – en dat is het doel van de Democraten voor Amerika.

  De term Münchhausen Syndroom heeft een ongewone en kleurrijke geschiedenis. De aandoeningen kregen hun naam van een briljante Britse arts, Richard Asher. Asher was een vroege voorstander van op bewijs gebaseerde medische behandeling en tevens een begenadigd filoloog die in 1958 zijn beklag deed in een artikel, “Why Are Medical Journals So Dull?” Dr. Asher schreef in 1947 een invloedrijk artikel waarin hij zich hartstochtelijk uitsprak tegen de gevaren van het langdurig in bed houden van patiënten – een advies dat op het juiste moment kwam, want door de onderdrukking van wetenschappelijke geneeswijzen hebben veel door de overheid gecontroleerde artsen en ziekenhuizen de schadelijke, soms fatale, praktijk van langdurige bedrust opgelegd aan patiënten met het Wuhan-virus.

  Voor de rockliefhebbers: Richard Asher was de vader van Peter Asher van het rockduo Peter and Gordon uit de jaren ’60. Peter kreeg het prachtige lied “World Without Love” van Paul McCartney.

  Dr. Asher schreef in de jaren ’50 over volwassenen die naar het ziekenhuis kwamen op zoek naar oneindige zorg voor mysterieuze ziektes. Later breidde hij zijn begrip van het syndroom uit tot een klinisch beeld zonder primaire hypochondrie, waarbij een verzorger, meestal een moeder, in het geheim ziekte bij haar kind veroorzaakte of verergerde om medische betrokkenheid bij het leven van het kind te behouden.

  Tegenwoordig wordt geschat dat slachtoffers van MBP in ongeveer 10% van de gevallen door de zogenaamde verzorger worden vermoord. Dr. Asher noemde het syndroom naar een populair en blijvend fictief personage, Baron Münchhausen. De Baron werd gecreëerd door de Duitse auteur Rudolph Erich Raspe in zijn fantasie roman, Baron Münchausen’s Narratives of His Marvellous Travels and Campaigns in Russia, gepubliceerd in 1785. Baron Münchausen is een blijvend en geliefd satirisch personage door zijn potsierlijke overdrijvingen over zijn militaire heldendaden. Het personage Münchausen wordt gebruikt om kinderen te leren dat het stout is om leugens te vertellen. De fictieve Baron van Münchausen is gebaseerd op een echte Baron Von Münchhausen, die gevierd werd om zijn dinergasten te vergasten met sterke verhalen over zijn militaire heldendaden.

  De grote ontdekkingen van de psychiatrie en de psychologie van de laatste honderd jaar zijn bijna geheel gedaan door Europese en Europees-Amerikaanse theoretici, die vandaag de dag “Mensen zonder Kleur” (PONC) genoemd zouden kunnen worden. In de afgelopen jaren heeft de American Psychiatric Association, buigend voor de druk om de Europese PONC namen van baanbrekende onderzoekers uit de diagnostische classificatie te verwijderen, de naam “Münchausen” gefaseerd verwijderd. In 2013 was het Münchausen Syndroom volledig vervangen door de Nagebootste Stoornis (De inzichten van Dr. Asperger werden ook geschrapt.) Een ‘nagebootste stoornis’ is een psychische aandoening waarbij de patiënt bij zichzelf bewust letsel toebrengt of somatische of psychiatrische ziektebeelden fingeert om aandacht te krijgen. Het geeft niet de duivelse, intrigerende aard van MBP weer.

  Naast een leven van typische politieke leugens, heeft Biden een Münchausiaanse geschiedenis van het verzinnen van verhalen over zijn eigen moed en medeleven. In het beruchte plagiaat dat het einde betekende van zijn presidentiële kandidatuur in 1987, stal Biden niet alleen de ideeën van een andere man, maar ook het levensverhaal van vastberadenheid en moed van een andere man. Biden beweert dapper te hebben gestaan in Selma en Birmingham in het heetst van de burgerrechtenbeweging – leugen – gearresteerd te zijn in Soweto – leugen – impliceerde dat zijn zoon als oorlogsheld was gestorven – leugen. In de afgelopen jaren zei hij dat zijn vrouw ternauwernood aan de gevolgen van een huisbrand was ontsnapt, terwijl in werkelijkheid een pan in de keuken was overgekookt. Hij loog op weerzinwekkende wijze over zijn bezoek aan de Tree of Life-synagoge na de massamoord daar in 2018. Hij stond erop dat een groep Afro-Amerikaanse kinderen in badpak tegen hem aankroop terwijl hij onzin brabbelde over zijn onverschrokken confrontatie met bendeleider Corn Pop*. En hij was een staats football kampioen.
  (*https://www.foxnews.com/politics/biden-recounts-bizarre-razor-and-chain-showdown-with-bad-dude-gang-leader-cornpop)

  Munchausen by proxy is een dodelijke geestesziekte. Toen president Trump beproefde behandelingen voor infecties met het Wuhan-virus aanbeval, zoals hydroxychloroquine, werd hij verguisd. Hoeveel Amerikanen zijn er niet gestorven omdat Biden en zijn chaotische excuus voor een regering weigeren de oorsprong van het virus te erkennen? Hoeveel zijn er gestorven omdat er geen of verkeerde behandelingen zijn toegepast?

  Als demente, slechte mensen het medische systeem manipuleren om uw kinderen kwaad te doen, wat zou u dan doen? Dat zijn ze.
  https://www.americanthinker.com/articles/2022/01/munchausens_white_house.html

  Like

 9. Jan zegt:

  Alle socialisten zijn hypocrieten

  Energieminister Jennifer Granholm heeft vorig jaar negen keer de wet op de openbaarmaking van aandelen overtreden

  Minister van Energie Jennifer Granholm heeft vorig jaar minstens negen keer de STOCK Act overtreden door aandelen met een waarde tot $240.000 te verkopen en die verkopen niet bekend te maken binnen de termijn van 45 dagen die de wet van 2012 voorschrijft.

  De data van Granholms aandelenverkopen varieerden van april tot eind oktober, volgens federale openbaarmaking van documenten waarover Business Insider als eerste schreef. Maar Granholm maakte geen van de verkopen bekend tot half december, in sommige gevallen 6 maanden nadat de deadline om de verkoop te melden was verstreken.

  Granholm diende haar twee openbaarmakingen in op 15 en 16 december, en onthulde 9 aandelenverkopen in totaal, waarvan sommige dateerden van april vorig jaar.

  De transacties omvatten aandelen van de onroerend goed website Redfin ter waarde van tussen de $ 16.000 – $ 75.000, volgens Granholm’s bekendmakingen.

  Ze verkocht ook aandelen in de taxi onderneming Uber ter waarde van maximaal $ 50.000, en de financiële dienst reus Invesco, ook ter waarde van maximaal $ 50.000.

  De STOCK Act breidde de verantwoordings- en rapportagevereisten voor financiële holdings uit, zowel voor leden van het Congres als voor hooggeplaatste werknemers van de uitvoerende macht, zoals Granholm.
  https://www.cnbc.com/2022/01/20/energy-secretary-jennifer-granholm-violated-stock-disclosure-law-9-times.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

  Like

 10. Jan zegt:

  Amerika nu volledig stalinistisch. Jacht op politici die zich tegen Biden en zijn bende uitspreken

  De FBI gaat achter een Democraat aan die tegen Biden’s grensbeleid is
  Andrea Widburg

  Vraag een willekeurige Democraat of andere linkse rakker of de FBI corrupt was onder J. Edgar Hoover en hij of zij zal het gretig beamen. Hoover, een fervent Republikein, gebruikte het bureau niet alleen om echte criminelen te pakken, maar hij maakte er ook een spionagebureau van dat iedereen opspoorde van wie hij dacht dat het een communist zou kunnen zijn. Nu lijkt het er echter op dat de FBI, met hulp van het Ministerie van Justitie, Hoover nog een stapje verder helpt en alle oude bevoegdheden plus moderne technologie gebruikt om mensen te onderzoeken en te arresteren die de regering Biden niet steunen. Het nieuwste doelwit van de FBI is de Texaanse afgevaardigde Henry Cuellar, een Democraat, die zich uitsprak tegen Biden’s illegale acties om de zuidgrens van Amerika uit te wissen.

  Het is waarschijnlijk dat de meeste Amerikanen, en vooral de meeste conservatieve Amerikanen, geen idee hadden wie Henry Cuellar was voordat Biden het Witte Huis betrad. De zaken veranderden echter toen Biden een reeks orders uitvaardigde die de zuidelijke grens effectief uitwiste.

  Enrique Roberto “Henry” Cuellar is een Democratische afgevaardigde voor het 28e district van Texas, dat toevallig een groot bevolkingsgebied omvat dat aan de zuidelijke grens ligt. De steden die geheel of gedeeltelijk binnen Cuellar’s district liggen zijn Converse, Laredo, Rio Grande City, en Universal City. Elk van deze steden is direct en dramatisch getroffen door Biden’s illegale open grens beleid.

  Om die reden heeft Cuellar zich zeer luidruchtig uitgesproken tegen Biden’s grensbeleid. Omdat de door de Democraten geleide media (de netwerken, CNN, MSNBC, de gedrukte media, enz.) geen negatief woord willen horen over een project dat in één jaar tijd bijna 2.000.000 ongescreende, ongevaccineerde, onbekende en vaak criminele mensen uit alle hoeken van de wereld Amerika heeft laten binnenstromen, is het enige grote mediastation dat bereid is om naar Cuellar te luisteren Fox geweest, waar hij verscheidene malen is opgetreden. In plaats van een slaaf te zijn van de partijpolitiek, vertegenwoordigt Cuellar echt zijn kiezers die door Biden’s beleid worden kapotgemaakt.

  Helaas, in Biden’s Amerika, als je de regering dwarszit, lijkt het er vroeg of laat op dat de FBI komt aankloppen. Dat is precies wat er met Cuellar is gebeurd:

  Het huis van de Texaanse Democratische afgevaardigde Henry Cuellar en zijn campagnekantoor waren woensdagavond het onderwerp van FBI-activiteiten, volgens een woordvoerder van de FBI.

  “De FBI was aanwezig in de omgeving van Windridge Drive en Estate Drive in Laredo en voerde door de rechtbank geautoriseerde wetshandhavingsactiviteiten uit,” vertelde FBI-woordvoerder Rosanne Hughes aan ABC News. “De FBI kan geen verder commentaar geven over een lopend onderzoek.”

  Lokale nieuwsberichten toonden ook leden van het FBI’s Evidence Response Team in Cuellar’s campagnekantoor.

  De FBI weigerde details te geven over het onderzoek. Lokale nieuwsberichten zeggen dat er gezien is dat dozen uit het huis werden gehaald.

  Met de voorverkiezingen in maart in het verschiet, heeft het DOJ’s Department of Public Integrity plotseling aangekondigd dat Cuellar wordt onderzocht op overtredingen van de campagne-financiering. Gelooft u dat?

  Misschien heeft Cuellar zich echt ingelaten met illegale activiteiten. Of misschien heeft Cuellar zich aangesloten bij de Republikeinen en conservatieven die alle tijd en energie van de FBI in beslag hebben genomen, met uitsluiting van aandacht voor de Antifa-soldaten die maandenlang oorlog voerden tegen de federale regering in Portland, of de Antifa- en BLM-activisten die een deel van Seattle overnamen en een “autonome” zone inrichtten, of de talloze Antifa- en BLM-organisaties die openlijk hebben opgeroepen tot (en gewerkt aan) de gewelddadige omverwerping van het Amerikaanse bestel.

  Dankzij Hoover (of misschien zou het ook wel zonder Hoover gebeurd zijn) was de FBI altijd al een gepolitiseerde organisatie in de hogere echelons. Hoover stond er tenslotte om bekend dat hij iedereen bespioneerde die hij als “communist” had bestempeld. De FBI had echter de reputatie overwegend agenten te hebben die recht door zee waren, volgens de regels werkten, geloofden in de rechtsstaat en van Amerika hielden.

  Dat lijkt niet langer het geval te zijn. De FBI lijkt de onderzoeksafdeling te zijn geworden van een hyperpartijdig ministerie van Justitie, dat, vooral onder Merrick Garland, Amerika niet langer ziet als een gelijk speelveld, waar de hele natie recht heeft op grondwettelijke bescherming. De gebeurtenissen van de laatste vijf jaar hebben ons laten zien dat, als je aan de conservatieve kant van de politieke scheidslijn staat, de DOJ en de politie arm, de FBI, schijnbaar hebben verlaten het recht om vrij te zijn van onredelijke huiszoekingen en inbeslagnames;

  het recht op een behoorlijke rechtsgang voordat hun leven of vrijheid wordt ontnomen (zie bijvoorbeeld de 6 januari-verdachten die bijna een jaar lang in goelag-achtige omstandigheden hebben vastgezeten), of hun eigendom (zij worden ook failliet verklaard);

  het recht op een snel proces (zie, opnieuw, de 6 januari-gedaagden);
  het recht op een onpartijdige jury (een onmogelijkheid in D.C.);

  en bescherming tegen buitensporige borgtocht, boetes, of wrede en ongebruikelijke straf.
  Tot nu toe richtte het DOJ zich op Republikeinen en conservatieven. Als Cuellar het slachtoffer is van een politieke vervolging in plaats van een legitiem strafrechtelijk onderzoek, lijkt het erop dat het DOJ en de FBI hun definitie van wat een bedreiging vormt voor de macht van de Democraten, hebben verruimd.
  https://www.americanthinker.com/blog/2022/01/the_fbi_goes_after_a_democrat_who_opposes_bidens_border_policies.html

  Like

 11. Jan zegt:

  Pelosi versprak zich en bestempelde het mislukte beleid met de misleidende naam “Build Back Better” als een Obama-programma.
  video

  Psaki: Ik hou er van om onder president Oba…, Biden te werken….
  https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/white-house-press-secretary-slips-says-really-reporting-not-biden/

  Like

 12. Jan zegt:

  Biden’s totale ineenstorting

  Biden bezoekt ingestorte brug in Pittsburgh en looft de infrastructuur

  Like

 13. Jan zegt:

  De goden van het communisme moeten wel gek zijn
  J.B. Shurk

  Het is geen wonder dat een van de eerste daden van alle communistische regimes bestaat uit het oppakken en vermoorden van iedereen die niet hysterisch toegewijd is aan de “zaak”. Communisme, net als zijn neefje dat COVID-1984 kust, gedijt alleen wanneer massale vormingspsychose de overhand krijgt. In de praktijk komt dit neer op het vermoorden van een verschrikkelijk groot aantal mensen die te oud of te ervaren zijn om te geloven in sprookjes die hen door regeringsagenten worden voorgehouden met de ene hand aan een brood en de andere aan de kolf van een geweer.

  En u zegt dat als we onze boerderijen collectiviseren, we in staat zullen zijn om het hele land te voeden? Een einde aan eigendomsrechten zal een utopie brengen in onze eigen tijd? Vertel me eens, wat voor ezel heeft jou tegen je hoofd getrapt.

  Het is een triest feit dat communisme afhankelijk is van de jeugd, naïef, of hersendood om een ideologie door te drukken die niets anders brengt dan armoede, ongeluk, en dood. “Geef me één generatie jongeren, en ik verander de hele wereld,” pochte Vladimir Lenin. Transformeren? Als het niet voor vrienden van de vrijheid was, misschien wel. Maar door generaties kinderen gevangen te nemen, was hij zeker in staat om hun toekomst in stukken te breken. Venezuela, China, Cuba, Cambodja, Korea – overal waar het communisme adem mag halen, volgen massamoord en dystopie elkaar in rap tempo op.

  Barack Obama sprak eindeloos over het “fundamenteel transformeren” van de Verenigde Staten, en aangezien Amerika is gesticht en gesmeed in een toewijding aan vrijheid en een afwijzing van overheidstirannie, was het altijd duidelijk welke kant van die dichotomie hij vurig steunde. Door zijn inspanningen is de Amerikaanse bevolking zelden zo verdeeld geweest, zijn de misdaad- en moordcijfers in de steden uit de hand gelopen en is het Departement van (on)Justitie afgedaald in een doodsspiraal van ellendige partijdigheid.

  Alsof de Amerikanen er nog aan herinnerd moesten worden, zou de belachelijke dubbele standaard in de manier waarop Black Lives Matter en andere lievelings “activisten” van politiek links door de Amerikaanse regering worden bejubeld en regelmatig worden vrijgesteld van de repercussies van hun criminele gedrag, terwijl demonstranten van het J6 Capitool politiek worden vervolgd en in eenzame opsluiting worden gehouden, het geweten moeten geschokt zijn van iedereen die zich inzet voor een eerlijk proces en de rechtsstaat.

  Evenzo hebben Republikeinse politici die deze verachtelijke dubbele standaard niet luidkeels aan de kaak stellen (of erger nog, het feitelijk goedkeuren zoals Lindsey Graham, Dan Crenshaw, Liz Cheney, en Adam Kinzinger hebben gedaan) duidelijk gemaakt welke kant van het slagveld vrijheid/verleiding zij hebben gekozen om te verdedigen.

  Zoals bij elk communistisch systeem, is sociale verdeeldheid de prijs van verovering. De culturele eenheid in de VS werd kapot geschoten, zodat Obama en zijn ” rechterhand ” Eric Holder zwarte en blanke Amerikanen van elkaar konden scheiden, wonden in het politieke lichaam konden openrijten die na vele decennia grotendeels geheeld waren, en genoeg zout in die verse wonden konden strooien om de kunstmatig gecreëerde woede van het publiek naar een verkiezingsoverwinning te leiden.

  Obama sprak over niets anders dan “hoop”, verspreidde niets anders dan haat en liet Amerika in niets anders achter dan een puinhoop. Het was misschien de “Chicago manier” van politiek bedrijven, maar het was zeer zeker de “communistische manier” van het aanwakkeren van denkbeeldige grieven totdat het sociale weefsel kon worden verscheurd en vervangen door iets “nieuws”. En met “nieuw” bedoel ik dezelfde oude verrotte ranzigheid van Lenins communisme, maar dan in een flinterdunne vermomming van “raciale rechtvaardigheid”, “klimaatrechtvaardigheid”, “gelijkheid”, “eerlijkheid”, “multiculturalisme” en alle andere valse afgoden die worden aanbeden door de “wakkere” heidenen op hun marxistische reis naar de verlossing. Obama werd door zijn vrome volgelingen verheerlijkt hoewel een valse messias, en zoals elke valse profeet bracht hij hun ellende, dood en oorlog, in plaats van vrede.

  Wat hij zijn politieke volgelingen wel gaf, was een grootse les in de doeltreffendheid van propaganda, straf en macht. Als je leugens lang genoeg herhaalt, zullen veel voormalige sceptici ze gaan geloven. Als je je vijanden maar hard genoeg straft, kun je sommigen ervan overtuigen veel ongeloofwaardige dingen te accepteren. En als je rechtvaardigheid, wet en moraliteit bij het vuil zet en je uitsluitend concentreert op de toepassing van propaganda en straf, kun je snel macht vergaren zonder je zorgen te hoeven maken over het bestaan van politieke oppositie.

  Hij kreeg gesocialiseerde medicijnen, open grenzen en een Hooggerechtshof dat te laf was om de uitbreiding van de administratieve staat te stoppen. De Amerikaanse burgers kregen de slechtste economische groei sinds de Grote Depressie, gebroken gemeenschappen die te lijden hebben onder illegale immigratie, en een omgevormde diepe staat van nationale veiligheid die het gemunt heeft op gewone Amerikanen die het waagden bezwaar te maken tegen het nieuwe hyper autoritaire regeringsbeleid. En iedereen die de regering-Obama op haar schaamteloos on-Amerikaanse beleid wees, werd vanuit alle hoeken van het massamediacomplex belachelijk gemaakt als racist, nationalist, seksist, homofoob, onontwikkeld, bedroevend, of zelfs voor een Rus (ironie-alert).

  Om alleen de informatiestroom te beheersen, nemen de oprukkende communisten gewoonlijk de radio- en televisiestations van een land over, alvorens zich zorgen te maken over het winnen van fysieke gevechten. Ook in Amerika is dit precies wat er gebeurd is. Onze corporatieve nieuws propagandisten zijn een heus Ministerie van Waarheid geworden. We worden getrakteerd op eindeloze leugens over Russische samenzwering, veilige verkiezingen, en de noodzaak van leven of dood van COVID (die op magische wijze is ontstaan in de natuur, maar zeker niet in de buurt van China) naleving. Voor het Ministerie van Waarheid is vrijheid altijd de vijand, en plicht aan de Staat altijd deugdzaam. Anonieme regeringsbronnen zonder naam moeten altijd worden vertrouwd (als ze de marxistische zaak dienen), en critici van de Staat moeten publiekelijk worden aangepakt, uitgeschakeld en geruïneerd. Wapenmisdrijven zijn altijd de schuld van het wapen, tenzij eerst een niet-marxist de schuld krijgt. Massale illegale immigratie is altijd de schuld van het kapitalisme voor het creëren van “klimaatvluchtelingen”. Misdaad is nooit de schuld van de misdadiger, tenzij de misdadiger toevallig een politieagent is die beschuldigd wordt van buitensporig geweld. En iedereen die zich verzet tegen officiële proclamaties van staats “wetenschappers” is een “ontkenner” die het verdient te worden verwijderd. We leven nu onder het juk van censuur, waarbij alles wat in strijd is met het wereldbeeld van de marxisten onmiddellijk wordt veroordeeld als “desinformatie” en uit het publieke domein wordt geweerd, terwijl het nieuws van het Ministerie van Waarheid de hele dag door feitelijke desinformatie verspreidt. Waar de bedrijfspropagandisten er niet in slagen de massa’s te bekeren, komt Hollywood in actie om het karwei af te maken, en het is nog nooit zo gelukkig geweest om zijn rol te spelen. Er is een reden waarom La-La Land zo goed overweg kan met de genocidale maniakken van communistisch China: Ze delen een gemeenschappelijke communistische zaak.

  Wat Obama ontketende, is nu uitgemond in een wereld die alleen geschikt is voor gestoorden – een kooi met rubberen muren, waar mannen met waanideeën, die denken dat ze vrouwen zijn, als helden worden behandeld en mensen die weigeren die waanideeën te delen, als gekken worden behandeld; waar ouders “binnenlandse terroristen” zijn, omdat ze het onderwijs van hun kinderen beschermen; waar COVID communisten gezondheidszorg weigeren aan ongevaccineerden, in naam van het “redden van levens”; waar mensen die olie en aardgas demoniseren verbijsterd zijn wanneer de kosten van voedsel omhoogschieten; waar mensen die protesteren tegen de macht van de regering “fascisten” worden genoemd en autoritaire regeringsleiders worden gevierd als “democraten”; en waar iedereen die in twijfel trekt dat een corrupte, seniele en impopulaire “president” legitiem de meeste stemmen in de geschiedenis heeft gekregen, wordt beschouwd als een “bedreiging voor de democratie”, terwijl de politieke medewerkers die betrapt worden op het volstoppen van brievenbussen met stembiljetten, volledig worden genegeerd. Als je vijftien jaar terug zou gaan en mensen zou proberen te overtuigen dat dit is waar Amerika naar op weg was, zouden ze je voor gek verklaren. Nu noemen ze je gek omdat je niet toegeeft aan de waanzin.

  Zo is het altijd gegaan met communistische regimes: Het eerste slachtoffer van de staat is de waarheid. Zoals de truckers in Canada die tegen dat onderdrukkende regime protesteren goed weten, is dit het moment om “nu te spreken of voor altijd je mond te houden.” Er zijn geen tweede kansen. Want na het publiekelijk uitroeien van alle waarheden, hoeven de communisten alleen nog de intellectuelen te vermoorden.
  https://www.americanthinker.com/articles/2022/02/communisms_woke_gods_must_be_crazy.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s