Europa tegen de EU: Hoe verankeren we de historische waarden van het Avondland in de grondwet van een toekomstige Europese confederatie?

Peter Paul Rubens: “De ontvoering van Europa”

(Door: David Engels – Vertaling: E.J. Bron)

Europa bevindt zich in een diepe crisis, omdat het tegelijkertijd met zoveel verschillende uitdagingen geconfronteerd wordt zoals: globalisering, massamigratie, verval van het gezin, Cancel Culture, bevolkingsdaling, ontkerstening, de-industrialisatie, milieuschade, sociale polarisatie, werkloosheid, schuldencrisis, asymmetrische oorlogen, ontdemocratisering, islamisering, fundamentalisme, verval van de infrastructuur, terrorisme, hedonisme, vergrijzing, rechtsrelativisme, ultraliberalisme, LGBTQ-waanzin, stijgende sociale uitgaven, criminaliteit, disfunctionele bureaucratie, gender-waanzin, etc. – excuses voor de lange opsomming, maar alleen als we ons van de volle draagwijdte van onze neergang bewust zijn, kunnen we ook over adequate oplossingen nadenken.

Deze crisis werd niet van buitenaf opgedrongen, maar is door eigen toedoen veroorzaakt. Nu wreekt zich wat al door de oprichters zoals Robert Schumann gevreesd werd, namelijk dat een verenigd Europa geen economische en technocratische onderneming zou mogen blijven: er is een ziel nodig, een bewustwording van zijn historische wortels. Zonder gezamenlijke identiteit kan het in tijden van ingrijpende veranderingen zoals nu ook geen Europese solidariteit bestaan; zo´n identiteit moet echte rnaar meer verwijzen dan alleen naar de algemene mensenrechten, maar moet er rekening mee houden wat Europa en de Europeanen onmiskenbaar eigen is; een diep in traditie en geschiedenis geworteld Avondlands mensbeeld. Als zo´n onderneming mislukt, bestaan er maar twee mogelijkheden: het verval in nationale staten, die daarop uitgeleverd zullen zijn aan machten zoals China, Rusland, de islamitische wereld of de VS, of een bureaucratisch, zielloos centralisme.

Natuurlijk beweren de voorstanders van de huidige politiek-correcte EU dat welke EU-scepsis dan ook “conservatief” en daarom verdoemd zou moeten worden, omdat ze zogenaamd automatisch de terugkeer naar het nationalisme, naar het rechts-extreme autoritarisme en uiteindelijk oorlog en genocide zou moeten veroorzaken. Maar het aantal van diegenen die conservatief patriottisme en de verdediging van de identiteit van het Avondland met elkaar willen verbinden om de talrijke bedreigingen van binnenuit en buitenaf van onze civilisatie te verdedigen, neemt constant toe. Aan het hoofd van deze beweging staan op dit moment zonder twijfel de Visegrád-landen, wat verklaart waarom het juist een Pools instituut was, de “Vereniging van kunstenaars voor de Republiek”, dat onder voorzitterschap van Zdzisław Krasnodębski het initiatief heeft genomen om in het jaar 2020 een preambule in opdracht te geven voor een toekomstige grondwet van een “Confederatie van Europese naties”. Deze grondwet moet als verzamelbekken voor alle conservatieven dienen, die zich willen inspannen voor de verdediging van het Westen – en wel onafhankelijk van de politieke families waartoe zij in het Europees Parlement behoren. Het doel van de preambule was om die conservatieve waarden, die door de huidige EU vervolgd worden, vast te leggen in de grondwet, en zodoende de fundamentele ideologische fouten van het oude grondwetsontwerp van Valéry Giscard d´Estaing uit te roeien.

Het was een grote eer voor mij om in deze zin de genoemde “preambule” te mogen redigeren, die ondertussen in talrijke Europese talen gepubliceerd wordt en de komende maanden ook als boek zal verschijnen, en die geheel in de continuïteit van de ideologie van het Hespérialisme staat, zoals ik die in 2019 in het boek “Renovatio Europae” ontwikkeld heb. De grondgedachte van het Hespérialisme is heel eenvoudig: het is de hoogste tijd voor een herbezinning op die waarden die ooit voor de grootsheid van het Avondland gezorgd hebben als we de ergste scenario´s willen vermijden. De verdediging van de natuurlijke familie, een strenge regulering van de immigratie, de terugkeer naar het natuurrecht, de bescherming van een sociaal verantwoordelijk economisch model, de radicale uitvoering van de subsidiariteit, het doen herleven van de culturele wortels van onze identiteit en de verniewuwing van onze zin voor schoonheid – dat zijn, kort gezegd, de pijlers van zo´n nieuw, “hespérialistisch” Europa. Als Europa in de 21e eeuw als civilisatie wil overleven, dan moet ze zich bezinnen op de historische waarden en tradities, die haar sinds de middeleeuwen gevormd hebben, en de Brusselse tendens tot centralisme drastisch terugdringen. Tegelijkertijd moet ze een nauwe partnerschap tussen de Europese naties op bepaalde politieke sleutelterreinen garanderen zoals de grensbewaking, het onderzoek, de misdaadbestrijding, de infrastructuur, de defensie, de strategische bronnen of de juridische normen. Een ideaal voorbeeld voor zo´n statengemeenschap zijn daarom niet de Verenigde Staten of de Bondsrepubliek Duitsland, maar veelmeer de grote premoderne imperia zoals de Pools-Litouwse Unie of het Sacrum Imperum, het Heilige Roomse Rijk.

Men kan zich afvragen waarom Europa een richtinggevende grondwet nodig zou zijn, want enerzijds eindigde de laatste poging om een expliciete grondwet uit te werken in een waar fiasco, terwijl anderzijds juist de conservatieven eerder voor een reductie, ja zelfs demontage van de Europese instellingen lijken te staan en zich daarom in de regel tegen elke bindende grondwet uitspreken. Maar dat is een vergissing: enerzijds richt het verzet van veel burgers zich duidelijk niet tegen het algemene idee van de Europese vereniging, maar tegen haar concrete, uiterst problematische ontwikkeling; anderzijds dient de hier bedoelde grondwet de Europeanen niet bijvoorbeeld nog meer dan voorheen aan het Brusselse bestuur en zijn in toenemende mate linkse ideologie uitleveren, maar hen veelmeer tegen hem beschermen; ons project is weliswaar een grondwet “voor” Europa, maar eentje “tegen” de EU.

Onze grondwet wil opnieuw een sterk, trots en patriottisch Europa grondvesten, dat haar identiteit verdedigt in plaats van deze te besmeuren; dat de naties respecteert in plaats van deze samen te smelten; dat haar historisch erfgoed eert in plaats van het te onderwerpen aan het multiculturalisme; dat de sociale polarisatie geneest in plaats van politiek voor de elites te bedrijven; dat de democratie beschermt en uitvoert in plaats van de macht aan zielloze en ondemocratische internationale instellingen te delegeren; dat de betekenis van ons continent in de wereld verdedigt in plaats van diens uitverkoop te bedrijven. Dit Europa moeten we opnieuw heroveren – met de burgers, tegen haar huidige elites. De politieke aaneensluiting van alle waarachtige conservatieve en patriottische krachten met zo´n gemeenschappelijk doel is een eerste stap op deze weg – laten we daarom hopen dat er vandaag in deze zin geschiedenis wordt geschreven.

Bron:
visegradpost.com
Door: David Engels

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op Europa tegen de EU: Hoe verankeren we de historische waarden van het Avondland in de grondwet van een toekomstige Europese confederatie?

 1. koosv8 zegt:

  Zolang de macht, die veel te lang goedgelovig door de bevolking in het zadel mocht blijven zitten, en ook steeds corrupter werd, en verkiezingen naar een uitslag wist te brengen, die hen goed uitkwam. Zolang het gros vrijwel alle werkzaamheden van de overheid blijft geloven, zal er niets veranderen! Nooit niet!!!

  Geliked door 2 people

 2. Ravian zegt:

  De meeste van die bovenvermelde “uitdagingen”, ik noem ze gewoon problemen, zijn terug te voeren op het socialisme, en dan heel specifiek op een al vele decennia lang door een salonsocialistische elite afgedwongen socialistisch beleid.

  “Als zo´n onderneming mislukt, bestaan er maar twee mogelijkheden: het verval in nationale staten, die daarop uitgeleverd zullen zijn aan machten zoals China, Rusland, de islamitische wereld of de VS, of een bureaucratisch, zielloos centralisme.”

  Laten we dat hele idee dat nationale staten al bij voorbaat overgeleverd zullen zijn aan machten zoals China etc. eens daarheen verwijzen waar het thuis hoort; in de vuilnisbak.
  Als er een economische of militaire noodzaak is voor Europese naties om samen te werken dan komt die samenwerking er vanzelf wel.
  Een prima voorbeeld daar van is de BeNeLux.
  Daarbinnen werken België, Nederland, en Luxemburg inmiddels al 77 jaar samen zonder dat daar de een of andere BeNeLux USSR uit voort heeft moeten komen.
  Maar samenwerking kan ook prima op een nog veel lossere basis.
  Als, bijvoorbeeld, een aantal Europese staten problemen heeft met bepaalde Chinese handelspraktijken dan houd niets hen tegen om daar gezamenlijk tegen op te treden.
  En dat gaat dan heel wat beter werken dan binnen de huidige EU het geval is, omdat in dat geval door landen met gemeenschappelijke belangen samengewerkt kan worden zonder dat landen die die belangen niet hebben dwars kunnen gaan liggen (meestal om bepaalde toezeggingen aangaande geheel ongerelateerde zaken af te dwingen).
  En het keiharde bewijs daarvoor is het in het verleden vastgestelde totale onvermogen van de EU om effectief op te treden in het geval van crisissen op om het even welk vlak.
  Het enige waar de EU goed in is gebleken is het pushen van de socialistische agenda van de elite, en het daarmee veroorzaken van al die boven vermelde “uitdagingen”.
  Het wordt hoog tijd terug te keren naar de volledig onafhankelijk natiestaten, en daarmee de culturele verscheidenheid van Europa, waar de werkelijke kracht van Europa uit voortkomt, veilig te stellen.

  Geliked door 1 persoon

 3. Bob Fleumer zegt:

  Zolang door onze regering het gezonde verstand als een soort terrorisme wordt gezien blijft het dweilen met de kraan open. Rutte rot, op u bent een blok aan beide benen van mijn Nederland.

  Geliked door 3 people

 4. Andre zegt:

  Raar ventje die Engels. Geboren in Verviers dat is niet die Duitse enclave in Belgie maar dan in Aken gestudeerd dus hij spreekt Duits met zn proefschrift Das Römische Vorzeichenwesen. En dan ga je in Poznan zitten? Weet je wie de onzichtbare hand was achter Karl Marx? Friedrich met dezelfde achternaam en de EU is hetzelfde dictaat als het romeinse rijk waar hij op is gepromoveerd. Europa is niet van de EU, de basis moet zijn; vrij reizen en handel op basis van gelijkheid vanuit ieder zijn eigen gebied. Het EU leger van 5000 man wat al werkelijkheid is is er niet om de EU te beschermen tegen indringers maar het gaat die laars worden bij ons in de nek.

  Geliked door 2 people

  • Julia zegt:

   Andre Nee dat blijkt de indringers komen dagelijks met duizenden Europa vrij en blij binnen en mogen nog blijven ook. EU leger is een lachertje kijk naar de grootmachten zoals China en Rusland.

   Like

 5. Niek zegt:

  Zo grote woorden, ik geloof hem wel en zijn inzicht.
  Toch zie ik het niet gebeuren en zal het bij mooie woorden blijven.

  Like

 6. karton zegt:

  “De historie van het Avondland”?
  Deze historie zal worden herschreven en naar de “hand worden gezet” van de dán heersende dictator.
  Een blank Europa is geheel verdwenen en vervangen door negers/negerinnen, islamitische pedofielen en meer van dat spul. In “het boekje : “de historie van het Avondland”, zal staan geschreven : “De blanken, die óóit in Europa woonden, hebben dat werelddeel tot grote bloei gebracht, hierna kwamen er negers en ander gekleurd volk dat werelddeel binnen en begon het verval; nadat het geheel was kaal gevreten verplaatsten de gekleurde mensen zich naar een volgend werelddeel om dát ook leeg en kaal te vreten; zij gedroegen én vermenigvuldigden zich als sprinkhanen. Uiteindelijk lieten zij een kaal gevreten aarde achter en het volk van gekleurden stierf uit. De blanken, lang niet gek, hadden hun koelkasten volgepropt met eten en drinken en overleefden aldus deze honger-pandemie, bouwden hun werelddeel weer op en leefden nog lang én gelukkig, zónder gekleurde rotzooi om zich heen !”
  Ik vermoed dat de “Historie van het Avondland” er aldus zal uitzien, op papier.

  Like

 7. Bas zegt:

  Europees leger…

  Like

 8. Bob zegt:

  Na de Gouden Eeuw werd het land redeloos,reddeloos.
  Als je watjes kweekt krijg je afval er voor terug.
  Het consumeren van het harde werken van de
  voor vaderen geeft een cchaos.

  Like

 9. Jan zegt:

  Verschillen tussen een seculiere en een religieuze – joodse of christelijke – opvoeding
  DENNIS PRAGER

  Wie nadenkt over de huidige burgeroorlog in Amerika komt tot het besef dat het in grote mate een oorlog is tussen religieuzen en antireligieuzen. Links heeft niet voor niets minachting voor evangelische protestanten, traditionele katholieken en orthodoxe joden: Zij vertegenwoordigen alles wat links verafschuwt; en hoewel er natuurlijk seculiere conservatieven zijn die links bestrijden, komt de grootste en meest effectieve oppositie van conservatieve christenen en joden.

  De verschillen beginnen al in de kindertijd. De meeste religieuze kinderen – vooral diegenen die naar traditionele christelijke en joodse scholen gaan – worden opgevoed met andere waarden dan de meeste seculiere kinderen.

  Hier volgen enkele voorbeelden:

  Nr. 1: Religieuze opvoeding: Vecht tegen jezelf. Seculiere opvoeding: Vecht tegen de maatschappij.

  Ik heb van de kleuterschool tot de 12e klas in een yeshiva gestudeerd (orthodox joodse school, waar ik de helft van de dag bijbel en andere religieuze vakken in het Hebreeuws studeerde, en de andere helft van de dag wereldlijke vakken in het Engels). Ik leerde al vroeg dat het grootste probleem in het leven van Dennis Prager Dennis Prager was. Op bijna alle seculiere scholen en op liberale religieuze scholen leren kinderen dat de Amerikaanse maatschappij het grootste probleem in hun leven is – in feite alles behalve zijzelf.

  Wat denk je dat een meer zelfkritisch, meer zelfbeheerst en over het algemeen beter mens oplevert?

  Wat denk je dat een bozer en minder gelukkig mens oplevert?

  Nr. 2: Religieuze opvoeding: Leer wijsheid. Seculiere opvoeding: Geen wijsheid overgebracht.

  Ik twijfel er niet aan dat de meeste kinderen die opgevoed zijn met de Bijbel en andere Joodse of Christelijke werken meer wijsheid bezitten dan bijna elke seculiere professor of andere seculiere intellectueel. Ja, er zijn seculiere individuen die wijsheid bezitten (de joods-christelijke wijsheid blijft soms een generatie of twee invloed houden), maar ik kan geen enkele seculiere instelling bedenken die wijsheid bezit. Daarom zijn de universiteiten de instellingen met de minste wijsheid en die de meeste onzin geloven en onderwijzen – zij zijn tenslotte de meest seculiere instellingen in onze samenleving.

  Nr. 3: Religieuze opvoeding: Mensen zijn in wezen niet goed. Seculiere opvoeding: Mensen zijn in principe goed.

  “Wijsheid begint,” leren zowel Psalmen als Spreuken, “met vrees voor God.” Met andere woorden, geen God, geen wijsheid. Maar er is een andere manier om te beweren hoe en waar wijsheid begint. Wijsheid begint met het erkennen hoe gebrekkig de menselijke natuur is. Of, om het zo beknopt mogelijk te zeggen, je kunt niet wijs zijn als je denkt dat mensen in principe goed zijn. Je kunt een lief, aardig en goedbedoelend mens zijn als je gelooft dat mensen in principe goed zijn, maar je kunt niet wijs zijn. Sterker nog, je zult eerder een naïeve dwaas zijn.

  Het geloof dat mensen in principe goed zijn, een geloof dat noch het jodendom noch het christendom ooit heeft gehuldigd, is een groot obstakel voor het maken van een goede samenleving. Ten eerste zullen ouders die dit geloven hun kinderen niet zo streng straffen als nodig is. Zij zullen ervan uitgaan, zoals drie generaties Amerikaanse ouders nu hebben gedaan, dat liefde het enige is wat een kind nodig heeft. En anderzijds zullen mensen die geloven dat de menselijke natuur goed is veel minder geneigd zijn om misdadigers te straffen, omdat zij moord, diefstal, verkrachting en ander kwaad zullen wijten aan economische omstandigheden, ouders en de maatschappij – aan alles behalve aan het falen van de misdadiger om zijn gebrekkige natuur onder controle te houden.

  Nr. 4: Religieuze opvoeding: Heilige dagen. Seculiere opvoeding: Geen heilige dagen.

  Religieuze kinderen vieren heilige dagen – de Sabbat elke week en andere heilige dagen in hun respectievelijke religieuze kalenders. Regelmatige tijden gewijd aan het Transcendente hebben een grote invloed op de ontwikkeling van een kind. Het seculiere kind heeft seculiere feestdagen, maar die betekenen weinig voor de meeste Amerikaanse jongeren. Vier juli is een vrije dag met een barbecue. Zinloos Halloween heeft meer betekenis gekregen dan betekenisvol Kerstmis. President’s Day betekent niets. En Thanksgiving wordt steeds vaker uitgeroepen tot de Dag van de Genocide op Inheemse Volkeren.

  Nummer 5: Religieuze opvoeding: Vrienden en gemeenschap. Seculiere opvoeding: Vrienden, maar geen gemeenschap.

  Eenzaamheid is een grotere pandemie in de moderne wereld dan COVID-19, zozeer zelfs dat het V.K. nu een Minister van Eenzaamheid heeft om te proberen het probleem te bestrijden.

  Dit is, in grote mate, een ander gevolg van het secularisme. Religieuze Joodse en Christelijke (inclusief Mormoonse) kinderen groeien op met een overvloed aan vrienden en een hele religieuze gemeenschap dankzij de religieuze school en dankzij hun synagoge of kerk. Wat is het gemeenschappelijke seculiere equivalent van de kerk, de synagoge en de religieuze school? Behalve sport (dat in elk geval alleen beschikbaar is voor het handjevol jongeren dat in een team speelt), is er geen.

  Nr. 6: Religieuze opvoeding: De verplichting om ouders te eren. Seculiere opvoeding: Geen dergelijke verplichting.

  Religieuze joodse en christelijke kinderen leren de Tien Geboden, waarvan er één luidt: “Eer uw vader en moeder.” Het spreekt vanzelf dat veel seculiere kinderen hun ouders eren, maar zij doen dat alleen als zij dat willen. Religieuze kinderen wordt verteld dat zij hun ouders moeten eren, of zij daar nu zin in hebben of niet – wat belangrijk is omdat maar weinig kinderen altijd zin hebben om hun vader en moeder te eren.

  Er is nog een andere pandemie in Amerika – die van volwassen kinderen die besloten hebben nooit meer met een van hun ouders of met allebei te praten. Ik zou er een serieuze som geld om verwedden dat maar weinig van die volwassen kinderen gelovige joden of christenen zijn.

  Er is nog veel meer dat religieuze en seculiere opvoeding onderscheidt. Maar één springt eruit: Religieuze kinderen zijn over het algemeen gelukkiger.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s