VIDEO: “Het WEF-monster komt langzaam uit het donker”

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Hendrik Hooivork”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

11 reacties op VIDEO: “Het WEF-monster komt langzaam uit het donker”

 1. ronjaspers zegt:

  World Economic Facists,opgericht door klauSS schwab die komt uit een nazi familie en is ook familie van de rotschilds (nepjoden) Tevens is klauSS schwab ook een bilderberger en ook zijn leermeester henry kissinger.

  Geliked door 2 people

  • Ruben zegt:

   Ik denk dat Klaus Schwab zeer machtig is, maar ook een stroman van nog machtigere mensen die zich achter de schermen schuilhouden.
   Kissinger is al stokoud, ik meen bijna 100!
   Hij heeft ooit gezegd dat hij hoopte om de tijd van de antichrist mee te maken.

   Geliked door 4 people

   • ronjaspers zegt:

    Ruben.Klopt klauSS schwab is maar een lichtgewicht,de werkelijke machthebbers op deze aarde zijn o.a. de rotschilds/rockefellers (nepjoden)

    Like

 2. Willem+Verwoert zegt:

  De grote fascistische reset; U wordt een transhuman cyborg! (World Economic Forum’s Klaus Schwab). Klaus Schwab, geboren in Ravensburg in 1938, is een kind van Adolf Hitler’s Duitsland, een politiestaatregime gebouwd op angst en geweld, op hersenspoeling en controle, op propaganda en leugens, op industrialisatie en eugenetica, op ontmenselijking en ‘desinfectie’, op een huiveringwekkende en grandioze visie van een “nieuwe orde” die duizend jaar zou duren.

  Geliked door 3 people

 3. Jan zegt:

  De eeuwige lust naar macht

  Van alle kwaden die onze verdorven wereld teisteren, is de zucht naar macht een van de meest doordringende. Het is een zonde die ik niet kan begrijpen.

  In 2012 herinner ik me een voorval waarbij ik eten aan het koken was, en mijn man me hardop een krantenkop voorlas, iets over hoe Hillary Clinton de nieuwe president van de Wereldbank wilde worden.

  “Weet je,” merkte ik op terwijl ik in een pan roerde, “ik begrijp gewoon niet waarom mensen niet verlangen naar een rustig eenvoudig leven, met een baan die ze aan het eind van de dag achter zich kunnen laten en een warm en liefdevol gezinsleven waar ze bij thuis kunnen komen.”

  Zo zitten de meesten van ons nu eenmaal in elkaar. Natuurlijk hebben we plannen en ambities, maar voor de meeste mensen is het gezin waar ze aan het eind van de dag thuiskomen het belangrijkste.

  Maar niet iedereen denkt er zo over. Sommige mensen willen president van de Wereldbank worden, schijnbaar om geen andere reden dan machtswellust. Het is als een koorts in het bloed en een toestand die letterlijk ondoorgrondelijk is voor hen die het niet delen.

  Lust wordt gedefinieerd als een overweldigend verlangen. Macht is het vermogen anderen te domineren of te overheersen. Mensen met een zucht naar macht denken niet zoals jij en ik. Zij beoordelen dingen op een andere schaal. Zij die hieraan lijden, neigen van nature naar posities in het leven waar gehoorzaamheid verplicht is – en wat is een betere arena dan de regering, waar hun begeerte kan worden afgedwongen met de loop van een geweer?

  Machtsgeilheid overstijgt partijgebondenheid, want macht trekt corrumpeerbare mensen aan. Dat is iets wat de Founding Fathers, bekend met de tirannie van George III en het Britse gezag, heel goed wisten. In de grondwet en de Bill of Rights bouwden zij mechanismen in om te voorkomen dat de onderdrukking waaronder zij hadden geleefd zich zou herhalen. “De natuurlijke voortgang der dingen,” merkte Thomas Jefferson op, “is dat de vrijheid terrein prijsgeeft en de regering terrein wint.” Deze mannen kenden de gevaren van een gecentraliseerde regering en hoe een dergelijke regeling mensen met een ingeboren machtswellust zou aantrekken.

  Hoezeer hadden zij gelijk. Onze Founding Fathers zouden zich in hun graf omdraaien als ze het Amerika van vandaag zagen.

  Als de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar niets anders hebben geïllustreerd, dan is het wel de machtswellust op epische schaal die veel van de wereldleiders in zijn greep houdt. Dit is natuurlijk niets nieuws. Een grote meerderheid van de mensen die in de politiek gaan, doet dat omdat zij machtswellustig zijn. Het coronavirus gaf hen de ultieme kans.

  In Kevin Duffy’s essay “What Drives the Lust for Power?” wijst hij erop hoe machtswellust wordt toegestaan (of op zijn minst getolereerd) door vijf sleutelfactoren: onwetendheid, hebzucht, angst, afgunst en fantasie.

  Door de mensen onwetend te houden – over hun grondwettelijke erfenis, over de geschiedenis, over de aard van de vrije markt – kunnen ze bespeeld worden als violen, door elke politicus met een welluidende stem en gladde beloften.

  Door in te spelen op de hebzucht van de mensen kunnen politici het ene segment van de bevolking tegen het andere uitspelen en de zaken tot een kookpunt laten komen totdat de regering te hulp schiet met een “oplossing” voor het probleem dat zij zelf heeft gecreëerd. Door succesvolle bedrijven te beschuldigen van “hebzucht” kan de overheid ingrijpen en hen dwingen hun winsten te herverdelen of zelfs te sluiten.

  Door van een mug een olifant te maken, boezemt de overheid angst in, totdat het volk een oplossing van de overheid eist in ruil voor veiligheid. (En we weten allemaal waar dat toe leidt.)

  Door afgunst te koesteren en het verschil tussen de klassen in stand te houden, cultiveren politici het idee dat een segment van de samenleving het “recht” heeft om een ander segment van de samenleving te bevrijden van zijn middelen, die vervolgens worden herverdeeld onder degenen die door de politici waardiger worden geacht.

  En natuurlijk speelt dit alles in op de fantasie dat hier op aarde een Utopia mogelijk is, een plaats waar iedereen in vrede en harmonie zal leven, als die vreselijke hebzuchtige anderen maar zouden doen wat ik zeg. “Het enige ongemak,” merkt Duffy op, “is dat aan het eind van de dag [dit] Utopia brute kracht vereist.”

  Door de geschiedenis heen zijn er kleine en grote tirannen opgestaan die er genoegen in schepten anderen te onderdrukken in hun onverzadigbare drang naar controle. Deze lust heeft Hitler, Stalin, Napoleon, Genghis Khan en een eindeloze opeenvolging van despoten gevoed die de tijdlijn van de geschiedenis hebben getekend.

  Natuurlijk zullen alle politici ontkennen dat het hen om de macht te doen is. Ze zouden nooit verkozen worden (of met succes een verkiezing stelen) als ze de naakte waarheid zouden vertellen. In plaats daarvan kleden ze hun verlangen altijd in mooie en sympathieke taal: “Ik wil de armen helpen.” “Ik wil de dingen eerlijker maken.” “Ik wil gezondheidszorg voor iedereen.”

  Als iemand niet gedreven door machtswellust de politiek ingaat – met andere woorden, dat zeldzame individu dat de politiek ingaat uit oprechte liefde voor het land en de wens om bepaalde misstanden recht te zetten – wordt hij ofwel gemarginaliseerd tot het punt van ineffectiviteit, of hij wordt verleid door de duistere kant en begint het sijpelen van de lust door zijn aderen te voelen glijden. Helaas, het is bijna onvermijdelijk.

  Vandaag de dag is de zucht naar macht vooral verbonden met twee verhalen: iedereen beschermen tegen COVID, en racisme bestrijden. Het eerste wordt op dit moment ontrafeld. Het tweede is een diepgewortelde leugen (of een briljante reclamecampagne, kies maar uit) die in stand wordt gehouden door links, die het uitmelken voor wat het waard is.

  In het zwaar democratische New York bijvoorbeeld heeft gouverneur Kathy Hochul* (een democraat) verklaard dat racisme een “volksgezondheidscrisis” is (wat betekent dat systemisch racisme grotendeels door de democraten is bevorderd). Zoals Graham J. Noble opmerkte op Liberty Nation: “Door te verklaren dat er sprake is van een ‘volksgezondheidscrisis’ kunnen regeringsfunctionarissen – zowel gekozen als niet-gekozen – allerlei regels en beperkingen opleggen en allerlei buitengewone bevoegdheden naar zich toetrekken, zelfs als geen van die bevoegdheden grondwettelijk is. Het is een crisis in de volksgezondheid! Er is geen tijd om na te denken over kleinigheden als rechten en vrijheden!”

  En wanneer zal racisme zijn uitgebannen? Gemakshalve, nooit. Het is een veel te nuttig instrument.

  Zelfs nu, Hillary Clinton vecht voor positie om kandidaat te worden in de presidentsverkiezingen van 2024. Mijn vermoeden is dat het niet het behoud van Amerika’s grondwettelijke vrijheden is dat haar motiveert.
  https://www.wnd.com/2022/01/eternal-lust-power/

  Hochul is meer dan knetter zoals hier uit blijkt

  Geliked door 4 people

 4. Wappieman zegt:

  Goh !
  Net als je alle geloof in die politici bent verloren , komt er een van Houwelingen , en hij noemt
  NAMEN !
  Het is een lichtpuntje , een begin .
  Nu die koning en de resterende drie burgemeesters
  nog benoemen en ik zou zowaar in het FvD gaan
  geloven !

  Like

 5. Voight-Kampff zegt:

  Hij denkt nog steeds dat je een defecte auto kan repareren met vervanging van de bestuurder!

  Like

 6. Jan zegt:

  Afbrokkelende praatjes laten de heersende klasse alleen met alles waar zij voor moeten vrezen
  J.B. Shurk

  Dit is wat onze COVID-1984 autoritairen willen: zij willen pandemieën, oorlogen, ongecontroleerde immigratie, doemdenkende klimaatvoorspellingen, en ” woke ” cultureel marxisme gebruiken om de mensen in een constante staat van angst te houden, onderling verdeeld, en bereid om hun vrijheden af te staan voor beloften van bescherming die echter als sneeuw voor de zon verdwijnen. “Bescherming” betekent in deze zwendel overleven maar niet leven, gelijkheid maar geen eerlijkheid, financiële aalmoezen maar geen welvaart, en politiek correcte verhalen maar geen waarheid.

  Dit laatste punt verdient nadruk. De machthebbers – de centrale bankiers, de mondiale financiële elites, de propagandisten van het bedrijfsleven en de politieke aristocraten – hebben elke notie van waarheid opgegeven. Zij streven haar niet objectief na en willen haar ook niet ontdekken voor filosofische of spirituele verheffing. De waarheid is voor hen te gevaarlijk, omdat zij niet kan worden gecontroleerd door mannen met macht. Dus vermoordden zij haar en boetseerden een monster uit klei dat zij liefkozend hun verhaal noemen. Vervolgens, zonder respect voor de doden of wroeging over hun daad, verkozen zij hun monsterlijke vertellingen te vermommen met maskers, gemaakt van de gelijkenis van de waarheid.

  Wetenschap wordt vereerd als de apotheose van objectiviteit, zelfs als degenen met macht dicteren wat de officiële wetenschap mag zeggen, en afwijkende wetenschappelijke meningen uit het publieke domein bannen door ofwel wetenschappers die subsidie krijgen uit te hongeren tot onderwerping, ofwel door hun werk gewoonweg te censureren.

  Zoals een stam Paleolithische jager-verzamelaars rond een vuur dansen en tot de maan bidden, doen de machthebbers alsof ze gehoorzame en nederige discipelen zijn van de objectieve zuiverheid van de wetenschap door samen te scanderen: “We moeten de wetenschap volgen waar ze ook gaat”. In de praktijk weten zij echter precies waar de wetenschap heen zal gaan, omdat zij degenen zijn die betalen om de wetenschap te laten dansen op de maat die alleen zij geven. Als de wetenschap wordt gecontroleerd door een wereldwijde oligarchie die haar gebruikt voor persoonlijke rijkdom en macht, dan betekent “vertrouw de wetenschap” in werkelijkheid “vertrouw de dictators.” Zo simpel is het werkelijk.

  Zonder de waarheid of het objectieve streven naar wetenschap een rol te laten spelen in hun plannen, zijn de politieke en financiële 1% van de 1% (term van Bernie Sanders) niemand en niets ook maar iets verschuldigd – niet aan God, de rede, rationaliteit, logica of principe – waardoor ze hun eigen hoogste machten worden die het recht hebben de wereld te scheppen en te vernietigen zoals het hun goeddunkt. We hoeven niet te wachten op de uitrol van augmented* en virtual realities die door technocraten worden gecreëerd om de massa’s verder tot slaaf te maken, om te begrijpen dat de “elites” die onze werkelijkheid sinds WO II beheersen voortdurend dodelijke spelletjes spelen – tegen elkaar, tussen natiestaten, tussen hele continenten, maar bovenal tussen zichzelf en alle anderen op planeet Aarde.

  *(Aangevulde realiteit is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Deze soms met behulp van QR-code toegevoegde elementen bevatten veelal sensordata of extra informatie over de omgeving)

  Kunnen de Russische haviken een oorlog beginnen in Europa over Oekraïne? Kan de regerende Eenpartij in Amerika de Verenigde Staten effectief overspoelen met zoveel onwettige immigratie en ongecontroleerde kiezersbedrog dat de stemmen van individuele Amerikanen worden overstemd? Kunnen de “vrijhandelaars” drie decennia van vernietiging van de welvaart van de middenklasse en verplaatsing van banen naar lagelonenlanden voortzetten door de armen de wonderbaarlijke voordelen te blijven verkopen van hun nepproducten die gemaakt zijn van goedkope Chinese import en de armoede van Midden-Amerika?

  Wat staat er op het spel? Alleen levens, die van soldaten die oorlogen in het buitenland moeten uitvechten om de verkeerde redenen; die van onschuldige burgers die de nevenschade worden van een illegaal Amerikaans beleid dat de exponentiële groei van narco-terrorisme, sekshandel en andere maatschappijdodende misdaden heeft geholpen en aangemoedigd, die moeiteloos over een onbeschermde zuidgrens stromen; en natuurlijk die van hele generaties verloren Amerikanen, wier geluk en stabiliteit werden opgeofferd aan de groeiende aandelenportefeuilles van globalistische “vrijhandelaren,” en de afbrokkelende steden in Amerika die deze generaties vandaag de dag nog steeds hun thuis noemen. Maar wat zijn levens voor een heersende klasse die het narratief viert en de waarheid vertelt? Voor hen is het allemaal maar een spel. Maar voor de mensen die het slachtoffer zijn geworden van deze über-1% spelletjes, is het allemaal heel persoonlijk geworden.

  Ik denk dat het niet overdreven is om te zeggen dat een groeiend aantal mensen in Amerika, het Westen, en in het algemeen in de hele wereld, om zich heen kijken naar wat de “elite” de laatste vijfenzeventig jaar heeft aangericht en niet blij zijn met wat zij zien. Het onderscheid tussen “vrije” en “gecontroleerde” landen is aan het verdwijnen nu regeringen hun macht uitbreiden ten koste van individuele rechten en vrijheden.

  Regelgeving, centraal bankieren en vriendjeskapitalisme hebben samengewerkt om rijkdom te concentreren in de handen van steeds minder mensen en bedrijven, terwijl ze de onvervalste werking van werkelijk vrije markten verhinderen. Nationale geschiedenissen en culturen worden vernietigd zodat globalisten de wereld kunnen herschikken volgens een “Grote Reset” die hen absolute macht en totale controle geeft. En politieke “leiders” papegaaien allemaal dezelfde “bouw beter terug” onzin na terwijl wat ze bedoelen een planeet terug te bouwen waarin de 1% van de 1% zijn greep op alle anderen kan verstevigen. Als ook maar één van hun leden de waarheid zou verkondigen in plaats van een sprookje, zouden ze toegeven dat ze een grote machine aan het bouwen zijn, waarbij de hele mensheid, behalve de “elite”, kan worden behandeld als niets meer dan 1-en en 0-en; inputs en outputs; vervangbare, inwisselbare, naamloze en betekenisloze hulpbronnen, widgets, of radertjes.

  Zoveel is duidelijk: overheidsschuld en het bijdrukken van geld door centrale banken kunnen niet veel langer doorgaan. De ineenstorting van het systeem, veroorzaakt door op hol geslagen inflatie, implosie van de waarde van activa, of de doodsteek voor fiat geld, betekent dat een politieke en sociale constructie, gebouwd door “elites” voor hun eigen rijkdom, macht en vermaak, een wilde spiraal zal doormaken die hun controle te boven gaat.
  (Fiat geld of Fiduciair geld is ook wel aan te merken als geld wat door de overheid is uitgegeven. Het gaat hier om geld wat niet wordt gedekt door een fysieke grondstof, zoals goud of zilver. De waarde van fiatgeld wordt afgeleid van de verhouding tussen vraag en aanbod en de stabiliteit van de uitgevende overheid)

  Revoluties beginnen op deze manier. Hele tijdperken in de menselijke geschiedenis beginnen op deze manier. Nieuwe ideeën, denkmodellen en beschavingen ontstaan, terwijl de oude wegrotten en instorten. Ik heb geen sympathie voor de 1% van de 1% of de talloze leugens die zij dagelijks vertellen om weer een totalitair systeem op te bouwen dat ons verzwakt en hen vergoddelijkt, maar ik wil dit zeggen: als u deel uitmaakte van zo’n klein deel van de wereldbevolking, en u begreep dat drastische sociale veranderingen voor de deur stonden, zou u misschien ook alles doen wat u kon om de 99% te ketenen met de ketenen van verdeeldheid, economische subsistentie, voortschrijdende pandemieën van angst, en bio-digitale slavernij, voordat de velen ontwaken tot de realiteit dat de weinigen lang geleden de waarheid hebben ingeruild voor niets meer dan controle.

  Ik denk dat Patrick Rothfuss gelijk had toen hij waarschuwde: “Er zijn drie dingen die alle wijze mannen vrezen: de zee in storm, een nacht zonder maan, en de woede van een zachtaardige man.” Wat gebeurt er als meer en meer mensen ontdekken dat al het dansen onder het licht van de maan door de elites de laatste decennia in werkelijkheid gaat over het aanbidden van verhalen voor controle en niets meer? Wat gebeurt er als dat licht, net als al hun andere “nobele leugens” uitdooft? Ik denk dat we dan zullen meemaken wat er gebeurt als alle drie de grote angsten tegelijk worden losgelaten – een monumentale storm die de corruptie en macht van de “elite” wegspoelt, de woede van lange stille en beschaafde mensen, en een periode van onvermijdelijke duisternis die moet bestaan voordat de volgende nieuwe maan kan opkomen. Als men bedenkt hoe bang de heersende klasse schijnt te zijn om de macht over de wereld te verliezen, heeft iemand met een beetje wijsheid hun dit duidelijk in het oor gefluisterd wat hun toekomst betreft.
  (NB, Biden laat momenteel een betonnen muur om het Witte Huis plaatsen, vreest dus de woede van de bevolking)

  https://thenationalpulse.com/2022/01/13/white-house-builds-wall-with-no-explanation/

  Eén ding staat nu als een paal boven water: wij zijn verre van het einde van de geschiedenis, wij zijn getuige van wat alleen maar kan worden omschreven als het begin van het volgende hoofdstuk van de geschiedenis.
  https://www.americanthinker.com/articles/2022/01/crumbling_narratives_leave_the_ruling_class_with_everything_to_fear.html

  Like

 7. Pingback: VIDEO: “Het WEF-monster komt langzaam uit het donker”  - Brandhaard

 8. Wappieman zegt:

  Beter een gereserveerde wantrouwige simpele geest ,
  dan een goedgelovige ejucated fool .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s