LONG READ: 10 aanwijzingen dat de Oekraïne-oorlog deel uitmaakt van de “Great Reset”

(Door: Willi Huber – Vertaling: E.J. Bron)

Op het bekende internetplatform “ZeroHedge” verscheen een analyse waarom de Oekraïne-oorlog bijdraagt aan het plan van de “Great Reset”. Het gaat om de onderbreking van de globale leveringsketens en leidt in de richting van de totale controle en tot glazen burgers met een digitale ID evenals tot enorme herverdeling van het kapitaal.

Er bestaan vele aanwijzingen voor dat de Oekraïne-oorlog de agenda van de globalisten dient:

1. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne veroorzaakt al unieke onderbrekingen van de globale leveringsketens, verscherpt de schaarste aan brandstof en leidt tot chronisch stijgende inflatiecijfers.

Er is een combinatie van minder dan gemiddelde economische groei en voortschrijdende inflatie te verwachten. Dit leidt tot een toenemende verpaupering van een aanzienlijk deel van de werkende bevolking. Dit alles kan een voorspel voor het door het WEF gewenste “universele basisinkomen” respectievelijk “onvoorwaardelijk basisinkomen” zijn. Zodoende worden de mensen van de regeringen afhankelijk gemaakt. Klaus Schwab formuleerde zijn doelen voor 2030 met “de mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn”.

2. De economische gevolgen van de oorlog zullen wereldwijd tot een afbouw van personeel leiden.

Een terugkerend thema in Klaus Schwab´s “Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution” is dat baanbrekende technologische en wetenschappelijke innovaties niet langer tot de fysische wereld om ons heen verbannen worden, maar uitbreidingen van onszelf worden.

Hij benadrukt de belangrijkere positie van opkomende technologieën in de gezamenlijke werknemers van de volgende generatie en onderstreept de urgentie vaart te zetten achter plannen ter digitalisering van verschillende aspecten van de globale werkende bevolking door schaalbare op technologie gebaseerde oplossingen.

Diegenen, die de Great Reset aanvoeren, proberen geopolitieke risico´s te overmeesteren door nieuwe markten te creëren, die draaien om digitale innovaties, E-strategieën, telewerken, kunstmatige intelligentie, robotica, nanotechnologie, het “internet der dingen” en het “internet van de lichamen”.

Terwijl lange tijd verwacht werd dat de verhoogde inzet van technologie evenals kunstmatige intelligentie en robotica in de private economie tot een enorme daling van arbeidsplaatsen zou leiden, zullen pandemie-lockdowns en de komende verstoringen door een oorlog dit proces versnellen, en veel ondernemingen zullen geen andere keuze hebben dan personeel te ontslaan en dit door creatieve technologische oplossingen te vervangen, alleen maar om het overleven van hun ondernemingen te waarborgen.

3. De oorlog heeft de afhankelijkheid van Europa van de Russische energiesector aanzienlijk verminderd en de centrale betekenis van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en de “netto nul”-uitstoot, die het hart van de Great Reset vormen, versterkt.

De politieke beleidsbepalers, die in gelijke tred met de Great Reset marcheren, hebben een slaatje geslagen uit de harde sancties tegen Rusland door de omschakeling op “groene” energie te versnellen en de betekenis van de strijd tegen de fossiele brandstoffen als deel van de “strijd tegen de klimaatverandering” te bevestigen.

Terwijl de Sustainable Development Goals (SDG´s) van de VN van beslissende betekenis zijn voor het herstel na de pandemie, zijn ze, wat nog belangrijker is, van fundamentele betekenis voor de herziening van het aandeelhouderskapitalisme, dat nu door de elites van Davos als “Stakeholder-kapitalisme” geroemd wordt.

In economisch opzicht heeft dit betrekking op een systeem, waarin regeringen niet meer de laatste scheidsrechter van de staatspolitiek zijn, omdat niet gekozen private ondernemingen de facto trustees van de samenleving worden en de directe verantwoordelijkheid overnemen om de sociale, economische en ecologische uitdagingen van de wereld door macro-economische samenwerking aan te pakken.

Onder misleidende slogans zoals “Build Back Better” kunnen de deelnemende grote concerns de macht naar zich toe trekken en een “koolstofkredieteconomie” vestigen.


4. De door de oorlog veroorzaakte schaarste van levensmiddelen zal de industrie van de synthetische biologie bespoedigen, omdat digitale technologieën in combinatie met materiaalwetenschap en biologie de agrarische sector radicaal veranderen en de invoering van plantaardige en in het laboratorium gekweekte alternatieven in de globale maatstaf zullen versnellen.

Rusland en de Oekraïne zijn beide graanschuren van de wereld. Kritieke tekorten bij graan, kunstmest, plantaardige oliën en essentiële levensmiddelen zullen de betekenis van de biotechnologie voor de voedselzekerheid en duurzaamheid versterken en ondernemingen voortbrengen voor vlees imitaties. Bill Gates is betrokken bij de financiering van zulke ondernemingen.

Daarom kan men er van uitgaan dat meer regulering door de staat het begin zal zijn van een dramatische verandering van de industriële levensmiddelenproductie en de teelt, wat uiteindelijk ten goede komt aan de investeerders van de agrarische industrie en de biotechnologie, omdat de levensmiddelensystemen door nieuwe technologieën nieuw vormgegeven worden om “duurzame”proteïne en gentechnisch veranderde planten te telen.

5. Ruslands uitsluiting uit SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) doet een economische nieuwe start vermoeden, die exact het soort terugslag zal produceren die nodig is om grote delen van de wereldbevolking in een technocratisch controlenetwerk op te sluiten.

Zoals meerdere economen dachten, zal de inzet van SWIFT, CHIPS (The Clearing House Interbank Payments System) en van de Amerikaanse dollar tegenover Rusland als sanctiewapen geopolitieke rivalen zoals Cina ertoe aansporen het proces van de ontdollarisering te bespoedigen.

De belangrijkste profiteur van de economische sancties tegen Rusland schijnt China te zijn, dat de euraziatische markt kan reorganiseren door de lidstaten van de Shanghai Corporation Organization (SCO) en BRICS aan toe moedigen het SWIFT-systeem te omzeilen en grensoverschrijdende internationale betalingen af te wikkelen in de Digital Yuan.

Terwijl de vraag naar cryptovaluta enorm zal toenemen, zou dit veel regeringen ertoe kunnen aanmoedigen om de sector in toenemende mate door openbare Blockchains te reguleren en een multilateraal verbod van decentrale cryptovaluta door te drukken.

De wisseling van crypto zou de generale repetitie kunnen zijn om plannen voor programmeerbaar geld, dat gecontroleerd wordt door een federale reguleringsautoriteit, uiteindelijk te bespoedigen, wat tot een grotere machtstoename in de handen van een machtige technocratie zou leiden en zodoende het tot slaaf maken van de bevolking door financiële instituten zou bezegelen.

6. Deze oorlog markeert een belangrijk keerpunt in het globalistische streven naar een nieuwe internationale, op regels gebaseerde orde, die verankerd is in Eurazië.

De hegemonie over Eurazië stond altijd in het middelpunt van internationale machtsinspanningen. Terwijl Amerika wanhopig probeert vast te houden aan zijn status van supermacht, dreigen China´s economische opkomst en Ruslands regionale ambities de strategische draaipunten van Eurazië (West-Europa en Azië-Pacific) op de kop te zetten.

Hoewel China´s ambitieuze Belt and Road Initiative (BRI) het potentieel heeft om de wereldeilanden (Azië, Afrika, Europa) te verenigen en te zorgen voor een verschuiving van het globale machtscentrum, zal de invasie van de Oekraïne verstrekkende gevolgen voor de VS hebben.

De Oekraïense president Zelensky beweerde dat de Oekraïne als poort van de BRI naar Europa zou kunnen fungeren. Daarom kunnen we China´s enorme aandeel in de nieuwste spanningen om de Oekraïne niet ignoreren, noch kunnen we de hieraan ten grondslag liggende ambitie van de NAVO ignoreren om China´s opkomst in de regio in te dammen door de verkoop van Oekraïense vermogenswaarden aan China te beperken en ze doet alles wat in haar macht ligt om de moderne Zijderoute te dwarsbomen.

Terwijl de sancties Rusland ertoe noodzaken om de bilaterale betrekkingen met China te versterken en zich volledig in de BRI te integreren, zou een pan-Eurazisch handelsblok de nieuwe oriëntering kunnen zijn.

7. Met het oog op de toenemende speculaties over de lange termijn effecten van de oorlog op de bilaterale handelsstromen tussen China en Europa zal het Rusland-Oekraïne-conflict Israël – een vooraanstaand voorstander van de Great Reset – aan nog meer internationale betekenis helpen.

Israël is een uitermate aantrekkelijke BRI-markt voor China, en de Communistische Partij van China is zich heel goed bewust van de betekenis van Israël als strategische buitenpost, die de Indische Oceaan en de Middellandse Zee door de Golf van Suez verbindt.

Bovendien erkent de Chinese regering sinds vele jaren de belangrijke positie van Israël als technologiecentrum en gebruikt Israëls innovatievermogen om aan de afhandeling van zijn eigen strategische uitdagingen bij te dragen.

Daarom zal de bemiddeling van Naftali Bennet tussen Moskou en Kiev waarschijnlijk rekening houden met de beslissende rol van de Belt and Road Initiative (BRI) bij de uitbreiding van de regionale en globale strategische aanwezigheid van China en Israël.

Israëls status als een van de vooraanstaande technologiecentra van de toekomst en als poort tussen Europa en het Midden-Oosten is onafscheidbaar met het netwerk van infrastructuren zoals straten, spoorwegen, havens en energiepijpleidingen verbonden, die China in de afgelopen tien jaar heeft gebouwd.

De versterking van zijn zich ontwikkelende betrekkingen met China te midden van de Rusland-Oekraïne-crisis zou er aan kunnen bijdragen om van Israël een staat met regionale hegemonie par excellence te maken, waarin een groot aandeel van gecentraliseerde economische en technologische macht in Jeruzalem samenkomt.

Omdat Israël inspanningen onderneemt om zijn exportmarkten en investeringen van de VS weg te diversificeren, is er een belangrijke vraag te stellen. Bevindt Israël zich in de beginfase om zijn veiligheidsbelangen van de VS los te koppelen en in te zetten op de Chinees-Russische as?

8. Het is inmiddels algemeen bekend dat digitale ID´s een centraal bestanddeel van de Great Reset agenda van het WEF zijn en branche-, leveringsketens- en markt overstijgend strakker aangetrokken moeten worden om vaart te zetten achter de SDG´s van de VN en geïndividualiseerde en geïntegreerde dienstverleningen beschikbaar te stellen, die voorwaarde voor de Smart Cities van de toekomst zijn.

Velen hebben ingezien hoe zo´n platform gebruikt kan worden om een globaal systeem van technocratische bevolkingscontrole en Compliance te starten door de mens in een nieuwe keten van ondernemingen met toegevoegde waarde te integreren, waarin burgers als datagrondstoffen voor investeerders en markten voor human capital leningen afgebouwd en toegewezen worden.

Vaccinatiepaspoorten werden oorspronkelijk door openbare private partnerschappen als instappunt voor digitale ID´s aangeprezen. Nu, omdat zo´n logica haar loop heeft genomen, zouden de huidige geopolitieke spanningen er aan bij kunnen dragen deze ontwikkeling te bespoedigen en te consolideren.

De Bank of England heeft al programmeerbaar contant geld in het vooruitzicht gesteld, dat alleen maar voor vitale dingen en goederen uitgegeven kan worden, die een werkgever of een regering als zinvol beschouwt.

Zodra de emittent er de controle over heeft hoe het door de ontvanger uitgegeven wordt, wordt het bijna onmogelijk om zonder een digitale ID, die noodzakelijk is om levensmiddelenpakketten en een fundamenteel levensonderhoud te verkrijgen, gepast te functioneren. Bijvoorbeeld met een UBI (Universeel Basis Inkomen) respectievelijk BGI.

9. Europa bevindt zich direct in de vuurlijn, zodra er een hybride oorlog tussen de NAVO en de Chinees-Russische as aan de gang is.

Het gevaar bestaat dat er cyberaanvallen op banken en kritieke infrastructuren uitgevoerd zullen worden. Eveneens is een reeks van punches met tactische nucleaire wapens mogelijk. Dit soort grote catastrofale gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat men de burgers een globaal veiligheidsprotocol zonder alternatief aanpraat, dat functioneert op basis van een digitale ID. Men kan zich voorstellen hoe de greep op het internet of openbare diensten na een landelijke cyberaanval de burgers ertoe kan dwingen een digitale ID te gebruiken om altijd te bevestigen dat hun online activiteiten en online transacties afkomstig zijn uit een legitieme en niet kwaadaardige bron.

10. De economische gevolgen van deze oorlog zullen zo catastrofaal zijn dat de regeringen en de openbare sector een aanzienlijke private kapitaalinjectie nodig zullen hebben om het financiële gat te dichten.

Dit zal de traditionele machtsverdeling tussen Centrale Banken en regeringen effectief verouderd maken, omdat de eersten in staat zullen zijn de fiscale ontwikkeling van de nationale staten onevenredig te beïnvloeden, wier soevereiniteit door de omvattende overname van de regeringen door de Centrale Banken wordt uitgehold.

Daarbij wordt het model van de nationale staat langzamerhand door een globale technocratie op de kop gezet, die bestaat uit een niet gekozen consortium van industriële leiders, oligarchen van Centrale Banken en private financiële instituten, waarvan de meesten “welwillende” private ondernemingsspelers zijn, die proberen de globale Governance nieuw te structureren en zichzelf inbrengen in het globale beslissingsproces.

Voor deze “spelers” zijn concepten zoals soevereiniteit en volkerenrecht onbelangrijk.

Bron:
report24.news
Door: Willi Huber

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op LONG READ: 10 aanwijzingen dat de Oekraïne-oorlog deel uitmaakt van de “Great Reset”

 1. Tja die moes tuin van de pvda is toch een uitkomst. U was al gewaarschuwd in Rutte 2 nu nog u pensioen afpakken en dan de EU staat pensioen invoeren 750 euro de man icl u aow en u pensioen samen 1500 euro.

  Geliked door 2 people

 2. delamontagne zegt:

  Het Westen heeft Wereld-Oorlog III nodig, [ een bevestiging uit andere richting,Amerikaanse…………
  (( als je / ik ’t allemaal lees[t], dan ben ik blij dat ik oud ben ))

  The West Needs WWIII – Martin Armstrong
  By Greg Hunter’s USAWatchdog.com

  Legendary financial and geopolitical cycle analyst Martin Armstrong thinks the New World Order’s so-called “Great Reset” plan for humanity now needs war to try and make it work. It could happen in the next few weeks. Armstrong explains, “What they are trying to do is deliberately poke the bear. . . . They are increasing the pressure on just about everything under the sun. The West needs World War III. They just need it. …………..etc,etc

  source:
  https://usawatchdog.com/the-west-needs-wwiii-martin-armstrong/

  Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Ik denk ook , dat onze generatie de beste tijd heeft meegemaakt , Delamontagne .
   Er was redelijke welvaart , vrijheid en er was een tijd dat de overheid terughoudend was , je niet van alles door je strot probeerde te duwen , je toen niet in je eigen huis opgesloten werd en als je onenigheid had met de overheid , dat een objectieve rechter je dan gewoon gelijk kon en mocht geven .
   Dat is allemaal goed voorbij , wellicht voorgoed .
   We zijn nu omgeven door een allejezus grote bende leugenaars , manipulators en dieven .
   Ik durf nu al te voorspellen dat heel veel van die miljarden die de overheid “aan het milieu” gaat uitgeven , spoorloos zal verdwijnen en nooit meer getraceerd zal worden .
   Net als bij een failliet verklaard groot bedrijf , dat wordt dan haast altijd acuut voor de helft leeggestolen .
   Krijg het gevoel , dat dat met de B.V. Nederland ook zo aan het gebeuren is .
   Het einde van ons landje haast nabij ?

   Geliked door 2 people

 3. bobzelf zegt:

  NOU LATEN WE NOU EERST EVEN PROBEREN IN LEVEN TE BLIJVEN

  VIND U OOK NIET ,

  DE TOEKOMST ??WELKE TOEKOMST ???

  DIE RUTTE EN ZIJN VOLGERS SCHIET IK DAN ZELF WEL EERST VAN DE WERELD

  DUS

  SECOND BRITISH MERCENARY CAPTURED IN MARIUPOL (VIDEO)
  ~ Another British Mercenary has been captured by the Russian military and the armed forces of the Donetsk People’s Republic in the city of Mariupol.
  On April 16, Russian journalist Andrey Rudenko shared a video of the captured mercenary who was identified as Shaun Pinner. In the video Shaun Pinner, 48, says that he was fighting in the ranks of the 36th Marine Brigade’s 1st Battalion.
  “I was fighting in Mariupol for five-six weeks and now I’m in Donetsk People’s Republic,” Peter says.
  Shaun, who moved to Mariupol four years ago, was videoed fighting with Ukrainians forces at the start of the Russian special military operation in Ukraine.
  In March, Shaun was wounded by shrapnel from a Russian tank round while fighting alongside Ukrainian forces and other mercenaries in Mariupol.
  Tony (@Cyberspec1) Tweeted:
  #RussiaUkraine #Mercenaries
  Video of a 2nd captured Briton, Sean Peter has been published. He served in Mariupol.
  He says that the war is not needed and he wants to go home. https://t.co/ZJqXfpl1b0 https://twitter.com/Cyberspec1/status/1515427035367108612
  Shaun, originally from Bedfordshire, is a former service member of the British military. He reportedly served in the ranks of the Royal Anglian Regiment and fought in Bosnia in 1994. The British mercenary also fought in Syria alongside the US-backed Kurdish People’s Protection Units (YPG).
  The Russian Investigation Committee said that Shaun, who now says he just wants to return Home, will be questioned by Russian investigators.
  “The investigation will definitely question another mercenary caught in Mariupol,” the committee said.
  The first British mercenary to be captured by Russia and DPR forces was Aiden Aslin, 28. Just like Shaun, Aslin was fighting in the ranks the 36th Marine Brigade. He also fought with the YPG in Syria before moving to Ukraine. The past of Shaun and Aslin indelicate that they are not mercenaries, but British intelligence officers.
  It’s worth noting that the passports of two American mercenaries, or more likely intelligence officers, who were killed in action were found in Mariupol very recently.
  Currently, the remaining Ukrainian forces and foreign mercenaries, estimated to be no more than 2,500, are besieged in the Azovstal steel plant by the Russian military and the armed forces of the DPR. Unconditional surrender appears to be their only way out of Mariupol alive.

  Geliked door 1 persoon

 4. bobzelf zegt:

  Ex-kolonel van de generale staf van Zwitserland over de acties van de EU in Oekraïne: het is gemakkelijk om te vechten door het bloed van iemand anders te vergieten
  ongeveer een uur geleden Avis Krane

  Oekraïens terrorisme
  Vyacheslav Yakovenko © Rossa Primavera News Agency

  17.04.2022, Genève.

  Door de distributie van wapens aan de burgerbevolking van Oekraïne te financieren, herhaalt de Europese Unie de rampzalige ervaring van het Derde Rijk. Dit staat in een onderzoek dat op 15 april in de krant Diario16 is gepubliceerd door voormalig kolonel van de Generale Staf van Zwitserland, voormalig strategisch inlichtingenofficier Jacques Baud. Hij diende als Chief Policy Officer voor VN-vredesoperaties.

  De studie heet “Het Westen heeft de voorwaarden geschapen voor de Oekraïense explosie.” De auteur onderzoekt de hele geschiedenis van het conflict sinds de staatsgreep van 2014 in Oekraïne.

  In steden als Charkov, Mariupol en Odessa is de Oekraïense verdediging de verantwoordelijkheid van nationalistische bataljons. Ze weten dat het doel van Ruslands speciale militaire operatie ‘denazificatie’ primair op hen gericht is, schrijft Baud. De gepensioneerde kolonel merkt op dat burgers in de bebouwde kom een ​​probleem vormen voor de aanvaller. Daarom wil Rusland humanitaire corridors creëren om steden van burgers te ontruimen en daar alleen de militanten van de nazi’s achter te laten om het gemakkelijker te maken om ze te bestrijden, merkt Baud op.

  “In tegenstelling tot hen [de strijdkrachten van de Russische Federatie] proberen de militanten van de nationalistische bataljons de evacuatie van burgers uit steden te voorkomen om het Russische leger af te schrikken van vijandelijkheden. Daarom aarzelen ze om deze corridors te organiseren en doen ze veel om de inspanningen van Rusland te laten mislukken: ze gebruiken burgers als menselijk schild. De video’s waarin burgers die Mariupol proberen te verlaten, worden geslagen door strijders van het Azov-bataljon (organisatie verboden in Rusland), worden natuurlijk zorgvuldig gecensureerd door de westerse media”, schrijft het hooggeplaatste Zwitserse leger.

  Op Facebook (organisatie verboden in Rusland) werd de Azov-groep (organisatie verboden in Rusland) ingedeeld in dezelfde categorie als de Islamitische Staat (organisatie verboden in Rusland), en viel onder het “beleid van gevaarlijke mensen en organisaties” van deze sociale netwerk. Daarom was het verboden om zijn activiteiten te verheerlijken, en posten die gunstig waren voor dit bataljon werden systematisch verboden.

  Op 24 februari veranderde Facebook (organisatie verboden in Rusland) haar beleid en stond positieve publicaties over nationalistische bataljons toe. In dezelfde geest riep Facebook in maart in het voormalige Oost-Europa op tot het doden van Russische soldaten en hun leiders. “Waarden die onze leiders inspireren, hebben dit niveau bereikt”, schreef Baud.

  “Onze media promoten een geromantiseerd beeld van het Oekraïense verzet. Het is dit beeld dat de Europese Unie ertoe heeft aangezet om de distributie van wapens aan burgers te financieren. Als hoofd van de VN-vredeshandhaver hield ik me bezig met de kwestie van de bescherming van burgers. We ontdekten dat geweld tegen burgers plaatsvond in zeer specifieke situaties. Vooral als er veel wapens zijn en er geen commandostructuren zijn”, schrijft de gepensioneerde kolonel van de Zwitserse generale staf.

  Baud merkt op dat commandostructuren de essentie van een leger zijn, ze sturen het gebruik van geweld om een ​​bepaald doel te bereiken. En door burgers willekeurig te bewapenen, zoals nu in Oekraïne gebeurt, maakt de EU van hen strijders, potentiële doelwitten.

  “Bovendien leidt het distribueren van wapens zonder commando, zonder operationele taken onvermijdelijk tot afrekening, banditisme en meer dodelijke dan effectieve acties. Oorlog wordt een kwestie van emotie. Geweld wordt geweld”, waarschuwt Baud.

  “De EU herhaalt de rampzalige ervaring van het Derde Rijk in de laatste uren van de slag om Berlijn. De oorlog moet aan het leger worden overgelaten, en als een partij heeft verloren, moet dat worden erkend. En als er weerstand is, moet die gestuurd en gestructureerd worden. Maar we doen precies het tegenovergestelde: we dwingen burgers om naar buiten te komen en te vechten, en tegelijkertijd bekrachtigen we oproepen om Russische soldaten en leiders te doden’, zei het leger.

  “Sommige inlichtingendiensten zien deze onverantwoordelijke beslissing als een manier om de Oekraïense bevolking als kanonnenvlees te gebruiken om Rusland te bestrijden. Het is beter om te onderhandelen en daarmee garanties voor de burgerbevolking te krijgen dan olie op het vuur te gooien. Het is gemakkelijk om te vechten door het bloed van iemand anders te vergieten’, benadrukte hij.
  Ex-Colonel of the General Staff of Switzerland about EU’s actions in Ukraine: It’s easy to fight by shedding someone else’s blood
  about an hour ago Avis Krane

  U BENT NOG STEEDS BLIJ MET UW BEVRIJDERS???
  TROTS OP U
  Ukrainian terrorism
  Vyacheslav Yakovenko © Rossa Primavera News Agency

  17.04.2022, Geneva.

  By financing the distribution of weapons to the civilian population of Ukraine, the European Union repeats the disastrous experience of the Third Reich. This is stated in a study published on April 15 in the newspaper Diario16 by former colonel of the General Staff of Switzerland, former strategic intelligence officer Jacques Baud. He served as Chief Policy Officer for UN Peacekeeping Operations.

  The study is called ” The West Created Conditions for the Ukrainian Explosion.” The author examines the entire history of the conflict since the coup d’état of 2014 in Ukraine.

  In cities such as Kharkov, Mariupol and Odessa, the Ukrainian defense is the responsibility of nationalists’ battalions. They know that the goal of Russia’s special military operation “denazification” is aimed primarily at them, Baud writes. The retired colonel notes that civilians are a problem for the attacker in a built-up area. That is why Russia seeks to create humanitarian corridors to clear cities of civilians and leave there only the militants of the Nazis to make it easier to fight them, Baud notes.

  “Unlike them [Armed Forces of the Russian Federation], the militants of the nationalist battalions seek to prevent the evacuation of civilians from cities in order to deter the Russian military from hostilities. That is why they are reluctant to organize these corridors and do much to make Russia’s efforts unsuccessful: they use civilians as a human shield. The videos in which civilians trying to leave Mariupol are beaten by fighters of the Azov battalion (organization banned in Russia), of course, are carefully censored by the Western media,” writes the high-ranking Swiss military.

  On Facebook (organization banned in Russia), the Azov group (organization banned in Russia) was assigned to the same category as the Islamic State (organization banned in Russia), and fell under the “policy of dangerous people and organizations” of this social network. Therefore, it was forbidden to glorify its activities, and posts favorable to this battalion were systematically forbidden.

  On February 24, Facebook (organization banned in Russia) changed its policy and allowed positive publications about nationalists battalions. In the same vein, in March, Facebook in former Eastern Europe called for the killing of Russian soldiers and their leaders. “Values that inspire our leaders have reached this level,” Baud wrote.

  “Our media have been promoting a romanticized image of the Ukrainian resistance. It is this image that has prompted the European Union to finance the distribution of weapons to civilians. As the chief UN peacekeeper, I dealt with the issue of the protection of civilians. We found that violence against civilians took place in very specific settings. In particular, when weapons abound, and command structures do not exist,” writes the retired colonel of the Swiss General Staff.

  Baud notes that command structures are the essence of an army, they direct the use of force to achieve a certain goal. And by randomly arming civilians, as it is now happening in Ukraine, the EU is turning them into combatants, into potential targets.

  “In addition, without command, without operational tasks, the distribution of weapons inevitably leads to settling scores, banditry and actions more deadly than effective. War becomes a matter of emotion. Force becomes violence,” Baud warns.

  “The EU is repeating the disastrous experience of the Third Reich in the last hours of the battle for Berlin. The war must be left to the military, and when one side has lost, it must be recognized. And if there is resistance, it must be directed and structured. But we are doing the exact opposite: we are forcing citizens to come out and fight, and at the same time we are sanctioning calls to kill Russian soldiers and leaders,” the military said.

  “Some intelligence agencies see this irresponsible decision as a way to use the Ukrainian population as cannon fodder to fight Russia. It would be better to negotiate and thereby obtain guarantees for the civilian population than to add fuel to the fire. It’s easy to fight by shedding someone else’s blood,” he stressed.

  Geliked door 2 people

 5. Alias zegt:

  Like

  • Harry zegt:

   Begrijp ik het goed , dat jij blij bent dat zo’n prachtig oorlogsschip gezonken is Piotr ?
   Heb je al eens gezien hoe achterlijk onze oorlogsschepen er uit zien , die geblindeerde dozen ?

   En als je je achter die smerige nazi’s uit Oekraine schaart , ben je hier aan het verkeerde adres .
   Die hebben de laatste tachtig jaar niks bijgeleerd .

   Like

 6. R Thomasson zegt:

  In de film Jurassic Park komt een interessante zin voor: Life Finds a Way. https://www.youtube.com/watch?v=oijEsqT2QKQ Het ging om de vermenigvuldiging van dinosaurussen op natuurlijk wijze; al waren al de dieren van vrouwelijke geslacht. Men kan toekomstige sociale en politieke ontwikkelingen niet voorspellen. Er komen onverwachte omstandigheden, waarmee geen rekening wordt gehouden. Zeker als bedorven, gedegenereerde, en meestal stokoude personen de plannen bedenken en willen uitvoeren. Zij zijn lichtjaren verwijderd van de huidige maatschappij. De WEF, NWO en Bilderberg leven nog met de denkwijze van de 20ste eeuw. In die tijd de bevolking beschikte over een informatiebron: de reguliere media. Precies zoals het was tijdens de Koude Oorlog. Het internet werd de grootste vijand van de ‘elite’. Steeds meer mensen krijgen nu informatie via diverse blogs en andere bronnen, dat de traditionele media poogt te verdraaien of te verzwijgen. De traditionele media is tot een Lügenpresse geworden. Hoe deze media werkt, zag men in Duitsland op Ouderjaaravond van 2015, waarin massa verkrachtingen en aanrandingen van vrouwen door islamitische vluchtelingen werden verzwegen.
  Hoe willen de WEF, NWO en Bilderberg de bevolking van Europa manipuleren, als een groot deel van de Europeanen weten dat deze monsterorganisaties, tot levensgevaarlijke vijanden zijn geworden? Men weet dat: a) deze geldvampiers willen in Europa selectieve uitroeiingsprogramma uitvoeren, die gelijk staat aan de T4 van nazi-Duitsland. Dat zonder de noodzaak ouderen, gehandicapten en zwakkeren in de maatschappij naar Hadamar of Dachau te sturen. Daarvoor is in een lab, in Wuhan (met behulp van de Chinezen), COVID-19 gecreëerd; een biologisch wapen die wereldwijd slachtoffers maakte. Bill Gates en de Dr. Mengele’s van Pifzer, Moderna, Astra Zeneca enz. hebben een vaccin ontwikkeld die helpt bij het uitroeiwerk. Ook van kinderen. b) uitroeiprogramma via Jihad-oorlog die uitgevoerd zal worden door tsunami-zwermen van zgn. vluchtelingen uit islamitische landen een Afrika. Het programma wordt gefinancierd door een bekende filantroop genaamd George Soros, en andere lieven filantropen van zijn soort. c) The Great Reset van de WEF-hyena, Klaus Schwab, waarin de bedoeling is Europeanen tot slavernij te dwingen, en ze te veranderen in zombies. Precies zoals de Soma-mensen in het boek Brave New World van Aldous Huxley https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley.
  Al deze kennis laat langzaam alarmlichten branden. Er werd veel ervaring over dit gevaar tijdens de Corona gedaan. Het wantrouwen tegen deze monsterclubs en hun vazallen: de EU, WHO, VN en de loopjongens binnen de natiestaten, is enorm groot. De mensen zien ze steeds meer als immens gevaar. Dat weten ze. Zij zijn nu doodsbang dat Marine Le Pen hun Pippo, Emmanuel Macron, in de verkiezing zal verslaan. Dus, zij stuurden, via de media, een week voor de 2e verkiezingsrond, berichten over corruptieschandaal van deze vrouw. Maar hopen dat de Fransen er NIET INTRAPPEN. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onderzoek-naar-le-pen-om-misbruik-eu-geld-617-000-euro-ging-naar-binnenlandse-politieke-doelen~b47ec662/

  Like

 7. Julia zegt:

  https://www.frontnieuws.com/europese-voedselvoorraden-naar-verwachting-binnenkort-uitgeput/ Nog niet doorgedrongen domme schaapjes? Wat zijn ze het allemaal eens met de Oekraïne maar ja de massa heeft er heel wat voor over van in de kou zitten tot honger lijden. Wie niet leren wil moet maar voelen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s