LONG READ – Analyse: Hoe Rusland reageert op de plannen van Finland om toe te treden tot de NAVO

(Door: Irina Taran, Maxim Lobanov, Alexey Latischev – Vertaling: E.J. Bron)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie heeft verklaard dat de Finse kant zich bewust zou moeten zijn van de verantwoordelijkheid en de gevolgen van een toetreding tot het Noord-Atlantisch bondgenootschap. Want deze toetreding zou serieuze afbreuk doen aan de betrekkingen tussen Moskou en Helsinki evenals aan “de handhaving van stabiliteit en veiligheid in de Noord-Europese regio”. Volgens het ministerie zou Rusland gedwongen zijn om zowel militair-technische als andere tegenmaatregelen te nemen “om bedreigingen voor zijn nationale veiligheid, die hieruit voortkomen, te beperken.”

Onlangs hadden de president en de minister-president van Finland verkondigd dat Helsinki onmiddellijk een aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap zou moeten indienen. Volgens inschatting van experts werd deze beslissing onder druk van de VS en de leiding van het NAVO-blok afgedwongen, die nog een voorpost tegen Rusland willen creëren.

De NAVO-toetreding zou een directe schending van de volkenrechtelijke verplichtingen van Finland betekenen, staat er in de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de allereerste plaats – het Vredesverdrag van Parijs van 1947, die voorzie tin een verplichting van de partijen om geen bondgenootschappen aan te gaan of deel te nemen aan coalities tegen de desbetreffende andere kant; en eveneens het verdrag van 1992 tussen Rusland en Finland over de grondbeginselen van de betrekkingen, die vastlegt dat de partijen zich onthouden van de dreiging met of toepassing van geweld tegen de territoriale ongeschondenheid of de politieke afhankelijkheid van de andere kant en hun soeverein gebied niet voor een gewapende aanval tegen de andere kant gebruiken of laten gebruiken.”

Het doel van de NAVO, waarvan de leden de Finse kant “er met nadruk van overtuigden dat er geen alternatief voor een lidmaatschap in de alliantie zou bestaan”, zou erin bestaan om zich nog verder tot aan de grenzen van Rusland uit te breiden en zodoende nog een flank voor een militaire bedreiging van Rusland te creëren, deelde het ministerie mee.

“Wat de reden van Finland voor de verandering van zijn territorium in een strook militaire confrontatie met de Russische Federatie zou zijn, terwijl het land tegelijkertijd zijn onafhankelijkheid van de besluitvorming zou kwijtraken, moet de geschiedenis aantonen”, verklaarde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie zei verder dat de verklaring van de Finse president, Sauli Niinistö, en de minister-presidente van Finland, Sanna Marin, waarin zij zich uitspraken voor een NAVO-toetreding van hun land, “een radicale koerswijziging in de buitenlandse politiek van het land vormt.” Het ministerie benadrukte:

Noch de verzekeringen van Rusland over het ontbreken van welke vijandige bedoelingen tegenover Finland dan ook, noch de langjarige goede en voor beide kanten voordelige samenwerking als buurlanden tussen onze landen hebben Helsinki van de voordelen van een handhaving van de koers van de militaire blokvrijheid overtuigd.”

Daarvoor hadden Niinistö en Marin een gemeenschappelijke verklaring afgegeven dat men dringend een aanvraag zou moeten indienen om lid te worden van de alliantie, omdat het NAVO-lidmaatschap zogenaamd “Finland´s veiligheid zou verhogen” en het lidmaatschap van het land in de NAVO zogenaamd het defensie bondgenootschap in totaliteit zou versterken”.

Finland zou onmiddellijk het NAVO-lidmaatschap moeten aanvragen. Wij hopen dat de stappen, die op nationaal niveau voor deze beslissing nog noodzakelijk zijn, in de komende dagen snel genomen worden”, staat er in de verklaring van de president en de minister-president van Finland.

In het naburige Denemarken werden de woorden van Niinistö en Marin “vastberaden” genoemd. Volgens de Deense minister-presidente Mette Frederiksen, wier verklaring door de persdienst van haar kantoor op Twitter werd geciteerd, zou het koninkrijk “Finland met open armen in de NAVO verwelkomen”.

“Dit zal het bondgenootschap en onze gezamenlijke veiligheid versterken. Denemarken zal iedere inspanning ondernemen om een zo mogelijk te voldoen aan een snelle controle van de van de aanvraag, nadat hij formeel werd ingediend”, deelde Frederiksen verder mee.

Instemming met de Noord-Atlantische inspanningen van Finland kwam ook van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die Helsinki van de “volle ondersteuning van de Duitse regering” verzekerde.

Politieke context

Ter herinnering: op 28 april verklaarde de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, dat de alliantie Finland en Zweden “met open armen” als leden zou opnemen, mochten deze besluiten een aanvraag in te dienen. Volgens hem zouden beide landen de “meest nauwe partners” van de alliantie zijn, en hun strijdkrachten zouden voldoen aan de NAVO-standaards. Bovendien benadrukte Stoltenberg dat de toetredingsprocedure van de beide Scandinavische landen snel zou verlopen.

Volgens westelijke mediaberichten zijn Helsinki en Stockholm van plan om hun aanvragen voor het NAVO-lidmaatschap begin volgende week tegelijkertijd in te dienen.

Ook de VS hebben hun ondersteuning voor de toetreding van Finland en Zweden tot het Noord-Atlantische bondgenootschap bekendgemaakt. Tijdens een briefing op 2 mei zei de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, John Kirby, dat de “nauwe betrekkingen” tussen de VS, Finland en Zweden op militair gebied het “ons mogelijkerwijs zullen toestaan om tot een substantiëlere discussie over hun defensiebehoeftes over te gaan.”

Diezelfde dag verklaarde de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, dat de Amerikaans ekant “elke beslissing van de Finse leiding en andere partijen over het desbetreffende verzoek” definitief zou ondersteunen.

Anderzijds wees de Kroatische president, Zoran Milanović, de aansluiting van de beid elanden aan de NAVO af en verklaarde tegenover journalisten dat hij zijn veto tegen het lidmaatschap van Finland en Zweden in de Noord-Atlantische alliantie zou gebruiken. Daarvoor al had Milanović zijn stanpunt met de woorden uitgelegd dat de toetreding van Finland tot de NAVO volgens hem een “gevaarlijk avontuur” zou zijn. Temeer het land dichtbij Sint Petersburg zou liggen. Bovendien is hij van mening dat het nationale parlement de toetreding van een land tot de NAVO pas zou moeten ratificeren, totdat er een hervorming van het kiesrecht in Bosnië-Herzegovina zou hebben plaatsgevonden.

In een gesprek met journalisten over een mogelijke toetreding van Finland tot de NAVO becommentarieerde de perswoordvoerder van de Russische president, Dmitri Peskov, een verdere NAVO-uitbreiding het continent “noch stabiel noch veilig” zou maken. Hij verklaarde dat de tegenmaatregelen van Rusland ervan zouden afhangen in hoeverre de militaire infrastructuur van het bondgenootschap zich naar de grenzen van Rusland toe zou bewegen.

Deel van het agressieve Westen”

Sergej Ermakov, een vooraanstaand expert van het “Russian Institute of Strategic Research” (RISI) is van mening dat het geen toeval zou zijn dat de Finse autoriteiten ingezet zouden hebben op een toetreding tot de NAVO. Tegenover “RT” becommentarieerde de analist:

De beslissing van Helsinki over de NAVO-toetreding werd maatgevend door de actieve oproepen van de VS en van het blok beïnvloed om toe te treden tot de NAVO, evenals door de propaganda, die een negatief beeld van Rusland doorgeeft. Onder al deze druk is de Finse leiding van plan om in het vaarwater van de NAVO te ageren en deel van het globale en tegenover Rusland agressieve Westen onder leiding van de Verenigde Staten te zijn.”

Finland zou na de toetreding echter na de toetreding tot het militair bondgenootschap zijn soevereiniteit verliezen. Daarvan is Ermakov overtuigd. Hij zei:

In centrale veiligheidskwesties zal Helsinki gedwongen zijn om gezamenlijk met zijn bondgenoten in het blok te handelen. Dat kan vaak nadelig voor de Finse kant zelf zijn. Maar ze is dan niet in staat om haar positie te verdedigen, omdat niemand in het blok er naar zal luisteren – en vooral de VS niet, die koste wat het kost hun globale dominantie in de wereld willen doordrukken.”

Volgens Ermakov zou Finland´s toetreding tot de NAVO extra militair-strategische kansen voor het blok met zich meebrengen, echter ook een hoop problemen voor Finland zelf. De analist benadrukte:

De Finse kant zal voor de VS en de NAVO nog een instrument worden om militair-politieke kwesties op te lossen, hoofdzakelijk in het kader van confrontatiemaatregelen tegen Rusland. Moskou zal daarom gedwongen zijn om op zulke uitdagingen operatief te reageren, zijn grenzen te versterken en de militaire infrastructuur uit te breiden, die een vrij manoeuvreren van de strijdkrachten van onvriendelijke staten in de buurt van het Russische territorium zal verhinderen. Daarbij wordt ingezet op de nieuwste op de toekomst georiënteerde wapensystemen.”

De expert aan het Internationale instituut voor humanitair-politieke studies, Vladimir Bruter, is eveneens van mening dat Finland onder druk van de Verenigde Staten en de leiding van het bondgenootschap heeft besloten om toe te treden tot de NAVO. In een commentaar voor “RT” stelde de expert de volgende bewering op:

Helsinki heeft gewoon de ´grote broer´ Washington gehoorzaamd, die duidelijk te kennen gaf wat de Finse zijde te doen heeft. Daarover werd in de NAVO gedebatteerd, volgens welke nu het hele geciviliseerde Westen aan dezelfde kant van de barricades zou moeten staan, dat betekent tegen Rusland. Wat betreft de verhouding tegenover Rusland is dat een aangelegenheid van hoogste prioriteit voor de VS en de alliantie, en al hun bondgenoten zouden volgens hen hetzelfde onverzoenlijke standpunt moeten innemen.”

Bruter riep in herinnering dat de grens tussen de NAVO en Rusland met de toetreding van Finland zou verdubbelen. En dat zou weer betekenen dat het aantal potentiële bedreigingen voor de nationale veiligheid van Rusland zou toenemen. De expert zei:

De toetreding van Finland tot de alliantie zal een uitermate negatief effect op de internationale stabiliteit hebben. Dit zal voor extra spanningen zorgen, omdat nog een NAVO-flank de stationering van troepen in de buurt van de Russische grens mogelijk maakt. Anders gezegd, er wordt nog een voorpost tegen Rusland gecreëerd.”

Zoals Bruter verklaarde, zou dit ertoe leiden dat Rusland gedwongen zou zijn om de veiligheid van zijn grenzen met militair-technische middelen te versterken.

“In de eerste plaats zal de Russische Federatie ermee beginnen om eenheden naar de grens met Finland te verplaatsen”, neemt de analist aan.

Volgens Bruter zou de opname van Finland in de alliantie na de aanvraag zo snel mogelijk plaatsvinden. Want de VS en de NAVO zouden er zeer in geïnteresseerd zijn dat Finland toetreedt tot het blok. De expert verklaarde afsluitend:

Daarbij zal dit zonder de langdurige procedures plaatsvinden, die de NAVO voorschrijft aan andere landen. De Amerikaanse en NAVO-autoriteiten zullen in dit geval de Kroatische president verzoeken om zijn mening voor zich te houden – volgens het inherente liberale gedragsmodel van het Westen zal men hem gewoon tot zwijgen brengen. Waarbij Finland samen met Zweden in de NAVO komt. En al deze vragen zouden tot eind juni of uiterlijk tot het eind van het jaar opgelost kunnen worden.”

Bron:
rt.de
Door: Irina Taran, Maxim Lobanov, Alexey Latischev

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op LONG READ – Analyse: Hoe Rusland reageert op de plannen van Finland om toe te treden tot de NAVO

 1. Hieruit word ook steeds meer duidelijk dat de Nato samen met de USA duidelijk uit zijn op een grote confrontatie met Rusland wat natuurlijk voor het grootste deel in Europa uitgevochten zal moeten worden.
  En uiteraard zullen de Europese hoofdschuldigen tegen die tijd pleite zijn.

  Geliked door 4 people

 2. saddy zegt:

  Kern van de zaak:
  “De toetreding van Finland tot de alliantie zal een uitermate negatief effect op de internationale stabiliteit hebben. Dit zal voor extra spanningen zorgen””

  Ben ruim 10 jaar geleden zelf eens vanaf Kirkenes zoveel mogelijk langs de russische grens naar het zuiden gereden. Militair gezien was daar geen reet te doen, niets te zien, geen propaganda, dode grensovergangen. Ergste verhaal in jaren was toen het over de grens jagen van een agressieve beer richting finland.

  Enter NWO en een WEF-loopmeisje als finse premier: weg stabiliteit.

  Ik ben toch benieuwd of de finse bevolking zelf doorheeft dat en hoe ze genaaid worden.

  Geliked door 4 people

 3. Léon van Duren zegt:

  De NAVO ,Europa ,De VN = United Nonsens en het huidige Amerika onder de door verkiezingsfraude gekozen WEF pharma maffia psychopaat Joe B. zijn volkomen onbetrouwbare gesprekspartners!! Overal waar de onbetrouwbare NAVO heeft opgetreden hebben zij dood en verderf gezaaid,met als gevolg onophoudelijke enorme vluchtelingenstromen!!Rusland wordt zo ernstig getreiterd door de voorgenoemde WEF pharma maffia vaccinazi’s dat Vladimir Poetin misschien wel zeer hard(onverantwoord) zal terugslaan tegen het voorgenoemde verraderlijk tuig!

  Shalom van Léon van Duren (een roepende in de woestijn van Nederland, Om SIONS wil zal ik niet zwijgen,JEZUS leeft!!)

  Haelen 6081CZ

  Like

 4. bobzelf zegt:

  ALTIJD WEL LEUK OM DE GEWONE WAARHEID TE LEZEN

  DUS SINDS 2014 NIET 1 BERICHT WAAR DAN OOK

  NIET IN DE KRANTEN NIET OP TV

  EN DAN SCHRIJFT EEN KENNER EEN LEUK STUKKIE

  DOOEI

  van een Fransman terug uit “Oekraïne”
  13 MEI 2022 / ADMINISTRATOR
  “Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor wat ik zeg. In Oekraïne was ik getuige van oorlogsmisdaden. Ze werden allemaal gepleegd door het Oekraïense leger. Maar in Frankrijk praten ze daar niet over!”
  Adrien Boquet
  Een gedemobiliseerde Franse soldaat, auteur van het boek Get Up and Walk Because of Science, ging naar Oekraïne als onderdeel van een humanitaire missie en bracht daar drie weken door. Bij zijn terugkeer nam hij een moeilijke beslissing die hem zijn leven zou kunnen kosten, of op zijn minst veel problemen kan veroorzaken: hij besloot de Fransen te informeren over de misdaden waarvan hij getuige was geweest in Oekraïne.
  Hier zijn enkele citaten uit zijn interview:
  🇫🇷Toen ik vanuit Oekraïne naar Frankrijk terugkeerde, was ik geschokt: de tv-stations nodigen mensen uit als experts die nog nooit in Oekraïne zijn geweest en volstrekt geen idee hebben wat daar gebeurt. Toch durven ze als expert over deze gebeurtenissen te praten. Er gaapt een kloof tussen wat ik op tv hoor en wat ik met eigen ogen heb gezien.
  🇫🇷De Azov-strijders zijn werkelijk overal. Met neonazistische strepen. Het schokt me dat Europa wapens levert aan neonazi’s. De symbolen van de SS zijn overal op hun uniformen geborduurd. Niet alleen maken ze geen geheim van hun opvattingen. Ze pronken ermee. Ik heb met deze mensen gewerkt en ze behandeld. Ze zeggen openlijk dat ze klaar zijn om zwarten en Joden uit te roeien.
  🇫🇷Toen ik daar was, kon ik niets doen. Gewoon kijken en filmen. Ik heb dit beeldmateriaal veiliggesteld en zal het gebruiken als bewijs van de zware oorlogsmisdaden van Oekraïne.
  🇫🇷Ik was er ook getuige van hoe het Oekraïense leger gevangengenomen Russische soldaten in de knieën schoot en officieren in het hoofd.
  🇫🇷Ik heb met eigen ogen gezien hoe Amerikaanse cinematografen ter plekke nepfilmopnames maakten en schijnexecuties in scène zetten.
  🇫🇷Alle verwoeste burgergebouwen die Oekraïne afdoet als door de Russen gebombardeerde burgerdoelen zijn niets meer dan het resultaat van onnauwkeurige beschietingen van militaire doelen door de Oekraïners zelf.
  🇫🇷De Oekraïense strijdkrachten verbergen ’s nachts munitie in woongebouwen en zonder de bewoners te informeren. Dit wordt het gebruik van mensen als schilden genoemd.
  Bucha werd in scene gezet. De lichamen van de doden werden van andere plaatsen weggehaald en opzettelijk zo gepositioneerd dat ze een schokkend beeld geven.
  Volledige versie van het interview in het Frans voor taalkenners op deze link. https://www.sudradio.fr/…/andre-bercoff-dans-tous-ses…
  Verspreid dit

  Geliked door 2 people

 5. Léon van Duren zegt:

  De verenigde neonazistische pharma maffia vaccinazi WEF misleiders geven werkelijk geen zier om hun bevolkingen !! Vladimir Poetin zal hopelijk het verschil maken t.o.v. de satanische transhumanistische WEF pharma maffia vaccinazi klimaatfascisten te Brussel (en het megalomane geldverslindende Straatsburg) !! Oekraïne is één van de onbetrouwbaarste landen van Europa,de door de oorlogsmisdadigers georganiseerde afleidingsmanoeuvre (de Oekraïne oorlog)is ongekend in de menselijke geschiedenis!! De van overheidswege georganiseerde georganiseerde COVID-19 WEF pharma maffia oorlogsmisdadigers hebben nul recht van spreken,het zijn gewoon ordinaire van overheidswege georganiseerde nationaalsocialistische fascistische oorlogsmisdadigers!!Deze voorgenoemde geïnstitutionaliseerde pharma maffia oorlogsmisdadigers moeten zich uiteindelijk verantwoorden voor een onafhankelijk Neurenberg 2.0 tribunaal!!Stop met het megalomane luchtkasteel Europa!!Europa zal als een kaartenhuis instorten!!

  Shalom van Léon van Duren,(een roepende in de woestijn van Nederland, Om SIONS wil zal ik niet zwijgen,JEZUS leeft!!)

  Haelen 6081CZ

  Like

 6. Léon van Duren zegt:

  Europa en de NAVO hebben geen recht meer van bestaan,deze organisaties worden door geïnstitutionaliseerde misdadige nationaalsocialistische facistische pharma maffia vaccinazi’s geleid !! Stop het Europese WEF pharma maffia nationaalsocialistische vaccinazi gedachtegoed !!

  Hef alle onzinnige geïnstitutionaliseerde geldverslindende Europese instituten per direct op!! Stop dit onzinnige neonazistische facistische pharma vaccinazi Europese psychopaten project!!Geef alle landen binnen Europa per direct hun soevereiniteit terug!!Geen onzinnige sancties meer naar Rusland,om zogenaamd de Russen te treffen!!Chapeau voor Vladimir Poetin (hoewel ook niet brandschoon) die de nationaalsocialistische boeven in de Oekraïne en Europa bij naam noemt!!

  Shalom van Léon van Duren (een roepende in de woestijn van Nederland, Om SIONS wil zal ik niet zwijgen,JEZUS leeft!!)

  Haelen 6081CZ

  Geliked door 1 persoon

 7. koddebeier zegt:

  Zweden en Finland bij de NAVO. deze “slimme” zet heb ons weer een stapje dichter bij WO lll gebracht, bedankt waanzinnigen !
  Nou maar hopen dat de Bom bij de aanstichters valt !!!

  Geliked door 4 people

 8. Léon van Duren zegt:

  https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/05/15/europese-unie-omzeilt-eigen-decreten-dictaten-regels-en-wetten-en-is-daardoor-de-facto-opgeheven/

  Europa dreigt naar een pharma vaccinazi dictatuur onder leiding van de schaamteloze nietsontziende horror dokter Ursula von der L,deze oorlogsmisdadigster heeft nul punt nul recht van spreken!! Het gedachtegoed van de massamoordenaar Joseph Mengele is dankzij Ursula von der L springlevend!!De Oekraïne oorlog is een schaamteloze nietsontziende afleidingsmanoeuvre van de Europese volgelingen van lucifer (satan = de tegenstander van God en mensen)!!

  Shalom van Léon van Duren (een roepende in de woestijn van Nederland, Om SIONS wil zal ik niet zwijgen,JEZUS leeft!!)

  Haelen 6081CZ

  Geliked door 3 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s