LONG READ: Redactienetwerk Duitsland met oorlogspropaganda zoals in 1914

(Door: Thomas Röper – Vertaling: E.J. Bron)

Bij het Redactienetwerk Duitsland (RND) is een artikel verschenen met de titel “Oorlogsmisdaden met systeem – Het geheim van de Russische wreedheid”, dat zich bedient van de instrumenten van de oorlogspropaganda die we uit geschiedenisboeken over de Eerste Wereldoorlog kennen. Destijds hebben Britse propagandisten verbreid dat Duitse soldaten Belgische jongens de rechterhand afsnijden, zodat ze nooit meer een wapen in de hand kunnen nemen. Nu komen we bij het RND te weten: “Een andere keer kijk je naar de stompen van de armen van een man, bij wie zojuist beide handen werden afgesneden.”

Nu weten we dat de Britse oorlogspropaganda van 1914 verzonnen was om de Britse maatschappij tot de oorlog te verplichten die zojuist was uitgebroken. Daarvoor had men een emotioneel opgehitste bevolking nodig, waarin een haat gekweekt moest worden tegen alles dat Duits was. Met deze verhalen moest de bevolking de noodzaak inzien om alle komende offers en ontberingen te verdragen. Daarvoor moest haat aangewakkerd worden.

Het principe is nu nog hetzelfde als destijds. En zoals destijds de zogenaamd vrije, objectieve en kritische westelijke media waren, die leugens verzonnen en oorlogspropaganda verbreid hebben, zo is het ook nu nog. Het artikel van het RND is daarvoor een klassiek voorbeeld als uit een leerboek, want het heeft maar één doel: de vijand (de Russen) als monsters zonder ziel neer te zetten, die geen barbarij te wreed is.

Dat moet haat bij het (Duitse) publiek opwekken, opdat het de komende ontberingen zoals energieschaarste, inflatie, koude woningen in de winter enzovoort verdraagt. En net als destijds wordt daarbij ook nu gelogen.

Ik wil hier niet ingaan op alle details in het sensationele en het gif spuwende RND-artikel, maar me concentreren op de wandaden die de Russen zogenaamd plegen. Daaraan zie je namelijk hoe heftig en driest de schrijver van het artikel zijn lezers beliegt.

Russische soldaten en Telegram

Het artikel van het RND begint met het volgende verhaal:

De ene keer zie je hoe het afgeslagen hoofd van een mens op een hek gespietst wordt. Een andere keer kok je naar de stompen van de armen van een man, bij wie zojuist beide handen werden afgesneden. Tussendoor zijn er grijnzende soldaten van het Russische leger te zien. Met zelf gemaakte trofeeën poseren ze trots voor hun digitale publiek. Op Russische Telegram-kanalen worden dit soort beelden ijverig rondgestuurd. Westelijke sociale media daarentegen halen ze direct weg en blokkeren de deelnemende accounts.”

Een ieder die zoals ik in de afgelopen maanden in de Donbas was, weet dat dat van voor naar achteren gelogen is. De reden is heel eenvoudig: smartphones zijn voor Russische soldaten in de Oekraïne streng verboden, omdat Google en Apple toegang hebben tot de positiedata en deze aan Amerikaanse geheime diensten doorgeven, die ze op hun beurt zouden doorgeven aan de Oekraïne. Daarom zijn smartphones voor Russische soldaten verboden en meer nog: omdat geen soldaat vrijwillig zijn exacte positie aan de vijand zou doorgeven, hoefde men Russische soldaten ook niet over te halen hun smartphones thuis te laten.

Maar wanneer de Russische soldaten geen smartphones bij zich hebben, waarmee zouden ze dan al die opnames gemaakt hebben waarvan sprake is in het artikel? Mijn vermoeden is dat de (meeste) video´s of Oekraïense propaganda zijn of alleen maar in de fantasie van de schrijver bestaan, want hij noemt geen enkel Telegram-kanaal waarop men als lezer kan controleren of de schrijver de waarheid schrijft. Hij geeft in het artikel daar alleen maar duistere omschrijvingen van, maar geen enkele bron. Overigens woon ik in Rusland en ik ken niet een zo´n Telegram-kanaal, hoewel deze video´s zogenaamd “ijverig rondgestuurd” worden.

Het kernprobleem blijft echter dat Russische soldaten geen smartphones bij zich hebben, zodat al deze video´s, die zogenaamd zouden zijn opgenomen door Russische soldaten, fake zijn. Meer nog: iedere Russische soldaat weet hoe gevaarlijk Telegram-kanalen kunnen zijn, want aan Oekraïense zijde waren smartphones in het begin toegestaan (misschien nu nog steeds) en in de eerste drie weken van de Russische militaire operatie heeft de Russische artillerie gevuurd en dan enkele minuten gewacht, want de Oekraïense soldaten waren zo stom om direct video´s van de granaatinslagen op Telegram te posten. Zo wist de Russische artillerie helemaal zonder eigen artilleriewaarnemer of ze getroffen had en hoe ze haar vuur bij het volgende schot moest corrigeren.

Dit verhaal is echt waar en alom bekend in de Donbas, zodat men niet aan een Russische soldaat hoeft uitleggen waarom hij zijn smartphone thuis zou moeten laten en waarom hij zeker geen opnames van zichzelf op internet zou moeten plaatsen.

Daarom geldt: zelfs wanneer Russische soldaten oorlogsmisdaden zouden begaan, dan zullen daar geen video´s van op internet opduiken. Wanneer video´s zogenaamd Russische oorlogsmisdaden laten zien, die Russische soldaten zelf gefilmd zouden hebben, gaat het gegarandeerd om vervalsingen van de tegenpartij, dus van de Oekraïne of het Westen.

Omdat het artikel van het RND bijna uitsluitend op zulke video´s als bronnen baseert, is eigenlijk nu al duidelijk wat je van dit artikel en zijn waarheidsgehalte moet denken. Desondanks wil ik op enkele voorbeelden ingaan.

Verkrachtingen?

De westelijke “kwaliteitsmedia” herhalen nog steeds dat Russische soldaten zogenaamd verkrachtend door de Oekraïne zouden trekken. Dat dit gelogen was, is al lang bekend en onbetwist, maar de westelijke media hebben daar nooit over bericht, in Duitsland is nooit iemand dat te weten gekomen. De Duitse media herhalen in plaats daarvan de al lang weerlegde leugen.

Kiev zelf heeft de leugen weerlegd, want de verhalen over duizenden verkrachtingen door Russische soldaten kwamen van de Oekraïense ombudsvrouw voor mensenrechten. Toen de Oekraïense procureur-generaal daar echter bewijzen van wilde hebben om strafprocessen te beginnen, moest de ombudsvrouw toegeven dat ze dit allemaal had verzonnen om met de horrorverhalen meer wapenleveringen uit het Westen te bereiken.

Toen werd de ombudsvrouw ontslagen en ze heeft daarna in interviews elke keer bevestigd dat ze alles verzonnen had. Ze heeft in de interviews geprobeerd haar gedrag te rechtvaardigen, want ze zou per slot van rekening alleen maar het beste voor de Oekraïne hebben gewild.

Dat alles is sinds begin juni bekend, wat de prulschrijver van het RND er echter niet van weerhoudt om in zijn inleiding weer van verkrachtingen te fantaseren, die Russische soldaten zogenaamd in de Oekraïne begaan.

Wie castreert soldaten?

Onlangs deed er een video op internet de ronde, waarover we in het RND-artikel het volgende te weten komen:

In een video is te zien hoe twee Russischtalige mannen in camouflagepakken bij een geboeide en geknevelde Oekraïense gevangene in levende lijve zijn testikels afsnijden.”

Dat klinkt gruwelijk en dat is het ook. Helaas verzwijgt de schrijver van het RND-artikel aan zijn lezers belangrijke informatie, want al op 16 maart zei Gennadiy Druzenko, de hoogste arts van het Oekraïense leger, op de Oekraïense televisie:

Weet u, ik ben een groot humanist en heb altijd gezegd: een gewonde vijand is geen vijand meer, maar een patiënt. Maar nu heb ik het strikte bevel gegeven om alle gewonden te castreren. Omdat ze kakkerlakken zijn en geen mensen. Onze artsen hebben steeds geprobeerd om levens te redden. Maar de Russen zullen hier sterven. Ze zullen in groten getale sterven.”

Het zijn niet de Russen die gevangen genomen vijandige soldaten castreren, het zijn Oekraïense artsen, die het bevel hebben om Russische krijgsgevangenen te castreren. En dat wordt ook gedaan, want bij de uitwisseling van gevangenen zijn al Russische soldaten zonder testikels naar Rusland teruggekeerd.

Het knoeiwerk van het RND beschuldigt Russische soldaten (zonder bewijzen) van datgene wat Oekraïense artsen geheel officieel doen.

Wie bombardeert civiele doelen?

In zijn artikel beschrijft de schrijver in geuren en kleuren en bloedige details een zogenaamde Russische aanval op burgers in de stad Mykolajew. Of deze aanval heeft plaatsgevonden, of dat hij gewoon verzonnen is, kan ik niet zeggen. Wellicht vond hij inderdaad laats, maar hij gold militaire doelen, die het Oekraïense leger bij voorkeur in woongebieden en voor ziekenhuizen plaatst, opdat het bij een Russische beschieting van deze militaire doelen beelden van getroffen burgers kan presenteren.

Dat het Oekraïense leger zo te werk gaat, is geen Russische propaganda, dat heeft ook Amnesty International deze dagen gemeld. Door zijn gedrag maakt het Oekraïense leger van deze civiele doelen legitieme militaire doelen. Maar dat verzwijgt de schrijver van het RND-artikel aan zijn lezers en beroept zich bij zijn bloeddorstige omschrijvingen weer op Telegram-video´s, zonder bronnen te noemen.

Wiens “double tap”?

De schrijver van het RND-artikel schrijft over zulke aanvallen ook:

Net als daarvoor in Syrië gebruiken de Russen in de Oekraïne een moorddadige methode genaamd ´double tap´.Daarbij wordt in een eerste aanvalsgolf bijvoorbeeld een winkelcentrum in brand gestoken. Na een bepaalde tijd volgt dan een tweede bombardement om ook de ´first responders´ te doden: verplegers, noodartsen, brandweermensen, politieagenten, vrijwillige hulpverleners.”

Ook hier vergist de goede man zich, want hij omschrijft de tactiek die het Oekraïense leger in Donetsk toepast, zoals we juist weer meegemaakt hebben toen daar een herdenkingsbijeenkomst en een door journalisten bewoond hotel werden beschoten. Na de eerste beschieting volgde iets later een tweede golf, toen op de plek van de tragedie de ambulances waren gearriveerd. Daarbij raakte een verpleger zwaargewond.

Het is opvallend dat het RND-artikel bijna zonder uitzondering dingen beschrijft waarvan het de Russen (zonder enige bewijzen) beschuldigt, die de Oekraïne echter onbetwist doet. Omdat de westelijke media hier niet over berichten, helpt het niet eens dat het – zoals juist in Donetsk gebeurd – voor de ogen en camera´s van tientallen journalisten gebeurt, die het kunnen filmen en fotograferen, omdat het direct voor hun hotel is gebeurd.

Wie bombardeert geboorteklinieken?

In zijn artikel brengt hij zichzelf regelrecht tot razernij en motiveert alles ermee dat de Russen gewoon alleen maar wreed en op terreur uit zijn, ja, er zelfs plezier in beleven. Hij schrijft o.a.:

Om het idee van pure terreur als oorlogsdoel toe te staan, kost zelfoverwinning, maar kan zeer behulpzaam zijn. Wie zich bezighoudt met de logica van de terreur, vindt plotsklaps ook verklaringen voor tot nu toe onopgeloste zaken, voor het tegenstrijdige heen en weer van Russische troepen op het slagveld tot aan het bombarderen van een Oekraïense geboortekliniek op 9 maart 2022 toe.”

Nu is het zo dat het verhaal met de geboortekliniek op 9 maart in Marioepol meer dan twijfelachtig is, zoals ik al zo vaak heb bericht, want zelfs de door het Westen als getuigen genoemde slachtoffers weerspreken de westelijke versie van een Russische luchtaanval.

Onbetwist is daarentegen dat het Oekraïense leger voortdurend ziekenhuizen en geboorteklinieken in Donetsk onder vuur neemt. Dat was midden juni zo en ook gisteren weer. Dat wordt door niemand betwist, maar het wordt in plaats daarvan gewoon verzwegen voor het westelijke publiek.

Opheldering van oorlogsmisdaden?

Echt hardop lachen moest ik bij het lezen van het knoeiwerk van het RND bij dit gedeelte:

Terwijl in elke democratische staat op Aarde oorlogsmisdaden tot onthullingen en schandalen zullen leiden, gelden in Rusland andere wetten.”

Want laten we eens kijken hoe oorlogsmisdaden in het – volgens de eigen reclame – democratische Westen “tot onthullingen en schandalen leiden.” Daarvoor zullen we kijken naar een paar voorbeelden, de lijst zou echter veel langer zijn t emaken.

Toen Julian Assange de oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger in Irak heeft blootgelegd, was er daarna een schandaal? Ja. Maar waren er ook onthullingen en vooral, werden de daders bestraft? Nee. In plaats daarvan moet Julian Assange nu bestraft worden. En toen de voormalige chef van de CIA en voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, openlijk heeft toegegeven dat de CIA onder zijn leiding plannen had om Assange gewoon te vermoorden, was er toen een schandaal? Nee. Ook onze super-democratische schrijver van het RND had daar niet over aan te merken.

Het Britse leger is berucht om zijn oorlogsmisdaden. Het Internationaal Strafgerechtshof somt minstens 61 gevallen op, waarin Britse soldaten Irakezen gefolterd, verkracht en nog het nodige meer hebben aangedaan. Ook in Britse media werd daar kort over bericht. Maar had dat gevolgen? Nee, de Britse militaire officier van justitie heeft alle onderzoek stopgezet.

In 2020 moest de Nederlandse regering toegeven dat haar luchtmacht in 2015 een stad heeft gebombardeerd, waarbij 70 burgers werden vermoord. Had deze oorlogsmisdaad en zijn jarenlange verdoezeling gevolgen? Nee.

En nogmaals de VS. Toen he tInternationaal Gerechtshof een onderzoek heeft ingesteld naar de Amerikaanse martelprogramma´s tegen Amerikaanse burgers, had dat gevolgen? Ja: de VS hebben sancties opgelegd tegen leden van het Internationaal Gerechtshof. Maar zoals bekend werd er niemand gestraft vanwege de systematische folteringen die de VS hebben toegepast.

En nu we toch bezig zijn om te kijken naar de goede traditie van het Westen en zijn vrienden bij de opheldering van moord en doodslag, kunnen we ook een blik op de Oekraïne werpen. Want de VN bekritiseren in hun mensenrechtenrapporten over de Oekraïne onder andere dat de Maidan-regeringen in Kiev de dodelijke schoten van de Maidan, die deze regeringen aan de macht gebracht hebben, nooit hebben opgehelderd. De Oekraïne bevindt zich dus in de beste “democratische traditie” van het Westen als het gaat om opheldering van misdaden die westelijke staten gepleegd hebben.

De lijst met meer voorbeelden van verdoezelde en ongewroken oorlogsmisdaden van het Westen is zo lang, dat je daar een uit meerdere delen bestaande serie boeken zou kunnen schrijven. Maar de prulschrijver van het RND, die overigens een vooraanstaand redacteur is, schrijft serieus de hierboven genoemde onzin dat “in iedere democratische staat op Aarde oorlogsmisdaden tot onthullingen en schandalen zullen leiden.”

Wat betekent dat? Liegt hij gewoon alleen maar? Of betekent het dat het Westen helemaal niet democratisch is, wanneer het zo veel oorlogsmisdaden onder het tapijt veegt en verdoezelt?

Racistische hetze bij het RND

Ik wilde eigenlijk niks schrijven over dit artikel van het RND, maar ik heb er zoveel mails over gekregen dat ik het toch gedaan heb. Normaal gesproken ignoreer ik zulke hoofdartikelen, want het zijn de (zoals gezien zeer ongekwalificeerde) mening van redacteuren. Alleen al in “Der Spiegel” staan zoveel hoofdartikelen, opinieartikelen en commentaren die overstromen van leugens en hetze, dat een dag 48 uur zou moeten hebben als ik daar allemaal over zou willen schrijven.

Dat ik me nu toch heb uitgelaten over dit RND-artikel, ligt eraan dat het een nieuwe kwaliteit heeft. Het is pure hetze, bouwt daarbij echter op vrij verzonnen video´s of partijdige kranten in Kiev op en noemt niet één neutrale bron voor al zijn beschuldigingen. In plaats daarvan beledigt het een heel volk wanneer het aan het eind bijvoorbeeld schrijft:

Poetin zou begrepen hebben dat noch comfort, noch levensstandaard of vriendschap met het Westen voor het Russische volk op de eerste plaats staan. Het Russische volk zou andere maatstaven voor geluk hebben. ´Russisch geluk – dat betekent domineren´, schrijft Jerofejew. ´Het Russische geluk is de schending van elke norm´
De thesen van Jerofejew zijn provocerend. Maar hetgeen wat er op dit moment in de Oekraïne gebeurt, weerspreekt hem niet.”

Dat verschilt in niets van hetgeen de nazi´s destijds over Joden verbreid hebben. Hier wordt een heel volk algemeen veroordeeld en als slecht neergezet. Dat is per definitie racisme. Dat er als kroongetuige voor de racistische thesen een Rus wordt geciteerd, maakt het er niet beter op, want ook de nazi´s konden massaal joodse schrijvers als bewijzen voor hun racistische thesen citeren.

Een behoorlijke portie kwaadaardigheid

Ik vraag me bij zulke mensen zoals bij de schrijver van het RND-artikel en zijn medestrijders af of ze van zichzelf uitgaan wanneer ze anderen zo´n afgronddiepe kwaadaardigheid toedichten. Waarschijnlijk worden hij en zijn medestrijders in de media daadwerkelijk door kwaadaardigheid bewogen, want om hem vrij te citeren: “Datgene wat nu in de media gebeurt, spreekt dat niet tegen.”

Per slot van rekening is het de Oekraïne, die bijna dagelijks ziekenhuizen bombardeert. Dat is onbetwist, het wordt “alleen maar” verzwegen. En er is een behoorlijke portie kwaadaardigheid bij zulke prulschrijvers voor nodig wanneer ze de oorlogsmisdaden van de ene partij verzwijgen om er tegelijkertijd de andere partij (zonder bewijzen) van te beschuldigen.

Bron:
anti-spiegel.ru
Door: Thomas Röper

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

7 reacties op LONG READ: Redactienetwerk Duitsland met oorlogspropaganda zoals in 1914

 1. de barbaar zegt:

  Eenvoudige verklaring omtrent de duitse ongesteldheid…
  Het waren nazi,s ….het zijn nog steeds de nazi.s)SSchwab te Davos) die de kar van de globalisten trekken.
  Dit weekend oude bekenden uit midden-duitsland op bezoek/weekendje gehad na 10 jaar….
  Wat blijkt? 3-4 x geimpft….(gefuckioneerd dus) maar goed…beiden werkzaam bij de gemeente(!), en psychopaat lauterbach is hun UNBEKANNT?
  Beiden chronisch moe, ziek,zwak, misselijk, bleek,gewoon dus slachtrijp.
  Kortom…mijn vraag aan de 3x gefuckte dame….. ben je ziek geweest de afgelopen 6 maanden?
  JAWOHL, 2x een keertje corona gehabt(?)en die andere keer griep(?)

  mijn reactie…. jij 4 x geimpft en toch griep en de corona gehad????…JAWOHL
  Ik….ik schoon bloed, geen spuit geen prik geen mengelespuit, en GEEN griep/cojona gehabt?

  EHHHHHHHH maakte ik nog opmerkingen over de nazi,s lauterbach/baerboch en die andere nazi schweinhunden….
  heerlijk om dan een BARBAAR te zijn.

  Geliked door 2 people

  • droevige mof zegt:

   Barbaar, ik moet deze onzin elke dag aanhoren hier in Keulen. Een zeer populaire is: “Ik ben gevaccineerd, dat beschermt mij tegen het ernstige verloop van de ziekte”. Als ik vraag of ze een ongevaccineerde kennen die ernstig ziek is geweest, zeggen ze: “Dat hoeft niet, de deskundigen zeggen het.”
   Wat Lauterbach betreft, hij komt uit een klein dorp rond Keulen, Oberzier. Daar schamen mensen zich voor deze gekke gozer.
   Maar in Keulen is hij populair ” Een van ons” Ik vraag me af wie ik dan ben.

   Geliked door 1 persoon

  • karton zegt:

   @ de barbaar op 7-8-2022 om 21.49 u.
   Ja ja @ barbaar, er bestaan, al héél lang, héél rare Duitsers.
   U heeft nu, denk ik, één voordeeltje : ze zullen waarschijnlijk nooit meer op bezoek komen.

   Like

 2. Ravian zegt:

  “Daarvoor had men een emotioneel opgehitste bevolking nodig, waarin een haat gekweekt moest worden tegen alles dat Duits was.”

  Kwam nog bij dat voordien de Duitsers geliefd waren in het VK, en de Fransen, de nieuwe Britse bondgenoten, al eeuwenlang hun meest gehate vijanden.
  Iets minder dan een halve eeuw eerder hadden de Britten, tezamen met de rest van chronisch door Frankrijk gekoeioneerd en gemolesteerd Europa, nog feest gevierd toen het kersverse Duitsland het agressieve en arrogante Frankrijk een flinke nederlaag bezorgde.
  Maar Duitsland groeide daarna snel groot en erg sterk, wat Londen als een bedreiging voor de Britse wereld hegemonie zag, waarna ze met het Duitsland hatend Frankrijk in bed kropen.
  Probleempje was natuurlijk hoe dat aan het volk te verkopen, maar de toen nog vrij nieuwe “krant” bood uitkomst.
  Vervolgens kwam er dan een niets ontziend propaganda offensief, waarbij het liegen werkelijk geen grenzen kende.
  Deze propaganda, waarbij later het Duitse leger er zelfs van beschuldigd werd in België de baby’s op te eten, werd vervolgens, vanwege de taal overeenkomst, klakkeloos door de Amerikaanse pers overgenomen.
  En zo werden de Duitsers dan de grote boemannen van de wereld.
  Het creëerde Duitsland haat die uiteindelijk tot “het verdrag van Versailles” leidde, wat de directe aanleiding was voor de tweede wereldoorlog.
  Twee verschrikkelijke wereldoorlogen, die de Duitsers in de schoenen geschoven hebben gekregen, maar die feitelijk georkestreerd waren door, primair, Frankrijk en, secundair, het Verenigd Koninkrijk.
  Maar zo ga je dat niet in de geschiedenisboekjes terugvinden natuurlijk, omdat de geschiedenis geschreven wordt door de overwinnaars…

  Geliked door 1 persoon

  • droevige mof zegt:

   De kwestie van oorlogsschuld met betrekking tot de twee wereldoorlogen is een van de hete hangijzers van de historische wetenschap. Wat de Eerste Wereldoorlog betreft, is de wetenschappelijke gemeenschap, wat dat ook moge zijn, tot de conclusie gekomen dat de Duitsers niet de enige schuldigen zijn. Ten aanzien van WO2 daarentegen rust er een onderzoekstaboe. Er zijn zogenaamde historische revisionisten, wier namen ik hier niet zal noemen, die een aantal hypothesen naar voren hebben gebracht, maar tot dusverre is de heersende opvatting dat het Verdrag van Versailles de opkomst van het nationaal-socialisme heeft versneld, maar dat de rest uitsluitend de schuld van Duitsland is.

   Like

   • Ravian zegt:

    Het begint al met de titels eerste en tweede wereldoorlog voor wat in werkelijkheid de tweede en derde Frans-Duitse oorlogen waren.
    Dit conflict begint feitelijk met de Frans Duitse oorlog van 1870, maar de overwinnaars hebben besloten dat het in 1914 met de eerste wereldoorlog begon, omdat in die eerdere oorlog niet Duitsland maar Frankrijk de agressor was.
    In 1870 bezag Frankrijk de Duitse eenwording als een bedreiging voor haar hegemonie op het Europese vaste land, en besloot het kersverse Duitsland maar meteen weer even met militaire middelen te beëindigen.
    Vervolgens liep de bully van Europa dan, tegen alle verwachtingen in, en tot vermaak van de rest van Europa, tegen een enorm pak slaag aan, wat tot overmaat van ramp ook nog tot gevolg had dat ze een paar in voorgaande eeuwen ingepalmde, grondstoffen rijke, etnisch Duitse gebieden aan Duitsland kwijt raakten.
    Het geleden gezichtsverlies, machtsverlies, en inkomensverlies, betekende dus dat Frankrijk op (zeer onredelijke) wraak belust was, maar niet over de militaire kracht beschikte om die wraak te realiseren.
    Maar Duitsland groeide dus economisch, en ook militair, schrikbarend hard, en ontwikkelde al snel koloniale aspiraties, omdat dit de toenmalige methode was om je industrie van grondstoffen te voorzien.
    De Britten realiseerden zich vervolgens dat waar Frankrijk de wereldwijde Britse maritieme dominantie nooit had kunnen beëindigen Duitsland dat zeer waarschijnlijk wel zou kunnen, en zagen hun wereldrijk bedreigd.
    Voor de Fransen, koloniale macht nummer twee, was dat dan een mooie gelegenheid om de Britten voor hun kar te spannen en eindelijk wraak op Duitsland te kunnen nemen.
    Vervolgens manipuleerden de Fransen dan net zo lang totdat de Britten hun bondgenoten en de eerste wereldoorlog een feit was.
    Na de tweede wereldoorlog zagen ze dan eindelijk in dat een Franse hegemonie op het Europese vasteland met militaire middelen niet meer te realiseren was, en daar hebben we dan vervolgens de EU aan te danken.

    Like

 3. Andre zegt:

  Er zijn meer van dat vage schrijven en je ziet gewoon hoe ze samenwerken en hoe de agenda wordt uitgerold. Dit is een artikel van Xinhua China en daar worden namen genoemd van zogenaamde wetenschappers die een potje liegen om de groene angenda erdoor te rammen wat de media natuurlijk klakkeloos en maar wat graag overnemen omdat ze er dik voor worden betaald van belastinggeld. En ook hoe de Yougoslavië oorlog werd afgehandeld door het ICC te Den Haag om het voor altijd gladgestreken de geschiedenisboeken in te laten verdwijnen. Het ICC te Den Haag wordt niet erkend door Rusland door China en Amerika maar toch zitten ze er. Maarliefst 8 mensen hebben er zelfmoord gepleegd waarvan deze de bekendste.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s