Poetin: “Het spel van het Westen is gevaarlijk, bloedig en smerig”

(Vertaling: E.J. Bron)

In een toespraak bij de internationale discussieclub Valdai spreekt de Russische president Vladimir Poetin van het einde van de westelijke dominantie. Zijn slotsom: het conflictpotentieel van de komende jaren is groot, evenals de kansen op een rechtvaardiger wereldorde.

De wereld bevindt zich in een enorme systeemcrisis, die niet alleen het militair-politieke, maar ook het economische en humanitaire gebied omvat. Dit verklaarde de Russische president Vladimir Poetin donderdag tijdens een toespraak bij de plenaire zitting van de internationale discussieclub Valdai. Hij wees erop dat deze crisis door het Westen werd veroorzaakt – door het ontketenen van de oorlog in de Oekraïne en de provocaties rondom Taiwan. De onbedoelde, maar uit systematische fouten voortkomende gevolgen van deze escalatie zou de destabilisering van de wereldwijde levensmiddelen- en energiemarkten zijn. Met betrekking tot de doelen van de westelijke politiek verklaarde Poetin:

De heerschappij over de wereld is hetgeen het zogenaamde Westen op het spel zette. Dit spel is echter zonder twijfel gevaarlijk, bloedig en, ik zou willen zeggen, smerig. Het ontkent de soevereiniteit van landen en volkeren, de zelfstandigheid en de uniciteit en ignoreert compleet de belangen van andere staten.”

De president herinnerde er aan dat deze negatieve ontwikkelingen al eerder werden bediscussieerd in de Valdai-club en dat Rusland als oplossingsbeginsel al meerdere malen het scheppen van een collectief veiligheidssysteem had voorgesteld. In december vorig jaar zouden deze voorstellen “herhaaldelijk volledig veranderd zijn”.

Ondertussen zou de crisis een globaal karakter hebben aangenomen en niemand onberoerd laten. De mensheid, aldus Poetin verder, zou twee opties hebben om iets aan de crisis te doen:

Of de probleemlast verder ophopen, die ons onvermijdelijk zal verpletteren, of toch gezamenlijk proberen oplossingen te vinden, ook al zijn die niet ideaal, maar desondanks functioneren.”

Poetin was optimistisch dat de noodzakelijkheid van een dialoog uiteindelijk ook in het Westen wordt erkend. Als een van de op te lossen problemen voerde hij de klimaatverandering en de vermindering van de wereldwijde biologische diversiteit aan. Daarna trok hij een parallel naar de culturele verscheidenheid, die niet minder belangrijk zou zijn. Een versimpeling en uitroeiing van welke verschillen dan ook zou inmiddels quasi het wezen van het moderne Westen zijn geworden:

Wat betekent deze versimpeling? In de eerste plaats is dat het verdwijnen van het creatieve potentieel van het Westen zelf en de de vrije ontwikkeling van andere civilisaties tegen te houden of te blokkeren.”

De president herinnerde aan de Harvard-toespraak van de Russische drager van de Nobelprijs voor Literatuur, Aleksandr Solzjenitsyn, uit het jaar 1978. Dientengevolge zou het Westen door de voorstellingen van zijn eigen superioriteit verblind zijn. Deze verblinding, “openlijk racistisch en neokoloniaal”, zou in de afgelopen jaren bijzonder afschuwelijke vormen hebben aangenomen, verklaart Poetin:

Het geloof in de eigen onfeilbaarheid is een zeer gevaarlijke toestand. De wens van de ´onfeilbaren´ om diegenen die hen niet bevallen, te vernietigen, is daar slechts één stap van verwijderd.”

Poetin voerde als voorbeeld de huidige Cancel Culture aan, die zelfs ten tijde van de Koude Oorlog zo niet zou hebben bestaan. Het liberalisme zou van het idee van de menings- en handelingsvrijheid in een absurd tegendeel veranderd zijn. Elke alternatieve mening zou als subversief en bedreigend voor de democratie worden verklaard. Juist in het geval van Rusland zou dit deels belachelijke trekken aannemen:

Wat er ook van Rusland uitgaat, zijn zogenaamd allemaal intriges van het Kremlin. Kijkt u zelf maar. Zijn wij soms zo almachtig dat elke, maar dan ook elke kritiek op onze opponenten als intriges van het Kremlin wordt opgevat?”

De ontwikkeling van het liberalisme in zijn tegendeel zou nog door Dostojevski zijn voorspeld, verklaarde Poetin, en citeerde een figuur uit diens roman “De Demonen”: “Van een grenzeloze vrijheid uitgaand eindig ik bij het grenzeloze despotisme.”

Het westelijke globaliseringsmodel zou zijn opgebouwd op een financieel en technologisch monopolisme en een uitroeiing van welk verschil dan ook. Het zou in zijn kern neokoloniaal zijn en tot doel hebben de absolute dominantie van het Westen in de globale economie en politiek veilig te stellen. Zodra echter andere staten, in het bijzonder de grote Aziatische staten, ermee zouden zijn begonnen van juist dit model te profiteren, zou het Westen ermee zijn begonnen om de eigen regels te schenden of helemaal af te schaffen:

De zogenaamde heilige principes van de vrije handel, economische openheid, gelijkberechtigde concurrentie, ja zelfs het recht op eigendom werden plotseling compleet vergeten.”

Een ander voorbeeld voor de vervalsing van begrippen en inhouden zou de bewering van het Westen dat er geen alternatief voor de democratie zou bestaan. Daaronder zouden uitsluitend de westelijke democratieën verstaan worden, terwijl alle andere vormen van de volksheerschappij openlijk zouden zijn veracht. Inmiddels zou nu de absolute meerderheid van de wereldgemeenschap naar democratie in internationale aangelegenheden verlangen en een dictaat van individuele staten afwijzen. Het Westen zou dit daarentegen huichelachtig “subversie van de op regels gebaseerde wereldorde” noemen en daarop o.a. reageren met economische oorlogen, sancties en kleurenrevoluties. Dit zou o.a. in de Oekraïne in het jaar 2014 zijn gebeurd.

De door het Westen opgedrongen wereldorde zou alleen maar de chaos vergroten en zou ook de westelijke naties en bondgenoten schaden, omdat hij de zelfstandigheid in de kiem zou smoren, aldus Poetin verder. Het zou niet alleen gaan om een systemische, maar om een ideologische crisis, omdat het Westen de wereld behalve het behoud van de eigen dominantie geen modellen van positieve ontwikkeling zou kunnen aanbieden. Alle alternatieve maatschappijmodellen zouden zelfs door enkele Amerikaanse analytici als gevaar worden beschouwd, onder andere, omdat ze efficiënter en aantrekkelijker zouden kunnen blijken te zijn.

In het verdere verloop van zijn toespraak ging de Russische president in op de betrekkingen tussen Rusland en het Westen respectievelijk Europa in. Hij verklaarde:

Rusland, als zelfstandige, karakteristieke civilisatie, beschouwt zichzelf niet als een vijand van het Westen en heeft dat ook nooit gedaan. Amerikafobie, Anglofobie, Frankofobie, Germanofobie zijn dezelfde vormen van racisme als Russofobie en antisemitisme en andere vormen van xenofobie.”

Rusland zou op grond van zijn historische ontwikkeling dicht bij het traditionele Westen staan, zou zich echter nooit voor de geopolitieke doelen van het Westen laten instrumentaliseren. Het land zou altijd tot toenadering en een oprechte dialoog bereid zijn:

Rusland daagt het Westen niet uit, het verdedigt zijn recht op bestaan en vrije ontwikkeling. Daarbij willen we niet zelf degene worden die de hegemonie bezit. Rusland stelt niet voor om de unipolariteit door twee- of driepolariteit, de dominantie van het Westen door een dominantie van het Oosten, Noorden of Zuiden te vervangen.”

Aansluitend citeerde Poetin de Russische filosoof Nikolaj Danilevsky. Volgens hem zou vooruitgang er niet in bestaan dat iedereen dezelfde richting op gaat, maar om het volledige veld van de historische optreden van de mens in alle richtingen door te lopen. Geen enkele civilisatie zou het hoogste punt van de menselijke ontwikkeling voorstellen.

De zin van het huidige historische moment zou er juist in bestaan dat zich voor alle staten en civilisaties nieuwe perspectieven ontplooien, aldus Poetin verder. Volgens Rusland zou een nieuwe wereldorde gebaseerd moeten zijn op wetten en recht, de wereldeconomie zou rechtvaardiger en opener moeten worden. In de praktijk zou dit o.a. door de oprichting van nieuwe financiële platforms gerealiseerd kunnen worden. Zulke platforms zouden buiten de nationale jurisdictie moeten vallen en niet gepolitiseerd moeten zijn om hun misbruik te voorkomen.

Verder zou de technologische vooruitgang de wereldwijde ongelijkheid niet moeten vergroten, maar verminderen. Zo zou het Westen bijvoorbeeld op het gebied van geneesmiddelen, zaaigoed en fabrieken proberen de markten voor zichzelf in te pikken en de lokale productie verwoesten. Het zou niet gewoon kerncentrales in ander elanden bouwen, maar een complete branche creëren, bijvoorbeeld door de opleiding van lokale specialisten. Na deze voorbeelden ging Poetin verder:

Soevereiniteit en zelfstandigheid betekenen geenszins isolatie. Integendeel, ze vereisen actieve samenwerking op basis van gerechtigheid en gelijkberechtiging.”

De liberale globalisering zou voor de hele wereld een het anonimiseren en opdringen van het westelijke model betekenen. Daartegenover zou integratie voor een gezamenlijke samenwerking staan. In dit verband zou het creëren van “grote ruimtes” uit buurlanden zinvol zijn, wier economie en infrastructuur elkaar wederzijds aanvullen. Zulke ruimtes zouden de economische basis van een multipolaire wereldorde zijn. Poetin letterlijk:

Uit haar dialoog wordt de echte eenheid van de mensheid geboren, een veel complexere, zelfstandiger en veeldimensionalere dan de vereenvoudigde ideeën van de westelijke ideologieën. De eenheid van e mensheid kan niet op het bevel ´doe als ik´, ´wees als ik´ opgebouwd worden.”

In deze samenhang zou wellicht een herstructurering van de VN zinvol zijn, ook die van de VN-veiligheidsraad. De vertegenwoordiging van Aziatische, Latijns Amerikaanse en Afrikaanse landen zou uitgebreid moeten worden.

Na een positieve benoeming van Euraziatische integratieprojecten als voorbeelden voor de nagestreefde gelijkberechtigde samenwerking verklaarde de Russische president dat de historische periode van de onbeperkte dominantie van het Westen in internationale aangelegenheden ten einde zou neigen:

De unipolaire wereld behoort tot het verleden. We staan op een historische tweesprong, voor ons ligt waarschijnlijk het gevaarlijkste, meest onberekenbare en tegelijkertijd belangrijkste decennium sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.”

De belangrijkste contradictie van de komende tijd zou erin gelegen zijn dat het Westen ondanks alle pogingen niet meer in staat zou zijn alleen over de mensheid te heersen. En de volkeren van de wereld zouden deze machtsaanspraak niet meer accepteren. Zodoende zou er quasi sprake zijn van een revolutionaire situatie volgens Lenin: “Die daar boven kunnen niet meer, en die daar onder willen niet meer.” Ook al zou het daarmee verbonden conflictpotentieel en de bedreiging ook voor het Westen zelf groot zijn, zou dit proces natuurlijk en onvermijdbaar zijn. Een constructieve oplossing van deze contradictie zou nu de belangrijkste historische taak zijn, concludeerde Poetin.

Bron:
rt.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

34 reacties op Poetin: “Het spel van het Westen is gevaarlijk, bloedig en smerig”

 1. Donald zegt:

  Geliked door 1 persoon

  • BosscheBol zegt:

   Kun jij ook eens een heel potje slikken?

   Geliked door 3 people

   • bobzelf zegt:

    BosscheBol zegt:
    28 oktober 2022 om 19:27

    zullen we een kalkoen trechter in zijn bek douwen
    en 1 kilo naar binnenschuiven bij die geschifte lul ??

    goed plan bobbie .

    Geliked door 1 persoon

  • Peter Rissing zegt:

   Ja, laten we niet vergeten dat het Russische communisme (Onder een laagje schijn-democratie) onder dictator Putin een grote armoedige ramp is voor de doorsnee Rus.

   Like

  • Victor33 zegt:

   hoogstwaarschijnlijk fake news jongen.

   Like

   • bobzelf zegt:

    Victor33 zegt:
    29 oktober 2022 om 11:29

    NEE ONZE 10 X WEGGESTUURDE HUIS TROL
    DIE IEDERE KEER ONDER EEN NIEUWE NICK NAME BINNEN VALT

    PLAATST DAN DIT STUKKIES GELUL DAN WEL STRONT

    EN ZWIJGT DAN ALS HET GRAF .

    DUS NIET REAGEREN LENA . IS NAVALNY FAN
    EN LIEGT ALLES BIJ ELKAAR

    DUS SOORT SUPER KLOOTVIOOL

    OOM BOBZELLUF

    Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    Donald zegt:
    29 oktober 2022 om 22:20

    WHAHAHAHAH EN HIER ZIET U HET BEWIJS .

    KLAAS STUURT EEN AFZEIK BRIEFIE TERUG

    DAN BEN JE PAS ECHT HERSENDOOD ..

    LEUK HE. IK ZAG HEM WEER MIJLENVER AL BINNEN KOMEN

    HEDEN . IS KLAAS BACK , THE NITWIT

    EN BETAALDE EU TROL .. MOGE HIJ SNEL STERVEN

    KNAP HIJ . JEM IN 3 SECONDEN ONTMASKEREN EN DE LUL

    LAAT NOG ZIEN OOK WHAHAHAHAHAA

    WHAHAHAHAHA

    OOM NAVALNY DE SNEEUWBALLEN KONING WHAHAHA

    Like

  • bobzelf zegt:

   Donald zegt:
   28 oktober 2022 om 11:23

   goh wat leuk klaas is back . zijn 2e nickname
   binnen 2 dagen
   het gelul begint gewoon weer .

   navalny de ijsboer whahahaha is zijn vriend .

   schop die lul de typhus . whahaha

   Geliked door 1 persoon

 2. BosscheBol zegt:

  Je kunt het zien aan de kunst. Zielloos, geen creativiteit. Je moet tot de juiste, politiek correcte groep horen en vooral duidelijk maken dat de spullen die je gebruit Fair trade zijn en herbruikbaar en vooral zwarten, vrouwen, mohammedsanen en “GENDERS” TOEJUICHEN.

  Like

 3. Hovawart zegt:

  Tegen een opponent van formaat zijn de EU-oorlogshitsers in hun pogingen nog aftastend of voorzichtig, kunt u zich voorstellen hoe de EU-oorlogshitsers zich opstellen tegen de eigen bevolking…………dat dociele clubje schapen, gehoed en geschoren door wolven……..Brrrr

  Geliked door 1 persoon

 4. BosscheBol zegt:

  Sorry, verkeerde knopje.

  Je kunt het zien aan de westerse kunst. Zielloos, geen enkele creativiteit meer.
  Je moet als kunstenaar tot de juiste, politiek correcte groep horen en vooral duidelijk maken dat de spullen die je gebruikt Fair trade zijn en herbruikbaar en je moet vooral zwarten, vrouwen, mohammedanen en “gendergedoe” toejuichen.
  De directeuren van de musea zijn 66’ers: zíj bepalen wat kunst is. De bezoekers zijn ook steeds meer uitsluitend 66’ers.
  En zo herbevestigt men zichzelf en elkaar in een incestueuze dans en blijft er geen spatje creativiteit meer over. De toenemende zielloosheid van onze samenleving zal tot haar einde leiden.

  Like

 5. Léon van Duren zegt:

  De zeer vele geïnstitutionaliseerde terroristische COVID-19 pharma maffia oorlogsmisdadigers in het wetteloze Europa en de VS van Amerika willen wereldwijde chaos creëren om hun terroristische COVID-19 pharma maffia misdaden te kunnen verhullen!!

  https://www.frontnieuws.com/washingtons-plan-om-rusland-op-te-splitsen/

  Het geweldloos elimineren van deze satanische terroristische COVID-19 pharma maffia oorlogsmisdadigers zou de beste methode zijn om deze bloedige mensonterende bewust uitgelokte Oekraïne oorlog te stoppen !!

  Er is een onafhankelijk Neurenberg 2.0 tribunaal nodig om deze zeer vele geïnstitutionaliseerde terroristische COVID-19 pharma maffia oorlogsmisdadigers te kunnen berechten!!

  Wie zwijgt stemt toe!!

  Like

 6. J.v.d.Heijden zegt:

  Putin was destijds KGB-er.
  KGB-ers werd geleerd hoe de boel te misleiden.
  Doet hij nu ook.
  Hij zal er niet mee ophouden, tot z’n laatste dag.

  Like

  • Draco zegt:

   Dus Mark Rutte is òòk bij de kgb geweest dan??

   Geliked door 1 persoon

   • Peter Rissing zegt:

    Waarschijnlijk niet, maar hij heeft in Putin wel een duidelijke leermeester gezien.

    Like

   • bobzelf zegt:

    Draco zegt:
    28 oktober 2022 om 20:40

    DIE HEFT DE INTELLIGENTIE NIET DUS DIE HEBBEN ZE DOORGESTUURD

    NAAR DE LOM SHOOL

    GEINIG ALSOF DIT TUIG EEN ELLETJE KRIJGT VAN HUN EU RATTEN . VAN HE GAAN JULLIE EFFFE DE BOEL OPNAAIEN BIJ E.J. BRON

    ER VLIEGEN DAAR ALLEEN MAAR ECHTE WAARHEDEN OVER DAT BLOG.

    DUS DAT KUNNEN WE NIET HEBBEN

    MIJN GOD WAT EEEN KLOOTZAKKEN

    OOM NEKSCHOT

    Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   J.v.d.Heijden zegt:
   28 oktober 2022 om 12:54

   HOE KRIJGEN DIE HERSENDODE IEDERE KEER DE OPRIPSING
   OM HIER …
   INEENS EEN LULVERHAAL OP TE HANGEN ZO UIT JE NEK ??

   WAT GAAF .

   HOEVEEL KEER HEBBEN WE JE NOU VERZOCHT OM HIER OPTE TIEFEN MET JE TIJL UYLENSPIEGEL LULVERHALEN ??

   JA HIJ WILDE DAT WE VAN HET GAZZ AFGINGEN ..
   HIJ WEIGERDE OM ASSAD TE GAAN HELPEN
   HIJ LIET ALLE RUSSEN IN DE DONBASS DOODSCHIETEN
   HIJ DACHT NOG IK KAN DIE GAZZ KRANEN WEL DICHTDRAIIEN
   MAAR LATEN ONTPLOFFEN IS VEEL LEUKER .
   HIJ ROEPT NU NOG STEEDS U MAG GEWOON GAZZ KOPEN HOOR GAZZPROMM GAZZ

   DUS JA . HIJ MISLEID AARDIG DE BOEL , WHAHAHAHAHA
   OVER HERSENDOOD . LOBOTOMY PATIENTEN . EN GESCHIFTE FIGUREN GESPROKEN

   HIER HEEFT U EEN VOORBEELD, EN DAN ROEPEN NE IK WEIGER OM WEG TE GAAN .

   NOU MAKKER. UITEINDELIJ KOM JE DAN VIA BERTUS INEENS NIET MEER BINNEN

   DUS WACHT GEWOON EFFE TOT HIJ JE SPOEGZAT IS . IQ .11.7

   OOM BOBZELLUF

   Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Zeg , v. d. Heyden ,

   Dat die KGB niet uit louter lieverdjes bestaat , wil ik graag geloven .
   Maar ik denk dat geen enkel groot land ,
   zónder inlichtingendienst kan .
   Het kan natuurlijk zijn dat jij alleen het slechte van de KGB op kan slaan , maar heb je wel ÉNIG BENUL WAT DE CIA WERELDWIJD DAGELIJKS OVERHOOP HAALT ?
   Zoals in Oekraïne VIERHONDERD MAN ROND DE “ REGERING “ !
   Wat zouden dié allemaal uitvoeren , enig idee ?

   Overal ter wereld oorlog en conflicten uitlokken om hun eigen Amerikaanse oorlogsindustrie te promoten , dáár wel eens aan gedacht ? Die lieve CIA – ers !

   En wat dacht je van de misleidingen die ze gedaan hebben door te vertellen dat Irak massavernietigingswapens bezat ,
   om de inval te “ rechtvaardigen “ ?
   En de olie te jatten !
   Samen met handlanger Tony Blair .

   Ik vind jou ook een soort Tony Blair , v.d. Heyden !
   Als je niks beters te melden hebt , donder dan alsjeblieft op !
   Dankzij de vvd en d66 hebben we al een half land vol landverraders en struisvogels .
   En genoeg is wel genoeg , niet ?

   Geliked door 2 people

 7. Léon van Duren zegt:

  De terroristische COVID-19 pharma maffia oorlogsmisdadigers in Europa en de VS van Amerika zijn de wanhoop nabij met hun uitgelokte verschrikkelijke Oekraïne oorlog!!!

  Like

 8. tommiehendriks zegt:

  Putins Valdai toespraak 27-10-2022, met Engelse ondertitels:

  Like

 9. Victor33 zegt:

  Er word hier bij EJBron teveel commentaar gecensureerd, is dat op basis van ideologie of jongensdromen ?

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   ??? Verklaar u nader a.u.b!

   Webmaster

   Like

   • Victor33 zegt:

    Commentaren worden simpelweg niet gepost, schifting lijkt toegepast te worden. Natuurlijk snap ik dat kriteik op “Joden” hier niet kan (dat is een dogmatische regel welks de cabal ook al decennia voor haar PR gebruikt), maar dus ook de twijfel of dhr Poetin wel zo’n slechterik is kan niet ? Enfin, tis uw site, misschien is lidmaatschap (inloggen) voor deelname aan commentaren wel iets ?

    Like

   • E.J. Bron zegt:


    Wanneer u de artikelen over Vladimir Poetin hier op de site leest, zou u “ook de twijfel of Poetin wel zo´n slechterik is” nooit hebben opgeschreven.

    Inloggen om comments te plaatsen en mee te discussiëren staat u volledig vrij. (ik modereer ze allemaal, maar dat geldt voor elk commentaar).

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • Olie bol zegt:

    Is Victor nieuw hier.

    Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   Victor33 zegt:
   29 oktober 2022 om 11:32

   NEE BESTE OLIEBOL . DIT ZIIJ GESTUURDE EU RATTEN ZULKE LANDVENSBERS RRADERS EN WORDEN GESTUURD ALS BETAALDE TROL

   DEZE TRUC IS AL ZO OUD

   DUS DE BLOG LEIDER UITDAGENMET VRAGEN DIE ALLEEN EEN HERSENDODE KAN STELLEN

   MENSEN DIE HIER AL LANGER RONDLOPEN HERKENNE ZULKE LOBOTOMY PATIENTEN BINNEN 1 SECONDE

   JE LEEST HET EN JE NEKHAAR GAAT OM HOOG STAAN

   DUS , NIET OP REAGEREN LENA ..

   DIT VUIL KOMT BINNNEN. NOOIT GEHOORD EN GEZIEN
   EN STARTEN EEN LULVERHAAL

   WEL VEEL NEKSCHOTEN VANDAAG . ZE ZIJN MET EEN BUS DENK IK WHAHAHHAH

   JA BERTUS PLEURT WEL EENS WAT WEG. MAAR DATWEET IK EIGENLIJK AL AL IK HET DOORGESTUURD HEBT
   WHAHAHAHAHA.

   MAAR ALS DE WAARHEID GEPLAATST WORDT. MET BEWIJZEN . ZAL HIJ NOOIT IETS WEGGOOIEN
   EN IK LOOP HIER IN DIT EU TROLLEN GEKKENHUIS AL WAT JAARTJES ROND

   BESTE LUL VICTOR OUWE HOMO GEEF EVEN WAT VOORBEELDEN ZIJN WE GEK OP

   MAAR HET ZAL WEL WEER MAAGDELIJK DOODSTIL BLIJVEN

   WIJ ROEPEN DAN LEUK GEPROBEERD. ENZAK INDE STRONT

   LOSER .

   OOM BOBZELLUFFFFFFFFFFFFFFFFFF

   DUJS WIE ZAT ER VANDAAG ALLEMAAL IN THE EU LOSERS BUS ??

   Victor33 zegt:
   29 oktober 2022 om 11:32
   Peter Rissing zegt:
   29 oktober 2022 om 09:44
   J.v.d.Heijden zegt:
   28 oktober 2022 om 12:54
   Donald zegt:
   28 oktober 2022 om 11:23

   DUS SECTE LEIDER EJ BRON . JE MOET TOCH WEL EEN ALLE JEZUS GOED BLOG HEBBEN
   ALS ZE EEN BUS MET LOSERS LANGS STUREN
   WHAHAHAHAHAHA

   ONGELOFELIJK . DIE ZELDZAAM HERSENDODEN REACTIES

   OOM VLADY BOB

   Geliked door 1 persoon

 10. delamontagne zegt:

  Moskou dreigt westerse commerciële satellieten aan te vallen als zou blijken dat ze worden gebruikt in de oorlog in Ukraïne,.
  In dat geval zou het Russische leger ze als vergelding kunnen gaan
  vernietigen.
  Volgens de pers zouden het de Starlink, Maxar, Planet Labs en BlackSky betreffen.
  Die commercieële Westerse satellietne zouden een legitiem doel kunnen worden voor Rusland als blijkt dat ze worden gebruikt om de oor,log in Ukraïne ten voordele van US / Ukraïne te bespoedigen.
  Zo dreigde de Russische, Konstantin Vorontsov afgevaardigde bij de Ontwapenings Commissie van de UNO afgelopen Dinsdag 26 Octobre.
  Het zouden “legitieme doelwitten van represailles” kunnen worden, concludeerde hij, volgens het officiële Russische persbureau Tass.

  https://tass.ru/politika/16165591

  Wordt het een “Star War” ?
  Heeft Rusland een sateliet in de ruimte gebracht die andere Satellieten kan vernietigen ?
  De U.S. beschuldigen Rusland ervan een satelliet in een baan om de aarde te hebben gebracht die “satellite-killer “werd genoemd.
  Dit zou in strijd zijn met een verdrag dat door 100-den landen is ondertekend.
  BRON:
  https://www.courrierinternational.com/article/guerre-des-etoiles-la-russie-t-elle-mis-en-orbite-un-tueur-de-satellites

  Geliked door 1 persoon

 11. Henk der Niederländer zegt:

  Beste Victor 33.
  Wil Ik toch even iets recht zetten.
  Want je stelt hier even dat Bert Bron een zekere schifting gebruikt wat betregt de posts hier.
  Zal Ik even iets duidelijk maken, waar je misschien zelf nog niet bij stil gestaan hebt.
  Maar zoals jij dat stelt zou de webmaster er dus een soort van D66 censuur op na houden waarmee Ik bedoel schrijf alleen dat wat de webmaster of reageerders hier aan staat of het wordt niet geplaatst, met andere woorden het juiste geluid mag hier volgens jou gezegt worden anders geen plaatsing.
  Nou schrijf en reageer Ikzelf hier al een jaartje of 10 misschien wel 12 maar van hetgeen jij hier suggereert komt niet eens in de buurt van de waarheid, namelijk ook mij is het al meermaals overkomen dat een reactie van mijn hand niet geplaatst werd waarbij Ik er dan van uit ga dat die waarschijnlijk in de spambak terecht is gekomen en dan eenvoudig verwijdert wordt.
  Dit soort dingen gebeurt nou eenmaal soms.
  Dus om te stellen dat zaken bewust niet geplaatst worden gaat mij een beetje te ver om dat zo maar hier neer te pennen.
  Als je hier al langer mee zou lezen zou je ook weten dat Bert nou net zo veel mogelijk reacties door laat al was het alleen maar om de discussie levendig te houden en zeker geen stoorzender wil zijn in het hele discussiegebeuren. Vroeger stond hier in de kop voor de vrijheid van meningsuiting en Ik kan je vertellen dat Bert die dingen altijd hoog in het vaandel heeft gehouden.
  Tot zo ver mijn reactie en mening over je stompzinnige opmerking.

  Geliked door 2 people

 12. delamontagne zegt:

  Het “Blog” is een tegenwicht/kracht voor de [ab]Normale Media, die door de meeste mensen gelezen wordt.
  Bij die P.C-media hoef je dan niet eens verder na-te-denken, veuls te moeilijk.
  Als je ’t wel doet [ zo moeilijk is’t ook weer niet ] valt toch meteen op de eenzijdigheid, Ukraïne wat er voor en na 2014 in Donbass is gebeurt etc, nooit en te nimmer hoor je er iets over.
  De grappen [hatelijke] die altijd over Poutin worden verkondigd.
  Over de geweldige Biden in U.S en z’n criminele zoon ? ? niks. nada rien.
  Zelensky ?………….een held, eigenlijk een heilige die voor zijn volk opkomt ! ! !
  ( Heeft bijv. Rutte al eens iets gezegd over de Criminaliteit dat die wordt veroorzaakt voor groot deel door import van Asieligerts ?
  Nou hebben ze in Fr. ’t ook niet zo op met Macron [ krijgt allerlei bijnamen ] maar misschien is hij “ietsje” [kleinere lettertjes gaat niet ] eerlijker geworden in dat opzicht zodat hij afgelopen week heeft toegegeven dat de CRIMINALITEIT hier in Fr. voor groot deel wordt veroorzaakt door de import. )
  Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen:”het verbaast me eigenlijk dat meneer Bron nog steeds in de lucht is, de artikelen zullen toch door de bovenstaanden niet zo welgevallig worden beoordeeld”…..
  Ik lees hier in Fr. van Pierre Cassen en Mevr. Tasin van de “Riposte Laique” veel artikelen.
  Maar zij worden door de Fr.overheid flink tegengewerkt.
  Zij is al verschillende keren voor ’t “gerecht” moeten verschijnen.
  Misschien overkomt dat meneer Bron ook nog ’n keer………………

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s