Wat levert de afkeer van God op?

(Door: “bezorgde burger”)

Veel mensen, ook onder de lezers van geachte heer Bron, staan afwijzend ten aanzien van het geloof in God, Christus en de Heilige Geest. Dat iemand die zichzelf verrijkt over de rug van anderen God haat, is logisch. Als je alles aan elkaar liegt en letterlijk over lijken gaat om er beter van te worden, dan kun je niet verwachten dat God je gedrag goedkeurt en jou, na je dood, in de hemel verwelkomt. Een leugenaar haat de waarheid uit angst dat zijn leugens blootgesteld worden. Licht kan niet met duisternis worden gemixt. Maar de lezers van “E.J. Bron” vallen toch onder een heel andere categorie.

Want of ze hadden graag meegedaan in de zelfverrijking van de ‘elites’, maar zijn van een koude kermis thuis gekomen, of, en dat klinkt veel aannemelijker, ze hebben een rechtvaardigheidsgevoel dat hen er van weerhoudt mee te doen. Hun rechtvaardigheidsgevoel doet hen niet alleen walgen van alle ellende die de politiek, media en zichzelf verheerlijkende Gutmenschen teweegbrengen, het zet hen ook aan tot het zoeken naar en delen van de waarheid.

Mensen die tot deze categorie behoren, maar het aanbod van Christus’ genade niet accepteren, behoren tot de grootste verliezers. Ze hebben niet bewust voor het kwaad gekozen, maar het aanbod tot genade, de hemel en het eeuwige leven ook niet geaccepteerd. De zoektocht naar de waarheid maakt duidelijk dat velen compleet klaar zijn met de corruptie, zelfverrijking en gecreëerde crises, kortom met alle kwaad in de wereld. Maar de zoektocht naar de waarheid mag bij velen niet zo ver gaan dat men bij God uitkomt.

en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:32

Maar waarom niet? Waarom toegeven dat er zoiets als kwaad bestaat, maar niet kijken of er een goede macht bestaat? Heeft u buiten God sowieso al een absolute waarheid gevonden? Het constant uiteenvallen van conservatieve partijen in de politiek getuigt van een mislukt menselijk verzoek om Gods waarheid te evenaren. Iedere partij heeft zijn eigen visie op de waarheid, maar creëert zijn eigen rotte appels in de mand en valt uiteen door zijn eigen tekortkomingen.

Mensen hebben op alle fronten geprobeerd om God te vervangen. Bij God draait alles om de ziel en de mensheid heeft als alternatief psychologen en psychiaters opgeleid. Maar heeft u al eens een psycholoog of psychiater gevonden die een mens heeft genezen? Verder dan hersenspelletjes komen ze niet. Hoeveel TBS´ers lopen onterecht vrij rond en hoeveel slachtoffers hebben zij gemaakt, omdat de psychologie mensen verkeerd ‘inschat’? Heeft u al eens een psycholoog of psychiater gesproken die niet met zichzelf in de knoop zit? Ik nog niet…..

Een andere manier om God te vervangen is religie. Maar kent u een religie waarvan de geschiedkunde heeft aangetoond dat vrijwel alles wat in zijn geschriften staat uitkwam of klopte? En wat hebben moderne religies zoals milieu-activisme, LGTB-activisme, black life groeperingen, socialisme, communisme en de EU, WEF of VN bereikt? Ze hebben allemaal het karakter van een religie met hun eigen heiligen en iconen, hun beloning voor goed gedrag, hun boetedoening voor slecht gedrag, hun missionarissen en hun volledige toewijding. Ze beloven allemaal een betere toekomst en een fantastisch leven, maar hebben ze daar al iets van waargemaakt?

Maar als ik beweer dat er een goede macht is, gaat deze macht dan wel brengen wat alle menselijke religies beloven? Ja en nee. Als u denkt dat geloven in God zorgt voor een rijk en succesvol leven, macht en financiële rijkdom, dan moet ik u teleurstellen. Degene die daar naar op zoek is, zoekt God niet om Hem te eren, maar om van Hem te profiteren. De bekendste persoon die dat geprobeerd heeft, heette Judas en deze zit nu al bijna 2000 jaar in de hel vanwege zijn verraad. Predikanten, goeroes en sektes die vergelijkbaar beweren, staat hetzelfde lot te wachten tenzij ze zich nog tijdig bekeren.

Maar aan de andere kant biedt God u wel degelijk rijkdom en succes echter in een andere vorm. Jezus zegt in Lukas 9:23:
Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen..

Voor waarheidsgetrouwe lezers van “E.J. Bron” wordt het steeds eenvoudiger om het oude leven achter zich te laten. Als we de ‘elite’ mogen geloven en als niemand haar een strobreed in de weg legt, dan leven we straks in een controle-maatschappij waar banken, grote corporaties en de overheden precies bepalen wat en waaraan we ons geld en vrije tijd mogen spenderen. Aangezien we niets meer mogen bezitten, zullen we volledige slaaf zijn en weinig op te geven hebben.

En Jezus volgen staat steed meer in contrast met onze vervallen maatschappij. Want Jezus volgen betekent uit eigen wil Gods wetten en Bijbel volgen. En vergeet u daarbij alstublieft wat niet gelovigen en de links-liberale kerk daarover verkondigen.

Jezus, God en de Bijbel volgen betekent:

– Buren of bekenden helpen of zoals we dat in het noorden noemen; noaberhulp
(Galaten 6:2, Filipenzen 2:4, Spreuken 19:17, Lukas 6:38)
– Een bescheiden en fatsoenlijk leven lijden, je eigen kost verdienen en een ander niet tot last zijn
(1. Thessalonicenzen 4:11)
– Mensen die zich misdragen, seksueel immoreel zijn, veel drinken of drugs gebruiken en leugenaars vermijden.
(1. Korinthe 5:11)

De Bijbel telt 66 boeken en natuurlijk zijn er veel meer regels en wijsheden te noemen, maar stel dat u Christus ging volgen en u zich eerst eens aan deze regels hield. Zijn deze paar regels al niet het tegenovergestelde van hoe wereldse mensen leven? Zodra we doorhebben dat Mark Rutte ophitst en alles aan elkaar liegt, mogen we geen seconde meer naar de man luisteren en mogen we hem volgens de Bijbel niet eens in ons huis ontvangen. Christus leert ons om voor mensen zoals Rutte te bidden dat ze tot inkeer komen, maar de Bijbel leert ons ook om hen te mijden zolang ze slecht zijn.

Zijn deze regels en Bijbelse wijsheden op zich niet een Godsgeschenk dat ons ervoor behoedt foute beslissingen te nemen? Als ik me aangetrokken zou voelen tot een man, maar mij zou bekeren tot Christus, zou ik nooit Aids krijgen. Als ik leugens mijdt en geen media of politiek meer volg, neem ik geen mRNA prik waardoor ik nu nog kerngezond ben. Als ik naar kwaliteiten in een vrouw kijk die de Bijbel opsomt en zodoende een geschikte partner vind en onze relatie zo onderhoud zoals de Bijbel dit voorschrijft, dan zal het huwelijk gegarandeerd succesvol zijn. Laat een ander zijn geluk maar met een hoer beproeven, in vrouwenkleren lopen of buitenechtelijke relaties aangaan.

Hoeveel eenvoudiger en gelukkiger zou u zijn als u niet met de consequenties van slechte beslissingen in uw leven hoeft te leven. Zou het niet verschrikkelijk zijn als u zich nog amper durft te vertonen, omdat u iets op uw kerfstok heeft? Oprechtheid, een zorgeloos leven, liefdevol naar anderen, maar resoluut alle slechte invloeden afslaan, zorgt ervoor dat u echt rijk bent. Want daarmee kunt u zich overal op straat vertonen en kunt u iedereen recht in de ogen kijken. Verantwoordelijkheid nemen, een gedisciplineerd, eerlijk leven en moed en inzet wordt zeker beloond. Misschien niet in uw huidige baan, maar dan wel in de volgende. Dat zijn de zegeningen die God u geeft in uw leven als u Hem volgt.

Menselijke machten komen en gaan en dictaturen hebben een steeds kortere levensduur. De enige macht die nog niet vergaan is, maar al sinds mensenheugenis bestaat, is Gods macht. Bij Gods almacht en grootheid valt iedere menselijke macht in het niet. Is die vrees voor God geen zegen? Want als ik God vrees en bij Hem hoor, waarom zou ik dan nog enige angst hebben voor menselijke tirannie Christus belooft niet alleen een eeuwig leven, wat natuurlijk geweldig is, maar een leven dat u vrijhoudt van alle ellende waarmee slechte mensen moeten leven.

Daarom zegt Jezus in Mattheus 11:30:
Want mijn juk is gemakkelijk en mijn last is licht.

Denkt u dat u gelukkig zou zijn met een riant inkomen, terwijl u zichzelf niet meer op het platteland, in de buurt van een van de vele asielzoekerscentra of in de aardbevingsgebieden in Groningen kunt vertonen? Dat u altijd bang bent een slachtoffer van de toeslagenaffaire tegen te komen?

Christus leert ons in het gebed het ‘Onze Vader’ te bidden dat Gods wil gebeurt zowel in de hemel als op aarde. Hoe meer u gelooft en hoe meer u de Bijbel gaat volgen, hoe dichter u bij Gods hemel komt en hoe verder u van de verdorven maatschappij komt te staan. Sommigen zullen zeggen: mooi al die wijsheden, maar daar kan ik zelf ook wel op komen. Of: soortgelijke normen en waarden heb ik van thuis uit ook meegekregen. Dat kan goed zijn en dat getuigt van een goede opvoeding. Maar ik ken maar weinigen die ook doen waarin ze geloven. Want bij niet gelovigen ontbreekt het aan de vrees voor Gods oordeel en Gods kracht om door te zetten. En uit eigen ervaring weet ik dat ik veel vaker een scheve schaats reed toen ik nog niet in Christus geloofde.

En wat nou als ik uw eigen argumenten tegen u gebruik? De meeste politici zullen u zeggen dat de tijden veranderd zijn en dat zij u normen en waarden willen bijbrengen die beter bij deze tijd passen. Want wat u van uw (groot) ouders , kwetst minderheden of is schadelijk voor het milieu of houdt geen rekening met gevoelens en de cultuur van nieuwkomers die ‘hier nu eenmaal wonen’. Waarom zijn uw argumenten sterker dan die van een GroenLinkser, D66´er of een veganistische lesbische omgebouwde man met 5 boosters? En waarom zouden uw kinderen in uw standpunten geloven? Moeten ze u geloven, terwijl ze dag in dag uit op school worden geïndoctrineerd over klimaat, dierenrechten en LGTB weet ik wat propaganda. Of ziet u ook wel in dat u hier niet tegenover normale krachten staat, maar bovennatuurlijke? Zonder de kracht van God en zonder een Bijbels fundament staat u nergens in deze wereld en vrijwel iedereen zal zijn eigen machteloosheid moeten erkennen.

Ik heb medelijden met diegenen die nog in de (linkse) leugens over God, Christus en de Bijbel geloven en die het aanbod van Christus niet aannemen. Ze hebben niet geprofiteerd van alle rijkdom die misdaad, corruptie en geweld op Aarde te bieden heeft, maar lopen Christus genade mis, omdat ze de wereldse leugens over het bestaan van God wel geloofden.

Als ik u aan het twijfelen heb gebracht of als ik u kan helpen met iets dat u er van weerhoudt het genade aanbod van Christus aan te nemen, dan hoor ik het graag van u. Want ik hoop dat u inziet dat u voor de belangrijkste keuze in uw leven staat en ik wil u daar bij helpen waar ik kan.

Door:
“bezorgde burger”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

81 reacties op Wat levert de afkeer van God op?

 1. Marijke zegt:

  Nou, nou…. Deze niet-gelovige heeft helemaal geen afkeer tegen God, maar wel tegen arrogantie zoals hier tentoongespreid. Alsof niet-gelovigen alleen maar gelukkig worden van geld en macht. En alle ellende in deze wereld is natuurlijk allemaal de schuld van de niet-gelovigen… Bah, bah!

  Geliked door 5 people

 2. Olie bol zegt:

  Over er het geloof, het blijft een geloof velen zijn ons al ontvallen, het grote kringetje van vrienden en familie word steeds kleiner, tot wij zelf aan de beurt zijn om te gaan?? Het geloof. Er in nog nooit 1 iemand die terug is gekomen en heeft verteld het is daar fantastisch met al die ellendelingen die ook naar de hemel zijn gegaan. Ik wens u een mooie zondag ☕️☕️☕️

  Geliked door 2 people

 3. medicbs zegt:

  Al dat gemekker over een Goden en geloven zijn sprookjes voor de onnozelen op deze wereld en de heel slimme uitgenaste criminelen. Geloven en alles wat er aan vast zit, zijn de grootste oorzaak van haat en nijd en oorlogen op deze wereld, Altijd al geweest.

  Geliked door 5 people

  • Qvic zegt:

   De religies bestaan pas 150 jaar, dus dat altijd is relatief. Want de gehele geschiedenis is van A tot Z aan elkaar gelogen. Dat GOD nu altijd buiten ons wordt gesteld, wordt dit bewust zo geïnterpreteerd om zo gelovige te kunnen manipuleren. Om zo tegen elkaar op te zetten, als die andere niet bij jouw clubje hoorde. Maar god zit in ieder, de god die scheppend is, is de mens, is alle levende materie. GOD in hoofdletters geeft aan, dat je over doden praat of dingen, als god in kleine letters staan praat je over levende materie. Want alleen levende materie kan scheppend zijn. Dus als de bekende religies over een god hebben die ze in hoofdletters schrijven hebben zij het over de GOD van Ba Al. De GOD van de doden.

   Like

 4. Ton_hBC zegt:

  Zagen veel mensen dit maar in!

  Efeziërs 12
  Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed
  maar tegen de heerschappijen,
  tegen de machten,
  tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,
  tegen de boze geesten in de hemelen,

  De keuzes nu gemaakt, of nagelaten, zijn bepalend voor de zielenheil van ieder mens. De wijze waarop uw aandacht afgeleid wordt van God en Zijn Woord zijn satanisch. Zo ook de aangeprate afkeer.

  Prima stuk!

  Geliked door 4 people

 5. Marc zegt:

  Wellicht helpt een nog duidelijker schets van het beeld van het kwaad?

  Geliked door 2 people

 6. Harry zegt:

  Nou , bezorgde burger , nou staan m’n nekharen toch echt wel overeind !

  “ Dat iemand die zichzelf verrijkt over de rug van anderen God haat , is logisch “ .

  Nou , laat me je wat vertellen , bezorgde , onder de vrome broeders zitten de grootste misbruikers en zakkenvullers !
  Ik ben zelf ondernemer in zo’n smerige refo omgeving !
  Ik ken ze , die ondernemers , ze liegen en bedriegen , stelen zich rijk over de ruggen van hun -meestal eveneens – vrome klanten , met hun vrome praatjes en zalvend gezwam .
  Die spannen dan geen rechtszaak tegen hun opponent aan als ze bedonderd zijn , want dan krijgen ze last met meneer de dominee , want binnen je eigen clubje doe je zoiets niet ! Dan ben je een verrader , zó werkt dat !
  Dominees en ouderlingen worden dan ingeschakeld om met zalvende woorden en bijbelteksten de boel weer in het gareel te krijgen .

  Wellicht is die bijbel daarvoor wel ontworpen , om de vrome laaienlichters duizenden spreuken aan te reiken om zich te verdedigen .
  De bijbel als wetboek om het zakkenvullersgeteisem bij te staan .

  En de zakkenvuller dondert op zondag wat extra geld in de kerkenzak , om zijn geweten te sussen .
  Zó , hij is er toch weer mooi mee weggekomen !

  EN ZÓ WERKT DAT IN DIE KRINGEN !

  Wat zijn die vromen toch onnozel en schijnheilig !
  Had zaterdag nog een klant op de zaak , die als jongetje door zijn gereformeerde vader járenlang is misbruikt .
  Zijn moeder wist er van , maar hield haar muil !
  Op mijn opmerking dat ie z’ n moeder dan maar eens mee moest brengen , zodat ik daar eens een praatje mee kon maken , zei ie : nou het is te hopen dat je goed kunt graven , want ze hebben haar vier meter diep begraven !
  Laat ze dar maar lekker liggen .
  Hij is nu in de vijftig en DURFT NOG STEEDS NIEMAND TE VERTROUWEN .
  KORTOM ZIJN HELE LEVEN IS VERZIEKT !
  Nog nooit verkering gehad , werkt en gaat slapen , dát is zijn bestaan !
  Fijn volk hè?

  IK KAN ER GODVERDOMME EEN BOEK OVER SCHRIJVEN , NA EEN LEVEN LANG IN ZO’N REFO OMGEVING TE HEBBEN GEWOOND !
  DUS LAZER ALSJEBLIEFT OP MET DAT HUICHELACHTIGE GEZEIK EN PROBEER ONS NIET JOUW FANTASIE OP TE DRINGEN !
  God is een bedenksel !

  Geliked door 5 people

  • Arqeph zegt:

   Beste Harry, dank voor je bericht, je hebt een correcte vorm van misbruik geobserveerd in jou omgeving.
   Je hebt ook correct geobserveerd hoe een dominee teksten gebruikt om misbruik in zakelijke situaties maar te vergoeilijken, een probleem hier is dat in de Bijbel niet gesproken moet worden dat de andere persoon niet veroordeelt moet worden, juist wel, maar onderling dus.
   Even hetvolgende, als er als “Christenen onder elkaar” iets gebeurt; “Persoon A heeft persoon B bedrogen en bestolen”, dan lezen wij in de Bijbel dat persoon B persoon A niet voor de “niet gelovige rechters” van het land moeten slepen.
   Wat dan wel?
   Welnu, persoon A moet veroordeelt worden onder de gelovigen.

   Het oude testament leert ons wat er gebeurt met een persoon die bijv steelt.
   Als ik een koe zou stelen van iemand, slacht deze en verkoop deze en ik word gepakt, dan moet ik 5 maal de waarde van die koe aan de originele eigenaar, terugbetalen.
   Dus als iemand in die refo beweging een ander zakelijk bedondert voor 1000 euro, dan zou een Christelijke rechter eerder eisen dat persoon A dus 5000 euro moet terug betalen aan persoon B.
   Maar dat gebeurt dan weer niet.

   Misbruik maken van een persoon, zoals nieuwe testament aangeeft, is uitsluiting van de gemeenschap, het oude testament zet er zeer hoge straffen op. Vele malen hoger dan als die misbruiker van zijn zoon voor het hoog gerechtshof gesleept word en eventjes een paar jaar moet zitten.

   Je hebt duidelijk ontdekt dat er extreme corruptie heerst onder de mensen waar jij nu over spreekt. Als je mij even zou kunnen loskoppelen van dit originele artikel waar jij je ‘post’ onder gezet hebt, want ik distanchier mij van dat artikel, dan zeg ik hetvolgende;
   Je hebt volledig het recht om kwaadaardigheid in deze wereld te haten, maar is het eerlijk om een persoon te veroordelen omdat er een groep mensen is welk “onder naam gods” deze kwade dingen doen?
   Veroordeel jij een mes als iemand het gebruikt om een ander te doden? Of veroordeel jij een auto waar niets mis mee is, welk een persoon door heeft gereden, of de bestuurder van die auto?
   Daarom wil ik vragen, hoe kun je Jezus veroordelen op basis van hoe zieke refo’s in jou omgeving misbruik maken van de bijbel voor hun eigen gewin?
   Is er een mogelijkheid om Jezus Christus te leren, in plaats van de duivel te zien?
   Zoals je het uitlegt, ben jij duidelijk duivelse praktijken aan het observeren, liegen, stelen, bedriegen, misbruik, en je hebt het volste recht om hier kwaad over te zijn, maar is het dan eerlijk om Jezus daarover te veroordelen?

   Ofwel, is het eerlijk om dat als excuus te gebruiken om niet naar Jezus zijn evangelie te luisteren?

   Nogmaals, ik distanchier mij van het originele artikel, omdat ik reageer op jou bericht betekent niets in relatie tot wat ik denk van het originele artikel geschreven door mr bron.

   Met vriendelijke groet en fijne week toegewenst.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Even terzijde: het artikel werd zeer zeker NIET door dhr. Bron geschreven, maar door “bezorgde burger”!

    Webmaster

    Like

   • Beste Arqeph.
    Laat Ik even een ding duidelijk stellen.
    Als hij albestaan heeft was deze Jezus niet meer dan een min of meer anarchist die tegen de romeinse overheersing in opstand kwam en later door de zogenaamde apostelen en aanverwante aanhangers op het schild is gehesen als zoon van god.
    Hele boekwerken zijn daar al over geschreven die met succes al honderden jaren gecensureed worden door het zogenaamde enige echte geloof.
    Ondertussen is er een organisatie die schathemeltjes rijk is geworden van al die flauwe kul en deze zaken dus met liefde en plezier in stand willen houden, uiteraard met hulp van regeringen die het ook wel lekker vinden om het gepeupel dom te houden, zodat ze de burgers lekker uit kunnen blijven knijpen (kijk naar Duitsland als voorbeeld (Stichword kirchensteuer) waarbij mensen zonder het te weten belasting betalen voor de kerkgenootschappen.
    Het is al 2000 jaar misschien iets minder om mensen te knechten en hun geld afhandig te maken.
    Misschien wel eens gehoord van het feit dat de katholieke kerk een van de meest rijke conglomeraten is op de wereld???????

    Geliked door 1 persoon

   • Arqeph zegt:

    Beste Henk,
    Dat Hij bestaan heeft, word over het algemeen geaccepteerd als wij de regels aanhouden waarin bekeken word of figuren benoemt in documenten, historisch of mythologisch/fantasie zijn.

    Een anarchist is iemand welk zich tegen enig en alle vormen van authoriteit verzet, of zal verwerpen als ze dit kunnen, zoals in een democratie.
    Daarentegen onderwerpt Jezus zich volledig aan de authoriteit van de Vader.

    Ik weet niet waar je het over hebt als je spreekt over “censuur”, ik ken weinig boeken die gecensureerd worden, zoals ze bijv half/half probeerde met “mein kampf” in duitsland.
    Mag jij mij vertellen wat er wel al niet gecensureerd word.
    Even tussendoor, de RCC (roman catholic congregation) verbied de gewone man, de plebian, om de Bijbel te lezen, het word op dit moment getolereerd omdat ze water bij de wijn moeten doen, maar nog niet zo lang geleden werd je op de brandstapel gegooit als je als plebian de Bijbel zou lezen, waar heb je het over met censuur, Henk?
    Wat probeert de RCC dan te verbergen?

    Jij bent vrij om een kerkgenootschap op te zetten, Henk.
    Je hoeft niet per se in Jezus Christus te geloven om voor de regering een kerk genootschap op te zetten en gebruik te maken van de wet en regelgeving die de regering bepaalt. Of je nu moslim bent, of jood, of hindu, allemaal kan dit onder hun eigenlijke ANBI kerkgenootschap vallen en geniet je vervolgens van de voor en nadelen. Ik ken bijv een kerkgemeenschap welk ritueel drugs gebruikt, dit mag omdat het onderdeel van hun geloofsovertuiging is, terwijl die drugs in werkelijkheid verboden is in Nederland.

    Dus ik zeg, zet een anbi kerkgemeenschap op Henk, veel plezier ermee.

    Of de RCC, of de regering, of een sheikh in AE, of bill gates bent, en hoe je de wereld bespeelt, interresseert mij niet, als ik billionair was geweest had ik ook multinationals opgezet zodat ik (bijna) geen belasting meer hoef te betalen. Dat is namelijk wet, en zolang je die netjes volgt kun je alles maken en breken, of iemand dit moraal ok vind of niet, staat hier los van, de meeste die hierover klagen zijn mensen die zelf (bijna) geen moer doen en hun frustraties kwijt moeten en dan dat onderwerp als boeman gebruiken omdat ze teveel tijd over hebben in hun leven om te klagen.
    Even daar op door bordurend, jij klaagt over een organisatie, dat is onmogelijk, dat is alsof je klaagt over hoe een mes eruit ziet, of een auto, dit is opinie en je gedragen als een hond die achter een auto aan rend en in z’n banden probeert te grijpen.
    Als je ergens over wilt klagen moet je eens gaan kijken naar de mens, los van alle wereldvisies/religies/ideologieen.
    Alsof er schuld bij RCC als organisatie ligt, wat kortzichtig.

    Even ter verduidelijking, in de hoop je te laten nadenken;
    Als er geen bijbel was geweest, wie had voorkomen dat diezelfde mensen niet dezelfde streken uit zouden halen, of zullen halen?
    Denk je niet dat het een beter iets is om te kijken naar de mens en wat de mens allemaal wel niet uit-vreet?

    Macht uitoefenen middles wet en regelgeving, middels oorlog, middels landjepik, middels excorbitante belastingen, middels een mes op iemands keel leggen, middels een geloofsovertuiging.
    Daar heb je geen boek voor nodig, wat je wel kunt doen is een wereldvisie pakken, laten wij nemen, atheisme, en dan een staat eromheen bouwen. Wat in het atheisme zal voorkomen dat er geen misbruik gemaakt word van machtsposities?

    Helemaal niks zover ik weet, want er zullen altijd mensen zijn die zich niet onderwerpen aan propere moralen.

    Of men nu een bijbel of een koran gebruikt, wet en regelgeving, een wapen of zijn of haar manipulatieve natuur, om zijn of haar zondige natuur te voeden, staat los van of ze werkelijk die bijbel of die koran volgen.
    Dus voordat je gaat klagen over hoe een of andere gemeenschap misbruik maakt van zijn positie, kijk eerst eens even naar wat degene zegt waar het mee begon.
    Ofwel hetvolgende;
    Jezus Christus verteld ons dat je zijn volgers kan herkennen aan hun goede vruchten.
    Er word duidelijk uitleg gegeven in het nieuwe testament wat deze vruchten zijn.
    Dan mag jij die als peilers gebruiken om te zien of iemand werkelijk die vruchten laat zien, zo nee, dan mag jeje afvragen of zij werkelijk wel voor Jezus Christus spreken, doen wat Hij zegt en of ze Hem eigenlijk wel eens volgen.

    In relatie tot “geld afhandig maken”, ik vraag mij af hoe lang jij het volhoud als jij kennis en vaardigheden had, en de juiste vriendjespolitiek, voordat jij niet meer geld gaat vragen voor je tijd die jij in iets steekt. Hoe lang Henk? Voordat die mooie auto lonkt, of dat huis met een extra kamer, of 2, die 2 weken extra op vakantie, want je werkt zo hard, of dat leuke bootje.
    En is dit zo erg? Nee hoor, helemaal niet. Dat is namelijk jou eigen verantwoordelijkheid wat je ermee doet.
    En als mensen jou zonder teveel gezeur meer en meer geld geven, waarom zou jij stoppen met ontvangen? Je hebt het toch nodig?
    Alles wat de regering ontvangt is al uitgegeven, dus, in andere woorden, er zijn mensen geweest die bepaalt hebben dat het nodig was. Volgens eigen normen en waarden gerechtvaardigd.

    Success.

    Like

  • frank022 zegt:

   Zeg Rommel doe dat op je eigen site, alsjeblieft. Je weet wel, waar je iedereen afgooit die iets positiefs over joden, Israel, of geloof heeft..

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Voor de tweede keer: Ook reageerder Harry is “Rommel” niet!! Die komt hier niet en mocht hij ooit wel komen, dan is hij binnen een mum van tijd verwijderd!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • Olie bol zegt:

    Heer Bron. de man kan vast niet lezen. volgnes mij woont Rommel buiten Nederland ik dacht ergens in het noorden van Europa.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat hij hier niet zou kunnen reageren . . .

    Like

   • Olie bol zegt:

    👍👍👍

    Like

   • Harry zegt:

    Harry Rommel bestaat niet , Frank .
    Wees voorzichtig met voorbarige conclusies .
    En wat Rommel betreft ; vroeger was ie messcherp en humoristisch .
    Dat is allemaal verdwenen ! Ouwe zeur geworden .
    En die Duitse nick heb ik nooit kunnen begrijpen , als moffenhater .

    Ik zit hier al vele jaren opdezelfde site .
    Jij denkelijk niet , anders had je dit zelf wel gesnapt .

    Like

 7. gebochelde zegt:

  Dit moet onze grootste Farizee-er ,Geert Jan Segers maar eens goed lezen, als die vandaag uut de kerke kump! Oh, nee , dat mag die niet…..alleen de Bijbel lezen op de dag des Heeren.

  Geliked door 1 persoon

 8. Gerrit zegt:

  Heel mooi geschreven en verwoord🤗
  Dat zoiets hier geschreven mag worden meneer Bron, had ik om eerlijk te zijn niet verwacht.
  Ik wens ieder veel zegen en Gods waarheid toe😁
  Kijk om je heen en zie exact gebeuren wat de bijbel ons verteld.
  Het ga u allen goed😇

  Geliked door 2 people

 9. Keizer zegt:

  Mooi verhaal, dit zouden ze op de scholen moeten onderwijzen ipv LGHB en de boeren moeten weg

  Geliked door 1 persoon

 10. lone zegt:

  oef , BB. Ja en nee. .. ik heb gewacht met reageren [nav je vorige stukken] maar je haalt een aantal zaken door elkaar. Het is idd waar dat het accepteren van Christus een hemelse toekomst belooft , maar daarná maak je van deze wereld “een doel op zich ; een tentenkamp als een vaste verblijfplaats” [-tot aan de tijd dat iemand naar de Hemel gaat , natuurlijk] , door het beschrijven van  de voordelen (sic) van een zgn ‘heilig leven’ .Alleen : dit is NIET wat er was bedoeld , noch door Hem noch in alle profeten .Het probleem van het hedendaagse ‘christelijke evangelische stroming’ – waar jij toe behoort – is “dat ze de *helft* van het HELE verhaal begrijpen’ : nl. alleen het NT : en niet kunnen (sic) weten dat , na het accepteren van Christus , het doel NIET is ‘Hem te volgen in deze wereld’ : simpelweg omdat Hij iets ánders verlangt. zie , christenen hebben een groot probleem met het OT : ze vinden God maar bozig , en begrijpen niet veel van de profeten – en dat KLOPT : want veel is *gecorrumpeerd* , ja echt , en met een wrede bedoeling. Je weet “dat het OT en NT bij elkaar zouden móeten horen” : maar door die corruptie lukt [=lukte] dat niet !.God heeft veel profeten nodig gehad om de situatie “het eden paradijs – in de andere Werkelijkheid” te beschrijven , en hoe wij terecht kwamen op deze vijandige aarde en in dit vijandige lichaam (‘van vlees’). Hij wil dat wij eden weer terúg gaan zoeken , en noemt het herstel van eden “Mijn verbond” [het verbond van Christus betreft ‘het herstel van de ziel in de goede relatie’ : maar daarmee is Eden nog niet hersteld !].Eden was een plaats zeg maar “in de kwade dimensie maar als voorpost – bastion – van de Hemel” [dit is bv ook waarom ‘de slang’ kon doen wat hij deed] , maar dat bastion is dus gevallen, en sindsdien is Eden bezet dóor de kwade dimensie. In Jesaja zegt God tegen hen : daarom zal mijn dienaar [=Christus] naar dat land ver weg [=aarde] gaan om in dat afschuwelijke idool [=dit lichaam] te verschijnen zodat wij Hem even niet zo mooi zullen zien als hij nu is” : DIT is de reden dat hij naar deze aarde kwam – niet vanwege een paar ingebeelde abstracte ‘zonden’ .Maar omdat 600 BC Ishral niet luisterde zegt Hij “goed – maar weet wel dat de vijand mijn woorden zal verdraaien , als een vloek [sic] tot in de laatste generatie [=wij].” Hij zegt “omdat Esau Jacob [=wij] haat en niet wil dat Jacob terug zou keren naar eden” – en als je weet dat Esau (lees okk: phariseen etc als de club die de schrift héeft gecorrumpeerd !) de NWO aanvoert zie je meteen waarom alles gebeurt .Maar , zegt Hij , op ’t eind zal ik ‘het overblijfsel [of: ‘de zonen’] van Jacob wakker maken ; zij zullen zoeken wat ik écht heb gezegd : en dan zal ik handelen” – maw Openbaring begint : als de terugkeer , de transitie naar Eden. 
  .. ik durf het niet langer te maken – want EJ is altijd erg coulant ;sluit me bij hem aan en wens ieder een goede 1e advent

  Like

  • bobzelf zegt:

   lone zegt:
   27 november 2022 om 11:31

   DIT VALT DAN WAARSCHIJNLIJK GEWOON ONDER DE AFDELING

   IK GA NU EVEN EEN HALF UURTJE WARTAAL UIT SLAAN ..

   OM U IN DE WAR TE BRENGEN

   DIT BEGRIJPT TOCH ZELF . IEMAND MET EEN DWANGBUIS AAN NIET MAKKER

   MENEER GA EEN BANAAN LEZEN EN DONDERSTRAAL LEKKER NAAR JE GELOVIGE IDIOTEN

   OOM BOBOBOBOBOBOB

   Geliked door 2 people

   • Harry zegt:

    Kun je zien wat voor warboel er in zo’n door religie aangetaste schedel heerst !
    Dit is nog veel ernstiger dan de ene bijbelspreuk op laten volgen door de volgende .
    Het onderscheid tussen wél en niét gelovigen is net zoiets als de westerse maatschappij en de islamitische : HET GAAT TOTAAL NIET SAMEN !

    Like

   • bobzelf zegt:

    Harry zegt:
    12 december 2022 om 10:52

    JA HARRY EN HET WORDT STEEDS DEBIELER
    ZE KRIJGEN NU AL ZOLANG TEGENGAZZZZZZZZ

    DAT ER EERDAAGS HIER GESCHOTEN WORDT WHAHAHA

    U MAG VOOR UW MENING UITKOMEN , WIJ VAN JEZUS REDT ..JEZUS REDT
    SCHIETEN DIRECT .WHAHAHAHAHAHA

    MIJN GOD WAT EEN ZOOITJE GEHERSENSPOELDEN

    ZOU BERTUS ZE NU IEDERE ZONDAG UITNODIGEN

    ZO VAN RIJ 1 . NA EERST PAPA EFFE.

    EFFE KOMEN ZEIKEN BIJ E.J. BRON ??

    GOED PLAN ..

    IK MOET ZEGGEN . IK AMUSEER ME WEL . MET DIE EIKELS

    HUGGIE OOM BOBOBOBOBOB

    Like

 11. duinsnip zegt:

  Fijne advent

  Joh.3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;21 Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.
  22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en doopte.

  Geliked door 1 persoon

 12. bobzelf zegt:

  MAG IK ZO VRIENDELIJK ZIJN OM DEZE BEZORGDE BURGER TE VRAGEN

  OM ZIJN EIGEN GRIFFO FAMILIE TE GAAN BELEDIGEN ALS ZIJNDE “”FIJNE CHRISTELIJKE “” ?? E.P.E. figuren eerst papa effe .

  Veel mensen, ook onder de lezers van geachte heer Bron, staan afwijzend ten aanzien van het geloof in God, Christus en de Heilige Geest.

  DAT KOMT OMDAT JE HEILIGE BIJBEL BOEK DUS ZOVEEL KEER VOL LULVERHALEN STAAT DAT JE OOK LAU DE PALINGBOER ALS WIJSHEER AAN KON NEMEN

  HOUDINE DEED TROUWENS BETERE TRUCCEN MAFKEES

  KOM NOU TOCH VANAF DAG 1 LULT JE BOEK UITZIJN NEK .

  66 JAAR GELEDEN AL GVRAAGD

  KAIN EN ABEL
  4 MENSEN OP DE AARDEVOLGENS JE PAULE DE BOSKABOUTERT SPROOKJESBOEK HETZELFDE NIVEAU

  KAIN SLAAT ABEL DOOD . IK VERZIN DAT NIET GRIFFOOOO
  VLUCHT WEG

  EN START EEN VOLK ???????????????????????

  ZIT IK DAN NAAR DE EERSTE MOTHEFUCKER TE LOEREN LOSER ??

  UITLEG … 66 JAAR NIET DUS . ZELFS GEEN ANTWOORD MET UITLEG

  IN DAT SPROOKJES BOEK GELOOF JIJ . EN HET IS ALLEMAAL NORMALE MENSEN HUN SCHULD

  TIEFT TOCH OP DROEFTOETER

  JA EN DAT KOMT OMDAT JULLIE HET DUS ALLEMAAL ACHTER JE ELLEBOGEN HEBBEN . DAN WEL HYPOCRIET ZIJN ALS DE NETEN

  DE HELE WERELD WORDT GEREGEERD DOOR JODEN MET GELD LUST STELEN ROVEN BEROVEN LIEGEN ENZ .
  MOET IK EEN WASLIJSTJE FAVORIETEN JODEN OPNOEMEN ??
  ZAL MAAR NIET DOEN HE. DAN WORDT HET NACHTWERK

  DAT JE IN EEN SPROOKJESBOEK WILT GELOVEN DAT STERFT VAN DE LEUGENS EN ONWAARHEDEN MOET JE ZELF WETEN . MAAR MIJ OOM BOB DAAR GRAAG NIET MEE OPSCHEPEN

  IK VRAAG PAS 66 JAAR OM DINGEN UIT TE LEGGEN . EN HET BLIJFT BIJ U DE ELLEBOGEN WERKERS EN HUICHELAARS DAN DUS DOODSIL .

  DUS OP SCHOOL DOODSTIL
  IN DE KERK DOODSTIL .
  HIER BIJ ONS BERTUS DOODSTIL ..
  GIJ LAFAARDS EN LOSERS VAN DE WERELD

  Dat iemand die zichzelf verrijkt over de rug van anderen God haat, is logisch. ?????

  U GAAT MIJ VERTELLEN DAT IK GESTOLEN HEB . DAN WEL VERRIJKT HEB ??

  IK HEB GODVERDOMME 37 JAAR MIJN KLOTEN ER HARD WERKEND AFGEDRAAID .OM LOSERS ZOALS JOU IN LEVEN TE HOUDEN MAFKEES

  MENSEN GEHOLPEN MET WAT GELD EN HULP . DAG EN NACHT VOOR IEDEREEN OOK DE BUREN KLAAR GESTAAN MET HULP

  WIE DENK JE WEL DAT JE BENT GRIFFO ASBAK ?? ..

  MET WELK RECHT . JEZUS REDT MENTALITEIT .DENK JE GOUDEERLIJKE MENSEN AAN TE SPREKEN MET JE SPROOKJESBOEK ALS DEKKING . VOL MET LULVERHALEN

  AL s je alles aan elkaar liegt en letterlijk over lijken gaat om er beter van te worden, dan kun je niet verwachten dat God je gedrag goedkeurt en jou, na je dood, in de hemel verwelkomt.

  TEGEN WIE HEB JE HET NOU ?? DE CU ??? JE VRIENDEN . DE JUDAS ISKARIOTTEN IN DE REGERING
  LAAT JE EENS NAKIJKEN .
  IK LIEG NOOIT . JULLIE DOEN AL 5000 JAAR NIET ANDERS . ETTERBAK

  Een leugenaar haat de waarheid uit angst dat zijn leugens blootgesteld worden.

  WELKE LEUGENAAR BEDOEL JE DAN ??? MET WELK RECHT GOOI JE DEZE BESCHULDIGINGEN HIER NEER ???
  AFSCHUWELIJKE BIJBEL GESTOORDE MALLOOT

  Licht kan niet met duisternis worden gemixt. Maar de lezers van “E.J. Bron” vallen toch onder een heel andere categorie.

  MIN GOD WEL WELK RECHT DENK JE HIER TE SPREKEN . STUK ETTERBAK . EN GELOOFSWAANZINNIGE

  GEEF ANT WOORD OP MIJN GESTELDE VRAGEN HIER BIJ XANDER 2.0 WHAHAHAHAHAa

  maar dan ben je niet thuis .

  lieve aardige ouwe mensen beledigen IS JE GIFFO HOBBY ???

  IK STEL VOOR OM JE RECHTSTREEKS BIJ XANDER BINNEN TE PLEUREN

  IK HEB JE NU NETJES TOEGESPROKEN MENEER ASBAK NIVEAU ..

  WIE BEN JE DAN WEL . MET DE GELOOFSWAANZIN

  BEWIJS EENS IETS ??????

  WANNEER KOMT DIE GRAPJAS HIER LANGS . DAN HEB IK EEN AARDIG
  GESPREK MET DIE MASSAMOORDENAAR OP DIE WOLK MET EEN FLES JENEVER EN EEN BLONDE SNOL OP ZIJN SCHOOT

  EEN EVEN DOORVRAGEN WAAR HIJ AL DIE JAREN IS GEBLEVEN !!!

  DIE AL SINDS DE SINAI EN MOZES ZIJN EIGEN GELIFDE VOLK DOOD LIET VALLEN
  HET GOUDEN KALF MISTAKE ?? LEG DAT OOK EVEN UIT HIER AAN DE GEMEENTE E.J.BRON

  EN DAT EEN ?? 3500 JAAR .
  KNAP HOOR .

  DUS JEZUS REDT . IK ZOU GELIJK ZELFMOORD PLEGEN MET ZO’N LIEGEND GEDROCHT EN DAT TEGEN ZIJN EIGEN VOLK

  ZET DE GAZZZKRAAN MAAR EFFE OPEN . DIT KEER VOOR JEZELF GRAAG

  ALS JE MAZZEL HEBT KOMT MIJN OOM VLADY LANGS DIE HEM DAN NET OP TIJD DICHTDRAAIT .

  OOM GRAFZERK

  Geliked door 4 people

  • Keizer zegt:

   Niet dat ik overdreven gelovig ben maar eigenlijk ook wel. Alleen ik geloof niet alle verhalen die de ronde doen en in de bijbel staan maar betreffende kane en abel zit als volgt BOB: In die tijd werden mensen soms 250 jaar oud, die ouders van Kane en Abel hebben dus waarschijnlijk op hun honderste ongeveer nog een paar dochters gekregen en dan zou het dus wel mogelijk zijn.

   Like

   • BosscheBol zegt:

    ?

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Is dat niet een beetje hééééél naïef , Keizer ?
    Je hebt geloof en je hebt wetenschap .
    De mensen werden vroeger maar zo’n veertig , vijfenveertig jaar oud ,
    door omstandigheden , hygiëne , zorg en medische wetenschap .
    En dan wordt iemand ineens 250 jaar oud ?
    Uit een 250 jarige tiet komt nog bruikbare melk ?
    Je moet toch wel volledig van de pot gepleurd zijn om dát te geloven ?
    Zielig eigenlijk dat als je op een gevorderde leeftijd bent , dat je nóg in dit soort onzin gelooft !
    Maar ik neem je het niet kwalijk , religie doét iets met je hersenen , alle moslims zijn er knettergek door geworden .
    Vele christenen zijn al halverwege !

    Geliked door 2 people

   • bobzelf zegt:

    Keizer zegt:
    27 november 2022 om 15:47

    oooh ja. nou is het opgelost whahahahahahaa

    we verzinnen 250 jarige ouwe lul , nekt zijn vele zusjes ???

    EN STICHT EEN VOLK ???

    HIJ WORDT DAN NIET DE PLEURIS GESLAGEN DOOR ZIJN VADER OFZO .
    DIE GAF HEM WAT SCHOUDERKLOPJES ?? NEEM IK AAN IN DEEL 2 VAN UW BETOOG ??

    en DAT ZOU TOEN AL NORMAALZIJN . BENT U WOKE ??
    OF OUDERWETSE PEDOFIEL ?? OF KINDERLOKKER ??

    WHAHAHAHAHAA

    EN MET OPMERKINGEN NU NA EEN 4500 JAAR KAN IK HIER NIKS MEE ..

    WAARSCHIJNLIJK ………………….. ????

    DUS WAARSCHIJNLIJK .. KOMT ALLEEN VOOR IN SPROOKJUS BOEKEN EN OP DE EFTELING MAKKER

    DUS KOM OOK NOG EVEN MET HET GOUDEN KALF LULVERHAAL . WAT HEEFT U DAAR OP TE LIEGEN DAN WEL WEG TE MOFFELEN

    JULLIE WTEN HET GEWOON NIET. MAAR OMDAT JE VADER EN MOEDE RJULLIE IEDERE ZONDAG NAAR DE KERK GESCHOPT HEBBEN EN VOETBALLEN OP DE ZATERDAG VERENIGINGEN… . EN NAAR DE GRIFFO SCHOLEN WERDEN GESTUURD

    U BENT GEINDOCTRINEERT DOOR WAANZINNIGEN .

    U KOMT OOK NIET MET OOK MAAR 1 BEWIJSJE

    NEE . LULVERHALEN GOED PRATEN

    DAAR GAAT U HET HIER BIJ E.J. BRON NIET MEE REDDEN

    HIER LOPEN ZELFDENKENDE MENSEN ROND MET WERKENDE HERSENS EN VEEL HUMOR

    DUS DOE XANDER DE GROETEN . OF HEEFT HIJ NA JARENLANG UW WAANZIG AAN TE HOREN

    ZELFMOORD GEPLEEGD ..

    VEEL PLEZIER NOG OP UW EIGEN EFTELING

    OOM HET SPROOKJESBOS

    Geliked door 2 people

   • Blaffertje zegt:

    @Keizer.

    Kaïn en Abel 250 jaar???
    En dat gelooft u zelf?
    Droom zacht.
    Het was incest.

    Geliked door 1 persoon

  • Blaffertje zegt:

   👍🏻👍🏻👍🏻 Bob

   Like

 13. Harry zegt:

  God, God ,
  Hier kun je wel honderd keer de tegenstrijdigheden van de religie en de andere lulverhalen daarom heen onderuit halen .
  Maar jullie vromen zijn ziende blind en horende doof .
  Heb vandaag echt niet de energie om overal in te duiken , maar je moet toch wel heel onnozel zijn om de schrijver van het artikel én al dat bijbelgeleuter blindelings te geloven ?

  Geliked door 3 people

 14. techhuis zegt:

  Heel goed stuk en de waarheid ook. En Gods woord is bewaard gebleven in onze Statenvertaling en de KJV. En er zijn nog goeie Baptisten gemeentes te vinden die het juiste leren maar zijn er niet veel meer. En zorg dat u opnieuw geboren wordt mensen anders gaat u verloren…..

  Like

  • Harry zegt:

   Tjonge Techhuis ,
   Zorg dat u opnieuw geboren wordt ???
   Wat is dat voor waanzin ?
   Ik moet er niet aan dénken !
   Nou heb ik toch al last van claustrofobie , dus nógmaals geboren worden is geen optie !
   Stel je voor dat je door zo’ nauwe opening moet worden geperst in zo’n baarmoeder en je er dan na enige tijd weer zélf door naar buiten moet worstelen !
   Én maar happen naar lucht !
   IK WEET EÉN DING WÉL , JULLIE VROMEN ZIJN TOTAAL KNETTERGEK !
   God’s woord en al dat soort waanzin ; allemaal verzonnen flauwekul !
   Kom nou godverdomme eens met je twee platpoten op aarde terug , man !

   Er ís geen God , er is geen hemel , er is geen hel , er is geen duivel , het zijn allemaal verzonnen leugens en bedrog !
   Er is een aarde , er zijn zinnige mensen en er zijn leugenaars en infantielen , die ons proberen wijs te maken dat er een hemel en een hel is .
   Wie braaf is krijgt pepernoten , wie stout is de roe .
   Hoe doorzichtig wil je het hebben ?
   Het is toch om moedeloos van te worden , die infantiliteit ?

   DE WAARHEID ??? ER IS NIKS HIERNA !
   Of je dat nou aan kunt of niet .
   Op is op en dood is dood !

   Geliked door 1 persoon

 15. dutchess43 zegt:

  Wat een lange lange preek op de zondagmorgen. Ik zat er niet op te wachten.

  Geliked door 1 persoon

 16. Skarsgärd zegt:

  Wat men ook van dit soort artikelen vindt (probeer het even los te zien wat de kerken er allemaal van gemaakt hebben in de loop der tijden), de boodschap van rechtvaardigheid, vrede en medemenselijkheid zullen maar weinigen op déze site écht afwijzen denk ik. En als ik daarnaast dan het iets hierboven staande stukje zie https://ejbron.wordpress.com/2022/11/27/video-klaus-schwab-god-is-dood-en-het-wef-verwerft-goddelijke-krachten, dan weet ik wel waar ik voor zou kiezen; dat ‘Beest’ met z’n steenkolen-engels of het tegenovergestelde, het is niet zo’n moeilijke keuze voor mensen die nog mens zijn gebleven en niet zijn afgedaald tot het puur dierlijke, impulsgerichte, Dikke Ik, Aso…. de beeldspraak van ‘Het Beest’ is niet voor niets precíes zo.

  Like

  • Ravian zegt:

   Je hoeft niet te kiezen, je kunt je ook gewoon fatsoenlijk gedragen zonder dat daar een god bij van pas komt.
   Als je de belofte van de hemel, en de bedreiging met de hel, nodig hebt om je op het rechte pad te houden dan deug je niet.

   Geliked door 3 people

   • Henk der Niederländer zegt:

    Zeer zeker waar @ Ravian.
    Ik ben ook niet gelovig maar gewoon normaal doen, mensen met rust laten en bij een gehandikapte een schilderij ophangen (als voorbeeld) doe je niemand kwaad mee alleen goed.
    Leven en laten leven dus.

    Geliked door 3 people

   • Arqeph zegt:

    Ag ja, gelukkig maar dat het zwaard van damocles boven 10duizenden mensen hangt die zonder wet en regelgeving gewoon zouden roven en verkrachten.
    En moet je zien hoeveel er al gerooft word en hoeveel verkrachtingen er plaats vinden ondanks de wet en regelgeving.
    Wat is het rechte pad eigenlijk ravian?

    Like

   • Ravian zegt:

    “Wat is het rechte pad eigenlijk ravian?”

    De rovers en verkrachters ophangen.
    Heb je nog meer van die “moeilijke” vragen?

    Geliked door 1 persoon

  • Arqeph zegt:

   Veroordeel je jezelf niet met dit antwoord? Of durf jij te beweren nog nooit in jou leven iets gestolen te hebben?

   Like

 17. Niek zegt:

  Een heel verhaal geworden maar ik snap de strekking. Vanuit mijn kant zeg ik, geloof in God want hij bestaat echt en kan ook regressie aanraden om dit te bevestigen zodat je het zeker gaat weten en niet geloven zoals de meesten doen. De instituties zoals kerk, moskee,souffie, Boedah, enz,laat ze links liggen dat is foute boel. Je kunt gaan lezen maar dan moet je wel bereid zijn de weg te gaan die meerdere jaren duurt om te begrijpen dat er aan veel verhalen is gesleuteld en u eigenlijk met een autowrak te maken hebt. Tussen de regels doorlezen wat de echte bedoeling is van sommige verhalen want het is toch vreemd dat God de ene keer boos is en de andere keer zijn hart openstelt? Geloof komt vanuit het hart en niet uit het hoofd want je kunt je wel aan alle regels houden maar wil niet zeggen dat je een goed mens bent, dat is iets heel anders. Neem Jezus al voorbeeld die ze regelmatig wilde doden om wat hij deed en tegen de regels ingang maar toch God omarmde, een rare tegenstrijdigheid toch? Er is ook een spirituele wereld waarin gestreden wordt tussen goed en kwaad dus laat u niet verleiden, zoek je zwaktes en angsten uit en ga ermee aan de slag of schrijf ze op, pas dan kun je echt gaan ervaren hoe het voelt om het goede te doen en de juiste weg te bewandelen maar daar horen keuzes bij die u tot een fijn mens maken. Accepteer Jezus in uw hart en aanbid alleen de hoogste God en stop met denken dat het een oude wijze heer is want dan heb je het nog niet begrepen. En soms kan het gebeuren dat men je wil doden om je mening, nou die moet je dus bereid zijn te sterven en de Heer niet te verloochenen.

  Geliked door 1 persoon

 18. Albatros zegt:

  Bezorgde burger, diep respect voor uw bijdrage op deze site! Mogen er velen zijn die terug komen van de heilloze weg waar we op gaan. Wie weet, God mocht ons nog gedenken.

  Geliked door 1 persoon

 19. oliedom zegt:

  Mooi sprookje,
  Diezelfde gelovigen moeten eens ophouden om HUN geloof op te dringen aan andere mensen.
  Door de eeuwen heen hebben diezelfde gelovigen voor een hoop ellende gezorgd , b.v.
  In 40-45,
  In een hoop landen misbruiken van kinderen/mensen, en de verontschuldigen kwamen pas nadat mensen jaren bleven aandringen toen pas kwam er een heel klein beetje beweging in die kerkgemeenschap, maar toen waren de meeste misbruikers al op hoge leefttijd.
  En over dat islam geloof wil ik het helemaal maar niet hebben.
  Kijk nu eens goed naar die Schijnheilige, Gelovige judas Segers, daar kun je toch alleen maar verachting voor hebben.

  Geliked door 1 persoon

 20. Heavenbound zegt:

  Amen.

  Geliked door 1 persoon

 21. D.G.M.Holland zegt:

  Volgens de bijbel zijn de Joden god’s uitverkoren volk….En ook
  volgens dezelfde bijbel zei Jezus:Bidt en Uw gebed zal verhoord worden…
  6 miljoen Joden hebben gebeden, voordat ze vergast werden…
  Er gebeurt toch niets op aarde, wat god niet wil ???
  Maar de schepper maakte echter een paar foutjes, zoals:
  Hij liet Hitler geboren worden…
  Ook liet hij Mohammed geboren worden met zijn uitspraken: Doodt Joden en Christenen, waar ge ze ook vindt…

  Hou toch op de mensen de schuld te geven van alle rottigheid in de wereld.
  Alle mensen zijn gelijk, zolang ze zichzelf niet op de borst kloppen met de instelling: Ik heb het ware geloof; Ik ben goed, zij zijn slecht…
  Want zij zijn de ware hypocrieten…

  Geliked door 4 people

  • Harry zegt:

   Heerlijk om weer eens wat gezond verstand tussen deze onnozele religieuze onzin aan te treffen !

   Like

   • delamontagne zegt:

    Nog eentje voor jou op de late avond, een “nadenkertje”……….!
    Bij de Geestelijke Gezondheidszorg, de hulp, de mediator.

    Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   Nou heb ik in m’n tot nu toe “lange-leven” wel ‘ns meer diep gelovigen meegemaakt.
   Maar als je moeilijk vragen stelde wisten zij zich er altijd tussenuit te wurmen.
   Weliswaar met nietszeggende ontwijkende antwoorden, je was dus evenver.
   Een vraag bijv. waarom soms heel gelovige, kerkgaande mensen toch diep getroffen kunnen worden door ’t noodlot en ze toch gelovig blijven.
   Dan kun je verwachten dat ze toch niet “gelovig” genoeg waren of dat God hen op de proef wilde stellen, etc, etc.
   ( er is overal wel ’n antwoord op )

   Geliked door 3 people

 22. Ravian zegt:

  “Wat levert de afkeer van God op?”

  Een betere wereld?

  We hebben namelijk de god van de christenen, de god van de islamieten, de god van de socialisten, de god van de klimaatgekken, de god van de corona gelovigen, etc. enz., en ze deugen dus geen van allen.
  Het wordt tijd dat we al dat domme “geloven” eens achter ons laten en ons eens door verifieerbare feiten gaan laten leiden.

  Geliked door 3 people

 23. bobzelf zegt:

  mijn god BY de grote manitou.
  dus by belenos bij toutatis bij voorbeeld
  het sterft hier van de rehoboth en groen van prinsterer waanzinnigen

  en er is gewoon sinds 1955 1960 1965 niets verandert .

  uit je nek lullen . waazinnigen uit een fabeltjesboek aanhalen

  en IETS BEWIJZEN . ALS IS HET MAAR EEN SPLINTERTJE ??

  NADA. NIETS .

  LAATSTESTUIPTREKKING. WAS OP DE SINAI . ALS JE GELOOFT DAT JE MET BLIKSEM IN MARMER LETTERS KUNT SCHRIJVEN
  TENMINSTE ???

  WAAROM BLEEF MOZES ALS LEIDER ZO LANG WEG ?
  NOU HIJ HEEFT ZICH EEN HERNIA ZITTEN HAKKEN DAGEN EN NACHTEN

  MET DIE 15 GEBODEN .

  mogen niks. 2 x op zondag . bidden . niet buitenspelen . jezus ziet alles ?? maar optreden ??

  DUS EEN MAN DIE KANJER VAN JULLIE. LAAT EEN 6 MILJOEN JODEN VERGASSEN DOODSCHIETEN IN DOUCHE RUIMTS EN TREED NIET OP .

  WAT REDT DIE KLOOTZAK DAN EN WANNEER ???

  ALLEMAAL NIET DEUGENDE LANDGENOTEN. INCL HUN KLEIEN KINDERTJES

  GA JE KAPOT SCHAMEN BIJBEL LOVERS EN GODVERDOMME GAUW OOK

  nou die concentratie kampen was hij fan van denk ik …dan maar

  je geliefde volk de uitverkerenen mochten met miljoenen sterven vande kanjer ?????

  jezus redt ?? waar dan geloofswaanzinnigen . waar heeft hij iets gered ??

  mijn broertje van 4 in de2e wereldoorlog van difterie .

  DAAR HAD HI VAST EEN BEDOELING MEE.

  EN DAN WAT JE OOK VRAAGT .. ZE BLIJVEN 66 JAAR DOODSTIL ..
  LEGGEN NIKS UIT . ZE ZIJN GEWOON ALLEMAAL GEHERSENSPOELD

  MET WAT……. MET EEN NONSENS BOEK GESCHREVEN DOOR HUN OUDE FAMILIE OOK GESTOORD

  PROBEER HET TE LEZEN WHAHAHAHAHAHAHAHAH

  ALSOF JE HERSENDOOD BENT ..

  BERTUS WANNEER KOMT DE VOLGENDE AFLEVERING VAN JEZUS REDT

  IS XANDER GESTOPT MET ZIJN GEKKENHUIS ??
  OF HEEFT HIJ MET AL DIE LULVERHALEN ZELFMOORD GEPLEEGD ..

  EN KOMEN ZE NOU HIER BINNEN ..

  HJET MOT GODVERDOMME NIET GEKKER WORDEN HIER

  TOEGESPROKEN TE WORDEN DOOR MENSEN MET IQ .11.7. EN GEWOON HERSENDOOD DAT WIJ DE WERKPAARDEN NIET DEUGEN . ??????

  EN DAN DE REST VAN DE EPE BROTHERS
  GEEN TV KIJKEN
  NIET OP ZONDAG VOETBALLEN
  WEL JE EIGEN KINDEREN PENETREREN
  VOORIN DAARNA IN DE KERK
  ONZE GOD ZIET ALLES .
  MAAR ALS JE HEM NODIG HEBT ??

  BLIJFT DE VROEGERE LAU DE PALINGBOER

  ONVINDBAAR.

  ZELFS VOOR ZIJN EIGEN VOLK . DAN INEENS ALS KERKRATTEN TEVOORSCHIJN KOMEN OF ZIJN ZE ALLEMAAL NIEUW HIER ??

  LEUK GEDAAN BERTUS EN NOG OP ZONDAG OOK ..

  OOM CU … SGP . EN DE REST VAN DE WAANZINNIGEN

  teringggg wat een volk . die lobotomy cu griffo losers

  Geliked door 2 people

 24. bobzelf zegt:

  misschien kunnen onze nieuwe “” JEZUS REDT “”

  WANNEER IS NOG EEN RAADSEL “”” !!!!

  EVEN EEN BELLETJE GEVEN DAT DIE KLOOTZAK OP DIE WOLK ..

  DE DADERS

  VAN DIT GEBEUREN EVEN MET BLIKSEM KAN VERNIETIGEN ???

  Ut giet oan…
  Amerikaanse arts getuigt onder ede dat mRNA-injecties kinderen doden

  Twee tienerjongens sterven na injectie en de ouders zijn geschokt

  Hij verklaart dat alle mRNA-injecties onmiddellijk moeten worden stopgezet en van de markt moeten worden gehaald

  voordat er meer kinderen sterven

  NOU LAAT DIE JEZUS REDT BRIGADE HIER VAN COMPLEET HERSENDODEN EN SNIELE MENSEN

  NU MAAR EENS ACTIE ONDERNEMEN .

  WE ZITTEN HELAAS AL VEEL LANGER OP DIE MALLOOT TE WACHTEN

  KOM MAAR OP DAN . GRIFFOOS .

  REDT DE WERELD EN KILL DE DADERS !!!

  JULLIE ZIJN ZO OVERTUIGD . LAAT HET MAAR ZIEN DAN NU !!

  OOM VACCIN WUHAN . VERGIFTIGDE VLEERMUIS .

  WE LACHEN WAT AF

  Geliked door 2 people

 25. duinsnip zegt:

  Aangezien de meesten hier laten blijken het nog steeds niet te snappen plaats ik het nog maar een keer. Het gaat om het maken van een beslissing.

  Fijne advent

  De uitnodiging
  Joh.3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

  De gevolgen van de afwijzing

  19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;

  De beslissing die je leven veranderd.

  21 Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.
  22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en doopte.

  Het heeft geen zin hierover te discussiëren. Het is ja of nee.

  Like

  • bobzelf zegt:

   duinsnip zegt:
   27 november 2022 om 16:47

   BESTE GELOOFSWAANZINNIGE . HET ANTWOORD MOET NEE ZIJN ..

   HOEZO .JA LUISTER IK WEET NIET VAN WELKE PLANEET DAT JE KOMT
   MAAR EEN STORY VERZINNEN OVER JEZUS ??

   KIJK OOOOH JOZEF IK BEN ZWANGER !!!

   OJAA WAT LEUK . NIET VAN MIJ DUS !!

   NEE. VAN EEN ENGEL DES HEREN . WHAHAHAHAHAHA

   EN IN DIE LUL VERHALEN MOET IK GELOVEN ??

   hebbie er wel eens 1 gezien dan

   best sprookjes boek lover ??

   i.p.v. dat hij de dader zoekt. .. ooooh meissie wat fijn

   in welke wereld leef je dan

   kijk .. dat jozef DUS KEIHARD OP ZIJN KLAUWEN SLAAT

   EN DE DEUR NA ENIGE SECONDEN OPENGAAT

   EN JEZUS VRAAGT … HEEFT U GEROEPEN VADER .

   KIJK . DAT IS LEUK EN GEINIG MAAR JULLIE LULVERHALEN

   HANGEN ONS HIER MIJLENVER ONZE STROT UIT

   EN ALS JE BEGINT GODVERDOMME HIER

   MET DE FIJN CHRISTELIKE ZINSNEDE

   WIJ HEBBEN GELIJK EN DAT GA IK JE NU OOK NOG EVEN VINWRIJVEN

   Aangezien de meesten hier laten blijken het nog steeds niet te snappen plaats ik het nog maar een keer. Het gaat om het maken van een beslissing.

   kom je de volgende keer met een kalashnikov binnen lul ??

   WIL JE OPTIEFEN NOU . MET JE PLEURIS NEP GOD UIT EEN BOEKIE

   DANK U . VOORDAT IK JE KOP ER AF TREK

   OOM DE MAFKEZZEN OVERVAL

   Geliked door 2 people

   • Marijke zegt:

    Ik moet erg lachen om de manier waarop u zich uitdrukt Bobzelf. Ook voor mij is het een dikke NEE. Ik zie veel overeenkomsten met de islam; ook dat opdringen. En iedereen die niet met ons mee doet is stout en sluiten we uit. Niet-gelovigen zijn wel tolerant naar gelovigen, maar andersom is er nog veel winst te behalen zo te zien. Best schokkend dat dit nog in 2022 plaatsvindt.

    Geliked door 3 people

   • delamontagne zegt:

    Ik ben zo’n beetje 12-1/2 jaar ouder dan Uwes en zal dus de overgang van tijdelijke naar eeuwige wel eerder meemaken dan jij.
    Als er iets is daarboven, dan stuur ik je wel ’n “mailtje” om te laten weten hoe het er is.
    Maar ik ben bang dat je er niet zo welkom bent met je uitingen tegen al de bijbelkenners hier.
    Trouwens dat geldt voor merendeel van de reageerders.
    Deze dan maar……..

    Geliked door 3 people

   • bobzelf zegt:

    Marijke zegt:
    27 november 2022 om 20:28

    whahahhaaha , nou ik ook hoor

    ,ijn hele leven . met deze koorknapen . moeten leven

    dus als ik dan de pest inkrijg net als gisteren whahahaha

    DAN GOOI IK HEM IN MIJN ALGEMEEN BESCHAAFD ROTTERDAM MODEM

    WHAHhhahahahaha

    DIT IS VLOEIEND ROTTERDAMS VOOR BEGINNERS WHAHAHA

    EN DAAR KIJKT NIEMAND VAN OP . ZEKER NIET OP OUDERWETSE VERJAARDAGEN

    KUSSIE

    OOM BOBZELLUF

    Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    delamontagne zegt:
    27 november 2022 om 21:39

    BESTE FIJNE GEINIGE GEGOEDE VRIEND ..

    MISSCHIEN WORDT JIJ WEL 114 . GAAF TOCH ??

    MAAR ALS IK DUS BOVEN KOM EN HIJ DOET MIJ DIE MEDEDELING .. DAT ZAL IK DIE VRESELIJKE ENGE ETTERBAK TOCH EFFE OM UITLEG VRAGEN
    EN MIJN WAARHEID EFFE OPBIECHTEN . WANT NIEMAND SPREEEKT DIE LUL DUS AAN .
    ALLEMAAL DOODSBANGE MENSEN . DAT DOET GELOF MET JE .

    HIJ ZIET DUSALLES TOCH . DIE 6 MILJOEN JODEN ??

    HAD HIJ EEN VUILTJE IN ZIJN OOG.

    WANT ALS ER IEMAND NIET DEUGT IS HET DIE DRONKEN LOR DAAR BOVEN MET ZIJN LULVERHALEN

    MILJOENEN DODEN ZEER ZEKERVAN ZIJN FAVORIETE VOLK

    HIJ WAS ER NOOIT . HELEMAAL NOOIT .VOOR NIEMAND

    ZELFS MET HET GOUDEN KALF GING HIJ VRESELIJKE DE MIST IN

    SORRY ZEGGEN . ZIT ER NIET BIJ BIJ DIE KLOOTVIOOL

    VOLKOMEN ONTERECHT ZIJN VOLK NA 400 JAAR EGYPTE DE DOOD IN STUREN

    ALS JALOERSE GEK .

    EN TEVENS .WAT MOT JE BOVEN DOEN DAN 4 DOMINEES. GEEN ENKELE PASTOOR . VANWEGE DE PEDOFILIE BIJ DIE KERK
    NOU DE REST VAN DE PASTOORS . FRIEMELDEN MET KLEINE JOCHIES NET ALS IN HARRY’S BUURT

    DUS ALS IK BENEDEN KOM !!
    AL MIJN ONTDEUGENDE VRIENDEN ZITTEN DAAR ALLE LEKKERE WIJVEN .. CAFEETJE EEN NEUT EEN BANDJE MET CARNAVALSMUZIEK

    DUS IK VROEG HEM DIE GRAFZERK DUS . HOEZO BOVEN GEEN MUZIEK .

    DUS DIE ZUINIGE JOODSE FAN SPRAK , IK GA VOOR MANNETJE OF 4 TOCH GEEN BANDJE HUREN

    DUS NEE. DIE DROEFTOETER VAN DIE GRIFFOOS HIER IS MET OOM BOB NOG NIET KLAAR

    ZELDEN ZO’N ASBAK GEZIEN IN MIJN LEVEN

    HIJ KOMT . JEZUS REDT . LEG EFFE UIT WIE EN WAT DAN ..

    JE ZIET HIER 2 BUSSEN VOL REFO / GRIFFOOS. EN ALLEEN MAAR GELUL . EN EEN FATSOENLIJK ANTWOORD ??

    NIETS NOPPES NADA DUS

    DIKKE HUG OUDE VRIEND .

    IK GA MET DIE OUWE DOZEN EFFE DE TRAP SOPPEN EN DE HAL SCHOONMAKEN

    MIJN MA OCHTEND JOPPIE WHAHAHAHA

    OOM BOBzELLUF

    Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Laten we het op NÉÉ houden en val ons niet meer lastig met die religieuze onzin !
   Het heeft inderdaad geen zin hierover te discussiëren .
   We hebben wel wat beters te doen !

   Wat mankeer je toch als je achter die Bijbelse waanzin aan loopt !

   Geliked door 1 persoon

  • Blaffertje zegt:

   @duinsnip.

   Toen ik het verhaal hoorde van de onbevlekte ontvangenis dacht ik ‘wie verneukt nou wie’.
   “En de engel Gabriël kwam over haar en het werd donker”.
   Moet ik dan nog uitleggen wie haar zwager geeft gemaakt?
   En die arme Jozef maar in dat smoesje van haar geloven die arme sukkel.

   Geliked door 2 people

   • Htskday zegt:

    @Blaffertje,

    Há, de onbevlekte ontvangenis..
    Zelden zo’n kutsmoesje gehoord om te verhullen dat je vreemd bent gegaan..

    En jozef zag dat het goed was..
    Whahahaa… wat een lul..

    Geliked door 1 persoon

 26. Htskday zegt:

  Het lijkt wel oorlog in de comments..
  De beminde bijgelovigen tegen de nuchtere mensen.
  Ik vind het best wel grappig, maar,.. vele oorlogen zijn écht zo begonnen..

  Er “bestaan” duizenden goden en religies, maar mijn god is de beste..

  https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/137893-religies-de-grote-vijf-geloven-en-hun-leefregels.html

  Alle religies hebben één ding gemeen..
  De kudde onder contrôle houden, en verdeeldheid zaaien, verdeel en heers.. meer is het niet.

  Ik heb maar een heel klein stukje gelezen en ik zag al direct dat o.a. de ongelovige nuchtere mensen héle slechte mensen zijn…..
  Gelijk afgeknapt..

  De “bezorgde burger” is helemaal niet bezorgd maar loopt hier bewust de boel op te naaien en verdeeldheid aan het zaaien..

  Wilt u met uw “vredelievende” god wéér oorlog?

  Aan één religie van de vrede hebben we méér dan genoeg!

  Geliked door 3 people

 27. Dewaere zegt:

  Ik heb nog nooit zoveel reacties op een artikel gezien hier en ieder probeert zijn / haar gelijk zo hard mogelijk en met veel energie uit te schreeuwen.
  Men is blijkbaar vergeten dat de echte tegenstrevers niet bij aanhangers zitten maar bij heel andere figuren. Als jullie die energie nu eens gebruiken daartégen, maar dat gebeurd niet, want daar zijn jullie bang voor of bang voor het eigen hachje. Het is lachwekkend en triest tegelijk, daarom vinden mensen in nederland alles goed en kan alles maar erger en erger worden, er is nog niet eens een flinke oppositiepartij, allemaal splintertjes van splintertjes, nederlanders kunnen geen hoofd- van bijzaken onderscheiden.

  Like

 28. boorzalf zegt:

  En wie heeft de bijbel wel eens gelezen van a tot z. ……..niemand?, dacht ik al. Ik ook niet trouwens. Wel typisch als het over de bijbel en over Jezus gaat gelijk de aanval wordt ingezet. Die Jezus moet dan wel een heel bijzonder mens geweest zijn denk ik dan maar.

  Like

 29. J.v.d.Heijden zegt:

  Pierre Jacques Vinken: geloven is verkeerd gebruik van de hersenfunctie.
  http://www.maxpam.nl/2011/10/interview-met-pierre-vinken/

  Like

 30. Pingback: Reacties “Wat levert de afkeer van God op?” | E.J. Bron

 31. scorpio zegt:

  Marijke, de tolerantie in de comments is ver te zoeken en van BOBZELF krijg
  ik de indruk dat hij denkt dat alle mensen die voor de huidige kwalijke
  toestanden in de wereld verantwoordelijk zijn , grefos zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s