Rellen door moslims in België en Nederland na Marokko´s WK-overwinning: weldra overal in Europa

(Vertaling: E.J. Bron)

Sinds enkele dagen staan Europa´s media vol met berichten over de onlusten die in België en Nederland voor, tijdens en vooral na de voetbalwedstrijd tussen België en Marokko plaatsvonden. Daarbij bagatelliseren de mainstream media de onlusten meestal als “supportersrellen” – hoewel het in werkelijkheid, zoals duidelijk te zien is op beelden die de ronde doen op internet, om de gebruikelijke gewelddadige islamitische migranten scene gaat, die hier de welkome aanleiding vond om zijn machtsaanspraak in de openbare ruimte te onderbouwen.

De onlusten, die zondag vooral in Brussel, maar ook in Antwerpen en Luik plaatsvonden en gekenmerkt werden door vandalisme en enorm lichamelijk geweld, waren de ergste sinds jaren. De aanleiding – de 2”0 overwinning van Marokko op België – zou eigenlijk immers veelmeer voor vreugde en uitgelatenheid i.p.v. woede en frustratie hebben moeten zorgen. Alleen hieruit blijkt al dat het bij de onlusten in werkelijkheid niet om voetballen ging.

In Brussel, heel toepasselijk de zetel van de migratiegeile Europese Commissie, waren de toestanden het meest Apocalyptisch: plunderende Marokkanen veranderden de stad in een slagveld door met vuurwerk te gooien, winkelruiten in te gooien, auto´s te vernielen en brand te stichten.

Situatie volledig buiten controle geraakt

Straten en metrostations moesten afgesloten worden om een uitbreiding van de rellen te verhinderen. Alleen al in de Belgische hoofdstad moesten honderd politieagenten met waterkanonnen en traangas tegen de relschoppers optreden. Volgens een woordvoerster van de politie waren enkele “fans” met stokken bewapend geweest, een journalist zou “door vuurwerk in het gezicht gewond geraakt zijn”. De situatie raakte tijdelijk volledig buiten controle; pas zondagavond laat was de politie de relschoppers de baas. Er zouden ruim tien onruststokers zijn gearresteerd, was van officiële zijde te horen.

In Nederland speelden zich soortgelijke taferelen af: ook in Den Haag, Amsterdam en Utrecht vlogen de stukken eraf met stenen en molotovcocktails. In Rotterdam werden ongeveer 500 politieagenten ingezet.

Marokkanen vieren nederlaag van hun gastland

Deze geweldorgies, waarmee de Marokkanen de nederlaag van hun gastland vieren door haar steden te verwoesten en zelfs rellen te schoppen in een landen dat helemaal niets met de wedstrijd te maken had, tonen eens temeer het complete mislukken van de inspanningen om de moslims te integreren aan, die naar Europa gelokt worden door een volledig onverantwoordelijke en utopische politiek. Voor de landen, waarin ze opgenomen werden en onderhouden worden, hebben ze niets anders dan verachting over.

Totaal mislukken van de “bonte verscheidenheid”

Vooral Duitsland stimuleert steeds meer de illegale massamigratie uit hetislamitisch gebied. Onlusten zoals in België en Nederland zullen zich weldra overal daar herhalen, waar deze suïcidale politiek bedreven werd en wordt. Weldra dreigen zulke toestanden in heel Europa.

In landen zoals Polen en Hongarije, die al jarenlang aan de schandpaal staan, omdat zij dit weigeren, zal men deze ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten houden en met het oog op een eventuele toekomstige opening voor massamigratie nog voorzichtiger zijn – en zich in zijn houding bevestigd zien.

Bron:
wochenblick.at

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Rellen door moslims in België en Nederland na Marokko´s WK-overwinning: weldra overal in Europa

 1. Draco zegt:

  Ik heb een Marokkaanse collega. Zijn (hoofdschuddende) commentaar was om dat tuig allemaal af te schieten. Veel oudere Marokkaanse mensen spreken er wel degelijk schande van, maar dat krijg je niet te zien in de media.

  Geliked door 1 persoon

  • Oliedom zegt:

   Het is ook meestal het tuig (en nu met hun kinderen) wat vroeger meegekomen is , dan nu nog steeds trammelant maakt en dat ook blijft doen en DAT zooitje moet je met hun Familie en al terugsturen (lees: Deporteren) naar roots.
   Maar in, dit geworden/gemaakt, klotenlandje met deze nepregenten gaat dat nooit gebeuren en krijgen wij nog meer van dat type tuig permanent op “visite”.

   Geliked door 2 people

 2. bobzelf zegt:

  JAAAAA UKRAINE HIER
  UKRAINE DAAR
  KIJKT DAAR VLIEGT EEN ADELAAR ..

  U HAD NATUURLIJK OOK 1 JAAR EERDER WEL KUNNEN LUISTEREN …

  MAAR DAT MOCHT NIET VAN DE USA .

  DUS ??????????????????????????????????????

  ·
  Op 15 december 2021 stuurde Rusland een ultimatum naar de Verenigde Staten en de NAVO.

  Twee dagen later werd het gepubliceerd en nodigde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het Westen uit het te ondertekenen en te accepteren

  , of er in ieder geval over te gaan praten.
  ]
  Het was niet alleen niet ondertekend, maar het werd zelfs niet herkend zoals het zou moeten zijn.

  Het werd schaamteloos genegeerd, alsof het loze kreten waren van een tiener tegen een volwassene.

  Jammer, want het zou de wereld de oorlog in Oekraïne hebben bespaard, de Europeanen van dure rekeningen en de Verenigde Staten van de verschrikkelijke vernietiging en massale doden van de Derde Wereldoorlog.

  Poetin had duidelijk gemaakt wat hij wilde, en het was een redelijk verzoek. Alles wat daarna gebeurde, was opgezet om op zijn minst tot een volwassen discussie te komen op basis van deze documenten.

  Antecedenten.

  Poetin stuurde het leger naar Kazachstan, vervolgens in februari naar Oekraïne, en meer recentelijk begon zijn leger de Oekraïense infrastructuur te vernietigen, die het eerder niet had beschadigd.

  De NAVO en de Verenigde Staten hadden in december 2021 naar Poetin moeten luisteren,
  in plaats van te wachten tot december 2022.

  Alle tegenslagen van Oekraïne kwamen voort uit de subtiele “hints” van de heer Poetin, die niet eens zo geïnteresseerd was in Oekraïne.

  Laten we eens kijken wat Rusland van de Verenigde Staten verwacht.

  artikel 1
  De partijen werken samen op basis van de beginselen van ondeelbare, gelijke en niet-verkleinbare veiligheid en voor de volgende doeleinden:
  onderneem geen actie, neem niet deel aan activiteiten of ondersteun geen activiteiten die de veiligheid van de andere partij in gevaar brengen;

  nalaten veiligheidsmaatregelen uit te voeren die door elke partij zijn genomen, individueel of in het kader van een internationale organisatie,

  militaire alliantie of coalitie, die de fundamentele veiligheidsbelangen van de andere partij zouden kunnen schaden.

  artikel 2
  De partijen streven ernaar dat alle internationale organisaties, militaire allianties en coalities waarin ten minste één van de partijen participeert, zich houden aan de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties.

  artikel 3
  De partijen gebruiken het grondgebied van andere staten niet voor het voorbereiden of uitvoeren van een gewapende aanval op de andere partij of voor andere acties die de fundamentele veiligheidsbelangen van de andere partij schaden.

  artikel 4
  De Verenigde Staten van Amerika belooft een verdere oostwaartse uitbreiding van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie te voorkomen en het lidmaatschap van de Alliantie te weigeren aan staten van de voormalige Sovjets van de Unie van Socialistische Republieken.

  De Verenigde Staten van Amerika zullen geen militaire bases vestigen op het grondgebied van staten van de voormalige Unie van Socialistische Sovjetrepublieken die geen lid zijn van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, zullen hun infrastructuur niet gebruiken voor militaire activiteiten en zullen geen bilaterale militaire samenwerking ontwikkelen met hen.

  De partijen onthouden zich van het inzetten van hun strijdkrachten en bewapening, ook niet in het kader van internationale organisaties, militaire allianties of coalities, in gebieden waar een dergelijke inzet door de andere partij zou kunnen worden gezien als een bedreiging voor haar nationale veiligheid, met uitzondering van de inzet op hun eigen nationale grondgebied.

  De partijen onthouden zich van het vliegen met zware bommenwerpers die zijn uitgerust met nucleaire of niet-nucleaire wapens of het inzetten van vaartuigen voor oppervlakteoorlogvoering van welk type dan ook, ook in het kader van internationale organisaties, allianties of militaire coalities, in gebieden die respectievelijk buiten het nationale luchtruim en de nationale territoriale wateren liggen, van waaruit ze doelen op het grondgebied van de andere partij kunnen aanvallen.

  De partijen onderhouden dialoog en werken samen om mechanismen te verbeteren om gevaarlijke militaire activiteiten op en boven de volle zee te voorkomen, inclusief het overeenkomen van de maximale naderingsafstand tussen oorlogsschepen en vliegtuigen.

  artikel 6
  De partijen verbinden zich ertoe geen middellangeafstands- en korteafstandsraketten in te zetten die vanaf de grond worden gelanceerd buiten hun nationale grondgebied, noch in gebieden van hun nationale grondgebied, van waaruit deze wapens doelen kunnen aanvallen die zich op het nationale grondgebied van de andere partij bevinden.

  artikel 7
  De partijen onthouden zich van het inzetten van kernwapens buiten hun nationale grondgebied en brengen de wapens die reeds buiten hun nationale grondgebied zijn opgesteld op het moment van inwerkingtreding van het Verdrag terug naar hun nationale grondgebied.

  De partijen elimineren alle bestaande infrastructuur voor de inzet van kernwapens buiten hun nationale grondgebied.

  De partijen leiden militair of civiel personeel van niet-nucleaire landen niet op in het gebruik van kernwapens.

  De partijen voeren geen oefeningen of trainingen uit voor strijdkrachten voor algemene doeleinden, waaronder scenario’s voor het gebruik van kernwapens.

  Let op de artikelen 4, 5 en 6. Deze zijn relevant voor de casus Oekraïne.

  Laten we nu eens kijken naar het Russische voorstel aan de NAVO, te beginnen met artikel 4:

  artikel 4
  De Russische Federatie en alle partijen die respectievelijk op 27 mei 1997 lid waren van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, zullen geen strijdkrachten of bewapening inzetten op het grondgebied van een van de andere staten in Europa, naast de troepen die op dat grondgebied zijn gestationeerd als van 27 mei 1997.

  Dergelijke inzet kan, met instemming van alle partijen, in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden om een ​​bedreiging voor de veiligheid van een of meer partijen weg te nemen.

  artikel 5
  De partijen zetten geen middellangeafstands- en korteafstandsraketten op het land in in gebieden waar ze het grondgebied van de andere partijen kunnen bereiken.

  artikel 6
  Alle lidstaten van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie beloven af ​​te zien van verdere uitbreiding van de NAVO, inclusief het lidmaatschap van Oekraïne en andere staten.

  artikel 7
  Partijen die lid zijn van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie voeren geen militaire activiteiten uit op het grondgebied van Oekraïne of andere staten van Oost-Europa, de zuidelijke Kaukasus en Centraal-Azië.

  Om elk incident uit te sluiten, zullen de Russische Federatie en de partijen die lid zijn van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie geen militaire oefeningen of andere militaire activiteiten uitvoeren boven het niveau van een brigade in een gebied van de overeengekomen breedte en configuratie op beide zijden van de grens van de Russische Federatie en de staten die daarmee een militair bondgenootschap zijn aangegaan, alsmede delen die lid zijn van de ‘Noord-Atlantische Verdragsorganisatie’.

  Het voorspelbare vervolg.

  Nu kunnen we allemaal begrijpen wat Poetin wil.

  Er zijn geen moeilijke of verborgen voorwaarden, alles is perfect duidelijk.

  Poetin dringt aan op het formaliseren van de voorwaarden die de heer Gorbatsjov en zijn westerse tegenhangers in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw zijn overeengekomen.

  Het Rusland van de heer Poetin wil geen gebieden of hulpbronnen van andere landen in beslag nemen.

  Wat hij voorstelt is niet het Sykes-Picot-verdrag; het is een genereus aanbod aan het Westen.

  Als de Verenigde Staten het niet accepteren, laten we dan de onvermijdelijke nucleaire vernietiging van de mensheid accepteren.

  De trotsen zullen vallen, de nederigen zullen de aarde beërven. En wat echt schokkend is, is dat al deze voorwaarden en hun redenen een jaar geleden werden vermeld, en we hadden genoeg tijd om de zaak te regelen.

  Dit verklaart het relatieve gebrek aan belangstelling van Poetin voor Oekraïne. Zelfs de terugtrekking uit Kherson baarde hem niet veel zorgen. Poetin wil Oekraïne niet annexeren, dat doet hij alleen als hij geen keus heeft.

  DUS BLIJF LEKKER GILLEN . PUTIN DID IT ..

  MIJN VRAAG AAN U . DE HERSENDODEN . IS DAN

  WAT DEED HIJ DAN ??

  HIJ ZAT DUS NOGMAALS NA 8 JAAR MINSK EN NIET LUISTEREN

  TEGEN EEN BLINDE MUUR TE PRATEN

  GROETJES OOM BOBZELLUF

  Like

 3. Peter. zegt:

  Dat ze dat pas door hebben na een voetbalwedstrijd ,geeft de onbenulligheid aan van onze regering .

  Like

 4. Steven zegt:

  Ik hoop dat ze ALLES afbreken..dan ZEIK ik in mijn broek.
  Misschein wordt er dan eens iemand wakker!!

  Like

 5. Peter. zegt:

  Net heeft lulletje Hoekstra CDA een verdrag onderschreven met Marokko,en dus wordt alles oogluikend toegelaten .

  Geliked door 1 persoon

  • Marijke zegt:

   Verdraaid! Dat is het! Waarom de boeren wél aangepakt worden, maar dit tuig niet.

   Like

  • Oliedom zegt:

   Je hebt helemaal geen verdrag nodig, gewoon effe praten (€€€€€€) koning Abdullah mohamed en het tuig kan direct terug ,de rest wordt wel intern geregeld en zonder gezeik van die rechten van de mens idioten.

   Like

 6. Beschimmeld Kaasje zegt:

  Steden bereiden zich voor op wedstrijd Marokko na rellen zondag .

  Op veel plekken in het land komen Marokkaanse Nederlanders vandaag samen om het beslissende groepsduel van Marokko op het WK voetbal te kijken. Het Marokkaanse elftal kan zich voor het eerst sinds 1986 plaatsen voor de volgende ronde. De grote steden bereiden zich voor op een volksfeest bij plaatsing, maar ook op mogelijke onrust.

  De politie in Amsterdam mag eerder dan anders ingrijpen op het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en de Burgemeester de Vlugtlaan. De gemeente heeft die plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zodat agenten onrust in de kiem kunnen smoren.

  De gemeente Den Haag kan de Schilderswijk eerder afsluiten voor verkeer om te voorkomen dat daar rellen ontstaan. Ook gaan buurtwachten en jeugdwerkers beter zichtbaar de straat op.

  Afgelopen zondag waren er rellen in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook in Brussel en Antwerpen ging het mis. Meerdere relschoppers werden gearresteerd. Bij het Mercatorplein in Amsterdam-West en op Plein ’40-’45 in Nieuw-West werd onder meer een auto in brand gestoken en vernielden mensen verkeersborden en ruiten.

  In de Schilderswijk in Den Haag gooiden mensen uit de menigte met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open. Buurtvaders wisten de boel te sussen. In Rotterdam raakten twee agenten gewond. De gemeenteraden van Rotterdam en Den Haag vergaderen vandaag over de rellen van zondag.
  Bondscoach

  De bondscoach van Marokko heeft de rellen veroordeeld en fans opgeroepen tot respect. Imam Abdeljalil Sayfaoui van een moskee in Utrecht heeft een vergelijkbare oproep aan de supporters gedaan.

  Marokko won zondag van België, mede dankzij een doelpunt van de in Rotterdam geboren Zakaria Aboukhlal. In de selectie van Marokko zitten ook Hakim Ziyech uit Dronten, Noussair Mazraoui uit Leiderdorp en Sofyan Amrabat uit Huizen.

  Elke arrestant/relschopper zo Snel mogelijk het Land uit .

  Geliked door 1 persoon

 7. delamontagne zegt:

  Een paar dagen geleden was er hier een artikel waarin werd gesteld dat er in de NL-[ de p.c ] Media, nauwelijks of heel weinig over deze incidentjes werd gesproken/ geschreven.
  ( kan ook reacties zijn geweest )
  Ik kijk/lees hier de Tillegraaf, veel was er inderdaad niet, maar………in de Fr. Media [ook TV ] werd er wel op ingegaan.
  Ook op Fr. Sites waarin men zich afvroeg……..”FRANSE ? ?, franse marocs die in steden ( banlieu de Paris ) ook dergelijke “feestvreugde” wilden betonen.
  Weghalen van de Fr. vlag bij Gemeente huis, rellen en vernielingen.
  Dus of ze nu hier in Fr, of in NL of België wonen, hun gevoelens liggen bij Maroc.
  Integreren ?, NO-WAY. Het zijn en blijven muslims en de Oumma is belangrijker dan ’t woonland waarvan ze profiteren.
  Ook in de Marokkaanse Media/ krant kwamen de “relletjes” ter sprake, en hoe………..

  De Brusselse LINKSE Burgemeester werd aangehaald.
  “Men moet vooral niet de Marokkaanse gemeenschap te schande
  maken”………..! !
  BRON:
  https://www.bladi.net/violences-bruxelles-stigmatisation-marocains,98200.html
  (( nawoord in de Maroc Media:”Na de rellen hebben onze MAROKKANEN de boel weer netjes opgeruimd ))
  zou ’t waar zijn ? ? ?

  Like

 8. Sinyo zegt:

  Daarbij bagatelliseren de mainstream media de onlusten meestal als “supportersrellen” – hoewel het in werkelijkheid, zoals duidelijk te zien is op beelden die de ronde doen op internet, om de gebruikelijke gewelddadige ISLAMITISCHE MIGRANTEN scene gaat, die hier de welkome aanleiding vond om zijn machtsaanspraak Allah Akbar in de openbare ruimte te onderbouwen.
  JIHAD……JIHAD……JIHAD……JIHAD……JIHAD……JIHAD……JIHAD……JIHAD.
  HALLA RABKA . . . HALLA RABKA . . . HALLA RABKA . . . HALLA RABKA
  WEG MET DIE KAFIRS .. KAFIRS…. ETC.ETC.

  Geliked door 2 people

 9. Boike zegt:

  Het is allemaal duivelse planning door de Khazarse Maffia, de Bilderbende, de WEF-schurken en het gore NAZI-tuig.
  En de Marokkaantjes doen het uiteraard spontaan en niet gratis.
  Het maakt allemaal deel uit van het satanische Globalisme, de Nieuwe WereldOrde, Weg Met Ons, ze greet rezet en de Oro Ab Chao (orde door chaos).
  Dat is dus “het Nieuwe Normaal”.

  Like

 10. Ravian zegt:

  Het is een islamitisch leger dat in Europa voet aan de grond heeft gekregen, en een overwinning op de Europese autochtonen, de “ongelovigen”, vieren ze met het plunderen en in de fik steken van de steden van de vijand, zoals dat in hun middeleeuwse “koeltoer” past.

  Like

 11. Léon van Duren zegt:

  HET WORDT TIJD DE TERRORISTISCHE COVID-19 PHARMA MAFFIA REGERING VAN DE SCHAAMTELOZE NIETSONTZIENDE RECIDIVERENDE WEF-BILDERBERGER MARK R. IN Z’N GEHEEL PREVENTIEF TE DETINEREN IN AFWACHTING VAN HUN BERECHTING DOOR EEN ONAFHANKELIJK NEURENBERG 2.0 TRIBUNAAL!!

  WIJ WORDEN IN ONS EIGEN LAND BEHANDELD ALS TWEEDE RANGS BURGERS!!

  Ook de VS van Amerika dreigt geruïneerd te worden door dezelfde antichristelijke transhumanistische terroristische COVID-19 pharma maffia vaccinazi’s!!

  DE WEF-BILDERBERGER MAFFIA NEONAZISTISCHE VACCINAZI’S ZIJN WEDEROM SPRINGLEVEND!!

  VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!!
  WIE ZWIJGT STEMT TOE!!

  Met vriendelijke groeten van Léon van Duren (een roepende in de woestijn van Nederland, Om SIONS wil zal ik niet zwijgen,YESHUA HAMASHIACH leeft!!)

  Haelen 6081CZ

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s