Nieuwjaarstoespraak van Vladimir Poetin: “Wij zullen ter wille van Rusland zegevieren!”

(Vertaling: E.J. Bron)

Met het oog op de speciale Russische militaire operatie in de Oekraïne heeft heeft Vladimir Poetin een ander decor voor zijn nieuwjaarstoespraak gekozen: hij bracht zijn gelukwensen aan het multinationale Russische volk niet zoals gebruikelijk tegen de achtergrond van het Kremlin, maar in kringen van militaire over. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, maakte bekend dat de nieuwjaarstoespraak van dit jaar opgenomen zou zijn bij de staf van het militaire district Zuid.

Geachte burgers van Rusland! Beste vrienden!

Het jaar 2022 loopt ten einde. Het was een jaar van moeilijke, noodzakelijke beslissingen en heel belangrijke stappen, opdat Rusland zijn volledige soevereiniteit verkrijgt en zich zodoende onze samenleving krachtig consolideert. Het was een jaar dat veel dingen rechtgezet, de moed en het heldendom van het verraad en de moedeloosheid duidelijk gescheiden heeft en heeft getoond dat er geen grotere kracht bestaat dan de liefde voor je familieleden en naasten, dan de trouw tegenover je vrienden en gevechtskameraden, dan de toewijding aan je vaderland. Het was waarachtig een jaar van keerpunten en uiterst belangrijke gebeurtenissen. Ze zijn de scheidslijn geworden, die het fundament voor onze gezamenlijke toekomst, voor onze ware onafhankelijkheid legt. En daarvoor vechten we nu. We verdedigen onze mensen op onze historische territoria, in de nieuwe regio´s van de Russische Federatie. We bouwen en richten gezamenlijk op.

Het belangrijkste is het lot van Rusland. De bescherming van ons vaderland is onze heilige plicht tegenover onze voorouders en nakomelingen. De morele en historische juistheid staat aan onze kant.

Het afgelopen jaar heeft grote en ingrijpende veranderingen voor zowel ons land als ook voor de hele wereld gebracht. Het was vervuld met zorgen, onlusten en vrees. Maar ons multinationale volk legde zijn moed en zijn waardigheid aan de dag, zoals dit in alle tijdperken van de Russische geschiedenis het geval was. In woord en daad versterkte het de verdedigers van het vaderland: onze soldaten en officieren, alle deelnemers aan de speciale militaire operatie. We wisten het altijd en we overtuigen ons er nu opnieuw van dat een soevereine, onafhankelijke en veilige toekomst van Rusland alleen maar van ons afhangt – van onze kracht en onze wil.

De westelijke elites bezwoeren ons al jarenlang huichelachtig dat hun intenties vreedzaam zouden zijn, ook met betrekking tot de oplossing van het moeilijkste conflict in de Donbas. In werkelijkheid echter stimuleerden ze grotendeels neonazi´s, die militaire en duidelijk terroristische handelingen tegen vreedzame burgers van de Donbas-Volksrepublieken voortzetten. Het Westen verbreidde leugens van vrede en bereidde zich voor op een agressie. Nu geeft het dat openlijk toe, zonder zich te generen. Daarbij worden de Oekraïne en haar volk cynisch misbruikt om Rusland te verzwakken en te splijten. Wij hebben nooit iemand toegestaan dit te doen, en zullen het niet toestaan.

Russische militairen, leden van volksmilities, vrijwilligers vechten nu voor hun geliefde vaderland, voor de waarheid en voor de gerechtigheid. Ze vechten ervoor dat vredes- en veiligheidsgaranties voor Rusland betrouwbaar gegarandeerd worden. Zij allen zijn onze helden. Ze hebben het nu het zwaarst.

Ik breng mijn hartelijke gelukwensen voor het nieuwe jaar over aan alle deelnemers van de militaire speciale operatie: aan allen, die nu in mijn buurt zijn, aan diegenen die zich nu aan het front en dichtbij het front bevinden. Aan diegenen, die nu in trainingscentra opgeleid worden om weldra deel te nemen aan de strijd. Aan diegenen, die zich nu in de ziekenhuizen bevinden of al thuis zijn, nadat ze hun plicht vervuld hebben. Aan allen, die nu in strategische eenheden waakzaam zijn, aan het hele personeel van de strijdkrachten.

Beste kameraden! Ik dank jullie voor jullie heldhaftige dienst. Ons hele reusachtige land is trots op jullie geestkracht, standvastigheid en dapperheid. Miljoenen mensen zijn met hart en ziel bij jullie. En aan de Nieuwjaar tafel zal men onvoorwaardelijk eren en op jullie toosten.

Veel dank aan allen die de gevechtshandelingen garanderen: aan chauffeurs en mensen van de spoorwegen, die leveringen naar het front mogelijk maken. Aan artsen, assistenten, verplegers en verpleegsters, die vechten voor het leven van de soldaten, gewonde burgers verzorgen. Ik bedank de ingenieurs en medewerkers van onze wapenfabrieken en andere bedrijven die nu met volle overgave aan het werk zijn. Ik bedank de bouwvakkers, die civiele objecten en versterkingen bouwen en helpen verwoeste steden en dorpen in de Donbas en in Nieuw-Rusland weer op te bouwen.

Beste vrienden! Sinds het jaar 2014, sinds de Krim-gebeurtenissen, leeft Rusland onder sancties. Maar dit jaar werd er een regelrechte sanctieoorlog aan ons verklaard. Diegenen, die deze aangewakkerd hadden, verwachtten een totale vernietiging van onze industrie, van ons financiële en verkeerswezen. Daartoe kwam het echter niet, omdat wij allemaal samen een solide bestandsvermogen geschapen hadden. Wat we op dit gebied gecreëerd hebben en creëren, richt zich juist op de versterking van onze soevereiniteit op het belangrijkste terrein: in de economie. En onze strijd om ons zelf, voor onze belangen en om onze toekomst, is zonder twijfel een inspirerend voorbeeld voor andere staten in hun streven na ren rechtvaardige multipolaire wereldorde.

Ik beschouw het als zeer belangrijk dat in het afgelopen jaar in ons volk eigenschappen zoals barmhartigheid, solidariteit en daadkrachtige hulpvaardigheid bijzonder aan betekenis hebben gewonnen. Steeds meer medeburgers voelen de behoefte om andere mensen te helpen. Ze verenigen zichzelf, zonder formele aanwijzingen. Ik wil jullie voor jullie invoelingsvermogen, en jullie goedhartigheid bedanken. Ik bedank jullie ervoor dat jullie onafhankelijk van jullie leeftijd en inkomen de gemeenschappelijke zaak mee aanpakken. Jullie organiseren opslagplaatsen en transporten om ervoor te zorgen dat onze strijders in de gevechtszone, getroffen inwoners van steden en dorpen pakketten kunnen ontvangen. Jullie brengen kinderen uit de nieuwe regio´s van de Russische Federatie naar hersteloorden.

Mijn beste mensen! Jullie leveren een reusachtige ondersteuning voor de families van de gesneuvelde strijders. Zij hebben hun leven gegeven om het leven van andere mensen te beschermen. Ik begrijp hoe zwaar hun vrouwen, zoons, dochters en hun ouders, die ware helden hebben opgevoed, het in deze Oudejaarsnacht hebben. Wij zullen ons best doen om de families van onze gesneuvelde kameraden te helpen, hun kinderen op te voeden en voor hen een waardige opleiding en een beroep mogelijk te maken. Ik deel van ganser harte jullie leed en verzoek jullie mijn oprechte woorden van ondersteuning te aanvaarden.

Beste vrienden! In alle, ook heel zware tijden heeft men in ons land het begin van het nieuwe jaar gevierd. Nieuwjaar was en blijft voor iedereen het lievelingsfeest en heeft het toverachtige vermogen om in de mensen hun beste trekken tevoorschijn te brengen, de betekenis van de traditionele familiewaarden, de energie van de grootmoedigheid, de vrijgevigheid en van het vertrouwen te multipliceren. Met Nieuwjaar willen allen hun naasten blij maken, hen aandacht en zielswarmte schenken, hen datgene schenken waarvan ze gedroomd hebben. Wij allen willen de vreugde in de ogen van onze kinderen zien en voelen hoe ontroerend dankbaar onze ouders, de oudere generatie voor onze aandacht zijn. Ze weten deze momenten van geluk te waarderen.

Beste vrienden! Nu is het gunstigste moment om alle persoonlijke grieven en misverstanden achter je te laten. En om aan jullie liefste mensen jullie tedere gevoelens, jullie liefde te tonen. Om tegen hen te zeggen hoe belangrijk het is om altijd en in alle tijden voor elkaar te zorgen. Mogen deze hartelijke woorden en voorname gevoelens ons alleen zoveel mogelijk zielskracht en vertrouwen verlenen, dat we samen alle moeilijkheden te boven komen en ons land als een groot en onafhankelijk land behouden. Voor ons bestaat er alleen maar voorwaarts. En we zullen ter wille van onze families en ter wille van Rusland zegevieren! Voor de toekomst van ons enige geliefde vaderland! Proost op het nieuwe jaar, beste vrienden! Een gelukkig jaar 2023!

Bron:
rt.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

6 reacties op Nieuwjaarstoespraak van Vladimir Poetin: “Wij zullen ter wille van Rusland zegevieren!”

 1. Olie bol zegt:

  Dat is te hopen, anders word het een blamage voor Rusland 🇷🇺

  Like

 2. bobzelf zegt:

  KIJK ROEPT OOM BOB
  DIT IS WAT IK VAN EEN LEIDER VERWACHT .

  EN GODVERDOMME , WAT ROEPT HIJ MIJN OOM ??

  Het belangrijkste is het lot van Rusland.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  De bescherming van ons vaderland is onze heilige plicht
  tegenover onze voorouders en nakomelingen.

  WAKKER NOU ????????????? BEL DIE LAMLUL PINEUKIO EFFE !!!!!!!!!!!!!!
  ·
  EIGENLIJK IS HET GEMAKKELIJK – HET IS STEEDS HET OMGEKEERDE VAN WAT ONZE WESTERSE PERS OVER DE OORLOG VERTELT 🙂 –

  LEUK INTERVIEW. 🙂

  2022 was het jaar dat Rusland altijd zonder wapens zat.

  Vanaf maart had Poetin tot en met 26 december geen munitie meer: “Rusland heeft geen raketten meer.”

  Er is verhaal na verhaal na verhaal dat Rusland altijd zonder wapens komt te zitten, maar ze raken nooit helemaal op.

  Ze moeten wat in reserve houden of wat uit hun spullen halen. Ik weet het niet.

  Dus laten we eens kijken naar het grotere probleem, Mike, van hoe en waarom deze oorlog de grote kwestie van 2022 werd.

  E. Michael Jones: Nou, een oorlog is een groot probleem.

  Maar het andere punt is dat ik nog nooit zulke schaamteloze oorlogszuchtige propaganda heb meegemaakt als nu.

  En ik moet zeggen, de Engelsen zijn in dit opzicht nog erger dan de Amerikanen.
  Schaamteloze propaganda! Van de geest van Kiev tot wat het nu ook is, de Russen hebben altijd ongelijk.

  Kevin Barrett: Vergeet de heldhaftige martelaren van Snake Island niet.

  E. Michael Jones: De martelaren van Snake Island.

  Poetin sterft aan een of andere ziekte.

  Hij blijft sterven terwijl de Russen steeds zonder wapens komen te zitten.

  Dus eigenlijk kun je alleen maar zeggen dat ze precies het tegenovergestelde van de waarheid zeggen.

  Wat ze eigenlijk zeggen is dat de NAVO bijna geen wapens meer heeft.

  De NAVO heeft de problemen met de toeleveringsketen, niet de Russen.

  Kevin Barrett: En Biden heeft een erger gezondheidsprobleem dan Poetin.

  Hij valt waarschijnlijk van de trap en bevuilt zijn broek. Dat klinkt niet als Poetin. Dat klinkt meer als Biden.

  E. Michael Jones: Het komt op het punt waarop je alleen maar hoeft om te draaien wat je in de krant leest en beseft dat alles wat ze over Rusland zeggen waar is voor de NAVO.

  Kevin Barrett: Ze probeerden zelfs Rusland de schuld te geven van het bombarderen van de Nord Stream-pijpleiding!

  Al jaren schreeuwt elke Amerikaanse leider “deze pijplijn mag niet blijven staan.

  Deze pijplijn kan niet plaatsvinden.
  Het mag niet gebeuren.
  We zullen ervoor zorgen dat het niet gebeurt!”

  En dan, oh, het ontploft. En het moet Poetin zijn die het deed.

  E. Michael Jones: Ja, dat kun je toch geloven?

  Die gozer Sikorski (die de VS bedankte voor het opblazen van Nordstream) is een complete gek. Maar hij deed iedereen een groot plezier door de bonen te morsen met deze tweet:

  Hij is getrouwd met Anne Applebaum, een van die dames van de neoconservatieve overtuiging.

  Dus hij is nauw betrokken bij de Amerikaanse propagandamachine en spoort de Polen aan tot een razernij van Russofobie.
  Wanneer gaan de Polen wakker worden en beseffen dat dit niet in hun belang is?

  Wanneer zullen de Polen wakker worden met het feit dat als je een bondgenoot bent, als je de beste bondgenoot bent, de belangrijkste, rijkste bondgenoot van de Verenigde Staten in Europa, de Verenigde Staten je zullen aanvallen en opblazen uw pijplijn, vernietigt uw economie en verwacht dat u daarin meegaat.

  Kevin Barrett: En sommige van onze kijkers betalen op dit moment hoge gasprijzen dankzij dit, ’s werelds ergste daad van ecoterrorisme ooit,

  de ergste enkele vrijlating van stoffen die de opwarming van de aarde veroorzaken in de atmosfeer.

  Maar om de een of andere reden lijken de ecofreaks die onze reguliere media domineren er niet om te geven.

  E. Michael Jones: Nou, kijk eens wie de baas is in Duitsland. Wie is de minister van Buitenlandse Zaken? Annalena Baerbock, die een Groene is.

  Kevin Barrett: Waarom houden de Groenen ervan gaspijpleidingen op te blazen en de grootste uitstoot van broeikasgassen in de geschiedenis te creëren?

  E. Michael Jones: Ik zag net een lid van het Duitse parlement tegenover Annalena Baerbock staan en zeggen:
  “Waarom onderzoeken jullie niet wie dit heeft gedaan?

  Het is nu maanden later en je vertelt ons nog steeds niet wie dit heeft gedaan.
  Waarom?

  Waarom maak je je geen zorgen over al dat methaan in plaats van koeienscheten? Er komt een enorme hoeveelheid methaan uit de pijp en niemand praat erover.

  Er is momenteel een complete crisis in Duitsland.

  Het is een natie van slaapwandelaars die op weg zijn naar hun eigen uitsterven en ze lijken maar niet wakker te kunnen worden.

  Kevin Barrett: Zo ziet het er ook voor mij uit.
  Ik weet niet zeker hoe ik het moet uitleggen.

  Nou, in termen van voorspellingen voor 2023, denk ik dat het een soort nek-aan-nekrace is tussen jou, Mike, en de Russische Medvedev, in termen van wie een ergere oorlog in 2023 voorspelt.

  GELUKKIG NIEUWJAAR. BIDT JEZUS MAAR VAN HET KRUIS .

  MET DE LEUS . IK HANG HIER AL EEUWEN . AAN SPIJKERS VAN VAN LEEUWEN ..

  DAN HOOP IK DAT MIJN OOM VLADIMIR WEER UW STRONT OPLOST

  DANK U LOSERS

  Geliked door 2 people

 3. bobzelf zegt:

  CIJFERS DIE DOOR WESTERSE LEUGENPERS LIEFST VERZWEGEN WORDEN.

  HET WESTERS PUBLIEK KRIJGT EEN VERVALST BEELD VAN DE OORLOG. I

  n onze media wordt er nog steeds volop geschreven over het lot van Oekraïense vluchtelingen. De bedoeling is medelijden op te wekken en te zorgen dat ze goed onthaald worden. Geen probleem op zich natuurlijk maar terwijl men voor die Oekraïense vluchtelingen zelfs nooddorpen bouwde bleven andere oorlogsvluchtelingen in de kou staat.
  Racisme
  Met gezinnen met kleine kinderen die de voorbije weken ‘s nachts in de bittere kou moesten buitenslapen. In veel gevallen werden ze geholpen maar dat was dan via kleinschalige lokale en spontane initiatieven. De overheid liet in veel gevallen verstek gaan.
  Het creëert categorieën onder vluchtelingen, de Oekraïners waarvoor men noodwoningen bouwt en anderen die mogen creperen of buiten in de bittere kou of in kraakpanden waar allerlei ziekten als schurft welig tieren. Racisme dus.
  Maar het is nog veel erger. Onze media overstelpen ons met verhalen over Oekraïense vluchtelingen hier in de EU maar verzwijgen bewust wat de realiteit is. Statistieken van het VN-Commissariaat voor de vluchtelingen (UNHCR) geven een gans ander beeld over die Oekraïense vluchtelingen.
  Fascistische betoging
  Het Westen, vooral de VS, de Britten, Canadezen en Duitsers, heeft sinds het einde van de tweede oorlog honderden miljoenen uitgegeven aan de opbouw van fascistische groepen komende van de collaboratiebewegingen uit WO II om zo Oekraïne en vooral de Sovjetunie te destabiliseren.
  Het resultaat is een bloedige staatsgreep, burgeroorlog en nu volop oorlog. Met als gevolg een vernield land dat bovendien uitblinkt in criminaliteit van de hoogste orde. Zelfs Nederlandse musea waren niet veilig voor hen.
  Een drama voor de bevolking. Hier een manifestatie in 2014 die door o.m. Guy Verhofstadt (Open VLD) en Hans van Baalen (VVD) werd aangemoedigd. Liberalen en Nazi’s één front!
  Terwijl het Russisch leger in februari vanuit het noorden en oosten oprukte en de vluchtelingenstromen dus bijna geheel westwaarts zouden moeten zijn blijkt dit niet zo.
  Rusland
  Volgens de UNHCR waren er op 3 oktober 2.852.395 Oekraïners naar Rusland gevlucht en 1.537.826 naar Polen (cijfers van 20 december) dus iets meer dan de helft. Derdes was Duitsland met 1.021.667 (cijfer 22/11) met Nederland 85.210 (25/1) en België 64.436 (13/12).
  Maar over die vluchtelingen naar Rusland geen woord in onze massamedia. Ze bestaan voor hen dus niet. Behalve dan om de bewering van de regering in Kiev over te nemen dat men kinderen naar Rusland had ontvoerd.
  Het is een van de duizend-en-één voorbeelden van feiten over die oorlog die de burger in het Westen, die deze oorlog in feite moet financieren, worden onthouden. Men spreekt dan van censuur.
  Uiteraard is het onmogelijk om juiste cijfers te geven over die vluchtelingenstromen. Mensen gaan van A naar B en vertellen dat niet altijd aan derden, ook niet aan overheden. Het geeft echter wel een idee hoe groot het probleem is. Maar stilaan wordt duidelijk dat die Oekraïense vluchtelingen in de EU richting de arbeidsmarkt worden gedreven.
  Een markt met een schrijnend tekort aan personeel. Is dit de ware reden waarom onze regeringen zo ‘gastvrij’ zijn bij de komst van die blanke opgeleide christenen? Oekraïne had in 1993, twee jaar na het opbreken van de Sovjetunie, meer dan 52 miljoen inwoners.
  In 2021 waren er dat volgens de Wereldbank nog 43,79 miljoen Als het er na deze oorlog nog 30 miljoen zal overhouden zal het veel zijn. De ‘vrijheid’ heeft dus zijn kost. In het Engelse jargon spreekt men over een ‘failed state’.

  Like

  • chrisdirick zegt:

   Eerst en vooral, een gelukkig en gezond Nieuwjaar gewenst Ome Bob.

   Dit is even off topic maar het gaat over iets wat je na aan het hart ligt en waar je al zovele malen vurig over oreerde.

   In het blad “Gezond Verstand” van Karel van Wolferen staan twee artikels over MH17. Het gaat over blad nummer 55 van 7-12-2022.
   Eerste artikel “Het spookgericht en de onderste steen” door Karel van Wolferen op pagina 10 en 11. Het tweede artikel “MH17 kan niet door een Buk-raket zijn neergeschoten” door Lodewijk van Maaseik op pagina 12 en 13.

   In deze artikels staat exact beschreven wat jij altijd vermeldt maar wat niet door de politiek serieus wordt genomen. Misschien dat daar nu verandering in komt. Karel van Wolferen is een gerenommeerd journalist, van Lodewijk van Maaseik weet ik enkel dat hij een auteur is die een boek heeft geschreven over MH17. Uit het artikel maak ik op dat hij ter zake deskundig is.

   Daar ik echter niet over een scan beschik kan ik deze pagina’s niet meesturen maar misschien zijn er andere lezers op deze site die “Gezond Verstand” lezen en die dit wel kunnen. Het zou leuk zijn om je eigen gelijk zwart op wit bevestigd te zien.

   Like

   • bobzelf zegt:

    chrisdirick

    NOU , GEWELDIG DANK JE WEL .. VOOR Eerst en vooral, een gelukkig en gezond Nieuwjaar gewenst Ome Bob.

    DIKKE HUG EN DIKKE KUS . OOK VAN MIJN MOOIE MEISSIE

    WAAROM MAAK IK ME ZO DRUK OVER DE MH -17 ??

    NOU PUNT 1 . .. ALS ER DUS MENSEN OP DEZE VERZIEKTE PLANEET VERGADEREN . EN BESLUITEN OM EEN NIEUWE VIJAND TE CREEREN EN DAAR DAN OMDAT HET NIET OPSCHIET. IN KIEV EN DE DONBASS

    DUS EEN AFSPRAAK TE MAKEN OM EEN VLIEGTUIG MET 298 ONSCHULDIGE MENSEN . VROUWEN EN KINDEREN GEWOON HARTSTIKKE DOOD TE SCHIETEN

    DAN GAAN BIJ MIJ ALLE NEKHAREN OVEREIND STAAN ..

    EN IS DUS RUTTE DUS MEDE SCHULDIG DAN MISSCHIEN WEL DE HOOFDSCHULDIGE. EN DIE WIST EN WEET DUS ER ALLES VAN ..

    DUS AL DAT GELUL. MET EEN WEGGEDRUKTE TRAAN EN EEN SNIK .. EN OOOH OOH OOOH WAT WAS HIJ “””GESCHOKT ‘”” ????

    HOE KAN JE DAN ALS ALLES GEREGELD IS .
    DE VLIEGROUTE TER HOOGTE VAN KIEV LATEN WIJZIGEN .
    DOOR DE TOREN OP DE KIEV LUCHTHAVEN

    2 MIGS 27/29 OP AFSPRAAK DE LUCHT IN TE STUREN
    DUS DIE STONDEN DUS STARTKLAAR TE WACHTEN ??
    KAN JE JE DIT VOORSTELLEN ??
    . DE PILOTEN DOODSCHIETEN EN DAN OMDAT HET VLIEGTUIG DUS GEWOON RECHTDOOR ZIJN ROUTE AFLEGT. EEN AIR TO AIR RAKET ER OP AFSCHIET ..

    EN IK HEB DUS ALLES . DAT WIL ZEGGEN …

    ALLE LULKOEK DIE ER DUS IN DAT MH-17 TRIBUNAAL WERD GEOPPERD. ALS BEWIJSMATERIAAL

    ALLES MAAR DAN OOK ALLES IS DUS AANGELEVERD DOOR UKRAINE ZELF .

    ALLES WAT MIJN OOM AANBRACHT. WAS ONNODIG. EN IS OOK NOOIT NAAR GEKEKEN

    WERKELIJK ALLES ……HAAL IK OME BOB BINNEN 5 MINUTEN ONDERUIT .

    HET WAS EEN BUKRAKET ?? OOH JA JOHHH. LAAT EENS ZIEN DAN ??

    8 JAAR EN 5 MAANDEN EN 16 DAGEN LATER. GALMT NOGSTEEDS DE USA KREET IN HET ROND .

    WE HEBBEN ONWEERLEGBARE BEWIJZEN ?? JA TUURLIJK WAAR DAN ??

    DE AFSCHIETPLEK VAN DE MH-17 ???
    IK HEB DE BEWIJZEN DAT DAT STUBBLE BURNING WAS. DUS BOEREN DIE HUN GRAAN STOPPELS AFFIKKEN . NORMALE GEWOONTE IN HEEL UKRAINE ..

    TEVENS IS DE WEGRIJDENDE VRACHTWAGEN MET BEWIIJS VAN OOM BOB DUS MINIMAAL 4 TOT 6 WEKEN VROEGER OPGENOMEN

    DE VLUCHTENDE VRACHWAGEN ?? RIJDT DUS VOLGENS GETUIGEN OP FILM RICHTING KIEV ??

    DAT ZAL TOCH NIET ..

    DAN DE FOTO’S VAN DE MH-17 VLEUGEL WAAR MET HET SCHEMA ERBIJ TE ZIEN IN AAN DE KOGEL BESCHADIGINGEN OP DE LINKER VLEUGEL DE MIG VAN LINKSACHTER GEKOMEN IS ..

    DE RUSSEN HEBBEN HET NAGESPEELD MET EEN TOESTEL OP DE GROND EN EEN AFGEVUURDE BUKRAKET . DAN ZIEN DE GATEN IN DE COCKPIT ER DUS COMPLEET ANDERS UIT

    GOH WAT GEK . IS GEEN BEWIJS VOLGENS DEN HAAG

    DE FABRIKANT VAN DE BUKRAKETTEN ZEI OP TV DAT DE KOP VAN DE BUKRAKET DIE GEBRUIKT ZOU ZIJN DUS HELEMAAL NIET PAST OP DE BUKRAKET WAAR ZE HET IN DEN HAAG OVER HADDEN ..

    JA. AAN WIE MOET JE HET DAN VRAGEN ??

    EN NATUURLIJK BEN IK NOG STEEDS BOOS .

    IK HEB GODG;LOEIENDE GLOEIENDE NU 9 X DE FILM EN HET VERHAAL NAAR ONS GEERT GESTUURD !!

    ANTWOORD 0 .

    IK HEB DE FILM 3 X NAAR THEIRRY GESTUURD. ANTWOORD 0

    DUS WAT IS ER DAN LOOS IN MIJN OOIT MOOISTE KLEINE LANDJE TER WERELD ??

    ALLES TOCH .

    DUS DIKKE HUG. DANK U VOOR UW GEWELDIGE REACTIE

    HEEFT U NOG IDEEN ????

    IK HEB WERKELIJK ALLES GEPROBEERD. EN SIMPEL OMDAT IK

    10 DAGEN NA DE MOORD .. MET VOORBEDACHTE RADE. DUS IN UKRAINE

    DE YOU TUBE FILM TEGENKWAM MET DE SIMPELE TEKST

    VAN EEN ONTZETTEND HUMORISTICH FIGUUR

    DIE ERBIJ HAD GESCHREVEN …….

    HOEZO .. ?? HET WAS EEN BUKRAKET !!

    DANK U . DUS OP 27 JULIE 2014 .WAS DE ONDERSTEEN AL BOVEN WATER

    BOBZELLUF

    Like

 4. Ravian zegt:

  “we zullen ter wille van onze families en ter wille van Rusland zegevieren!”

  En wij liften mee, op de bumper.
  Das koud en nat, maar brengt ons toch naar een betere toekomst.
  Bij deze dus mijn welgemeende beste wensen voor 2023, beste Russen.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s