Afschaffen horigheid in Nederland slechts 62 jaar eerder dan afschaffen slavernij in de koloniën

(Door: “Malpaso”)

Als we denken aan horigheid is ‘ons’ slavernijverleden tot halverwege de 19e eeuw weer eens actueel. In Europa kennen we de horigen en lijfeigenen. Geschiedenisboeken van ‘Nederland’, die vooral de geschiedenis van Holland beschrijven, wekken de indruk dat dit alleen maar in de middeleeuwen voorkwam, dit is echter in vele provincies tot ver ná de middeleeuwen doorgegaan. In 1860 kwam officieel de afschaffing van de slavernij in Indië, in 1863 in Suriname en Antillen. In Nederland vond de officiële afschaffing daarvan slechts 62 jaar daarvoor plaats; de erfelijke horigheid werd pas afgeschaft bij de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1798, na de Bataafse Revolutie, als gevolg van de Franse Revolutie iets eerder.

Op het agrarische platteland kwamen echt zelfstandige boeren met eigen land en vee niet zo heel veel voor. Anderen hadden er een pachtboerderij en moesten meer dan de helft van hun oogsten afstaan aan de grondbezitter. De landarbeiders vormden er de grote meerderheid. Zij moesten werken op het land van een heer of herenboer. Deze landarbeiders leefden in kleine huisjes, bij de (here)boerderij. In genoeg landelijke gebieden was het echter nog erger. Men kan dat teruglezen in oude administratieve stukken van de meer binnenlands gelegen regio’s. In 1729 maakte een rentmeester van Aefferden een lijst op van belastingen en inkomsten. Hij vermeldt daarin: “In het ambt zien we naast de gebruikelijke cijnzen nog de lijfinkomsten van lijfeigenschap en vrijkopinge”. In Limburgs Jaarboek XVIII, 1912, staat een artikel van Dominee Henrichs over lijfeigenen tot aan de Franse Tijd: “De voogdij Geldern… is vroeg in handen gekomen van de hertog van Gelre. Oorspronkelijk waren zowel een aantal mensen in de stad, maar nog meer in de dorpen horig. Zij woonden soms op laathoven, soms ook op vrije hoven. Maar het betekende dat ze in beide gevallen toebehoorden aan de voogd.” Zelfs als een horige trouwde, moest hij belasting betalen aan de heer. In de loop van de tijd kwamen er wel steeds meer mogelijkheden om zich als lijfeigene vrij te kopen, maar de bedragen daarvoor waren zo hoog, dat er zelfs kort voor de Bataafse Revolutie nog steeds lijfeigenen waren in Nederland. Zij waren gebonden aan het land waarop zij moesten werken. Uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht waren er in één hand, hun heer was ook het officiële ‘gezag’ en deed in zijn gebied ook de rechtspraak, men kon er dus niet aan ontkomen: de verhoudingen waren ‘wet’.

Een mooi gedocumenteerd voorbeeld hiervan is het geval van een zekere Jakob Passens, die ondanks draconische regels, tóch in 1738 zichzelf met vrouw en 6 kinderen kan ‘bevrijden’ van deze erfelijke horigheid. Onder deze voorwaarden:

– Het kost hem 202 rijksdaalders; (1 hectare grond kostte toen 200 gulden: 5 jaarsalarissen)
– Elk jaar moet hij de voogd (de heer) een belasting betalen van 12 stuivers
– Bij zijn dood moet er 7 gulden en 6 stuivers betaald worden
– Hun woning, bezit van de voogd moet door hen zelf onderhouden worden
– Mocht hij gaan wonen in een andere woning van de voogd dan worden zij opnieuw horigen

Deze horigheid was erfelijk, net als bij de slaven overzee. Ook in Nederland waren er mensen die werden geboren in horigheid en stierven in horigheid. Horigheid en lijfeigenschap waren andere woorden voor slavernij; die al in circa de 5e eeuw in Europa werd ingevoerd. Een systeem waarbij personen eigendom zijn van een ander persoon, alleen maar om het fortuin van de een nog te vergroten ten koste van het leven van een ander; zwart of blank maakt daarbij niets uit, het waren allebei slaven van de heer. Het kon dus zijn dat mensen, bij afschaffing hiervan met de ‘Staatsregeling voor het Bataafsche Volk’, een totale familiegeschiedenis van 12 eeuwen horigheid hadden gehad. De eerste excuses daarvoor moeten nog komen, want de bestuurders van toen zijn net zo goed de voorlopers van onze huidige Staat als in het geval van het Nederlandse slavernijverleden overzee het geval is.

Ik heb een ver familielid die de stamboom van onze hele familie heeft uitgezocht, via oude archieven en erg oude kerkarchieven. Daarin vond hij van voorouders geboorte, overlijden, huwelijk, kinderen, woonplaats en beroep; hij kon gegevens vinden tot begin 17e eeuw. Een saai lijstje, want tot circa het jaar 1800 staat er als énige beroep: landarbeider en als énige woonplaats hetzelfde dorp, pas daarna komt er variatie zowel qua beroep als woonplaats. Men kan ervan uitgaan dat in al die eeuwen die hij niet meer kon vinden deze lijst er hetzelfde heeft uitgezien, want je werd erin geboren. Niet een indrukwekkend voorgeslacht: al mijn voorouders tot ruim 200 jaar geleden hebben een vorm van horigheid gehad.

En ik denk dat dit voor vele Nederlanders met voorouders van het platteland (ooit 75% van de bevolking) niet veel anders is, behalve dan het kleine percentage daarvan dat afstamt van adel, heren, herenboeren en vrije lokale ambachten. De meeste mensen waren ook toen al níet verantwoordelijk voor slavenhandel, niet voor plantages, niet voor het vervoeren van slaven, en al zeker niet verantwoordelijk voor het hebben van slaven, omdat ze namelijk zélf in soortgelijke condities leefden. Laat die excuses voor dat vuile slavenverleden overzee maar komen van de nazaten van de kooplui, plantagehouders, aandeelhouders van de ‘Compagnieën’, die allemaal in oude archieven te vinden zijn, en die daar de basis van hun vermogens aan te danken hebben. Maar bespaar de gewone Nederlander dit soort nonsens. De grote massa ‘wij’, of ‘de’ Nederlanders zijn hier nooit verantwoordelijk voor gewéést, toen niet en nu al helemaal niet. Dezelfde types die dáár slaven verhandelden, onderdrukten en misbruikten, deden zolang ze ‘wettelijk’ de kans kregen híer précíes hetzelfde met mensen, mensen die net als slaven daar bezitloos en rechteloos waren. En die nú nóg eens verraden worden.

Door:
Malpaso”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

12 reacties op Afschaffen horigheid in Nederland slechts 62 jaar eerder dan afschaffen slavernij in de koloniën

 1. BosscheBol zegt:

  De meeste Europeanen waren horigen en dit kan in het begin van de 19de eeuw officieel wel afgeschaft zijn maar het ging in een andere vorm gewoon door.
  Rond 1800 vond in Engeland de industriële revolutie plaats. In de plaats van ambachten met handenarbeid kwam massa-productie met behulp van stoommachines. Rond 1850 landde dit idee op het vasteland.
  De hogere burgerij had het geld en de kennis om fabrieken te stichten. Deze fabrieken hadden arbeiders nodig. De horige landarbeiders en keuterboertjes leefden op het platteland in steeds grotere armoede en trokken naar de steden om in de fabrieken van de hogere burgerij te werken als … loonslaven.
  Het enige wat er echt veranderde was dat zij niet meer horigen van de adel waren maar nu horigen van de liberale fabrieksdirecteuren. De christelijke priesters deden af en toe wel een goed woordje voor de armen, maar nooit zette het zoden aan de dijk.
  Deze toestand bleef bestaan tot ongeveer 1930.

  Veel superrijken zouden graag naar de toestand van vóor 1930 terugkeren: de feodale maatschappij.

  Geliked door 3 people

  • Dewaere zegt:

   Ja dat klopt wat je schrijft Bossche, de horigen op het platteland hadden niets te zeggen maar meestal wel nog te eten van ‘de heer’, want zijn onderdanen moesten kunnen werken. Toen dat verboden werd hoefde hij ook totáál niet meer voor hen te zorgen. Door de opkomende industrialisatie na de uitvinding van de stoommachine (midden 18e eeuw) die een halve eeuw later ook naar ons land kwam was er veel werkvolk nodig in de fabrieken in de steden. De voormalige landarbeiders die niets te eten hadden trokken daarheen in hoop op verbetering van hun situatie. Die werd echter alleen nog erger, met 10 mensen in ’n eenkamerkrot of vochtige kelderwoning, wijken met smalle donkere straatjes etc. De perfecte slavernij was uitgevonden: de bazen hadden nu totaal geen zorgplicht meer voor hun werkvolk, ze werden (onder)betaald en de rest was ‘eigen verantwoordelijkheid’ (kent u ‘m nog?). Toen later in de 19e eeuw de abominabele toestand van de arbeiders doordrong tot de hogere lagen werd dit de https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_kwestie genoemd, de arbeiderskwestie. De elites zeiden toen dat dit vooral kwam omdat ‘het volk’ zoveel jenever en bier dronk en dat vooral dát tegengegaan moest worden (wijn niet, want dat dronken ze zelf), herkenbaar? Nu moet ‘het volk’ af van tabak, ongezond eten, frietkramen etc.
   Na de oorlog is het decennialang beter gegaan met die uitbuiting van het gewone volk, ook dankzij links en een paar christelijke partijen.
   Sinds déze eeuw hebben júist de partijen die zorgden voor verbetering het gewone volk verraden en misbruiken zij ze zelf. Iets wat apart genoeg Lenin vóór de Russische Revolutie al voorspelde met de term ‘salon-socialisten’ (‘salons’ waren de decadente plekken waar de rijke elite elkaat ontmoette en ontving).

   Geliked door 2 people

   • BosscheBol zegt:

    Je beschrijft heel goed de negatieve gevolgen van de trek naar de stad. Vervreemding (zie Kafka) en alcoholisme (zie oa Toulouse l’Autrec).
    Het “mooie” was, dat de loonslaven hier zelf de schuld van kregen. De dames van de rijke fabrieksdirecteuren vonden hier een mooie taak.
    De loonslaaf werkte van de vroege morgen tot de late nacht voor een karig loon, de baas was zo vriendelijk om op het fabrieksterrein een kroeg te openen waar de loonslaaf zijn geld weer aan de baas terug kon geven, en als hij dan aan lager wal was geraakt, kwam de dame hem stichtelijk toespreken. Vooral de kerk gaf dan wat armengeld. De kerk controleerde dan wél of de loonslaaf niet naar de kroeg ging en zijn vrouw zich niet hoereerde.
    Ja, het zat prachtig in elkaar… Het werd nog veel mooier toen de “aan lager wal geraakten” in de veenkolonieën te werk gesteld werden. Voor hun eigen bestwil, uiteraard. Alleen, als ze weer naar huis mochten, vervielen ze vaak weer in hun oude gedrag. Hoe zou dat toch maar komen? Dat kwam omdat ze een zwakke moraal hadden. Arm = dom = slecht vonden de rijken en men zocht naar middelen om hun aantal te beperken.

    We moeten uitkijken dat het niet wéer die kant uitgaat.

    Geliked door 2 people

 2. Rensk. zegt:

  White lives does not matter. Vraag me af als dat op de Erasmusbrug gekalkt wordt of dat dan ook als racisme wordt gezien. Vrees van niet, want die hebben een eeuwige schuld te in te lossen.

  Geliked door 1 persoon

 3. karton zegt:

  Nu ik dit allemaal lees word ik helemaal niet goed !
  Ik zit kennelijk tegen een burn-out aan !
  Mijn overgrootvader en -moeder waren zg. “horigen” !
  Ik kant heeldegaar nied mehr chewoon stypen, selfs !
  Dat komt allemaal omdat ik nú voel wat ZIJ hebben gevoeld……vreselijk !
  Graag binnen enkele dagen een bedrag op m’n rekening storten aub, dan bent ik gouw weer den aude !

  Geliked door 2 people

 4. Niek zegt:

  Dank voor je stuk, dat wist ik wel maar was onder gesneeuwd. Dank voor de opfrisbeurt.

  Like

 5. gertjan zegt:

  niet veel anders nu alleen heet het nu belasting

  Like

 6. Hovawart zegt:

  De bijbel staat al 2000 jaar vol met verhalen over slaven,……..en de Romeinen hadden al zo’n 500 jaar daarvoor slaven,…….slavernij zegt u? een excuus gekaapt door een stelletje luie handophouders….met een pigmentcomplex.

  Geliked door 2 people

 7. Meine zegt:

  Vergeet niet dat bijna alle Ieren van het platteland, voor het minste of geringste vergrijp, verbannen werden als slaaf naar de kolonien. Het was mogelijk dat een Zwarte plantagehouder (JA die bestonden ook !!) blanke slaven had.

  En vlak voor de Burgeroorlog van de Verenigde Staten, waren er meer blanke slaven (White Trash) dan negerslaven, die ook nog veel duurder waren…

  Geliked door 1 persoon

 8. Triumph 1971 zegt:

  De nederlandse belastingbetaler dus.

  Like

 9. Vilseledd zegt:

  Nog gekker: het zelfs tot 2015 voorgekomen in Abcoude (ik dacht 1984, maar de achterlijke-tijdgrens schuift altijd mee op):

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertiende_penning

  Dit zijn dus particulieren, die verder niets voor je betekenen, maar gewoon slapend rijk worden en de vrucht van je arbeid stelen met de wet in de hand.

  Like

 10. Qvic zegt:

  Nu zijn alle werkende in loondienst nog steeds loonslaven. Met als enig verschil het zogenaamd op vrijwillige basis is. Iedereen die werkt of dat nu in loondienst is of zelfstandig is een loonslaaf. Want je kunt alleen werken als jij je identificeert als de natuurlijke persoon met registratie nummer. Deze is bij onze geboorte aangifte de gecreëerde fictieve entiteit met een registratie nummer aan gemaakt door de overheid met onze gestolen namen. Want jij als levende mens bent op papier toen dood verklaard. Zolang jij in de suggestie bent, dat jij die natuurlijke persoon bent, ben jij weer een horige van de coöperatie Staat der Nederlanden en zo weer belasting plichtig bent. Dus hoezo is de slavernij afgeschaft. Je moet alles uit de kast halen om de belasting instellingen overtuigen dat jij niet die natuurlijke persoon bent, want ze gaan er klakkeloos van uit dat alle blanke autochtonen Nederlanders een horige is van de coöperatie Staat der Nederlanden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s