4/5 deel van de Europeanen: “Brussel is schuld aan de energiecrisis” – pro-kerncentrale stemming

(Door: Elmar Forster – Vertaling: E.J. Bron)

Het deel van de Europeanen dat van mening is dat de energiecrisis in de EU deels terug te voeren is op de mislukte energiepolitiek van de Europese Commissie neemt verder toe. In het jaar 2022 beschouwden nog 75% van de volwassenen de sanctiepolitiek van de Europese Commissie als fout. Dit percentage steeg tot december naar 79% – zoals blijkt uit een peiling van “Europa Project” van de Hongaarse “Századvég-stichting”. De peiling werd voor de Oekraïne-oorlog (3 januari tot 14 februari 2022) en daarna (13 oktober tot 7 december 2022) uitgevoerd.

Instemming met kernenergie toegenomen

Zo waren in de herfst van 2021 nog 26% van de Europeanen tegen kernenergie, in de herfst van 2022 daalde dit percentage naar 15% – aldus het onderzoek van de “Századvég-stichting”. De energiecrisis zou immers in de praktijk hebben laten zien dat Europa kernenergie nodig zou hebben: “Omdat ze in een continent dat met een zwaar capaciteitsgebrek geconfronteerd wordt betrouwbare, goedkope energie zonder uitstoot kan leveren”.

De afwijzing van kernenergie is in de individuele EU-lidstaten nog steeds heel verschillend, waarbij deze verschillen echter steeds kleiner worden: in Oostenrijk van 57% naar 47%, Cyprus van 41% naar 37%, Griekenland van 45% naar 30% en Portugal van 46% naar 29%.

Afwijzing van de Brusselse energiepolitiek al voor de Oekraïne-oorlog

Interessant is echter ook: al voor de Oekraïne-oorlog lieten de resultaten van de peiling zien dat het argument van de Europese Commissie dat ze haar energiepolitieke inspanningen tot nu toe zou moeten uitbreiden niet met de publieke opinie overeenkwam. Want al in de winter van 2022 maakte ¾ deel van de geënquêteerden de politiek van de Europese Commissie voor de energiecrisis verantwoordelijk.

Daarna echter werd de ontevredenheid door de Brusselse sanctiepolitiek en de daaruit resulterende prijsstijgingen nog duidelijk groter: in de herfst van 2022 gaf al 4/5 deel (79%) van de geënquêteerden aan dat de mislukte energiepolitiek van de Europese Commissie medeverantwoordelijk zou zijn.

EU-sanctiepolitiek zonder gewenst effect: Russisch bbp niet wezenlijk afgenomen

Omdat namelijk de anti-Russische energiesancties gericht zijn op export, Rusland echter al andere afnemers heeft gevonden, waaronder China.

De Brusselse logica heeft echter nog meer zwakke plekken: volgens een studie van “Oeconomus Economic Research” zou het bijvoorbeeld veel effectiever zijn om de beschikbaarheid van goederen, die een land moet importeren, te beperken.

Grote verschillen tussen de EU-landen

Het minst worden de Grieken (86%), de Kroaten (86%) en de Duitsers (85%) door dit thema gespleten. De geënquêteerden in deze landen gaven met deze percentages Brussel de schulkd van de energiecrisis.

Interessant genoeg zijn de Deense (60-40%), de Hongaarse (65-35%) en de Nederlandse (67-33%) geënquêteerden het meest gespleten . “Századvég” vermoedt dat het aandeel van 2/3 tegen 1/3 in Hongarije er vooral op terug te voeren is dat dankzij maatregelen van de staat, zoals de verlaging van de bijkomende kosten, minder mensen met de (directe) negatieve effecten van de sancties geconfronteerd worden.

Bron:
unser-mitteleuropa.com
Door: Elmar Forster

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

16 reacties op 4/5 deel van de Europeanen: “Brussel is schuld aan de energiecrisis” – pro-kerncentrale stemming

 1. karton zegt:

  “Brussel” is niet de schuld van deze energiecrisis alleen, alle ellende die over ons gekomen is sinds de EUSSR is ingericht kan terug gevoerd worden naar (niet) besluiten van “Brussel”.
  Visserij naar de kl.ten, boerenbedrijven naar de kl.ten enz.
  “Brussel” heeft er één hele grote klotenzooi van gemaakt en blijft daarmee rustig doorgaan !

  Geliked door 3 people

  • ronjaspers zegt:

   karton.Daarom is de nazi E.U. ook opgericht,om europa en de europeanen te slopen.De NWO agenda (great reset) you will own nothing, and you will be happy.

   Geliked door 2 people

   • Angélica zegt:

    Beste Ron,

    Eindelijk neem ik nu de tijd om te antwoorden op uw eerdere reacties op mijn artikelen. Dat doe ik met name omdat ik uw mening respecteer en waardering heb voor de wijze waarop u moeite doet om mij te overtuigen van uw standpunten. Maar ook omdat als ik nog wil reageren, dat nu moet gebeuren. Straks kost me een uurtje internet -met een slechte verbinding en alleen verkrijgbaar in bundels- omgerekend zo’n € 10,- / uur. De komende maanden zal ik mede daarom veel minder op het internet zitten en moeilijker kunnen reageren op dit blog.

    Vorig jaar heb ik al aangegeven dat de onderwerpen die Dhr. Bron hier publiceert en de reacties van mensen daarop, aanzetten tot denken! Bij mezelf heb ik gemerkt dat als onderwerpen over het WEF en Klaus Schwab aan bod kwamen, ik het roer al fors heb omgegooid en dat komt onder andere ook door wat u daarover schreef. De EJBron-artikelen en de commentaren van de vaste bezoekers daarop zijn heuse eye-openers voor mij geweest.

    U schrijft wel eens dat stemmen geen zin heeft omdat alles toch al is voorgekookt en partijen er niet meer toe doen. Ook verbaast u zich erover dat ik daar anders over denk.
    Ja, ik ben ervan overtuigd dat er in veel landen verkiezingsfraude wordt gepleegd en dat Fortuyn in opdracht van Den Haag is vermoord om te verhinderen dat die man premier werd. De arrogantie van de neoliberalen is stuitend: ze herhalen voortdurend hún standpunten, luisteren niet naar argumenten van andersdenkenden en zetten tegenstanders weg als rechtse wappies of als racisten / fascisten. Als mensen zichtbaar bereid zijn al zóver te gaan, zullen ze achter de schermen dingen doen waar u en ik geen weet van hebben, zelfs niet in onze ergste dromen. Ze beweren ‘verbindend’ te zijn maar sluiten juist meer mensen buiten dan wie dan ook. Globalisme en Eurofilie worden door hen verdedigd en zelfs aangenomen moties in de Tweede Kamer die dat nog een beetje afremmen, worden volstrekt genegeerd. Als Rutte Brusselse dictaten ondertekent, weigeren de regeringspartijen elk commentaar, zoals over de Europese digitale identiteit. Intussen probeert Kaag de aandacht af te leiden door te waarschuwen voor rechts-extremisme en daarmee bedoelt ze iedereen die een andere mening heeft dan zij.

    Zo bezien heeft u zeker een punt!

    Maar volgens mij kan er nog wel iets gedaan worden. Mensen van rechtse pluimage moeten gaan bijzitten bij de tellingen in stembureaus op de dag van verkiezingen. Ook gaan er veel rechtse stemmen verloren omdat een gang naar de stembus volgens velen onder hen toch geen zin heeft. (Is dat niet ook Uw mening? Kaag danste bij deze gedachte op de tafel!) Alleen als rechts een grote meerderheid haalt, kun je kleinschalige fraude opvangen. Het leven in Nederland is kennelijk nog draaglijk genoeg om niet in opstand te komen maar er broeit zeker wat en veel mensen ergeren zich aan het onrecht, de oorlog die de NAVO voert tegen Rusland, de immigratie, de discriminatie van de eigen blanke bevolking, de toenemende armoede onder met name ouderen, stikstof, de macht van Brussel, de energietransitie, zelfverrijking en corruptie, het liegen en bedriegen, Pfizer etc. etc. etc.
    Het heeft volgens mij wel degelijk zin om massaal PVV te stemmen omdat Wilders iemand is die zich niet laat ompraten. Dat heeft hij laten zien tijdens Rutte I: vasthouden aan zijn verkiezingsbeloftes vond hij belangrijker dan doorregeren met de bedriegers van CDA en VVD. Hij was geen wegloper maar eerlijk naar zijn kiezers toe en standvastig!
    Toen ik nog in NL woonde, heb ik me verbaasd over de enorme aanhang van GL en D66 onder studenten in o.a. Utrecht en de commentaren die afgestudeerde academici hadden op grote maatschappelijke vraagstukken: ze verkochten letterlijk onzin, geloofden leugens en keken weg voor onsmakelijke feiten. Hun dédain en arrogantie zijn enorm: https://ejbron.wordpress.com/2022/02/19/morele-superioriteit/ of https://ejbron.wordpress.com/2022/11/08/schijnheilig-hypocriet-en-huichelachtig-tot-op-het-bot/
    Oog hebben voor de dagelijkse problemen van ‘het plebs’ doen ze niet en alleen hún mening is juist! (Overigens: Bèta’s denken meestal genuanceerder na over dingen dan ‘sociale wetenschappers’ zie Plasterk)
    Ja, de regering is corrupt, ondemocratisch en voert WEF-beleid uit en de haat tegen conservatieve mensen (lees: anti-linksneoliberaal) is zo enorm dat ze blanke Nederlanders liever verruilen voor immigranten. Dat is knettergek en helaas zie je linkse neoliberalen overal op de tafel dansen, dus ook waar ik woon.

    Binnenkort ben ik enkele maanden van ‘huis’ om mee te doen aan een onderzoek naar de gevolgen van illegale (milieu)praktijken en inmiddels is al bekend dat de overheid de resultaten van een vorig onderzoek heeft laten verdwijnen. In het verleden zijn stakingen van het havenpersoneel al eens de kop ingedrukt door diezelfde overheid door 200 militairen afkomstig uit het ‘moederland’ in te zetten om de rust te herstellen… (Lees: de belangen van de corrupte regering die bijna 16.000 km verder weg zetelt, veilig te stellen.) Die regering heeft zich in de vorige eeuw ook al monsterlijk gedragen en kankerexplosies veroorzaakt met vele doden tot gevolg. Maar dat terzijde.
    Het punt dat ik wilde maken is, en het staat nu al vast, dat ik te maken zal krijgen met corrupt en uitgelezen verfijnd crapule. Vorig jaar op Mayotte, dat gematigd islamitisch is, (ja, dat bestaat echt) werd er door de overheid alleen maar meegewerkt om sneller resultaten te boeken en werden de aangeleverde adviezen als goedbedoelde hulp dankbaar geaccepteerd.
    Bij grotere projecten wordt er als voorbereiding op de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, altijd een PI gedaan, een vooronderzoek om de benodigde apparatuur en materialen alvast vooruit te kunnen sturen en om een schatting te maken van de projectkosten.
    Een collega bracht zodoende rapporten boven tafel die geheim hadden moeten blijven. (Kennelijk weet niet elke ambtenaar hoe hij zich dient te gedragen als er zaken moeten worden weggemoffeld en alleen oudere ambtenaren kennen de finesses en de fijne kneepjes van het vak en weten hoe corruptie werkt. Daarom is een lange inwerkingsperiode ook van groot belang en als de ervaren rotten vanwege hun pensioen vervangen worden door jonkies, ontstaan er steevast ‘problemen voor de overheid’.) Officieel is er zelfs nooit eerder onderzoek gedaan want het kostenoverzicht van het vorige onderzoek is nergens terug te vinden. (Daardoor is in eerste instantie de argwaan ontstaan) Uit de rapporten (die officieel niet bestaan) bleek dat er veel geld bespaard is met illegale lozingen en er mensen moeten zijn omgekocht om daarmee in te stemmen. Nu wil de plaatselijke overheid (!) kennelijk alleen nog maar weten hoe hoog de concentraties zijn van de giftige verbindingen in de bodem (die t.g.v. uitspoeling inmiddels zeker fors zijn afgenomen) en in het oppervlaktewater (vanwege actuele lozingen).
    Bodemsanering, indien die n.a.v. het onderzoek noodzakelijk is, is erg kostbaar en wie gaat dat betalen? Er zullen dan vragen gesteld worden over hoe het heeft kunnen gebeuren en wie het destijds voor het zeggen had. Nu al wordt er grond te koop aangeboden en worden vuilstortplaatsen schoongemaakt en opgeruimd terwijl het eigenlijke onderzoek zelfs nog moet beginnen…
    Wedden dat we met alle egards zullen worden ontvangen en dat er meteen gepolst wordt of we willen meewerken aan het publiceren van gunstige resultaten? (De werkelijke cijfers zullen ze dan op een kladje en handgeschreven willen bekijken)
    Oh, en nee, ik heb als uitvoerder nergens invloed op.
    Oh, en nee, het maakt allemaal ook niks meer uit wat ik doe of niet doe als de NAVO doorgaat met raketten en tanks leveren aan Oekraïne. Op GeenStijl schrijft iemand: ‘Mooi zo, en nu doorpakken!’ Realiseren de Amerikaanse overheid en de EU zich niet dat Poetin op een gegeven moment zal zeggen: ‘En nu is het genoeg geweest! Ik kan het inderdaad niet tegen de hele NAVO opnemen zonder gebruik te maken van mijn meest dodelijke wapens.’
    Oekraïne en misschien wel heel Europa en vervolgens de hele wereld wachten de totale vernietiging als ze tegen Rusland blijven vechten en doorgaan met hun steeds verdergaande provocaties. Hebben de VS trouwens niet ook al iets veranderd in hun statuten m.b.t. het eventueel wel/niet als eerste mogen/willen/kunnen inzetten van nucleaire wapens?

    Ja Ron, als we doorgaan op deze ingeslagen DOODLOPENDE weg, komen er niet eens meer verkiezingen. Ik las net hierboven dat de VS zelfs de Krim willen veroveren! Ik maak me vreselijk veel zorgen omdat mijn naaste familieleden in Nederland en in Cambridge wonen. Londen en de Nederlandse havensteden horen bij de eerste doelen als er een kernoorlog uitbreekt en die kent alleen maar verliezers. Toch wordt daar op aangestuurd door de huidige machthebbers, die volslagen krankzinnig geworden zijn.

    Geliked door 1 persoon

   • ronjaspers zegt:

    Angelica.Ik wil bij u of de reageerders absoluut niet de indruk wekken dat ik een orakel of allesweter of beterweter ben.Ik heb een heel sterk instinct voor goed en slecht en of dat iets of iemand niet te vertrouwen is.Ik ben een simpele boerenlul niet intelligent of slim,ik heb de ballen verstand van computers.Ik onderzoek al ongeveer 16 jaar alternatief nieuws en zeer grondig.Ik gebruik hierbij mijn sterke instinct,en filter zo de ongeloofwaardige websites eruit.Ik weet al ongeveer14 jaar dat de werkelijke machthebbers op aarde een masterplan hebben met de wereldbevolking.Ze plannen dit al ongeveer 100 jaar,ze willen 90% van de wereldbevolking uitmoorden.De overige 10% dient als slaven,het uitmoorden gebeurt momenteel met die dodelijke corona vaccinazi,s.Eventueel i.c.m.oorlog of uithongeren.Die werkelijke machthebbers op aarde hebben in die 100 jaar dat ze dit plannen.Alle belangrijke mensen omgekocht of gechanteerd,politici,justitie,CEO,s van multinationals,ambtenaren,legertop,politietop,MSM.Ze hebben alles en iedereen in hun macht,en die voeren braaf de NWO agenda uit.Ik probeer met mijn informatie mensen wakker te maken,maar het valt niet mee.Dat frustreert mij regelmatig.

    Like

  • R. zegt:

   Het is allemaal heel gemakkelijk te achetrhalen….de WEF-agenda wordt uitgevoerd!!!

   Aanschouw de liegende mensen in de Tweede Kamer en het Europees Parlement…5% doet maar zijn / haar werk…95% praat en loopt mee en zit er alleen voor het geld!!!

   Geliked door 2 people

 2. Henk der Niederländer zegt:

  Energiecrisis, CO/2 crisis, stikstofcrisis, oliecrisis, gascrisis en zo nog wat andere crisissen die allemaal door Brussel in het leven geroepen zijn.
  Nu zijn de garnalenvissers weer aan de beurt om de nek om gedraaid te worden.
  Dus de volgende poot binnen de Nederlandse economie wordt afgebroken.
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/393248476/na-noordzeevissers-ook-garnalenvissers-de-pineut
  Uiteraard wel onder het mom van milieu natuurlijk.
  En het einde is nog lang niet daar want onder het mom van milieu kun je elke bedrijfstak de nek om draaien, wat dus ook gebeurd.
  Met andere woorden Nederland nog massaler in het sociale vangnet totdat het allemaal niet meer te betalen is en eenvoudig totaal naar de kloten gaat als land.
  Maar gelukkig is er voetbal, Andre Hazes, en verdere TV onzin die de bevolking van de werkelijkheid moet houden

  Geliked door 3 people

  • ronjaspers zegt:

   Henk.U vergeet wat,dat sommige nederlanders zich in hun roy donders pyama hijsen.Op de bank gaan zitten en zich te goed doen schultenbrau bier van de aldi,een zak chips nuttigen.En aan hun zak of doos krabben.LOL.

   Geliked door 1 persoon

 3. Frits zegt:

  Naar woorden luisteren doen ze toch niet in Brussel. De daad moet bij het woord gevoegd worden. Brussel moet opgeruimd worden. Anders gaan we van kwaad naar nog meer erger.

  Geliked door 1 persoon

 4. Andre zegt:

  Het is totaal mislukt echt alles van covid tot aan die groene energie toe. Er gaat dit jaar helemaal niets geen enkele doelstelling van Rob Jetten de overbodige uitkomen. Ja de contracten zijn allemaal al rond. Groningen gaat in December weer vol open net als het gas onder de Waddenzee tegen de hoofdprijs. Alleen die stikstof fabriek daar klopt geen hol van. Dat is van Airproducts een raar Yanken bedrijf dus WEF maarja Rutte en Kaag zijn ook WEF. Die klimaat en stikstof lul Johan Vollenbroek die schijnt een broer te hebben die een hoge ambtenaar is in Den Haag maar Johan Vollenbroek is operationeel onder het RIVM van Jaap van Dissel hoe deze wortelknager werkt legt Henk Westbroek eventjes heel simpel uit. Dit wilde ik nog eventjes kwijt……….Duitsland is een puinzooi maar Nederland is toch echt meer verrot.

  Geliked door 2 people

 5. BosscheBol zegt:

  80% van de Europeanen vindt dat Brussel de schuld is van de energiecrisis. Dat klopt. Economie en rekenen zijn tot ultra-extreem-rechts verklaard.

  Maar ik ben bang dat ik het antwoord van Brussel al weet. Een leuk en vlot tekenfilmpje waarin Richard-Klaas ons een aantal tips geeft om zuiniger met energie om te gaan. Hij zet de thermostaat lachend op 18 graden, trekt met een schreeuw alle 10 opladertjes uit de stopcontacten, sluit deuren en ramen goed en doet een extra trui aan.

  Geliked door 1 persoon

 6. bobzelf zegt:

  DUS LATEN WE OP ZOEK GAAN .( BEETJE TE LAAT HOOR ) NAAR ONZE EIGEN ORBAN

  U GAAT ZIEN IN MAART. MET HET STEMMEN . DAT U DUS GEWOON AAN DE GODEN BENT OVERGELEVERD.

  WEER EEN JAAR VAN UW LEVEN NAAR DE KLOTEN .

  ER ZULLEN ER NOG VELE VOLGEN .. EN HELEMAAL UW EIGEN KEUZE . KNAP HOOR

  U GAAT HET TOCH NOOIT BEGRIJPEN .. WHAHAHAHA

  WE HEBBEN HET TOCH NOG GOED ????????????????????????????????
  HET ZAL WEL WEER GOED KOMEN ?????????????? TOCH

  MISSCHIEN GAAT RUTTE HET NU WEL OPLOSSEN ??

  WHAHAHAHAH . WHAHAHAHAHA . WHAHAHAHAHA . WHAHAHAHAHAHAHAHA

  JEZUS CHRISTUS WAT BENT U DOM

  ZE MOETEN JULLIE GEWOON KAPOT SCHIETEN .

  U ZOEKT HET MAAR UIT .

  OOM DE OVERVERBETELIJKE NEDERLANDSE MORONS

  Geliked door 1 persoon

 7. Ravian zegt:

  “Brussel” is slecht onderdeel van een veel wijder verspreide groenlinkse anti energie club die tot doel heeft de Westerse welvaartssamenlevingen terug de middeleeuwen in te jagen.
  Dacht u dat het toeval was dat aardgas inmiddels onbetaalbaar is?
  Bent u vergeten dat we, volgens de groenlinkse overheid, allemaal “van het gas af” moesten?

  We zijn niet van het gas af gegaan, omdat de alternatieven onbetaalbaar waren, en daar reageren die groenlinkse klootzakken nu dus gewoon op met het onbetaalbaar maken van dat gas.
  Zo werkt dat namelijk met socialisten; altijd de stok en nooit de wortel, en altijd uit u zak uiteraard.
  Wordt eens wakker zou ik zo zeggen…

  Geliked door 1 persoon

 8. Hovawart zegt:

  De Parijse Klimaatakkoorden zijn de echte wurgakkoorden, en de ‘vrije interpretaties’ door het kolderieke duo Timmermans&Samsom als de Brusselse Mannekes Pis met hun Green Dealtje.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s