Toegang tot de zorg…

(Door: Drs. E.N. Schilder)

De Zorg, die altijd voor iedereen toegankelijk is/was, kan zorgverzekeraar CZ niet meer garanderen. Er komen namelijk “steeds meer ouderen (want de ouderenzorg is maximaal uitgekleed en het personeel is ontslagen), er zijn steeds minder handen aan het bed (want veel ziekenhuizen zijn gesloten en het personeel is ontslagen) en niet iedereen kan de zorgpremie meer betalen” (want de zorg is geprivatiseerd en opgedeeld in talloze zorgverzekeraars) … Maar wiens ‘visieloze’ ‘beleid’ is dit de afgelopen twaalf jaar – ik zeg: GEHEEL BEWUST (!) – geweest? DÌT was toch het beoogde ‘zorg’beleid van ‘meneer’ Rutte (VVD!)? Een typerend gevalletje Mark-werking derhalve waar zowel ‘meneer’ De Jonge (CDA!) als de door de bevolking NOOIT gekozen ‘meneer’ Kuipers (D66!) die hier óók gewoon mee doorgaat en dit WANbeleid blijft verdedigen?

De eed van Hippocrates… Ook wel de Artseneed genoemd, hieronder beschreven:

1 – * Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten.
2 – Ik zal het beroep van arts plichtbewust en nauwgezet uitoefenen.
3 – * Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.
4 – * Ik zal mijn patiënten correct informeren.
5 – * Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood.
6 – * Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht.
7 – * Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.
8 – * Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen.
9 – * Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.
10 – * Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etniciteit, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.
11 – * Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.
12 – * Zelfs onder druk zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.
13 – * Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.

Minister van VWS Kuipers heeft ooit ALS ARTS (!) deze eed afgelegd, maar OVERTREEDT mijns inziens op maar liefst TWAALF (!) punten zijn (onder ede!) afgelegde eed en wel op de hierboven met een sterretje gemarkeerde en hieronder uitgelegde punten. (Punt 2 kan ik niet beoordelen)

1 – Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en de samenleving zal inzetten?  Maar dit doet hij NIET, want hij stelt zich in dienst van het WEF, de partijbelangen van D66 en de volstrekt corrupte Nederlandse overheid.

3 – Hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten? In ieder geval NIET met de leugens rondom Corona en de maatregelen waaronder de schijn-veilige (!) mondkapjes, de lockdowns, de (steunpilaren) mainstream media leugens, de dwang en intimidatie en ten aanzien van het ‘vaccineren’ en het fysieke geweld dat gebruikt is door de overheid waar Kuipers zelf onderdeel van uitmaakt.

4 – Ik zal mijn patiënten correct informeren? In ieder geval NIET aangaande de schadelijke gevolgen van de lockdowns, de onzinnigheid van de mondkapjes, de NIET/frauduleus gemanipuleerde ‘werkzaamheid’ van de PCR-testen en de ZÉÉR schadelijke gif-injecties, die voor maar liefst vijfenzeventig jaar verborgen moesten blijven en onder ZIJN ‘leiding’ in Nederland nog altijd verzwegen worden.

5 – Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook na hun dood. Door een door de overheid en de GGD digitaal bepaalbare ‘vaccinatiestatus, verplicht vaccineren en zowel fysieke als digitale (WHO/EU) controle en opsluiting permanent te willen maken? Geheimhouding na hun dood geldt uitsluitend voor ‘gevaccineerde’ patiënten. Ongevaccineerde patiënten werden zonder enige schroom in aantallen genoemd. NIKS privacy!

6 – Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor wat ze mij hebben bijgebracht. Die heeft hij inmiddels op elk vlak recht in het gezicht getrapt

7 – Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis. Door werkzame medicatie te verbieden en uit de handel te nemen en zowel de ziekenhuizen als medicatievoorzieningen maximaal te decimeren?

8 – Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor iedereen. In ieder geval NIET aangaande de schadelijke gevolgen van de lockdowns, de ZÉÉR schadelijke mRNA-gif-injecties en het drastisch verminderen van het aantal ziekenhuizen en verpleging en daarmee het stelselmatig afbreken van de zorg. En al helemaal niet door het stelselmatig blijven blokkeren/weigeren van een onderzoek voor wat betreft de oversterfte in relatie met de mRNA injecties die in andere landen reeds wetenschappelijk is aangetoond.

9 – Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan. Door collega-artsen, die hun vak WÈL naar eer en geweten uitvoeren, te laten vervolgen en straffen en hen zelfs hun BIG-registratie af te laten pakken?

10 – Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etniciteit, nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap. Zijn lidmaatschap van D66 en daarmee de politieke (het Kaag/D66-partijbeleid, WEF) beïnvloeding mag hiermee meer dan duidelijk zijn.

11 – Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen. En dat doet hij dan middels lockdowns, gedwongen ‘vaccinaties’ die niet gewerkt hebben, maar waarvan hij keihard blijft volhouden dat ze veilig zijn en het via spotjes op tv blijven sponsoren en aanbevelen van herhaal-prikken/mRNA injecties?

12 – Zelfs onder druk zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid. Kuipers’s lidmaatschap van D66 en daarmee de politieke (WEF/EU/D66-partijbeleid) druk/beïnvloeding spreekt dit volledig TEGEN!

13 – Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer. Eer… Welke eer?

Of geldt een dergelijke afgelegde eed niet meer als u ineens een andere functie gaat bekleden zoals minister De Jonge óók plotsklaps niet meer verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn WAN (!)‘beleid’ als Minister van VWS omdat hij nu ‘een functie elders’ heeft…? Tenminste, dat denkt hijzelf dan…

Afbraak zorg

Laat ik duidelijk zijn: Rutte, Kaag, De Jonge maar nog absurder (!); Tedros (WHO), Gates, Schwab, Von der Leyen, EU parlementariërs, andere Nederlandse ministers (als dominootjes Klaver, Kuiken, Paternotte, de Groot en Sjoerdsma), de veelal Nederlandse (GroenLinks/D66) rechters en ook burgemeesters hebben deze artseneed NOOIT afgelegd. …Maar BEPALEN nu WÈL dat zowel uw mensenrechten als uw grondrechten worden aangetast, met voeten getreden (!), ‘herzien’ worden en uit de Nederlandse Grondwet worden geschrapt! En uiteraard allemaal op basis van een verkoudheidsvirus dat AANTOONBAAR (maar vooral de andere kant op BLIJVEN kijken!) MILDER was dan de griep, maar die (uiteraard) met beide handen is aangegrepen om (vanuit WEF/EU-‘perspectief’) úw zogenaamde gezondheid en veiligheid te beschermen…

De door Rutte 1, 2, 3 en 4 HÉÉL bewust (!) ingezette aanval op, en daarmee de afbraak van de zorg behoeft geen verdere uitleg. Kuipers echter zou, als hij WÈL een eerzaam geweten zou hebben, beter moeten weten, maar werkt (net als “minister’ De Jonge dat braaf deed) kei- en keihard aan de totale AFBRAAK van wat ooit een gezonde en betaalbare gezondheidszorg was.

Zorg onder druk?

Met de toenemende aantallen horizontaal ingevlogen/binnengevaren (zeer recent ‘dobberende’) asielzoekers/statushouders waar qua huizen helemaal geen plek voor is, wordt de zorg nog eens extra onder druk gezet. Afgelopen week werd er zelfs melding gemaakt van steeds meer agressie tegen artsen en ziekenhuismedewerkers en alleen al het feit dat hier géén nadruk gelegd werd op ‘extreem rechtse, neo-Nazi’s of wappies’ zegt veel over welk deel van de bevolkingsgroep dit zou betreffen… Ik heb de afgelopen jaren meermaals gesproken met verplegend personeel van verschillende instellingen en ziekenhuizen die met name aan de agressie van buitenlanders worden blootgesteld – die klaarblijkelijk met de hele (hysterische! want heetgebakerde, explosieve ‘cultuur’) familie meekomen – als niet DIRECT aan hùn eisen wordt voldaan…

Eén grote metropool

De WEF/EU-plannen om van heel Nederland, een aangrenzend deel van België en een aangrenzend deel van Duitsland één grote metropool te maken waar DERTIG tot VEERTIG MILJOEN mensen zouden moeten worden ondergebracht, geeft daarnaast niet echt het vertrouwen dat er een goed medisch/zorg-fundament wordt gecreëerd. Sterker nog: zoveel mensen dicht op elkaar vormen HÈT ultieme gevaar voor virus-‘uitbraken’ ÈN derhalve nóg meer agressie, want een bevolking van verschillende afkomst (en ‘religies’) onder de zogenaamde voorwaarden van ‘respect’, ‘verdraagzaamheid’ en ‘diversiteit’ is het ideaal… maar NIET in de praktijk! Maar gelukkig heeft men naast de zogenaamd ‘levensreddende’ maatregelen als lockdowns, de NCTV/RIEC/Gestapo controlerende/elkaar verraden-cultuur, het fysieke geweld door BOA’s en de politie, en het opsluiten van of de klopjacht op de ‘ongevaccineerden’ een ‘veilige’ uitermate goed geteste mRNA-injectie voor u klaarliggen die alle problemen oplost… Met name die van de zogenaamde ‘overbevolking’.

Niet alleen alle boeren, maar ook alle wilde dieren zullen derhalve door deze complete achterlijkheid verdreven worden, maar als dat elders in de wereld voor grondstofwinning voor elektrische auto’s geoorloofd is, waarom dan niet hier? Gewoon bij u om de hoek of thuis! Of …wat ooit uw thuis was…

DIT zijn de gevolgen van twaalf jaar Rutte! De overduidelijke gevolgen van de Mark-werking! En nog vreemder; men blijft gewoon op deze infantiele psychopaten stemmen…

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

5 reacties op Toegang tot de zorg…

 1. R.C. van Hagen zegt:

  Zo lang onbenullen die de Staat miljarden kosten door dubioze besluiten, en als dank voor hun Partij belangen weer een topbaan krijgen bij grote instellingen verder kunnen knoeien met hun onkunde.
  Troosteloze sneeuwballen.

  Like

 2. Léon van Duren zegt:

  Nederland wordt momenteel geregeerd door een respectloze corrupte gecorrumpeerde immorele totaal verdorven COVID-19 pharma maffia psychopaten overheid!!

  https://commonsensetv.nl/spelregels-tijden-het-spel-wijzigen-kan-extreem-crimineel-zijn/

  Onafhankelijke tribunalen zijn nodig om om de duizenden geïnstitutionaliseerde van overheidswege georganiseerde misdadigers te kunnen berechten!!!

  Niemand,ongeacht hun statuur of maatschappelijke positie mogen vrijuit gaan wegens de opzettelijke van overheidswege gepleegde misdaden tegen de menselijkheid!!

  Ook de terroristische COVID-19 pharma maffia oorlogsmisdadiger Mark R. zou minimaal een levenslange gevangenisstraf moeten krijgen vanwege de door hem en z’n zeer vele medeplichtige ambtenaren gepleegde misdrijven!!

  Welke gestoorde gekken gaan willens en wetens zich met Nederlands belastinggeld mengen in een verschrikkelijke uitgelokte Oekraïne oorlog!!Rusland zal met vlag en wimpel deze oorlog winnen van het satanisch geïnspireerde WEF-BILDERBERGER psychopaten gepeupel!!

  Onafhankelijke tribunalen zijn nodig om de zeer vele Nederlandse oorlogsmisdadigers te kunnen berechten!!

  Het Nederlandse belastingsgeld moet natuurlijk in de zorg gestopt worden i.p.v: aan de corrupte WEF-BILDERBERGER Oekraïnse overheid te geven!!

  Geliked door 1 persoon

 3. waalkade4bd8489a57 zegt:

  De zorg kunnen ze niet garanderen omdat immigranten en woke voorrang krijgen.

  Het volk betaald een hoge zorgpremie voor ” vluchtelingen ” en mensen die zich om laten bouwen. En daarvoor moeten ze u beroven.

  Hoelang blijft het volk dit pikken !!!!

  De wokers mogen zich gratis om laten bouwen maar mensen die echt ziek zijn krijgen geen zorg.

  Ik ken z’n woke figuur die zich van vrouw om laat bouwen naar man. NOOIT gewerkt, zit in de schulden sanering, moet heel haar leven medicijnen blijven slakken en is nu druk bezig om in de WIA te komen zodat ze nooit meer hoeft te werken.

  Snapt u nu waarom U geen zorg meer krijgt voor echte gezondheids problemen. Daar staat u zich dagelijks voor kapot te werken voor dat soort parasieten.

  Geliked door 5 people

 4. waalkade4bd8489a57 zegt:

  De zorg kunnen ze niet garanderen omdat immigranten en woke voorrang krijgen.

  Het volk betaald een hoge zorgpremie voor ” vluchtelingen ” en mensen die zich om laten bouwen. En daarvoor moeten ze u beroven.

  Hoelang blijft het volk dit pikken !!!!

  De wokers mogen zich gratis om laten bouwen maar mensen die echt ziek zijn krijgen geen zorg.

  Ik ken z’n woke figuur die zich van vrouw om laat bouwen naar man. NOOIT gewerkt, zit in de schulden sanering, moet heel haar leven medicijnen blijven slakken en is nu druk bezig om in de WIA te komen zodat ze nooit meer hoeft te werken.

  Snapt u nu waarom U geen zorg meer krijgt voor echte gezondheids problemen. Daar staat u zich dagelijks voor kapot te werken voor dat soort parasieten.

  Like

 5. Andre zegt:

  De zorg is onbereikbaar net als alle andere overheidsinstanties. Ik heb mijn vader weg kunnen brengen omdat er geen zorg mogelijk was in corona lockdown. Het CIZ is er om mensen buiten de boot te houden met 3maanden aanvraag en dan standaard weer verlengen met 3 maanden om dan met iets te komen dat jij er niet niet recht op hebt en weer van vooraf aan kan beginnen.De babyboemers komen er aan en dat gaat een ramp worden in de zorg. Oudjes sterven nu al ergens op een wachtlijst voordat ze in wat voor vorm dan ook hun recht kunnen claimen. Ik heb nu 1 van mn zegeningetjes in Nederland zitten want die willen dan gaan “studeren” maar moet nog 18 worden. Heeft haar opleiding in het buitenland gedaan en loopt dus vooruit op dat linkse onderwijs in Nederland. Zij heeft recht op kinderbijslag en dat is nu al 5 maanden in behandeling maar wel als gemeente lopen janken over leerplicht. Ga eens bellen je moet minimaal een half uur wachten om vervolgens te horen te krijgen wij kunnen niets doen en dan verwijzen ze weer naar een andere overheidsinstantie. Of je loopt weer te vloeken en te schelden als je weer ergens op zo een prachtige overheidssite vast loopt. Nee als ik Rutte op zn fietsje tegenkom dan trap ik hem er echt vanaf. Danzkij hufter Rutte al 12 jaar lang werkt er helemaal niets meer. Ik zal maar niet over Duitsland beginnen want dat is nog beroerder.

  Geliked door 5 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s