Tien dwingende redenen om NIET op D66 te stemmen

(Door: N.M.)

(Onderstaand artikel is een aanvulling op dit eerder geplaatste stuk)

Al sinds de Tweede Wereldoorlog, vooral sinds de jaren zestig, worden wij reeds vanaf jonge leeftijd aangespoord om waakzaam te zijn tegen zorgwekkende tendensen in samenleving en politiek die vergelijkbaar zijn met de opkomst van ideologieën zoals het Nazisme en het Fascisme en die in verband worden gebracht met totalitarisme, demagogen, et cetera. 

Waakzaamheid is goed. Maar deze aansporing en de daarin resulterende behoefte om het kwaad vooral met de ander in verband te brengen, heeft de vorm aangenomen van een waan. Voor daadwerkelijke waakzaamheid dient men inhoudelijk geïnformeerd te zijn en in eerste instantie alert zijn op de eigen gevoeligheid voor hetgeen waar we waakzaam voor moeten zijn; niets menselijks is ons immers vreemd. 

Veelal getuigt de veronderstelling van de juistheid van de eigen waarneming van signalen van dat gevaar en dat kwaad juist met een misplaatst begrip van de geschiedenis. Beschuldigingen en de veronderstelling correcte historische, politieke verbanden te kunnen leggen, hangen veel meer samen met de overtuiging van het eigen morele gelijk. Zodoende wordt de identificatie van het kwaad in de ander gerechtvaardigd. Het kunnen herkennen en moeten benoemen ervan wordt ingezet als getuigenis van de eigen goedheid. Zo is ons dat geleerd en zo wordt dat van ons verwacht. 

Dit mechanisme heeft een verlammende werking in samenleving en politiek. Men beschuldigt, loopt vervolgens weg en gaat het gesprek niet aan. Met de als minderwaardig herkende ander hoeft het inhoudelijke gesprek niet te hoeven worden gevoerd: hij is immers ongeïnformeerd (dom) en als hij dat wel is, dan is het een slecht mens. De ander deugt niet, daar praat je niet mee. 

Het is in de loop van de afgelopen vijftig jaar een vervelend en ongewenst kenmerk geworden van de Nederlander; een kenmerk waar eigenlijk niemand zich meer in herkent en iedereen zich aan stoort. 

Het slaat menig debat en gesprek volledig plat en een respectvol en gelijkwaardig gesprek op inhoud kan steeds moeilijker worden gevoerd. Mensen doen er het stilzwijgen toe, zijn verontwaardigd, pissed off, en voelen zich beperkt in hun vrijheid tot spreken. Iets dat juist radicalisering in de hand werkt. 

De verschillen tussen het vertelde narratief met de werkelijkheid worden steeds groter en soms onoverbrugbaar. Het vertelde narratief en het veronderstelde aanwezige kwaad in de samenleving berust op een waan. De inzet van politiek, samenleving en inwoners kan zich beter richten op en prioriteit stellen aan de heersende crises, die juist (onder meer vanwege dit verlammende mechanisme dat ons overal dat kwaad doet veronderstellen) niet, moeilijk of langzaam worden opgelost.  

Het is paradoxaal en niet zonder ironie dat juist zij (vertegenwoordigers van instituties in politiek, media, onderwijs, etc.) die dit mechanisme van het wegzetten van de ander als nazi, fascist, extreemrechts of welke variant daarvan dan ook in stand houden, daarmee juist zelf een ontwikkeling en tendens in stand houden waarop die waakzaamheid zich nu net zou moeten richten. Immers, middels dergelijke diskwalificaties zet je de ander weg, wordt die ander als een gevaar geframed, ontdoe je hem van zijn menselijkheid en is in de optiek van sommigen (of velen?) in de strijd daartegen alles toegestaan. We weten het allemaal: Links is meedogenloos.  

En juist daarvoor moeten we waakzaam zijn.  

Deze misplaatste en gemuteerde vorm van in eerste instantie goedbedoelde waakzaamheid kan vooral worden waargenomen bij representanten van de jaren zestig generatie, bij hen die zich daarmee verwant voelen, bij hun cultuurdragers en bij de politieke partijen die zich vooral aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden.  

De partij bij uitstek die dit mechanisme praktiseert en in stand houdt en waarop onze waakzaamheid zich zou moeten richten, is D66. Daarom tien dwingende redenen om niet op deze partij te stemmen. De invloed van D66 op mens en samenleving is desastreus en moet worden gestopt.  

1. D66 vertegenwoordigt de Woke-ideologie en bevindt zich in een waan. 

2. D66 haar volksvertegenwoordigers zijn onwetend, te jong, onervaren en naïef. 

3. D66 heeft totalitaire neigingen en vormt een gevaar voor vrijheid van meningsuiting en democratie. 

4. D66 pleegt verraad aan haar oorspronkelijke uitgangspunten. 

5. D66 speelt vals in het democratisch proces door intensief samen te werken met mediapartijen.  

6. D66 speelt vals tijdens het voeren van debatten door opponenten te diskwalificeren en weg te zetten met valse retoriek. 

7. D66 haar politici zijn niet loyaal aan Nederland. 

8. D66 is hypocriet en selectief. Hetgeen waar de ander van wordt beschuldigd, wordt binnen de eigen gelederen goed gepraat of genegeerd.  

9. D66 komt slechts op voor de belangen van een deel van de Nederlanders.  

10. Als u D66 stemt, bent u medeverantwoordelijk voor de problematiek en maatschappelijke crises die samenhangen met en voortkomen uit het beleid van deze partij.  

De auteur van dit artikel distantieert zich van nationaalsocialisme, fascisme en totalitaire ideologieën (in het bijzonder Woke en de Liberaal Progressieve ideologie in haar huidige vorm). Hij is niet extreemrechts en heeft geen verlangen naar “de sterke man” of een demagoog.  

De auteur is HBO en academisch geschoold, onder meer binnen de Cultuur- en Geesteswetenschappen, spreekt daardoor de taal van het tegenwoordige Liberaal Progressivisme en is inhoudelijk geïnformeerd en is bereid ieder debat op inhoud en historisch realisme te voeren. 

Net als veel Nederlanders maakt hij zich zorgen over ontwikkelingen in samenleving en cultuur. Middels het geschreven woord verzet hij zich tegen de ontwikkeling richting een totalitaire samenleving. Hij tracht daarmee een bij de werkelijkheid aansluitend realistisch alternatief te bieden voor de Romantisch Marxistische ideologie waarmee het Liberaal Progressieve gedachtegoed is doordrenkt en de Nederlandse cultuur ziek heeft gemaakt en daardoor ook haar inwoners.

Door:
N.M.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op Tien dwingende redenen om NIET op D66 te stemmen

 1. Oliedom zegt:

  Ik heb er geen 10 nodig, want één ervan is al zat om daar niet op te stemmen:
  Dat fucking tering muslem wijf madam KAK🧙‍♀️!!!

  Geliked door 1 persoon

 2. bobzelf zegt:

  NOU MOET IK ZEGGEN DAT DIT STUK PROZA ME ALS MUZIEK IN DE OREN KLONK
  EN

  LEEST U DE LAATSTE ZIN MAAR KEERTJE OF 10 ..

  MISSCHIEN KUNT U HEM ONTHOUDEN TOT IN HET STEMHOKJE STRAKS

  De afgang van het WEF: E finita la commedia.

  De jaarlijkse hoogmis van hogepriester Claus Schwab en zijn WEF in Davos zit erop. De korte slotverklaring van de WEF-president Børge Brende was een afspiegeling van een week in mineur, ondanks de hoogdravende en zelfvoldane toespraken die dit evenement kenmerken.

  Privévliegtuigen en escortdames

  Waaraan heeft het WEF haar gigantische afgang te danken?
  Gebuisde professor
  Naïef geloof in overheid
  Informele wereldregering

  Brende kwam niet veel verder dan wat opwinding over een paar tientallen bedrijven die commissies hadden opgezet. Hier en daar ter wereld worden non-profits opgericht om technologie, veerkracht en het obligate klimaat te verbeteren. That’s it.

  Na alle voorspellingen van Klaus Schab hadden we nu minstens een groot applaus verwacht voor de realisatie van de Grote Reset. Behalve een bij wijlen van vreugde kirrende Ursula von der Leyen, heeft niemand die reset gezien.

  Privévliegtuigen en escortdames
  Ter herinnering: Schwab had voorspeld dat door corona – niet door de maatregelen – zoals bij de pest, de economie zwaar zou krimpen. Met 30 % in Duitsland bijvoorbeeld. Die krimp zou permanent zijn. Door onze enorme armoede zouden we het consumeren beu zijn geworden. We zouden kiezen voor het klimaat en immateriële weldaden. Daarbij zouden we een gigantische digitale revolutie meemaken.

  Mocht het boekje van Schwab getuigen van verregaande ziener-capaciteiten, dan was Davos dit jaar een feest geweest en zouden we ook zowat permanente coronamaatregelen hebben

  Niets daarvan heeft zich gerealiseerd. Mocht het boekje van Schwab getuigen van verregaande ziener-capaciteiten, dan was Davos dit jaar een feest geweest en zouden we ook zowat permanente coronamaatregelen hebben tegen allerlei al dan niet ingebeelde ziekten. Edoch: de top werd gedomineerd door privévliegtuigen en escortdames.

  Waaraan heeft het WEF haar gigantische afgang te danken?

  Er zijn meerdere factoren. Vooreerst is het gebruikelijk in de internationale politiek dat topontmoetingen gepaard gaan met veel grootspraak. Hoe meer de verklaring ronkt, hoe beter voor de camera’s. De Amerikaanse gewezen buitenlandminister en klimaatgezant John Kerry verwoordde het opvallend duidelijk. ‘Wij zijn de uitverkorenen’, sprak hij de zaal apostolisch toe. Weinig verrassend voegde hij eraan toe dat een mystieke interplanetaire kracht hen die inspiratie heeft gegeven. De goddelijkheid van de leidende gutmenschen is niet ver meer af.

  Maar de harde realiteit is dat zodra al die goden van de berg afdalen, ze al lang vergeten zijn hoe verheven ze wel zijn. De politieke leiders denken dan alleen nog aan elke punt achter de komma van hun eigenste volgende kiespeiling. De bedrijfsleiders aan hun bonus afhankelijk van balanced scorecards en KPI’s. Hetzelfde gebeurt bij andere internationale topontmoetingen. Herinner u de klimaattoppen die iedere keer weer vaststellen dat de doelstellingen van de vorige top niet worden gehaald. Herinner u het vals prijsplafond voor gas van de EU dat kan worden opgeschort. Veel bla bla, en weinig boem boem. Het is een al zeer oude internationale traditie.

  Gebuisde professor
  Ten tweede is er een groot probleem met de werkelijkheidsvreemde aannames van professor Schwab. Zijn centraal uitgangspunt is dat hij de economie van de middeleeuwse pest als basis neemt om de gevolgen van corona in te schatten. Dat we in een totaal andere economie zitten, en het percentage doden totaal niet vergelijkbaar was met de pest, ontgaat de man. Hij voorspelde het ‘groot succes’ van de coronamaatregelen en de permanente angst bij de bevolking. Die angst vormt de basis van de permanente krimp in de economie en de keuze voor het keihard consuminderen. Het hoeft dus helemaal niet te verwonderen dat de voorspellingen die worden gedaan door Schwab er totaal naast slaan.

  De top van het bedrijfsleven en de politiek staat in Davos te juichen voor een zweverige gebuisde professor. Treffend geïlustreerd door een mevrouw met een gevlochten lampadaire op haar hoofd die in een volle zaal uitkraamde dat we moeten allemaal healen om zo tot de Almachtige te komen, weg van de niet-fysieke crisis, om zo onze plaats in de mensheid terug op te nemen. Om nog maar te zwijgen van een kwaaie Indiase Mevrouw die stellig beweerde dat in 2070 maar liefst 3 miljard mensen zouden wonen in … onbewoonbaar gebied. Geen enkele eerbiedwaardige aanhoorder stond recht om haar te wijzen op de ongerijmdheid van haar postulaten.

  Naïef geloof in overheid
  Derde grote oorzaak voor het falen van het WEF is een naïef geloof in de sterke overheid. Voor Schwab zou de sterke overheid aan belang winnen na corona. Immers zullen de luttele overlevenden van het virus dankbaar zijn dat die sterke overheid Vandenbroucke-gewijs hun leven heeft gered. De overlevenden zijn zelfs zo dankbaar dat ze op allerlei andere terreinen nu dolgraag meer overheid willen. De overheid als de ultieme onfeilbare bestuurder die het leven en de wereld controleert. Vooral op vlak van besmettelijke ziekten en klimaat.

  Politici kunnen de aarde, het klimaat en de mensheid niet sturen naar hun plannen en hun wil

  Het falen van de communisten als supercontroleurs is volledig vergeten. Maar in zijn eindejaarsboodschap van 2021 gaf Bill Gates al aan dat die verwachting totaal niet is uitgekomen. Integendeel. De geloofwaardigheid van de overheid heeft door de verkeerde aanpak van corona wereldwijd een gigantische deuk gekregen. De politici zwalpen rond om het vertrouwen te herstellen maar dat wil maar niet lukken. Dat komt omdat ze samen met Schwab geloven dat de aarde en de mensheid kan worden bestuurd en gecontroleerd.

  Om het met Elchardus te zeggen: de mens en de wereld zijn voorspelbaar geworden. Dat soort van gemeenplaatsen dus. Maar driewerf helaas, dat is niet het geval. De hovaardige zelfoverschatting loopt tegen de limieten van de realiteit aan. Politici kunnen de aarde, het klimaat en de mensheid niet sturen naar hun plannen en hun wil. Dat aspect van de goddelijkheid is hen niet gegeven.

  Informele wereldregering
  In de natte dromen van Klaus Schwab kam hijzelf voor als de creator van de ultieme wereldregering. De consensusregering na het einde van de geschiedenis van Fukuyama. De gutmenschen die samen de overheden en de kabinetten zouden ‘penetreren’ om de aarde van de voorspelde ondergang te redden. Een eerder technische kwestie. Van die informele wereldregering is nooit iets in huis gekomen. Alleen hardnekkige complotdenkers geloven daar nog in.

  President Børge Brende gaf het aan in zijn slottoespraak: deze wereld is gefragmenteerd. Dat ‘het plan’ minutieus over de wereld wordt uitgerold, vergeet het. Heel het WEF is één grote mislukking. Gelukkig maar, want veel democratische legitimiteit hebben Schwab en zijn kornuiten alvast niet.

  We kunnen hen reduceren tot wat ze eigenlijk zijn:

  een stel peperdure druktemakers

  waar zowat alleen de Nederlandse regering voor in zwijm valt.

  UW LANDVERRADERS DUS .WAAR U NU EEN EINDE AAN MOET MAKEN

  EN ALLE JEZUS SNEL OOK

  SPIES ZE AAN EEN HOOIVORK IS DE GOEDKOOPSTE EN SNELSTE OPLOSSING

  HUGGIE OOM BOBZELLUF

  Like

  • BigLJohn zegt:

   Ome BOBZELLUF: nu gaan die WEF-schoften nog zitting nemen in Davos. Maar eens komt de tijd dat ze zitting mogen nemen op de elektrische stoel. Ook die rotzak daar in Rome. Je weet wel, de afgezant van de Duivel op aarde. Daarnaast zou ik graag de executeur willen zijn. De hoofdschakelaar omzetten en ze laten bibberen en roosteren op de elektrische stoel. Maar ik ben bang dat ze daar iemand anders voor zullen nemen.

   Geliked door 1 persoon

 3. Htskday zegt:

  Ja, ik ben eruit,.. ik ga D666 stemmen!

  Ik wil oorlog met Rusland.
  Ik wil dat we allemaal insecten vreten.
  Co2 en stikstof zijn verschrikkelijk.
  Ik zet de verwarming helemaal uit.
  Vanaf nu 1x per week max. 5 min. koud douchen.
  Koffie drinken en taart eten doe ik ook niet meer, zou ook verboden moeten worden.
  De boeren moeten weg en ik ga morgen een depopulatieprikje halen tegen caroña.

  Geliked door 1 persoon

 4. BigLJohn zegt:

  Stem ons weg…..Met frauduleuze verkiezingen zeker. Kan iemand mij eens uitleggen hoe we moeten gaan stemmen terwijl die linksen ons stemrecht ontnomen hebben en zijzelf op de zetels gaan zitten waarop zij al vele vele jaren zitten. De auteur is HBO en academisch geschoold, maar beseft niet (zoals velen) dat we in het tijdperk leven van frauduleuze verkiezingen.

  Geliked door 1 persoon

 5. Ravian zegt:

  D66 projecteert gewoon de eigen onfrisse ideeën op haar politieke opponenten.
  Het is een antidemocratische fascistoïde partij.
  Het enige mogelijke discussiepunt is wie van de D66ers zich daar bewust van zijn, en wie van hen er gewoon te dom zijn om dat te begrijpen.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s