“Russofobie”: Een analyse van de ideologische acties van het Westen tegen Rusland

(Door: Jochen Fürst – Vertaling: E.J. Bron)

In de Russische media, zowel die van de staat als private, die de politiek van de Russische regering vanuit patriottische optiek als te aarzelend en te bereid tot compromissen aanvallen, is op dit moment heel veel sprake van de in het Westen om zich heen grijpende Russofobie. Laten we eerst proberen dit begrip te definiëren.

“Russofobie” noemen we een algemene, van in openlijke haat omslaande afkeer van het Russische volk en zijn cultuur. Deze afkeer is in de regel van zuiver emotionele aard, wordt echter ook vaak met schijn rationele argumenten gemotiveerd, waarop we later zullen ingaan.

Dat de Russofobie vooral sinds het begin van de “militaire speciale operatie” in de Oekraïne in de landen van de zogenaamde “westelijke waarde gemeenschap” veel deining veroorzaakt, is een duidelijk feit. Toen bijvoorbeeld de Poolse minister van Culturele Zaken, Piotr Gliński, begin april 2022 verklaarde dat de Russische cultuur “uit de maatschappelijke sfeer zou moeten verdwijnen” en dat het nu “niet het moment voor het Russische ballet of Tsjechov en Poesjkin” zu zijn, dan was dit een onverholen uitdrukking van Russofobie. Deze woekerde bijzonder heftig in Polen, kwam echte rook in bijna alle andere westelijke landen aan het licht; hiervan getuigen de massale afzeggingen van concerten, waarbij werken van Russische componisten opgevoerd zouden worden.

Niet noodzakelijk identiek met Russofobie is daarentegen kritiek op de politiek van de Russische – respectievelijk vroeger Sovjet – leiding of op de ideologie van de Russische respectievelijk Sovjet-staat. Toen d epublicist Anatoli Wassermann op 11 januari 2023 in een tv-uitzending beweerde dat anti-sovjetisme en Russofobie “twee kanten van dezelfde medaille” zouden zijn, en dat het anti-sovjetisme onvermijdelijk voor Russofobie zou zorgen, komt dit gewoon niet overeen met de feiten.

De schrijver van dit artikel is tijdens de Koude Oorlog in een West-Europees land opgegroeid, waarin het Sovjet maatschappelijk model door de overweldigende meerderheid van de bevolking bot werd afgewezen, er echter geen cultureel of racistische gemotiveerde rassenhaat bestond, of alleen maar in sporadische gevallen. Geen mens zou destijds op het idee zijn gekomen om de balletten De notenkraker of Het Zwanenmeer van het podium te verbannen; Tolstoj, Dostojevski en Tsjechov werden ijverig gelezen. Volgens de destijds in het Westen heersende denkwijze was het Russische volk zelf een slachtoffer van de communistische dictatuur en had zodoende in principe dezelfde vijand als de eveneens door het communisme onderdrukte volkeren van Oost-Europa evenals de door het communisme latent bedreigde naties ten westen van het IJzeren Gordijn.

Dienovereenkomstig argumenteren de systeempolitici en systeemjournalisten nu in het Westen: ze proberen Russofobe verklaringen te vermijden en maken geldend dat het boze Poetin-regime de schuld zou zijn van de “niet geprovoceerde agressie tegen de Oekraïne”, waartegen de bevolking van Rusland hopelijk snel zou opstaan. Deze hoop is niet in vervulling gegaan en zal ook in de toekomst moeilijk in vervulling gaan. (de voorgeschiedenis van het conflict, van de anno 2014 door de VS georganiseerde putsch in Kiev via de constante schending van de Akkoorden van Minsk door de Oekraïense leiding tot aan de voortdurende terreur tegen de burgerbevolking van de Donbas laten de huichelaars zorgvuldig weg).

Anglo-Amerikanen zouden Rusland nu het liefst in stukken verdelen

Wanneer Groot-Brittannië – afgezien van twee korte intervallen in de vorm van de beide wereldoorlogen – altijd een tegen de belangen van Rusland gerichte politiek heeft bedreven, lag hieraan zeker geen haat op het Russische volk en zijn cultuur ten grondslag, maar gewoon geopolitieke rivaliteit. En wanneer de Anglo-Amerikaanse toppolitici er nu nauwelijks een geheim van maken dat ze het liefst Rusland niet alleen maar duurzaam verzwakken, maar meteen in een aantal staten zouden willen stuk hakken, komt dit streven eveneens niet voort uit hun Russenhaat, maar uit hun wens om zich te ontdoen van een ongemakkelijke concurrent en diens rijkdommen in te pikken. De tegenstelling tussen Rusland enerzijds en Groot-Brittannië en Amerika anderzijds weerspiegelt de door theoretici van de geopolitiek steeds opnieuw benadrukte tegenstelling tussen land- en zeemachten.

Om hun confrontatiekoers tegen Rusland populair te maken bij hun bevolkingen, motiveerden de Britse en Amerikaanse leiders evenals de Anglo-Amerikaanse pers hem regelmatig met ideologische argumenten. Rusland, beweerden zij, zou in principe een half geciviliseerd “Aziatisch land” met een mensen vijandige, autocratische regeringsvorm zijn. Was het volgens deze interpretatie tot aan de Eerste Wereldoorlog het tsaristische systeem, dat zijn onderdanen onbarmhartig onderdrukte en waaronder de Joden in constante angst voor pogroms leefden, kwam in de plaats van de “tsaristische despotie” later de communistische dictatuur.

Dat de enorme wereldbeschouwelijke verschillen tussen het westelijke kapitalisme en het Sovjet staatssocialisme echt waren, is natuurlijk onbetwist, maar toen vooral de VS al snel na de Tweede Wereldoorlog een kruistocht tegen het “antidemocratische Sovjet-regime” uitriepen, bevatte deze oproep een hoge mate aan huichelarij: zoals bekend hebben de VS zich zonder aarzelen zelfs met de meest gewetenloze tirannen verbonden wanneer deze nuttig voor hen waren. “Ja, hij is een smeerlap, maar hij is onze smeerlap”, zei de Amerikaanse president Truman bars tegen een van zijn adviseurs, nadat deze had geklaagd over de meedogenloosheid van de Nicaraguaanse dictator Anastasio Somoza Garcia.

Zoals we zien, worden en werden zuiver machtspolitieke belangen vaak met argumenten omkleed die men wel degelijk Russofoob zou kunnen noemen, omdat ze vaak van het – door de natuurlijke of historisch-cultureel gemotiveerde – zogenaamde onvermogen van het Russische volk uitgaan om een “geciviliseerde” en “democratische” orde op te bouwen. In bijzonder hoge mate wordt de mythe van de “slavenmentaliteit” van de Russen uiteraard door de Oekraïense nationalisten bevorderd, voor wie deze bijna onontbeerlijk is.

De essentie van het Oekraïense nationalisme is namelijk de wil om zich koste wat het kost van Rusland te onderscheiden en zodoende het bestaan van een onafhankelijke Oekraïense natie te rechtvaardigen. Hiervoor zijn massale geschiedvervalsingen nodig, van het bedenken van een zelfstandige ontwikkeling van de door de “grote Ukren” opgerichte Oekraïne tot aan de these toe dat de Oekraïners zich altijd al door ontembare vrijheidsliefde zouden onderscheiden, in tegenstelling tot de Russen, die hun nek onderwerpend onder elk juk zouden buigen.

De door de publieke opinie als zodanig waargenomen Anglo-Amerikaanse leiders zijn, zoals genoemd, erop uit om Rusland als wereldpolitieke rivaal uit te schakelen en zin bodemschatten te plunderen. Wanneer Rusland niet overwegend door een Slavisch volk, maar uitsluitend door een Turkenvolk of een Mongools volk bewoond zou worden, dan zou dit niets aan de doelstellingen van Washington en Londen veranderen. Maar wie het wereldgebeuren alert volgt, weet dat de Bushs, Clintons, Obama´s, Bidens en de Johnsons slechts instrumenten van de ware machthebbers zijn, die weliswaar het voetlicht schuwen, hun sporen echter desondanks niet kunnen verbergen.

Russische spiritualiteit staat diametraal tegenover het Westen

Deze ware machthebbers zijn oneindig veel intelligenter dan de geestelijke nullen die nu in het Witte Huis of in Downing Street resideren. Vanuit puur economische belangen willen ze Rusland vernietigen, omdat ze weten dat het Russische volk de drager is van een diepe spiritualiteit, die diametraal tegenover hun eigen wereldbeschouwing staat.

Voor de Russische Orthodoxen is Moskou “het derde Rome”; Rudolf Steiner noemde de Russen het “Christusvolk”. Ondanks de sterke invloed die de moderne Anglo-Amerikaanse civilisatie ook op Rusland uitoefent, worden haar excessen slechts door een slinkende minderheid van de Russen geaccepteerd, en er zal met zekerheid een grote geestelijke wedergeboorte van Rusland komen – altijd op voorwaarde dat deze niet samen met zijn volk wordt verwoest.

Omdat de mensen die in de VS en Groot-Brittannië achter de schermen de scepter zwaaien, weliswaar intens slecht, maar gewoon noch idioten noch zelfmoordenaars zijn, zullen ze zich maar heel moeilijk met een atoomoorlog inlaten; ze willen immers niet dat New York, Washington en Londen veranderen in radioactief besmette puinhopen. Daarom willen ze Rusland met andere, minder bloedige middelen uitschakelen, zijn macht uitwissen en zijn bevolking dusdanig decimeren dat er voor de wedergeboorte van een christelijk bepaalde Russische civilisatie geen materiële basis meer voorhanden is.

Ter afsluiting nog een enorm belangrijk punt. Dezelfde krachten, die Rusland haten, haten in bijna ieder individueel geval ook Duitsland, omdat ze diens geestelijke kracht, zijn – nu bruut onderdrukte, maar nog altijd aanwezige – spiritualiteit vrezen. Russofobie en Germanofobie zijn twee afschuwelijke tweelingzussen. Zoals de campagne tegen Rusland vaak met historische argumenten (“het tsaristische slavensysteem”, “de communistische geweldheerschappij”) werd gemotiveerd, werd en wordt ook het constante heftige campagne tegen Duitsland regelmatig met historische argumenten, vooral natuurlijk de “wereldhistorisch unieke misdaden van het naziregime”, gevoerd.

Niets leidt voorbij aan het besef dat Russen en Duitsers dezelfde tegenstrevers hebben, en in hetzelfde schuitje zitten. Wie beide volkeren verafschuwt en wil vernietigen, zal vanzelfsprekend uit alle macht proberen hen tegen elkaar op te hitsen. Zolang in Berlijn stupide lakeien van de Angelsaksen – en daarmee tegelijk ook hun wel degelijk niet Angelsaksische mannen achter de schermen – een suïcidale confrontatiekoers tegen Moskou varen en wapens aan het Zelensky-regime leveren, zal deze rekening opgaan. De schrijver vertrouwt er echte rop dat de geschiedenis haar laatste woord nog niet gesproken heeft!

Bron:
unser-mitteleuropa.com
Door: Jochen Fürst

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

14 reacties op “Russofobie”: Een analyse van de ideologische acties van het Westen tegen Rusland

 1. bobzelf zegt:

  CAROLIEN VAN DER PLAS .

  WEET HET ZEKER ….

  DAT JAN HAD GEZEGD ???

  O LIEN WAT BEN JE ALLEMAAL AAN HET DOEN ??

  NOU EFFE GEK GESTELD ??

  DAAR BEN IK OOK ALLE JEZUS BENIEUWD NAAR WHAHAHAHAHAHAH

  BEST MONSANTO VARKEN MET WAT EXTRA BAYER VERGIF .

  ACH AAN NEDERLAND WAS AL NIETS MEER TE REDDEN

  EN DIT VOLGEVRETEN 2 LING ZUSSIE VAN ANNABEL GAAT DAT ZEKER NIET DOEN ..

  EEN REGERING AFZETTEN OF GAAT WEG. STELT ZICH ZELF WEER OP

  EN GAAT GEWOON VERDER MET U BELAZEREN

  EN U STRAFT ZE GELIJK AF. ?? OOOOH WACHT EFFE ???

  ALSOF GIENEHADO MET AAMBEIEN IN DE GROEP ZIT. ……. GEWELDIG

  HELAAS ZIT IK DE KOMENDE MAANDEN OP HET STRAND. MAAR MISSCHIEN ??

  KAN IK BEGIN APRIL EFFE HET LICHT UIT KOMEN DOEN .

  IK MOT DAN TOCH EFFE ROTJEKNOR ONVEILIG MAKEN

  TROUWENS ANDERS GAAT DIE HELE FENOMENAAL GEWELDIGE MARATHON NIET EENS DOOR WHAHAHA

  KIJK DAT HEET ZELFVERTROUWEN LOSERS.

  DIE RUSSEN MET DAT KUT GOEDKOPE GAZZZZZ . DAAR MOEST U TOCH OOK VANAF

  WHAHAHAHAHAHAHHHAA

  Geliked door 4 people

  • Hoogstwaarschijnlijk zien wij u dan in het laatste uur! Zullen wel niet zo heel veel 80plussers meedoen, toch?? **** SUCCES!! *****

   Like

   • bobzelf zegt:

    Gienekehado St.
    bobzelf

    BEST STINKEND GLEUFDIER MET SPINRAG

    DE JALOERSHEID DRUIPT ERAF. LEES IK WAT LEUK

    JA NA 53 MARATHONS EN 74 IS DE SNELHEID ER UIT . GEK HE ??

    DUS ALS IK NOU ALS OUWE LUL . ALS SUPER MARATHON MASTER DE COOLSINGEL OP DRAAI MET MIJN SCHITTERENDE RUSSISCHE SNOLLEKE

    EN TUSSEN NOG EEN 6 A 7 DUIZEND TOESCHOUWERS DOOR LOOP . HEB IK EEN WERELDDAG GEHAD
    DIE STAAN DAAN OP IDIOTEN ALS OME BOB TE WACHTEN . MET VEEL GEJOEL GEZANG EN APPLAUS .

    DIE JIJ ALLEEN MEEMAAKT ALS JE 3 VIBRATORS AAN ZET. IN DAT DOOE LICHAAM VAN JE MET AAMBEIEN WHAHAHAHA

    HOPPA OME BOBZELLUF

    Like

 2. LUCIA zegt:

  Volledig off-topic ; Heb die qut trouwe verrader/ TV aan vanwege de exitpolls en dan dat domme geleuter ..Zal Rutte nu zich toch naar BBB moeten buigen??? Wat buigen… die vent heeft al een bochel van al dat gebuig op Davos… hij heeft een qut geheugen maar buigen kan ie als de beste maar waarom hebben die stomme qut mensen het niet door ;

  De kaarten zijn *her/ge/schudt…
  de poppetjes veranderen,
  de agenda blijft hetzelfde,
  de weg er naar toe…..
  neemt even een flauwe bocht
  maar zonder al teveel gps problemen
  m.b.t. de plek van arriveren
  alles gaat volgens plan, de ene
  domme no sinister minister serie
  wordt tijdelijk verwisseld, voor de
  maybe a more monster minister serie
  uitvoering misschien voor & door
  tiet van 2pond en tiet van 1/2 ons
  terwijl de hersendoden met chips op de bank zitten
  en alle stofdeeltjes om ons heen dansen,
  no 15 minutes airspace 4 them
  want die dingen zijn vrijer dan wij

  Ik schrijf sinds kort in 3 talen en ben bezig met een 4e daardoor raak ik soms van slag, ik meende dat herschudt kan maar iemand anders zei, neen je kunt alleen geschudt ervan maken..dus u mag kiezen heb beide neergezet

  Geliked door 1 persoon

  • Ravian zegt:

   De weg naar de revolutie begint met te stoppen een ‘q’ te schrijven als je een ‘k’ bedoelt…

   Like

   • LUCIA zegt:

    LIeve Ravian; Ik ben zelf een vrouw dus misschien daardoor beetje respect voor de onderdelen..het is geen kwestie van niet durven..beetje ladylike..niet teveel… kleine dosis

    Like

   • Ravian zegt:

    Wat ik hier mee wil zeggen Lucia is dat we allemaal een heel eind ruwer zullen moeten worden als we eens kans willen maken om de huidige strijd te winnen.
    We moeten stoppen met “netjes” te vechten, omdat de tegenstander een brutale niets ontziende en gewetenloze straatvechter is.
    We zullen onze beschaving tijdelijk achter ons moeten laten als we een kans willen maken die beschaving van de nakende ondergang te redden.
    Als wij niet degenen willen zijn die in het ziekenhuis of op het kerkhof belanden dan zullen we ons moeten verlagen tot het niveau van de tegenstander…

    Like

 3. bobzelf zegt:

  RUSSEN MET HUMOR WHAHAHAHAHAHAHAHA

  Ergens in Rusland: Te koop! Ik verkoop MQ-9 Reaper onderdelen, gecrasht. Nieuwe import uit USA, cruise control, afstandsbediening, laag brandstofverbruik.
  0:23 / 0:23

  ·
  Selling MQ-9 Reaper for parts, crashed. New imports from USA, cruise control, remote control, low fuel consumption.

  WHAHAHAHA . HIJ LIGT TE DIEP ZEI DE USA TOCH WHAHAHAHAHA

  OOM VLADIBOB

  Like

 4. Svalbard zegt:

  Many people are wondering how in the world Russia still survive the harsh sanctions imposed on its energy sector by NATO members. The answer is very simple: If Europe doesn’t want their oil , Africa will gladly buy it. Tunisia, Algeria, Egypt as well as many other African countries are cutting deals for regular flow of cheap oil from Russia. Until the infrastructure will be set in place, Russia skillfully crafted a deal with Saudi Arabia: we will sell you oil related products such as gasoline and diesel at a very cheap price and that will allow you to use your oil to be sold to Europe at a very high price. It’s a win-win! This explains the armada of Russian tankers towards the Saudi and Emirati sea ports. (The UAE is storing part of these products for the Saudis at their Fujairah port.)
  This is my friends, how not only how Europe ends up paying more for oil while making both Russia and Saudi Arabia richer!

  Doorgestuurd bericht van Amir Tsarfati

  Like

 5. chrisdirick zegt:

  “en daarmee tegelijk ook hun wel degelijk niet Angelsaksische mannen achter de schermen”

  Fijntjes gezegd en niemand kan hier aanstoot aan nemen.

  Like

 6. Ravian zegt:

  Het middels propaganda aanwakkeren van de haat tegen de bevolking van een andere natie is altijd een eerste stap op de weg naar oorlog.
  En de eersten die dit middels de massa media gedaan hebben waren niet Goebbels en zijn Nazi’s maar de Britten in de aanloop naar de eerste wereldoorlog.

  Die moesten namelijk het idee dat hun historische vrienden (de Duitsers) hun nieuwe vijanden waren, en dat hun historische vijanden (de Fransen) hun nieuwe vrienden waren, aan de Britse bevolking verkopen.
  Zodra de eerste wereldoorlog een feit was is die propaganda dan in de turbo stand gegaan.
  Toen werd er onder meer breeduit verkondigt da de Duitse soldaten Belgische baby’s opaten, en meer van dat fraais.

  Gezien de Amerikaanse kranten ook Engelstalig waren namen die deze propaganda gewoon
  domweg over.
  Daarna waren de Duitsers dan de boemannen van de twintigste eeuw, en sommigen kijken daar ook nu nog steeds niet door heen, zelfs op dit blog van “wakkere” mensen.
  Die snappen niet dat hun haat tegen Duitsers dezelfde basis heeft als de tegenwoordige haat tegen Russen waar zij zich tegen verzetten; vieze propaganda.

  En hetzelfde geld voor de huidige haat tegen Oekraïners, waar men vergeet dat die massaal voor Zelenski gekozen hebben op een programma van vrede, verdraagzaamheid, en vriendschappelijke betrekkingen met Rusland.
  Er bestaat een klein groepje kwaadaardige lui met macht die hier achter zitten, die een klein gedeelte van de bevolkingen, de Bandera Nazi’s in dit geval, voor hun kar weten te spannen, die dan vervolgens de rest met zich mee het verderf in slepen.

  Laat je niet gebruiken…

  Geliked door 2 people

  • LUCIA zegt:

   @Ravian ; Goed van jou dat je dit aankaart ik betrap mezelf soms ook erop terwijl je eigenlijk drommels goed weet dat het een handjevol fascisten is op de achtergrond, blijkbaar zit het haatzaaien maar vooral de oogst daarvan diep in onze genen….die behoefte aan een vijand, daar waar vriendschap meer en betere vruchten afwerpt.

   Geliked door 1 persoon

   • Ravian zegt:

    Argwaan ten opzicht van “de vreemde stam” zit diep in onze genen geprogrammeerd, en op zich is daar niets mis mee, maar er zijn gewoon klootzakken die daar, voor hun eigen belangen, misbruik van maken om volkeren tegen de belangen van die volkeren in tegen elkaar op te hitsen.

    Like

   • bobzelf zegt:

    Ravian

    DANK VRIEND VOOR JE WEER PERFECTE UITLEG.

    OOM BOBOOO

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s