Mijn probleem met ‘god’

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Laat ik beginnen bij Peter Borger. Peter Borger is een moleculair bioloog die door studies, levenslange ervaring met onderzoeken en een enorme bevlogenheid helemaal los is op cellen, cel-structuren en bijna alles weet over de moleculen in ons lichaam. Borger is een rustige, sympathieke wetenschapper die weet waar het op dat vlak over gaat. Borger is door deze wetenschap en door wat hij allemaal door zijn microscoop ziet gebeuren in ‘god’ gaan geloven, omdat hij denkt – en dat vind ik mooi – dat dit niet door de natuur ontstaan kan zijn, maar daar een hogere macht; ‘god’ achter moet zitten. Ook refereert hij hiermee uiteraard naar de Bijbel en daar begint MIJN probleem met deze stelling.

Ik denk dat er ooit inderdaad wel een hogere macht WAS (!) of in ieder geval de Aarde eerder bevolkt is geweest door een bevolking die qua intelligentie en ontwikkeling véél verder was dan wij als mensheid nu zijn. Dat is bij vindingen en onderzoeken al meerdere malen fysiek aangetoond. Ik geloof ook wel dat wij niet de enige zijn in dit heelal. Waar ik echter moeite mee heb, is de drang en dwang om in ‘god’ of Allah te MOETEN gaan geloven! … om gered te worden… Ik hoef niet gered te worden! Ik WÌL ook helemaal niet gered worden! Enerzijds heb ik daarom ook een opstandig probleem met ‘de bezorgde burger’ en zijn heilige prietpraat, anderzijds lig ik echter elke keer weer dubbel vanwege zijn (en velen zoals hij) sterke geloof, zijn ‘zendelingenwerk’ en zijn ‘geloof’ in ‘het nut’ van bidden en/of een dom weesgegroetje.

Laat ik dat uitleggen: misschien is het inderdaad zo dat er ooit een hogere macht is geweest die alles geschapen heeft. Misschien! Oké! Maar in mijn ogen heeft hij/zij/het/bij de schepping van de mens absoluut zijn dag niet gehad. Lichaamstechnisch misschien wel, maar qua ziekelijk brein van vele mensen en de gewelddadigheid en misdadigheid die welig tieren, is er wel degelijk veel aan te merken op deze schepper. Hoe heeft hij/zij/het/ zich zó kunnen vergissen in de mens?! En dan de vele zowel psychische als lichamelijke afwijkingen en aanverwant leed… Of is de Aarde slechts een soort van laboratorium voor ‘hem’/hen, waarin wij slechts de proefdieren zijn die bestudeerd worden? Een proeftuin voor de ontwikkeling van een betere mens? De mens-4.0, maar dan elders of misschien ná ons als de globalisten middels de vermindering van stikstof, CO2 en daarmee de gehele voedselvoorziening, of sneller nog: een atoomoorlog, alles, zowel mens, dier als natuur vernietigd hebben en daarmee ‘de wereld gered hebben’…?

2500 jaar vóór onze jaartelling, ofwel: de zogenaamde ‘geboorte van Jezus’, bestonden de Germaanse stammen al in Europa. Dat weet men, omdat men gebruiksvoorwerpen en runen heeft teruggevonden die naar die tijd terug te voeren waren. Toen kon men nog geen boeken schrijven en papier was sowieso nog lang niet uitgevonden. Iedereen weet zo onderhand wel dat de Germanen (het volk in de basis waar wij als blanke mens van afstammen) het geloof hadden in de Asatru. Het ware geloof (tru, maar ook uitgelegd aan trouw aan) in de Asen (de noordse goden) ofwel de noordse mythologie. Heel veel items die de Germanen echter aan hun geloof in Wotan, Donar, de levensboom, en de midgardslang, de eindstrijd (Ragnarok) en Valhalla toekenden, worden bijna exact zó verteld in bijvoorbeeld de Griekse mythologie, in de Zuid-Amerikaanse, Australische en Afrikaanse natuurreligies en natuurreligies over de rest van de wereld. Hoe kunnen die overeenkomsten in deze natuurreligies zó groot zijn als zij elkaar fysiek nog NOOIT ontmoet hebben? ‘god’ kwam pas veel later en werd met veel dwang en bloedvergieten aan de toen levende mens opgedrongen.

610 jaar ná ‘god’ kwam Moehammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Abd al-Moettalib ibn Hasjim ibn ‘Abd Manaf al-Koeraisji ibn Kielaab ibn Moerra ibn Ka’b ibn Loe’ay ibn Ghalib ibn Fahr met Allah op de proppen, waar de halve wereld inmiddels hardhandig en uitermate rancuneus aan onderworpen is en waar de wereld middels bloedige aanslagen uit zijn naam onder lijdt. Zowel ‘god’ als Allah zijn ontstaan in het Midden-Oosten, waar net als bij de sjamanen van de natuurreligies hallucinerende middelen bij ‘profetieën’ niet onbekend zijn. Als u zèlf ziet hoe groot de overeenkomsten zijn in de natuurreligies van Europa, tot Afrika, tot Zuid-Amerika, tot Australië, waarom zouden de veel later ontstane zogenaamd ‘de ÉNIGE’ (maar het zijn er sowieso al meer dan één!) goden dan wèl het enige juiste verhaal/religie/‘geloof’ zijn? En waarom MOET iedereen die bullshit geloven die, vóórdat die werd opgeschreven, en herschreven, en aangepast, en weer herschreven, en wéér aangepast, en door de zoveelste geloofsgestoorde, gehersenspoelde dwaas, monnik of zelf uitgeroepen profeet naar eigen inzicht werd aangepast en overdreven …en ook nog eens in vele talen is vertaald… Volgens wèlke logica zouden de Bijbel en de Koran daarmee tot op de letter nauwkeurig en daarmee honderd procent geloofwaardig zijn? DÀT zou inderdaad pas een wonder zijn!

Hoe ik het zie:

We zijn allemaal mensen: blank, gekleurd (zij hebben het zèlf liever over het meer polariserende zwart/wit!), mannen, vrouwen, kinderen, (alle kunstmatig verzonnen ‘genders’ daaromheen accepteer ik gewoonweg niet) en we hebben allemaal een hart, rood bloed en een al dan niet gespoeld stel hersenen. Voor mij is iedereen gelijk met dezelfde rechten. Waarom moet er altijd weer onderscheid gemaakt worden in kleur, RRS, afkomst en/of religie, omdat slechts een paar hufters de overhand wil hebben en voor andere mensen denken te kunnen en moeten bepalen hoe het moet? Waarom zijn er zoveel domme schapen die gewoon, omdat dat “lekker makkelijk” is? Wat maakt een religie uit? En waarom MOETEN andere mensen dan óók gedwongen worden om die overdreven onzin te gaan geloven? Sinds wanneer komt een geloof voort uit dwang en geweld? Dan hebben we het niet over ‘geloof’, maar over terreur, overheersing en machtswellust.

Van Borger vind ik dat bijvoorbeeld de enige juiste ontwikkeling. Bij hem kwam het vanuit zijn ervaringen en onderzoeken en hij is daar ‘god’ in gaan zien. Dat vind ik mooi en dat kan ik respecteren. Gewoon omdat ik weet dat hij mijn kant (hieronder uitgelegd) óók kan respecteren en hij mij ZIJN geloof nooit zal proberen op te dringen. Ook Borger heeft gesprekken met ‘god’ en vindt daar de antwoorden, zegt hij (iets anders verwoord). Natuurlijk spreekt ook hij gewoon met zichzelf en ziet hij het antwoord pas later, terwijl het al die tijd al voor het oprapen lag, maar als hij nu gelooft dat het antwoord van ‘god’ kwam, mooi toch? Laat deze mensen in hun waarde. Het probleem is echter dat dit andersom heel vaak NIET zo is en dan voel ik zelf dat wederzijdse respect óók niet meer. Borger is derhalve gelukkig heel anders dan de heilige zendelingen ‘de bezorgde burger’, Jensen of Tom Zwitser, die volstrekt dwangmatig (!) elk uur moeten laten weten gelovig te zijn en de kerk, het in mijn ogen schijnheilige (Hugo de Jonge) weesgegroetje en het knielen voor ‘god’ blijven ‘prediken’. Dat mag natuurlijk, maar ik word er wel kots- en kotsmisselijk van, waarmee mijns inziens (in ieder geval bij mij!) exact het tegenovergestelde wordt bereikt! Alhoewel: moet gezegd; ik vind de stukjes van ‘de bezorgde burger’ twijfelachtig (bezorgd, omdat men niet meer in god gelooft. DÁÁR ligt zijn zorg, NIET bij wat er door het kwaad, het nieuwe fascisme-4.0 in de wereld gebeurt). Middels de Bijbel probeert hij hooguit een reden en uitleg te vinden, maar bijdragen aan een oplossing doet hij niet. Hij vertrouwt heilig in dé oplossing van ‘god’. Maar zoals u weet, komt die pas nádat de duistere krachten u met veel pijn en geweld van de Aarde hebben weggevaagd… Daarna mag de ware gelovige weer terug naar de Aarde en heeft zodoende het beloofde ‘eeuwige leven’. Ikzelf ga liever naar Valhalla. Feesten en zuipen met mijn wapenbroeders om tegen het kwaad vechten als de eindstrijd wordt aangekondigd. Tot die tijd blijf ik op Aarde tegen het kwaad vechten. Beter een strijdbare wolf van Odin dan het makke slachtlam van ‘god’ derhalve! Een geweldige uitspraak, waar ik voor de volle honderd procent achter sta.

Ik geloof derhalve NIET in ‘god’, laat staan in een rancuneuze, wraakzuchtige en bloedig geweld verheerlijkende Allah. Ik heb mijn eigen ervaringen en daarmee mijn eigen ‘geloof’. Ik ben in ieder geval absoluut niet religieus, aanbid geen enkele ‘god’ en ga voor niemand op mijn knieën. Ik weet niet meer door wie precies, maar op deze site werd ik een paar jaar geleden opnieuw getriggerd door het Asatru. Ik heb altijd al een diepe interesse gehad voor hoe de Vikingen leefden. Hoe de man de achtergrond en de geschiedenis achter de runen beschreef vond ik erg fascinerend en daardoor ben ik mij weer gaan verdiepen in de Germaanse cultuur, waarvan de Vikingen gewoon de noordelijke stammen bleken te zijn. Aan de hand daarvan heb ik een set runen van natuursteen aangeschaft en me daar verder in verdiept. Af en toe pak ik er een – blind zoals dat hoort – en dan zoek ik de betekenis op. Niet alleen de letterwaarde of de zwaar gemankeerde Wikipedia-uitleg, maar de gehele ying yang uitleg van zowel de positieve als negatieve elementen die mij aanzetten en stimuleren tot het overdenken van alle facetten in het leven, gerelateerd aan die betreffende rune waarmee ik dan rekening kan houden.

En weet u; ik word telkens weer verrast. Soms binnen enkele dagen al, maar ze komen werkelijk altijd uit! Zowel positief als negatief! En niet alleen bij mij. Soms is er iemand geïnteresseerd en pakt er uit interesse ook een. Meestal krijg ik dan wel een telefoontje of mail waarin men aangeeft dat het (al) heeft plaatsgevonden. Toeval? Ik geloof niet in toeval. Wel in het lot.

Vlees- en zuiveltaks

Bij ON zit PvdD (Partij van de Dieren) ‘politicus’ – ik zie hem persoonlijk meer als een totaal doorgeslagen radicaal linkse activist – Fedde Peutz (veganist). Peutz heeft nogal geradicaliseerde ideeën over het eten van vlees en zit mensen die er anders over denken betweterig uit te lachen. Raisa Blommestijn is zoals zij zegt zeventien jaar vegetarisch geweest en weet waar zij het over heeft als zij nu zij weer vlees eet en geen slap gevoel en geen bloedarmoede meer heeft. Ik heb dat zelf overigens óók zo ervaren. Toch weet Peutz het op basis van ZIJN slechts ZES jaar ‘geweldige’ ervaring als veganist beter dan Raisa of Max, die ook al aangeeft zich beter te voelen als hij vlees eet. Peutz is overigens zo iemand die alles beter weet dan u. Hij weet ook veel beter wat ú denkt dan dat u denk dat u denkt, en hij weet ook veel beter hoe ú iets bedoelt dan dat u zelf denkt dat u het bedoelt. Herkent u dit gedrag? Betweterig, snel oordelend en vooral snel in hokjes plaatsend dus. Hoe typerend voor de hedendaagse linkse ‘politici’!

Volgens Peutz produceren koeien veel broeistofgassen in hun maag en scheiden mede daardoor veel schadelijke emissies uit via hun urine en ontlasting… Maar wat eten koeien dan eigenlijk waardoor dit komt…? En hier komt ‘ie: Koeien eten uitsluitend VEGETARISCH! Peutz produceert derhalve zelf óók veel MEER broeistofgassen in ZIJN maag met ZIJN bonen en groenteschotels! Denkt u hierbij even aan wat ú zelf produceert na het eten van sla, peulvruchten en/of bonen… Maar op de een of andere manier werkt dit uiteraard héél anders dan bij koeien…, uiteraard voor het ‘klimaat’ véél beter dan dat een koe dat produceert… KOE-KOEK!

Peutz is met zijn minzame lachje dan ook een groot voorstander van de dwang en drang achter de ‘gedragsverandering’ zoals hij dat zelf benoemt. Qua links-radicaal gedachtegoed en dwang/afstraf-gedrag ‘als u niet wilt luisteren’ zou hij zomaar erelid kunnen zijn van het fascistische D66 of doorgesnoven GroenLinks en dat is veelzeggend in een tijd waar het oorspronkelijk (!) extreemlinkse fascisme weer openlijk de kop opsteekt (maar dat eigen gedrag naar oppositiepartijen als ‘rechts’-extremistisch verwijst). Peutz is derhalve een groot voorstander van vlees’vervangers’. Reden?: “Omdat er ondernemers zijn die daar geld mee verdienen”. Geld verdienen aan een misleidende, leugenachtige ideologie voor úw eigen gezondheid en het klimaat… Waar hebben wij dat eerder gehoord…? En vooral… uit welke (exact dezelfde!) hoek komt deze nergens bewezen, perceptuele en belerende onzin? Zoals gezondheidsdeskundige Mike Verest het feilloos zegt: veel ingrediënten in vlees heeft de mens gewoon nodig en die vindt u nu juist NIET terug in de zogenaamde vlees’vervangers’. De term vlees’vervanger’ wordt derhalve uitsluitend FYSIEK (!) als vervanger gezien voor de gehaktbal, een biefstuk of een karbonaadje, maar NIET (!) qua vervanger in termen van VOEDINGSWAARDE! Elke veganist of vegetariër breng middels zijn/haar ‘volwaardige groente en bonenschotels’ derhalve juist MÉÉR methaangassen en broeistofgassen in het systeem dan iemand die vlees eet. Gewoon omdat zij hetzelfde eten en verteren als het vee dat zogenaamd ‘wèl’ een extra belasting voor het klimaat zou zijn… Zijn zij nu zèlf zo dom, of volgens zij gewoon het opgedragen NWO/VN/WHO/EU/WEF-leugen/propaganda narratief? Het gaat dus, zoals Peutz zelfs tweemaal (!) aangeeft, uitsluitend om gedragsverandering èn ondernemers die geld willen verdienen aan een dwangmatig gecreëerd ‘alternatief’ voor vlees… En dan nog iets meneer Peutz: Zijn insecten geen dieren? Hebben insecten geen gevoel? Zit er geen ‘lijkengif’ in dode insecten? U bent van de partij VOOR de dieren…? Ga dan godverdomme eerst eens zorgen dat het onverdoofd slachten van ‘offer’dieren door moslims per direct wordt verboden! Hypocriet!

Ik geloof derhalve niet in opgedrongen goden als ‘god’ en/of Allah. Ik heb meer vertrouwen in de natuur en haar krachten, maar heb respect voor mensen als Peter Borger. Gewoon omdat ik zeker weet dat het respect ondanks mijn heidense voorkeur maar liefde voor mijn goede (!) medemens en de natuur wederzijds is.

Blijf ook vooral ‘de bezorgde burger’ posten. Hoe ik me soms inwendig ook kan ergeren aan de domheid en simpelheid, het maakt mijn dag altijd weer goed met een schaterlach.

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

104 reacties op Mijn probleem met ‘god’

 1. gebochelde zegt:

  kan mij geheel vinden in bovenstaand stuk ! Uitmuntend geschreven zou de leraar zeggen!

  Geliked door 2 people

 2. koddebeier zegt:

  Ik heb zo wie zo een pest hekel aan mensen die hun levenswijze aan andere proberen op te dringen. Het zijn meestal hypocriete huichelaars. Ze kunnen dood vallen, ik leef mijn eigen leven zoals ik het wil.

  Geliked door 4 people

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Like!

   Like

  • Boike zegt:

   @ koddebeier 1 april 2023 om 14:47

   IK BEN IK

   Ik ben een mens van vlees en bloed.
   Ik heb gevoelens en ik ken emoties.
   Ik heb ook een gezond naprakkedenkizeerverstand.
   Ik ben geen robot en geen verlengstuk van een computer.
   Ik ben geen kuddebeest en geen slaaf, maar een vrij individu.
   Ik ken mijn rechten, plichten en verantwoordelijkheden.
   Ik heb mijn normen en waarden en ook een geweten.
   Ik heb ook mijn eer en mijn zelfrespect.
   Ik ben meer dan mans genoeg, om zelf te bepalen, wat ik wil.
   Ik heb mijn eigen mening en mijn eigen behoeften.
   Ik heb ook mijn eigen problemen en moeilijkheden.
   Ik heb mijn eigenheid, vrijheid en privacy hoog in mijn vaandel.
   Ik ben menselijk en niets menselijks is mij vreemd.
   Ik ben niet volmaakt en maak ook wel eens fouten.
   Ik ben geen duivelaanbidder, noch een godvrezende calvinist.
   Ik ben ook geen egoïstische psychopaat.
   Ik ben een bourgondische Brabander, een levensgenieter.
   Ik ben best wel tevreden, zoals ik ben, met mijn eigen DNA.
   Ik heb geen behoefte aan controle en aansturing door duivels.
   Ik ben niet zoals jij, ik doe mijn eigen dingen.
   Ik verlang, nee eis, een ieders respect, voor wie en wat ik ben.
   Want, “IK BEN IK”.

   Geliked door 2 people

 3. johannes zegt:

  het probleem van wetenschappers kan dit stuk beter genoemd worden hahahah , EGO !

  Geliked door 2 people

 4. mooinique zegt:

  Goed verhaal. En of je nu in God of wat dan ook gelooft mag ieder voor zich weten. Dwing een ander er niet toe. Ik zie het iets anders. Wij mens zijn zelf God en de duivel. Wij beslissen zelf wat wij doen. Laten wij ons manipuleren of hersenspoelen?! Prima zolang dat uit vrije wil gebeurd. Ik geloof dat elk mens wordt geboren inititief met het gevoel van dat is goed en dat is fout. Keuzes maken dus en ervan leren. Het is alleen altijd zo makkelijk om anderen de schuld van jouw fouten te maken. Als jij je niet vaccineert maak je iedereen ziek! Ook zo’n leuke. Daar sluit mee af. Fijn weekend!🥰

  Geliked door 1 persoon

 5. Harry zegt:

  God heeft heel veel overeenkomsten met Rutte .
  Ze hebben allebei nooit ergens schuld aan .
  Als er iets fout gaat komt dat door anderen .
  Bij Rutte moesten er zo’n zeventien ministers en staatssecretarissen het veld ruimen , en hij hield “ schone handen “ .
  God heeft ook van dat soort mensen om zich heen .
  Als er iets mis gaat komt het door de ongelovigen , die op aarde door het grondpersoneel in verschillende categorieën worden verdeeld , de Papen , de oud- gereformeerden , de lichtzinnig gereformeerden , de zwaarzinnig gereformeerden , de waanzinnig gereformeerden , etc , etc .
  En als je de schuld op niemand vast kunt pinnen , dan heeft de duivel het gedaan .
  Probleem opgelost .
  God heeft toch alles geschapen ?
  Dus ook de duivel !
  De katvanger van het onbenul .
  Wat kunnen die lui zich toch goed indekken , hè ?

  Geliked door 4 people

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Een dikke like Harry! Het probleem met Rutte is dat ie zelf denkt dat ie god is en van geen wijken wil weten en weer om de hete brij heen gaat draaien. De aartsleugenaar.

   Like

   • karton zegt:

    @ I,K, Bennur enz. op 1-4-2023 om 18.11 u.
    Ja, dat zegt u nu wel : “Rutte denkt dat ie zelf god is”, maar dan heeft ie ’t mooi mis, want dat ben IK al !! 😂😂
    (opmerking uit m’n werkzaam verleden)

    Geliked door 1 persoon

  • John zegt:

   Harry ik zie dat je aan het Adam syndrome lijdt. Nadat Adam na de zonde val voor God stond zei hij tegen God de vrouw die U geschapen heeft, heeft mij doen zondigen. Het is dus God zijn schuld. De mens wist toch en was door God gewaarschuwt, er is dus niet veranderd.
   Bekeer je hiervan want van elk woord dat je spreekt zul je staks verantwoording af moeten leggen. En weet de 2de komst van Jezus staat voor de deur. De genadetijd wekker loopt binnenkort af….

   Geliked door 1 persoon

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Wordt daar nog druk; een overvol 24/7 spreekuur en rechtbank waarbij 99% van de mensen bestraft worden behalve die éne % die nog nooit een mug of vlieg heeft durven doodslaan uit angst voor de straf van god. Hoe bang kun je mensen maken! In Rome zijn ze grootmeesters daarin.

    Geliked door 1 persoon

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    “En weet de 2de komst van Jezus staat voor de deur.”

    Dan moet ie bij het gros van de Nederlanders niet rond etenstijd komen want: “Tja, Jezus had effe gebeld want dan hadden we een paar aardappels extra kunnen schillen want we hebben niet op je gerekend.”

    Of Jezus komt een uur na etenstijd: “Ja Jezus hé, wij hebben al gegeten hoor! Vroeger zouden we je nog 5 euro voor Febo of McDonalds hebben kunnen geven maar die rot inflatie en die enorm gestegen energiekosten hè?!

    Geliked door 1 persoon

 6. Nachtkaarsje zegt:

  Drs. E.N. Schilder, echte Christenen moeten schaterlachen om de dwaze fantasieën die je elke keer weer over God, de Vader van Jezus, ter berde brengt.

  Geliked door 2 people

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Échte christenen? Bestaan die dan? Wie zijn dat dan? Rooms- katholieken, Katholieken, Protestanten, Gereformeerden, Nederlands-Hervormden, Jehova’s getuigen, Pinkstergemeente, Je zus komt spoedig beweging? Ze denken allemaal hét ware geloof aan te hangen.
   Dus laat het schaterlachen maar aan ons, de niet gelovigen over!

   Geliked door 1 persoon

   • Nachtkaarsje zegt:

    Echte Christenen zijn nergens bij aangesloten. Als je je aansluit bij een organisatie of kerk kom je tussen de demonen en goddelozen terecht. Echte Christenen ga jij nooit begrijpen als je pech hebt.

    Like

  • bobzelf zegt:

   Nachtkaarsje zegt:
   1 april 2023 om 15:16

   hoe is het mogelijk . een gehersenspoelde idioot
   zegt dat echte christenen ??

   die eikels die in een sprookjes boek geloven

   jullie meten echt kapot geschoten worden net als de reactie van john hierboven

   door jullie moet nu snel 1 of houten spiezen .

   kijk dat BERTUS jullie binnen gelaten heeft.

   MOET HIJ WETEN WAAR IK WORT ZO LANGZAMERHAND NA 74 JAAR DIT GELUL AANGEHOORD TE HEBBEN EEN BEETJE STRONT EN KORTSZIEK VAN JULLIE

   DUS TIEFT STRAALT OP MET JE GEZEIK . JE GAAT ONS DE HEL’S ANGELS MET DANS EN MUZIEK . DANS EN LEKKERE WIJVEN ECHT NIET OMPRATEN

   EERST ZIEN EN DAN GELOVEN . EN NA 6OOO JAAR

   NIKS GEZIEN DANWEL GEHOORD TE HEBBEN

   IS ER DUS EEN ONGELOFELIJK STEKIE LOS BIJ JULLIE

   EN MAR DRAMMEN WIJ VAN GOD HEBBEN GELIJK

   GA DAT EEN UURTJE IS DE ISLAM 3 HOEK DOEN ALS JE EEN BEETJE LEF IN JE FLIKKER HEBT LOSERS

   EN STERF DAAR DAN . VINDEN WIJ NIET ERG HOOR

   HIJ KOMT ?? WANNEER DAN GODVERDOMME

   VERTEL VERTEL . JEZUS REDT . WAAR DAN EN WANNEER DAN ?

   OOM LULKOEK

   Geliked door 1 persoon

   • karton zegt:

    @ Nachtkaarsje op 1-4-2023 om 22.58 u.
    “Christenen” zijn nóóit te begrijpen; ze lullen allemaal als een kip zonder kip, geen touw aan vast te knopen.
    Vroeg ooit aan een dominee hoe ’t kan bestaan dat een stelletje, Adam & Eva, met twee zonen het mensdom heeft voortgebracht; trouwens die ene zoon was niet zo’n brave, hoe sloeg z’n broer ook nog eens dood ! Dat stelletje at dus niet alleen van een verboden vruchtje maar er huisde ook nog eens een moordenaar onder hen.
    “Mijn” dominee antwoordde op m’n vraag dat ik de bijbel niet zó letterlijk moest nemen en dat er waarschijnlijk wel meer kinderen waren geweest, van Adam & Eva.
    Bijbel is dus een boek waarmee een “gelovige” álle kanten op kan !
    Geen enkel verhaal in de bijbel is betrouwbaar, hetgeen ook onwaarschijnlijk zou zijn na zóveel jaren !

    Geliked door 1 persoon

   • Ik Bennur zegt:

    @ Ome Bob 2 april 2023 om 19:08:

    Ik Bennur uit hoor. Karton heeft het me duidelijk uitgelegd: alles draait simpelweg om eieren. Eieren die uitkomen en we zien wel wat eruit komt. Eierleggend, eierlevendbarend, vrouwen hebben ook eitjes die kunnen springen en daar richt je dan je yoghurtpomp op. Paaseitjes, dinosauruseitjes, scharreleieren. het ei van Columbus, de heilige drie-eiheid. De drei wijzen. We zijn er uit. Een ei hoort erbij.
    Gei zult niet dit en niet dat. Staat in de beibel; echt waar!

    Karton, chapeau!

    Gegroet, Ome Let.

    Like

  • karton zegt:

   @ Nachtkaarsje op 1-4-2023 om 15.16 u. De vader van Jezus, dus zeg maar Jezus sr., daar heb ik nog nóóit gunstige berichten over vernomen. (trouwens, de vader van je zus ik óók jóúw vader ! onnie dan ?)

   Like

 7. Swappie zegt:

  Dom, dommer, domst, en drs Schilder
  Gaaaaaappppp

  Geliked door 2 people

 8. Ravian zegt:

  Ik ga een artikel over iets wat niet bestaat geeneens lezen, laat staan dat ik zelf zo’n artikel zou schrijven…

  Het is ook een exercitie in totale nutteloosheid, omdat met ‘geleuvigen’ sowieso niet te discussiëren valt.
  Discussiëren werkt namelijk enkel als de andere partij wetenschappelijk aantoonbare feiten accepteert, en ‘geleuvigen’ doen dat per definitie niet, das namelijk de aard van hun geestelijke aandoening.

  Het enige dat je dus bereikt is dat je een stelletje gekken op de kast jaagt.
  Buiten de amusementswaarde levert dit vervolgens niets op.
  Tenzij het er zijn die in “Allah” geleuven, in welk geval je het risico loopt dat ze je de strot komen afsnijden…

  Geliked door 4 people

 9. techhuis zegt:

  Je MOET niet gered worden je MAG gered worden wereld van verschil. Jezus bied je een uitweg van de eeuwige hel waar iedereen standaard heen gaat door onze zondenatuur. En eeuwig is ook echt eeuwig dus kom je niet meer weg en als je naar de hemel wilt dan zal je gered moeten worden.

  Geliked door 3 people

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   En als jezus komt hoe komt ie dan? Per vliegtuig, auto, trein, bus, fiets, bromfiets, motorfiets. Zeg het maar. Bovendien hoe weet je dat het de echte is? Wie gelooft hem? Net zoiets als Sinterklaas, op 5 december op elke straathoek één die de kinderen wijs maakt dat hij de echte is terwijl tegelijkertijd “de echte” op tv te zien is.

   Geliked door 1 persoon

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Wat is de eeuwige hel. Dat je volgens bepaalde gelovigen eeuwig zal branden? Hoe gaat dat gebeuren als je gecremeerd bent? Dat is dan fysiek en fysisch onmogelijk: tart alle natuurwetten.
   En wat gebeurt er met een demente brein? Heeft die dan enig benul van waar die zich bevindt? Als een brein werkelijk kan overleven buiten een lichaam?
   Ik zie het lichaam en geest=psyche=brein=zelfbewustzijn als één. Zie het als zo’n platte Witte Kat 4.5 voltbatterij met die platte koperen strips met een + en een -, en een lampje. Doe het lampje ertegen aan en het brandt; er is leven, het lampje brandt. Dat is het brein. Zonder de batterij /ons lichaam a.h.w. dooft het lampje/brein. Zonder het lampje heb je niets aan de batterij/ ons lichaam a.h.w en zul je sterven want je bent dan hersendood.
   Het één functioneert alleen maar in samenwerking met het ander. Geloof je me niet?
   Waar was je dan in een HIERVOORMAALS? Want dat moet je dan toch ook weten als het brein zelfstandig kan functioneren zonder lichaam.
   Als een brein=geest=psyche=zelfbewustzijn na het overlijden kan zien, horen, ruiken, voelen, beseffen, leren, onthouden etc. dan heeft dat het vóór de geboorte ook moeten kunnen doen. Ik ken niemand die zich een HIERVOORMAALS met alles erop en eraan kan herinneren. En zij die beweren het wel te kunnen zijn oplichters.
   Het is allemaal wishful thinking.

   Like

 10. Blaffertje zegt:

  Prachtig stuk Drs.E.N.Schilder. Uit mijn hart gegrepen.
  —————-
  Wat Peutz het beweerd klopt van geen meter.
  “Volgens Peutz produceren koeien veel broeistofgassen in hun maag en scheiden mede daardoor veel schadelijke emissies uit via hun urine en ontlasting…”

  Het probleem ontstaat juist door het mengen van urine en mest in de stal
  Daardoor krijg je schadelijke ammoniakdampen.
  Meng je stalmest met stro, dan absorbeert het stro de ammoniak en word het ammoniak afgebroken.

  Een koe die in de weide staat plast nooit op dezelfde plek als waar ze heeft gemest en dan krijg je dat probleem met ammoniakdampen nooit.

  Een de scheet die een koe laat bevat methaan, en zeer vluchtige en brandbare stof, maar die is niet schadelijk voor natuur en milieu.

  Like

 11. rr zegt:

  Als je de basis bent kwijtgeraakt dan weet ik dat je Nooit meer thuis komt
  Besteed toch Niet zoveel energie aan het denken,
  het mag er zijn hoor maar het behoeft verder Geen aandacht

  Like

 12. Htskday zegt:

  “”Hoe heeft hij/zij/het/ zich zó kunnen vergissen in de mens?! En dan de vele zowel psychische als lichamelijke afwijkingen en aanverwant leed… Of is de Aarde slechts een soort van laboratorium voor ‘hem’/hen, waarin wij slechts de proefdieren zijn die bestudeerd worden? Een proeftuin voor de ontwikkeling van een betere mens?””

  .

  Misschien leven we hier wel op een soort prison planet.. en horen we hier eigenlijk helemaal niet thuis.. en wordt de zg “mensheid” hier door buitenaardse wezens en UFO’s onder controle en in de gaten gehouden..

  Dat we onder controle staan en in de gaten gehouden worden door de loopjongens en tassendragers, die wij ook wel “regeringen”, en zg “elite” noemen, lijkt mij wel duidelijk.

  Met oa belachelijke oorlogen, en farmaceutisch, media, en ander gemanupuleer, brood en spelen enz.. proberen zij de boel onder controle en dom te houden, en als het nodig is gooien ze er gewoon een “great reset” tegenaan..
  Ruimen die handel!
  En beginnen we gewoon weer opnieuw..

  Het sterft van de regeltjes en wetjes, en nóg is het altijd een teringzooi op deze planeet..
  …zo is het altijd geweest en zal ook wel altijd zo blijven.

  Prison planet.. flauwe kul??
  Wie zal het zeggen?

  Niets is wat het lijkt..

  Earth is a Prison Planet and We are All Captives Here https://pfcleadership.org/blog/2018/04/12/earth-is-a-prison-planet-and-we-are-all-captives-here/

  Geliked door 1 persoon

 13. Joost Visser zegt:

  Als God de wereld en de mensheid heeft geschapen, heeft ie heel slecht werk afgeleverd.

  Geliked door 2 people

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Een prutser dus en bovendien een sadist want onschuldige dieren in nood steekt ie geen poot naar uit. Bovendien ook niet naar onschuldige kinderen die verzuipen. Hoeft ie maar één vinger naar uit te steken als ie werkelijk bestaat. Kan ie niet want hij bestaat gewoonweg niet of is allang dood.

   Like

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Prutser dus.

   Like

 14. Dijkstra zegt:

  De vraag of die hogere macht er ooit is geweest, lost niets op. Het leidt automatisch tot de vraag: waar komt die hogere macht dan vandaan?

  Like

  • BigLJohn zegt:

   Dijkstra; waar komt die hogere macht dan vandaan? Beslist niet, zoals wij allen, uit vaders bloemkool. Het is dezelfde kwestie als; wat was er nu het eerst, de kip of het ei. Wij mensen kunnen alles niet bevatten. We zouden overmand en krankzinnig worden als we geconfronteerd zouden worden met alle grote mysteries.

   Geliked door 1 persoon

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    De kip was er het eerst. Bedenk dat een vrucht of het nu een ei, embryo, of zaadje is bedoeld voor de voortplanting. Het voortbestaan van de soort dus. Een ei, embryo of zaadje kan volgens mij alleen door bevruchting ontstaan of dat het in ieder geval aanwezig is in het organisme. Hoe is een organisme ontstaan? Nou da’s dezelfde vraag als; hoe is god ontstaan? Blijkbaar uit het niets: nouja niets? Een evolutie van een ééncellig organisme tot een meercellig organisme. Het is maar waar je in wilt geloven of gelooft.

    Like

 15. jantjeuitnl zegt:

  Geloven is vrije wil. Anders is het geen geloof.
  Vanuit die vrij wil kan je goede dingen doen, zo eer je God of je kan slechte dingen doen, zo eer je de boze/saran/lucifer.
  Hetzelfde geldt voor zaken die je aan de schepping doet.
  De schepping is niet uit het niets ontstaan.
  Dat zou een kleinere kans zij dan dat je een chimpansee een typemachine geeft en dat ie dan een complete bijbel produceert.
  Geen mens is zonder zonden, dus het is een gift van de Heer dat je naar de hemel mag. Dit kan alleen maar met een open hart beleid dat je fout zit bij Jezus.
  Maar dit kan alleen maar je vrije keuze zijn.
  “Zoekt en gij zult vinden “

  Geliked door 4 people

 16. benkokjoodschrpastor zegt:

  “goede medemensen?”…. niemand is goed, zelfs niet 1, behalve Yeshua, dwz God in mensengestalte.
  Enig idee waar het kwaad vandaan komt? Als we er vanuit gaan, dat niemand volmaakt is, dat elk mens dus zo zijn eigen fouten maakt, onbewust en bewust, dan geven ouders dat allemaal in DNA aan hun kinderen door.
  De Bijbelse verklaring is dan dat Adam/Eva zonder zonde waren totdat ze in duidelijke ongeh0orzaamheid Zijn vertrouwen in de mens beschaamden.
  Ze deden waartoe de duivel hen verleidde: geloof niet in God, Hij wil je klein houden, Hij gunt je niets.
  Terwijl God in Zijn liefde een volmaakte omgeving voor de mens schiep met als enige voorwaarde: kom niet aan de boom van kennis van goed en slecht, verder heb je alle vrijheid.
  God beloofde hen vergeving en verlossing van het kwaad en maakte dat waar door als mens (Jezus, Yeshua in Hebreeuws) op aarde te verschijnen als de weg terug naar God.
  Wie die weg niet wenst te gaan, behoudt die neiging tot alle kwaad, wie Yeshua gaat volgen leert in dat proces een nieuw mens te worden, op weg naar de oorspronkelijke bedoeling .
  Op weg naar Gods Koninkrijk.
  https://tora-yeshua.nl/2023/04/wat-is-het-evangelie-van-het-koninkrijk-zoals-yeshua-verkondigde/
  Shabbath shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Geliked door 2 people

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   God in mensengestalte? Nonsens. Net zoiets als hagedismensen.
   Je bent of het één of het ander: beide kan niet.

   Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   benkokjoodschrpastor zegt:

   HE BENNIEIKBENOOKLULGEWEESTMET VINGERS

   IK DENK DAT JE NU GEWOON HIER MOET EN MAG VERTREKKEN

   WHAHAHA JE TIJD IS DUIDELIJK OM ..

   DIE 8 VOLGELINGEN KUNNEN WIJ TOCH NIET VAN DIE GEWAPENDE BETONPLAAT VOOR JULLIE HARSUS AFHALEN

   DUS BENNIE KRUIP LEKKER . SAMEN MET JEZUS AAN HET KRUIS . MET DIE SPIJKERS VAN VAN LEEUWEN

   LEKKER WEG ACHTER IN JE TABERNAKEL .

   WIJ WARE ER AL UIT. JOUW VERHAAL IS EEN LUL VERHAAL ..

   EN DAT IS VRESELIJK ALS JE DUS UIT JE BUBBLE MOET KOMEN

   GA NAAAR OOM VLADIMIR. EN MELDT JE DAAR AAN .

   EN TIEFT STRAAL HIER OP EN ALLE JEZUS SNEL

   GEGROET. MAFKEES

   ANDERS STUUR IK KAIN EFFE ACHTER JE AAN !!

   Geliked door 1 persoon

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Hoe vonden de dames dat? Een lul met vingers? Oom Bob werd helemaal ondergesquirt?

    Like

   • bobzelf zegt:

    I.K. Bennurklaarmee zegt:
    2 april 2023 om 19:57

    ZE ZATEN DAARNA OP DE STOEP TE WACHTEN EN TOEN BRAK DE HEL PAS GOED LOS
    KENT U HET GEZEGDE . ER WEL PAPA VAN LUSTEN ??
    DAT GEZEGDE IS TOEN ONTSTAAN WHAHAHHA

    ZE VONDEN VOOR OME BOB DE PIL UIT. JEZUS CHRISTUS

    NOG BEDANKT MAKKER WHAHAHAHAHA

    OOM JEZUS HAD EEN BRILLIANT IDEE , DIE ENE KEER WHAHAHA

    Like

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   By the way: als god de mens naar zijn evenbeeld schiep wist ie hoe de mens op zijn beproeving(en) zou reageren. Puur sadisme dus om ze daarna te straffen.

   “God beloofde hen vergeving en verlossing van het kwaad en maakte dat waar door als mens (Jezus, Yeshua in Hebreeuws) op aarde te verschijnen als de weg terug naar God.
   Wie die weg niet wenst te gaan, behoudt die neiging tot alle kwaad, wie Yeshua gaat volgen leert in dat proces een nieuw mens te worden, op weg naar de oorspronkelijke bedoeling .
   Op weg naar Gods Koninkrijk.”

   Wat een gelul man! Alsof je als niet gelovige een neiging tot alle kwaad hebt. Er is zoiets als fatsoen, respect, iets voor een ander over hebben, je medemens helpen in nood, dieren helpen in nood, leren van je fouten en daarmee je geweten zuiveren puur voor jezelf. Daar hoef je geen jezus aanhanger voor te zijn hoor!

   Like

   • bobzelf zegt:

    I.K. Bennurklaarmee zegt:

    ACH ALS DAT SCHURFTIGE BIJBLE GENEUZEL OPSTART
    TOCH AL VRIEND

    JE SCHEPT NA ADAM DIE HET RUKKEN ZAT WAS . UIT ADAMS RIB EEN VROUW EVA

    NOU WEET IEDERE VENT OP DEZE AARDKLOOT DAT VROUWEN NOOIT LUISTEREN EN EVEN OP EEN ANDERE PLANEET VERTOEVEN ..
    KIJK WIJ DE MANNEN HEBBEN EEN NTHING BOX . VROUWEN HEBBEN ALLES DOORGESCHAKELD DUS 1 GROOT HERSENSPNSEL

    DUS WANNEER LUISTERT EEN VROUW. ?? SCHAT ZIILLEN WE EEN UURTJE NAAR ROTTERDAM GAAN EFFE ROND KIJKEN IN DE BIJENKORC EN DAARNA EVEN BIJ MARC CAIN NAAR BINNEN VOOR EEN LEUKE NIEUWE PEPERDURE JEANS

    DAN STAAT DIE SNOL GEVERFT EN AANGEKLEED 17 SECONDEN LATER HELEMAAR TOPIE KLAAR EN GAAT ALVAST IN DE AUTO ZITTEN ..

    MAAR ALS DIE DRONKEN BARBAAR . DIE MASSAMOORDENAAR DUS ZEGT. U MOET VAN DIE BOOM AFBLIJVEN DUS GEEN ?? APPEL ER UIT HALEN .. ??

    HIJ HEEFT ZE GODVERDOMME NET ZELF GEMAAKT. DAN WEET HIJ TOCH DAT ZE NIET LUISTEREN ..

    EN DAN BOOS WORDEN . MOET EEN VRESELIJK ENGE SADIST ZIJN SORRY IK KAN DIE ASBAK DEZE GRAFZERK NIET ANDERS OMSCHRIJVEN

    HIJ IS VREDELIEVEND ??? WHAHAHAHA HIJ HELPT DE MENSHEID ??? WHAHAHAHAHAHAHA
    GA JE MOEDER IN DE EIK NEMEN KLOOTZAKKEN

    1 APPELTJE . HET PARADIJS UIT EN O;PTIEFEN . VOOR EEN APPELTJE ??

    DUS GEEF NOU GELIJK EFFE ANTWOORD OP DE QUIZ VRAAG

    KAIN ABEL WHO IS THE MOTHERFUCKER EN WE ZIJN ERUIT

    ZIET U DAT DIE GELOFVIGEN DE ONBESCHOFTHEID HEBBEN OM GEWOON WIJZE GRIFFO EN REFO EN JOODS KEPPELTJE
    NET TE DOEN OF ZE GEK ZIJN

    DUS NA UW VOLZIN …
    Wat een gelul man! Alsof je als niet gelovige een neiging tot alle kwaad hebt. Er is zoiets als fatsoen, respect, iets voor een ander over hebben, je medemens helpen in nood, dieren helpen in nood, leren van je fouten en daarmee je geweten zuiveren puur voor jezelf.

    NOU DAAR HEBBEN ONZE JEZUS REDT FIGUREN ALS ONBESCHOFTE HORIKKEN NG NOOIT VAN GEHOORD.

    DOODSE STILTE IK ZWEER HET JE. LOVE YOU MAKKER

    OOM BOBOBOBOBOB

    Like

   • Ik Bennur zegt:

    @ Oom Bob Benzelfookschepper want ik heb een schep in de schuur.
    2 april 2023 om 20:12:

    Dus daar komt de uitdrukking “Een rib uit je lijf.” dus vandaan?
    Maar: Ik begrijp het toch niet helemaal of helemaal niet. Dan heeft die vrouw toch het DNA van haar man? Waarom niet gewoon ook even een “ideaal” vrouwtje scheppen die dus wél luistert? Als je alles kunt scheppen dan moet dat toch een koud kunstje zijn?

    Ome Bob die zou al heel wat vriendinnen zijn kwijt geraakt met die lul met vingers. Ieder keer; “Ow god ik kom, Bob!” Goed dat u er bovenop lag ome Bob anders waren ze na één keer al in de 1e hemel i.p.v. de 7e.

    Like

  • Boike zegt:

   @ benkokjoodschrpastor 1 april 2023 om 16:52

   “…. niemand is goed”
   Hela, hola, wat moet dat nou ???
   Ik laat me niet wijsmaken, dat ik niet goed zou zijn.
   Ik ben wel goed. Want ik zeg het zelf.

   Geliked door 1 persoon

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Nou Boike daar kan ik niet helemaal over oordelen maar één ding weet ik wel; je hebt wel fatsoen in je donder en da’s alvast één hele goede eigenschap. 🙂

    Schoenmaker hou je bij je leest en kok hou je bij je pannen zou ik zeggen.

    Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   God schiep de mens naar zijn evenbeeld ?
   Maar er zijn veel meer zwarten dan blanken .
   Dus dan is god waarschijnlijk ook een neger .
   Een grote grijze zwetende stinkende neger .
   Dat maakt dat godsbeeld toch al een stuk minder aantrekkelijk , he ?
   Geen wonder ook dat het dan zo’n puinhoop is op aarde .
   Heb nog nooit een neger meegemaakt ( en járen in afrika gewerkt ) die ook maar iéts voor elkaar gekregen heeft .
   Godverdomme , wat een zwerm klootzakken !

   Geliked door 1 persoon

 17. BigLJohn zegt:

  Velen hebben God afgezworen omdat zij zweren bij de wetenschap. Diezelfde wetenschap die nu tegen de mens zelf gebruikt word. Corona leugens, stikstof en klimaatleugens, de dreiging van een atoomoorlog die ons allen gaat uitroeien….De mens kan niet voor God spelen want daarmee tekent hij zijn eigen doodvonnis. Het leven is een groot proces van leren en afleren. Gelijk een school. Daarom geloof ik naast God ook in reincarnatie. Je blijft terugkomen op aarde tot je wijs genoeg bent en in de geestenwereld mag blijven wonen. Elk waarom kent zijn daarom en niets is uit zichzelf ontstaan. De geest van de mens is belangrijker dan zijn lichaam. Sterft de geest, dan sterft de mens, en geen een arts kan het lichaam daarna nog levend maken.
  Pogingen daartoe (een mix van chemische en biologische elementen) zijn ooit ondernomen maar liepen op niets uit. Wel worden geesten door gevoelige personen nog wel eens waargenomen waaruit blijkt dat de dood niet echt bestaat.

  Geliked door 1 persoon

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Van die Jomanda types?

   Like

   • LUCIA zegt:

    @ IK ben er klaarmee: Uw alias zegt eigenlijk alles… u staat nergens open voor… prima maar anderen mogen daar anders over denken..zo heeft iedereen afhankelijk van waarmee hij/zij te maken hebben gehad in het leven een eigen system of belief /geloofssysteem.

    Ik vind dat iedereen dat zelf weten moet totdat iemand denkt mij te kunnen bekeren, dat is een fout die ze maar één keer begaan maar dat houdt ook in, dat ik ook respect moet hebben voor anders geloof, ook al vind ik het soms idioot. bijvoorbeeld moslims en joden besnijden jongens en ik denk… als je zoveel respect hebt voor jouw god waarom denk je dan dat hij een fout gemaakt heeft in het ontwerp van een mannelijk geslachtsdeel.
    Dat vind ik dus idioot, wat ik ook vreemd vind, bepaalde geloven mogen geen donor zijn maar heel hypocriet, ze mogen wel een orgaan van een ongelovige als ze er één nodig hebben ..jaa..hypocrisie ten top…Dus Jomanda types???? U mag dat denken maar als je kleurenblind bent, houdt het niet in dat de kleur die je niet ziet, niet bestaat …alleen dat u het niet kunt waarnemen

    Geliked door 3 people

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    LUCIA zegt:
    2 april 2023 om 01:35:”

    “dat ik ook respect moet hebben voor anders geloof, ook al vind ik het soms idioot.”

    Ga je me nou vertellen dat je ook respect hebt voor de islam??

    Geliked door 1 persoon

 18. Lot zegt:

  Dus u geloofd wel in een set runen van natuursteen, die wel of niet uitkomen.
  Dus ik geloof in een schepper, en dan denk ik niets ontstaat uit het niets
  Ben ik nu dom of simpel.

  Geliked door 1 persoon

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   En hoe is dan die schepper ontstaan? Door evolutie? Moet haast dan wel toch? Wie schiep de schepper? Dus die kan wél zomaar zijn ontstaan volgens de bijbelgekkies.

   Geliked door 1 persoon

   • karton zegt:

    @ I.K.Benhur enz. op 1-4-2033 om 22.01 u. Ja goeie vraag : hoe ontstond de scheppert ? Ik weet ‘t niet zeker maar ik vermoed dat tie iit een ei is gekropen ! En wel tijdens de Paasdagen, de scheppert deed er idd. twee dagen over; hij liep daarna nog heel lang met een eierdop op z’n hoofd, hiervan is een tv-serie gemaakt ……. Calimero.

    Like

   • Ik Bennur zegt:

    @ karton 3 april 2023 om 18:25:

    Heel plausibel. Dan was het ei er tóch ook eerder dan de kip.
    Daar gaat mijn theorie. Ben ik mooi klaar mee.

    Aha; er was eens een eierenscheppert die………… dát zal het zijn.
    En die “eierenscheppert” is Calimero. Maar die is toch verzonnen door mensen? Nou, dan zijn we er uit.

    Geliked door 1 persoon

   • Ik Bennur zegt:

    @ karton 3 april 2023 om 18:25: Benhur is me iets teveel eer. Dus ik heb er maar “Ik Bennur” van gemaakt.

    Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   Lot zegt:
   1 april 2023 om 18:31

   UW NAAM EN UW DOMME GELUL ZEGT MIJ GENOEG.

   LOTJE. IK BEN GEBOREN NA HET SPRINGEN VAN EEN KAPOTJE

   I REST MY CASE.

   VANWELKE IDIOOT MOETEN JULLIUE HIER DAGEN KOMEN ZEUREN EN ZEIKEN ???

   WIE HEEFT JULLIE GESTUURD MET JULLIE EIDELOZE LOZE KRETEN ??

   KOM MET 1 BEWIJS EN IK DOE MEE..

   DAARNA ONTKEN IK NETV ALS RUTTE ALLES .. WHAHAHA

   HOEZO . WELKE HAAN . 3 X KRAAIEN ?/ IK HEB NIKS GEHOORD . DEZE MAN NOIT GEZIEN

   IK DENK DAT IK DAN HOMO MEDEWERKR WORDT BIJ BENNIE SOORT APOSTEL ??

   EN DAT VRAAG IK NU ZEG MAAR 66 JAAR LANG

   DUS WIE HEEFT JE GEVRAAGD OM EINDELOOS HIER TE ZEUREN EN TE ZEIKEN . EN TE BLIJVEN DRAMMEN EN DIE DWANG. WIJ VAN HET ENIGE GOEDE GELOOF HEBBEN HET GELIJK EN NIEMAND ANDES.

   6000 JAAR SPROOKJES MISKLEUNEN EN LULVERHALEN OPHANGEN

   WANNEER SCHOPT BERTUS JULLIE NAAR DE TABERNAKEL IDIOOT ??

   DANK U

   OOM LOTJE HET KAPOTTE KAPOTJE

   Geliked door 2 people

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Oom Rex du Donc heeft gelekt, om het maar even netjes te zeggen.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Jij weet verd..dullemus veel van de bijbel, dus de Rehoboth heeft goed werk afgeleverd.
    Neem je je “zakbijbeltje” elke dag wel mee naar ’t strand ?
    Uitkijken er niet al te veel zand tussen Echesias en Lazarus terecht komt, zonde van de bladzijden.
    Je had ’t vorige keer over Lazarus, [ vers zus en zoveel ]……….Lazarus 1 vers 3.
    Nou weet ik dat er vroeger een gezegde was in NL, ” zo dronken als Lazarus”……….
    Bestaat die uitdrukking nog.
    Zo heeft iedereen wel ’n eigen uitdrukking/gezegde. !
    De mijne ? ?; “Je zus is m’n herder, maar met geld kom je verder”…..

    Geliked door 1 persoon

   • bobzelf zegt:

    delamontagne zegt:
    2 april 2023 om 21:10

    WAT WEET IK VEEL VAN DE BIJBEL ???

    NOU DAT LIJKT MAAR ZO ..
    DE KNOKPARTIJEN DAAR STIERF HET VAN IN DAT SPROOKJESBOEK JA. LEKKER MAN .
    ALSOF JE NAAR EEN GOEIE OUDE WESTERN ZAT TE KIJKEN
    ALTIJD MAKKELIJK . DE GOEIEN HADDEN EEN WITTE HOED. HET GAJUS EEN ZWARTE HOED
    DAT WAS MAKKELIJK EN OOK GOED TE ONTHOUDEN
    EN NA 12 JAAR . WAS DIT ER WEL INGEPOMPT NATUURLIJK

    DIE INDIANEN DEUGDEN OOK NOOIT , TERWIJL DE BLANKEN WIJ DUS HET SCALPEREN UIT HADDEN GEVONDEN ZOALS ALTIJD BLAME PUTIN SNAPPIE JIJ WEL DUS

    DE NIEUWE TESTAMENT LULVERHALEN . ??
    NOU WEINIG. JA. DAT HUMORVOLLE GELUL OP DIE HOOGTE VAN GOLGOTHA .. EN HET HOF VAN HATSIKIDEE ??

    IK KEN DIE GRAPPEN NOG WEL

    ONTKENDEN ALLES
    WIE ?? DIE MAN NOOIT GEZIEN ??
    HAAN ?? WELKE HAAN . 3 X KRAAIEN ??

    EN DAN DIE BENDE VAN BENNIE !!!
    LAAT BARABAS LOS . EEN MOORDENAAR

    TIEPIES . VOORBEELD VAN DE GOEDE JODEN HE BENNIE
    WHAHAHAHA

    NEE HOOR IK LIEP HIER TOEVALLIG LANGS

    EN DAN OPEENS KOMT DAN IN MIJN GEDACHTEN BENNIE VOORBIJ

    SNAPPIE

    WEETNIX . HOORTNIX ANTWOORDNIX. JE MOET MAAR OP MIJN SITE KIJKEN DAAR STAAN ALLE ANTWOORDEN ??

    WHAHAHAHAHAHA

    DIE ZOU IK DOLGRAAG OP ZIJN MUIL SLAAN ZO’N ECHTE JOODSE HUMORIST

    WAT EEN VARKEN . JE WERKT AL NOOIT. EN DAN 2 A 3 VRAGEN EN WEGLOPEN

    DAT LOSER GEDRAG.

    WORDT ONGETWIJFELD VERVOLGT WHAHAHA

    OOM BOB GAAT EFFE VLIEGEN DUS TOT HEEL LAAT OF TOT MORGEN

    OOM TRANSAVIA . BENNIE HERE I COME

    Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Zeg Lotje ,
   Er staat in de bijbel iets over dat de aarde “geschapen” zou zijn .
   Waarom hoor ik niks over Venus , Mars , etc ?
   Noch over de duizenden melkwegstelsels die we niet vanaf deze aardkloot kunnen zien .
   Dat daar ook leven voor komt lijkt me heel logisch , wellicht simpeler , wellicht veel intelligenter en begaafder .
   Stel er landt zo’n ufo en de ufo-ist komt je vertellen dat jouw religie de grootst mogelijke onzin is en dat ie uitlegt wat er nou écht gebeurd is , blijf je dan toch nog stom vasthouden aan je geloof ?
   Of zouden je ogen geopend kunnen worden ?

   Ben hier al eens zwaar in discussie gegaan met een andere dame die heilig in het verhaal van de ark van Noach geloofde .
   Nou wil het toeval dat ik al meer dan 55 jaar bij de scheepsbouw ben betrokken .
   Ik weet ook wat het is om houten schepen te bouwen .
   Daar heb je enorme spanten voor nodig , voor een schip waar zoveel dieren op moeten vertoeven .
   Waarmee ga je die spanten maken , er was haast geen gereedschap .
   En er komt nogal wat bij kijken om een groot schip waterdicht te krijgen en houden !
   En hoe hijs je een spant op van 500 kilo ?
   Met een haak aan de wolken ?
   Een bottertje bevat al 30.000 kilo eikenhout ! En die is maar 13 tot 17 meter lang .
   Dat gewicht neemt exponentieel toe bij meer lengte , breedte en diepgang .
   Die dame snapte er helemaal niks van , maar dat is het risico als je met een praktijkman aan de slag gaat .
   Maar gewoon volhouden , he !

   Die was én dom , én onnozel .

   Like

   • karton zegt:

    @ Harry, op 3-4-2023 om 15.54 u. Dat verhaal van de Ark heeft mij erg geboeid. Die werd toch gebouwd ivm de zondvloed ? Was de paraplu toen eigenlijk al uitgevonden ?

    Like

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Harry, die gelovigen zijn ervan overtuigd dat alléén op deze aarde leven is gecreëerd. Die onzin krijg je er niet uit.

    Like

 19. Snappie zegt:

  Goed verwoord over de religie, typisch het hokjes denken jouw bijbel is een leugen hier lees mijn koran. Nee lees jij eerst maar eens de bijbel, je moet de koran verbranden. Nou de escalatie is klaar voor de start. Wat een heerlijke wijsheid hebben de mensen in pacht.
  Fedde is typisch het dram type ,narcistisch die weinig empatisch vermogen heeft en daardoor emotioneel onder ontwikkeld, bijna kinderlijk te noemen
  Het zijn de autoritaire leute onder ons die de enige waarheid verkondigen. Tegenspraak dulden ze niet en de discussies met dit soort personen zijn oeverloos. Ik ben de weg de waarheid en het leven ,begrepen. Follow me

  Like

 20. Boike zegt:

  Ik heb problemen met dat plaatje van die hand met die wijzende vinger.
  God wijst niet met zijn vinger.
  Een dominee op de kansel wijst met zijn vinger, als hij uitroept dat DIT niet mag en dat DAT moet.
  De dominee hoeft mij niet te vertellen wat ik NIET MAG en WEL MOET. Dat bepaal ik zelf wel.

  Of God wel of niet bestaat, weet ik niet. Het bestaan van God is helaas nog nooit aangetoond.
  Het begrip “GOD” spruit voort uit de menselijke geest.

  Zo oud de mensheid, de homo sapiens (de wetende mens), is probeert hij de fenomenen, die hij waarneemt te verklaren.
  Alles, dat de mens kan verklaren noemen wij wetenschap. En wat hij niet kan verklaren noemen wij een mysterie.
  Uiteraard probeert de mens de mysteries te verklaren en zet zijn fantasie daarbij aan het werk. Dat noemen wij filosoferen.
  Zo bedenkt de mens allerlei filosofieën over mysteries. Die folosofieën noemen wij dan een leer, een theorie, of iets dergelijks.
  Ook wetenschappers hebben de neiging om met zogenaamde wetenschappelijke methode te gaan filosoferen en dat als wetenschap aan de man te brengen.
  Maar u dient daarbij te beseffen, dat, zolang het wetenschappelijke bewijs niet is geleverd, het geen wetenschap is, maar slechts een gedachtenkronkel.

  Al heel, heel heel lang geleden, vele duizenden jaren geleden, misschien wel honderdduizend jaar of nog langer geleden hielden onze voorouders zich al bezig met de grote mysteries van het bestaan. Waar komt alles dat bestaat vandaan ???
  Ze gingen op onderzoek uit en braken hun hersen erover. Maar ze kregen geen antwoord. Ze kwamen niet verder, dan wat filosofieën, gedachtenkronkels dus.
  Onze voorouders bedachten heel logisch dat niets zomaar uit zichzelf kon ontstaan.
  Er moest dus iets zijn dat het bestaan had voortgebracht.
  Dat iets noemden ze de schepper, het “AL”.
  Het “Al” moest wel een almacht zijn en over een enorme creativiteit beschikken en ook alles weten en begrijpen.
  Het “Al” moet ook altijd hebben bestaan. Want waar kwam het “Al” anders vandaan ???
  En het bestaan moet ook oneindig zijn. Anders zit er een schil om het bestaan. Dat roept de vraag op, wat er aan de andere kant van de schil zit.
  En aldus filosoferend kwam en onze verre voorouders op de begrippen: “Al”, “Almacht, Eeuwigheid, Alwetendheid en Oneindigheid”.
  Het filosofische begrip “Al” ging vervolgens een eigen leven leiden.
  Mensen gingen daarop voortborduren en er van alles en nog wat bij bedenken.
  Mensen, die met de filosofie van het “Al” aan de haal gingen, beweerden het te weten. Zij gingen zich “priester” noemen. En al doende werd het “Al” “God” genoemd.
  En leiders van het volk, de machthebbers dus, begrepen de strekking van het begrip “God” maar al te goed.
  Een godvrezendheid werd bedacht. Het begrip “God” werd daardoor een machtsinstrument, dat naar believen kon worden gebruikt en/of misbruikt.
  God heeft gezegd dat ….. God wil zus. God wil zo. Daarmee was dus elke discussie uitgesloten.
  Het volk werd aldus getemd tot een kudde makke schappen.

  Of God wel of niet bestaat, weet ik niet.
  Ik weet wel, dat wij anno 2023 met al onze kennis, wetenschap, kundes, vaardigheden, normen, waarden en filosofieën het een noch het ander kunnen bewijzen.
  Feitelijk behelpen wij ons nog steeds met de oude filosofie, gedachtenkronkel, van onze verre, verre, verre voorouders.
  Sorry, we hebben niets beters.
  De grote mysteries van het bestaan, zijn nog steeds niet opgelost.
  Wilt u in God geloven, prima. Wilt u niet in God geloven, ook prima.
  Geloven betekent overigens: iets voor waar aannemen, zonder het zeker te weten.

  Michelangelo, waarlijk een groot kunstenaar uit de periode van de de Italiaanse renaissance, heeft het (anno 1511) zo prachtig uitgebeeld in zijn plafondschildering “de schepping van Adam” in de Sixtinnse kapel in het Vaticaan.
  Hij lachte zich kriek. Hij was weliswaar in naam Katholiek, maar feitelijk een aanhanger van het Italiaans Katharisme, een ketter dus. Hij had de paus en de hele klerus een enorme loer gedraaid.
  De schildering werd door hem “de schepping van Adam” genoemd. Iedereen ging er vanuit dat Adam het lijdend voorwerp was. Maar Michelangelo bedoelde Adam als onderwerp. Adam schiep zijn God.
  Adam ligt in zijn blootje in het aards paradijs na te denken, te filosoferen. Hij reikt niet uit naar God. Nee, God reikt uit naar hem.
  God, een oude man in een witte jurk, is afgebeeld tegen de achtergrond van menselijke hersenen. Hij is omgeven door blote jonge vrouwen. (Een echte jongensdroom. Ja toch ???).
  Michelangelo bedoelde dat God voortkomt uit menselijke gedachten.

  Geliked door 2 people

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Like! Echt een heel mooi verhaal!

   Het probleem met religie is dat men je er steeds ongevraagd mee lastigvalt. En als ik dan mijn mening erover verkondig word je overladen met onbegrijpelijke temet cryptische bijbelpassages, verhalen en weet ik veel met wat voor psalmnummers. “Hou het lekker voor jezelf.” zeg ik dan want dan is het in jullie hiernamaals niet zo overbevolkt. Maar blijkbaar is dat niet voldoende want dan word je weer gewaarschuwd voor de eindtijd. Zo van: “Kijk maar wat er NU allemaal in de wereld gebeurt.”
   Maar wat gebeurde er in 1914-1918 en 1940-1945? Dat weet iedereen en dan moeten de mensen die toen leefden ook wel gedacht hebben (de gelovigen dan) dat ze toen in de eindtijd leefden wat dus klaarblijkelijk niet het geval was. Zolang er mensen bestaan wordt het bij tijd en wijle een klerezooi en dat zal in een zogenaamd hiernamaals niet veel anders zijn. Want iedereen een eigen stukje grond? Je gaat mij niet wijs maken dat je iedereen daarmee tevreden kan houden. En niemand zal zich tot andermans vrouw of man voelen aangetrokken? Iedereen zal heel braaf zijn? Geen ruzie geen landjepik, geen overspel, geen oorlog? Ok heel fijn. Maar op z’n minst zullen er wel weer van die uitvinders zijn die elektrische boormachines, haakse slijpers, schuurmachines, elektrische grasmaaiers etc, etc. zullen uitvinden en dan zit men weer in een hoop herrie van doehetzelvers en lieden die het wel prettig vinden om struiken met een elektrische heggenschaar te snoeien en houtwerk elektrisch te schuren en niet met de hand want dat is véél te vermoeiend en kost veel tijd. Dus veel rust zal er niet zijn. Dus laat mij na mijn dood maar lekker dood blijven en de gelovigen gaan maar lekker naar hun hiernamaals.

   Geliked door 1 persoon

  • bobzelf zegt:

   Boike zegt:
   1 april 2023 om 19:42

   GOHHHHH . WAT EEN GEWELDIG STUK VAN U
   IK OME BOB .. IS VAN HET IS GOED OF HET IS SLECHT ”
   DE MEEST SIMPELE VERSIE

   ZOU IKBENNOOITKOKGEWEEST DIT OOK LEZEN EN UITPLUIZEN SAMEN MET DE DOOIE OUDE MAN . EN IGLO IJSLAND. EN EDWIN IN HOEREN AAN ZEE ???

   IK HEB HET OPGEGEVEN EIGENLIJK . HET IS ONBEGONNEN WERK ..

   JE KOMT GEWOON NIET BINNEN . HET IS JEZUS REDT JEZUS REDT

   EN INDERDAAD ZOALS U SCHREEF ZONDER ENIG BEWIIJS

   IK DANK U VOOR UW MEER DAN GEWELDIGE UITEENZETTING

   DIKKE HUG .

   VAN DE ZOON VAN EEN MOEDER DIE IN 1944 AL EEN ZEGMAAR IKBENOOKNOOIT KOK GEWEEST AL DE PLEURIS SLOEG MET MET EEN KOEKENPAN . DIE HET JEZUS VERHAAL EVEN AAN DE DEUR KWAM BRENGEN

   GOHHH. ZOUDEN WE HIER OOK MOETEN DOEN DIE GRAFZERK IS DESTIJDS NOOIT MEER TERUG GEWEEST ..

   JE VRAAGT WART. EN IEDEREEN IS ONVINDBAAR. DE CHRISTTELIJKE OPLOSSING VAN PROBLEMEN EN VRAGEN

   DOOD ZWIJGEN . IK ZOU ER GRAAG 1 A 2 HOUTEN SPIESEN DOOR HEEN SLAAN

   DOOR DIT ADDER GEBROED. DIE ELLEBOGEN FIGUREN

   DANK U WEL OME BOB

   Like

   • Boike zegt:

    @ bobzelf 2 april 2023 om 12:11

    Bedankt voor je compliment.

    Like

   • bobzelf zegt:

    Boike zegt:
    2 april

    MET LIEFDE GEDAAN VRIEND NA 2 DAGEN HIER MET

    OPMERKINGEN VAN MAFKETELS EN GEHERSENSPOELDEN

    IDIOTEN WAAR NIEMAND OM GEVRAAGD HEEFT ,,,

    6000 JAAR WACHTEN EN WACHTEN OP WAT ??

    OP EEN GRAPJAS DIE TOTAAL NIET GEINTERESSEERD

    IS IN HET GEWONE VOLK

    6 MILJOEN VERGASTE JODEN etc

    FAN VAN DE USA ,, BOMBARDEREN MAAR JONGENS

    150 MILJOEN DODEN EN DE VREDES PRIJS WHAHAHAHA

    EN DAN TRUMP DIE EEN ONTZETTEND LEKKER DING EEN VEEG GAF AANKLAGEN

    NOU IK HAD ER HEEEEL GRAAG OOK MIJN KLEINE BOB IN GESTOKEN WHAHAHA

    het interesseert die grafzak geen flikker …

    en wij moeten geloven in dit serpent

    DANK U NOGMAALS , HEERLIJK IEMAND’S PROZA ”TE LEZEN MET WEL WERKENDE HERSENS

    DIKKE HUG

    BOBBBOOOBBBBBBB

    Geliked door 1 persoon

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    bobzelf zegt:
    2 april 2023 om 18:55:

    Ik neem aan dat u met uw “kleine Bob” niet bedoelt dat de “kleine Bob” ook écht klein is? Gewoon “Just a matter of speaking.” ?
    Of: “Beter een kleine die steigert dan een grote die weigert.” ?

    Like

   • bobzelf zegt:

    I.K. Bennurklaarmee zegt:
    2 april 2023 om 19:57

    WHAHAHAHA . KIJK IK WAS /BEN 1.87 MTR WHAHAHA
    DUS DAN LIJKT KLEINE BOB AL GAUW KLEIN TOCH …

    GELUKKIG HOORDE IK NOOIT . MOET JE DAAR MEE ETEN ??

    MAAR DE OPMERKING. WAT IS TIE GROOT

    HET LIJKT WEL EEN WINTERPEEN ??

    ZO GROOT ?? NEE ZO VUIL ..

    IS VAN DE ISLAM AFDELING HIER.

    DESCHUIF HEM MAAR BIJ DE GEIT NAAR BINNEN

    WANT EEN KAMEEL IS TE HOOG. RAMMEN DAN ZEG MAAR .

    WHAHAHA HUGGIE

    BOBOBOBOBOB

    Like

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    Die rammendan doet ome Bob aan mee dus? Nou veel plezier dan de nog resterende 18 dagen. Vooruit met geit ome Bob heeft nog wel effe tijd!

    Like

  • delamontagne zegt:

   Heel mooi/goed uitgelegd, vooral laatste van interpretatie schildering Sixtijnse Capel.
   In die tijd waren er meer ( kunstenaars, wetenschappers filosophen etc ) die moesten terug komen op hun ideeën zoals dat de aarde niet plat is, maar ’n bol.
   Ze riskeerden anders de brandstapel, want in de bijbel staat dat de aarde plat is.
   Wie was ’t ook alweer die voor de inquisitie moest toegeven dat z’n theorie verkeerd was en de aarde wel degelijk Plat, want staat in de bijbel.
   Hij schijnt erna [ binnens monds ] gemompeld te hebben:”En toch heb ik gelijk, de aarde is rond”.
   Nu schiet me iets te binnen, de “Imprimatur “, heb ik als jonge jongere R.K nog meegemaakt.
   Je mocht van de kerk pas boeken lezen als die ’t Kerkelijke
   Imprimatur hadden, de goedkeuring van de Kerk dat ’t boek “veilig” was.
   Bestaat dat nog ? ?
   Maar goed/ O.K, het Westen gaat nog somberdere tijden tegemoet nu de [g]iflam wordt omarmd en binnengelaten.

   Like

 21. Harry zegt:

  Mensen , hou die achterlijke religie toch achter de voordeur !
  Waarom moeten wij daar nou voortdurend mee opgezadeld worden ?
  Degenen die de pest aan religie hebben trekken jullie met je eeuwige gezeik toch echt niet over de streep .
  Of denken jullie daar een streepje mee vóór te krijgen bij je god of wie dan ook ?
  “Kijk eens god hoe braaf ik ben ” , of zo .
  “Goed zo jongen , je krijgt iedere week een extra reep chocola in de hemel “.

  Drie op de vijf kerken kampen met leegloop , de mensen worden steeds wijzer in dat opzicht , dus stop jullie wanhoopspogingen !

  We willen toch ook niet in het openbaar geconfronteerd worden met gay-pride achtige uitingen ?
  Zolang dat soort vunzige acties achter de voordeur blijven moeten mensen dat maar zelf weten .
  Waarom dan wel dat achterlijke exhibitionisme van allerhande religies in het openbaar ?
  Iedere paar dagen opnieuw !
  Religie is een psychische aandoening , HOU HET GEHEIM !
  Je loopt er toch ook niet mee te koop als je een psychopaat , pyromaan, kleptomaan of verkrachter bent ?
  Laten we het er niet meer over hebben .

  Geliked door 2 people

 22. Svalbard zegt:

  Beste BigLJohn,

  Je gelooft in God maar daarnaast ook in reïncarnatie.
  Maar er staat in de Bijbel dat het de mens gegeven is één keer te sterven en dan het oordeel. Dit sluit sowieso het idee van reïncarnatie uit.
  Eerlijk gezegd kan ik ook nergens een teken van reïncarnatie in onze wereld vinden.
  Want het idee van reïncarnatie als een leerproces totdat men een beter iemand zou worden wordt door de werkelijkheid gelogenstraft. Want als dat idee waar zou zijn, dan zou de wereld in de loop der tijden een steeds mooiere en vreedzamere planeet zijn geworden. Helaas zie ik alleen maar het tegendeel.
  Kijk maar naar de talloze oorlogen die er zijn gevoerd, vooral sinds de Twintigste Eeuw. Nooit eerder in de geschiedenis zijn er zoveel mensen omgekomen in oorlogen. Neem verder de steeds ergere vormen van misdaad, de tegenwoordig vrijwel dagelijkse steekpartijen, alleen al in ons land.
  En het zal nog veel erger gaan worden, en dat is ook precies het kenmerk van de in de Bijbel beschreven Eindtijd.

  Geliked door 1 persoon

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Vroeger, bijvoorbeeld in de vroege Middeleeuwen was deze aardkloot niet zo overbevolkt als nu. Toen waren moord en doodslag ook aan de orde van de dag. Je moet het wel procentueel/in perspectief bekijken. Bovendien was er toen geen krant en geen internet waarin en waarop deze dingen te lezen waren. Maar reken maar dat er ook buiten Europa de nodige schedels zijn ingeslagen en koppen zijn afgehakt. Eigenlijk al sinds de jaartelling.

   Like

  • BigLJohn zegt:

   Beste Svalbard; Het geloof in reincarnatie mag dan volgens jou niet bestaan, maar dan moet je hier eens kijken;

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Re%C3%AFncarnatie

   En als ik een astroloog moet geloven heb ik hetzelfde sterrenbeeld als Mozart. Nu ben ik wel zeer muzikaal, maar het niveau van Mozart zal ik wel nooit halen.

   Sommige dingen in de bijbel zijn tegenstrijdig. Als voorbeeld deze; Adam en Eva waren de enige mensen op aarde. Kain vermoorde zijn broer Abel. Daarna vertrok Kain naar een ver land en nam een vrouw. Maar als Adam en Eva de enigen op aarde waren, waar komt dan die vrouw van Kain opeens vandaan…..Een kennis van mij die deze vraag stelde op de lagere school kreeg hiervoor een harde klap tegen zijn oren.

   In deze eindtijd kiezen veel mensen voor het kwaad. De Duivel is geen persoon maar een spirit net als God. Deze spirit probeert zoveel mogelijk aardbewoners voor zijn karretje te spannen, en het resultaat is nu al goed te zien. Ook gebiedt God ons om geen andere goden te aanbidden dan Hem Zelf. Verklaart Hij daarmee dat er meerdere goden zijn dan Hem alleen. Jammer dat er in de bijbel niet bij staat welke obligate goden dat zijn.

   Geliked door 1 persoon

 23. Edmundo zegt:

  Alleen gelovigen kunnen achteraf (na de dood) gelijk krijgen als het waar blijkt te zijn wat ze geloven.
  Atheïsten krijgen dat nooit. Toch wel grappig.

  Like

  • benkokjoodschrpastor zegt:

   Hi Edmundo,
   Atheïsten krijgen wel degelijk wat ze geloven: een eeuwig niets.
   Maar wel nadat ze na hun dood zien dat God bestaat, dat Hij hen oordeelt als vol zonde en overtreding van Zijn Tora en dat ze derhalve de doodstraf, eeuwig niets, krijgen.
   Alleen de mensen, die Yeshua hebben aanvaard als Degene , die voor hen de doodstraf droeg en die Hem trouw zijn gebleven tot hun dood,gaan vrijuit aan gaan verder als burgers van Gods Koninkrijk.
   Dus een atheist krijgt wat hij wenste te geloven: God bestaat niet, het leven is over en uit als je dood gaat.
   Ze krijgen dus de eeuwige dood na door God veroordeeld te zijn en geen vrijspraak hebben willen aanvaarden door Yeshua en Zijn vervangend offer te aanvaarden.
   Ieder mens zou op zijn minst de moed moeten hebben om op zoek naar God te gaan tijdens zijn leven, zodat je op grond van feiten en zelf nadenken tot een keuze komt.
   Ik noem dat “een APK keuring van je huidige levensvisie doen”.|
   Wie dat wil is welkom op onze site,
   shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)
   tora-yeshua.nl

   Like

   • Marijke zegt:

    Hahaha wat een onzin! Ook voor gelovigen is er het eeuwige niets na de dood! Het gaat u nog tegen vallen straks! Sterkte!

    Geliked door 2 people

   • bobzelf zegt:

    benkokjoodschrpastor zegt:
    2 april 2023 om 11:02

    BENNIE BESTE TOP LOSER EN DOVE JOODSE PASTOOR

    WANNEER KOMT HIJ / IK BEDOEL JE ANTWOORDEN

    OP ENKELE SIMPELE VRAGEN OVER HET LULVERHALEN BOEK

    OVER BUSHALTE 38 BIJ DE SINAI ??

    WIL JE ECHT BEZOEK OVER ENKELE DAGEN . DAN KOM IK HET ANTWOORD EVEN UIT JE HOMO LENDENEN PERSEN

    IN JE LEKKENDE TABERNAKEL . EINDELIJK HEB JE DAN BEZOEK .

    IS ER OOK EEN FAVORIET ZIEKENHUIS IN DE BUURT

    BEST STUK VUIL

    JE TIJD IS OM HIER. GEGOKT VELE MALEN EN

    VERLOREN . MAAR DAT WIL JE NIET AANVAARDEN

    TOT BINNEN KORT ZEG MAAR WHAHAHAHAHA

    OOM 6 MAANDEN VLOEIBAAR UIT EEN RIETJE

    WHAHAHAHAHA

    Geliked door 1 persoon

   • Harry zegt:

    Zeg Ben ,
    heb jij ooit een ansichtkaart ontvangen van een of andere doedel uit de hemel ?
    Nee he ?
    Ik ook niet .
    Mijn ouwe heer leefde zó braaf , deed zóveel aan naastenhulp , dat ie zeker een plek in de hemel verdiend zou hebben .
    Maar ook nog steeds niks van gehoord .

    Joh , weet je ; dood is dood ; en dan is het klaar !
    Waarom proberen jullie vromen elkaar nou nog steeds voor de gek te houden met dat achterlijke hiernamaals ?
    Om de club van onnozelaars bij elkaar te houden ?
    Dat heet bij ons volksverlakkerij , Ben .

    Weet niet hoe oud dat lulverhaal van die bijbel is , ik dacht zo’n twee duizend jaar , maar ik lees hier ook 6000 jaar .
    Wat is het nou ?
    Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan , nieuwe dingen uitgevonden , nieuwe visies gepresenteerd en jullie houden je maar vast aan een oeroud lulverhaal dat nog nooit met z’n tijd meegegaan is .
    Beetje conservatieve insteek , niet ?

    Je weet zelf ook wel , dat als je aan de ene kant van het dorp wat vertelt , dat het aan de andere kant , morgen al een heel ander verhaal is !
    Dus dat gelul van duizenden jaren geleden zou dan wél tot op de letter kloppen ?
    Dat getuigt toch van een bloedstollende naïviteit ?

    En als god nou alles en iedereen geschapen zou hebben
    – de waanzin ten top in mijn optiek –
    dan zou het toch absurd zijn dat ie “zijn zoon ” met een paar enorme vierkante spijkers aan een eikenhouten balk vast laat timmeren ?
    En hoe kan het dat jezus het product van ene Maria en ene Jozef of zo was en dat god verklaart dat dat ZIJN zoon was ?
    Was Maria vreemd gegaan ?
    En dan geen poot uitsteekt als ze hem te drogen hangen ?
    Er klopt van die hele bijbel geen donder !

    Like

   • BosscheBol zegt:

    Ben Kok, je durft wel! Wie niet gelooft wat jij zegt, zal naar de door jou gemaakte hel gaan. Een duizend jaar oude truc. En okay, ik ga nog liever naar die hel van jou dan dat ik jou moet tegenkomen in die vieze hemel van jou. Ik ben in zee wel eens tegen een kwal opgezwommen. Akelig maar dat doe ik 1000 maal liever dan jou tegenkomen.

    Dan die terugkeer van jezus. Hij had beloofd dat hij terug zou keren terwijl sommigen van zijn publiek nog in leven waren. Dat deed hij niet. 1000 jaar na zijn overlijden (als dat al ooit echt gebeurd is, als hij ooit echt bestaan heeft) was iedereen in rep en roer. Hij zou terug komen! (want hij hield van hele getallen, blijkbaar) Maar dat deed hij niet. En hij doet het nog steeds niet. Alleen gekken zoals jij wachten er nog op. Bespaar me je dreigementen!

    Like

   • Harry zegt:

    Het eeuwige niets ?
    Bewijs mij dan maar het bestaan van het eeuwige alles , Ben !
    Dat is alleen een achterlijke illusie in je hoofd !

    Wat is dat nou , angst als je dood gaat dat het dan gewoon ophoudt ?
    En ga je iedereen dan maar proberen te foppen met een lulverhaal ?
    Hou de onnozelaars blij , of zo ?

    Ik weet het , het is niet leuk als alles ineens ophoudt .
    Maar wat zal dat tegenvallen als blijkt dat er niks meer is na de dood .
    Dan heb je je hele leven lang vergist !
    En eindeloos veel energie gestoken in een hallucinatie .
    Is me dát even stóm !

    Ik lag vorig jaar in het ziekenhuis en was haast uitgestapt .
    Kantje boord , in zeemanstermen .
    Niemand dacht dat ik het zou redden !
    Het heeft mij niet veranderd , dood is dood .
    En als je zó dicht bij de dood bent ,
    is die laatste stap ook niet moeilijk .
    Ook niet naar het “eeuwige niets “.
    En ook niks gezien van verlichte tunnels en al dat soort onzin .

    Geen god gezien .
    Jezus ook al niet .
    Wél blije verpleegsters !

    Like

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    @ Harry : 2 april 2023 om 20:55.

    Harry wat ik zo vreemd vindt dat zo’n “schepper” niet even een eigen vrouwtje heeft kunnen maken en dan die zwanger maken. Maar nee, Maria (andermans vrouw) moest zo nodig met een gigantisch spermakanon ergens vanuit het heelal zwanger geschoten worden. Je kan mij niet wijs maken dat dat “onbevlekt” gebeurd is.

    Geliked door 1 persoon

   • I.K. Bennurklaarmee zegt:

    BosscheBol 2 april 2023 om 21:14:

    Bij mij werkt die “Like”button niet meer daarom zeg ik maar weer: LIKE!

    Geliked door 1 persoon

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   Like!

   Like

 24. Zijlstra zegt:

  Bennie laat je lekker louteren, zoals ook die katholieke preisters, steeds maar toegeven aan hun verlangens, steeds meer schade. Schande!

  Like

 25. johannes zegt:

  toch grappig hoe velen in de reacties hun eigen idee over God interppreteren en daardoor er van walgen , en inderdaad in die God die velen er van maken geloven christenen ook niet , wel opvallend is dat wanneer het over “hun” god gaat dat ze er de christenen op aanvallen 🙂 en die zijn dan vervolgens dom of gek, jaja de polarisatie kent geen grenzen en de baby wordt met het badwater weggemieterd……….

  Like

 26. delamontagne zegt:

  En wat hebben al die geloven ons gebracht ?, ellende, ELLENDE, moord & doodslag, martelingen, ongelovigen die werden verbrand, mensen doodsbang maken, kinderen…….enfin
  en dan had je ook nog de aflaten, je kon een beter plekje in de hemel krijgen als je maar betaalde.

  Geliked door 2 people

 27. J.v.d.Heijden zegt:

  God is een geloof, geen feit.
  Interview/P.Vinken: https://tinyurl.com/7wshph2

  Like

 28. Harry zegt:

  Dat zo’n oud lulverhaal toch nog zoveel mensen kan activeren he ?
  Typisch , de mensen op deze site hebben de overheden en alle daaromheen hangende figuren en instanties meestal prima door , ze geloven ze niet , maar dat sommigen dan toch in dat jezusverhaal wél trappen !
  En dat is niet uit hun kop te rammen !
  Onbegrijpelijk !
  Maar goed , al dat soort aandoeningen kun je moeilijk vatten als je geen psychologie gestudeerd hebt .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s