Waarom een Amsterdamse homo op de PVV stemt

Screenshot_6

(Door: Roelf-Jan Wentholt)

Dit betoog contra de homoseksuele islamknuffelaar schreef ik in 2009, toen ik nog dacht dat als we mensen zouden uitleggen hoe gruwelijk de islam is, ze op zouden houden dom multiculti en idioot politiek-correct te zijn. Ik dacht: als we mensen filmpjes zoals het recente filmpje “Hamas op de Westbank” zouden laten zien, het gezonde verstand vanzelf zou overwinnen. Maar inmiddels ben ik van die waan genezen. De gelovigen uit de Linkse Kerk, homo en hetero, zijn geheel feitenresistent. Die leren pas dat er met de islam niet te leven valt vlak voordat ze de strot wordt doorgesneden of vlak voordat ze van het dak van een flat worden gegooid, met gebonden handen en hoofd naar beneden. Maar voor de rest was het toch wel een mooi stuk, dat het herhalen waard is. Dus: terug naar mijn opgewekte toon van 2009! Ik zei toen:

Mijn favoriete auteurs zijn Dostojewski, Isaac Bashevis Singer en Tommy Wierenga. In de non-fictie zijn mijn favorieten The Federalist Papers en het werk van Karl Popper. Ik ben geen analfabete xenofoob.

Ik ben bevriend met tientallen allochtonen. Ik heb heel veel gereisd. Ik heb twee bedrijfjes waar ik mijn brood mee verdien. Ik werk samen met mensen uit allerlei landen. En zo’n beschaafde homo als ik legt u de volgende waarnemingen voor. Schrikt u niet.

De houding van homo’s tegenover de islam is heel vreemd. Waar je zou verwachten dat homo’s keihard van leer trekken tegen de islam, wringen zij zich juist in de vreemdste bochten om maar vooral niet te hoeven zeggen dat er een probleem is met de islam en homo’s. Het is totaal zeker dat de islam niets van homo’s moet hebben. Dat is te zacht uitgedrukt, homo’s moeten vrezen voor hun leven als de islamieten hun zin krijgen.  Zo staat het nu eenmaal onbetwistbaar in de onaantastbare Boeken van de islam: koran, sunnah van de profeet. Waarom is er dan toch zo weinig verzet te horen uit homo-kringen? Waar zij wel altijd onmiddellijk luidkeels krijsend het Vaticaan veroordelen als daaruit een vijandig geluid opstijgt.

Ik woon in Amsterdam, homohoofdstad van Europa, of iets dergelijks. Wij kennen hier een beroemde organisatie: het COC, de belangenvereniging van homo’s (en lesbo’s en mensen die zweven tussen man-zijn of vrouw-zijn). Wie op vergaderingen van deze vereniging iets kritisch’ zegt over de verhouding tussen islam en homo’s wordt meteen weggezet als racist. Heel gek want de islam is geen ras. Er zit een redenering achter die als volgt is verwoord door de voorzitter van de vereniging:
‘Homo’s weten net als moslims wat het is om te worden gediscrimineerd. Dat veel moslims negatief zijn over homoseksualiteit, is daarom raar. We zijn geen tegenstanders, maar we zouden juist medestanders moeten zijn in het bestrijden van alle discriminatie. Niet in de laatste plaats omdat er ook homoseksuele moslims zijn.’

Onbegrijpelijk. Verraad aan alles waarvoor deze vereniging zou moeten opkomen, onder het mom van een soort totaal verwrongen en geforceerd idee over gelijkheid. Wij zijn allen verdrukte broeders. Maar het COC zegt er niet bij dat de moslimbroeders de instructie met zich dragen de homobroeders te terroriseren.

Daarentegen vindt het COC de katholieken zo gevaarlijk dat op hun site een apart dossier ‘Vaticaan’ bestaat. Naar een dossier ‘Islam’ zult u vergeefs zoeken. Islamieten zijn onze mede-verdrukten. Iets dergelijks zal ook in het hoofd van de formidabele Vlaamse auteur Tom Lanoye omgegaan zijn toen hij zijn handtekening zette onder een steunbetuiging aan de terreur-organisatie Hamas die de voorgenomen massamoord op de Joden als doel in haar Handvest heeft staan. Het kan ook seksuele verveling geweest zijn, wie zal het zeggen.

Zo mogelijk nog erger dan bij het COC is het aan de Nederlandse universiteiten gesteld. Wij mogen ons er over verheugen dat aan een van deze instituten van geleerdheid een zekere Gert Hekma verbonden is. Hij verwierf enige bekendheid met zijn uitspraken over de wenselijkheid van seks met kinderen. Want, zei Hekma, echt kindermisbruik is pas wat wij van onze kinderen vragen: namelijk elke dag naar school gaan, jaar in jaar uit. Als je zoiets mag verlangen van een kind, dan is het eisen van seks eigenlijk een kleinigheid. Deze Gert zegt over islam en homoseksualiteit van alles en nog wat. Ik pikte deze er voor u uit:
“Tegenwoordig heeft de pers in Nederland het nogal eens over de ‘homofobie onder moslims’. Maar de islamitische traditie is naar het woord iets toleranter dan de christelijke en er bestaat in de alledaagse praktijk meer ruimte voor homoseksuele liefdes en relaties. Juist in reactie op westerse dominantie en ‘decadentie’ worden de meningen in de islamitische wereld aangescherpt en ontstaat een anti-homoseksuele houding die er eerder vaak helemaal niet was.”
Ziet u, het is allemaal de schuld van het Westen.

Ik ken nog zo’n geleerde. Deze groeide op in een ver land en kende daar vele moslims. Tijdens de opkomst van Khomeini verklaarden vele van deze moslims aanhangers van de grote ayatollah te zijn. Maar dat maakte helemaal niet uit want zij waren toch nog bereid tot allerlei seksuele dienstverlening aan deze toen nog jonge geleerde. Want, zo betoogt hij, in de islam is alles mogelijk als je maar niet spreekt over homoseksualiteit. Want dan plaats je het in een hokje en daar komen alle problemen van.

Een verder voorbeeld van de verwrongenheid in denken van de met multikul geïnfecteerde homo: een gefortuneerd vriendenpaar heeft een schitterend vakantiehuis in een islamitisch land. Tijdens hun vakanties kunnen zij uitgebreid genieten van het oneindige aanbod aan mannelijk, jeugdig schoon. Zij vinden het klimaat heel tolerant aldaar. Voor de zekerheid hebben zij boven de ingang van hun huis wel de kernspreuk van de islam bevestigd: ‘Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.’ ‘s Lands wijs ‘s lands eer, nietwaar? Om nog eens te benadrukken hoe vrij het leven daar is, vertellen zij graag over de lokale imam die met een zeer jong jongetje werd aangetroffen op het hoogtepunt van seksueel genot. ‘Daar zegt niemand wat van’, kraaien zij trots tegen mij. Als vierden zij een grote triomf over mijn domme argwaan. Mijn tegenwerping dat dit een afschuwelijke uiting van hypocrisie en willekeur is, die typerend is voor een omgeving van tirannie, wordt door hen lachend verworpen. Men ziet: politiek “links” georiënteerde  homo’s laten zich hun pleziertjes niet zo makkelijk ontnemen.

Intussen weten we van een onderzoek in Engeland dat van de duizend ondervraagde moslims er niet één was die homoseksualiteit accepteerde. Intussen weten we ook dat in Amsterdam homo’s zeer voorzichtig moeten zijn. Alle homo’s hebben de afgelopen jaren een zeer goede antenne ontwikkeld voor groepjes Marokkanen. Marokkanen zien betekent: meteen alle homogedrag afleggen. En geen oogcontact maken. Zedig naar de stoep staren, intussen vanuit je ooghoeken het geteisem in de gaten houdend. Het zal menig moslima-zonder-hoofddoek bekend voorkomen. Dit gebeurt in het centrum van Amsterdam. Homohoofdstad. In de buitenwijken, waar onze geliefde Marokkanen wonen, die zo vreselijk worden gediscrimineerd, kun je als herkenbare homo niet meer komen. Het is daar veel te gevaarlijk.

Natuurlijk kan de politiek dit niet zomaar laten passeren en zij neemt dan ook vele maatregelen. De maatregelen hebben een treffende overeenkomst: ze kosten wel veel geld maar ze leiden tot niets. Ja, heel raar. De maatregelen mogen namelijk niet tot iets leiden want dan komen er rellen. En onze burgemeester is ontzettend bang voor rellen, want die zouden zijn reputatie schaden. Het belang van homo’s, of van niet gehoofddoekte moslima’s, of van wie dan ook moet daarvoor wijken. Kijk, als die homo’s nu net zo agressief zouden zijn als de Marokkanen en nu eens begonnen met willekeurig wat auto’s in de fik te steken, dan zouden zij mogelijk gehoor vinden bij de burgemeester. Misschien ook niet: want de burgemeester  zou wel eens keihard en doortastend kunnen optreden tegen rellende homo’s, want die groep is niet zo gevaarlijk en kun je wel degelijk gevoelig raken. Ik bedoel: als ik naar de gevangenis moet, is dat echt een zware straf. Dan gaan mijn bedrijfjes op de fles. Maar voor rellende Marokkanen is de gevangenis juist een teken van erkenning en volwassenwording.

Goed, maatregelen nemen die niets uithalen, dat is de kunst voor onze Amsterdamse overheid. Zodat je kan zeggen: we hebben voor de komende periode zoveel honderdduizend euro vrijgemaakt om de integratie van dit of dat te bevorderen en voorlichting te geven en alles liefst via een website waar dan hopelijk nooit iemand komt. Treffend voorbeeld hiervan is de Stichting Yoesuf. Deze organisatie heeft er heel wat subsidie doorheen gejaagd, maar zelfs op internet nauwelijks een spoor achtergelaten. Men werkte kennelijk in stilte. De club hield vorig jaar bij de dodenherdenking ter plaatse van het homomonument in Amsterdam een toespraak om eens stevig een homovijandige religie aan te klagen. De uitverkoren religie was . . . . . natuurlijk het katholicisme. Stichting Yoesuf stelde zich namelijk ten doel islam en homoseksualiteit met elkaar te verzoenen.

Het allergekst maakt de islamitische held van de Partij van de Arbeid het. Deze man, Marcouch geheten, liet zich ooit fotograferen voor een krant met op schoot een luxe uitgave van Said Qutb’s korancommentaren. Het zij u vergeven als u niet meteen weet wat dat betekent, maar de islamitische lezertjes begrijpen zo’n signaal meteen. Qutb is een gewelddadige en overtuigde vijand van de westerse vrijheden en de ideologische held van Al Qaida. Dat weten de gewone lezertjes niet. Onze burgemeester weet dat trouwens ook allemaal niet, die zegt gewoon in het openbaar dat hij niet zoveel van de islam afweet, maar dat het allemaal wel zo’n beetje hetzelfde zal zijn als Christendom en Jodendom.

Marcouch dus. Die is de baas van de buitenwijk Slotervaart, alwaar je als homo, herkenbare Jood, kortgerokt meisje of al te eigenwijze ongelovige niet meer veilig over straat kunt. Marcouch heeft een briljante pr-assistente. Alle assistentes van Marcouch dragen een hoofddoek, behalve die pr-bazin. Dat is een Hollandse die van zelfhaat haast niet meer kan ademen en al haar niet geringe talenten inzet om ons te bedriegen. Wat heeft zij bedacht? Er moet een homocafé komen in Slotervaart. Natuurlijk bedenken Marcouch en assistente zulks in de rustige wetenschap dat dit volstrekt onmogelijk is.

Het is dezelfde tactiek die Cohen toepast: er moet veel voor homo’s gedaan worden in Slotervaart, maar wel zodanig dat het niets reëels oplevert (behalve een pr-resultaat ten gunste van de islam) en veel geld kost. Dat geld kan natuurlijk ook gewóón over de balk gesmeten worden, maar het kan natuurlijk beter in de richting van de islam stromen. In de politiek moet je dan een beleidsplan schrijven. En dat deed het COC dus.*

Ik heb het doorgeploegd. Het beleidsplan is van de bekende onleesbaarheid. Vreselijke ambtelijke taal. Dat komt goed uit want er moet veel verhuld worden. Maar in het rampstuk vind ik toch die éne kernzin. De hoop van de opstellers is natuurlijk dat iedereen daar overheen leest. Maar ik heb toch dat zinnetje gevonden. Nog even voor het perspectief, het gaat hier dus om een poging de islamieten te verzoenen met homo’s. Nu haten de islamieten de homo’s niet zomaar uit verveling of uit een aangeboren afkeer. Nee, zij haten de homo’s. omdat de islam die haat gebiedt. Met die voorkennis moet u het zinnetje lezen:

‘Het is echter niet de bedoeling van het homobeleid en de emancipatiepromotie in Slotervaart om een theologische discussie te starten.’

Nee, dat moet je niet doen want dan raak je aan de kern van de zaak en heb je overal brandende auto’s. Voorts moet een en ander natuurlijk vooral tot stand komen via de moskee zodat daar weer geld naartoe kan. En naar buurtvaders en dergelijke. Als je islamiet bent, kun je nu dus aanschuiven voor een pak geld om ‘de homo’s te helpen’. Ik weet dat het gevoel voor humor in de islam beperkt is, maar dit moet toch schaterend in het theehuis van tafel tot tafel gaan.

Nee, over de beleidsnota is goed nagedacht. Zo wordt ook voorgesteld voorlichting te geven op scholen. Dat moet gebeuren door . . . heteroseksuelen. Want, zo weten onze bestuurders blijkbaar, een homo komt dat schoolgebouw niet ongehavend uit. Leve onze bestuurders! Zij zijn haast zo wijs als Allah.

Het COC intussen heeft de nota ‘omarmd’.  Die organisatie kan dus ook bij het grofvuil.

_____________________________

* De link werkt nu, drie jaar later, niet meer: u moet me dus maar even geloven voor wat betreft de inhoud van dit ambtelijk stuk.

Door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Dhimmitude, Elite, Hypocrisie, Islam, Islamisering, landverraad, Linkse Kerk, Mensenrechten, Moslims, Naïviteit, Overheid, political correctness, Socialisten. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s