Vaticaan gaat Palestijnse staat officieel erkennen in nieuw verdrag

Screenshot_11

Mahmoud Abbas en paus Franciscus

Het Vaticaan is van plan een Palestijnse staat officieel te erkennen.

Dat meldt persbureau AP woensdag.

In een nieuw verdrag, waar woensdag de laatste hand aan werd gelegd maar dat nog wel moet worden ondertekend, staat dat het Vaticaan zijn diplomatieke betrekkingen met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) omzet in betrekkingen met de Staat Palestina.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas bezoekt zaterdag paus Franciscus.

Lees verder>>>
(h/t “Aegolius cs”)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestijnen", "Palestina", "Weg met ons!", antisemitisme, Appeasement, Barbarisme, Dhimmitude, Hypocrisie, islam-collaboratie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, katholieke kerk, Krankzinnigheid, Paus Franciscus, Rotzakken, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

27 reacties op Vaticaan gaat Palestijnse staat officieel erkennen in nieuw verdrag

 1. luckybee zegt:

  Tsia Paus Fransiscus is toch een echte Jezuit; hij haat de Joden net zo fel als ten tijde van Igantius de Loyola , maar ook de Gereformeerden zijn voor hem niets anders als Ketters. Ik ben benieuwd of hij de geschiedenis wil terug draaien, naar de middeleeuwen?Net als de islam?

  Like

  • harry zegt:

   Is het niet zo dat gereformeerden de smerigste soort christenen is Lucky ?
   Ik woon er midden tussen in , ze zijn van aard weinig beter dan moslims .
   Alleen minder gewelddadig .

   Bij mij in de buurt woont een afwijkend gezin dat wél naar de gereformeerde kerk gaat .
   Het zijn heel aardige mensen en aangezien ze ook een hond hebben raken we vaak aan de praat . Echt een uitzondering !
   Vorige week kwamen ze uit de kerk toen ik met de hond aan het wandelen was , komen ze allemaal even met de hond kroelen en kletsen .
   Totdat er een stel van die stijve gereformeerde harken aan kwam lopen , dat soort waarbij het van hun smoel druipt . Van die hel en verdoemenis smoelen en de wijven hebben nog van die middeleeuwse hoedjes op .
   Oh jee , zei de hondenliefhebber , we gaan hoor , want daar komen die refo’s aan !

   Ergo , zelfs die aardige gereformeerde mensen kunnen die orthodoxe gereformeerden wel schieten .

   Trek daar nou eens lering uit , lummel !

   Like

   • BertG. zegt:

    We zouden eigenlijk een s moeten gaan kijken wat lucky allemaal draagt zondag en wat voor smoelwerk hij er bij trekt op weg naar de kerk.
    Hoogst waarschijnlijk bezoekt hij de Julianakerk in zijn wijk.
    Om 10:00 en 17:00 hebben ze daar een dienst waar hij ze zeker al 2 afloopt.

    Ik zou dan zijn kop weleens willen zien als we dat zouden doen.

    Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Ik heb het “RK” in 2001 op het stadskantoor laten schrappen uit het bevolkingsregister en alles bij elkaar heb ik er nog geen dag spijt van gehad!
  Moet je dit geslijm nou weer eens zien! Dood- en doodziek word je van die clerus!

  Like

  • Driek zegt:

   Paus Fransiscus gaat vriendjes worden met de Jodenhater Mahmoud Abbas. Ik weet het niet hoor, maar misschien is de paus bang voor de oprukkende islam, misschien kiest hij eieren voor z’n geld, maar ik vind die paus, als plaatsvervanger van christus, een verwerpelijk figuur. Die man moet zich doodschamen. En hij slaat z’n arm ook nog eens om die Jodenhater heen. Ik word een beetje onpasselijk van dit soort lieden. Maar ja, zo langzamerhand ben ik de ganse dag onpasselijk. Soms overweeg ik om mijn laptop een tijdje op te bergen, ik raak zo geïrriteerd door al die volkverlakkers.

   Like

   • Cathja zegt:

    @ Driek 19:51

    Ik hoop niet dat u de paus wérkelijk als plaatsvervanger van Christus ziet. Dat mocht ‘ie willen! Christus heeft hier op aarde echt geen plaatsvervangers nodig, en zéker niet zulke figuren als de huidige paus! Aan zulk ‘personeel’ heb je niks. Heulen met terroristen, de ‘Palestijnse Staat’ erkennen….., toe maar! En dan aan het hoofd staan van een wereldkerk?
    Nee, deze paus is gewoon een allemansvriend. Kust allerlei voeten, maar verliest uit het oog dat niet iederéén zijn naaste goed gezind is. De dreiging vanuit de moslimwereld zou hij aan de kaak moeten stellen, toen hij een open luchtdienst hield voor de bootvluchtelingen, waarvan het overgrote deel moslim was! Hier lag voor de paus een kans om het voor ons van oorsprong Joods-christelijke werelddeel op te nemen, en de vluchtelingen te waarschuwen dat we geweld tegen onze bevolkingen niet tolereren.

    Maar nee, de mantel der liefde bedekte weer alles…..!

    Like

 3. toestroom zegt:

  Ook dit geloof maar aan de kant zetten had ik al gedaan.

  Like

 4. wouteenhoorn zegt:

  Ene Castro wordt katholiek. Maar dan moetdez Popie wel de Palestijnen erkennen. Wat zou Mulisch hiervan zegen?

  Like

 5. alidas1 zegt:

  Zijn kop gaat er het eerst af al denkt hij van niet

  Like

 6. koddebeier zegt:

  Nou snap ik waarom Jezuit ook als scheldwoord wordt gebruikt !! Ouwe verrader !!

  Like

 7. Cathja zegt:

  Verrader!!

  Like

 8. Vederso zegt:

  Lees ook de reacties bij Nu.nl, maar pas op; men moet over een sterke maag beschikken.

  Like

 9. Boorzalf zegt:

  Dus de paus mafsiscus sluit een deal met terrorisme.

  Like

  • fleckie zegt:

   ‘Gedegen studie van politiek christendom in…NAZI-TIJD’. nw.isr.weekblad 28.11.1986, door dr.A.S.Rijxman…………….Laten we het maar metten zeggen,omdat het slechts om politiek gaat betreft een korte,maar diepgravende en intelligente literaire studie,van groot belang door zijn bondigheid,helderheid van betoog en duidelijke stellingname………..Erin wordt beschreven .hoe in het jaar 1933 in nazi-Duitsland de grote religieuze groeperingen werden omgevormd tot particuliere verenigingen, vrijwel zonder verzet/,vaak met actieve steun v.d.kerkleiders.Binnen de reformatorische kerk heeft dit na de oorlog geleid tot schuldbekentenis ,speciaal ten overstaan van de Joodse slachtoffers ,maar in de katholieke wereld is men nimmer zo ver gekomen.En dat,terwijl men erkent dat,,toen zes miljoen mensen werden vermoord omdat zij ..niet-arisch waren, de katholieke ..hoge…geestelijkheid in Duitsland het regime in stand hielp houden dat deze genocide beging. ……….Beide religieuze groeperingen zagen in het nationaal-socialisme de redding v.h.communistische gevaar en geloofden in het recht van de wettige overheid om de maatschappij in nationaal-socialistische zin om te vormen.In ruil voor een zekere vrijheid op religieus terrein leverde de Duitse rooms-katholieke kerk zich zonder verzet uit aan de nieuwe machthebbers in het…CONCORDAAT van 20 juli 1933,dat in 1957 door het Bundesverfassungsgerichte als nog steeds geldig werd verklaard. Daarbij werd de katholieke politieke partij het Zentrum ..opgeofferd en de politisering v.d.clerus geaccepteerd,teneinde koste wat het kost..de..roomkatholieke kerkelijke belangen veilig te stellen. De kardinaal-secretaris v.h.vaticaan…EUGENIO ..PACELLI, de latere Pius de Twaalfde, formuleerde het zo;’Het geestelijk welzijn van twintig miljoen katholieke zielen in Duitsland stond op het spel en dat was voor ons het eerste en enige criterium’. ……………De protestanten telden ruim veertig miljoen gelovigen,verdeeld over 28 lANDSKERKEN,WAARVAN DE lUTHERSE kerk met 24 miljoen leden, de geunieerde kerken met eveneens 24 miljoen leden en de gereformeerde kerk met 230.000 aanhangers de grootste waren. Opgevoed in de traditie van het voor 1919 geldende staatsprotestantisme,waren zij maar al te bereid om Hitlers wens te vervullen,om te komen tot EEN nationale RIJKSKERK. deze kon dan een centraal akkoord sluiten met de regering en afspraken met gezag opleggen aan de 28 landskerken.Als ‘Rijksbisschop’ zou de nazistische legerpredikant Ludwig Muller optreden……………Toen zijn groepering,de fanatieke Duitse christenen,de Evangelische kerk echter wilde omvormen tot een echte nazi-kerk ,trok Hitler zijn steun terug.Hij wilde alleen een a-politieke massakerk en geen partijkerk ,die mogelijk de massaaanhang onde de bevolking zou verliezen.Dwars door de drie kerken heen ontstond de Bekennende Kirche van ds.Martin Niemoller,die protest aantekende tegen de nazi-wereldbeschouwing in de Evangelische kerk.Zij wezen voor alles af,dat er naast de bijbel andere openbaringsbronnen zouden bestaan, zoals ras en bloed.Hoe volledig het streven naar de politisering v.d.Duitse roomskatholieke kerk een succes voor de nazi’s wer.bleek er wel uit dat de clerus aanvaarddde ,dat elke nieuwe bisschop de eed van trouw aan de nazi-Reichsstatthalter van zijn diocees moest afleggen. …………..Na 1933 hebben de kerken, in ruil voor godsdienstvrijheid ,zich teruggetrokken uit de politiek.Een Innere Emigration noemden zij dat. Zij zijn particuliere verenigingen geworden, die geen invloed meer konden uitoefenen op de nazi-staat. Rome vond dat niet zo erg,want men zag daar in het nationaal-socialisme,net als in het fascisme,de enige redding tegenover het communisme.Pius de Elfde zei het duidelijk;Hitler beviel hem,omdat hij de eerste staatsman was die vanwege politieke gronden tegen het bolsjewisme gesproken had.
   Het laatste hoofdstuk wijdden de auteurs aan de kerken en de Jodenvervolging.’Noch de rooms-katholieke kerk ,noch de protestanten hebben geintervenieerd ten gunste v.d.Joden. Weliswaar wees men het racistisch antisemitisme op theologische gronden af,maar men accepteerde de stelling dat deJoden op historische gronden deel uitmaakten van een internationale samenzwering,waartegen politieke maatregelen mochten worden genomen…………….De Evangelische kerk kende drie groeperingen.De groep traditionelen vond dat Hitler als wettige overheid in het maatschappelijk vlak maatregelen tegen de Joden mocht nemen,zoals het invoeren v.d. Arier-paragraaf,OOK voor kerkelijke ambtsdragers,omdat deze n.l.overheidsdienaren waren. ……….De tweede groep, de Duitse christenen,wilde de kerk daarnaast Jodenvrij maken en de religie zuiveren van JOODSE invloeden. ………De derde groep,later Belijdende Kerk genaamd, keerde zich principieel tegen de arisering v.d.kerk. Zij wees naast de Arier-paragraaf, ook het vormen van een aparte Joods-christelijke gemeente,..bestaande uit dopelingen af. …………..Voor alle kerkelijke groeperingen in Duitsland ,behalve voor de Bekennende Kirche,gold echter dat zij niet alleen weigerden te protesteren tegen de anti-Joodse maatregelen,zij protesteerden zelfs bij de buitenlandse broederkerken tegen de zogenaamde…’gruwelpropaganda van de internationale pers’. Of,zoals de aartsbisschop van MUNCHEN-FREISING kardinaal FAULHABER het formuleerde;De schuld ligt niet bij de Duitse regering.Zij ligt bij de internationale,Joodse pers,welke ‘onware verhalen over de bloedige gruweldaden…in…DUITSLAND verspreidt’…………….Hitler heeft het ani-semitisme niet gecreeerd,maar gebundeld,gestuurd en tot zijn uiterste consequenties uitgevoerd.Voor de christelijke kerken was het voortbestaan van het bijzonder onderwijs,de eigen verenigingen..en..de discussie over gedwongen sterilisatie oneindig veel belangrijker dan het lijden van de Joden.
   Deze gedegen studie is uitermate informatief en belangwekkend en dus neemt men graag een aantal verschrijvingen en slordigheden in de spelling van namen en historische vermeldingen op de koop toe. ————Dr.Th.Salemink en drs.B.van Dijk;Omdat het slechts om politiek gaat…De machtsovername door de nazi’s in 1933 als keerpunt van het politieke christendom……Uitg.de Horstink,Amersfoort. 169 blz. plus bijl.prijs f24,90……………………

   Like

 10. Ahava zegt:

  Vaticaan is geen land, dus wat hebben die rooie mantels dan te zeggen over een niet-bestaande staat? Schijnheiligheid ten top.

  Like

 11. Wans Horst zegt:

  Soort zoekt soort. In het Vaticaan heeft men als vanzelf grote bewondering voor de pedofiel Mohammed en consorten.

  Like

 12. toetssteen zegt:

  @Theresa Geissler
  In het begin had de vorige paus de enorme moed om die Regensburg redevoering te houden. Was helaas het enige moedige van het Vaticaan. En nu onder deze papatotaallos is de clerus nog erger dan in de tijd van Torquemada. Figuurlijk dan.

  Nee ik ben geen katholiek, nooit geweest, maar ik gruw van dat knipmessen naar die gruwelijke islam.

  Like

 13. Republikein zegt:

  Het blijft een vreemde sekte, en bij veel staatshoofden bevriend, zoals met de Queen, daar werd laatst een meiske geboren en werd het halve land hysterisch!
  Gezagsdragers van de nwo.

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   topper ! wereldraad van kerken is ook zo een nwo bende.

   Like

  • fleckie zegt:

   Deze ‘SEKTE’, heeft wel ENORM veel macht,

   Like

   • fleckie zegt:

    ‘Vaticaan erkent Palestina’, NW.ISR.WEEKBLAD 22.5.201………………..Via de ondertekening van een officieel diplomatiek verdrag heeft de rooms-katholieke paus Franciscus officieel een palestijnse staat erkend. In het verdrag staat dat er voortaan geen betrekking meer met de. .PLO.. wordt onderhouden, maar met Palestina. Voor velen kwam dat niet als een verrassing .In 2012 werd de Palestijnse staat toegelaten tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties als waarrnemer, een status die het vaticaan zelf ook heeft.Sindsdien wordt in de V.N. ook tot genoegen v.d.katholieken over een palestijnse staat gesproken. Vorig jaar noemde paus Franciscus,toen hij op bezoek was in Israel Mahmoud Abbas al de’president van palestina’. De erkenning van palestina komt op een moment dat Abbas op audientie is in Rome. Daarbij noemde de paus Abbas zelfs een vredesengel. Abbas bezocht in Rome ook de heiligverklaring van twee palestijnse nonnen…………Steeds meer landen erkennen palestina als soevereine staat. De teller staat op 135 v.d. 193 lidstaten van de V.N. Israel is daar niet blij mee, zo ook niet in dit geval:”Deze stap bevordert het vredesproces niet en bemoeilijkt de terugkeer van de palestijnse leiders naar directe en bilaterale onderhandelingen”, aldus een woordvoerder. <<<<<<<<<<<<

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s