Ex-moslim Ali Sina over de doctrine van de islam

Screenshot_17

(Vertaling: E.J. Bron)

Het is onze taak de niet-moslims wakker te schudden en hen te waarschuwen voor de gevaren van de islam. Het gevaar komt uit de islam en niet van de mensen uit het Nabije Oosten. Anders dan de moslims, die de mensenrechten van niet-moslims discrimineren, schenden en misbruiken, hebben de niet-moslims er moeite mee daarmee te discrimineren. Maar ze moeten begrijpen dat de islam slechts een geloofsbekentenis is en dat hij geen rechten heeft. Mensen hebben rechten, geloofsbekentenissen niet.

Moslims kunnen hondsdolle honden worden als hun religie bekritiseerd wordt. Dergelijke barbarij mag echter niet getolereerd worden. Zulke moslims, die hun religie met barbaarse middelen willen verdedigen, zou men moeten opsluiten of eruit gooien. Dialoog is een goede zaak, maar er zou een zero tolerance grens voor geweld moeten zijn.

Als de dialoog begint, wordt de islam in een slecht daglicht geplaatst en dan kan men de moslims bevrijden. Wanneer de bron van hun trots een bron van schaamte wordt, dan zullen ze er niet meer aan vasthouden, maar het pijnlijk vinden en zich ervan willen distantiëren.

De westelijke cultuur is op schuld gebaseerd. De oostelijk cultuur is op schaamte gebaseerd. Voor ons mensen uit het oosten gaat het alleen om imago en hoe anderen ons zien.

Het tegenovergestelde van schuld is onschuld. Als je ethos op schuld is gebaseerd, dan heb je een innerlijke wachter, die je ervan afhoudt dingen te doen die verkeerd zijn, omdat je je schuldig zou voelen als je het verkeerde doet.

Als je ethos op schaamte is gebaseerd, dan houd je je er alleen maar mee bezig je imago in stand te houden. Het tegenovergestelde van schaamte is eer. Je kunt iets verkeerds doen, maar zolang niemand het ziet, zal je imago niet beschadigd worden en geld je nog steeds als rechtschapen persoon. In een op schaamte gebaseerde cultuur hebben goed en fout geen enkele betekenis. Het gaat alleen om schaamte en eer. Als de schandvlek van schaamte verwijderd wordt, ook als dit betekent dat men zijn eigen dochter moet doden, dan wordt de eer weer hersteld. Het zijn twee verschillende zienswijzen. Als wij ze niet begrijpen, zullen we niet in staat zijn de moslims en hun denkwijze te begrijpen.

Op schaamte gebaseerde culturen zijn primitief. Alle oostelijke culturen zijn op schaamte gebaseerd, ook als ze niet islamitisch zijn. Bijvoorbeeld de Japanse cultuur is, of was, een op schaamte gebaseerde cultuur. Onze Perzische cultuur is eveneens op schaamte gebaseerd. Spreekwoorden zoals “Ik houd mijn wangen door oorvijgen roze” zijn signalen van een op schaamte gebaseerde cultuur, waarin het imago belangrijker is dan feiten. Dit spreekwoord zegt dat ik weliswaar kan verhongeren, maar dat mijn trots het me verbiedt dat iemand dit te weten komt, dus geef ik mezelf oorvijgen om mijn wangen er roze te laten uitzien. Want armoede is de bron van de schaamte. Zolang ik mijn armoede kan verbergen, heb ik mijn eer behouden.

De islam is ook een op angst berustende filosofie, die geworteld is in een op schaamte gebaseerd milieu. Dat is een behoorlijk gevaarlijke combinatie. Als je angst en van schaamte vervulde morele voorstellingen combineert, wordt daarmee het meest valse ethos geboren dat je je maar kunt voorstellen. Dat is de islam. De islam bezit een onlogische doctrine, die gebaseerd is op angst en die door de eer verdedigd wordt. Dat maakt de islam gevaarlijker dan het nazisme. De moslims houden zich niet bezig met de irrationaliteit van de islam, of met goed en kwaad. Ze maken zich alleen zorgen hun gezicht niet te verliezen en het imago van de islam in stand te houden.

Bron:
http://de.europenews.dk
Auteur: ali Sina

Bronnen oorspronkelijk artikel:
www.citizenwarrior.com
www.faithfreedom.org

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Islam, islamitische ideologie, Moslims. Bookmark de permalink .

16 reacties op Ex-moslim Ali Sina over de doctrine van de islam

 1. De chinezen aan boord noemden het ”loose face”,het ergste wat ze kon overkomen.

  Like

  • delamontagne zegt:

   qua intelligentie kun je musulmannen niet met Chinezen vergelijken en gezichtsverlies is in heel de Oost een ernstig iets.
   NL-ers b.v, die om hun eigen stommiteiten staan te lachen, is voor hen totaal onbegrijpelijk.

   Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Een gedegen artikel. Het is ook wel zo, dat, als deze Ali Sina thans officieel een ex-moslim is, hijzelf als het ware “de schaamte voorbij is” daar hij voor zijn stap durft uit te komen.
  Het verklaart ook, waarom zovele ‘verlichte moslims,’ die in wezen niets meer aan het geloof doen, zich ‘verlicht moslim’ blijven noemen in plaats van ‘ex-moslim.’: Behalve de angst voor represailles speelt daar dan tevens de schaamtecultuur een rol, van welke zij niet los kunnen komen. “Zolang ik beweer, dat ik moslim ben, bèn ik er één en blijft mijn eer bewaard; zodra ik er voor uitkom, dat ik er geen meer ben, heb ik mijn eer verloren.”
  In westerse ogen een geknakte strohalm, die je net zo goed los kunt laten. Maar nou ja…….

  Like

 3. M.A.L. Sion zegt:

  Een doorwrocht stuk over de islam. Ik mis er echter een element in.
  Hamas manifesteert zich uitdrukkelijk met de uitspraak dat de moslims (HAMAS) van de dood houden tegenover de niet-moslims die van het leven houden.
  Deze opstelling is niet alleen op HAMAS van toepassing. Het is evenzeer iets van de islam als de in dit artikel genoemde ‘denk’-elementen.
  Gevolg is dat de strijd tussen niet-moslims en moslims een ongelijke is. Terwijl wij er alles aan doen om gezond en in leven te blijven gooit de moslim met het grootste gemak een explosief zodanig dat hijzelf meegaat in de knal.
  Dialoog is zinloos met mensen die zo gehersenspoeld zijn als de moslims. Daarom is er maar één oplossing: Onze cultuur en samenleving bevrijden van deze pestilentie.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 4. jungleelephant zegt:

  Heel helder uitgelegd!Conclusie:islam moet overal verboden worden:niet voor rede vatbaar!

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Een discours van twee “zeer” geleerde islam-“wetenschappers”.???????????

  WAT BLIJFT ER VAN DE KORAN OVER ZONDER DE JIHAD ?
  Iedereen die de Jihad ontkent is een ongelovige.
  Wat doen we met al die soera,s die als voornaamste thema hebben, de “Jihad”?
  Wat doen we met Soera Al Tawba”, of Soera “Al Anfal” etc. ?
  Al die Soera,s die talloze verzen bevatten betreffende de Jihad en de strijd !
  Als men ontkent dat er Jihad is, wat moeten we dan met al die Soera,s ?
  Wat doen we met Soera “Al…………! !
  Wat doen we met de Koran ?
  Alle Soera,s gaan erover !
  `Je houdt ervan of wijst het af………….

  Like

 6. Anna zegt:

  Dat is heel belangrijk te weten dat de Islaam in oorlog is met ALLE andere religie’s ook al heb je geen religie dan nog is de Islaam met jou in oorlog.
  Wij leven volgens de islamitische denkwijze in Dar al Harb dat betekend het huis van oorlog……
  Dat kun je wel ontkennen of niet willen maar dit is hun tactiek en opdracht om te doen wat Mohammed hen heeft opgedragen ” de wereld onder controle brengen van de islam”.
  Wat hierboven staat, dat met een dialoog je de Islaam in slecht daglicht kan plaatsen is waar, zo was er vorige week een Saudie in Egypte op een congres over ISIS die plotsklaps het moorden verafschuwde en zichzelf ging afvragen moet dat nu zo….. Hij kwam in gesprek met een taxi chauffeur, en plotseling vroeg hij aan de taxi chauffeur die hem naar de luchthaven bracht om een Bijbel….. De taxi chauffeur heeft via een voorganger hem een Bijbel gegeven.
  Hij las daarin dat het ook anders kan zijn dat er in de Bijbel regels zijn om te LEVEN in plaats van te doden en dat er vergeving is voor slechte daden ………. En daar mee is hij naar Saudie Arbie teruggegaan…….
  Het doden van mensen wat eerst zijn trots was werd nu zijn schaamte…..
  En dan kun je het ontkennen of niet willen weten maar dit is een groot wereldwijd religieus conflikt.
  Dit is een botsing tussen twee beschavingen.

  De grote ANGST van Moslims is dat ze niet in het paradijs zullen komen en daar schamen ze zich ervoor dat ze daar niet hard GENOEG voor zouden WERKEN en dit is het grote gevaar wat dit artikele weergeeft, deze primitieve barbaren bieden in wreedheid tegen elkaar op.
  ( pas nog de foto van de ” moslimwelpen” zij blijven primitief want ze leren alleen de Koran uit hun hoofd maar verder onderwijs hebben ze niet dus ook geen ontwikkeling; Zolang ik mijn domheid kan verbergen heb ik mijn eer behouden) zie hierboven.
  En de sociale controle onderling is zeer groot want, en dat beschrijft deze schrijver ook ze doden met gemak hun eigen dochter als de EER geschonden wordt.
  ( Hoeveel jonge leuke meiden zullen na deze zomervakantie niet meer terug komen op de Nederlandse scholen?) uitgehuwelijkt? Eerwraak?)

  In west Europa leven wij in een cultuur van schuld en vergeving dat brengt met zich mee dat we fouten mogen maken en deze ook kunnen vergeven. Dit besef is bij een extreme moslims totaal afwezig.
  Deze schrijver pleit voor een harde aanpak daar ben ik het zeer mee eens.

  Like

 7. Republikein zegt:

  Mooie wijsheden van deze man.
  Heeft ook antwoorden op vele vragen:http://alisina.org/?p=5113

  Overigens:Is de koran geen toiletpapier? http://pamelageller.com/2015/07/oldest-quran-fragments-in-the-world-discovered-in-the-uk-maybe-maybe-not.html/

  Like

 8. Ik ben van plan een schilderij te maken van het afgesneden hoofd van die Amerikaanse directeur in Frankrijk dat aan een hek hing. En daarbij de tekst; “Islam, sharia and jihad mean only absolute peace!!!”

  Like

 9. delamontagne zegt:

  Wat vinden de vrouwelijke reageerders van dit blog hiervan ?
  Een andere musulman-“geleerde” over de onnozelheid van vrouwen.

  DE VROUW EN DE ISLAM/

  Alle vrouwen, met alle respect die ik hen verschuldigd ben, – maar iedereen zijn eigen niveau.
  ////
  Sheik Abu Ishak Al Huwainy – beroemd Salafi leider in Egypte:
  “De vrouw is onwetend !
  Kennis is alleen voor mannen bestemd !
  De vrouw is onnozel……………….
  Wat voor argumenten heeft en vrouw om zomaar voor de televisie te verschijnen en miljoenen mensen over de hele wereld aan-te-spreken ?
  Alle vrouwen – met alle respect die ik voor hen heb – maar een ieder heeft z,n eigen niveau –
  is niet meer dan een na-aper en een !!! palphabète !!!
  Er is niet een vrouw die de wetenschap heeft bestudeerd op zo,n manier dat er wordt onderzocht.
  Zelfs niet als ze “privé”-les krijgt op ,n school of wetenschappelijk instituut enz.
  WAAROM ? ? Omdat er onwetenheid is onder de meeste vrouwen !
  Maar alle leerlingen die 2, 3 of vier woorden hebben geleerd, de heer kan ,t gebruiken om hen hun zusters te laten leiden
  Er zijn maar weinig waarnemingen……………
  De onnozelheid van de vrouw en de reden is dat de moeders deze vrouwen niet goed hebben opgevoed.
  Zijn er vrouwen die naar ons luisteren ? ……..
  NEEN ? goed ! heel goed, want kennis is er alleen voor de man.
  Het is welbekend dat de onwetendheid grotendeels onder vrouwen is !

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   En dat noemt-ie, GVD, Respèct! Nu weten we in middels, dat moslims onder “respect” iets heel anders verstaan dan wij, evenals onder “vrede.” Dus blijft het in wezen langs elkaar heen praten.
   Je kunt zo’n vent wel voorhouden: Iemand, die werkelijk respect voor vrouwen heeft, zou het niet wàgen om zo over ze te praten, maar dat zou-ie niet eens begrijpen.
   Hij heeft hooguit een punt zolang veel vrouwen -zeker westerse- te veel in hun ‘vrouwelijke’ emoties blijven hangen en van daaruit blijven proberen naar iedereen toe links, verdraagzaam en vredelievend te blijven. (D66 is wat dat betreft een echte ‘vrouwenpartij.)
   Want daar red je het niet mee, vandaag de dag.

   Like

 10. luckybee zegt:

  Ali sina ken ik al heel erg lang. Hij is absoluut betrouwbaar.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Ken jij hem persoonlijk, dan? Ook toevallig!
   Nou ja, het is een gunstig teken, dat hij zich zelf formeel ‘ex-moslim’ noemt; dat is zeker waar:
   Dat betekent dat hij een drempel genomen heeft, die zich niet laat verloochenen en dat pleit inderdaad voor zijn betrouwbaarheid.
   Je moet de islam een beetje doorgronden om dat te zien.

   Like

 11. hendrikush zegt:

  Een mooie verduidelijking van Ali Sina.
  Om je eer te behouden en je schaamte te verbergen ga je over tot eerloos en schaamteloos gedrag.

  Like

 12. Ik laat een foto van dat hoofd van die Amerikaan die voor een gasfabriek in Frankrijk werkte dat aan een hek hing naast een vlag van IS afdrukken op ongeveer A4 niveau bij een fotozaak en vanmiddag lijm ik die foto op sterk schilderspapier van 50 bij 70 centimeter en schilder daar de rode tekst boven: ‘Islam, sharia and jihad mean absolute peace!!!’ Om die foto en tekst schilder ik mooie blauwe kleuren. Van dat geheel maak ik ook weer een foto en die verstuur ik naar de media op de aarde!

  Like

 13. 4sjun zegt:

  Er zijn al wat meer initiatieven geweest om te verhelderen dat zelfs rust in vrede niet met islam samengaat.
  http://tora-yeshua.nl/2013/11/moslims-vermoorden-christenen-in-het-m-o-als-er-niets-gebeurd-mogelijk-70-miljoen/
  http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm
  http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/kruisigingenverminking.htm
  http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/marteling.htm
  http://www.exmoslim.org/genitale%20verminking%20van%20vrouwen.html
  http://uitingsvrij.net/viewtopic.php?f=44&t=14

  Laten degenen met de ogen open niet langer doen alsof er helemaal niets aan de hand is maar van leer trekken tegen een doctrine die van mensen monsters maakt naarmate zij zich meer nauwgezet richten naar het voorbeeld en de woorden van de meest ideale moslimse mens.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s