Joden-vijandige corona-samenzweringstheorieën in historische context

Screenshot_9

De verbranding van Joden in 1349 tijdens de epidemie van de Zwarte Dood. 

(Door: Dr. Manfred Gerstenfeld – Vertaling: E.J. Bron)

De uitbraak van het corona-virus heeft tot een groot aantal samenzweringstheorieën geleid, die Joden en Israël met meerdere van zijn aspecten in verbinding brengen. Deze theorieën zouden als voortzetting van gelijksoortige antisemitische overtuigingen moeten worden beschouwd, die ongeveer 2000 jaar geleden begonnen. Flavius Josephus, de joodse historicus in de Romeinse tijd, schrijft over een van de eerste bekende joodse samenzweringstheorieën. Hij zegt dat volgens de Jodenhater Apion, een Griek die in Egypte leefde, de Joden een Griek ontvoerden. Daarna hielden ze hem in de tempel in Jeruzalem gevangen en mestten hem vet. Toen offerden ze hem en aten zijn vlees. Deze valse bewering was de wegbereider van de beschuldiging van rituele moord, een van de grote rode draden van antisemitische samenzweringstheorieën.

Laten we overstappen naar het heden: Natan Sharansky zei onlangs: “Ze maken de Joden verantwoordelijk, beschuldigen ons van de poging om de economie te vernietigen, om geld te verdienen.” Hij voegde er aan toe dat “actuele, kwaadaardige, antisemitische propaganda in Iran, Turkije en verschillende andere landen ontsprong, die de Joden van de verbreiding van het corona-virus beschuldigen. In Iran dragen de door de staat gecontroleerde media eveneens aan de hetze bij; zij maken ´Zionisten´  voor de epidemie verantwoordelijk en waarschuwen mensen geen beschermende inenting voor het corona-virus te gebruiken wanneer die door Israëlische wetenschappers ontwikkeld werd.”

De Anti-Defamation League (ADL) vermeldt de bewering van blanke racisten dat Joden verantwoordelijk zouden zijn voor het maken van het virus om hun controle over een gedecimeerde bevolking te versterken en/of van het virus te profiteren. De ADL zegt dat gelijksoortige boodschappen zich ook op eerder tot de mainstream behorende platforms zoals Twitter, YouTube, Instagram en Reddit verbreiden. Veel samenzweringstheoretici suggereren dat het virus door de VS en Israël werd geproduceerd om tegen politieke rivalen zoals China en Iran op te treden.

Een gastspreker op de Turkse staatstelevisie zei: “Joden, Zionisten, hebben het nieuwe corona-virus als biologisch wapen georganiseerd en ontwikkeld, net zoals de vogelgriep, om de wereld te bepalen, landen te veroveren en de wereldbevolking te castreren.” Desondanks schiet de hoogste Iraanse leider, Ali Khamenei, eerder tegen de VS dan tegen Israël. Hij gaf te verstaan dat Amerikaanse medicijnen ervoor gebruikt worden om het virus verder te verbreiden. Khamenei insinueert ook dat het virus speciaal voor Iran opgebouwd zou zijn, er zouden genetische data van Iraniërs gebruikt zijn, die de VS op een andere manier in handen zouden hebben gekregen. Khamenei zei bovendien dat de VS artsen en therapeuten naar Iran zouden kunnen toesturen, waar ze zich persoonlijk op de hoogte zouden kunnen stellen van het door hen geproduceerde gif.

Een apart geval zijn Palestijnse propagandisten van samenzweringstheorieën. De Palestijnse krant “Al-Hayat al-Jadida” publiceerde op 16 maart een karikatuur van het corona-virus in de vorm van een Israëlische tank, die op een Palestijnse vrouw joeg die een klein kind in de armen houdt. De krant “Al-Quds” in Oost-Jeruzalem schreef dat het corona-virus een biologisch wapen is, waarvan de VS en Israël besloten hadden dit tegen China en Iran in te zetten, nadat het hun niet gelukt was hen met conventionele middelen schade toe te dienen.

De Zwitserse cultusleider Ivo Sasek is een lekenprediker en oprichter van de “Organische Christus-Generatie” met zetel in Zwitserland. Hij heeft vroeger beweerd dat joodse samenzweerders de vermindering van de wereldbevolking to 500 miljoen d.m.v. miljardenvoudige massamoord zouden voorbereiden. Nu heeft exact deze groep een antisemitische flyer uitgedeeld, waarin beweerd wordt dat het corona-virus een biologisch wapen zou zijn, dat door de in Amerika wonende joodse Holocaustoverlevende George Soros zou zijn losgelaten. De Oostenrijkse “rechts-extreem” Martin Sellner, lid van de “neofascistische Identitaire Beweging”, verbreidt het idee dat de Open Society Foundation van Soros voor de corona-crisis verantwoordelijk is. Hij heeft duizenden aanhangers op internet. De Amerikaanse Republikeinse Congreskandidate Joanne Wright heeft beweerd dat het virus verband zou houden met Bill Gates en George Soros.

Deze antisemitische samenzweringstheorieën zouden in een lange historische context bekeken moeten worden. De bewering dat Israël en de Joden te maken hebben met de verbreiding van de besmettelijke ziekte houdt verband met de tweede belangrijke rode draad in samenzweringstheorieën – die verder gaat dan de beschuldiging van rituele moord – en eveneens teruggaat tot in de middeleeuwen. Joden werden historisch voor verschillende plagen verantwoordelijk gemaakt. Een van de grote was de Zwarte Dood in de 14e eeuw. Destijds werden Joden ervan beschuldigd de bronnen te vergiftigen.

Dit gif- en epidemiemotief werd zelfs door de Palestijnse president Mahmoud Abbas in 2016 in het Europees Parlement opnieuw gebruikt. Daar zei hij dat een rabbijn de Israëlische regering ertoe zou hebben opgeroepen om Palestijns drinkwater te vergiftigen. Abbas kreeg voor zijn toespraak veel applaus en staande ovaties van een groot aantal Europarlementariërs. De toenmalige voorzitter van het Europees Parlement, de Duitse socialist Martin Schulz, zei dat Abbas´ rede “inspirerend” geweest zou zijn. Twee dagen later moest Abbas toegeven dat zo´n rabbijn niet bestond.

“Palestinian Media Watch” heeft een lange lijst met moderne Palestijnse mutaties van de eeuwenoude gif-beschuldiging gepubliceerd. Daartoe behoort de verbreiding van AIDS door Israël onder Palestijnen, vooral door vrouwen. Andere mutaties van hetzelfde motief gaan over de betaling van artsen om ziekten onder Palestijnen te verbreiden. In Stalin´s Sovjet-Unie werden joodse artsen gearresteerd en aangeklaagd, omdat zij ervan werden beschuldigd de vergiftiging van Stalin en de Sovjet-leiding te plannen.

De variant dat Joden en Israël proberen de wereld te beheersen, behoort in een derde grote categorie van de antisemitische samenzweringstheorieën. Het belangrijkste document dat de Joden beschuldigt van de samenzwering om de wereld te controleren, “De Protocollen van de Wijzen van Sion”, is een tsaristische vervalsing, die in een groot aantal opnieuw werd gedrukt. Deze publicatie wordt regelmatig weer geproduceerd, vooral in de islamitische wereld. Vaak gebeurt dat ook in de westelijke wereld. Een uitgave dook enkele jaren geleden in Noorwegen op. Uitgaven van de tekst duiken regelmatig op. Enkele weken geleden verwijderde de Britse liefdadigheidsorganisatie Oxfam twee uitgaven van de “Protocollen van de Wijzen van Sion” uit haar online-shop, nadat Mark Regev, de Israëlische ambassadeur in Groot-Brittannië, hierop de aandacht had gevestigd in de sociale media.

Over een amusant geval van het omkeren van een antisemitische samenzweringstheorie werd door Malcolm Hoenlein bericht, de vicevoorzitter van de “Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations”. Hij vertelde dat hij bij het beantwoorden van vragen van luisteraars op een Afro-Amerikaanse radiozender een keer een vraag kreeg over de rol die de Joden in het begin van de Irak-oorlog speelden. Hoenlein beantwoordde de vraag uitvoerig, maar anderen herhaalden de vraag steeds opnieuw. Hoenlein zei toen: “Zoals ik het zie, is Colin Powell minister van Buitenlandse Zaken en Condoleezza Rice de Nationale Veiligheidsadviseur. Ik denk dat het om een zwarte samenzwering gaat.” Daarna hielden de vragen op.

De al genoemde belangrijke variant van de leugen van rituele moord in de christelijke wereld voert terug tot de stad Norwich in het Groot-Brittannië van het jaar 1144. In de loop der eeuwen keerde de leugen op verschillende plekken in Europa terug. De Italiaanse stad Trento in de 15e eeuw is een berucht voorbeeld. Onlangs plaatste de Italiaanse schilder Giovanni Gasparro zijn schilderij met het leugenmotief “De martelaarsdood van de heilige Simon van Trento bij de uitvoering van een joodse rituele moord” op zijn Facebook-pagina. “The Allgemeiner” schreef: “Het werk laat een zuigeling zien, omringd door een menigte lugubere joodse mannen, van wie enkelen slaap-lokken en religieuze dingen dragen, die de zuigeling wurgen, opensnijden en zijn bloed laten wegstromen.”

Raphael Israeli heeft een boek met de titel “Blood Libel and its Derivatives: The Scourge of Anti-Semitism” gepubliceerd. Hij zegt: “Christenen brachten de leugen van de rituele moord de islamitische wereld binnen. In 1840 beweerden de Franse consul in Damascus en enkele monniken abusievelijk dat een christelijke priester in de stad, vader Thomas, door Joden vermoord zou zijn, die zijn bloed gebruikten. De leugen van de rituele moord werd ook door de nazi´s gepropageerd. De antisemitische krant “Der Stürmer” publiceerde in 1934 een speciale uitgave. Op de voorpagina stond de tekening van een op een tafel liggende Duitse jongen, omringd door Joden met lange baarden en slaaplokken. Zij zogen met lange slangen het bloed uit zijn lichaam.

Israeli vulde aan: “Het Arabische gebruik van de leugen van de rituele moord komt deels tot uiting door het hergebruik van het geval van Damascus. Mustafa Tlas bijvoorbeeld, die van 1972 tot 2004 minister van Defensie van Syrië was, verleende geloofwaardigheid aan de beschuldiging van rituele moord door er in zijn dissertatie over te schrijven alsof het een historisch feit in plaats van een antisemitische vervalsing zou zijn.” In zijn boek voert Israeli tientallen andere voorbeelden van Arabisch gebruik van de leugen van de rituele moord aan.

Een postmoderne versie van de leugen van rituele moord beweert dat Israël Palestijnen vermoordt om enkele van hun organen weer te gebruiken. Op 17 augustus 2009 publiceerde het feuilleton van het grootste Zweedse dagblad, het sociaaldemocratische “Aftonbladet”, een artikel van Donald Boström met de kop “Våra söner plundras på sina organ” (“De organen van onze zonen worden geplunderd”). Boström vertelde hoe een jonge Palestijn, die gezocht werd wegens terrorisme, korte tijd na het begin van een inzamelingscampagne in 1992 werd doodgeschoten; zijn stoffelijk overschot werd enkele dagen later aan zijn familie overgedragen om begraven te worden. Boström beweerde toen dat er geruchten de ronde zouden doen dat het IDF Palestijnen doodt en hun organen oogst voor transplantaties – in samenwerking met Israëlische medische instellingen. Het artikel eindigde ermee dat het tijd zou worden deze macabere activiteiten te bekijken en hij dringt er bij de Israëli´s op aan de beschuldigingen te onderzoeken.

De historicus Richard Landes zegt dat we tegenwoordig “de herleving zien van samenzweringstheorieën. Islamitische samenlevingen vallen bij het maken, het circuleren en het geloven ervan het meest op. De best bekende samenzweringstheorie is vermoedelijk dat de Amerikanen zelf of de Mossad de terreuraanslagen van 9/11 pleegden en niet de Jihadisten van Al-Qaida. Deze overtuiging gaat door elites in de hele islamitische wereld.”

Landes voerde verder aan: “Uit de islamitische wereld komende samenzweringstheorieën worden door een ander verrassend fenomeen begeleid. In het verleden beschuldigden samenzweerders een valse ander – de Jood, de melaatse, de heks, de communist. Tegenwoordig vinden we westerlingen, die in samenzweringstheorieën geloven die zich tegen het Westen richten – bijvoorbeeld die van 9/11 – waarin menig gelovige de paranoïde beschuldigingen van zijn vijand bevestigt. Het sirenegezang van de postmoderne samenzweringstheorie luidt: “´Wij´ zijn verantwoordelijk, ´onze´ vijand is onschuldig.”

De corona-samenzweringstheorieën bewijzen dat de Joden eens temeer de eersten zijn die beschuldigd worden, maar niet de laatsten. Je kunt er zeker van zijn da t het corona-virus veel sneller zal uitsterven dan antisemitische samenzweringstheorieën. Een moderne versie van de beschuldiging van rituele moord en tegenwoordig veruit de belangrijkste antisemitische overtuiging bestaat erin dat tientallen miljoenen Europeanen geloven dat Israël zich zoals de nazi´s zou gedragen, of het alternatief dat het van plan is de Palestijnen uit te roeien.

Bron:
https://heplev.wordpress.com
Door: Dr. Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Barbarisme, demoniseren, Historie, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet. Bookmark de permalink .

5 reacties op Joden-vijandige corona-samenzweringstheorieën in historische context

 1. het virus komt uit China, maar de EU deed de grenzen veel te laat dicht voor Chinezen. Een virus kijkt niet naar de godsdienst, wel naar de mate van weerstand. Hoe komt het dat in Iran zoveel besmettingen zijn? Een virus verdwijnt vanzelf, maar de immigratieschade is blijvend

  Geliked door 1 persoon

 2. ben kok zegt:

  Artikel hierboven heeft 2 links, die naar antisemitische opvattingen van `ivo Sasek zouden verwijzen; NB: die links kloppen helemaal niet en derhalve wordt hier een leugenverhaal opgehangen over Sasek.
  Verder wordt de “Joodse Soros” verdedigd en dat is op zijn minst merkwaardig, want Soros is genoeg bekend om zijn linkse gedachtengoed en zijn tomeloze inzet om dat te verspreiden, hij is er om uit Hongarije verwijderd.

  De links verwijzen dus helemaal niet naar antisemitisme.

  Zie over deze Sasek https://www.bibelkreis.ch/themen/Ivo%20Sasek.pdf
  Ik ben er ook niet weg van, maar die 2 links kloppen niet en ik lees in deze pfd geen antisemitisme.

  Shalom, gezegend Pesachfeest,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Geliked door 1 persoon

 3. Luchtpint zegt:

  Het is belangrijk dat Gerstenfeld dit blijft benadrukken. Ik ben zelf wars van dat soort theorieën. Vandaag ziet het er terug naar uit dat antisemitisme salonfähig begint te worden, zowel links als rechts van het politieke spectrum. En ja, Arabisch antisemitisme hoort ook in die verderfelijke kliek mafkezen thuis. Ik heb in de jaren 90 wel eens een boek gelezen van de Anne Frank stichting over antisemitische propaganda door de eeuwen heen. (zowel cartoons + affiches als geschriften e.d. stonden erin vermeld) Er stonden o.a. ook Palestijnse cartoons in.

  Ik kan er onmogelijk met mijn verstand bij dat er nog zoveel mensen zijn die de Joden altijd als kop van Jut moeten blijven aanmerken. Die theorieën zijn gewoon waanzin.

  De feiten zijn belangrijker, en die wijzen allemaal in de richting van China.

  Like

 4. Johan zegt:

  5G ontwikkeld in Israël maar wordt overal geïmplementeerd behalve in Israël. Ze zijn vooral vrijgevig die Israëliërs

  Like

 5. LUCIA zegt:

  Stom om steeds in Landen te denken, Landen zijn eigenlijk gewoon corporaties in handen van een paar families. Overigens de joden zelf, en ik weet dit uit zeer oude en zeer goede bron, maken wel degelijk onderscheid tussen de echte(sefardische van Jezus afstammende Joden) en de Ashkenazi Joden o.a de Rotchilds, die niet Joden zijn volgens de bloedlijn dus m.a.w. Nep-Joden . Uiteraard wordt dat officieel weersproken door de machtige Joden der aarde die veelal Ashkenazi zijn aldus de Echte Joden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s