LONG READ: Document van Pfizer geeft toe dat er een grote toename is in soorten bijwerkingen van zijn vaccin

(Door: Guy Hatchard – Vertaling: Google-vertaling)

Tenminste 1 krant in de wereld heeft nu wel een uitgebreid stuk geplaatst over het vrijgegeven Pfizer-document over de bijwerkingen van zijn vaccin. Het is een lang stuk, maar ik raad het iedereen aan:

 • Het document dat door Pfizer is vrijgegeven, klaarblijkelijk als gevolg van een vrijheidsbevel in de VS, onthult een groot aantal voorheen onbekende bijwerkingen van vaccins, samengesteld uit officiële bronnen over de hele wereld.
 • Pfizer geeft toe dat dit een ‘grote toename’ is in het aantal meldingen van ongewenste voorvallen en dat zelfs dit enorme volume onder-gerapporteerd wordt.
 • Er worden meer dan 100+ ziekten vermeld, waarvan vele zeer ernstig.
 • Dit document is samengesteld door Pfizer in de allereerste dagen van de introductie van het vaccin in Nieuw-Zeeland, maar is mogelijk niet aan onze regering geleverd.
 • We onderzoeken de implicaties voor de overheid.

Huisartsen en ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland kregen tot nu toe een factsheet van Pfizer met 21 mogelijke bijwerkingen als gevolg van vaccinatie.

Deze zijn allemaal gering en vereisen weinig of geen andere behandeling dan rust, met uitzondering van ernstige allergische reacties, myocarditis en pericarditis (ontsteking van het hart). Als gevolg hiervan zijn de meeste van de vele duizenden Nieuw-Zeelanders die bijwerkingen melden na vaccinatie naar huis gestuurd met weinig meer dan het advies om een ​​aspirine te nemen en te rusten. Sommigen hebben te horen gekregen dat hun aandoeningen mogelijk niet-gerelateerde medische gebeurtenissen zijn, psychosomatisch of te wijten zijn aan angst van hun kant.

Afgaand op de korte officiële Pfizer-factsheet als leidraad heeft Medsafe, onze Nieuw-Zeelandse regelgevende instantie voor geneesmiddelen, slechts één van de 100+ sterfgevallen die daadwerkelijk aan haar zijn gemeld als gerelateerd aan vaccinatie geaccepteerd. De meeste worden vermeld als niet-gerelateerd, in onderzoek of onkenbaar. Daarentegen hebben het NZ Health Forum en andere groepen onofficiële rapporten verzameld van bijwerkingen en overlijden in de buurt van vaccinatie. Van de 670+ meldingen van overlijden die door het Forum zijn samengesteld, zijn er al 270 onderzocht door medische professionals en nauw verbonden met bekende bijwerkingen. Na de publicatie van het nieuwe Pfizer-document zullen er naar verwachting nog veel meer met vaccinatie te maken hebben. Rapporten beschrijven symptomen zoals pijn op de borst, hersenmist, extreme vermoeidheid, neurologische symptomen, tachycardie, beroerte, hartaanvallen en nog veel meer. De verzamelde gegevens suggereren dat maar liefst twee derde van de vragen over ongewenste voorvallen die door vaccin-ontvangers aan medisch personeel worden gesteld, niet zijn gemeld aan CARM, het NZ-systeem voor het melden van ongewenste voorvallen. Medsafe schat zelf in zijn Guide to Adverse Reaction Reporting dat in NZ slechts 5% van de bijwerkingen wordt gemeld. Als gevolg hiervan is het NZ-publiek totaal niet op de hoogte van de omvang van de gemelde mogelijke risico’s van vaccinatie.

Het zojuist vrijgegeven Pfizer-document, dat op grote schaal in het publieke domein wordt verspreid en van websites kan worden gedownload, heeft de titel:

5.3.6 CUMULATIEVE ANALYSE VAN POST-AUTHORISATIE RAPPORTEN VAN ONGEWENSTE GEBEURTENISSEN VAN PF-07302048 (BNT162B2) ONTVANGEN OP 28-FEB-2021

Daarom dateren de gemelde bijwerkingen van vóór de introductie van het vaccin in Nieuw-Zeeland. Het rapport zelf werd op 30 april 2021 door Pfizer afgerond. Heeft Pfizer deze informatie aan onze regering verstrekt tijdens de begindagen van ons universele vaccinatieprogramma? Als dat zo is, hadden de resultaten moeten worden gedeeld met onze medische professionals, politici en het publiek. Veel van de nieuwe 100+ vermelde nieuwe typen bijwerkingen die nu door Pfizer zijn vrijgegeven in dit document van 38 pagina’s, vormen langetermijnrisico’s voor de gezondheid. Tot voor kort werd het document achtergehouden door Pfizer, die volhield dat het vertrouwelijk moest worden behandeld. De kans is groot dat zeer grote aantallen Nieuw-Zeelanders hierdoor langdurig geblesseerd zullen raken.

Hoe is dit gebeurd zonder medeweten van iemand?

Hoewel het Pfizer-vaccin zeer korte proeven had ondergaan en slechts voorlopige goedkeuring had, heeft Medsafe zijn CARM-rapportagesysteem voor bijwerkingen niet bijgewerkt om het verplicht in plaats van vrijwillig te maken.

Medsafe adviseerde huisartsen en ziekenhuispersoneel niet om zeer alert te zijn op bijwerkingen en deze snel en gedetailleerd te melden.

De regering negeerde de ongekende aantallen ongewenste voorvallen die aan Medsafe werden gemeld en in de gemeenschap en op sociale media circuleerden.

De regering startte een public relations-, promotie- en mediacampagne om het publiek te informeren dat het Pfizer Covid-19 mRNA-vaccin volkomen veilig was en vrij van ernstige bijwerkingen, waardoor de indruk werd gewekt dat er geen bijwerkingen waren – zelfs niet de bekende ernstige effecten van hartontsteking die Pfizer al had toegegeven.

Het is onverklaarbaar dat de voorwaarden, die zijn opgelegd door het contract dat onze regering met Pfizer heeft ondertekend voor de levering van vaccins, niet openbaar zijn gemaakt. We vermoeden dat het contract standaardclausules bevat die vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij geneesmiddelen die veiligheidsonderzoeken hebben ondergaan, zoals een bepaling dat openbare discussies over bijwerkingen alleen mogen plaatsvinden in samenwerking met het bedrijf dat het geneesmiddel levert. Als dit het geval is, zal dit Medsafe en onze regering hebben verlamd in hun benadering van de beoordeling en openbare discussie over ongewenste voorvallen.

Wat zijn de nieuwe risico’s van vaccinatie?

Iedereen die de nieuwe compilatie van het rapport over bijwerkingen van Pfizer leest, zal versteld staan. De enorme dichtheid van de technisch-medische termen en ziektenamen zijn niettemin onderverdeeld in herkenbare en ernstige categorieën van ziekten: nierfalen, beroerte, hartaandoeningen, zwangerschapscomplicaties, ontstekingen, neurologische aandoeningen, auto-immuunfalen, verlamming, lever falen, bloedaandoeningen, huidziekte, musculoskeletale problemen, artritis, ademhalingsziekte, DVT, bloedstolsels, vaatziekten, bloedingen, gezichtsverlies, Bell’s palsy en epilepsie.

Hoe heeft dit Nieuw-Zeeland beïnvloed?

Terwijl zelfs de officiële Medsafe-registratie van bijwerkingen en de niet-officiële lijsten aantonen dat de onmiddellijke risico’s van Covid-vaccinatie wel 50-300 keer groter kunnen zijn dan zelfs de meest risicovolle van eerdere traditionele vaccins (zoals de pokkenprik), en terwijl de langetermijneffecten onbekend zijn, is 90% van de in aanmerking komende Nieuw-Zeelanders doorgegaan met vaccineren nadat ze de garanties van veiligheid en werkzaamheid van de overheid hebben aanvaard, of zijn gedwongen zich te laten vaccineren onder dreiging van verlies van werk en bewegingsvrijheid. De meeste mensen die de vaccinatie hadden voltooid, voelden de angst voor Covid, die is gegenereerd door berichten in de internationale en lokale media en slaakten een zucht van verlichting – dat is een enorme zorg minder, nu kan ik verder met mijn leven.

Degenen die vonden dat er geen onmiddellijke onoverkomelijke reactie was opgedoken (de meerderheid) waren het begrijpelijk met de regering eens: “Waar gaat al die ophef over? Waarom zou niet iedereen dit doen, of ertoe gebracht worden dit te doen? Het is een sociaal goed dat iedereen zal beschermen.”

MAAR er zit een enorme ijsberg op het pad van het goede schip Nieuw-Zeeland verborgen onder de golven van opluchting. Duizenden lijden stilletjes aan een slopende ziekte, niet erkend en in sommige gevallen niet behandeld door hun artsen. Voor degenen die de vaccinatie overleefden zonder direct letsel was dit geen probleem, omdat ze er niets van wisten, afgezien van een of twee klachten van vrienden die toevalligheden waren.

Dit heeft geleid tot een verdeeldheid in de Nieuw-Zeelandse samenleving die de regering heeft gecreëerd in naam van de openbare veiligheid. Duizenden toegewijde dienaren van de natie, waaronder leraren, gezondheidswerkers en anderen, worden gestigmatiseerd en uit hun baan gedwongen op een manier die gruwelijk doet denken aan de behandeling van joden in nazi-Duitsland. De regering deed dit ondanks het feit dat ze wist dat het Pfizer-vaccin niet volledig getest, veilig en niet bijzonder effectief was. Rechters namen beslissingen in rechtbanken ter ondersteuning van de overheidsmandaten, onwetend van cruciale veiligheidsgegevens over mRNA-vaccins, allemaal omdat Pfizer deze informatie had achtergehouden en de regering haar taak niet had gedaan. Als de ware positie bekend was geweest, dan zou de analyse van het Hoge Gerechtshof van Nieuw-Zeeland wel eens anders geweest kunnen zijn en zijn bepaling die garandeert dat het voor elk individu mogelijk moet zijn om zijn eigen medische keuzes te maken, zou nog intact zijn.

De conclusies van Pfizer

Pfizer sluit het vrijgegeven document af met een verklaring “Beoordeling van de beschikbare gegevens voor deze cumulatieve PM-ervaring, bevestigt een gunstige baten-risicobalans voor BNT162b2.” PM staat voor de Post Marketing-dataset die ze evalueren van 42.086 gemelde bijwerkingen. Pfizer maakt deze kale claim van voordeel, ondanks dat het toegeeft dat “de omvang van onderrapportage onbekend is”. Dit document bevat geen verdere inhoudelijke informatie ter ondersteuning van deze claim van baten/risicoverhouding, behalve een mysterieuze verwijzing naar “het bekende veiligheidsprofiel van het vaccin”.

Het voordeel: risico-argument komt in wezen neer op: Covid-19 is een ernstige ziekte en onze berekeningen laten zien dat meer mensen door de ziekte gewond zullen raken dan door het vaccin, dus er zal een netto voordeel zijn. Dit argument vervalt vanwege ten minste drie zeer belangrijke factoren: ten eerste zijn de behandelingsopties verbeterd en daarmee het risico op ernstige ziekte en overlijden door Covid sterk verminderd.

Ten tweede is het risico op Covid niet gelijk verdeeld. Mensen met comorbiditeiten (andere aandoeningen) en ouderen lopen een zeer hoog risico. De meeste andere mensen lopen een zeer laag risico. Zo zou vaccinatie mensen met een laag risico op Covid kunnen blootstellen aan een hoger risico door vaccinatie. Benaderingen van preventieve gezondheidseducatie kunnen het Covid-risico voor mensen met comorbiditeiten meer verminderen dan vaccinatie. Een studie gepubliceerd in de BMJ toonde bijvoorbeeld aan dat mensen die een plantaardig dieet volgen een 73% lager risico op ernstige ziekten hebben. Gegevens van de UK Biobank zijn geanalyseerd door onderzoekers van de universiteiten van Manchester en Oxford en West-Indië, die ontdekten dat ploegenarbeiders (die doorgaans de bioklokken hebben verstoord) drie keer zoveel risico lopen om met Covid in het ziekenhuis te worden opgenomen.

De derde en belangrijkste reden van het voordeel risico-argument dat omvalt, is de enorme reeks soorten bijwerkingen die door Pfizer zijn waargenomen en tot nu toe verborgen zijn gehouden.

Hoe kan een enkel vaccin zo’n breed scala aan effecten hebben?

De technische redenen waarom mRNA-vaccins zulke brede effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben, worden begrepen door degenen die in gentherapie werken. Een perfect stabiele DNA-functie is van cruciaal belang voor het leven. Op zijn beurt is de integriteit van de cel-functie van cruciaal belang voor het behoud van DNA. Individuele cellen bevatten mechanismen om hun eigen DNA maar liefst 70.000 keer per dag te repareren. Vanuit dit perspectief is het in vitro laboratoriumonderzoek, dat onlangs is gepubliceerd in Viruses 2021, 13.2056, indicatief. Het suggereert een mogelijk mechanisme voor schade door vaccins. Uit de studie bleek dat het spike-eiwit zich in de kern lokaliseert en het herstel van DNA-schade remt door de toegang van belangrijke DNA-reparatie-eiwitten te belemmeren. De bevindingen onthullen een mogelijke moleculaire route waardoor het Covid-spike-eiwit adaptieve immuniteit zou kunnen belemmeren. Ze onderstrepen de mogelijke bijwerkingen van de op spikes gebaseerde mRNA-vaccins van volledige lengte.

Ondanks een zekere cellulaire autonomie moeten het zenuwstelsel en de fysiologie als één geheel functioneren. Het hele zenuwstelsel inclusief het immuunsysteem is een ‘part and heel’ netwerk. Het geheel zit in elk deel, het DNA zit in elke cel, maar de cel-functie is ook gerelateerd aan een veralgemeend en onderling verbonden genetisch netwerk – de holistische werking van het fysiologische netwerk is van cruciaal belang voor de efficiëntie ervan. Zo kan de fysiologische netwerkstabiliteit (gezondheid) worden aangetast door de introductie van stukjes actieve genetische code (biologische instructies) zoals die in mRNA-vaccins.

Een analogie zal dit duidelijk maken. Wij zijn bekend met computernetwerken. Een veel voorkomende ruggengraat van de meeste commerciële systemen wordt geproduceerd door Microsoft. Elke computer bevat het Microsoft-systeem en het netwerk draait ook onder zijn systeem. Het systeem wordt ondersteund door computercode – een reeks complexe instructies geschreven door Microsoft. Individuele computers kunnen zelfstandige taken uitvoeren en kunnen communiceren met andere computers om de organisatie soepel te laten draaien. Dit is te vergelijken met onze fysiologie. Er zijn veel systemen in het lichaam: immuunsysteem, bloedsomloop, spijsverteringsstelsel, limbisch systeem, homeostatische mechanismen, musculoskeletale structuur, neurale netwerken, enzovoort. Ze voeren schijnbaar op zichzelf staande functies uit, maar ze werken allemaal op basis van dezelfde genetische code die in ons DNA zit en communiceren met elkaar tijdens het proces om gezond te blijven. Terug naar onze analogie: kantoormedewerkers sturen elkaar soms berichten vol spelfouten, maar dit schaadt het netwerk niet. Als echter een computervirus dat in code is geschreven door één computer wordt verzonden, kan het de netwerkfunctie overweldigen en crashen, omdat het het besturingssysteem aantast. Sommige netwerken worden beschermd door goede firewalls en andere zijn kwetsbaar. Het Covid-vaccin introduceert een reeks informatie die in genetische code is geschreven in onze fysiologie. Het is geen wonder dat het zo’n breed scala aan nadelige effecten kan veroorzaken, waarvan sommige zo ernstig zijn dat ze analoog zijn aan een computernetwerkcrash. Sommige personen hebben een sterk immuunsysteem en worden weinig beïnvloed, anderen ervaren problemen in een of ander systeem. Het feit dat een reeks vreemde codes in de fysiologie is geïntroduceerd, levert grote gezondheidsrisico’s op, risico’s die degenen die de afgelopen decennia in de gentherapie hebben gewerkt, zeer goed kennen.

Het extreem brede scala aan nadelige effecten dat door het Pfizer-document wordt onthuld, is de fysiologische signatuur van een algemeen falen van het controlesysteem, een falen van de algehele integratie en functie van het lichaam. Het is niet aannemelijk om anders te suggereren. Dat is de reden waarom experts in genomica, terwijl ik dit schrijf, fundamentele vragen stellen over de werking en veiligheid van mRNA-vaccins. Ze dringen ook aan op voorzichtigheid.

Gevolgtrekking

De Nieuw-Zeelandse regering kwam commerciële voorwaarden overeen met één enkel bedrijf voor de levering van vaccins. Mogelijk is er essentiële informatie achtergehouden. Het publiek werd onwetend gehouden over bekende risico’s. Dit heeft onze samenleving verdeeld en onze fundamentele Kiwi-tolerantie ondermijnd op basis van niet alleen onvolledige maar ook misleidende veiligheidsgegevens. De regering slaapt achter het stuur. De regering wist maar al te goed dat veiligheidsonderzoeken onvolledig waren en accepteerde blijkbaar informatie die door multinationale commerciële belangen werd verstrekt tegen nominale waarde. Dit zou een ‘nooit meer’-moment moeten zijn. Er zijn enorme lessen te leren en excuses aan de hele bevolking. De bepalingen van de Nieuw-Zeelandse Bill of Rights zouden een grondwettelijke status moeten krijgen. De vaccin-mandaten moeten worden ingetrokken en degenen die erdoor worden getroffen, moeten worden gecompenseerd.

Je kunt een exemplaar van Guy’s boek ‘Your DNA Diet: Leveraging the Power of Consciousness To Heal Ourselves and Our World’. Een ayurvedische blauwdruk voor gezondheid en welzijn’ kopen bij Amazon.com.

De uitspraken, standpunten en meningen in deze column zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijk die van dailytelegraph.co.nz.

Guy Hatchard

Bron:
Twitter
Vertaling: Google-vertaling

Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

h/t “Blaffertje””

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op LONG READ: Document van Pfizer geeft toe dat er een grote toename is in soorten bijwerkingen van zijn vaccin

 1. Blaffertje zegt:

  Lang verhaal, maar zeker de moeite van het lezen waard.
  Het is een zeer gevaarlijk vaccin.

  Like

 2. Jan zegt:

  1. Vaccinatie tegen COVID-19 is niet nodig. Mensen worden beschermd door hun immuunsysteem tegen COVID-19. Dit geldt voor SARS-CoV-2 in al zijn varianten.
  2. Booster-injecties zijn uniek gevaarlijk, op een manier die ongekend is in de geschiedenis van vaccins. Door het herhaaldelijk stimuleren van de immuunrespons zal de intensiteit van de vaccins om de lichaamseigen stoffen die nodig zijn om het lichaam te beschermen tegen o.a. virussen juist verder aanvallen. Boosters hebben dus een compleet averechts effect.

  Het cruciale verschil tussen een conventioneel levend virusvaccin en een op genen gebaseerd COVID-vaccin – en in het bijzonder een mRNA-vaccin – is dat het laatste helemaal geen eiwitantigenen bevat; in plaats daarvan bevat het alleen de blauwdruk voor hun synthese in de geïnfecteerde cellen. Daarom, als een dergelijk vaccin wordt geïnjecteerd, in een persoon met antilichamen en bestaande T-cel-immuniteit, zullen de vaccindeeltjes “onder de radar vliegen” van de antilichaamverdediging en ongehinderd onze lichaamscellen bereiken. De cellen zullen dan het spike-eiwit produceren en vervolgens worden vernietigd en aangevallen door de killer T-cellen.

  Een groot gevaar van COVID-19-vaccins is dat spike-eiwitten die worden geproduceerd door talloze endotheelcellen, d.w.z. de binnenste cellen die de bloedvatwanden bekleden, naar het celoppervlak worden geëxporteerd en direct in de
  bloedstroom terecht komen.
  Terwijl aan het begin van de vaccinatiecampagne in 2020 onbekend was in hoeverre COVID-vaccins in de bloedbaan terechtkwamen, blijkt uit menselijke gegevens uit 2021 dat het spike-eiwit op de dag van de injectie in de bloedsomloop verschijnt

  Het vaccin wordt intramusculair geïnjecteerd en de vaccindeeltjes zijn te groot om passief over de bloedvatwanden te diffunderen. Het is duidelijk dat de vaccins de conventionele, relatief tijdrovende weg zullen volgen die ze via de drainerende lymfeklieren naar de bloedsomloop voert. Maar daarnaast moeten twee mogelijkheden voor zeer snelle toegang tot de bloedbaan in acht worden genomen. De eerste is via directe opname door bloedvaten die beschadigd raken tijdens het inbrengen van de naald.

  Ten tweede is het mogelijk dat de vaccindeeltjes ‘transcytose’ ondergaan, een proces waarbij grote moleculen door intacte cellagen worden getransporteerd. Hoe het ook zij, hoewel Pfizer vóór het begin van de klinische proeven wist dat hun vaccin snel in de bloedbaan terechtkwam, hebben ze deze bevindingen ofwel niet ingediend bij medische regelgevers in Europa, de VS en andere westerse landen, ofwel hebben de regelgevers nagelaten om naar de bevindingen te handelen.
  (Zie pdf document voor uitgebreide uitleg)

  Boostershots zullen de schade aan de vaatwanden alleen maar vergroten

  Klinisch gesproken geldt dat hoe groter de bloedvatlekkage en de stolling die vervolgens optreedt, des te groter de kans is dat organen schade zullen oplopen. Van een beroerte tot een hartaanval tot hersenadertrombose, de symptomen kunnen variëren van overlijden tot hoofdpijn, misselijkheid en braken.

  Naast schade door lekkage en stolling alleen, is het bovendien mogelijk dat het vaccin zelf in omliggende organen en weefsels lekt. Als dit gebeurt, zullen de cellen van die organen zelf spike-eiwit gaan produceren en zullen ze op dezelfde manier worden aangevallen als de vaatwanden. Schade aan belangrijke organen zoals de longen, eierstokken, placenta en hart kan worden verwacht, met toenemende ernst en frequentie naarmate booster-shots worden uitgerold.

  Ten slotte kunnen antilichamen tegen coronavirussen, net als bij het Dengue-virus en verschillende andere virussen [34], de ziekte uiteindelijk verergeren in plaats van verminderen. Dit wordt antilichaamafhankelijke versterking van de ziekte genoemd. De onderliggende mechanismen moeten nog worden opgehelderd, maar het is al duidelijk dat de netto-effecten ernstig nadelig zijn.

  Pogingen om vaccins te ontwikkelen tegen het oorspronkelijke SARS-virus, dat nauw verwant is aan SARS-CoV-2, mislukten herhaaldelijk vanwege antilichaamafhankelijke versterking van de ziekte. De vaccins wekten antistoffen op, maar toen de gevaccineerde dieren vervolgens werden besmet met het wildtype virus, werden ze zieker dan de niet-gevaccineerde dieren, in sommige gevallen stierven zij.

  Klik om toegang te krijgen tot Vaccine-immune-interactions-and-booster-shots.pdf

  Like

  • I.K. Bennurklaarmee zegt:

   “Maar daarnaast moeten twee mogelijkheden voor zeer snelle toegang tot de bloedbaan in acht worden genomen. De eerste is via directe opname door bloedvaten die beschadigd raken tijdens het inbrengen van de naald.”

   Het RIVM vindt het ook niet nodig om te “aspireren”. Dus het vaccin kan in een aantal gevallen onbewust rechtstreeks in een (groot) bloedvat worden gespoten (terechtkomen). Dan kunnen de ernstige problemen zich meteen of de volgende dag al voordoen.

   Like

 3. Jan zegt:

  Britse onderzoekers ontdekken dat COVID-prikken ‘mensen lijken bloot te stellen aan een verhoogde mortaliteit’

  Onderzoekers van de Queen Mary University in Londen (QMUL) hebben anomalieën ontdekt in COVID-19-vaccingegevens die erop wijzen dat het verhaal dat de effectiviteit van de prikken ondersteunt, “enorm overdreven” is en dat de vaccins de ontvangers blootstellen aan een risico van “verhoogde mortaliteit”.

  De meest waarschijnlijke factor voor de onjuiste statistieken heeft te maken met het feit dat overheidsinstanties degenen die binnen 14 dagen na een COVID-injectie zijn overleden, ‘verkeerd’ classificeren als ‘niet-gevaccineerd’.
  (video op zelfde site)
  https://www.lifesitenews.com/news/british-researchers-discover-covid-jabs-appear-to-expose-people-to-an-increased-mortality/

  Like

 4. Bob zegt:

  Medici die gaan studeren werden geselecteerd
  op hoge cijfers, een hoog IQ quoefficient.
  Intelligentie is iets anders dan een IQ.
  Hoe de selectie nu verloopt is mij onbeken.
  Intelligentie is een gave om problemen te
  ondekennen en op te lossen.
  Het merendeel van de artsen gaan zoals
  lijkt op de gegevens van Pfizer af.
  Als er niet snel het lichtje gaat branden
  vaccin=probleem dan is is er iets mis
  met de medische stand.
  Artsen moeten medische problemen
  oplossen anders kan je ze charlatans noemen.
  De onderliggende kwalen als de enige ziekte
  maken oorzaak concluderen is of misleiding
  (crimineel gedrag) of onkunde.
  Beide moeten uitgebannen worden.

  Like

 5. Ravian zegt:

  “Er zijn enorme lessen te leren en excuses aan de hele bevolking.”

  En enkel een ruime inzet van de guillotine gaat die les goed over kunnen brengen.
  Waarmee die excuses dan ook meteen geregeld zijn.

  Like

 6. Alex Delarge zegt:

  Ben benieuwd op welk getal de teller over 5 of 10 jaar staat.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s