Volksverhuizing en Omvolking

(Door: Herman Boon)

Van de vierde tot de zesde eeuw had in Europa de Grote Volksverhuizing plaats. Allerlei volkeren staken de Donau of de Rijn, die de grens van het Romeinse Rijk vormden, over en vestigden zich erbinnen. Het verzwakte West-Romeinse Rijk kon dit niet verhinderen en stimuleerde het zelfs. Het gevolg was een volledig andere kaart van Europa. Zo werden Bataven en Galliërs vervangen door Franken, ze zijn er waarschijnlijk erin opgegaan. De Grote Volksverhuizing had geresulteerd in een Grote Omvolking.

Zo ging het vaker. De kolonisatie van Amerika door Spanje, Portugal, Engeland, Frankrijk en ook de Republiek van de Verenigde Nederlanden resulteerde in verdrijving en uitmoording van oorspronkelijke inwoners en immigratie van meer Europeanen. De omvolking is duidelijk: vooral in Noord-Amerika zijn de verdrevenen geconcentreerd in reservaten; in Zuid-Amerika is meer vermenging opgetreden. Een groot effect op de bevolkingssamenstelling had verder de aanvoer van negerslaven uit Afrika, waaraan ook Nederlandse schepen deelnamen. Deze gedwongen volksverhuizing had weer een omvolking tot gevolg.

Het nazi-bewind in Duitsland had voor de veroverde gebieden in Oost-Europa een omvolkingsprogramma “Generalplan Ost” om voor het Duitse volk leefruimte (“Lebensraum”) te scheppen, waarbij inwoners verdreven werden en Duitse kolonisten de gebieden gingen bevolken. Dit werkte uiteindelijk averechts, want na de capitulatie werden juist de Duitsers naar het westen gedreven en door Polen vervangen.

Ook Stalin wist van omvolken. Volkeren die hij verdacht van sympathie voor de Duitsers werden naar veraf gelegen gebieden verplaatst. Dit gebeurde onder andere met de Tsjetsjenen, de Ingoesjeten, de Tataren en de Kalmukken.

Het woord “omvolking” is een germanisme, waarvoor het Duitse “Umvolkung” model stond. Dit woord werd voor het eerst gebruikt door de hoogleraar etnologie Karl Christian von Loesch in 1925. Er werd mee bedoeld het van het staatsburgerschap vervallen verklaren, maar ook werd er assimilatie onder verstaan, het zich aanpassen aan een andere maatschappelijke groepering onder het opgeven van eigen cultuurgoederen. Breder wordt de betekenis opgevat als vervanging van het ene volk door een ander, wanneer het gaat over een bepaald grondgebied, of vervanging van de ene cultuur door een andere, wanneer het een bepaalde bevolking betreft.

Tegenwoordig beleeft Europa opnieuw een volksverhuizing. Grote aantallen mensen trekken binnen: vluchtelingen, arbeidsmigranten, gelukzoekers en islam-verbreiders, voor een groot deel afkomstig uit Azië en Afrika. De samenleving verandert hierdoor zienderogen. Het lijkt Europa te overkomen door de aantrekkingskracht van zijn welvaart. Effectieve maatregelen worden door de leiders van de Europese Unie niet getroffen. Dat deze invasie hun instemming heeft, wordt duidelijk als het begin van de Europese eenwording in beschouwing wordt genomen.

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog met al zijn verwoestingen heerste in Europa een stemming van “Nooit meer oorlog!” (“Nie wieder!”). De vijandschap tussen Europese volkeren moest worden opgeheven door het verminderen van nationale gevoelens. Enerzijds zou dit bereikt kunnen worden door samenwerking. Dit leidde in 1951 tot de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de vroegste voorganger van de EU. Anderzijds zouden de naties vermengd moeten worden met immigranten, in het bijzonder uit Azië en Afrika, waardoor het natiegevoel zou verwateren.

Een van de initiatiefnemers van de Europese eenwording was Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi. Deze Oostenrijkse diplomaat had zijn ideeën over de toekomst van Europa beschreven in enkele boeken, met name in “Praktischer Idealismus”, dat in 1925 verscheen. De bestaande rassen zouden verdwijnen en er zou een Euraziatisch-negroïde mengras komen, waarin de veelheid van volkeren was vervangen door een veelheid van personen. Ruimte, tijd en vooroordeel zouden worden overwonnen, waarbij vooroordeel staat voor antisemitisme. De macht zou gevormd worden door een plutocratie van mensen, die gerekruteerd zouden worden uit het geestelijk leidende ras van Europa: het Jodendom.

Coudenhove-Kalergi´s ideologie was evenzeer gebaseerd op rassenonderscheid als die van het nationaalsocialisme, maar Joden waren hier niet de onderlaag, maar de bovenlaag van de maatschappij. In tegenstelling tot andere rassen moesten Joden zich daarom niet vermengen met andere rassen. Hij was overigens getrouwd met een Jodin. Coudenhove-Kalergi ging ervan uit dat bij het mengen van rassen karaktereigenschappen verzwakken. De plutocraten zouden de nieuwe mens wegens zijn karakterzwakte gemakkelijker kunnen onderwerpen dan een volk dat zich een eenheid voelt.

Coudenhove-Kalergi was geen democraat: hij zag de democratie als een façade van de plutocratie, die noodzakelijk was, omdat de mensen een openlijke plutocratie niet zouden accepteren. De politici zijn slechts marionetten van de plutocraten, die de touwtjes in handen hebben.

Het lag voor de hand dat Coudenhove-Kalergi met zijn Joodse vrouw vluchtte voor het nazi-bewind en de Tweede Wereldoorlog doorbracht in de Verenigde Staten. Na de oorlog hielp hij de Europese eenwording op gang brengen. In 1949 sprak hij zich uit voor invoering van een eenheidsmunt en de keuze van de Europese hymne in 1955 kwam van hem. Na de instelling van de Karelsprijs, die jaarlijks wordt toegekend aan personen die de Europese eenwording hebben bevorderd, was hij de eerste die hem in 1950 in Aken, de stad van Karel de Grote, in ontvangst mocht nemen.

Na het overlijden van Coudenhove-Kalergi in 1972 werd een naar hem genoemde prijs ingesteld, die elke twee jaar in Wenen wordt uitgereikt voor inzet ten behoeve van de Europese eenwording. Bekende winnaars van de Coudenhove-Kalergiprijs zijn bondskanselier van Duitsland Angela Merkel in 2010 en voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy in 2012; de laatste was in 2020 president Klaus Iohannis van Roemenië.

Het is onloochenbaar dat Coudenhove-Kalergi in de EU in hoog aanzien staat en dat zijn racistische denkbeelden, zoals de omvolkingstheorie, worden nagestreefd. Dit bleek al uit de resolutie van Straatsburg in 1975, waarin besloten werd om immigratie uit Arabische landen actief te bevorderen. De islam zou vrij baan krijgen in de Europese landen. President Sarkozy van Frankrijk hield op 17 december 2008 de Fransen voor dat het hun plicht was om voor vermenging van rassen te zorgen. Duitslands minister van Financiën Wolfgang Schäuble stelde in een openhartig interview in Die Zeit van 9 juni 2016 dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moesten en het oude Europa zou moeten verdwijnen.

Op 11 december 2018 tekende de Nederlandse regering het pact van Marrakesj, dat door de Verenigde Naties was opgesteld. Immigratie naar rijke landen wordt daarin gezien als middel om een betere verdeling van de welvaart te bereiken. Immigreren werd een recht in plaats van een gunst en alle immigranten waren legaal. Net als aan de resolutie van Straatsburg wilde de Nederlandse regering stilzwijgend voorbijgaan aan dit belangrijke pact en enkele oppositiepartijen in de Tweede Kamer moesten tot drie keer vragen om een debat erover. Dit werd een week voor de ondertekening gehouden, maar zonder enig effect. Aan dergelijke verdragen werd geen ruchtbaarheid gegeven, omdat de regering het Nederlandse volk wilde blijven voorhouden dat zij haar best deed om de immigratie in te perken. Dat dit niet het geval is, blijkt ook nu weer door de problemen met de opvang van de stroom asielzoekers.

Dat de EU bewust aanstuurt op omvolking door het opnemen van Aziaten en Afrikanen wordt met verontwaardiging van de hand gewezen als zijnde een complottheorie en bovendien nationaalsocialistisch. Zoals veel andere complottheorieën is ze inmiddels waar gebleken. De Nederlandse regering en à fortiori de Europese Raad ontpoppen zich steeds meer als antidemocratisch, zo niet als naar het nazidom neigend. De Europeanen worden massaal voor de gek gehouden en als ze de autoriteiten niet stoppen, zullen ze wakker worden in een werelddeel dat ze niet langer als het hunne herkennen.

Door:
Herman Boon
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

23 reacties op Volksverhuizing en Omvolking

 1. jantjeuitnl zegt:

  Je kan zien wat hier gaat gebeuren door naar Zuid-Afrika te kijken.
  De blanken waren er eerder dan de zulus.
  De zulus kwamen als vliegen op de honingpot af en hebben uiteindelijk de boel overgenomen.
  Gezien het corrupte clientalisme dat er nu plaatsvindt is dit geen verbetering.

  Geliked door 5 people

 2. VarAway zegt:

  Dank, 1000 x DANK ( Wim Kan )
  voor uw uitstekende en vooral
  DUIDELIJKE relaas…..!

  Geliked door 2 people

 3. BosscheBol zegt:

  Goed stuk, alleen die joodse bovenlaag vind ik een beetje vreemd.
  1) ik zie hem niet
  2) die joden zouden wel gek zijn om massaal hun aartsvijanden (de mohammedanen) binnen te halen.

  Geliked door 1 persoon

  • Herman Boon zegt:

   Van veel mensen is niet algemeen bekend dat ze Jood zijn. Zo is in 2010 berekend, dat er 164 Joodse Nobelprijswinnaars op wetenschappelijk gebied waren geweest tegen slechts 2 islamitische. Zie http://web.archive.org/web/20130501141512/http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index648d.php?pagina=13063

   Geliked door 1 persoon

  • Johan P zegt:

   1 Als u die bovenlaag niet ziet is dat omdat u niet kijkt.
   2 Dat lijkt misschien zo, maar die topkliek wil de rassen vermengen, waardoor er een laag-iq, slecht opgeleid, gehoorzaam ras ontstaat dat gemakkelijk is te overheersen en misleiden.
   Als dat moet worden bereikt door wat meer offers onder de joden dan speelt dat alleen maar in hun kaart omdat ze dan weer het slachtoffer kunnen uithangen, net als na de zogenaamde holocaust die niet mag worden onderzocht, bediscussieerd of wat dan ook.

   Geliked door 2 people

  • Herman Boon zegt:

   1. De joodse bovenlaag wil onzichtbaar blijven. Het zijn bankiers en andere zeer rijke mensen, zoals de Rothschilds en de Rockefellers. De politici die zij aansturen zijn uiteraard wel zichtbaar, maar kunnen afgedankt worden en door nieuwe vervangen. Ze worden gewoonlijk gerekruteerd uit de vrijmetselarij, die een uitgekiend graden- en promotiesysteem kent. Kandidaten hebben ze zowel aan de linkse als de rechtse zijde, zodat het er niet toe doet, welk van beide bij verkiezingen wint. Beide hebben zich in de hoge graden van de vrijmetselarij gecompromitteerd en worden gechanteerd of bedreigd, zodat zij precies doen wat de onzichtbare macht wil. Meestal lukken haar machinaties, maar soms wordt iemand gekozen, die niet aan het lijntje loopt, zoals Trump. Zo denk ik dat het zit.
   2. De joodse bovenlaag, die zich onaantastbaar acht, en de mohammedanen hebben in het christendom dezelfde vijand en de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Hoe lang zij vrienden zullen blijven valt te bezien.

   Geliked door 1 persoon

   • mooinique zegt:

    Dacht dat Trump ook een Jood was. Zit in de auto op weg naar een feessie. Kan het nu niet checken. 🥰

    Like

   • ronjaspers zegt:

    Herman Boon.De werkelijke machthebbers op deze aarde,u benoemt ze al de rotschilds/rockefellers zijn nepjoden.De khazariaanse mafia a.k.a. de cabal,deepstate,illuminati,deze figuren zijn schathemel rijk,zeer machtig en invloedrijk.Ze hebben bijna alles en iedereen in hun macht,koningshuizen,banken,MSM,politici,CEO,s van multinationals,legertop,justitie,ambtenaren etc.De KM zijn verantwoordelijk voor alle oorlogen,armoede en ellende van de laatste eeuwen.Ze zijn ook verantwoordelijk voor de uitrol van de huidige NWO agenda (great reset) de depopulatie (genocide) op de wereldbevolking.

    Geliked door 1 persoon

 4. mooinique zegt:

  Ik laat mij hierdoor niet bang of kwaad maken. We komen allemaal van dezelfde bron. Probeer je eens in te leven als je zelf vluchteling zou zijn. Nederland is wel vol zoals ook andere landen. Probeer eerder het leven voor de mensen in Afrika of het oosten beter te maken zodat ze liever daar blijven waar hun roots zijn. Blijf geloven dat het goed komt want dat is ook zo. Geniet en leef dag bij dag. Maak je niet druk om de toekomst. U leeft nu! Fijne avond🥰.

  Like

  • gebochelde zegt:

   ik zou graag willen zoals U te kunnen denken……

   Geliked door 1 persoon

   • mooinique zegt:

    Dank u🥰. Ik geloof in reïncarnatie. De dood vind ik dus niet eng. Daarom heb ik geen angst voor wat er al zo lang gaande is. Ik wilde blijkbaar hier zijn om dit alles mee te maken. Ik ben hier dus niet zomaar. Net als u. U heeft er ook voor gekozen om in deze tijd hier te zijn. Wees dus niet bang. Kom op voor u zelf als eerste. En dan voor andere. Gebruik geen geweld. Dat keert tegen u. Geloof in de liefde. Dat zal overwinnen. Het westen is op een dwaalspoor gezet om achter geld aan te jagen en familie te vergeten. Daarom hebben de engerds zo veel macht gekregen. Ze hebben al verloren. U zult dat binnen een paar maanden merken. Hou dus hoop. Geloof in het goede en help elkaar. Fijn weekend🥰.

    Like

  • Ravian zegt:

   “We komen allemaal van dezelfde bron.”

   Dat we allemaal van de zelfde bron komen wil nog niet zeggen dat het een goed plan is om allemaal maar weer naar die zelfde bron terug te keren.
   Diversiteit, echte diversiteit, is iets moois, het heeft ons vele rassen en culturen geschonken.

   Dit alles weer tot de oorspronkelijke raciale eenheidsworst en mono cultuur terugbrengen, wat het concept is waar het hier om gaat, is een ontstellende verarming.
   En dat moet dan gerealiseerd worden omdat een stelletje dictators denkt daar een gemakkelijker manipuleerbare bevolking aan over the houden.
   Who the fuck do they think they are?

   “Probeer je eens in te leven als je zelf vluchteling zou zijn.”

   Dan vlucht je naar de dichtstbijzijnde veilige plek, en als het gevaar geweken is dan ga je weer naar huis, om de zaak weer op te bouwen.
   Dat is in ieder geval wat Nederlandse oorlogsvluchtelingen gedurende de tweede wereldoorlog deden, en dat weet ik uit de eerste hand.
   Maar het punt is natuurlijk dat het overgrote merendeel van de zogenaamde “vluchtelingen” waar het hier om gaat helemaal geen vluchtelingen zijn.

   “Probeer eerder het leven voor de mensen in Afrika of het oosten beter te maken”

   Dat is primair de taak van die mensen zelf, in Afrika schort het echter nogal aan werklust, en in het oosten hangen ze een achterlijke ideologie aan die niet met economische vooruitgang te combineren valt.
   Degenen die naar het westen “vluchten” willen vervolgens, weinig verbazingwekkend gezien hun achtergrond, wel delen in de vruchten van onze arbeid, maar hebben geen zin zelf de armen uit de mouwen te steken.
   In het Engels noemen ze dat “freeloaders”, het dichtstbijzijnde Nederlandse begrip is “profiteurs”.

   Daarbij denken ze dan ook nog eens ons hun achterlijke ideologie op te kunnen dringen, onze vrouwen en kinderen naar believen te kunnen verkrachten, en onze eigendommen te kunnen stelen.
   En als je daar dan als autochtone westerling niet op zit te wachten dan ben je een gore nazi.
   Wat feitelijk prima uitkomt, want als we dan toch voor nazi’s uitgemaakt worden dan kunnen we ons ook als nazi’s gaan gedragen natuurlijk…

   Geliked door 4 people

   • mooinique zegt:

    Ik heb niet geschreven dat we weer allemaal hetzelfde moeten worden. Het is de bedoeling als mens om te leren. Het hangt van de plek af waar je geboren wordt wat je daarmee gaat doen. En wat je mogelijkheden zijn natuurlijk. U bent blijkbaar al een tijd op moeder aarde en door wat u meegemaakt hebt aardig verbitterd. Mijn leven is geen pretje maar dat is voor mij geen reden om dan alles in het negatieve te zien en te houden. Ik denk liever in oplossingen dan niets te doen. Dat is te makkelijk. Beter iedereen tevreden dan gaat en nijd tussen elkaar. Dat is namelijk wat die engerds proberen te bereiken. Ons tegen elkaar opzetten. 🥰

    Like

   • Ravian zegt:

    Ik ben niet verbitterd, enkel goed geïnformeerd, en ik neem geen blad voor de mond…

    Geliked door 4 people

 5. Herbert zegt:

  Zie ook Barbara Specter, die weergaf wie de leiding zou moeten nemen bij deze omwenteling. En als paralell-topic zoek eens op Jodensavanne m.b.t. slavenhandel ?

  Like

 6. Julia zegt:

  Wij kunnen wel allemaal tegen de komst van asielzoekers zijn maar het echte kwaad zit in Den Haag en Brussel. De elitaire lamzakken en politici zijn de grote schuldigen van het feit dat de algehele zorg zwaar onder druk staat, het onderwijs noodkreten uit vanwege het feit dat er niet genoeg leraren zijn ook het onderwijs wordt zwaar onder druk gezet, de woningnood staat onder zware druk, alsmede de algehele samenleving. Zij in Den Haag en Brussel zijn het meest gevaarlijk zij halen bewust duizenden asielzoekers binnen. Dat al die gelukzoekers de grenzen van de algehele EU bestormen is een logisch gevolg want wat als je als mens in armoede en oorlog leeft dan ga je toch naar het beloofde land het continent Europa waar het bedje klaar staat, alles gratis is en bovendien nog wordt beloond met een woning en een uitkering dan ben je toch niet goed wijs dat je je hutje in Afrika verlaat. Met dank in Nederland als doorgeslagen idioten van de VVD, CU, D66 en Groen Links die ons land totaal naar de gallemiezen hebben geholpen. Zij zijn degenen die zwaar gestraft moeten worden vanwege land en volksverraad.

  Geliked door 1 persoon

 7. Snappie zegt:

  Vluchtelingen en omvolking is nergens goed voor. Als de vn en de navo zo geweldig globalistisch zijn kunnen ze elk kwaadwillig regime op de knieën dwingen. Dan zijn er geen vluchtelingen en heerst er vrede op deze planeet. Wat kan de wereld en het leven toch simpel en mooi zijn. Het wordt tijd dat normale mensen het roer en de macht over nemen want de huidige kliek wereldleiders zijn een stelletje eigengereide psychopatische arsholes, vak onbekwaam compleet ongeschikt. Totaal de weg kwijt. Fuck de woke , fuck de spuit en fuck de hybride transgender monsters. Fuck de QR , fuck de EU ,fuck the usa ,fuck the wef en consorten, fuck off arsholes.
  Het wordt tijd voor massa demonstraties.

  Like

 8. Claudia Millenaar zegt:

  Met wat ze nu binnenhalen zal het veranderen in Eurabië en net zo’n armoedige zooi als waar al die gasten vandaan zijn gekomen. Die gaan elkaar nu al te lijf binnen Europa, dus dat wordt dan het einde van de Europese Unie.

  Geliked door 1 persoon

 9. Niek zegt:

  Lieve Herman, maak je niet zo druk en vergeet het, en ja ik weet het ook. Er is geen houden aan, trek je eigen plan en laat de rest voor wat het is. En probeer vooral niet te haten, blijf de mensen om je heen mooi vinden en ga je eigen weg.

  Like

  • Skarsgärd zegt:

   Dit artikel begint met de constatering van de grote volksverhuizingen in de 4e en 5e eeuw, volkverhuizingen die de ‘EU’ van die tijd, het Romeinse Rijk, van binnenuit in sneltreinvaart liet rotten. Ook het ‘Brussel’ van toen, Rome, dacht dat al die andere volken wel even handig de vuile klussen konden komen doen om hun welvaart en machtsposities te behouden. We spreken hier over het machtigste Rijk óóit, dat in de 5e eeuw al bijna 10 eeuwen bestond. In nog geen halve eeuw, begin 5e eeuw, was het weg, verdwenen, Rome dat rond het jaar 400 nog ruim 1 miljoen inwoners telde had 20 jaar later nog geen 30.000 inwoners en stond leeg en verviel. En de miezerige EU-heersertjes denken dat hun rijkje dat feitelijk nog geen hálve eeuw bestaat het met die volksverhuizingen wel zal overleven…… keep on dreaming zou ik zeggen.

   Like

 10. Ravian zegt:

  “Volkeren die hij verdacht van sympathie voor de Duitsers”

  LOL, volkeren die hij verdacht van een antipathie tegen Josef Stalin himself zal je bedoelen.

  “Op 11 december 2018 tekende de Nederlandse regering het pact van Marrakesj”

  De Nederlandse regering heeft het pact van Marrakesj helemaal niet getekend, een zekere Mark Rutte heeft dat pact getekend, zonder daar mandaat voor te hebben, wat die ondertekening dus van generlei waarde maakt.

  Geliked door 1 persoon

 11. Harrie de Swart zegt:

  Al die jongemannen uit verre landen zouden hun eigen land moeten helpen opbouwen in plaats van ons land te komen ontwrichten. Overigens heb ik niets tegen buitenlanders, integendeel sommigen verrijken het leven, maar het zijn er gewoon teveel waardoor de ontwrichting ontstaat.

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s