Nieuwjaarsvoornemens waaraan de media zich volgens ons zouden moeten houden

Screenshot_57

Hier is een lijst met Nieuwjaarsvoornemens (resoluties) voor de media, samengesteld door onze vrienden van CAMERA.

1. Houd op met een onjuiste verslaggeving over Gaza.

Gaza is niet bezet, is geen “gevangeniskamp” en de mensen hebben toestemming om te vissen. Gerekend naar alle maatstaven hebben de Palestijnen in Gaza het in elk opzicht beter dan gemiddeld in de Arabische wereld; op het gebied van de gezondheidszorg, de vaccinaties, het onderwijs, de voeding, de gemiddelde levensduur en de kindersterfte, die er laag is. Israël trok elke soldaat en iedere burger in 2005 terug en nam zelfs de begraven lichamen mee!

De Israëlische zeeblokkade van Gaza is legaal en Israël controleert niet alle grenzen van Gaza – Gaza heeft een grens met Egypte, die onder Egyptische controle valt. Hamas bestuurt de Gazastrook en (daarom) berust de verantwoordelijkheid voor het lijden dat de burgers binnen haar grenzen ondervinden primair bij deze terroristische organisatie.

2. Noem Mahmoud Abbas niet langer ‘gematigd’.

Sinds hij Yasser Arafat heeft opgevolgd als president van de Palestijnse Autoriteit en als leider van Fatah wordt Abbas bijna steevast omschreven als ‘gematigd’. Dit in weerwil van het feit dat Abbas, Arafat en een paar collega’s Fatah in 1959 hebben opgericht met het doel om Israël te ‘bevrijden’. Israël, niet de Westbank (die toen was bezet door Jordanië) of de Gazastrook (toen in handen van Egypte); dat Abbas zijn mensen blijft ophitsen tegen Israël, dat hij weigert om zelfs te onderhandelen met Israël en dat Abbas zijn proefschrift heeft gepubliceerd in de vorm van een boek: ‘The Other Side: De geheime relatie tussen het nazisme en de zionistische beweging’, waarin hij de ernst van de Holocaust ontkende en waarin hij beweerde dat er ‘een geheime relatie bestond tussen het nazisme en de zionistische beweging’. Op zijn televisiezender, PA TV, en in andere media blijft men terroristische moordenaars hulde brengen als ‘helden’ en worden Israëlische steden omschreven als onderdeel van ‘Palestina’. Wat is hier gematigd aan?

3. Noem terroristen ‘terroristen’, geen ‘militanten’.

Volgens het Amerikaanse Wetboek, Titel 22, Hoofdstuk 38, Paragraaf 2656 f (d), dat gebruikt wordt in de jaarverslagen van het ministerie naar het Congres, wordt terrorisme als volgt omschreven:”… met voorbedachten rade wordt vanuit politieke doelstellingen geweld gepleegd tegen burgerdoelen door subnationale groepen of door in het geheim opererende agenten …. “Het Ministerie van Defensie definitie erkent dat het terrorisme een misdaad is”: “Het berekenende gebruik van onrechtmatig geweld of de dreiging van onrechtmatig geweld om angst in te boezemen, waarbij men doelen nastreeft die in het algemeen politiek, religieus of ideologisch van aard zijn”.

Screenshot_56

‘Militant’ wordt daarentegen niet nader gedefinieerd door de Amerikaanse wet en in de journalistiek bestaat de volgende consensus over die term, die betrekking heeft op vormen van activisme op het gebied van vakbondszaken, milieu en vegetarisme . Het woord militant wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord. Het suggereert hartstocht en doorzettingsvermogen, maar niet illegaal geweld! Boeren verrichten boerenwerk, advocaten houden zich met de toepassing van de wet bezig en terroristen plegen terrorisme – die komen niet voor hogere doelstellingen op.

4. Wees nauwkeurig wanneer u over de (Israëlische) beveiligingsafscheiding schrijft.

Het veiligheidshek is een geweldloze manier om terrorisme te verminderen en het is zeer effectief voor het redden van levens – zowel joodse als niet-joodse. Het werd gebouwd als reactie op de tweede ‘intifada’ en heeft het aantal terroristische aanslagen vanuit de Westelijke Jordaanoever aanzienlijk teruggebracht. Het sluit Bethlehem niet volledig in, het is noch een muur, noch een ijzeren gordijn. Bovendien bevinden zich overal op de wereld veiligheids- en afscheidingsbarrières, waarover men geen kritiek uitspreekt of waar men hoe dan ook geen aandacht aan schenkt.

 5. Vermeld dat het de Palestijnse Arabieren zijn – niet Israël – die weigeren om over vrede te onderhandelen.

Terwijl Israël herhaaldelijk Palestijnse leiders heeft uitgenodigd om terug te keren naar de onderhandelingstafel voor vredesbesprekingen, hebben zij volgehouden dat ze dat niet zullen doen, tenzij Israël eerst voldoet aan de randvoorwaarden. Zelfs nadat Israël in 2009 een 10-maanden durende moratorium (= uitstel op de bouw van nieuwe nederzettingen) had aangekondigd, vermeed Mahmoud Abbas gesprekken, tot enkele weken voor het moratorium verliep. En toen het moratorium was verlopen, wees hij opnieuw de onderhandelingen af.

6. Bericht over het voortdurende aanzetten tot haat tegen Joden en Israël in de Palestijnse media, op de scholen en in het openbare leven.

De belangrijke media zijn er jarenlang niet in geslaagd nauwkeurig, consistent en met de nodige aandacht voor de alomtegenwoordige en genocidale retoriek tegen Israël en het Joodse volk te berichten. Het bloedsprookje en de valse beschuldiging dat de Joden kinderen vermoorden vormen een favoriet thema van de Arabische media, dat gebruikt wordt als een verhaallijn voor komische sketches en spectaculaire programma’s. De Palestijnse ‘Media Watch’ heeft talrijke gevallen gedocumenteerd waarin de Palestijnse Autoriteit de Joden en de Israëli’s ontmenselijkt en belastert. En heeft dit aanzetten tot haat enig effect? Volgens Abdelghani Merah pleegde zijn broer het  bloedbad in Toulouse begin vorig jaar, omdat hij vanaf zeer jonge leeftijd werd blootgesteld aan ‘haat, racisme en antisemitisme ….’.

Screenshot_58

7. Bericht over de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen.

De media brengen regelmatig verslag uit over de Palestijnse vluchtelingen, maar over de 850.000 Joden in de Arabische landen, van wie tussen 1947 en 1972 hun bezit werd ontnomen en die gedwongen werden te vertrekken, wordt bijna niets gezegd. Oude Joodse gemeenschappen bestonden in de Arabische landen al duizenden jaren, tot in 1947 de Arabische Liga alle Joden als vijanden van de staat omschreef. Geweld, door de staat gesanctioneerd, willekeurige arrestaties en gedwongen uitzettingen volgden. Arabische regeringen namen miljarden dollars die joods eigendom waren in beslag. De totale oppervlakte van het land dat van deze Joden in beslag werd genomen, is vijf keer zo groot als de staat Israël. Terwijl CAMERA het verhaal van de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen tot in alle details beschrijft (zie hier, hierhier en hier), zijn maar enkele grote media op deze kwestie ingegaan.

8. Neem afstand van het onjuiste verhaal dat het Israëlisch-Palestijnse conflict de kern is van alle problemen in het Midden-Oosten.

De uitdrukkingen ‘het Midden-Oostenconflict’ en ‘het Midden-Oostenvredesproces’, zoals die worden toegepast op Israëlisch-Palestijnse zaken, zijn altijd al meer overdrijvingen dan synoniemen geweest. De oorlog tussen Iran en Irak en de Algerijnse burgeroorlog zijn voorbeelden van inter-Arabisch bloedvergieten, waarbij het Israëlisch-Palestijnse conflict in het niet verzinkt. Andere voorbeelden zijn de Libanese burgeroorlogen van 1975 tot 1990 met honderdduizenden slachtoffers en de Syrische vernietiging van de Moslim Broederschap in Hama in 1982, met naar schatting 10.000 – 40.000 doden. Vandaag de dag woedt in Syrië een bloedige burgeroorlog met meer dan 60.000 doden en tienduizenden gewonden. En zo heeft ook de ‘Arabische lente’ duidelijk aangetoond dat de onrust in het Midden-Oosten helemaal niets met Israël te maken heeft.

9. Doe verslag over het werkelijke lijden van vrouwen, homoseksuelen, religieuze en etnische minderheden in de Arabische en de islamitische landen.

De rechten van vrouwen worden in de Arabische landen op grove wijze beperkt, waar de zogenaamde ‘eerwraak’ nog steeds veel voorkomt en grotendeels ongestraft blijft. Iraniërs die homoseksueel zijn moeten, indien zij worden betrapt, de doodstraf onder ogen zien. Homo’s in Saoedi-Arabië staat, indien ze worden gearresteerd, op zijn best, geseling of gevangenisstraf te wachten. In Gaza zijn homoseksuele handelingen illegaal en strafbaar met een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. Palestijnse christenen, net als andere religieuze en etnische minderheden in het Midden-Oosten, zijn het doelwit van mishandeling, intimidatie en in sommige gevallen gewelddadige onderdrukking door toedoen van hun islamitische buren.

Screenshot_60

10. Vermeld dat en het handvest van Hamas en de grondwet van Fatah oproepen tot de vernietiging van Israël.

Het handvest van Hamas roept op tot de Jihad tegen Israël en wijst een politieke oplossing van de hand. “Israël zal bestaan ​​en zal blijven bestaan​​, totdat de islam Israël afschaft,” zegt een inleidend citaat in het document. Het stelt ook dat de strijd van Hamas tegen de Joden genocidaal van karakter is en zich niet beperkt tot Israël. De grondwet van de Fatah-beweging roept ook op tot de “volledige bevrijding van Palestina, en de uitroeiing van het economische, politieke, militaire en culturele bestaan van het Zionisme” door middel van geweld, en tegelijkertijd sluit het politieke oplossingen uit.

11. Houd op met de suggestie dat de Israëlische democratie wordt bedreigd.

Op dit moment vermoordt het Syrische regime haar eigen burgers. In Libanon deelt een terroristische groepering, de Hezbollah, de lakens uit. Jordanië is een absolute monarchie, die onlangs het burgerschap van duizenden inwoners van Palestijnse afkomst heeft ingetrokken. Gaza wordt bestuurd door Hamas, een terroristische groepering die in jaren geen verkiezingen heeft gehouden en de Westelijke Jordaanoever wordt bestuurd door een corrupte kleptocratie (een zichzelf verrijkende regering) van wie het mandaat ook al jaren geleden verstreken is en die nog steeds illegaal in functie is. Deze regeringen zijn echt omstreden en hun burgers lijden, maar de binnenlandse politiek van Israël treft het leeuwendeel van het kritisch media onderzoek en meestal ook hun kritiek.

12. Vestig uw aandacht minder op Israël.

Als de media niet geobsedeerd waren door het koeioneren van Israël, stel u zich eens voor hoeveel schrijfruimte en zendtijd dan kon worden vrijgemaakt voor de berichtgeving over … de Chinese bezetting van Tibet, de voortgaande opsluiting van christenen in Iran, de dodelijke Turkse aanvallen op de Koerden, het  politiegeweld in heel het Arabische Midden-Oosten, het lot van Liberiaanse, Angolese, Congolese, Ivoriaanse en andere vluchtelingen en niet te vergeten de toonaangevende doorbraken in de geneeskunde, de landbouw, de communicatie, de microtechnologie en in andere gebieden door Israëli’s en anderen over de hele wereld.

13. Handel volgens de ethische Code voor de (professionele) Journalistiek.

Uit het voorwoord: “De leden van de Vereniging van Professionele Journalisten zijn van mening dat het verschaffen van helder inzicht aan het de publiek de weg baant naar rechtvaardigheid en de basis legt voor de democratie. De plicht van de journalist is om deze doelstellingen te bevorderen door te zoeken naar waarheid en door het verstrekken van een eerlijk en volledig overzicht van de gebeurtenissen en de problemen”.  Het is maar dat u het weet.

Screenshot_61

Bron:

http://cifwatch.com/2013/01/05/new-years-resolutions-wed-like-the-media-to-make/

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", "Westbank", antisemitisme, antizionisme, Arabische wereld, Gazastrook, Israël, Joden, Jodendom, mainstream-media, Westen. Bookmark de permalink .

19 reacties op Nieuwjaarsvoornemens waaraan de media zich volgens ons zouden moeten houden

 1. Martien Pennings zegt:

  Kijk, dat bedoel ik nu als ik zeg dat deze marginale en völkische site meer kwaliteit brengt dan de hele rest van het mainstream-media-gebeuren in heel Nederland.

  Like

 2. Pingback: Antisemitisch NOS-journaal wekt bewust Jodenhaat (II) | E.J. Bron

 3. Wachteres zegt:

  @ Martien, je bent te goed. De opdracht ervoor kwam, meen ik, van je vriend Roelf Jan.

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  @Wachteres

  De tip kwam zowel van Roelf-Jan als van Martien. Onafhankelijk van elkaar met een tijdspanne van ongeveer een half uurtje! 😉

  Like

 5. Hellen zegt:

  Ik sta voor 100 % achter dit geweldige stuk . Zo hoort de staats tv deze zaken te benoemen en weer te geven , gewoon de keiharde waarheid , geen leugens en gehuichel , dan pas noemen we het onafhankelijk nieuws !

  Like

 6. Linsky zegt:

  Goed gedaan Wachteres en Henk V.
  Dit is dus precies een van de dingen zoals ik al eerder bedoelde….
  “Politieke correctheid is gelegaliseerde misdaad tegen de menselijkheid!”
  Het wordt tijd dat vooral de schrijvende pers, zij die nog wel over enige mate van normbesef of ‘geweten’ beschikken, op hun verantwoordelijkheid worden gewezen en daar ook op worden afgerekend.
  Uit: Tijd voor een nieuwe perceptie!
  https://ejbron.wordpress.com/2012/05/19/tijd-voor-een-nieuwe-perceptie/

  Like

 7. Het is inderdaad een geweldig stuk! Is het niet mogelijk dit met goede publiciteit aan te bieden aan onze mainstream-media ? NOS enz .

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Weer een goed stuk van wachteres en Henk.
  Kon de eerlijkheid maar een beetje waar worden.

  Like

 9. Henk.V zegt:

  @ dickrotterdamdick van linschoten-
  Ik overweeg dit stuk zeker door te mailen aan een lid van de NOS nieuwsvoorzieningsgroep met wie ik een korte tijd mail contact onderhield.
  De hele nieuwsredactie van genoemde omroepstichting ontmoette ik ooit, in gezelschap van nog een aantal PVV stemmers meer.
  Dus de NOS behoort zeker dit artikel onder ogen te krijgen., maar eigenlijk moet iedere instantie die zich met het verstrekken of beoordelen van nieuws (politici, onder andere!)deze tekst eens goed in zich opnemen, want die gaar bepaald ergens over!

  Hier komt de waarheid eindelijk bondig samengevat, op overzichtelijke wijze aan het licht!
  Als onderdeel van de teloorgang van het gezonde verstand en elementair fatsoen in de politiek correcte hoek is de beoordeling van Israël zo walgelijk subjectief geworden dat ik steeds moeite moet doen om mijn verontwaardiging te beteugelen over het verraad dat ”politiek correct” pleegt jegens onze dierbare en zeer betrouwbare vriend: Israël!
  Alleen al het moeten aanhoren van de tot mantra’s verworden aperte onjuistheden aan het adres van land en volk van Israël tergt mij tot op het bot !
  Daarom heb ik samen met Wachteres met hart en ziel gewerkt aan een vlijmscherpe vertaling, die soms een poging tot een perfecte interpretatie is, want het ging erom dat de waarheid die in de achterliggende gedachten schuilt , glashelder naar voren treedt en de hypocriete kwaadwilligen in onze maatschappij als een ijzeren vuist tussen de ogen treft.
  Het wordt tijd dat zeer boosaardige leugenaars afdoende en met grote kracht de mond wordt gesnoerd!

  Dus lezers, verspreidt deze info op GROTE schaal.
  Israël kan zich prima verdedigen. maar dat land wordt steeds meer door linkse onverlaten geïsoleerd.
  Het is van psychologisch belang dat deze zegen voor de wereld in ons en vele medestanders met ons ware vrienden heeft.

  Like

 10. Wachteres zegt:

  Ik mag er toch vanuit gaan dat men, als men voor een beroep is opgeleid, dat zo goed en verantwoord mogelijk wil uitvoeren.

  Ik heb altijd al in het onderwijs gewild en mijn streven was om de leerlingen zoveel mogelijk ‘bij te brengen’ en dat op een stimulerende manier.Je bent je heel goed bewust dat je jonge mensen opleidt voor een maatschappij en werkt eraan mee dat zij daarin zo goed mogelijk kunnen functioneren. en dat derhalve hun talenten tot ontwikkeling komen.

  Klik om toegang te krijgen tot journalistieke-code.pdf

  De Nederlandse code voor de journalistiek:

  1. Waarheidsgetrouw berichten 2. Onafhankelijk informeren 3. Fair play enz.

  Lees alles eens door. Ik vraag me werkelijk af of de linkse journalistiek deze codes ooit onder ogen krijgt. Of zijn ze zo geïndoctrineerd dat ze zelf niet meer doorhebben dat zij aan deze punten alleen al op geen stukken na voldoen.

  Onafhankelijk als je gesubsidieerd wordt door links, van hen afhankelijk bent en daarom hun ‘waarheid’ verkondigt.
  Het is toch overduidelijk in heel Europa dat de journalistiek voor het grootste deel ‘politiek correct’ is? Dat kan toch niemand ontkennen?

  Geeft dat hen niet te denken en vragen zij zich nooit eens af of de waarheid van het correcte politieke denken objectief gezien wel de ‘waarheid’ is?

  Ze moeten toch weten dat wat Europa en de islam betreft feiten verzwegen en/of verdraaid worden? Daar werken zij zelf hard aan mee.

  Hoe kunnen journalisten zichzelf en anderen zo voor de gek houden?

  Waar is hun eergevoel als journalist gebleven?

  .

  Like

 11. Lucky9 zegt:

  @ Henk V. op 10 januari 2013 om 22:53 Als de NOS en de andere main stream media nu eens gewoon begonnen met #13: “volgens de ethische Code voor de (professionele) journalistiek handelen”. Dan zouden de 12 andere punten automatisch en spontaan volgen. Jawel.

  Like

 12. guusvelraeds zegt:

  Het grof over betaalde journaille zal nooit gehoor geven aan deze oproep en zal alle zeilen bijzetten te voorkomen dat ze te kakken worden gezet voor het grote publiek. Als de heren en dames NOS nieuwslezers en vooral “”de makers van het nieuws”” in een keer een omzwaai maken na jarenlang recht gemaakt te hebben wat krom is en krom wat recht is en eindelijk met eerlijke berichtgeving komen inclusief hun tot nu verborgen agenda zal het grote publiek (dat overwegend te lui is zichzelf te oriënteren) met de oren staan klapperen van ongeloof. Dan nog zal het jaren duren voordat het brainwash programma dat begon na de eerste oliecrisis (1973) volledig verdampt is en de mensen weer fatsoenlijk kunnen oordelen en nadenken over de “”echte feiten”” in het Israëlisch, Palestijnse drama. Daarnaast is het ook nog eens een feit dat veel grootverdieners binnen de media juist grootverdiener zijn geworden omdat ze hun broodheren goed van dienst zijn geweest en nog steeds blijven met hun opzettelijke vervorming van nieuwsfeiten rondom het Midden Oosten. Er is maar een mogelijkheid het monstrueuze bedrog in de media te bestrijden en dat is het volledig afknijpen van de subsidie stromen die jaar na jaar in steeds grovere mate verdwijnen in de gulzige smoelen van hen die hun ziel aan de meest betalende hebben verkocht. Wiens brood men eet diens woord men spreekt. Hier zijn carrières op gebouwd en carrières op afgebroken. Wie kan zich nog de radio commentaren van GJB Hilterman herinneren. Journalisten van dit kaliber zijn niet meer en hadden we ze wel nog dan had de Israël bashing en het multiculturele drama in Nederland nooit plaats gevonden. Als ik mijn ogen dicht doe hoor ik zijn stem opnieuw door de radio klinken. Zijn vooruitziende blik en zijn kritiek op de inmiddels flink op stoom komende immigratiestroom heeft hem uiteindelijk op een zijspoor doen belanden. In juni 1998 haalde hij zich de woede van het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie op de hals door veel asielzoekers voor etnische profiteurs uit te maken. Ook zei hij dat etnische minderheden niets toevoegen aan de cultuur. Hierop besloot de directie van de AVRO zijn teksten vooraf te raadplegen. Maar hoe gelijk had hij in zijn algehele stellingname.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/G.B.J._Hiltermann

  Like

 13. Uitstekend stuk. Succes met het bewerken van de MSM. Maar mag ik daar mijn twijfels over houden, over die FEITENRESISTENTE MSM? Je kunt beter lid worden op http://www.popned.nl. En maak anderen lid. En vraag die anderen om anderen lid te maken. Enzovoorts en zo verder. Allemaal gratis dit jaar. We hebben namelijk nog een paar leden nodig, moet je weten. Help mee! De enige omroep die weet dat Israël een oase van beschaving is in een woestijn van barbarij.

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel Henk en Wachteres, verder kan ik mij volledig vinden in de reacties van voorgaande reageerders, daar hoef ik niets aan toe te voegen, of af te doen.

  Like

 15. Henk.V zegt:

  Wachteres. Lucky9 en Guusvelraeds vestigen terecht de aandacht op het punt waar alles om draait : in hoeverre houdt men zich aan de Code voor de Journalistiek??

  De signalen die wij als zeer kritische volgers van de dagelijkse verslaggeving over de ontwikkelingen in ons land, Europa en de wereld in het algemeen, zijn niet bemoedigend!
  Door Wachteres en Velraeds worden voorbeelden aangedragen die er niet om liegen.Wij zijn er zeker van dat onafhankelijke verslaggeving nauwelijks meer bestaat, of helemaal niet meer.

  Ik wees een contactpersoon van de NOS daar al tijden geleden op, maar het vermoeden van grote vooringenomenheid en onaanvaardbare eenzijdigheid in de de nieuwsvoorziening werd verontwaardigd van de hand gewezen.
  Niettemin zien wij onze vrees keer op keer bevestigd in de manier waarop het nieuws wordt gepresenteerd en dan heb ik het in de eerste instantie niet over de vraag of men ”überhaupt” over een nieuwsfeit bericht of juist niet (en wij weten dat ook dat laatste gebeurt!), maar ik heb het dan over de ”inkleuring” van het feit, want er bestaan ettelijke manieren om het nieuws te ”modelleren”, door elementen die van belang zijn te retoucheren tot er een politiek correcte weergave ontstaat, met als zeer opvallend kenmerk dat het negatieve aandeel van lieden met een bepaalde religieuze achtergrond vakkundig wordt verkleind of uit het zicht gehouden..
  Een interessant voorbeeld daarvan was de verslaggeving van een niet bepaald incompetente verslaggever van de NOS, Lex Runderkamp, die op zeker moment berichtte over botsingen tussen de Kopten in Egypte en aanhangers van een zeer orthodoxe lijn in de Islam aldaar.
  Runderkamp stuurde zijn kijkers een bepaalde richting op.Er traden regelmatig wel wat wrijvingen op tussen de beide groepen, met andere woorden ” Waar twee kijven, hebben twee schuld.”, volgens hem.
  Hij ging volledig voorbij aan het feit dat de Kopten, afstammelingen van de oorspronkelijke, Christelijke, Egyptische bevolking sinds de militaire verovering door de islam altijd al onder druk hadden gestaan. ”Wij hebben veertien eeuwen ervaring in onderdrukt worden.”. zei een geestelijke leider van deze groep eens in een interview.
  De Kopten worden door de islamitische leiders geduld, zolang ze maar berusten in hun status als tweederangs burgers, die zich neerleggen bij suprematie van de Islam! En die wordt hun regelmatig voorgehouden.
  Het verkrijgen van toestemming om een kerk te bouwen verloopt moeizaam.Een aangetrouwd Koptisch familielid vertelde ons eens dat ,nadat er een miniem kerkje in Caïro was opgetrokken, er plotseling , op een el afstand(!) begonnen werd met de bouw van een veel grotere moskee, die het kerkje letterlijk in de schaduw zou stellen.
  Koptische tienermeisjes worden met de regelmaat van de klok ontvoerd en gedwongen tot een huwelijk met een moslim man, waarbij ze -uiteraard- onder dwang moslima worden.
  Er zijn gevallen van een tweetal van zulke vrouwen die ontsnapten uit het echtelijk huis, omdat ze mishandeld werden.Zij wilden tot rust komen in een Koptisch klooster. De taferelen die toen ontstonden naar aanleiding van ”de twee door Kopten ontvoerde moslima’s” laten zich wel raden.
  Schreeuwende mannen en vrouwen die wilden dat hun ”zusters werden vrijgelaten.”.
  Dit is een beeld van de achtergrond die Runderkamp niet in zijn weergave betrok.
  En dit beeld werd nog onvollediger, toen hij verzuimde de ware aanleiding tot de wrijving tussen Kopten en moslims te beschrijven.
  De beide groepen hadden in eendracht actie gevoerde voor ”meer vrijheid” op het Tahrirplein in Caïro. Na hun betogingen trad president Mubarak terug en de Kopten dachten dat -ten onrechte- dat zij door de moslims nu als gelijkwaardig werden gezien.
  Zij gedroegen zich wat vrijer in hun godsdienstige uitingen en traden de moslims vrijpostiger tegemoet. Dit viel heel slecht en hordes jongere, in het wit geklede moslims drongen de woonwijken van de Kopten binnen en wezen hen krachtig op de plaats die zij weer geacht werden in te nemen.
  Deze context gaf ik door aan de NOS.Een openlijke latere nuancering van de berichtgeving vond uiteraard niet plaats.

  Terecht wordt gesteld dat het dichtdraaien van de subsidiekraan naar de publieke omroep sector een positieve uitwerking zou kunnen hebben, indien het om de nieuwsvoorziening gaat, maar dat is alleen een theoretische oplossing.
  Wij moeten er van uitgaan dat in de Europese voorlichtende media geen onbenullen werken.Zij hebben zich echter aantoonbaar gecommitteerd aan een Europese richtlijnen die al sinds 1975 (Verdrag van Straatsburg) gelden : de positie van de binnenstromende islam mag niet aan negatieve kritiek worden blootgesteld.Integendeel: de islam MOET vriendelijk en begripvol worden begroet!Bovendien is aan de islam een totale, onbeperkte vrijheid van uiteenzetting van opvattingen beloofd!
  Dit is vastgelegd in dat verdrag.
  De tweede, zeer richting bepalende ontwikkeling, die de bovenstaande voorgeschreven pro islam houding nog verder versterkt, is dat ”Europa” een klimaat aan het scheppen is, waarin men kritiek op de EU, haar doelstellingen en beleid, niet verder wil accepteren!
  Dit betekent dat de machtswellustelingen in Brussel elke schijn van democratie al lang hebben afgeworpen.
  De media opereren dus in het gunstigste geval in het schemerige gebied van een schijn-democratie
  Zij staan dus onder voortdurende druk en men moet al over heel sterke benen beschikken wil men ”de rug recht houden” en zich houden aan wat elke journalist zou moeten doen: vrije, objectieve nieuwsgaring en verslaggeving.
  Laten we er niet omheen draaien en een vraag beantwoorden.
  Wie past zich nu eigenlijk aan bij wij in dit hoerige verbond tussen Europa en de islamitische wereld?
  Op welke wijze passen de Arabieren zich dan bij het Europese denken aan?
  Of komt de aanpassing duidelijk van één kant???
  De hoer EU deelt sinds 1975 het bed met de Arabische wereld, waarvoor het rijkelijk wordt beloond in olie,geld, en een constante instroom van biologisch sterk reproductief ingestelde lieden die graag hun zegenrijke opvattingen uiteindelijk willen laten domineren.
  De Arabische wereld betaalt en Europese overheden verkondigen de gedachten van hun broodheren en de mainstream media lopen daarbij volstrekt in het gareel. Zij verkondigen wat het ”correcte denken” voorschrijft.

  Alleen mensen met moed en karakter en een sterke liefde voor de waarheid zullen in de media branche opstaan en -onder constant vuur liggend- hun werk als onafhankelijke nieuws voorzieners verrichten.
  Hun taak zal zwaar zijn.
  De uitnodiging van de Populistische Omroep Nederland is jullie beantwoording dan ook meer dan waard.

  Ik denk dat we realistisch moeten zijn en ons hoofdzakelijk gaan richten op mensen die nog zelfstandig kunnen denken.

  Like

 16. Pingback: Goede voornemens van de media voor het nieuwe jaar | Likoed Nederland

 17. Henk.V zegt:

  Correctie, met excuses!

  Ontging mij toch toch iets!!

  Ik schreef:
  ”Wie past zich nu eigenlijk aan bij wij in dit hoerige verbond tussen Europa en de islamitische wereld?”

  Dit moet zijn:

  ”Wie past zich nu eigenlijk aan bij WIE in dit hoerige verbond tussen Europa en de islamitische wereld?”

  Like

 18. Henk.V zegt:

  Helaas: Nog een fout ontdekt, een woord dat bij de reconstructie van zinnen aan mijn aandacht onttrok.Ergerlijk!

  De zin moet zijn:
  ”Wij moeten er van uitgaan dat in de Europese voorlichtende media geen onbenullen werken.Zij hebben zich echter aantoonbaar gecommitteerd aan DE Europese richtlijnen die al sinds 1975
  (Verdrag van Straatsburg) gelden….”

  Like

 19. Jodenhaat

  De as van het kwaad
  draait wegens Jodenhaat.
  Velen kruipen voor Allah.
  Bah!
  Laten zich misleiden door
  een valse ‘profeet’…
  een moordlustige pedofiel
  die kon liegen bij de vleet.

  Jack Terrible

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s