Egypte: Moslimbroederschap wil huwbare leeftijd van meisjes verlagen van 18 naar 13 jaar

Screenshot_13

De vrouwen die, jong en oud, in 2011 samen met mannen door hun massale aanwezigheid op het Tahrirplein in Caïro de val van het regime Mubarak veroorzaakten, worden daar nu voor gestraft. Het parlementaire quotum voor vrouwen binnen de nieuwe regering werd zonder de minste discussie afgevoerd; een beloofde vrouwelijke vice-president kwam er nooit. Als er al een kandidaat was, zal deze inmiddels ‘verdwenen’ zijn. Morsi beloofde de wijdverspreide praktijk van vrouwenbesnijdenis aan te pakken, ondertussen kwam hij daarop terug door te stellen dat hij zich niet zou bemoeien met wat hij nu ‘een familieaangelegenheid’ noemt.

De nieuwe grondwet heeft de erkenning van vrouwenrechten onder het tapijt geveegd en de deur wijd open gezet voor wat wellicht de meest verlammende sociale maatregel wordt – de verlaging van de huwbare leeftijd van 18 naar 13 jaar voor meisjes. Geestelijken binnen de Moslimbroederschapgemeenschap hebben al te kennen gegeven dat het huwelijk voor negenjarige meisjes aanvaardbaar is. Aanvaardbaar? Kan het dan nog belachelijker? Sinds wanneer is het aanvaardbaar dat een negenjarig meisje kan huwen met iemand die haar opa had kunnen zijn? En dan het vooruitzicht hebben van seksuele gemeenschap, al dan niet gedwongen? Bah! Zum Kotzen!

“Ze zien vrouwen eerst als seksobjecten en dan als poetsvrouwen. Dat is waar de Egyptische Moslimbroederschap over gaat,” zegt een 24-jarige vrouw in de Britse krant The Guardian. “Ze willen ons huwen wanneer we negen zijn. Zijn dat de mannen die we het land willen laten regeren? Pedofielen?” Deze vrouw heeft het goed gezien.

In een artikel in de New York Times vat Osama Yehia Abu Salama, een expert van de Moslimbroederschap inzake familiezaken, de visie van zijn beweging als volgt samen: “Een vrouw moet gecontroleerd worden binnen een door de man vastgesteld kader. Zelfs wanneer ze door haar man wordt geslagen moet haar duidelijk worden gemaakt dat ze een rol heeft gespeeld in wat haar overkomt.” Dit is precies zoals het in de sharia wordt bevolen. Niets meer en niets minder.

Screenshot_14Een grote groep vrouwen in de minder fortuinlijke buurten leeft nu al het verschrikkelijk lage en miserabele leven dat straks door een radicale regering wettelijk zal worden gemaakt voor de gehele bevolking. Kinderhuwelijken zijn de norm en zeker niet de uitzondering bij de arme bevolking. Artsen krijgen steekpenningen betaald om documenten te vervalsen waardoor 14-jarigen plotseling 18 worden, omdat kinderen die kinderen baren anders geen geboortecertificaat voor hun baby’s kunnen aanvragen. Zonder deze papieren kunnen deze kinderen niet naar school, hebben ze geen rechten en wordt de vicieuze cirkel van armoede nooit doorbroken. Doch de meeste mensen hebben niet het geld dat daarvoor nodig is. Dit probleem zal dus nimmer worden opgelost omdat ook in deze contreien vrouwen nimmer voldoende rechten zullen hebben om ‘eigen’ geld te mogen bezitten.

Veel voornamelijk mannelijke Egyptenaren zijn voorstander van deze leeftijdsverlaging. ‘Al deze ongeregistreerde kinderen moeten geholpen worden, zegt een 45-jarige activiste. Deze meisjes hebben geen ziekteverzekering en geen toekomst. De wettelijke arbeidsleeftijd is al verlaagd van 14 naar 12 jaar en ook de huwbare leeftijd voor meisjes moet omlaag. Toen Mubarak onder druk van de internationale gemeenschap de huwbare leeftijd verhoogde tot 18 jaar is hier niets veranderd. Mannen verlaten hun vrouwen en kinderen nog voor ze 18 worden; die kinderen worden dan gezien en zodanig behandeld als kinderen die uit prostitutie geboren zijn.’

Eigenlijk is het gewoon ongelooflijk dat dit soort praktijken heden ten dage plaats kunnen vinden in een zogenaamde ‘democratie’. Men pleegt nog steeds dezelfde misdaden ten opzichte van kleine meisjes die men in het verleden ook al pleegde. Hun grote voorbeeld, Mohammed, deed dit al en blijkbaar bevalt dit zijn aanhangers uitermate goed. Pedofilie lijkt een hoofdmoot te zijn van de islamitische wetten/regels met betrekking tot meisjes/kinderen. Ondanks het feit dat dit nu over jonge meisjes gaat, kunnen we er bijna wel van uitgaan dat ook jongens en jonge mannen eenzelfde lot zou zijn beschoren, dit met uitzondering van de regels tot het huwen. Hoe men het ook bekijkt: het blijft een smerig idee!

De EU draagt hier dus eenvoudig aan bij door zo’n 5 miljard euro ter beschikking te stellen ter  bevordering van de democratie. Wat dachten ze dan? Dat de islam en democratie samengaan? Zijn deze lieden die belastinggeld geven aan een islamitisch regime dan achterlijk? Blijkbaar. De islam en democratie zullen nimmer verenigbaar zijn! Binnen een democratie zou iedereen gelijk moeten zijn. Als dat in onze eigen democratie al niet of nauwelijks het geval is, hoe zou het dan gaan binnen een islamitische ‘democratie’. ‘Onmogelijk’ hoor ik enkelen zeggen. Weer anderen beweren dat het ‘wel mogelijk is en dat juist Egypte het voorbeeld van islamitische democratie zou zijn’. Niets is minder waar. Zolang meisjes en vrouwen van mindere waarde zijn dan een geit of kameel, bestaat er geen gelijkheid!

Keer op keer laat Morsi zien dat de Moslimbroederschap de broek aan heeft en aanstuurt op een volledig kalifaat, te beginnen in Egypte en zich dan als een smerige vlek uitbreidend naar de omliggende landen. Iedere cent aan belastinggeld die door de ongelovigen vanuit Europa en de Verenigde Staten wordt geschonken, wordt gezien als Jizya (islamitische belasting voor ongelovigen) en dus ook als zodanig misbruikt voor hun eigen agenda. Helaas is het zo dat al deze ‘schenkingen’ (leningen zoals de EU beweert) zeker niet worden gebruikt om de democratie te bevorderen. Zeker niet. Het bovenstaande relaas toont aan dat dergelijke gelden enkel en alleen worden misbruikt voor hun eigen gewin en alles wat daarbij hoort.

Screenshot_15

Zoals u ziet is het wat betreft de ‘Arabische Lente’ goed misgegaan in Egypte. In de strijd om de afzetting van Mubarak en de vervanging van hem door Morsi hebben de protesterende vrouwen opnieuw uiteindelijk aan het kortste eind getrokken. Ondanks dat het onder Mubarak niet altijd ‘pais en vree’ was, was het er voor de vrouwen iets beter vertoeven dan tegenwoordig. Er was onderwijs voor jonge meisjes en vrouwen. Dit alles is inmiddels teniet gedaan en de meisjes en vrouwen zijn helaas 1400 jaar teruggegooid in de tijd.

En nog wil het Westen het niet zien. Egypte, ooit het land van piramides en andere historische bouwwerken uit de oudheid, wordt van binnenuit vernietigd. Niet alleen door het bewind maar evengoed door de eigen mannelijke bevolking. En wie delven opnieuw het onderspit? Niet alleen de Koptische christenen maar ook de meisjes en vrouwen die de islam al belijden. Jonge meisjes raken met deze nieuwe verordeningen hun belangrijkste tijd van ontwikkeling kwijt: hun jeugd. En dat terwijl in deze periode van hun leven het meest wordt geleerd en bijgebracht. Dit alles gaat nu verloren en dienen zij met ingang van deze wetten puur en alleen als lustobject en zijn zij slechts goed voor het voortbrengen van nageslacht. Daarnaast mogen zij als slaaf worden gebruikt voor allerhande toepassingen binnenshuis…

En dan wat Nederland zelf qua steun aan gelden in de richting van Egypte stuurt. Ook weer om de democratie in Egypte te bevorderen, het ondersteunen van de Egyptische duurzame economische groei, het bevorderen van de gelijke rechten voor iedereen, vrijheid van de media (inclusief internet) en vrijheid van geloof. De steun komt onder andere uit het Matra-Zuid programma, dat is opgericht om een duurzame transitie in de Arabische regio te ondersteunen, en uit het Mensenrechtenfonds. Ook het bevorderen van de economische betrekkingen tussen Nederland en Egypte lijkt behoorlijk hoog op de agenda van de Nederlandse politici te staan evenals de uitwisseling van cultuur-gebonden zaken. Om dit te kunnen bekostigen wordt er door de Nederlandse overheid vele miljoenen Euro’s aan subsidie beschikbaar gesteld. En dat terwijl hier in Nederland de voedselbanken als paddenstoelen uit de grond schieten!

Een werkelijk schandelijke ontwikkeling en dan te bedenken dat vele politici, waaronder ook de Nederlandse, deze ideologie en haar wangedrag een warm hart toe dragen. Als zelfs de EU dit prima vindt en op deze manier eigenlijk de vrouwelijke slavenhandel bevordert (door sloten belastinggeld te schenken ten behoeve van de democratie (Ha!)) dan geeft dat slechts te denken over wat men eigenlijk met onze eigen meisjes en vrouwen van plan is. Wanneer de islam daadwerkelijk de dominante religie (lees: ideologie) binnen Europa zou worden, dan gelden dergelijke verachtelijke wetten ook voor onze vrouwen en dochters. Aangezien wij als ongelovigen volgens hun leer lager zijn dan zij (lees: varkens en apen) staat ons op dat punt nog heel wat te wachten.

Wanneer men kijkt naar bijvoorbeeld Groot-Brittannië en diens Sharia-controlled wijken, soms hele voorsteden, dan geeft dat te denken. Hoe is het überhaupt mogelijk dat de overheden waarvoor de burgers aldaar dik belasting betalen dit laten gebeuren. Duidelijk is dat niet alleen in Groot-Brittannië, maar in elk land waar de islam de kop op steekt dergelijke regio’s zijn waar de officiële overheden geen ruk te melden hebben. In Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, noem een land binnen Europa en het is er, ziet u hetzelfde probleem. Dergelijke regio’s hebben verschillende namen maar het komt overal op hetzelfde neer. De officiële overheden, zowel lokaal als nationaal, hebben niets meer in de melk te brokkelen en staan gewoonweg toe dat het allemaal maar mogelijk is.

Screenshot_17

En wat te denken van hele groepen moslims die zich als loverboys (lees: pooiers) vergrijpen aan jonge meisjes en hen aan alle kanten verkrachten, tot de islam bekeren en daarna uitstallen als hoeren voor hun vrienden en ideologie-genoten? Dacht u dat dit alleen in Groot-Brittanië gebeurt? Nee, ook in Nederland en zelfs in Duitsland zijn er schrijnende gevallen bekend van deze verachtelijke handelwijze. Ook hier in Nederland zijn er moslims die deze praktijken goedkeuren en vergeet het volgende vooral niet: Wie zwijgt stemt toe!

Nu hoor ik u denken, dat is toch niet het geval in Nederland? Zeker wel. Herinnert u zich de rellen in de Amsterdamse wijk Slootervaart nog? Zelfs de gewapende politie kon niets uitrichten tegen de aanstichters van de rellen. Er is voor duizenden en wellicht honderdduizenden euro’s aan schade toegebracht aan publieke en private bezittingen. En  de gedupeerden? Die hadden het nakijken en zijn voorzover bekend nooit schadeloos gesteld. Dergelijke schade valt onder vandalisme en zonder dader dus geen vergoeding. En daders waren er genoeg. En wat te denken van de ons bekende wijken in de stad Utrecht? Wijken waar homostellen hun leven niet meer veilig zijn en de lokale overheden alsmaar blijven wegkijken? Het zijn dezelfde wijken waar de politie zich niet eens meer durft te laten zien en al helemaal niet alleen. Er is genoeg over te doen geweest en naar het blijkt, blijven deze wantoestanden maar doorgaan zonder daadwerkelijk hard en gericht ingrijpen dan wel aanpakken. Overal binnen Nederland waar de islam zich openbaart ziet u dezelfde ellende opkomen. Er gebeurt niets, helemaal niets!

En als we nog iets verder kijken dan onze neus lang is en keer op keer in de media moeten vernemen dat pedofielen eraf komen met belachelijk lage straffen of in het geheel niet strafrechtelijk worden vervolgd dan geeft men duidelijk aan dat dergelijke verwerpelijke ideeën eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Zolang pedofielen en helemaal pedoseksuelen meer rechten hebben dan hun slachtoffertjes dan geeft dat eigenlijk aan dat dergelijke ideeën over het verlagen van de huwbare leeftijd voor meisjes in de nabije toekomst wel eens een realiteit kunnen worden. Helemaal als de islam de dominante ideologie binnen Nederland of Europa wordt. Onze beruchte D´66 rechters met PvdA/GL/CDA/VVD hersenkronkels gedragen zich nu al opvallend pro-islam, net zoals een groot deel van de politici, dat meent te weten wat goed voor ons is.

Egypte en haar rijke historie kan tot zover als verloren worden beschouwd, mede veroorzaakt door de (financiële) bemoeienis van het Westen. En hoe staat het men ons?

Screenshot_16

Bronnen:

http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/31/egypt-cairo-women-rights-revolution

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2012/09/29/Egyptian-cleric-calls-for-early-marriage/UPI-24551348946715/

http://www.nytimes.com/2013/03/15/world/middleeast/muslim-brotherhoods-words-on-women-stir-liberal-fears.html

http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2013/1/Europese-Unie-maakt-miljardengift-over-naar-Egypte-1145929W/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/betrekkingen-met-nederland/egypte

Samengesteld en vertaald uit het Engels door:

Pieter Veenstra

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", discriminatie, Egypte, Islam, Islamitisch fundamentalisme, islamofascisme, Mensenrechten, Moslimbroederschap, Moslims. Bookmark de permalink .

26 reacties op Egypte: Moslimbroederschap wil huwbare leeftijd van meisjes verlagen van 18 naar 13 jaar

 1. nn zegt:

  “”Als zelfs de EU dit prima vindt en op deze manier eigenlijk de vrouwelijke slavenhandel bevordert (door sloten belastinggeld te schenken ten behoeve van de democratie (Ha!)) dan geeft dat slechts te denken over wat men eigenlijk met onze eigen meisjes en vrouwen van plan is”

  Ja, onze leiders wetenheel goed waarmee ze bezig zijn! Alle posten zijn door de juiste mensen bezet, het wachten is op het juiste moment om de islamisering definitief te maken. En het zal daardoor vrij plotseling kunnen gebeuren. Maar het grote verraad zit ook bij alle gewone mensen die denken ‘het zal mijn tijd wel duren’

  Like

 2. Henk.V zegt:

  Uitstekend verwoord, Pieter! Je schetst een glashelder beeld.
  Dit is nu precies wat er uit de geestesgesteldheid van het moslimfundamentalisme voort vloeit!
  Deze ”verbeteringen in de samenleving” worden gepropageerd door mensen die zich verdiept hebben in de drijfveren van de islam, in de grondgedachten waarop deze ideologie berust. Mensen die de islam goed verstaan stellen zoiets voor! NU, in 2013!
  Iedereen weet, dat overal, waar in de westerse samenlevingen, fundamentalisten de kans krijgen om hun ”religieuze” opvattingen in daden om te zetten, vrouwen lijfelijk de dupe worden! Altijd zij!
  En inderdaad, het politiek correcte westen kiest er voor ook dat fenomeen te verdoezelen, door er in algemene termen erover te spreken, alsof er geen verband bestaat tussen de opvattingen die mannen in de praktijk brengen en de ”religie” die hun gedachten voedt!
  Waar zijn in het westen de zogenaamde feministen die zich hierover veroordelend uitspreken? De huichelachtige linkse mooipraters die IEDERE vrouw achter het aanrecht vandaan wilden sleuren, de maatschappij in? Zij,die zogenaamd voor het zelfbeschikkingsrecht en de onschendbare integriteit van ALLE vrouwen opkwamen? Ze zwijgen als het graf!
  Daarom walg ik van linkse goed praters, van lieden die de islam in de kont kruipen, die deze voor middeleeuwers naar de ogen kijken, als lafhartige slaven,mensen zonder karakter, eigenwaarde en moed..
  O, zeker, het hele links denkende Westen kan ook medeverantwoordelijk gehouden worden door de onverdeelde steun die wordt gegeven aan de ”democratisch gekozen” moslim broederschap!
  En dan te bedenken dat deze onvoorstelbaar schijnheilige ”religie” met een beschuldigende vinger wijst naar het decadente westen dat veranderd moet worden..
  En weet je wat mij nog meer met afkeur vervult? Dat er hier mensen in het westen mensen zijn die in deze islamitische aanklacht cultuur volledig meegaan..

  Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Femke Halsema kon destijds alleen maar kwaad worden op Wilders (Mijnheer Wilders, als die vrouwen al gedwongen worden een hoofddoek óm te doen, dan dwingt U ze nu weer om hem àf te doen!) . Job Cohen ging maar weer een kopje thee halen in de moskee (We moeten er toch samen uit komen) Pechtold was nooit anders dan lyrisch over de multiculturele samenleving en Rutte ontwikkelt zich thans tot opper-dhimmi (en Bilderberg-slaaf maar dat dan in Godsnaam maar even terzijde.)
  En dat stelletje wezenlozen laat het vreselijke noodlot, zoals dat hier in dit artikel beschreven wordt, zonder enig teken van onrust over ons allemaal heenkomen. Dat is in hun positie gewoon misdadige nalatigheid!
  Zoals ik het nu beschrijf, lijken ze wel massaal gedrogeerd! Of gehypnotiseerd?
  IETS moet er toch achter zitten.

  Like

  • Ze denken korte termijn, en denken aan eigen gewin, wanneer ZIj er achter komen wàt het ook voor HEN inhoudt, is het voor ONS te laat… TENZIJ er alsnog met man en macht ingegrepen wordt door ONS, HET VOLK… maar daar geloof ik niet meer in, té lamlendig, lui en hopend op ‘het zal niet gebeuren toch?’

   Like

 4. guusvelraeds zegt:

  Weet iedereen nog welke Nederlandse politici het waren die de islamisering van Nederland geen strobreed in de weg wilden leggen?

  Like

 5. maria zegt:

  En waar blijven nu de verontwaardigde reacties van moslima’s wereldwijd of maken die zich meer druk om hun “heilige” hoofddoekjesrecht? Moslima’s hebben altijd zo’n grote bek als het gaat over moslimrechten maar ik mis de solidariteit met hun gemartelde, verkrachte, verminkte en vermoorde zusters. Hoe kan je in godsnaam als vrouw zo’n religie verdedigen? En als “statement” gesluierd over straat gaan omdat dat je “identiteit” is. Volgens mij ben je dan gewoon een Jihad-hoer.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   .Maria 1.07 uur. De spijker op de kop, Maria! Jihad-hoer, dat is een prachtige aanduiding. En wat jij je hier afvraagt, dat vraag ik me zo vaak af, al jaren en jaren.Maar Westerse vrouwen, die zich om wat voor reden dan ook bekeren en zich dan roomser dan de paus opstellen en zich driedubbel ingepakt vertonen, dat vind ik nog veel erger. Het zal in 1990 geweest zijn, mijn jongste was nog een baby, dat wij in onze wijk één zo’n pracht-exemplaar hadden. Je weet wel, westers profiel, blauwe ogen, en uitgedost als…..een vrouw in het huis van de profeet, zullen we maar zeggen. Zo liep ze vaak in de Supermarkt. Op een dag, een interview in het buurtkrantje, jawel hoor, met hààr. Hoe mooi het allemaal was enz. Aangezien ik er tóen al net zo over dacht als nu heb ik de redactie van dat blaadje een brief gestuurd, hoe ik er over dacht en ja hoor, in het volgende nummer werd dat aangestipt in de column: “Vorige week hadden wij een gesprek met Maryam (aangenomen naam dus) die haar geluk in de Islam gevonden heeft. Hierop kwam een vreselijk anti-islamitische brief van een lezeres binnen. Beseft U wel, mevrouw G., dat uw houding een enorme haat uitstraalt? Dezelfde haat, die U anderen aanwrijft….blablabla.” Enfin, totaal multi-culti, die lui. Ik dacht toen al: Klets maar; de dag is niet ver, dat velen het me zullen nazeggen. En ziehier.
   En solidariteit met hun gemartelde, verkrachte enz. zusters? Laat me niet lachen! Ze handelen precies zo als vrouwen, heel eerlijk gezegd, vaak doen,: als krabben in een mand. Elkaar omlaag trekken, als er één probeert te ontsnappen. Maar dan hier onder een vergrootglas gelegd. Om het hardst de heilige boontjes spelen, omdat ze in hun kringen verder niets in te brengen hebben. Vrouwen kunnen nu eenmaal krengen zijn en Moslima’s helemaal. Dat doen de omstandigheden gewoon.

   Like

  • Henk.V zegt:

   In THEORIE wijzen genoeg moslima’s in het Westen de gewoontes af die in het artikel worden beschreven, maar er zijn zeker wel drie redenen te noemen, waarom zij hun zusters in het geloof niet massaal bijspringen.
   In Egypte kwam,na de val van Mubarak, een volksbeweging op gang die de groeiende invloed van de moslim broederschap in het land wilde terugdringen.Deze intentie tot verzet werd succesvol de kop ingedrukt door dreigend gepraat van fundamentalistische woordvoerders die de mensen voorhielden,dat verzet tegen de broederschap verzet tegen de wil van Allah inhield. Deze dreiging dreef de mensen weer terug in hun kooien.Angst voor verdoemenis!
   Deze angst zou alvast een reden kunnen zijn dat moslima’s niet voor hun zusters opkomen.
   In onze opvattingen is dat een absurde manier van denken, maar de gedachte dat men het paradijs kan mislopen lijkt een grote rol te spelen in het leven van ieder die vasthoudt aan zijn of haar islamitische opvattingen.
   Een ander punt dat van invloed zou kunnen zijn, is dat men niet graag een samenwerkingsverband aangaat met ”ongelovigen” (die volgens de islam mensen van een lagere orde zijn) Korte, activiteiten die de bevordering van de islam kunnen dienen (opkomen voor het dragen van een boerka, of hoofddoek, of lekker samen Israël er van langs geven) komen wel voor, maar samen optrekken tegen iets wat de Koran mogelijk goedkeurt, zoals kinderhuwelijken?Vergeet het.
   Een derde punt dat genoemd zou kunnen worden is dat,wanneer, elders in de wereld , er mensen in nood komen te verkeren,men in de wereld van de islam veel minder sterkt zoiets kent als een algemeen gevoel van betrokkenheid en neiging tot ogenblikkelijke hulpverlening zonder aanzien des persoons. Eventuele hulp beperkt zich doorgaans tot de eigen gemeenschap.
   Het westen kent bij dat soort problemen aanmerkelijk meer echte compassie die tot actie voert.

   Like

 6. Paul Austin Murphy zegt:

  Can you instal a “translate” widget for your blog? I would like to read it. Thanks.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Welcome here, Paul,This online dictionary might be useful.in my opinon :
   http://en.bab.la/dictionary/
   It is certainly one of the better ”translation generators”.
   When my wife and I translate articles from English into Dutch, we often use this one for starters, in order to get a very rough idea as to the general idea of the text.
   Have you noticed that the original text has always been mentioned at the bottom of the articles and quite a few of them were written in English?
   Enjoy your stay here.

   Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @GuusVelraeds 00.51. Ja, Guus maar al te goed. Slechts 2 partijen waren tegen de VERRADERS-MOTIE Halsema, de PVV en de SGP. NOOIT ZAL IK DAT VERGETEN!

  Like

 8. G.Deckzeijl zegt:

  Het plan van Egyptische IDIOTEN van de moslimbroederschap om de “huwbare” leeftijd voor meisjes van 18 naar 13 jaar te verlagen en zich niet te bemoeien met vrouwen-en meisjesbesnijdenis* (als ’t een familie-aangelegenheid is), is voor mij het zoveelste bewijs dat die hele islamitische bende een genetisch defect heeft.
  *> ik breng ’t nog maar even in herinnering, omdat ’t alleen op die site te zien is en NIET op YT.
  Klik deze link aan en scroll naar beneden naar Ann Barnhardt.
  http://tinyurl.com/c5tsxrl

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Idd. goed samengevat en verwoordt Pieter.
  En “OPZIJ” Theresa met het woord gelijkheid bijna op hun voorhoofd gebrandt.
  Met de meeste “OPZIJ” hajebajen heb na 3 woorden al in de gaten wat er voor je staat, want ze weten zo goed hoe het hoort, maar hierover GEEN woord.
  Misschien kunnen Bertus Hendrix, Maurits Berger met consorten ons eens proberen uit te leggen dat dat allemaal terecht is.
  Dat het logisch is hadden we, met onze achterdochtige aard, al verwacht maar dat het ook nog gebeurt met onze steun is voor mij teveel van het goede.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Louis-Poortugaal 9.11 uur. OPZIJ, uiteraard! Helemaal mee eens. Bij Ciska Dresselhuys had ik indertijd al mijn bedenkingen, omdat zij er ‘eéntje was van het ‘moeten’ (Vrouwen ‘moeten’dit, vrouwen ‘moeten’ dat etc.) Maar nu, bij Margriet van der Linden, heb ik weer andere bedenkingen omdat zij de Islam en de hoofddoeken weer te vlot omarmt -ze hebben zelfs een columniste met een hoofddoek gehad, Nora Kasroui- wat Dresselhuys dan weer niet verweten kon worden. Ach, het is met mijn sekse-genoten altijd wel wat en ruzie ligt helaas snel op de loer. Ik heb vaak liever met mannen te maken. Maar u heeft gelijk, hoor:OPZIJ. (Zou daar niet graag op de redactie werken, onder ons gezegd.)

   Like

 10. BertG. zegt:

  Elk bericht dat over wat dan ook over moslims gaat, kan je onderhand zetten onder nieuws als,
  Als het morgen gaat regenen houd u er dan rekening mee dat u nat kan worden.
  We weten het allemaal maar nat wordt je toch.

  Like

 11. E.J. Bron zegt:

  @Paul Austin Murphy
  I´m sorry. I use the standard version from WordPress. A “translate” widget is not available. So you have to copy-paste the article and use Google Translate

  Webmaster

  Like

 12. Benesha zegt:

  Kun je je voorstellen dat de islamisten door hun recht op gezinshereniging hun 9 jarige bruiden beginnen in te voeren in België en Nederland en ze deze kinderen dan dagelijks beginnen verkrachten? Wat gaan de overheden dan doen tegen deze pedofielen? Pedofilie verboden behalve voor moslims omdat het in hun cultuur past?

  Like

 13. luckybee zegt:

  Voor de islam is dit een geweldige vooruitgang. Aisha was 9 jaar toen ze door Mohammed geconsumeerd wordt.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Update van 08:49… Is iedereen nog niet wakkergeschud? Dan wellicht NU. Weten jullie meteen wie in de beleving van dat moslimTUIG hun clitoris mogen houden.
  http://www.barenakedislam.com/2013/04/03/check-out-the-status-of-anti-sharia-bills-introduced-nationwide/

  Like

 15. koddebeier zegt:

  Er zijn twee dingen die minacht: 1. foute politici, 2. Islam.

  Like

 16. oogenhand zegt:

  “tot de islam bekeren en daarna uitstallen als hoeren”
  Dan zou je moslima’s uitstallen. Dat is vreemd. Maaarrrr…. alle problemen verdwijnen als de jonge moslim gecastreerd wordt. Wraak? Dat mag niet van Jezus, en al helemaal niet van de Jehovah’s Getuigen. Moslims bewonderen Jehovah’s Getuigen omdat zij de drieëenheid ontkennen. Desondanks toch wraak? Dan uiteraard kafshash ashtast. Gruwelijke verminking, oftewel handen eraf en ogen eruit. De islam verbiedt immers euthanasie.

  Toch heeft de moslimbroederschap een punt. Meiden van dertien, en zeker veertien, zijn zeker klaar voor seksuele betrekkingen. Maar wel zou het huwelijk moeten worden afgeschaft.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s