Foute Belg die misschien wel gewoon getikt is: Yasmine Kherbache

Screenshot_18

(Door: Martien Pennings)

________________________________________________________________

Een waanzin – hier opnieuw geïllustreerd aan het geval Kherbache – beheerst de hele cultuur van West-Europa en de halve van de VS. Kan iemand mij geruststellen en zeggen dat het zal ophouden? Dat deze nachtmerrie van voorbijgaande aard is en dat de nep-elite die op dit moment overal in het Westen aan de macht is, die media, academia atque politia in een ijzeren greep heeft aan het einde van zijn krachten is? Dat die verstikkende paardendeken die geweven is uit ondoordringbare subsidienetwerken en waarmee elk volwassen denken wordt gesmoord, weggetrokken zal worden? Wanneer gaan de ramen van dit gekkenhuis open?
________________________________________________________________

Bovenstaande foto is van Yasmine Kherbache. Zij is een domme foute Belgische. En waarschijnlijk niet helemaal goed snik, zoals onze hele quasi-elite. Ze is lid van de SP. A.

Mag ik meteen even een kleine Exkurs plegen? Allemachtig, wat erger ik me aan die punt in die naam! Hoe stompzinnig kan je zijn? Die naam betekent “Socialistische Partij Anders”. Kan iemand mij uitleggen waarvoor die punt nodig is? Hetzelfde geldt trouwens voor het streepje in N-VA. “Nieuwe Vlaamse Alliantie”. Sorry, dat ik meteen al afdwaal. En er zijn dringender zaken om kwaad over te worden.

Yasmine Kherbache is kabinetschef van de minderheidsregering van Di Rupo en tegelijk lid van de Antwerpse gemeenteraad. Mevrouw ontkent het heftig, maar mijn geheime contacten, die reiken tot in de hoogste kringen van de Vlaamse . . . . eh . . . . van degenen die in Vlaanderen nog bij hun verstand zijn, zeggen dat Kherbache wel degelijk de linkse mol is die de “rechtse” burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever, namens di Rupo in de gaten moet houden. En dat zij precies dáártoe bij de laatste verkiezingen op nummer twee van de SP-punt-A-lijst stond. Zij heeft puntje diversiteit voor haar rekening genomen in de nieuwe beginselverklaring van diezelfde SP-punt-A. En ze heeft daarover een column geschreven in het Vlaamse dagblad “de Standaard”.

Ze is voor de vrijheid van hoofddoek. Want dat is een levensbeschouwelijk symbool. Uiterlijke kenmerken afschaffen is het failliet van de diverse samenleving. En er is altijd nog recht op godsdienstvrijheid. En als de hoofddoek verboden wordt, moet Youssef dan ook zijn baard afscheren? Aldus Kherbache.

Ja, wat mij betreft moet Youssef inderdaad zijn islamitische haatbaard wél afscheren, maar mag Etienne zijn christelijke kunstenaarsbaard laten staan. Er is in het geval van de islam namelijk een klein bezwaar tegen al die vrijheid van hoofddoek en godsdienst en baard. Te weten: de islam heeft alle voorname kenmerken met het nazisme gemeen en dat zal niet veranderen want de islam is inherent onhervormbaar. De islam een inherent onhervormbaar nazisme?

Wat zegt u nóú toch allemaal weer, weledelzeergeleerde heer Pennings?

Ik zeg wat ik al sinds 2010 honderd keer heb gezegd. Maar het dringt niet door. De islam is een nazisme avant, pendant et après la lettre. Ik heb dat uitgelegd in een lang essay, in een kort opstel en in een nóg korter opstel. En de allerkortste essentie zal ik hier nu nóg maar eens weergeven:

Het Mohammedanisme is puur nazistisch in 1) de Jodenhaat, in 2) de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in 3) het Führer-prinzip (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kleuterneuker geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in 4) het racisme tegen vrouwen, in 5) de principiële gewelddadigheid, in 6) de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van 7) xenofobie, 8) conspirisme (verslaving aan complotdenken) en 9) slachtofferig rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

Je zou zo’n Kherbache kunnen aanraden eens iets degelijks over de islam te gaan lezen, al zijn het dan niet mijn essays.  Met haar achtergrond zou je verwachten dat ze dat al gedaan zou hebben. Ze is van 1972 en dus toch ook alweer 41 jaar oud. Bovendien: “Zij is de dochter van een Belgische moeder en een Algerijnse vader en woonde tot haar zesde jaar in Algerije.” Dus het grootschalige halsafsnijden in naam van de islam in het geboorteland van haar vader zou eventueel haar nieuwsgierigheid gewekt kunnen hebben. Dan had ze kunnen leren dat gezegd halsafsnijden mede gebeurde omdat Algerijnse dames in doodgewone Algerijnse dorpjes geen hoofddoeken droegen. FIS en GIA en de jaartallen 1991 -1996: does that ring a bell? Inderdaad, goed geantwoord: Front Islamique du Salut  en Groupe Islamique Armé. Voorts ligt Algerije, waar het christendom inmiddels nagenoeg uitgeroeid is, aan de noord-grens van Mali. En wat was er ook alweer zo erg mis met het noorden van Mali dat de Franse socialist Hollande er Franse troepen heen stuurde? Had dat niet iets te maken met de islam? En er schijnt zelfs tegenwoordig een heus Algerijns-islamitisch probleem te zijn in België: er is recentelijk een licht getinte mijnheer uit Algerije doodgeschoten die in zijn huis te Anderlecht wapens voor een half leger klaar voor terrorisering had.

Waarom willen ze niet aan de waarheid over de islam,  linkse mensenvrienden als Yasmine Kherbache? Omdat het hedonistische narcisten zijn, die het graag fijn in het eigen hoofd hebben en ook willen poseren als Goed Mens. Bij die zelfmanifestatie als better-than-thou hoort geen realiteitsaanvaarding en het onderkennen van het kwaad van de islam. Zolang ze zichzelf niet confronteren met 1400 jaar wereldwijde islam, kunnen ze ook hun betuttelracistische houdinkje volhouden tegenover de bruine nepmensjes met hoofddoeken en baarden die nog niet zover zijn. Als je de hel die het Mohammedanisme werkelijk is, onder ogen ziet, is het zowel met dat genotzuchtige zelfmanifesteren als met het betuttelracisme afgelopen. Dan moeten ze de confrontatie aangaan  met zichzelf en met “de Ander”, en dan is het niet meer fijn in het eigen hoofd. Dat wil een links organisme niet! Stel je gaat een boek als “Allah en Eva” van Betsy Udink echt lezen en tot je laten doordringen, dan wordt er een hele roze wereld aan flarden gescheurd.

Zoals ik al zei: deze fijne religie bewijst zich al minstens 1000 jaar als onhervormbaar. Er béstaat geen gematigde islam en die kan ook niet óntstaan, omdat, ten eerste, de Koran niet gematigd is en, ten tweede, de Koran geldt als  het “eeuwige en ongeschapen” woord van Allah dat al bestond vóór de oerknal.  Aan de Koran mag niets gewijzigd worden, want dat zou sleutelen zijn aan het Woord van God Himself. De islam is daardoor inherent onhervormbaar.  Ook het voorbeeld van de Profeet, de Soenna, is één lange oproep tot geweld, verovering, moord en onderdrukking. Het Woord & de Daad van de Profeet, de Soenna, geldt in de praktijk als nauwelijks minder onaantastbaar. De navolging van deze Führer is de opdracht van iedere moslim.  Wie Mohammed bekritiseert riskeert zijn leven. Dus als er gematigde moslims bestaan, dan bestaan die ondanks en contra de leer van de islam. Wie over de onbestaanbaarheid van een gematigde moslim met een IQ van boven de 30 wil lezen, raadplege het essaytje terzake van mijn strijdmakker Roelf-Jan Wentholt en mij.

Kherbache:  “Een koranexegese zoals Etienne Vermeersch die opzette ( . . . ) is boeiend, maar mag niet de kern zijn van het debat over hoe wij als democratische rechtsstaat met levensbeschouwelijke symbolen omgaan. En er is altijd nog recht op godsdienstvrijheid.”

Ik zou zeggen: koranexegese móét de kern van het debat zijn, omdat de Koran elke godsdienstvrijheid voor “de Ander” uitsluit. (Dringt dat door? Hebben we dat?). Omdat de Koran van elk humaan principe van de democratische rechtsstaat het tegendeel propageert. Omdat het levensbeschouwelijk symbool van de hoofddoek derhalve antihumaan en antidemocratisch is. Omdat wanneer de islam het recht claimt op godsdienstvrijheid, het nazisme dezelfde claim mag leggen. Maar Kherbache verkeert schijnbaar in zalige onwetendheid omtrent de islam en wil blijkbaar ook niet wijzer gemaakt worden door “koranexegese”. Kherbache zou eens het boek “De Islam” onder redactie van de Vlaamse Van Rooys kunnen opslaan en daarin speciaal het opstel “De Koran getoetst aan de westerse beschaving en rechtsorde” op de pagina’s 259 tot 276. Het is geschreven door een Nederlandse jurist, ene M. S. H.  Frankenvrij. Een pseudoniem, natuurlijk, want wie tegen het cordon sanitaire ingaat – in Vlaanderen formeel, in Nederland informeel maar net zo effectief – kan het met de carrière verder wel vergeten. Ik hoop dat het niet te laat is en we ooit nog eens op de Linkse Terreur van de Pensée Unique kunnen terugkijken. Oh ja! Voor ik het vergeet: Frankenvrij komt tot de conclusie dat met de Nederlandse wet in de hand de Koran  verboden zou kunnen worden en zou moeten worden.

Maar  schijnbaar heeft Kherbache geen notie van de werkelijkheid van de islam, theoretisch noch praktisch, dus kan ze – schijnbaar in zalige onwetendheid omtrent het onveranderbare gruwelijke karakter van de islam – in alle ernst opschrijven dat “je”

“( . . .) veel actiever en explicieter moet uitgaan van de waarden die iedereen in onze samenleving moet delen. De scheiding tussen Kerk en Staat bijvoorbeeld, of de gelijkheid van mensen ongeacht geslacht, geloof, herkomst of seksuele geaardheid. Om het onderling vertrouwen te vergroten en vooroordelen te bestrijden, moet elke levensbeschouwing, elke gemeenschap veel uitdrukkelijker opkomen voor deze fundamentele principes. En ja, dan hoor ik moslims weleens zeggen: waarom moeten wij altijd die basisprincipes expliciet onderschrijven en een ‘gewone Vlaming’ niet?”

Hoe krankzinnig wil je het hebben? Dat zijn dus allemaal waarden – allemaal! – die expliciet in Koran en Soenna vérboden worden en waarvan het tegendeel géboden is. En daarom heeft de “gewone Vlaming” niks uit te leggen en de moslim alles. Punt.

Kherbache:  “Een moslima met hoofddoek die het opneemt voor de holebi’s bijvoorbeeld, dát is een belangrijk statement naar zowel holebi’s als moslims.”

Ja, dat zou leuk zijn en ook erg misleidend. Want in het huidige tijdsgewricht waarin de Moslimbroederschap op de lijn van de taqiyya zit – het bewust misleiden van de ongelovigen tot de tijden voor dramdreigen en openlijk geweld voor de moslims gunstiger zijn – zou dat door de ulema (de “wetenden”, de priesterkaste) waarschijnlijk wel getolereerd worden. Maar overal waar de islam aan de macht is, gaan homoseksuelen ondergronds en riskeren de doodstraf.

Kherbache over loketbedienden en andere mensen in overheidsdienst:

“Moeten ze voor alle zekerheid een pin dragen dat ze onpartijdige moslims zijn? Moeten ze hun baard afscheren? Maar hoe zit dat dan met de baard van iemand die pakweg Etienne heet? Denken dat je door uiterlijke kenmerken van verschil te bannen de neutraliteit van de overheid een dienst bewijst, is een heilloze piste. Als je die redenering doortrekt, moet je elke loketbediende achter een scherm zetten.”

Ja, als je de redenering doortrekt. Maar je móét de redenering niet doortrekken. Dat is wat mijn vriend Roelf-Jan het juridische stapel-proces-redeneren noemt. Als dat, dan ook dat en ook dat, waaruit volgt dat zo-en-zo insgelijks en gelijke monniken moeten gelijke kappen dragen. Jede Konsequenz führt zum Teufel. Als je maar lang genoeg zo doorredeneert, kom je vanzelf in absurditeiten terecht. Want het Geweldig Grote Gigapunt is namelijk – nogmaals – dat de monniken niet gelijk zijn. De islam is niet de gelijke van het christendom, maar een totalitaire ideologie die een miljard-miljoen maal slechter is dan het christendom.

Ik bezigde hierboven de zinsnede: “als je de hel die het Mohammedanisme werkelijk is, onder ogen ziet . . . . . . . “ En dan kan je tienduizend essays noemen. Of tien boeken. Of honderd boeken. Of duizend. Bijvoorbeeld: “Weg uit de islam: getuigenissen van afvalligen” van de insider Ibn Warraq. Die persoonlijke verhalen getuigen van de hel die de islam is wanneer eenmaal aan de macht. Achterin staat op de pagina’s 467 tot 516 een bijlage die je een “snelcursus bronnen van de islam” zou kunnen noemen. Zeer geschikt voor types als Kherbache.  De “feministe” kan ook een essaytje van mij proberen: “De islamitische massamoord op vrouwen”.

Maar de allerbeste gids voor wat islam-aan-de-macht in de praktijk betekent, is toch één enkel boek. En dat boek gaat over het moderne Pakistan. Die naam “Pakistan” betekent “het land van de puren”. Welke “puren”? De pure moslims natuurlijk. De moslims die in het wit gekleed gaan. Via een beschrijving van het onbeschrijflijke lijden van de vrouwen in dat onbeschrijflijk smerige land – geestelijk en materieel – laat Betsy Udink zien wat islam is in zijn pure vorm. Udink slaagt er inderdaad in het onbeschrijflijke te beschrijven. Wat was de leeservaring van ondergetekende van dat boek? Je krijgt je geest er niet omheen. Je geest wil er niet aan. Je kan het alleen bij stukjes en beetjes lezen, tot je door laten dringen. Zó pervers, zó smerig, zó onrechtvaardig, zó wreed, zó buiten alle proporties stompzinnig, zó lelijk kan geen menselijk wezen worden als de moslim-mannen die Udink in dat boek beschrijft. Maar ze bestaan wel degelijk. En bij miljoenen. Misschien zou op middelbare scholen opnieuw een deel van de literatuurlijst verplicht moeten worden. Wij zouden er dan één boek op zetten: Betsy Udink, “Allah en Eva”, Uitgeverij Augustus (Amsterdam-Antwerpen), 2006 (vierde druk) ISBN 90 457 0007 7

Maar ze zijn te narcistisch-hedonistisch om het te lezen, te zien of het te laten doordringen. Te genotzuchtig-zelfmanifesteerderig om waar te nemen hoe de overdaad aan bewijs zelfs door alle gaatjes sijpelt van het islammooipraatfilter van de mainstream media.

Een waanzin – hier opnieuw geïllustreerd aan het geval Kherbache – beheerst de hele cultuur van West-Europa en de halve van de VS. Kan iemand mij geruststellen en zeggen dat het zal ophouden? Dat deze nachtmerrie van voorbijgaande aard is en dat de nep-elite die op dit moment overal in het Westen aan de macht is, die media, academia atque politia  in een ijzeren greep heeft aan het einde van zijn krachten is? Dat die verstikkende paardendeken die geweven is uit ondoordringbare subsidienetwerken en waarmee elk volwassen denken wordt gesmoord, weggetrokken zal worden? Wanneer gaan de ramen van dit gekkenhuis open?

_______________________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, Appeasement, Dhimmitude, Islam, Islamisering, islamofascisme, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, political correctness. Bookmark de permalink .

39 reacties op Foute Belg die misschien wel gewoon getikt is: Yasmine Kherbache

 1. Hans Jacobs zegt:

  Op Geenstijl.nl schreef een reaguurder eens, “Moet er niet aan denken, fellatio door zo’n vrouw zonder lippen, doodeng”
  Maar goed, hoe je bent komt op de gezicht te staan. Een volledig uitgedroogde vrouw, idd zonder lippen, links-warrig haar, en met een verwilderde blik. Dat zegt in zichzelf al helemaal genoeg.
  Ik heb ooit eens een grote stick gerookt in een ver verleden met een paar goede vrienden.
  Op de TV waren wat beschouwingen der 2e Kamer en het geluid stond uit.
  Toen we zo dat zooitje zagen zitten hebben we ons echt kapot gelachen.
  Zelfs nu, zonder wiet, is het lachwekkend armoedig wat je daar aan genetische troep bij elkaar ziet.
  Mensen die in de vrije natuur geen dag zouden overleven en helemaal onderaan de ladder zouden staan kunnen toch via de dictatuur der democratie over ons heersen. Best knap eigenlijk.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Sean Connery: “You end up wit the face you deserve.”

   Like

   • Rudi zegt:

    @Martien en lezers
    Die punt in Sp.a staat er om verwarring te vermijden met het welbekende merk van water in flessen, u weet wel, met een rode dop of een blauwe, maar intussen is het toch maar een leuke marketingtruc.
    Overigens is de aanzienlijke groep verkozenen en mandatarissen van islamitische kunne binnen deze partij er alles aan het doen om er de Shari’ah Partij of Anders van te maken (zie Talahaoui, Kherbache, Idrissi et al.)
    Waarom het streepje in N-VA? Misschien om geen herinneringen op te roepen aan het VNV, een Vlaams-nationalistische beweging opgericht in de jaren ’30 en die na de Tweede Wereldoorlog naar collaboratie riekte.

    Like

 2. Benesha zegt:

  Heel goed artikel en goed geschreven. Proficiat.

  Like

 3. luckybee zegt:

  Wij moeten net naar Belgen met de fingers gaan wijzen ook onze land zit vol met zulke ziekelijke idioten; en meestal zijn ze links.

  Like

 4. Wachteres zegt:

  Dankzij de invloed van de islam, is onze rechtspraak ook KNETTERGEK geworden.

  Maar dat wist jij al wel, Martien. Een goed artikel, trouwens.

  http://tinyurl.com/c2u7ntg

  Nederland mag terreurverdachte Sabir K. niet uitleveren aan de Verenigde Staten, zolang de Amerikanen niet garanderen dat K. direct na aankomst de juiste psychische behandeling krijgt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag beslist.

  Like

 5. Jean zegt:

  Martien,
  Nog even geduld, ze zijn momenteel bezig met zichzelf op te ruimen en in dat werk mogen we ze vooral niet storen, die griezel uit Antwerpen is daar een goed voorbeeld van, van véél walletjes vreten en de bevolking irriteren met leugens & parasitisme.
  Doe zoals ik en behandel al die linkse brol als vuiligheid en wees ervan overtuigd: “Rood wordt ieders Dood” als het niet snel OVERAL uitgeschakeld wordt.
  Als ze zich tegen een muur op lopen dan zullen we met veel genot daar naar kijken.
  Dat EU gedrocht zit vol met linkse ratten, de gevolgen voor Europa én de Europeanen zien én voelen we dagelijks. Dat kot moet asap opgedoekt worden willen we nog enige toekomst nalaten aan ONZE kinderen én kleinkinderen.
  Er zijn 2 (twee) categorieën ‘totaal buiten gesloten’ in mijn leven en dat zijn linkse ratten en islamfanaten, beide levensgevaarlijke & levensbedreigende parasieten.
  Mijn leven lang zeg ik het al: “religie, monarchie én linkse politici zijn gigantische obstakels voor Democratie”.

  Like

 6. koddebeier zegt:

  Yasmine Kherbache is dat een Belgische naam dan ??????

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  Martien duizend maal dank!
  Dat klinkt pathetisch, ik weet het, maar ik zal proberen, het uit te leggen:
  Uw artikel op zichzelf was al uitstekend, wat we intussen ook van U gewend zijn, maar met welke passage er in was ik nu zo ontzettend blij? Nou, met deze dus:
  “Waarom willen ze niet aan de waarheid over de Islam, linkse mensenvrienden als Yasmine Kherbache? Omdat het hedonistische narcisten zijn die het graag fijn in het eigen hoofd hebben en ook willen poseren als Goed Mens.”
  Al tijden probeer ik voor mezelf te formuleren wat er nou op het gedachtengoed van ‘links’aan te merken valt, Martin Bosma doet een poging in “De schijn-elite….Je weet het allemaal, maar je probeert het exact onder woorden te brengen en voilà: Daar komt U en U legt het even precies en haarscherp op tafel. Dàt is het, wat er op aan te merken valt.
  Ik hoop niet dat dit overtrokken overkomt, want ik meen het woord voor woord.
  Bedankt!

  Like

 8. koddebeier zegt:

  Sorry ik zeurde alweer voor dat ik het stuk goeg gelezen had. Natuurlijk het is een half om halfje, het bloed kruipt toch vaders kant heen, dus kan ze niet objectief zijn.

  Like

  • Rudi zegt:

   @koddebeier
   Tja, het valt mij ook op dat al die half-om-halfjes, zoals u zegt, steeds loyaal zijn aan de Ummah, de islam en niet aan de cultuur van de moeder, de cultuur dankzij wie ze in het parlement, gemeenteraad, ministerie of dergelijks zitten.
   Ze vergeten vaak dat de westerse welvaart, vrede en mogelijkheden in het land van herkomst een stuk minder evident zijn.
   Ooit las ik een column in De Standaard met de titel : ‘Te naimah of te laten’, geschreven door een verrijkster die zich geen enkele reden kon bedenken waarom ze dankbaar zou moeten zijn om in België te wonen.
   Ondank is ’s werelds loon.

   Like

 9. Marc Bouwman zegt:

  Goed stuk, Martien. Natuurlijk heb je gelijk. Ook juist te stellen dat de islam met toepassing van de Nederlandse wet verboden zou moeten worden. Dat is ook zo. Voor mij altijd reden geweest Art. 1 GW intact te laten en toe te passen op de islam.

  Graag een kritiekpuntje, als je me toestaat.

  De islam staat bekend om zijn totalitarisme. Het kent en erkent geen andere identiteit dan die van moslim. Een van die identiteiten waarvan het het bestaan niet erkent is die van nationaliteit. Vergeet niet dat nationalisme van oorsprong een West-Europees product is, mede door het kolonialisme naar oa Noord-Afrika gebracht. Daar is het concept van de natie-staat (die daar de facto niet aanwezig is) gekaapt door een of andere islamitische stam die andere islamitische stammen onderwerpt, liefst gepekeld met een flinke dot Arabische suprematiegevoelens. Los daarvan: niet alleen biedt de natie-staat in principe geen ruimte voor supra-nationale mechanismen als die van de islam, de islamitische wereld is het concept van de natie-staat en het idee van wat een volk is, volkomen vreemd.

  Die Kherbache waarover je spreekt heelft wellicht een Belgische moeder, maar haar vader is Algerijn. Een Algerijn is in de regel moslim. Waar moslims huwen met niet-moslims overweegt de islam in de opvoeding van kinderen. Kherbache is dus moslim, ondanks het gegeven dat een van haar ouders Belgische is. De Belgische wet geeft elk in Begië geboren kind de Belgische nationaliteit mee. Is Kherbache daarmee Belgische? Nee, aangezien ze moslim is, is ze geen Belgische, ongeacht wat de Belgische wet daarover zegt.

  Graag maak ik daarom verschil tussen Westerse cultuur en Westerse staat: de een draagt het wezen van een volk uit, het ander deelt rechten en plichten uit in naam van de staat die de naam van dat volk draagt. Dat is niet hetzelfde!

  Noem Kherbache geen Belgische, noem haar zelfs geen Algerijnse: ze is moslim. Mutatis mutandis zou ze rechten noch plichten ten aanzien van de Belgische staat kunnen laten gelden, laat staan van het Belgische volk (wat overigens bestaat uit Vlamingen, Walen en Duitsers)

  Like

 10. Ekster zegt:

  Een politiek-correcte, gevaarlijke gekkin zoals er helaas veel te veel zijn.
  Gisteren zagen we iets vergelijkbaars in ons eigen parlement. Groenlinkers werd gevraagd naar hun mening over het Marokkanenprobleem. Dat bestond in hun ogen helemaal niet. Nee, ze begonnen meteen over armoede te kletsen, alsof het daar iets mee te maken heeft. Wat een arrogantie, wat een gebrek aan gezond verstand, wat een onaanvaardbaar struisvogelgedrag. Walgelijke houding, alsof we allemaal gek zijn en alsof iedereen die arm is zich als een crimineel Marokkaans huftertje zou gedragen. Wat een belediging voor mensen die arm zijn en zich niét vergrijpen aan andermans eigendom. Gewoon problemen ontkennen, dan bestaan ze ook niet, heel simpel. Zie hier de grondhouding van Groenlinks als het om moslims gaat.

  Like

 11. JGerber zegt:

  Om wat extra in de verf te zetten wat MP aanreikt over Algerije , FIS en GIA
  kunt u de volledige doc bekijken op youtube, onlangs uitgezonden op FR5…… SUR LA PISTE DU TERRORISME ISLAMIQUE : http://youtu.be/EXmmdJkWWdM
  minuut 22 : Op 22 september 1997 sluiten gewapende GIA groepen, het dorpje Benthala af, alle inwoners worden omgebracht- aantal slachtoffers- meer dan 400, sommige bronnen geven zelfs 1.000 inwoners. Zij waren moslims, maar niet fanatiek genoeg.
  Kherbache leeft in een totale ontkenning.

  Like

 12. Jan zegt:

  Een waanzin beheerst de hele cultuur van West-Europa en de halve van de VS.

  Een greep uit de berichten van een dag waaruit de zwakzinnigheid van socialisten die zich progressieven noemen naar voren komt.
  Amerika:
  Pants Suit aka Shrillery: “De tijd draait terug voor vrouwen in Amerika”
  U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD): “Wij adviseren moslims om te klagen dat zij gediscrimineerd worden”
  Don Imus (Fox): Jezus was een flikker”
  Daily Kos: Republikeinen moeten met anaal met spijkers worden verkracht
  MSNBC’s Melissa Harris-Perry: “Kinderen zijn niet van ouders maar van de staat”. Van haar is ook: “What It Costs To “Have This Thing Turn Into A Human”
  Abortuskliniek: “Wie weet, misschien doden wij het kind misschien eens niet na een mislukte abortus”
  Bill Ayers (terrorist): “Wij hebben nooit iemand vermoord of verwond. Ook ander landen moeten hier in de VS mogen stemmen.”
  Michelle Obama aka Mooch: “Ik ben een alleenstaande moeder met een zeer drukke baan”
  Jongetje an 10 jaar praat over waterpistool: pa moet vuurwapenlicentie inleveren
  Obama: “Wat kan ik de VS schenken om het land nog sterker te maken voor de toekomst”
  Obama: “De NRA zaait angst”
  Obama: De schutter van Newtown had een automatisch wapen (leugen, was semi-automatisch)
  Obama: Nancy Pelosi laat zich nooit ideologisch beïnvloeden als zij een beslissing neemt”
  Obama: Ik heb gigantisch veel brieven van wapenbezitters die een zeer strenge wapenwet willen.
  Invalide oorlogsveteraan van parachutecentrum geschopt na klacht van moslims wegens tatoeage ‘Infidel’.
  UNC professor Omar Safi nadat Noord-Carolina zei dat het Christendom officiële staatsreligie is:
  “Val dood, jullie krankzinnige arrogante gekken”
  Jane Fonda: “Ik ben er in geluisd door de Vietcong in Vietnam in 1972
  Phoenix: zwembaden stellen reddingszwemmers aan die niet kunnen zwemmen omdat anders wordt gediscrimineerd.
  Lucy Flores, Nevada, jurist, Dem. “Ik heb er geen spijt van dat ik mijn ongeboren kind heb laten vermoorden in een kliniek”
  $3,8 miljoen naar Armenie voor een betere pensioenregeling
  Farrakhan: “De regering probeert met genetisch veranderd voedsel zwarten te vermoorden”
  Diana DeGette: Ik heb geen benul hoe een magazijn voor een wapen werkt maar ik ben er tegen dat er meer dan 5 patronen in kunnen.
  (diverse dagbladen online)

  Like

 13. Jan zegt:

  Yasmine Kherbache: “Wij moslims worden gediscrimineerd door Belgen (“Verschillende studies hebben dit aangetoond”) die onze ontwikkeling tegenhouden en daarom moet er een ‘anti-discriminatiebeleid met tanden’ komen, alleen dan is ‘sociale vooruitgang’ te realiseren.
  Wij moeten ook alles saampjes doen, maar de Belg dient wel ‘respect’ te hebben voor onze islamitische ‘eigenheid’.”
  http://www.dewereldmorgen.be/blogs/yasmine-kherbache/2012/11/27/diversiteit-een-toekomst-van-sociale-vooruitgang-en-samenhorighei

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  Beste Martien, weer een geweldig artikel van uw hand! U noemt terecht het boek: ” Weg uit de islam-Getuigenissen van geloofsafvalligen (moslims)”, van Ibn Warraq, ik heb het gekocht en gelezen. Een hoofdstuk gaf precies aan wat de ISLAM betekent, in 1971, heeft het moslim leger van Pakistan, bij nacht en ontij, een grote aanval op Bangla Desh gepleegd, hierbij werden ca. 3 miljoen mensen vermoord, en enige 100.000 den. vrouwen en meisjes verkracht. En net als naderhand bij Bosnië, en het moslimgeweld tegen 100 servische dorpen, werden de MOEZELMANNEN nergens op aangesproken! Verraders van politici en pers wilden er NIETS van weten. Ik word mij daar kwaad over….

  Like

 15. Jean zegt:

  Graag wil ik een voorstel lanceren om die islamitische waanzin uit te roeien nl.
  “Elk land wat onder de islamdictatuur leeft én elk land wat die islamwaanzin weigert te verbieden op zijn grondgebied krijgt geen enkele steun en zeker geen ontwikkelingssteun want we gaan die waanzin toch niet financieren” ze kopen er toch maar enkel wapens mee of sluizen het naar belastingparadijzen zoals recent weer in het nieuws.
  Wedden dat het helpt in onze strijd tegen die barbarij, het is zelfs lovenswaardig want we gebruiken op geen enkel moment het handelsmerk van islam nl. Geweld…

  Like

 16. Vederso zegt:

  ‘The day after…….’ Dit hele artikel gedacht; ‘Wat zou Piet hier nu van hebben gevonden? Ik kan maar niet wennen aan de gedachte dat hij er niet meer is.

  Like

 17. maria zegt:

  Goed stuk, weledelzeergeleerde heer Pennings! Dat Blut und Boden heeft U niet uit uw duim gezogen! Zie hier de pay-off (op 6.58) van een discussie van jongeren die hun imams willen overtuigen van de noodzaak van jihad (overigens ook een stukje taqqiya voor de media om zg. aan te tonen dat de jihadi’s niet door hun imams worden opgestookt, want die zijn juist (kuch) gematigd…) VOM BODEN DER EHRE staat er. Kijk op het YT kanaal van Salafimedia NL, de haren rijzen je ten berge!

  Dat die gastjes met hun “religie” eigenlijk hun pik achterna lopen is bekend. Maar wat ik nooit zal begrijpen is dat vrouwen de islam verdedigen, terwijl er toch genoeg verminkte, verstoten en vermoorde “zusters” zijn waar ze solidair mee zouden moeten zijn.

  Like

 18. maria zegt:

  Sorry, verkeerde filmpje:

  Nu maar hopen dat het goed gaat. Het heet : Debat Syrië-gangers in Al-Kabir Moskee Amsterdam met weerlegging op Ya… mocht het weer fout gaan. Nou ja alle filmpjes van deze sekte zijn even eng….

  Like

 19. maria zegt:

  Nee hoor het lukt niet! U mag mijn laatste reactie ook wel verwijderen webmaster tenzij u het interessant genoeg vindt. Ook dit filmpje bevestigt het gelijk van dhr. Pennings.

  Like

 20. maria zegt:

  Misschien lukt het nu:

  Like

 21. maria zegt:

  Webmaster, ik ben een sukkel! Mijn excuses want u heeft wel meer te doen.
  Het filmpje heet : Debat Syrië-gangers in Al-Kabir Moskee Amsterdam met weerlegging op Ya…

  Like

 22. E.J. Bron zegt:

  @maria

  Bedoel je deze!?:

  Like

 23. maria zegt:

  Ze hebben de filmpjes aan elkaar geplakt, het is het vierde filmpje. (als je dan nog niet misselijk bent) Let ook op de salonfähige “polder-imam” Elforkani die zeer geraffineerd zowel de media als de jihadi’s wil behagen door selectief Koran/Hadith teksten aan te halen en als Pilatus zijn handen in onschuld wast.

  Like

 24. Pingback: Filet Kherbache | Golfbrekers

 25. Eric Janssens zegt:

  Ach, ja, mevrouw Kherbache is gewoon een getalenteerde moslimsoldaat, één met de juiste manieren, zodat ze zowel in Brussel als in Ryad gezegend wordt. Ik zou haar niet direct op haar uiterlijk aanvallen (Theo van Gogh zag er ook niet voordelig uit, maar daarnaast moet ik toegeven dat ik me altijd afgevraagd heb waarom ze geen baard laat staan), haar woorden zijn, binnen de context van een vrije samenleving al lelijk genoeg. Ik hoop dat ze nooit burgemeester van Antwerpen wordt, want ik heb geen zin om, vanwege de druk der omstandigheden verplicht, met zwart-gehoofddoekte stadsbedienden om te gaan.

  Like

  • Rudi de anti-dhimmi zegt:

   @Eric Janssens
   Maar dan een soldaat met een dubbele loyauteit, ze is niet alleen moslimsoldaat maar ook trouwe Sp.a-apparatsjik. Dat ze geen baard laat staan, is op zich niet zo erg, want de waanzin in die ogen vind ik al griezelig genoeg.

   Ik deel uw vrees.

   Like

   • Eric Janssens zegt:

    Ik schreef dat ze zowel in Brussel als in Ryad moslimsoldaat kan zijn, in Ryad heerst het wahabisme, in Brussel het socialisme. Beide ideologieën komen ondertussen op hetzelfde neer: islamitische indoctrinatie van de wieg tot aan het graf. De begrippen ‘moslimsoldaat’ en ‘socialistische apparatsjik’ bedekken elkaar bijna volledig. Zelfs linkse ongelovigen als Verhofstadt en Anciaux kan je in die context gevaarlijke moslimsoldaten noemen, vermits zij meer bijdragen tot de islamisering van België en van Europa dan pakweg extremisten als Belkacem of Bouyeri.
    En wat die baard betreft: ze vroeg zich af of islamitische loketbedienden van mannelijke kunne vanwege het neutraliteitsgebod hun baard moeten afscheren. Ik had verwacht dat ze daarom uit protest haar baard zou laten groeien, maar blijkbaar is ze daar niet mans genoeg voor.

    Like

 26. lucky9 zegt:

  Uiteraard is Kerbache ’n moslima. Het een een bloedrood linkse Trojaanse merrie door de Franstalige socialist Di Rupo uitverkoren om als zogezegd zwakke vrouw met vele gezichten middels een valse domicilie Vlaanderen te gaan beliegen en bedriegen in Antwerpen!

  Indien het U zou interesseren zie: http://nageltjes.be/wp/?p=2847 Zij vereenzelvigt het Franstalig imperialisme aan het islamitisch imperialisme in haar eigen persoontje.
  Dit is wat ze doet: Jizya (zie http://nageltjes.be/wp/?p=2558) Andermans territorium roven en bezetten. Dat is voor moslims even normaal als dat een kameel of dromedaris zijn behoefte doet in de woestijn.

  Like

  • Jean zegt:

   Lucky9
   Er loopt ook nog zoiets als kronkelding rond in ons land, idem dito een moslima of moet ik zeggen ‘moslim’?
   In Brusselallahbath zijn zelfs moslimpartijen ‘erkend’, why not, ze roepen toch maar enkel op om meisjes van 12 uit te huwelijken aan een of andere perverse eikel.
   Moet volgens de linkse gedachte kunnen!!!!!

   Like

 27. Pingback: Had hij maar de kans gehad. | Golfbrekers

 28. Pingback: Linkse waanzin beheerst onze cultuur | Nageltjes

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s