Een ernstige waarschuwing

Screenshot 31

(Door: Henk V.)

In zijn meer dan voortreffelijke redevoering in de Tweede Kamer zag Geert, ondanks zijn glashelder betoog, zich geplaatst tegenover een stel geestelijke minkukels. Zij zouden zich nog aan de goede bedoelingen van de islam vasthouden als er bij hen op de stoep mensen werden afgeslacht, terwijl de moordenaars “Allahu Akbar!” schreeuwden. Als zij zelf onder de bloedvlekken zouden zitten, dan zou hun mantra nog zijn “Dit heeft niets met de islam te maken!”

Deze politieke onbenullen zijn niet meer te redden. Ze zijn onze stem en ons respect niet waard. Daarom moeten wij ons in heldere taal tot het volk richten, want Wilders heeft extra luidsprekers nodig, die zijn geluid versterkt herhalen. Reeds nu al vindt de Engelse vertaling van zijn toespraak in de vrije wereld overal ingang.

Onze boodschap zal, na de verschijning van het artikel van Shari Deira op de online versie van Elsevier, moeten worden aangescherpt, want het gevaar dat Wilders al tijden ziet aankomen, is sinds de versnelde ontplooiing van het jihadisme veel urgenter dan we ooit hadden gedacht!

Voorbijgaande aan het politiek-correcte gekwaak uit de Tweede Kamer moeten wij weer eens iets heel belangrijks herhalen: de leer van de islam – die ONVERANDERLIJK is vastgelegd in de koran – draagt de gelovigen op zich in te zetten voor de verbreiding van de islam, tot heil van iedereen. De gehele wereld MOET de suprematie van de islam erkennen. De wetmatigheden van de islam MOETEN voor de gehele mensheid gelden en in antwoord op de vraag of alle moslims gewelddadig zijn, die D’66 Tweede Kamerlid Pechtold wel tien jaar aan Wilders zou willen stellen, zeg ik dit:

“Alle moslims die ernst willen maken met hun geloof accepteren deze opdracht tot heerschappij, die door Allah zelf aan Mohammed heet te zijn doorgegeven!” Zij moeten wel, anders zijn zij per definitie ongelovig geworden! En nu maar hopen dat de man iets begrijpt.

Nu zijn er twee wegen die naar het goede doel leiden:

Er is de milde weg van prediking, uitleg en uitnodiging, genaamd de DAWA, die gericht is aan de ongelovigen. De DAWA bedient zich van een zeer lange termijn planning. Deze methode vergt een heel lange adem en enorm veel geduld, maar over geduld beschikt de islam in ruime mate! Wie denkt dat de islam ooit zal afzien van haar doelstelling, begaat een kolossale fout.

Met de tweede methode, de Jihad, maakt de wereld nu op schokkende wijze kennis. Bij het geweld dat door Jihadisten wordt uitgeoefend, gaat men niets ontziend te werk en er blijkt een minachting uit voor iedereen die als ongelovige wordt gezien. Dit geweld is niet onwillekeurig, maar doordacht; er gaat een tactiek achter schuil.

Tot dat geweld gaat de Jihadist over als hij weet dat er genoeg speelruimte is ontstaan om tamelijk risicovrij spectaculaire terreinwinst voor de islam te boeken. We zien dan ook dat grote gebieden razendsnel onder de het gezag van de orthodoxe islamitische geloofsopvattingen worden gebracht.

Ik wil even in herinnering brengen dat er onlangs in Saoedi-Arabië een enquête is gehouden aan de hand van de vraag of de activiteiten van de ISIS-troepen in overeenstemming waren met de leer van de islam. Een ruime meerderheid van de ondervraagden (75%) beantwoordde de vraag met ‘ja’.

En dit brengt mij op een indringende vraag: “Zullen wij verstoken blijven van de gruweldaden van de Jihadisten?” Ik ben bang van niet.

Al decennia is Wilders een roepende in de politiek-correcte woestijn van de spreekwoordelijke islamontkenning. Zijn waarschuwingen klinken al ruim tien jaar, maar vinden geen gehoor in de kringen van de bestuurders en de media. Nu is dat geen wonder, want in het achtereinde van een struisvogel zitten geen gehoororganen en wanneer de kop van dat dier steevast in het zand steekt …..

Maar wat is er in de lange jaren van ontkenning van het gevaar inmiddels gebeurd? In de verwachting van de komende heilstaat van de EU heeft men het militaire apparaat ernstig verzwakt. Een wapen met slagkracht, onze tanks, staat in de mottenballen. Het aantal militairen wordt stevig teruggeschroefd en wat er aan militairen beschikbaar blijft, wordt ingezet voor acties BUITEN onze landsgrenzen. Met andere woorden: in geval van een oorlogssituatie is het leger te verzwakt om de verdediging van het land naar behoren uit te voeren! Ons politieapparaat heeft evenmin middelen om de burgerij in extreme situaties te beschermen.

Onze overheid heeft de verdediging van ons land uit handen gegeven en dan mogen we ons wel eens in alle ernst afvragen welk soort denken ons in deze belabberde staat van weerloosheid tegen kwade krachten heeft doen belanden. Het zijn de lapzwansen die liever thee drinken dan daadwerkelijk met machtsmiddelen voor de bevolking orde en gerechtigheid te scheppen.

Het verraad komt van LINKS!

Zullen wij eens door de ogen van een potentiële veroveraar naar ons land kijken met de vraag: “Hoe krijg ik dit land zo snel mogelijk onder controle?” Ik weet niet of er zich van hogerhand nog mensen met enig militair strategisch besef met deze vraag bezig houden: Gesteld dat? Wat dan te doen?

Wat zegt het artikel in Elsevier? Waar concentreren jihadistische krachten zich in ons land en zijn deze locaties toevallig of passen zij in een mogelijk strategisch concept? Zo op het oog zijn er slechts losse verbanden tussen de jihadistische cellen in ons land, maar mag ik jullie er aan herinneren dat de ongelofelijk snelle opmars van IS in Syrië en Irak zo op het oog VANUIT HET NIETS BEGON? De verklaring die militaire analytici daarvoor geven, is angstwekkend simpel: De meeste strijders zaten allang onopvallend op hun plaats en toen het gunstige moment daar was kwamen zij tevoorschijn, verenigden zich, bewapend en al en vanuit de startsituatie ontstond een aanzuigende werking en omdat de cellen het gebied heel goed kenden, wisten zij precies hoe te handelen.

In ons land zijn drie ”kerngebieden” waar zich Jihadisten concentreren:

– Het grootste netwerk is in Zuidwest-Nederland met Jihadisten uit Den Haag, Rotterdam, Delft, Zoetermeer en Gouda.

 – Een ander regionaal netwerk ligt in Arnhem en Nijmegen.

 – En op de laatste plaats zijn er Jihadisten en sympathisanten in Utrecht, Hilversum, Zeist en Huizen.

Wat zou het strategisch belang van Zuidwest-Nederland voor Jihadisten kunnen zijn? Ik voer even Samir A. ten tonele, een uitgesproken fanatieke moslim die onze maatschappij graag zou willen ondermijnen voor de goede islamitische zaak. Hij kwam jaren geleden met de overheid in botsing toen hij vlak bij Schiphol diverse foto’s nam van de plek waar een landingsbaan van Schiphol over de verkeersweg loopt die naar Den Haag voert.

Zijn verklaring (toeristische belangstelling) was niet overtuigend en verdere huiszoekingen bij deze knaap brachten veel islamitisch “Nederland vijandig” propagandamateriaal aan het licht. Samir A. verdween achter de tralies. Onze nationale luchthaven is van groot belang, niet alleen voor de handel, maar ook voor de luchtverbindingen met de rest van de wereld. Wie de controle over dit vliegveld verovert, legt Nederland verkeerstechnisch lam (ons land wordt geïsoleerd) en brengt Nederland een zware slag toe.

En wat te denken van Rotterdam met zijn immense haven- en petrochemische complexen? Verover die complexen en de havens en Nederland storten economisch in: geen massa-invoer van goederen, geen doorvoer naar de rest van Europa. Wij hebben weinig fantasie nodig om te kunnen bedenken wat je met olieopslagplaatsen kunt doen. Dreigen met een alles vervuilende milieuramp van ongekende omvang is een oppermachtig chantagemiddel. De IS-Jihadisten hebben de autoriteiten in Bagdad al eens gewaarschuwd dat olierampen gemakkelijk kunnen ontstaan.

Nu wat Den Haag betreft; HET centrum van ons landsbestuur! Aanhangers van ISIS wilden graag een wijk in Den Haag bezetten, waar de sharia dan zou regeren. Ik wijs er ter vergelijking op dat vlak bij de diverse kantoren en vergaderzalen van de EU in Brussel het stadsdeel Molenbeek ligt, waar de islam nagenoeg al onaantastbaar regeert. Let dus op de zeer vergelijkbare situatie.

Het mag duidelijk zijn: neem Zuidwest-Nederland in de houdgreep en je hebt al heel veel controle over ons land.

En waar zijn de verdedigers van ons land om al deze misstanden militair recht te zetten? Wie denkt dat ISIS uit zich zelf opstapt, die heeft de gang van zaken in het Midden-Oosten niet goed gevolgd. Of bevindt zich onder ons een goedgelovige theedrinker die helemaal uitsluit dat de Nederlandse Jihadisten over wapentuig of explosieven beschikken?

Ook de omgeving Arnhem-Nijmegen is interessant, omdat in dit gebied de hoofdverkeersader richting Duitsland en de rest van Europa loopt. Wie deze grensstreek beheerst, heeft controle over een belangrijke in- en uitvoerlijn van personen en goederen.

En dan het gebied waar alle verkeersaders bij elkaar komen (Utrecht) en waar zich de televisiestations bevinden (Hilversum). Controleer de informatiekanalen…Tel uit je winst.

Is dit ”jihad scenario” vergezocht? Ik betwijfel het. In de gebieden in ons land die genoemd werden in het onderzoek kan men de “zenuwbanen” van ons land zeer beschadigen en daarmee onze maatschappij.

Liberaal/links heeft ons de middelen ontnomen om ons te verdedigen tegen dit soort jihadistisch onheil. Maar wie heeft de ISIS-catastrofe in het Midden-Oosten voorzien en de mate van verderf dat daar in een razend tempo over de mensen wordt uitgestort? Zij die ontkennen dat hier oerkrachten vanuit de islam aan het werk zijn, maken ruim baan in ons eigen land voor dezelfde barbaarse krachten

En wie heeft de moslimgemeenschappen zich daartegen massaal veroordelend horen uiten? Kan het zijn dat zij de onderbouwing van deze gruwelen maar al te zeer als in overeenstemming met de leer van de islam zien? Het jihadistisch geweld heeft zich in de geschiedenis vele malen voorgedaan en iedere keer was het doel ervan: ONDERWERPING AAN DE ISLAM!

Welnu, Wilders heeft gesproken en zoals gewoonlijk was afkeuring zijn deel. Ik hoop dat de verbreiding van zijn inzichten tot het voorkomen van dit onheil zal leiden.

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", Appeasement, Censuur, Desinformatie, Elite, Geert Wilders, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Overheid, political correctness, politici, praatjesmakers, Rotzakken, Salafisten, Socialisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

66 reacties op Een ernstige waarschuwing

 1. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  Wij moeten burgerpatrouilles stichten.

  Like

  • Zilvermeeuw zegt:

   Helemaal mee eens maar hoe organiseer je zoiets?

   Like

   • jitskesez zegt:

    Begin met onder vrienden en kennissen te kijken naar wie ook Wilders gehoord heeft. Misschien een kaartje in de supermarkt, “Anti-ISIS Beweging [jouw stad]” bel voor informatie. Van de opmerkingen die er op de eerste avond worden gemaakt weet je wat voor vlees je in de kuip hebt en wie je moet hebben, plannen komen er vanzelf.

    Like

   • jitskesez:U heeft goede ideeen!Neem eens contact op ;jinowi09@live.com

    Like

   • EmGee zegt:

    Daar zou de Gemeente een helpende hand in moeten bieden Zilvermeeuw, zij zijn tenslotte verantwoordelijke/ aansprakelijk voor betreffende gemeente én hun bewoners!

    Like

 2. Al zouden er dagelijks mensen worden onthoofd in hun voortuintjes, dan nóg wordt er gezegd dan dit niets met de islam te maken heeft. Het kuddedierinstinct blijft overheersen!

  Like

 3. Tistochwat zegt:

  Het is toch zo klaar als een klontje dat de ‘politici’ die door Wilders zijn toegesproken, met kwade opzet handelen? Ze weten d*nders goed wat er zich afspeelt binnen de islam.
  Daarom hebben demonstraties geen zin omdat we niets hebben te verwachten van die landverraders.
  Ik sluit niet uit dat link(s)e lieden als Pechtold -wat walg ik van die vent!-er van uitgaan dat zij gespaard worden door de primitief functionerende -in naam van gekke ‘allah’ handelende- islamitische koppensnellers.
  Ialamieten zijn allen gelijkdenkend; of ze zelf koppensnellen of (nog) niet; ze hanteren immers allen het giftige handboek, getiteld ‘koran’?

  Het is inderdaad zaak om het domme stemvee wakker te schudden, maar dat is bijna onmogelijk door alle ‘brood en spelen’ die er geboden worden.
  De kudde stemvee lacht, giert en brult nog steeds, merk ik als ik bijv. boodschappen aan het doen ben. Kortom: niets aan het handje, denken zij.

  Like

 4. cat zegt:

  En wie staat aan het hoofd van de Grootste Haven van de EU? Een moslim Abou Taleb ! Trouw aan Mohammed.
  Hmm…Schiphol? Er werken duizenden moslims, trouw aan Allah.
  Marachaussee? Jazeker, moslim jongens!
  Politie? Moslim infiltranten.
  Defencie? 3500 moslim infiltranten, met als bonus: Imam om de moslims geestelijk te verzorgen
  Security Schilhol, heel veel moslim infiltranten
  Schoonmakers Schiphol, groot deel moslim
  enz.enz.
  Lijst gaat door….vul het maar in.
  Je zou moeten beginnen om de bovengenoemde te zuiveren, en dat kan alleen maar als “De Nood, breekt de Wet”
  Ja, het klopt, we weten allang dat er stille cellen zijn. In het hele Westen.
  Gevaar is duidelijk aanwezig. Zelfs Plaskerk zei op het journaal:”dat het gebeurt is zeker, de vraag is wanneer?”.

  Vanuit de regering moet er een duidelijke draaiboek komen. Een plan aanpak.
  Regering nu, behalve Wilders, is ontkenned.
  Heeft geen plan dan doodleuk jihadisten “moditoren”!!!
  Ik zou willen dat een hoge millitair opstaat en met een plan aankomt.
  Tijd van praten is voorbij.
  Bovendien ben ik van mening dat ik me als burger mag bewapenen. Blijkbaar kan de staat mijn veiligheid niet garanderen.
  Zaken zullen in de nabije toekomst snel veranderen. Ik zie iedere moslim als een potentiele gevaar. Cijfers spreken voor zich.
  Als ik de hoofd AIVD hoor praten (intervieuw), heeft deze man ook geen idee. Hij probeert uit te vogelen “wat in de hoofd van een jihadist afspeelt”. ???
  Het is te zot.
  Moslims spelen een smerig laf spelletje, past precies waarin ze geloven, met hun Taqqiya smerigheid.

  Like

  • Mee eens;je weet niet waar je moet beginnen;het loert overal!En ja,als het initiatief van een paar hoge militairen zou komen,met connecties,waren we al een eind op de goede weg!Maar dat zie ik zo een twee drie nog niet gebeuren!

   Like

  • koddebeier zegt:

   Dat klopt wat je schrijft alle Overheidsdiensten van het Rijk, provincie en Gemeenten zijn
   geïnfiltreerd door de 5e colonne en hun linkse vrienden van PvdA en D66.

   Like

 5. Theresa Geissler zegt:

  “Welnu, Wilders heeft gesproken en zoals gewoonlijk was afkeuring zijn deel.”
  Henk, Vrijwel de hele 2de Kamer wil niet horen omdat ze niet wíl EN omdat ze vrijwel al hun kaarten op Brussel hebben gezet.
  Daartoe behoort ook de multikul en, uiteraard onuitgesproken, de islamisering, die ze op de koop toe nemen.
  Maar het vólk? HOE DENKT HET VOLK ER OVER?
  Sommigen hier, zoals Driek en Yvonne, hebben daar geen bemoedigende ervaringen mee, maar ik spreek nu en dan toch wel mensen, die het gevaar wèl zien.
  Konden we er maar eens concreet achter komen, hoe het Nederlandse volk over deze situatie denkt. Uiteindelijk is het toch: Handelen naar bevinden.

  Like

 6. Perfide Albion zegt:

  Die “jihad is geen onderdeel van islam” Opstelten. Zou Opstelten nou echt denken dat mensen in die leugen trappen? Ik schrok daar wel van. De leugenachtigheid van die Opstelten. Je weet ook gelijk waarom de nazi;s ons land zo makkelijk konden inlijven.

  Het alternatief is dat die Opstelten zo ongelofelijk dom is dat hij nog geen fietsenstalling zou mogen beheren maar daar gaan we maar even niet van uit.

  Wat een stuk tuig is die Opstelte zeg. 70 jaar en dan zooo schaamteloos liegen. De slechtste politicus van Nederland. Op Anton Musserst na dan… Hij verdient wél hetzelfde lot als Mussert. Dat dan weer wel.

  Like

  • Beginnende dementie?Hij is toch van de generatie die nog geschiedenis[onvervalst!]kreeg op school?Niets van geleerd of,inderdaad:beginnende dementie!

   Like

   • susan zegt:

    Inderdaad ik ben van dezelfde generatie en wat in 40-45 gebeurde is er op school als een geloof ingestampt,Nooit mocht dit meer gebeuren,nooit meer jodenhaat en zoals met elk geloof heb ik dit aan mijn kinderen doorgegeven en kleinkinderen, ipv een bijbel kregen ze het boek van Anne Frank. Maar dit orakel Opstelten heeft niets met die generatie te maken,maar met zijn verkokerd beeld van de werkelijkheid, die je in alle leeftijdsgroepen aantreft,Plato zei het al:de mens ziet nooit de werkelijkheid,maar zijn werkelijkheid en doet nog steeds aan zelfbedrog.De Fransen hebben daar een gezegde voor: De waarheid doet pijn.Per slot is het merendeel een calvinistisch volk.

    Like

  • roon65 zegt:

   Hier zie je de domheid van Opstelten voorbij komen.

   Hij komt 2x keer aan het woord. Bij de laatse noemt hij de term ‘hoop’, wat geen stategie is. Ook zegt hij dat hij overtuigt is dat de voorgenomen maatregelen zullen helpen. Een overtuiging die natuurlijk nergens op gebasseerd is.

   http://www.powned.tv/uitzendinggemist/2014/09/pownews_613.html

   Like

 7. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  WIE NIET GELOOFT, VERLIEST ZIJN HOOFD!

  Like

 8. GT zegt:

  Deze zittende regering is een groot gevaar m.a.w onbeschrijflijk groot gevaar, inderdaad zouden er voor hun ogen mensen afgeslacht worden heeft dit niets met islam temaken.
  Weet u wel mensen wat dat betekend, dat deze incompente regering zich schuldig maakt zou kunnen maken aan volkeren moord. Als u nu ziet wat er de laatste weken al omgelegd zijn door afrekeningen in het criminele circuit ,is dit een duidelijk teken in wat voor Nederland wij wonen de politiek kan het niet meer aan, en ……..wat als straks de mensen afgeslacht worden door die haatbaarden we bevinden ons in een zeer kritieke situatie laat dit duidelijk zijn.
  Ja ik heb ook die incompetente lummels zien zitten in vak K geen een uitgezonderd.
  Heb eens de vraag gesteld aan Wilders, waar kunnen wij politiek asiel aanvragen…. of emigreren naar een van de BRiCS landen, want Europa gaat onherroepelijk naar de verdommenis!
  Ik ben er van overtuigd, dat deze lui ooit voor een tribunaal zullen moeten verschijnen althans als ze nog in leven zijn.

  Like

 9. tjonge zegt:

  mocht het werkelijk tot een burgeroorlog/anarchie leiden, dan hoop ik dat die mossels gauw alle luchthavens bezetten.
  waarom hoop ik dat ?
  nou, dan die gore wegkijkende elite/politiekers ook niet vluchten !

  wat zal mijn/onze wraak dan zoet zijn, al is het mijn laatste daad.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Hoop dan ook meteen even, dat de nep-oranjes óók niet meer weg kunnen; misschien helpt het.
   Stel je toch voor, dat die als eersten ten prooi zouden vallen aan…..nou, ofwel doorgedraaide barbaren ofwel tot het uiterst getergde republikeinen……..(gna, gna, gna, zoals mijn zoon er aan toe zou voegen…..)

   Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Theresa Geissler 5 september 2014 om 22:46

    [bekakt] Parbleu zàg, Theràsa, zàg niet zalke naere dàngen!
    Daer moetan wij tach niet aen dànken! [/bekakt]

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Antwoord: Neen, Frau Amsberg, dat kan ik mij le-ven-dig voorstellen.
    Evenwel, het wordt eens tijd, dat U en de uwen eens met hun -ahem- kóninklijke neuzen op de knàlharde feiten worden gedrukt….
    Zo marcheert dat nu eenmaal, anno 2014……ma-jes-teit…..!

    Like

 10. Er zouden 15 miljoen flyers moeten worden verspreid door het hele land!Dit bereikt grote delen van het volk niet en dat is broodnodig!Evenals deze uitstekende analyse !Ik besef dat dat een kostbare zaak is,maar aangezien Wilders geen zendtijd krijgt,en wij nog minder,wordt het zo langzamerhand hoog nodig om het anders aan te pakken,beter!Alleen;zoveel geld heb ik niet!Als nu iedere provincie drukkers levert die het zich kunnen veroorloven uit idealistisch oogpunt hun medewerking te verlenen,kunnen wij met zijn allen zorgen voor de bezorging!Zodat later niemand meer kan zeggen;Ich habe es nicht….Juist!

  Like

 11. Harry zegt:

  Prima verhaal . Henk , helemaal mee eens !
  Geloof ook wel dat een Pechtold niet zo stom is dat ie niet inziet wat er gebeurt , maar dat ie zo machtsgeil is dat ie het er voor over heeft om ons land verder naar de donder te helpen als hij maar als leider van de grootste partij uit de bus komt . M.a.w. hij moet en zal de bij de pvda weggelopen moslims binnen harken .
  En die grote dombo Opstelten , die heb ik nu een aantal malen gadegeslagen en met optimale belangstelling gevolgd hoe ie op vragen en stellingen reageerde , nou hij begint te dementeren of hij is te onnozel om te snappen wat er zich allemaal om hem heen afspeelt .
  Of de combinatie van die twee .
  Wat een leeg gezwets van die man !
  En dan die blik van die oliebol toen Wilders over de wegkijkers van vak K begon !
  Keek die varkenskop snel in z’n dossier , ” Vak K ? , niks van gelezen ” !
  Hij snapt het gewoon niet , of niet meer .

  Vervangen , Rutte , die zultkop !

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Hoe breng je de ene zultkop er toe, de andere te vervangen?
   Ja, dan zal-ie toch eerst de zulthoofderigheid van de ander moeten inzien.
   En dat is niet eenvoudig, voor het grootste prachtexemplaar!

   Like

  • Tistochwat zegt:

   Ze zouden die Opstelten moeten vervangen door een nijlpaard; niemand die het verschil zou zien.

   Like

 12. jowitteroos zegt:

  Geweldig geschreven. Meerdere acties tegelijk of vlak achter elkaar: vliegtuigjes die flyers droppen in geheel Nederland, de bekende Nederlanders die achter ons staan gezamenlijk een brief opstellen en versturen naar onze Koning , 1ste kamer en 2de kamer en de Regering en het allerliefste nog naar alle Europese koningshuizen en regeringen, Bloggers die als nu achter elkaar dit nieuws verspreiden en misschien in ergste geval……..regeringsgebouw bezetten, maar dat laatste vergt veel planning…………………..

  Like

  • Driek zegt:

   jowitteroos zegt: de bekende Nederlanders die achter ons staan gezamenlijk een brief opstellen …

   Beste jowitteroos, die bekende Nederlanders zijn te stom om te begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Alsjeblieft zeg, laat die Bekende Nederlanders met rust. Trouwens dat zijn de lieden die de islam reuze spiritueel vinden, enkele van die bekende Nederlanders deden zelfs mee met de ramadan. En die koningshuizen? Het zal hun een zorg zijn. Als de grond te heet wordt onder hun voeten dan vertrekken ze gewoon naar Argentinië of een ander veilig land. Neen, van die corrupte lieden hoeven we niks te verwachten

   Like

   • jowitteroos zegt:

    Er zijn genoeg bekende Nederlanders( schrijvers/bloggers/cartoonisten etc.) die kritiek op islam hebben. ( En hoe je ook tegen onze premier of tegen ons koningshuis aankijkt, ze zijn nog steeds ons koningshuis en onze premier, dus als je iets schrijft/doet, dan gericht aan de leiders in dit land en EU. Dit is uiteraard één van de weinige dingen die men zou kunnen doen…..er moet uiteraard nog veel meer gebeuren.

    Like

 13. Republikein zegt:

  Ik heb meer vertrouwen in Martien tegenover de rechtstaat.

  Like

 14. cat zegt:

  This is War. Clipje past goed bij d..tijdsbeeld.

  Like

 15. Jade zegt:

  Wat ik mijzelf afvraag: Wie van de wegkijkende “politici”
  heeft ooit een Bilderberg-conferentie bijgewoond?
  Zo was wegkijker van Aartsen ook al eens te gast bij ze. (wist ik niet)
  Is er een complete lijst van???
  Net een video gezien van Opstelten, die de geheimhouding omtrent
  het hele gebeuren goedsprak. Noem mij paranoia, maar volgens mij
  bespreken ze hoe ze ons het beste kunnen vernietigen…

  Like

 16. Joannes den Hollander zegt:

  Ons beroepsleger is inmiddels flink uitgedund. Daar hoeven we niet veel van te verwachten. Als er stront aan de knikker dreigt te komen is een vrijwilligersleger om de binnenlandse onlusten in de kiem te smoren redelijk snel te verwezenlijken. De eerste vrijwilligersstroom zal te halen zijn uit oud beroeps en dienstplichtige militairen. Uit de rest van de autochtone bevolking zullen ook veel gegadigden te halen zijn. Na enkele korte weekendinstructies mogen ze net als de Zwitsers hun wapens thuis voorhanden houden. Met enkele miljoenen mannen en vrouwen is het probleem relatief snel tot in de kiem te smoren.

  Like

 17. janfreak zegt:

  Geert mag dan wel een uitstekend betoog hebben gehouden, met oplossingen komt hij echter niet. Daarin moet ik helaas Pechtold gelijk geven.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Wat denk je van: IS aanhang er uit. Stop immigratie uit moslimlanden en vrijwillige uittocht van moslims?

   De enige die geen oplossingen heeft is Pechdrol. Maar die wil hij dan ook niet. Alexander is gek op de islam..

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Pèchtold gelijk geven???!!! Mijn God, met welke oplossingen komt díe dan, volgens U???!!!
   Neemt U me nou toch niet kwalijk, Janfreak, maar ik hoor hier werkelijk een echo in van uw aanhankelijkheid aan het zogeheten “koningshuis!”
   Wat dan ook wonderwel klopt, want Pech-drol is, naar verluid, een gráág geziene gast op de “Bilderderg-conferentie!”
   Ik heb en passant kennis genomen van uw recentelijke zware verlies en ik zal me verder inhouden, maar…..God, God, hoe is het mogelijk!
   Wat Wachteres naar voren brengt, klopt: Wilders heeft een oplossing, een pasklare oplossing zelfs! Alleen wil niemand daar áán, zeker Pech-drol niet!
   Islam-knuffelen, dat is het enige, wat die klootzak kan! Oh, en de fatsoenlijke, kosmopolitische Nederlander uithangen, natuurlijk! Zich inlikken bij Bea!
   Allejezus…..Ik houd op, want hiervan blijft mijn bloed stilstaan!

   Like

   • Monalisa zegt:

    Theresa Geissler. Ik houd op, want hiervan blijft mijn bloed stilstaan! niet doen dan ga je ook dood je bent hier nog nodig.

    Like

  • BertG. zegt:

   Volgens mij heeft hij het in die speech die hier staat toch echt heel duidelijk over paspoorten afpakken, uit laten reizen, niet meer teug laten keren en ze zelf desnoods komen uitzwaaien op Schiphol, als dat nodig is.
   Wat begrijp je hier niet van janfreak.

   Like

  • Driek zegt:

   Beste janfreak, Geert Wilders komt wel terdege met oplossingen, namelijk de grenzen dicht voor islamitische vluchtelingen, geen moskeeën meer bouwen, verbod op de islam en de koran. Maar ik kan U dat hier wel allemaal vertellen, maar U moet beter lezen. Met lieden als u wordt Pechtold straks de baas van Nederland.

   Like

  • Monalisa zegt:

   janfreak ik neem even 1 voorbeeld dierenpolitie die had de PVV ingevoerd, maar de nieuwe regering heeft dit van de agenda gehaald, en gestopt. en als u eens leest hoeveel dierenmishandeld worden door de mens, daar heeft u geen weet van ,janfreak dus die woorden van minder minder doet u niks, mij wel, u heeft net een dier baar verloren ik zou tegen u zeggen blijf hier een tijdje weg van deze sait, verwerk eens het verdriet van u vrouw, ook U als alleen staander wort gepakt op de derde dinsdag van september, de oplossingen die Geert wil door voeren zal niet geaccepteerd (Denkt u alleen aan het verhogen van 1 miljard voor vlugtelingen werk maar het komt uit alle ouderen hun zakken daar mag u en ik en al die andere ouderen voor bloeden) worden door U partij u zult zeker niet PVV stemmen!.weg met de EU weg met de euro weg met open grenzen en zo kan ik nog wel en uurtje doorgaan.

   Like

  • Monalisa zegt:

   janfreak lees dit ook even

   http://www.telegraaf.nl/binnenland/23046356/___Kabinet_plukt_ouderen_kaal___.html

   Vandaag staat dit op WUZ een ingezonden stuk over de ING bank je zal er maar zitten.

   Enige dagen terug is de ING-bank gekomen met een rapport, waarin met veel tamtam wordt vermeld, dat het vermogen van de ouderen de afgelopen jaren behoorlijk is gestegen, daarmee impliciet de boodschap afgevend, dat ze niet moeten zeuren.

   Kennelijk schaart deze bank zich in de rij van de ouderenplukkende politieke partijen.

   De ING ventileert blijkbaar de gegevens van de bankrekening van ouderen, teneinde naar buiten toe inkomenspolitiek te kunnen bedrijven, en schendt daarmee de vertrouwelijkheid door hun leeftijd te koppelen aan hun bankgegevens.

   Het is bij de ING kennelijk niet doorgedrongen, dat de ouderen al tijden bezig zijn hun financiële positie te versterken, omdat deze groep (via kortingen en/of geen inflatiecorrectie van het pensioen, én fiscale maatregelen) al tijden lang inkomen heeft moeten inleveren.

   Vele ouderen hebben, in tegenstelling tot vele jongeren, rigoureus op hun uitgaven bezuinigd, teneinde een financiële buffer op te bouwen, hetgeen de bank nu kennelijk tegen hen gebruikt.

   Evenals de politiek, gebruikt deze bank nu dit gegeven om de ouderen nogmaals als rijkaards af te zetten tegen de “arme jongeren”, die het woord “bezuinigen” niet eens kennen.

   Die investeren hun geld liever ongebreideld in consumptiegoederen zoals smartphones en aanverwante prullaria, en andere “leuke” zaken (zoals deze regering dat graag ziet).

   Voor de ouderen is het opbouwen van een buffer pure noodzaak, omdat zij, vanwege hun leeftijd, niet meer kunnen lenen bij banken voor bijvoorbeeld de aanschaf van noodzakelijke goederen of het onderhoud van het huis, en het dankzij deze regering op korte termijn zelf hun nodige zorg moeten financieren.

   Daar komt bovendien nog bij, dat op deze met zuinigheid opgebouwde buffer een schandalig lage rente wordt vergoed en dus de ING ook nog eens meeprofiteert van hun spaarzaamheid.

   De ING gooit massaal vertrouwelijke informatie van een deel van zijn cliënten op straat, blijkbaar met geen ander doel, dan een perfect getimed een-tweetje met deze ouderenplukkende regering.

   Misschien moet de ING in deze leergeld betalen, doordat ouderen hun rekening bij deze bank gaan beëindigen.

   Wie weet wat voor vertrouwelijk gegevens achter hun ruggen om reeds aan derden zijn verstrekt of nog zullen worden verstrekt.

   janfreak dit geld ook voor U als alleenstaande ik gun U nog een mooie tijd ook al bent U nu alleen, maar als het zo doorgaat met nederland zie ik dat velen uit het leven stappen, en dat is precies de bedoeling van deze regering Jammer U ziet het anders.

   Like

  • Tistochwat zegt:

   Ow, heb je janfreak weer!
   Zou uw ‘koning’ ons misschien uit de ellende kunnen helpen?
   O nee, dat is waar ook: hij en z’n moesje hebben dikke olie-vrienden binnen de islam.

   Like

   • Monalisa zegt:

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Monalisa 7 september 2014 om 22:42

    De ‘koning’ staat al in z’n handen te wrijven als-ie alleen maar dénkt aan de winsten die er zijn te behalen met de olie-verkoop! Daar knopen z’n mams en z’n echtgenote graag een hoofddoek voor om; het doel heiligt tenslotte de middelen.

    Like

   • Monalisa zegt:

    Tistochwat daarom plaatse ik ook die foto, wou er nog dollars teken bij zetten!

    Like

 18. En wat dachten wij van bankbiljetten beschrijven.
  Bijv.: Steun Geert Wilders en weg met de islam, te beginnen uit Nederland, Pechtold ordinaire volksverrader, PVDA=NSB, D’66=NSB, etc.
  Laat uw creativieteit de vrije loop in het belang van Nederland en de Hollandse cultuur.

  Like

 19. Sterke woorden van Wilders. U moet zich bewapenen en organiseren. Het doel is de totale vernietiging van de islam in NL en hun verraderlijke waterdragers, de autochtone linkse landverraders. Of u wordt aktief of moslims komen in de toekomst uw kinderen en kleinkinderen op de meest gruwelijke manieren afslachten, uw land veroveren en uw cultuur vernietigen. Dat staat er te gebeuren, vergis u niet. De landverraders moeten op zeer agressieve en proactieve wijze bestreden worden. Maak daarvan een nuttige en prettige vrijetijdsbesteding met gelijkgestemden. De oorspronkelijken.

  Like

 20. Rafael zegt:

  de EU is er met rede om oorlogen uit te sluiten maar mensen wordt wakker een oorlog tegen de Islam lijkt mij onvermijdelijk of moeten er eerst nog een paar honderd koppen afgesneden worden door die barbaren….voor dat onze politiekers het begrijpen wat er aan het gebeuren is of denken ze misschien dat hun kopje zal gespaard blijven ( ik denk het niet ) ze zijn immers ook ongelovigen !!!!!! Laat ons er iets aan doen….ik doe mee …..of is het misschien al te laat !!!!!!

  Like

 21. OphEUffen zegt:

  Dat dankzij de EU oorlogen worden uitgesloten is een enorme drogreden. Praat die propaganda toch niet na. De EU heeft het niet goed voor met de autochtone bewoners. Wie de vrede wil bewaren zou zo langzamerhand de grenzen eens sluiten om maar iets op te noemen. Het is een uitermate kwaadaardig, gif verspreidend bolwerk dat tot de laatste steen dient te worden afgebroken.

  Like

 22. Henk.V zegt:

  Dank voor de vele reacties die los komen!
  We hebben het dan ook wel over iets zeer belangrijks hier; een overheid die het werkelijk finaal laat afweten , terwijl de islam zich steeds agressiever manifesteert.
  En het is al gezegd: de politiek correcte ”elite” is niet meer te redden en dat terwijl die zich schuldig maakt aan verraad aan de eigen bevolking,omdat zij speelruimte gunt aan krachten die absoluut van plan zijn om onze buitengewoon vrije joods christelijke, humanistische samenleving drastisch om te vormen naar islamitisch model.

  Ik vrees dat er na zoveel uitleg, van Geert Wilders en zij die zijn opvattingen onderschrijven maar één vreedzame mogelijkheid overblijft om het getij te keren : schud het volk massaal wakker!
  Wanneer dat namelijk niet lukt, dan belanden wij in spiralen van bloedige conflicten, waarbij de mensen genoodzaakt gaan worden zich met wapens te verdedigen, omdat zij moeten vaststellen dat de bescherming door de onze overheid er eenvoudig niet meer is!

  Een punt van overweging , waarop ik kwam, denkend aan de slogan van een bepaald bedrijf dat naar eigen zeggen ”Toch voordeliger” is..Die leus verbinden wij al tientallen jaren met één naam..

  Wat te denken van een rood-wit-blauwe (auto) sticker, met in het witte gedeelte de korte slogan “‘Wilders Heeft Gelijk! ? of ”Wilders heeft gewoon gelijk”?
  Een goed aansprekend grafisch ontwerp kan veel effect hebben.

  ..

  Like

 23. alidas1 zegt:

  En als er koppen gaan rollen hoop ik dat het uit vak K is misschien word de rest dan wakker

  Like

 24. fleckie zegt:

  ‘ERDOGAN SCHOPT SCÈNE NA KRITIEK OP BELEID,’ …PROCES NIEUWS, SEPT.2014
  ‘ De TURKSE premier ERDOGAN heeft zaterdag tijdens een speech v.d.voorzitter v.d.ORDE Van ADVOCATEN in ANKARA een scène geschopt. Toen de advocaat pleitte voor een onafhankelijke rechterlijke macht en kritiek had op de manier waarop de regering(…) omgaat met de VRIJHEID van MENINGSUITING , begon ERDOGAN te SCHREEUWEN en stormde hij het pand uit. President Gül probeerde hem te bedaren maar volgde hem uiteindelijk.
  …… ….. TROUW ,12.5.2014….. …..
  VS STOPPEN MET AANKOOP en PRODUKTIE LANDMIJNEN……………….Washington: De Ver.Staten stoppen met het kopen en produceren van ANTI-PERSOONS-LANDMIJNEN en zullen zich in de toekomst aansluiten bij h.Verdrag van OTTAWA, dat het gebruik,de produktie en de VERHANDELING van landmijnen verbiedt. Dat heeft de Amerikaanse regering vrijdag ….bekendgemaakt…op…een…conferentie in…..MOZAMBIQUE ..over ..het..Verdrag van Ottawa(…)
  Critici vinden(…) dat de VS het verbod meteen moetenlaten ingaan en een datum moeten vaststellen voorondertekening van het verdrag……………….NRC.28.6.2014

  Like

 25. Peter zegt:

  Denk met z’n alle langs de snelwegen en op viaducten gaan staan om ze uit te zwaaien !

  En dan bussen & treinen vol richting Schiphol svp !

  Een luchtbrug opzetten waar elke 2 min een vliegtuig richting hun paradijs zal vertrekken. Een ontheffing qua start en landingstijden ! 24/7 vliegen !!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s