De “explosieve groei” van het jihadisme in Nederland

Screenshot_49

(Door: Soeren Kern – Vertaling: Wachteres & Henk V.)

“De toenemende dynamiek van het Nederlandse jihadisme vormt een ongekende bedreiging voor de democratische rechtsorde van Nederland.” – De Nederlandse inlichtingendienst AIVD.

“Voor aanhangers die niet de mogelijkheid hebben of niet bereid zijn om aan de gewapende strijd in Syrië of elders deel te nemen, bieden de sociale media een vorm van betrokkenheid die hen in staat stelt om zich te vereenzelvigen met de jihadisten … zonder daadwerkelijk te hoeven vechten. Immers, de beweging overweegt ook  ‘dawah’ –  het prediken van de ‘oproep om met de islam kennis te maken’  – een vorm van jihad”. – De Nederlandse inlichtingendienst AIVD.

“De sociale media hebben het voor individuen mogelijk gemaakt om veel sneller over te gaan van een passieve ontvanger van jihadistische propagandaberichten naar een sympathisant en vervolgens naar een aanhanger ervan … Van sommigen is ook bekend dat zij bij wreedheden, zoals onthoofding van gevangenen, betrokken zijn geweest. … de sociale media hebben de structuur en de onderlinge samenhang van de jihadistische beweging veranderd … die heeft de kenmerken van een ‘zwerm’ (in de zin van groepsgedrag) overgenomen” – De Nederlandse inlichtingendienst AIVD.

“De jihadistische beweging kan alleen echt worden verstoord en zodanig dat de opkomst van nieuwe leidinggevende figuren en structuren wordt voorkomen, indien dergelijke inspanningen [geen eenmalige acties] over een langere periode worden bijgehouden”. – De Nederlandse inlichtingendienst AIVD.

“De Nederlandse jihadisten zijn ervan overtuigd dat het kalifaat niet de een of andere utopische droom is, maar een haalbare realiteit voor Syrië en andere moslimlanden -en zelfs voor Nederland” – De Nederlandse inlichtingendienst AIVD.

De jihadistische beweging die in Nederland zelf is ontstaan en zich hier ontwikkeld heeft [home-grown] maakt, volgens een nieuw rapport van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD, een plotselinge en explosieve groei door.

De Nederlandse jihadistische beweging groeit niet alleen in omvang en kracht, zij wordt, volgens het rapport dat ervoor waarschuwt dat de toenemende dynamiek van het Nederlandse jihadisme een ongekende bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde van Nederland, ook steeds opener en provocerender, zowel online als op straat.

Het 58-pagina’s tellende rapport, getiteld “De transformatie van het jihadisme in Nederland: Zwermdynamiek en nieuwe slagkracht”, biedt een diepgaande analyse van de verschillende factoren die ten grondslag liggen aan de nieuwe dynamiek van het jihadistische fenomeen.

Volgens de AIVD begon in het najaar van 2010 in de Nederlandse jihadistische beweging een proces van ingrijpende verandering, toen een aantal Jihadisten werd verhinderd om uit Nederland te vertrekken om zich bij collega-Jihadisten in Pakistan en Somalië aan te sluiten.

Hun daaropvolgende interacties met de Nederlandse politie en justitie brachten de Jihadisten en andere leden van hun netwerken ertoe om hun modus operandi [werkwijzen] te verbeteren, wat uiteindelijk leidde tot een grootschalige interne professionalisering van de beweging.

Tegelijkertijd begonnen Nederlandse Jihadisten propagandamethoden over te nemen die ontwikkeld waren door collega-Jihadisten in Groot-Brittannië. Geïnspireerd door Islam4UK, een inmiddels verboden jihadistische groepering die is opgericht door de Britse islamitische oproerkraaier Anjem Choudary, lanceerden Nederlandse Jihadisten hun eigen activistische bewegingen, namelijk Sharia4Holland en Behind Bars/Street Dawah (Straat Dawah).

“Door gebruik te maken van activistische technieken, zoals demonstreren en flyeren, om provocerende jihadistische propaganda openlijk te verspreiden, waren deze groeperingen in staat om wat mede-moslims te mobiliseren en nieuwe rekruten aan te trekken”, aldus de AIVD. “Met name veel jonge mensen, vonden een uitweg om hun jihadistische idealen door middel van dergelijke activiteiten te verbreiden”.

De social media hebben een geheel nieuwe dynamiek aan het Nederlandse jihadisme toegevoegd. Behalve dat die het mogelijk maakten dat de informatiestromen en de communicatie tussen de Jihadisten zowel nationaal als internationaal  intensiever werden, hebben de sociale media ook het karakter van die stromen veranderd.

Vóór de opkomst van de sociale media stroomde de informatie verticaal (hiërarchisch) van één bron naar veel richtingen. Daarentegen stroomt de informatie op de sociale media platforms, zoals Facebook en Twitter, horizontaal (peer-to-peer = tussen gelijken) van veel bronnen naar veel bronnen en op die manier hebben de mogelijkheden tot interactie zich sterk uitgebreid. De AIVD zegt daarover:

“Jihadisten beïnvloeden elkaar voortdurend via de sociale media. Jonge mensen die een radicalisering ondergaan, kammen facebook uit op zoek naar gelijkgestemde individuen en plaatsen jihadistisch materiaal op hun eigen profiel, waardoor zij zo hun eigen kring van vrienden beïnvloeden. Op Twitter debatteren Jihadisten heel openlijk met elkaar en met hun critici, die vaak te maken krijgen met beledigingen of erger. Ze plaatsen ook foto’s van Nederlandse strijders in Syrië op Facebook, die vervolgens worden gedeeld door de leden van de jihadistischegemeenschappen. Lezingen worden ook  als een Facebook-gebeurtenis aangekondigd, zodat potentiële deelnemers kunnen zien of mensen die ze kennen er ook zullen zijn. De Nederlandse jihadistische wereld is tegelijkertijd een zich snel bewegende, grote en een kleine wereld geworden”.

De sociale media hebben ook de jihadistische rekruteringsinspanningen verbeterd:

“Voor de aanhangers die niet in staat of niet bereid zijn om zich bij de gewapende strijd in Syrië of elders aan te sluiten, biedt een dergelijke activiteit een andere vorm van betrokkenheid, die hen in staat stelt om zich te profileren als Jihadisten. Het is hun manier om deel uit te maken van ‘Syrië’, of van de ‘heilige oorlog’ in het algemeen, zonder dat zij daadwerkelijk hoeven vechten. Immers, de beweging verkondigt ook ‘dawah’ – de ‘oproep tot de Islam’  – een vorm van jihad. Deze overeenstemming versterkt de banden tussen de mensen die thuis blijven om ‘dawah’ te beoefenen en degenen die vertrekken om te vechten.

“Ongetwijfeld is de kans om in contact te komen met het jihadisme – met name op de sociale media – de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Daarom is het voor een individu mogelijk geworden om veel sneller over te gaan van een passieve ontvanger van hun propagandaberichten naar een sympathisant en vervolgens naar een aanhanger. Er is ook een reëel gevaar dat dergelijke nieuwe ‘online Jihadisten’ zich weleens zodanig kunnen blijven radicaliseren, dat zij daadwerkelijk gewelddadige handelingen gaan plegen of naar een conflictgebied vertrekken. In feite is dit precies de manier waarop veel van de Nederlandse strijders nu in Syrië zijn aangekomen om daar [bezig te] zijn. Ze zijn zeer snel geëvolueerd van volgelingen thuis tot frontlinie Jihadisten aan het front. De AIVD heeft vastgesteld dat een groot deel van hen in Syrië is opgeleid in het gebruik van wapens en dat ze hebben deelgenomen aan werkelijke gevechten. Van sommigen is ook bekend dat zij betrokken zijn geweest bij wreedheden, zoals onthoofding van gevangenen”.

Screenshot_47Van de Nederlands-Turkse jihadist, die bekend is als Yilmaz, en die opgemerkt is in Syrië, is bewezen dat hij bedreven is in het gebruiken van de sociale media voor jihadistische ‘public relations’.  

Volgens de AIVD hebben de sociale media de structuur en samenhang van de jihadistische beweging in Nederland zodanig veranderd dat die de kenmerken van een “zwerm” (in de betekenis van groepsgedrag) heeft aangenomen. Dit betekent dat zij sterk gedecentraliseerd is, met talrijke afzonderlijke elementen, die grotendeels autonoom zijn. Gezamenlijk echter behouden zij hun samenhang en richting bijna alsof die één entiteit is.

“De jihadistische zwerm kan zeer dynamisch en veranderlijk zijn, maar hij weet nog steeds hoe hij zich als een strak geordend lichaam moet bewegen, ondanks dat hij soms grillig en onvoorspelbaar lijkt,” zegt het rapport en het voegt eraan toe:

“Het resultaat van dit alles is dat de pogingen van de overheid om bepaalde jihadistische individuen of structuren aan te pakken, nu waarschijnlijk aanzienlijk minder effect op de beweging als geheel zullen hebben dan die [pogingen] eerder zouden hebben gehad. Vooral als het eenmalige acties betreft.  De beweging kan alleen echt zodanig worden ontregeld, dat het naar voren treden van nieuwe leidinggevende figuren en structuren wordt voorkomen, indien deze pogingen [van de AIVD] gedurende een langere periode worden volgehouden”.

Naast de interne en structurele ontwikkelingen die het Nederlandse jihadisme hebben veranderd, hebben verschillende contextuele factoren, zowel nationaal als internationaal, ook bijgedragen aan de groei.

Het Nederlandse salafisme heeft in eigen land een belangrijke ideologische verschuiving ondergaan. Het salafisme is een beweging die een beroep doet op moslims om terug te keren naar de vorm van de islam die werd beoefend toen hij werd opgericht. Zijn aanhangers verwerpen veel van de ideeën en gewoonten die in de daaropvolgende eeuwen een onderdeel van de islamitische traditie zijn geworden.

Het hedendaagse salafisme heeft drie belangrijke elementen: apolitieke, politieke en jihadistische. Alle drie streven hetzelfde einddoel na: de oprichting van een maatschappij die alleen rust op de principes van de ‘zuivere’ islam.

In tegenstelling tot hun jihadistische tegenhanger beweren de apolitieke en politieke stromingen dat het belangrijkste middel om dit doel te bereiken de ‘dawah’ of de ‘oproep tot de islam’ zou moeten zijn, in de vorm van prediking en bekeringen. Daarentegen geeft het jihadistische salafisme voorrang aan de ‘noodzaak’ van de gewelddadige jihad.

In de afgelopen jaren is er een nieuwe groep van salafistische dawah-predikers in Nederland ontstaan, die radicaler zijn dan hun voorgangers, en die effectief de grenzen tussen het dawah salafisme en het jihadisme hebben vervaagd. De AIVD legt uit:

“Zij hebben een radicale boodschap, die niet alleen intolerantie verspreidt, maar ook de ideologische verschillen tussen het dawah-salafisme en het jihadisme ten aanzien van de legitimiteit van de ‘heilige oorlog’ gladstrijkt. Deze predikers zien zichzelf niet als een onderdeel van een beweging die los staat van de beweging van de jihadisten (een onderscheid dat de gevestigde dawah salafisten veel duidelijker maken). En zij oefenen de grootste invloed uit op de jongeren met jihadistische neigingen of sympathieën”.

“Mede door de opkomst van de predikers die buiten de gevestigde niet-gewelddadige traditie opereren, is het dawah salafisme nu zoiets als een voedingsbodem voor het jihadisme in Nederland geworden”.

Internationaal heeft het conflict in Syrië, dat in maart 2011 begon, als een katalysator gewerkt, het heeft de effecten van alle andere ontwikkelingen versterkt en een explosieve groei van het jihadisme in Nederland voortgebracht.

Volgens de AIVD hebben de grote aantallen Nederlandse Jihadisten die naar Syrië zijn gereisd, laten zien dat “dit specifieke conflict de belemmeringen voor een actieve deelname aan de jihad aanzienlijk heeft verminderd”. Zij voegt daaraan toe dat de propaganda die door het conflict is voortgebracht, de groei van een “assertief Nederlands jihadisme” heeft aangewakkerd, waarin jihadistische groeperingen “opzettelijk aanduwen tegen de grenzen van wat toelaatbaar Nederlands recht is”.

De AIVD sluit af met een waarschuwing:

“Nu al hebben meldingen van veronderstelde vorderingen van Jihadisten in Syrië, in verband met de oprichting van een islamitisch kalifaat onder de sharia, een zichtbaar effect in Nederland, in zoverre dat zij de achterban die dat ultieme doel steunt verder radicaliseren. Zulke verhalen, die in de eerste plaats uitgaan van groeperingen zoals de Islamitische Staat, overtuigen de aanhangers en sympathisanten dat het kalifaat niet een utopische droom is, maar een haalbare realiteit voor Syrië en andere islamitische landen, en zelfs voor Nederland”.

Soeren Kern is een Senior Fellow aan het in New York gevestigde Gatestone Institute. Hij is ook ‘Senior Fellow voor Europese Politiek’ aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Volg hem op Facebook en op Twitter.  

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:
Wachteres & Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, Moslims, Nederland, propaganda, Rotzakken, Salafisten, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

45 reacties op De “explosieve groei” van het jihadisme in Nederland

 1. jantjeuitnl zegt:

  En de politieke partijen versterken het cordon sanitaire om de PVV nog maar eens extra.

  Like

  • Sjaak zegt:

   En overigens ik vind de PVV de fairste en niet-discreminerenste partij
   omdat ze haarklein in hun partijboekje hebben staan wat ze menen
   met de werkelijke discriminering namelijk de islam en hun barbaarse
   Sharia-plannen ! Geert zegt het toch duidelijk genoeg dat deze
   geitenneukers alleen de koran als hun wetboek aksepteren !
   En dat hij nu al over tien niet meer zonder bewaking over de
   straat lopen kan omdat we deze vuile vieze vunzige rot-islam
   en hun haatketens en met hulp van de wegkijkenden dieprooie
   linkse vaderlandsverraders binnengesluist hebben !
   En elke dag komen nieuwe allochtonen vakkrachten met
   islam achtergrond uit alle hoeken van de wereld met hulp
   van de links/rood/groene troyaanse dubbelpassen naar
   Europa ! Af en toe vraag ik me werkelijk af met wat we voor
   een stelletje debiele geesteszieken opgescheept zitten !

   Like

 2. windwens zegt:

  Nou dan wordt het hoogste tijd dat alle dubbel paspoorters gewoon naar het land gaan waar ze zo van houden Turkije, Marokko en alle anderen die graag moslimpie spelen. Op gerot met die eikels net als de gene waar nu de paspoorten van ingenomen zijn het land uit met die bloedzuigers. Ik merk al maanden dat het uit de hand aan het lopen is, en dat men steeds brutaler wordt op straat als deze K*T regering niet ingrijp, loopt het hopeloos uit de hand. Dan zijn ze en blijven zij verantwoordelijk zeker om dit vuile spel wat ze spelen, macht is kennis en de kennis over deze lui en hun beweegredenen en daden zijn bekend. Als er later koppen moeten gaan rollen dan horen de lui van dit parlement er gewoon bij en dat geld ook voor D66 CU GPV en Groenlinks want die houden dit zooitje aan de macht.

  Like

 3. petra555 zegt:

  Allemaal de partijen die ingestemd hebben met de motie HALSEMA, hou ik hier persoonlijk verantwoordelijk voor. DUS ALLE PARTIJEN, MET UITZONDERING VAN DE PVV EN DE SGP!!

  Like

 4. Johan zegt:

  De moslims zijn uitermate goed georganiseerd en maken gebruik van alle mogelijke moderne technieken om hun valse boodschap uit te dragen. Overal zijn inmiddels hun moskeeëen en contactlokaties. Door dagelijks 5 keer te bidden, conditioneren zij zich tot gehersenspoelde marionetten, inzetbaar voor het hogere doel, zonder nog in staat te zijn , zelfstandig na te kunnen denken.
  Nederland is hierop absoluut niet voorbereid, laat staan dat het zich georganiseerd weet te verzetten. Er is op dit moment slechts één vorm van verweer mogelijk : Verbied de Islam voor het te laat is en stop onmiddellijk met de massa-immigratie. Geen enkele islamiet meer het land in.

  Like

 5. Republikein zegt:

  Mooi geschreven, versterkt echter meer de gedachte dat het niet wordt aangepakt en dat prikt in je ogen als een bijtend zuur.
  Schijnt niet modern te zijn dus is van alle tijden, nou Nederland, good night.
  In de loop der geschiedenis zijn er altijd mensen geweest die anderen hierop wezen, zoals:

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Republikein: “l’Histoire se répète” blijkbaar, keer op keer..

   Maar wat wij meemaken is, volgens mij, het meest gruwelijke dat wij in de hedendaagse geschiedenis hebben meegemaakt.

   Onze identiteit, onze vrijheid, alles wat we aan goeds hebben, wordt ons afgenomen door stompzinnige idioten, die alleen aan hun eigen belangen op korte termijn denken.

   Zelfs de toekomst van hun eigen kinderen en kleinkinderen laat hen koud.

   Ik kan me met geen mogelijkheid voorstellen dat zij niet zien wat wij zien; dat de islam hier is om zich meester te maken van het vrije Westen.De moslims zeggen dat openlijk en als onze ‘elite’ hun ogen zouden openen dan zouden ze zien dat de islamitische plannen in de praktijk worden uitgevoerd.

   Like

 6. Q zegt:

  Je verwacht het niet he, je verwacht het niet …
  tenminste, als je bij de AIVD of anderszins voor de regering werkt.

  Mensen die dit al een jaartje of 30 aan zagen komen zijn uit hun hotelletje gebombardeerd of gewoon omgelegd op een parkeerplaats in Hilversum. Ik ben benieuwd of we binnenkort ook nog van dit soort imbecielen mogen horen dat die zogenaamde radicalisering ‘helemaal niets met de islam te maken heeft’ of zouden ze toch een beetje doorkrijgen dat ze daarmee aan ons aantonen hoe compleet gestoord ze zelf zijn ?

  Maar maak je geen zorgen hoor.
  Als je op dit soort sites nog durft te zeggen dat de landverraders uit hun gerieflijke kantoortjes gesleept moeten worden en voor een tribunaal thuishoren kunt u binnenkort een arrestatieteam verwachten die u om 05:30 ’s ochtends uit uw bedje sleurt en voor je het weet zit je de komende 6 jaar op water & brood. Dan moet radicalisering ineens wel aangepakt worden.

  Wedden ?

  Like

  • Of je wordt ‘uitgenodigd’ voor een moraliteitsonderzoek waarvan je geen idee hebt wàt dat is… en vervolgens word je ‘gevraagd’ naar je postings op diverse fora die ‘de moslems’ wel eens booos zouden kunnen maken… of je die boze moslempostings door zou willen geven…

   Like

 7. Henk.V zegt:

  Dit zeer belangrijke rapport onderstreept glashelder wat wij altijd beweren, namelijk dat de drang tot overname van de bestaande (westerse) maatschappij,met het doel om die te veranderen in een volledig islamitische samenleving een belangrijk onderdeel van het islamitische denken is.De moslims hebben die opdracht ”van hogerhand”.

  De islam ziet ons land ALTIJD als een te veroveren gebied! En dit is nu één van de dingen die politiek correct niet WIL inzien! Die bewuste keuze voor onwetendheid maakt het politiek correcte denken tot een bedreiging voor het voortbestaan van onze westerse maatschappij.
  Politiek correct maakt zich daarmee schuldig aan hoogverraad.

  Daar komt nog iets anders bij, aansluitend op wat ik boven zeg..Altijd houdt politiek correct de mensen een paar leugens voor:

  1)De Islamitische Staat beweging die met grof geweld een kalifaat sticht
  in Syrië en Irak heeft NIETS met de islam van doen….
  Echter, de IS wordt regelrecht gevoed vanuit de fundamentalistische Salafistische beweging die 100% islamitisch is en die zelfs in haar geloofsopvattingen wil teruggrijpen op de opvattingen die gangbaar waren in de beginfase van de islam, in onze vroege Middeleeuwen! Dat bewijst dat ISIS, die salafistisch denkt voor honderd procent islamitisch is;

  2) Altijd wordt er beweerd dat het Salafisme maar weinig aanhangers kent, ongeveer tussen de tien à twintig procent van de westerse moslims populaties heeft affiniteit tot deze stroming. ECHTER: het AIVD rapport toont iets belangrijks aan, namelijk dat naarmate het succes van de Islamitische Staat beweging toeneemt de aanzuigende kracht voor dat denken enorm groot blijkt te worden, gevaarlijk groot zelfs, vindt de AIVD..
  Dat bewijst nog iets anders namelijk het besef bij de moslims dat zij ONS land aan de islamitische wereld kunnen toevoegen maakt de islamitisch nog veel imperialistischer van instelling dan iedereen dacht! Zogenaamd kleine percentages fundamentalisten kunnen plotseling zeer snel toenemen!

  HOEZO AANPASSEN AAN ONZE CULTUUR? VERGEET HET!

  De islam wil zich helemaal niet aanpassen, maar in diepste wezen willen ALLE bewust religieus levende aanhangers van de islam dat WIJ ons aanpassen .

  De islam is wat wij ALTIJD hebben gezegd: EEN IDEOLOGIE VAN ONS NIET WELGEZINDE INDRINGERS.Zij zullen ons geen rust gunnen, totdat wij ons neerleggen bij de islamitische suprematie..
  Daarom kan er niet blijvend ruimte voor deze ideologie in de westerse wereld worden gemaakt. De drang om ons te onderwerpen zal altijd blijven bestaan.
  Het gelijk van Wilders wordt keer op keer aangetoond.

  Het AIVD rapport is de doodsteek voor onze multiculturele samenleving.

  Like

 8. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 9. WEER hft @geertwilderspvv GELIJK mr wordt cordon sanitaire gevrmd dr @MinPres e.c.explosieve groei v jihadisme in NL http://wp.me/p1O7aM-jrj

  Like

 10. Bert? Als ik de link aanklik van Het 58-pagina’s tellende rapport, krijg ik ‘pagina niet gevonden’ ms wil je daar even naar kijken? https://ejbron.wordpress.com/Users/Bert/Downloads/transformatie_jihadisme_in_nederland_juni_2014%20(1).pdf

  Done!!

  E.J.

  Like

 11. Maria zegt:

  jaja en ondertussen mega explosie HAAT anti islam en socialist!!! ALTIJD in de geschiedenis heeft die islam verloren, gaat deze keer niet anders zijn !!!! hoop alleen aub dat westerse bevolkingen op tijd wakker worden please want wens jullie niet toe wat mijn roots meemaakten echt niet

  xx

  Like

  • Maria zegt:

   quote: De AIVD sluit af met een waarschuwing:

   “Nu al hebben meldingen van veronderstelde vorderingen van Jihadisten in Syrië, in verband met de oprichting van een islamitisch kalifaat onder de sharia, een zichtbaar effect in Nederland, in zoverre dat zij de achterban die dat ultieme doel steunt verder radicaliseren. Zulke verhalen, die in de eerste plaats uitgaan van groeperingen zoals de Islamitische Staat, overtuigen de aanhangers en sympathisanten dat het kalifaat niet een utopische droom is, maar een haalbare realiteit voor Syrië en andere islamitische landen, en zelfs voor Nederland”.

   is this a joke???? wat doet de AIVD eraan???? GEEN ZAK !!!!!!!!

   Like

   • Henk.V zegt:

    De AIVD heeft volgens mij geen interventie bevoegdheid,@ Maria, maar brengt (gevaarlijke) ontwikkelingen in kaart, geeft die OGENBLIKKELIJK door aan de instanties die tot interventie zouden moeten overgaan (politie , justitie en – waar nodig: onze krijgsmacht!) .
    Wanneer wij niet zien dat er wordt ingrepen, dan zijn de verantwoordelijke autoriteiten die interventies moeten aansturen,om de een of andere reden NIET VAN ZINS geweest iets met de informatie te DOEN! In dat geval verzaken zij hun plicht tot verdediging van de Nederlandse Staat en behoren zij daarop worden aangesproken en bestraft!…

    En het is triest maar waar; het is de politiek correcte waanzin die de bereidheid ongewenste islamitische activiteiten met wortel en tak uit te roeien volledig mist!
    De waan dat je in vrede kunt samenleven met een stroming die onze rechtsorde en wijze van leven beslist NIET niet accepteert MOET in stand worden gehouden, ook al zullen daar uiteindelijk veel mensen het slachtoffer van worden.

    Ik bestrijd al heel lang juist deze misdadige politieke opvatting. Dit is onze PRIORITEIT: het verziekte en verziekende ”linkse denken” moet de wereld uit, anders blijven wij – in onze strijd voor het behoud van onze identiteit en zelfstandigheid dweilen met de kraan open.
    Daarom zou ik ook willen dat de meest belangrijke ”pion” in onze opdracht om de vrijheid te behouden- Geert Wilders- eens mensen aantrok die zijn zeer goede ideeën in meer aansprekende teksten konden verwoorden. Vaak wordt hij juist ”gepakt” op zijn vocabulaire.
    Dat is natuurlijk absurd en dat had zo gemakkelijk voorkomen kunnen worden…

    Like

   • t ERGE is dat ik dus ontdekt heb, tijdens dat ‘moraliteitsonderzoek op het plaatselijke politiebureau, dat de man die ZEI dat ie vd AIVD was mèt n BVD persoonvisitekaartje, dat ie de koran niet had gelezen en dat t toch ook maar om n ‘tiental’ geradicaliseerden’ zou gaan… en IS had niets met de islam te maken en dàt soort figuren moet WAKEN en de islammers/yihadi’s opsporen?? Deze man zie ik eerder op een Duits Bratwursten mit BIERFESTEN…. t is om te janken en zelfs eigenlijk dàt niet eens meer…. en zo iemand denkt MIJ te moeten waarschuwen uit ‘bezorgdheid’ voor MIJN welzijn…

    het zijn allemaal maar letters die zich tot nietszeggende woorden aaneen rijgen… en hoeveel verdienen die AIVD’ers die naar ik gelezen ook heb, hele stapels aangiften soms maar in de prullenbak kieperen ipv te lezen en op te volgen….

    Like

   • Maria zegt:

    had reportage gezien op ned ivm met Meneer Van gogh zijn dood en de rol AIVD erin, alleen al die zogezegde blunder van hen om het verkeerde huis te onderzoeken terwijl net ernaast de woning van die moslimbarbaar was en dagen ongemoeid werd gebleven zegt alles in de moord van, Meneer Van Gogh… werd ook gesuggereerd in die reportage dat de hofstadgroep getipt was geweest door die AIVD… Mensenlief de blamage de schande hierin, ze hebben weet ervan gehad en tipten die moslimbaar de handel en wandel van Meneer Van Goh Theo…;

    Like

 12. Avidia zegt:

  Juist Jan, je mag in Nederland niet de waarheid spreken en zeker geen grote aanhang hebben, nou, ze kunnen ervan lusten, de aanhang voor Geert wordt alleen maar groter en groter, Geert voor President!!!!!

  Like

 13. Cathja zegt:

  Dit wisten wij al lang! Heeft Geert ons al niet 10 jaar lang gewaarschuwd? Maar hij mocht dit alles niet zeggen, want dat was racistisch en discriminerend, én hij ‘zette hele bevolkingsgroepen weg’.
  Verwacht nu niet dat Geert openlijk gerehabiliteerd gaat worden, want ze geven liever een totaal andere draai aan het verhaal dan dat ze openlijk toegeven dat hij het al die jaren bij het rechte eind heeft gehad.
  Nu zitten we met de ellende! Dit had voorkomen kunnen worden als ze tijdig hadden ingegrepen. Onze overheid kan aansprakelijk gesteld worden nu de veiligheid van haar burgers in gevaar komt.
  Nu is het wellicht te laat.

  Like

 14. alidas1 zegt:

  Als jullie Geert Wilders als president willen hebben zullen jullie toch naar de stemlokalen moeten gaan om de stemmen te tellen .
  Als dat niet gedaan word zal hij nooit president worden geloof dat nu maar.

  Like

 15. Daiyu-ninja zegt:

  Het wordt tijd dat we het recht krijgen op een wapen.

  Like

  • Daiyu-ninja zegt:

   Correctie, het woord het moet weggelaten worden.

   Like

  • Cowboy20 zegt:

   Daiyu.Normaal moet je geen recht gaan vragen , elke mens heeft recht op zelfverdediging
   Trouwens , zal je nooit krijgen ,anders voelen de dickheads de hete adem van t volk in hun nek,en dan voelen ze zich ongemakkelijk
   Dus : recht toe eigenen is de enige oplossing

   Like

 16. leefbarbaar zegt:

  In Tilburg is ook weer een meisje van 16 opgepakt, die de haat wilde dienen. Jihaddoosch dus.
  Dom. Laat gaan dat kind. En stuur haar ouders mee, want die hebben haar opgevoed en die zijn verantwoordelijk. En vorder bij de ouders meteen alles in wat het meisje H&I gekost heeft gedurende 16 jaar. Van consultatiebureau tot kinderbijslag, van schoolgeld tot heffingskorting. Beter nu ons verlies nemen dan over tien jaar, wanneer zij vijf kinderen zal hebben, die met zo’n moeder zullen opgroeien voor galg en rad: jihad.

  Like

 17. vigilante zegt:

  Ik had dit als reactie geplaatst op;NOS: ‘Moslimradicalisering schuld van discriminatie’
  ————————————————————————————————————-
  Stukje door Soeren Kern The “Explosive Growth” of Jihadism in the Netherlands,met daarin een verwijzing naar een AIVD rapport;[Heropleving van jihadisme in Nederland.]
  Om te huilen als je dat rapport leest lijkt de ondertoon te zijn dat ze in Zoetermeer het bijltje er al bij neergegooid hebben.

  http://www.gatestoneinstitute.org/4835/netherlands-jihadism
  ————————————————————————————————————-
  Mooi dat er een item over gemaakt is!
  Maar’;
  Dit zijn openbare rapporten,ik vrees dat de interne circulaires binnen de AIVD nog droeviger zijn.

  Like

 18. Al meer dan 10 jaar worden wij geregeld om de oren geslagen met:wij nemen het over!En al die jaren wordt het door links weg gewuifd,als zijnde;een beetje stangen!!!En nu zullen ze het nog niet toegeven;ze geven ons liever cadeau,dan dat ze afdoende maatregelen nemen!Je ongelijk toegeven is ook zoooooo moeilijk,voor politici en alles wat links is,zelfs ondenkbaar!Van mij mogen ze allemaal hangen,als ze nu geen afdoende maatregelen nemen,binnen een week!Want anders zijn ze weer op kerstreces!

  Like

 19. Wans Horst zegt:

  Moslims proberen allemaal heel actief blanke Nederlanders te bekeren, terwijl alle moslims een afgrijzen hebben van mensen die hen proberen te bekeren, dat zou immers de groep aan kunnen tasten. Voornamelijk proberen zij toe te slaan bij mensen die zwak, naief en beïnvloedbaar ogen. Ogenschijnlijk sterkere mensen, tokkies genoemd, laten ze met rust omdat het de moeite niet loont. Opvallend is dat heel links zwak, naïef en beïnvloedbaar is. Hoeveel autochtonen, vooral binnen de overheid, zouden zich reeds hebben bekeerd? Let wel dat deze home grown de gevaarlijkste zijn, namelijk hebben zij het doel zich te bewijzen als een ‘echte’ moslim, wat natuurlijk nergens op slaat, maar dat is inderdaad die groepsdrang. Iedere 12-jarige met een klein beetje vermogen tot logisch nadenken had dit rapport kunnen schrijven, maar het is aan al die partijen in de tweede kamer om net als de PVV de ernst van de situatie te erkennen en zich niet langer bezig te houden met het bestrijden van Geert Wilders!

  Like

 20. Sjun zegt:

  Steeds beter komt nu ook in West-Europa in beeld waarom Republika Srpska ontstond. Onder leiding van Radovan Karadžić verklaarde de Servische minderheid die zich al jaren achtergesteld wist op de moslim-meerderheid zich onafhankelijk van de opgerichte moslimstaat Bosnië-Herzegovina en zij bevochten hun onafhankelijkheid. Iets soortgelijks zou er bij ongewijzigd beleid op meerdere plekken in Europa maar zo weer kunnen gebeuren. Het wachten is bijvoorbeeld op de afsplitsing van Herceg-Bosna voordat de Kroaten daar volledig verdreven zijn door islamiserende politiek. Maar ook in verschillende Europese voor- en binnensteden lopen de spanningen door islamisiseringspogingen op die volgens de aangenomen motie Halsema van 27.10.10 niet tegengegaan zouden moeten worden.
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32417-36.html

  Like

  • Maria zegt:

   klopt 100% … de serven wat die meegemaakt hebben in eigen land is met geen pen te beschrijven, toen ze zich wilden verdedigen in eigen land dan nog daar was de VS en EU om de islam te helpen hen uit te moorden daar 😦 en kijk nu ze zitten in de EU de moslims en jullie maken nu nog geen 10de mee van wat zij meemaakten ginder… maar dat komt nog… spijtig genoeg wat ginder gebeurde staat letterlijk achter de hoek klaar om toe te slaan op een manier die zijn weerga niet zal kennen…. en politiek steunt hen in alles … deze waanzin erin eigen politiekers van EU landen die islam voor de eigen bevolkingen zetten???

   Like

 21. Dokus zegt:

  De Koran is een boek dat oproept tot moord haat en doodslag. Een dergelijk boek zou als terroristisch boek aangemerkt moeten worden.

  Like

 22. Florac Bosch zegt:

  MERKEL, HOLLANDE, RUTTE, CAMERON EN NOG MEER EU LEIDERS PROBEREN WEER DE ISLAM VAN JIHADISME TE SCHEIDEN!

  EU leiders zeggen weer dat dit alles niets met de islam te maken heeft! Onder leiding van Mohammed werd, met veel geweld en doodslag, het eerste kalifaat gesticht. De zwaarden uit de tijd van Mohammed, voor moslims de meest perfecte mens, zijn de kalasjnikovs van nu. ISIS, HAMAS, AL-NUSRA, AL-QAEDA doen exact hetzelfde.
  De gevaarlijkste dreiging voor Europa is momenteel de dreiging van Jihadisme. De basis hiervoor is te vinden in het Koran, een politieke ideologie, die zijn bekende heilige oorlog weer hervat om de islam over de EU landen te verspreiden.
  Hoe kun je de ene Jihadist vereren en tegelijkertijd de andere veroordelen? Is dat allemaal wel oprecht? Laffe EU leiders willen geen afstand nemen van een intolerante en gewelddadige godsdienst en een splijtzwam in onze samenleving. Steeds maar weer proberen de Islam van terrorisme te scheiden gaat ons heel erg de keel uithangen. Maar helaas het is de islam maar in zijn echte vorm. Welke kritiek dan ook op de Islam afdoen als discriminatie of zelfs racisme zal ook niet leiden tot het beoogde resultaat. Wanneer men dit soort zaken blijft proberen te onderdrukken en weg te wuiven, zal het uiteindelijk leiden tot meer extreem verzet, vanwege de frustratie dat men niet luistert. De moslim op zich is extreem in hun belevenis van hun “religie”. De Koran staat boven alle wetten, regels, normen en waarden van de westerse staat waarin de moslim leeft. De opvoeding zou streng zijn en datzelfde wel maar dan op de islam manier en Koran. 

  Achterlijke beleidsmakers ontkennen dat wat wij hier ‘terrorisme’ noemen, in islamitische landen gewoon de wet is…
  De laffe Europese overheden zijn een geweldige instrument voor de islamitische moordenaars. Door hun hypocrisie helpen zij de kwaad en ondermijnen zij onze democratie. Hun geïmporteerde islam heeft op alle fronten gewonnen en de autochtone bevolking nog banger gemaakt dan ze al waren want alle grootspraak van de demonstranten dat ze niet bang zijn is loze praat.

  Onbekwame leiders zeggen weer dat de islam goed is! De angst overheerst: angst bij de elite voor de islam en daarom alles doen om de islam-aanhangers maar te vriend te houden. Louter islam-apologeten, schijnheilige weg-met-onzers, politiek correcte draaihalzen en dhimmie knipmessen passeren de revue. Angst bij de moslims om niet voor vol aan te worden gezien en daarom krampachtig aan hun geloof c.q. regels vast te houden. Vergeet niet de extremisten ontzien niemand ook hun eigen geloofsgenoten niet. Dat is de reden dat een moslim nooit een terreurdaad zal veroordelen op een enkele uitzondering na, die alle respect verdient. Juist een overheid hoort zijn burgers te beschermen en zich tegen het extremisme te weer te stellen, maar op dat punt geeft geen enkele regering in Europa thuis en daarom voelen de autochtone burgers zich onveilig in Europa. De zg politieke elite en haar propagandisten in de media zijn dus verantwoordelijk voor het enorme speelveld, dat islam en vooral de actieve intolerante elementen daarin is gegeven door de doctrine van de volstrekt doorgerotte en perverse politieke correctheid, een dwangdenken en redeneren net zo ziek en schadelijk als Islam. Veel EU leiders zijn nog steeds van mening dat we alle jihadisten met open armen moeten ontvangen,deze collaborateurs zijn bang dat arme moslims beledigd zouden kunnen worden. Echter moet men goed beseffen dat het begrip ‘beledigd zijn’ voor de fundamentalistische nauwelijks grenzen kent. Het kan ermee eindigen dat de aanwezigheid van een kerkhals een ‘belediging’ voor de islam wordt opgevat. Islam en de huidige politiek elite is een dodelijke combinatie voor de westerse volkeren. De islamitische infiltratie bij de EU staten zorgt ervoor dat de discussie wordt gesmoord.
  Door dit soort uitingen van de landverraders in Europa, krijgen de jihadisten voet aan de grond voor hun weer in de voordeel. Ze lachen er om hoe het westen vrijgevend met tolerantie omgaan.

  Omdat de Koran en de Hadith de moslims aanspoorden tot geweld tegen ongelovige mensen, en hen namens God vermoordden, zijn de echte Islam standpunten van Al-Qaeda, Hamas en ISIS gebleven. De standpunten van de Jihadisten zijn de echte islam. Als de moslims nog geen macht hebben, dan laten ze zien dat ze ook tolerant zijn. Maar als ze de macht hebben, worden ze opeens dominant, radicaal ,extremistisch, en laten ze aan iedereen hun echte gezicht en tanden zien.
  Het grootste gevaar dat ons bedreigt, komt van binnenuit! Het zijn onze regenten die nog meer moslims importeren: de import van dit verderfelijke geloof gaat gewoon door …Niet alleen de islam is het grootste gevaar maar de onverantwoordelijke elite die onze grenzen wijd heeft opengezet om zoveel mogelijk stemvee binnen te halen. Deze slaapwandelende elite ziet en beseft best wat ze aanrichten maar verkiezen het niet te willen zien omwille van de macht en Brusselse goudpotten. Ze zijn nu ‘geschokt’ maar het enige dat zal veranderen is meer geld en persoonlijke beveiliging. Hun zorg voor de bevolking zal niet verder gaan dan de gebruikelijke ‘ze dronken een glas, ze deden een plas, en ze lieten alles zoals het was’.

  Het is een fatale fout geweest zoveel moslims in onze landen toe te laten, dit alles danken wij aan onze bestuurders die over de jaren hun kop in het zand hebben gehouden om de waarheid maar niet te hoeven zien.
  Elke moslim in EU, is een toekomstig lid van deze Jihadisten. Want alles wat jihadisten nu doen tegen onschuldige mensen, hebben de moslims 1400 jaar lang tegen andere onschuldige mensen gedaan. Het is geen kwestie van verlichting maar van verplichting, derhalve Vrijwaring van godsdienst. 
  De mensen die nu leven hebben niets aan een evolutie van de islam die nog honderden jaren kan duren. Zij zijn nog altijd in de fase van revolutie welke steeds groter en heviger wordt.

  Maatregelen:

  Stoppen met importeren van een overtuiging die niet past binnen alle andere overtuigingen.
  De aanhangers van de islam dienen binnen het westen ingedamd te worden, m.a.w. geen uitbreiding van buitenaf en die er zijn kunnen blijven en zich vermenigvuldigen echter binnen de wet Vrijwaring van godsdienst.

  – De jihadisten of ze nu nog willen gaan, dan wel terugkeren, moeten het land uit. NL-paspoort intrekken en op de zwarte lijst,geen toegang meer tot NL. IS strijders laten gaan, paspoort afpakken en nooit meer Nederland in;

  – Grenzen dicht voor immigranten uit moslimlanden, een onmiddellijk verbod op immigratie uit islamitische landen, uitzetting van criminelen en jihadisten inclusief hun familie, vrienden, helpers en allen die op sociaal media en in moskeeën heulen met de islamitische massamoordenaars;

  – verbod op de bouw van moskeeën.

  – Moslims moeten een eed op de Nederlandse grondwet afleggen ! Deze ideologie/religie van moord, haat en discriminatie willen we nu niet en nooit niet in Nederland. 

  – geen uitkeringen meer naar het buitenland;

  – stoppen met de dubbele paspoort …

  – imams uitwijzen; Ophouden met het pamperen van moslims

  – de staatsomroep eens opheffen en neutrale zender ervan maken en ook daar dus vrijheid van meningsuiting.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Florac Bosch: 16.15. uur. Kan ik in meegaan. Verder zal het belangrijk zijn, om steeds weer te herhalen welke partijen ONS GEBOREN NEDERLANDERS, de “islam en de moslims “, door de strot hebben geduwd. En dat zijn: VVD,D66,PvdA en CDA! Dag aan dag zal ik de verraders blijven noemen!

   Like

 23. 4sjun zegt:

  Niet geheel onbelangrijk is een voorlichtingsoffensief. Laat argelozen maar vast weten wat bijvoorbeeld de sharia voor niet-moslims betekent.
  .

  .
  Zorg dat er zicht komt op de wijze waarop het politiekreligieuze systeem van islam mensen hersenspoelt en dat het door middel van psychische, sociale, juridische en fysieke terreur in stand gehouden wordt.
  .

  .
  Waarom zou je islamisering van je samenleving plaats laten vinden als je weet waar dat toe geleid heeft in Kosovo, Noord-Cyprus Pakistan, Afghanistan, Iran, Libie, Syrie, Irak, Turkije, Egypte, Zuid Libanon en Gaza?
  .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s