Het christendom sterft een langzame dood

Screenshot_9

(Door: Sicarius)

Het christendom in West-Europa raakt in verval. De kerken lopen leeg en sluiten. Dit geldt voor zowel de protestantse als katholieke gemeenschap. Eeuwenlang speelde het christendom een belangrijke rol in de ontwikkeling van Europa, nu dreigt het in vergetelheid te raken. Hoe is de kerk in verval geraakt? Concrete en verregaande maatregelen dienen genomen te worden om de kerk voor een langzame dood te behoeden.

Cultureel marxisme

Het cultureel marxisme is een doctrine die voortgevloeid is uit het marxisme, maar aangepast door linkse denkers en politici (lang) na de dood van Karl Marx. Het cultureel marxisme verspreidde zich door Europa vanuit de Frankfurter Schule, waar het gepropageerd werd door filosofen en sociologen zoals Theodor Adorno en Max Horkheimer. Al snel wisten zij vele studenten te beïnvloeden met hun revolutionaire ideeën. Deze studenten worden ook wel de generatie ’68 genoemd.

Lees verder>>>
Curiales

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Weg met ons!", Christendom, Communisme, cultuurrelativisme, Europa, hersenspoeling, Indoctrinatie, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Marxisme, meningsdictatuur, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, political correctness, propaganda, Socialisten, tolerantie/intolerantie. Bookmark de permalink .

27 reacties op Het christendom sterft een langzame dood

 1. jitskesez zegt:

  Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
  De kerken zijn al decennia geleden uitgehold, door de benoeming van dominees etc. die zelf ongelovig zijn. Het ware evangelie wordt niet langer gepredikt, men is nu Wereldverbeteraar geworden met een houding van, laten we Islamieten lief hebben en prediken dat God het allemaal wel best vindt en dat hij ook Allah heet. Het is met de kerk gegaan zoals voorspeld, we kijken nu naar Laodicea, de kerk die zich rijk en machtig waant, maar leeg is zonder inhoud, de kerk waar Jezus buiten de deur staat en moet aankloppen, en niets anders tegen ze heeft te zeggen dan, Ik ga je uitspuwen.

  Like

  • jitskesez zegt:

   Als christen zie ik een duidelijk verband tussen het feit dat Nederland en Europa God uit de maatschappij hebben gemikt, en dat we nu worden overstelpt met de volgelingen van Satan om ons uit onze landen te drijven. Dat gebeurde precies zo in het boek Richteren, als Israel God verwierp kwamen de Filistijnen. Dat staat trouwens ook in de Romeinenbrief, eerste hoofdstuk, als je God verwerpt zorgt Hij er zelf voor dat je zo diep de duisternis ingaat dat je er nooit weer uitkomt.

   Like

   • Taljaard zegt:

    @jitskesez
    Deut. 28:43-50

    Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ jitskesez 29 januari 2015 om 13:58

    Ik vraag me af wanneer ‘ons’ zwaar hypocriete hebzuchtige begerige ‘koningshuis’ eindelijk eens belandt in de meest diepe duisternis die er bestaat?
    Die lieden doen niet anders dan God verwerpen om ‘allah’ en diens aanbidders te behagen vanwege de olie. De ‘oranjes’ aanbidden ook met alle macht de afgod Mammon! http://nl.wikipedia.org/wiki/Mammon

    “Evangelie volgens Matteüs 6:24: “Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.”Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.” “

    Like

   • BertG. zegt:

    Dan heb ik een probleem.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @BertG., 19.26u: En ik! Het wordt zo wel weer héél erg in het simpele stramien getrokken van belonen en straffen!
    Twee dingen, die ik altijd zal blijven volhouden:
    1. Citeer, zeker in deze tijd, niet de Bijbel letterlijk;
    2. Beschouw de moslims als alles, maar níet als de volgelingen van Satan: Dat is al te gemakkelijk en farizeïstisch bovendien!
    Als Satan al mocht bestaan, werkt hij op een moeilijker herkenbare wijze.

    Like

   • jitskesez zegt:

    Theresa, er is geen andere of betere manier om de bijbel te citeren dan letterlijk, dat deed Jezus zelf en alle Apostelen ook. Verder is de werkwijze van Satan, de mens te verheffen en de leugen de verspreiden dat Jezus NIET de Christus is, en Islam doet beide. Satan werkt alleen onherkenbaar voor degenen die God niet kennen, voor christenen is het zo klaar als een klontje. Tenminste als ze iets weten van hun Bijbel en de Waarheid v. de Leugen.
    De Satan is de leugenaar van den beginne. En iedereen die of Christenen en/of Joden aan mootjes wil hakken, staat duidelijk in zijn dienst.

    Like

   • clint zegt:

    ik zelf ben wel gelovig maar niet kathiliek of prothestants ofzo
    maar in mijn geloof erkennen wij het bestaan niet van satan voor ons is die er niet
    het gene wat ons uit ons land drijft zoals u het noemt zijn voor mijn gevoel de inwoners zelve
    die de boel verzieken zie het veel te vaak om mij heen dat mensen onze tempels vervuilen

    Like

 2. benkok zegt:

  In het Bijbelboek Openbaring, 3:16 , wordt door Yeshua (Jezus) al gezegd, dat er een kerk zal zijn, die zo lauw is (koud noch heet) dat HIj die “uit Zijn mond” zal spugen”.
  Dat is wat we ook nu zien, zie verder mijn artikel:
  http://tora-yeshua.nl/2015/01/huidige-kerkensynagoges-om-van-te-kotsen-opb-316-of-is-het-bij-u-anders-reageer-hier-onder/
  Door deze eindtijd heen zullen we eerst de antichrist zien, in diverse vormen (lauwe kerk, RK kerk, valse oecumene, interreligieus denken, NWO, vrijmetselarij, islam e.d.) en een antichrist-wereldleider als hoofd van de NWO.
  Als die slavernij op zijn hoogtepunt is en ook Israel bijna is verwoest (Zacharia 14) dan komt JHWH terug op aarde te Yerushalayim in de gestalte van Yeshua ha Mashiach, om Zijn Koninkrijk te stichten, eerst voor 1000 jaar en dan voor eeuwig.
  Dat is de Bijbelse lijn, wie dat weet is niet echt verbaasd over wat er gaande is.
  Maar het is onuitsprekelijk tragisch, dat die “lauwe kerk” zo massaal is, de Tora-Yeshua gemeente(s) laten zien dat het ook anders kan, zie tora-yeshua.nl
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @benkok: 13.37. uur. En daarom heb ik een gruwelijke hekel gekregen aan de INSTITUTEN der zogenaamde christelijke kerken, Ben. Ik verafschuw ze ALLEMAAL! RK, PKN, Raad van Kerken, Wereldraad van Kerken, HUICHELAARS zijn het! Verder ben ik het met het artikel volledig eens, dat het cultureel marxisme de oorzaak is van de betreffende gang van zaken. En ik ben van mening dat we goed moeten kijken naar wat er rond Israël gebeurt in deze dagen, Ben.

   Like

 3. Taljaard zegt:

  Toen moslims in de straten van onze steden om de dood van Joden brulden gingen de ogen van de meeste reformatorische christenen in Nederland open. Ook de virulente Israel-haat valt daar niet goed. En het is ronduit krankzinnig om te denken dat mensen, die voor het grootste deel zwijgend instemmen met de praktijken van IS, ooit als ”geloofsbroeders” zouden kunnen worden beschouwd.
  Onze grootste en gevaarlijkste vijand in Nederland is echter niet de islam, maar het links-liberale politieke machtsblok, waarvan D’66 de duidelijkste en meest van haat tegen de kerken vervulde spreekbuis is. Het is dan ook geenszins toevallig dat het juist dit links-liberale politieke en bestuurlijke machtsblok is dat de islamisering van onze samenleving alom steunt en faciliteert en het hardst tegen Israel aan trapt.
  En verder hebben wij Alva overleefd (namens de proto-EU Habsburgers), hebben wij de vervolgingen tijdens de Afscheiding van 1834 (door de liberalen) overleefd, hebben wij de Duitse bezetting (van de nationaal SOCIALISTEN) overleefd en hebben wij het culturele marxisme overleefd. Dit zullen wij ook wel overleven.
  En we staan niet alleen, want we weten Wie wij aan onze zijde hebben.

  Like

  • benkok zegt:

   Hi Taljaard,
   Als “de ogen van de meeste refo’s open zijn gegaan”, dan heb ik een vraag aan jou.
   Welke refokerk heeft op de eigen website of in het kerkeblad een ontmaskerend artikel staan over de islam, gepaard met een goede evangelie uitleg, met kennis van zaken over islam en eigen Bijbels geloofsleven.
   Noem mij er 1 !!!!
   En trek anders met mij de conclusie: lauwe , zum kotzen rotbende, al die kerken en synagoges, op Tora-Yeshua gemeente na.
   Er zijn zeker wel individuele christenen en joden in kerken en synagoges, die het wel goed doorhebben en prive de islam ontmaskeren , ook al ken ik er daar weinig van.
   Maar de meerderheid van de christen-lijken en joden-lijken behoren tot de categorie landverraders en verloochenaars van de kern van het Bijbels geloof.
   Shalom
   Ben Kok (joods-chr. pastor)

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @benkok: 19.22. uur. Het doet mij pijn Ben, maar ik moet U gelijk geven. Zelf reken ik mij tot degenen die wel een duidelijk beeld hebben over de perverse nazi ideologie der islam. Derhalve ook mijn aanval op de INSTITUTIES der KERKEN, Ben. Ik veroordeel hun lafheid en hun heulen met het cultureel marxisme en de islam. En helaas vind ik binnen de Gemeente waar ik de diensten bijwoon slechts enkele medestanders. Het is om te huilen!

    Like

   • Ahava zegt:

    Ben en ROM, helemaal met jullie eens. Met Theresa, die ik om politieke reden hoog heb maar om religieuze reden verwerp, ben ik het dus niet eens. Bert g idem…

    Like

 4. louis-portugal zegt:

  Als agnost zou ik er niet eens zo´n probleem mee hebben.
  Wat mij veel meer bezorgt is de opkomst en nesteling van de islam die WEL erg fanatiek is.

  Like

 5. harrylacroix zegt:

  Een zeer interessant artikel. Het valt echter niet te ontkennen dat Jezus tijdens zijn aardse optreden vooral het accent legde op hulp aan de armen en achtergestelden. De kerk, althans een groot deel van de kerkgangers, heeft m.i. echter hierin tekortgeschoten, reden waarom het marxisme wortel schoot en waardoor in de kerk overdreven aandacht bestaat voor de armen en armlastigen. Het is niet te verwonderen dat Jezus dat deed, de burgerij die zichzelf goed kon verzorgen had geen behoefte aan hulp van Jezus. Maar om hiermede te stellen dat door zijn optreden hij de eerste socialist was, is temeer onjuist omdat het socialisme een veel latere uitvinding was. Overigens was Karl Marx geen socialist maar een communist. Dr. Bill Warner is geen theoloog, hij is een wetenschapper met een wiskundige achtergrond, die zich heeft toegelegd op de verklaring van de politieke islam. Hij is in het geheel niet (meer) godsdienstig en fileert genadeloos de parallel die de islam wil trekken met het christelijke geloof. Over deze parallellen: De mededelingen van de Engel Gabriël aan Mohammed, waar moslims graag naar verwijzen, vormen zo’n parallel, maar bij enige controle blijkt die Engel niet onze Gabriël te zijn. Daarbij komt dat het geven van de Arabische naam Djibril aan pasgeborenen van de woestijnbewoners, kan worden vergeleken met het massale gebruik van de Nederlandse naam Jan. Verder trekt de islam ook parallellen met de Bijbel, waarvan grote delen zijn gekopieerd met een islamsausje. Op geschiedkundig vlak bevat de Koran vele fouten wat erop wijst dat Allah niet alwetend is, daar Hij anders de juiste historische feiten zou hebben weergegeven. Bijvoorbeeld: Allah heeft de koran aan Mohammed gedicteerd. Hij wist echter, of zou moeten hebben weten dat Mohammed een volstrekte analfabeet was, hij kon niet lezen noch schrijven. Allah zetten Mohammed ertoe aan te lezen en te schrijven. Welke godheid kent dergelijke feiten niet van zijn dienaar. De geschiedkundige feiten. “Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee (masji…Aqsa) welker omgeving Wij hebben gezegend, …” (Koran 17:2). Het probleem dat zich hier stelt is dat de Aqsa Moskee nog niet was gebouwd daar Abd al-Malik deze pas voltooide in 691 na Chr. Deze passage kan evenmin, zoals van Islamitische zijde wordt beweerd, verwijzen naar de Tempel van Jeruzalem daar deze in 70 na Chr. werd verwoest door het Romeinse leger van Titus, de Koran dateert immers van ongeveer 650 jaar na Christus. Volgens de Koran (18:83-98), heette Alexander de Grote in het Arabisch “Zol-Qarnain” (de twee-hoornige) en hij zou een moslim geweest zijn, die reisde totdat hij de zon letterlijk zag ondergaan in een bron van modderig water. De titel, ‘de twee-hoornige’, die aan Alexander werd gegeven, stamt uit het pre-islamitische tijdperk. Er was toen helemaal nog geen sprake van Allah, de Koran, de moslim. De Koran vermeldt verder: “En om hun zeggen: Wij (joden) hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood,…” (Koran 4:158). De Koran beweert dat ongelovige Joden Jezus zagen als hun Messias. Ze zagen Jezus echter helemaal niet als hun Messias, omdat zij zeker de lang verwachte Messias nooit zouden doden. Het feit dat ze Jezus hebben laten kruisigen is dat ze in Hem juist de valse Messias zagen. De Koran vervolgt: “En wanneer Allah zal zeggen: “ O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,’ zal hij antwoorden: Heilig zijt Gij. Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had…. (Koran 5:117). Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” (Koran 5:74). In dit vers beweert de Koran dat Maria een Godin is, wat helemaal tegen de Christelijke leer indruist. Er zouden naast God de Vader, nog twee goden zijn, namelijk Jezus (de Zoon) en Maria (de Heilige Geest). De drie-eenheid wordt door de Islam verkeerd gezien. De moslims beschuldigen de Christenen er valselijk van als zouden zij drie goden aanbidden. Een paar voorbeelden van een gefrutselde koran. Ten slotte, net als bij andere geloven, zal de terugkeer van Jezus op aarde ervoor zorgen dat alle kwaad verdwijnt op de Dag des Oordeels. Tot die tijd nemen vele gelovigen voor lief dat ze vervolgd, gemarteld, gedood, verwenst, beschimpt, bespot worden en was dies meer zij. Er komt immers een afrekening……….

  Like

  • Maria zegt:

   Dat was ook de reden waarom het Orthodoxe Christendom ontstond, de hoererij van het vaticaan hun rijkdommen ten koste van de mensen en zoveel meer andere zaken die niets met de leer van Christus hebben te maken. (had onlangs nog een reportage gezien van Panorama over het vaticaan schandalen geld en banken en het vaticaan bezit het meeste immo in Italië, dan de priesters en kardinalen bisschoppen die letterlijk valse vzw oprichten steelden enorme bedragen van het offerblok om voor zichzelf kastelen paleizen antiek weet ik wat escort met jongens te kunnen kopen en botvieren, ook de VS kwam aan bod met vreselijke pedo toestanden priesters, in de reportage zag je dat de RK kerk in de VS zo’n blamage had opgelopen dat zelfs kerken failliet werden verklaart vanwege schadevergoedingen uit te keren aan de slachtoffers.
   Dan verder zag je dat via het vaticaan en de VS een systeem was opgezet met advocaten om er voor te zorgen dat er geen schadevergoeding meer werd uitbetaald en de slachtoffers dubbel leed hadden hierdoor, was degoutant om zien. Op geen 1 moment heeft die paus ooit een van die pedo priesters gestraft NOOIT
   Wraak van het vaticaan was ook groot in WOII roeiden ze via concentratie kampen mee de Orthodoxen uit en ervoor in de geschiedenis.
   Het enige Christendom dat nog massaal belijdt wordt op aarde is dat Orthodox Christendom, buiten zuid Amerikaanse landen en in Azië de Fillipijnen heeft de RK amper zieltjes hier.
   Kan me al inbeelden hoe die priesters zich op die kinderen ginder laten gaan.
   In het Westen geschiedenis katholiek staat vol met pedofilie, wat die hebben aangericht hier in België en andere landen waar de RK is in ongezien, een en al leed aan kinderen en nooit werden ze gestraft laat staan geëxcommuniceerd.
   Dus ja niet moeilijk dat de katholieke kerk er zelf voor gezorgd heeft dat ze een langzame dood sterft, ze heulen samen met de islam nu wat ook om te kotsen is!
   De geschiedenis van RK vaticaan is te walgelijk voor woorden!

   Like

 6. Taljaard zegt:

  Je suis Vladimir

  Like

 7. Taljaard zegt:

  Link naar YT werkt weer eens niet:
  (Russian president Putin defends Christian culture, Western values, condems political correctness)

  Like

 8. Martha N zegt:

  De Rooms Katholieke Kerk is aan het uitsterven. Om de ongeveer 2000 jaar verandert een geloof.
  De Kerk, wil zij overleven, zal veel veranderingen moeten doorvoeren.
  Kerken in Nederland zijn tegenwoordig dicht, geen “mannen/priesters” meer.
  Mensen komen voor een dichte deur, is dit bevorderlijk?
  Ouderen die de laatste sacramenten willen ontvangen, krijgen geen hulp meer. Dit vanwege het feit, dat je eerst op internet moet gaan zoeken naar iemand, bv. een pastor die deze handelingen mag verrichten. Tegen de tijd dat je zo iemand gevonden hebt, is de persoon al vele weken geleden begraven.
  Mensen die hulp van de Kerk nodig hebben, stampen tevergeefs tegen de deuren!

  En zeg niet dat de Christelijke broeders beter zijn. Uit nabije kring weet ik, dat een ouder Christelijk echtpaar, terwijl de man doodziek was en de vrouw een hersenbloeding heeft gehad, geheel aan hun lot werden overgelaten, DAT is nog eens naastenliefde.
  Zondags in de Kerk en na de mis ieder voor zich!
  Geloven doe je tegen beter weten in af en toe.

  Like

  • Frerik zegt:

   Na het lezen van uw antwoord herinner ik me een grappig voorvalletje van een oudere kennis van mij die autopech had gekregen en stond langs de kant van de weg. Terwijl hij naast de auto met de hand omhoog stond reden de mensen hem zo voorbij en ook allemaal van zijn eigen kerk. Ze staken nog wel de hand naar hem op maar lieten hem staan. Toen kwam de eigenaar van een bordeel langs en bleef bij de beste man staan en bracht hem thuis. Later zei hij tegen mij nog altijd verbouwereerd. ”Wie is nu eigenlijk mijn broeder”
   Ja hier denk ik nog wel es aan als het over naastenliefde gaat.

   Like

 9. EdBos zegt:

  Als atheist kan het uitsterven van het christendom mij gene ene moer schelen.

  Like

  • BertG. zegt:

   Hadden ze het maar nooit bedacht dat hele geloof.
   Wat zou dat een hoop ellende gescheeld hebben in de hele wereld door de eeuwen heen.
   Dus het kan mij ook niet vlug genoeg gaan dat uitsterven ervan. Allemaal.

   Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @ Ahava: 17.31. uur. Beste Ahava, je mag ook Tom zeggen tegen Rom hoor. Evengoed bedankt.

  Like

 11. EdBos zegt:

  Ik begrijp je helemaal! Maar nu het christendom uitsterft, worden ze weer allemaal “spiritueel”. Bah. Geloof schijnt in een behoefte te voorzien. Ik voor mij heb liever bier!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s