“Frankrijk arresteert zes (wannabe) ISIS-slachters…”

Screenshot_31

(Door: Henk V.)

EU-vluchtelingenpolitiek, vluchtelingenhulp – HET terroristische paard van Troje? Wat zullen we zeggen? Politiek Correct is gek geworden? Politiek Correct richt onze westerse samenlevingen te gronde? Politiek Correct maakt ons tot tweederangs burgers in ons eigen land? Het klopt allemaal, helaas. Maar gekheid komt niet uit de lucht vallen. De menselijke geest ontspoort niet in één keer en zeker een elitair denkende bestuurslaag, waaronder de westerse wereld helaas nog moet zuchten, raakte geleidelijk aan van het rechte pad, totdat er een moment aanbrak waarop wij moesten zeggen: Zo kan het niet langer meer. Er is op meerdere sites al op gewezen: wij hebben politici die in de ban zijn geraakt van een ideologie die conflicteert met de geestesgesteldheid van het vrije en welvarende Westen. Wij verliezen wat wij hadden (en dat was veel!) en wat er voor in de plaats moet komen en ons moet “verrijken” blijkt onze maatschappij totaal te ontregelen, ons te verarmen en ons van onze vrijheden te beroven.

Niemand hield dit voor mogelijk: een bestuur dat zich feitelijk TEGEN onze belangen keert. Dat is abnormaal, tegennatuurlijk. Daartoe werden onze bestuurders NIET gekozen. Zij komen willoos over, als speelballen van iets dat groter lijkt dan zijzelf. Onze bestuurders gedragen zich als mensen die hun ziel hebben verspeeld. Ze lijken te zijn gekocht. En dat brengt ons op geld. Is hier mogelijk GELD in het spel dat de mensen aan de top corrumpeert en hen onze belangen doet opofferen? Inderdaad gaat de – in het politiewezen gehanteerde – stelregel ” Follow the money” nagenoeg steeds op waar handelingen worden verricht en besluiten worden genomen die elke logica tarten en aantoonbaar het belang van onze staat en zijn autochtone bevolking niet dienen.

Als treurig voorbeeld – in het groot – kan de uitwerking van het Verdrag van Straatsburg uit 1975 worden gegeven. Daarbij werd de deur officieel wijd opengezet voor de verbreiding van de islam in Europa. De instroom van niet-westerse immigranten maakte de aanwezigheid van deze ideologie in toenemende mate fysiek zeer zichtbaar, want de gezinsgrootte van de immigranten overtreft die van de autochtone Nederlanders royaal. En nog steeds komen zij binnen en vermenigvuldigen zich. Genoemd verdrag had als welkom bijkomend effect dat er geld en olie richting Europa stroomden.

1) Uit het islamitische Midden-Oosten stroomt wel degelijk continu geld richting Europa en dat daarbij het motto “Voor wat hoort wat” wordt toegepast, behoeft geen enkel verder betoog. En dat is dan ook precies wat wij zien gebeuren na 1975, want sinds dat verdrag staat de positie van de islam op de agenda van elke politieke partij en wordt de plaats van deze ideologie in onze samenleving merkwaardig sterk door politiek correct verdedigd en dat in een land dat er prat op gaat dat er zoiets als een scheiding van kerk en staat geldt! En sta HIER eens goed bij stil, alstublieft! Linkse, NIET-RELIGIEUZE(!!) partijen maken zich extreem sterk voor een “religie”! Dat is een contradictio in terminis, want wanneer maakten deze partijen zich ooit sterk voor een religie? En daarbij bleef het niet.

De hele politieke benadering van het Westen met betrekking tot de situatie in het Midden-Oosten is sinds het jaar 1975 drastisch gewijzigd, waarbij de afkeer van de staat Israël merkwaardig sterk is toegenomen. Dat is precies in overeenstemming met de sentimenten die in de Arabische landen leven ten opzichte van onze enige echte vriend, de DEMOCRATISCHE, zeer aan ons verwante en betrouwbare rechtsstaat Israël! Het belangrijke risico dat het Westen loopt wanneer er grote aantallen “vluchtelingen” onze kant opkomen, komt nu boven tafel: hoeveel extremisten zouden daarbij kunnen zitten? Deze vraag zou bij ELKE instroom uit het Midden-Oosten en Afrika gesteld moeten worden. Als een mogelijk hulpmiddel zou wellicht kunnen gelden de uitkomst van onderzoeken die er onder de moslimbevolkingen in het Westen in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Tijdens het proces tegen Geert Wilders gaf de arabist Hans Jansen daarin enige inzage, toen hij als getuige was opgeroepen. De steekproeven die onder de moslims in Europa werden gehouden, hadden tot doel om vast te stellen hoe de moslims staan met betrekking tot hun geloofsbeleving en welke stromingen er zich onder deze mensen bevinden. De uitkomsten uit de onderzoeken in de verschillende landen lieten globaal dit beeld zien: Er is sprake van een gelaagdheid als het gaat om de sterkte van de geloofsbetrokkenheid: Onderaan zit een steeds in beweging zijnde laag van mensen die zeer gericht is op een geloofsbeleving naar de letter van de koran.

2) A. Tien procent van deze onderlaag is uitermate fundamentalistisch en bereid volledig naar de oorspronkelijke inzichten te denken en te handelen. B. Een even groot percentage onderschrijft de fundamentalistische opvattingen geheel. Maar het is door de onderste laag zeker te activeren tot daden. Boven deze fundamentalistische laag bevindt zich een grote laag van mensen die hun geloof wel zegt te praktiseren, maar zich niet buitengewoon druk maken om de vormgeving daarvan. Zij hebben andere, alledaagse zorgen aan hun hoofd. Deze groep beslaat ongeveer 60%. Bovenin bevindt zich de overige laag van moslims, die er de voorkeur aan geeft om zelf te bepalen wat hij met zijn moslim-zijn aan wil. Deze moslims stellen hun eigen regels vast, zijn bereid tot verwestersen, geven hun geloof gewoon helemaal op of besluiten zich te bekeren tot bijvoorbeeld het christendom. Onder deze groep van vrije denkers heerst overigens steeds “de vrees voor wat hun omgeving daarvan zal vinden’’, want uitstoting uit je familiekring is niet bepaald een pretje, om over de angst voor fysieke bedreigingen maar te zwijgen.

Los van dit gegeven zijn daarbij inmiddels een paar andere zaken duidelijk geworden. De politiekcorrecte overheden maken zich kennelijk in het geheel niet druk om de moslims uit de bovenste laag ook maar in het geringste ter wille te zijn en dat terwijl zij de bescherming en de stimulering in het opgaan in onze samenleving het meeste nodig zouden hebben! Keer op keer richt onze politiekcorrecte elite zich op de wensen uit de onderlaag. Dat is precies de laag waar zich de mensen bevinden die zich absoluut NIET willen aanpassen, de laag waaruit de eisen komen. Onze overheid beschermt dus diegenen die ons land zeker willen veranderen in een staat waarin de islam ons doen en laten dicteert. Ik wil het nog wel scherper stellen: ons land steunt de fundamentalistische onderlaag die geestelijk is verwant aan de IS! De bouwplannen voor een moskee in Gouda zijn daarvan een treurig voorbeeld. Aan de ene kant steunt de overheid dus een richting die alleen al door haar eisen en kledij zich ogenblikkelijk laat herkennen [Salafisten] en aan de andere kant wil de overheid mensen in het Midden-Oosten bestrijden [ISIS] die net zo denken, maar daarbij veel geweld gebruiken. Het salafisme en ISIS beogen echt wel hetzelfde.

3) Door deze dubbelzinnige, onlogische politiek die door onze overheden wordt bedreven, ontstaat er een schizofrene situatie: onze bestuurders veroordelen het fundamentalisme, maar zij beschermen het fundamentalisme ook! Deze weifelachtige houding wordt onder moslims vertaald als een overwinning voor het fundamentalisme en dus voor de islam in het algemeen. En met deze overwinning herleeft een bepaald aspect in het islamitisch denken: de islam zal haar doel ook in het Westen bereiken; de islam zal ook hier dominant worden! Onder jongeren treedt een idealisering op van het fundamentalisme. De aanzuigkracht van de IS, die iedereen de wil oplegt, schijnt overal erg toe te nemen. Bijna de helft van de moslims ziet leven onder de sharia opeens weer zitten! En nu terug naar de vraag: hoeveel procent van de vluchtelingenstoom zal het fundamentalistische virus mogelijk bij zich dragen en daarmee tot een KOLOSSAAL veiligheidsrisico voor onze samenleving worden? Ik denk dat een inschatting van 20% realistisch is, gezien bovenstaande gegevens. Het moge duidelijk zijn dat er echt andere lieden aan het roer van onze staat moeten komen om onze toekomst alsnog veilig te stellen, mensen die inzien dat Wilders gelijk heeft gekregen…

Door:
Henk V.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", Appeasement, Dhimmitude, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, Islamofilie, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Vrijheid, Westen. Bookmark de permalink .

57 reacties op “Frankrijk arresteert zes (wannabe) ISIS-slachters…”

 1. Jaan zegt:

  Stel zelfs dat deze immigranten” niet eens moslims zouden zijn, zelfs dan zouden ze Europa compleet ontwrichten, doordat ze een achterlijke cultuur meebrengen, die ze niet wensen te verlaten en doordat ze niets opbrengen maar parasiteren op het Westen.
  laat ze dus buiten en breng ze vooral terug Allemaal? Ja allemaal!

  Like

  • delamontagne zegt:

   Se promener et manifester avec de telles affiches ne fait qu’augmenter la tension alimentée par l’arrivée de tous ces immigrés qui, seulement pour 2014, se montent à 160.000. Le mot RACISME est le premier mot qu’ils apprennent dès qu’ils posent le pied en Italie.
   HET WOORD RACISME IS HET EERSTE WOORD dat ze leren als ze voet in Italië zetten.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Dat wij NOOIT ”ondergesneeuwd” mogen raken door lieden die van buitenaf komen spreekt vanzelf, Jaan:-)

   Like

   • cees van dalen zegt:

    het eerste woord dat ze kennen is rasisme en het twee woord is asiel of net andersom. Maar ze weten toch hoe het moet dat wordt ze wel verteld door die lieve makkertjes die al hier zijn. Wat een maatschappij hebben wij toch gecreeerd, Eruit met die mannen en nooit meer binnen laten, en de grenzen weer dicht ,maar dan ook potdicht want ze legen onze portermonai en die van de staatskas weg weg weg minder minder minder

    Like

 2. 4sjun zegt:

  Het kan geen kwaad eens te kijken wat het gastvrije moderne Libanon overkwam nadat het stromen vluchtelingen opnam: http://het-ander-klokje.blogspot.nl/2006/07/20-toen-arafat-en-zijn-bende-uit.html

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ik liep in 1962, als militair komend vanaf Biak,( Nederlands Nieuw Guinea) op de terugreis naar Schiphol,even rond in de vertrekhal op de vlieghaven van Beiroet..
   De hele entourage en de prettige, levendige atmosfeer daar waren volkomen WESTERS..

   Inderdaad 4sjun, Libanon was ooit ZEER modern, net als Israël nu is…….

   Like

 3. Theresa Geissler zegt:

  Henk, laat me je omhelzen!!! Precies het soort artikel, dat we hier van tijd tot tijd brood- en broodnodig hebben omdat het de hele heersende problematiek tot op de letter nauwkeurig weergeeft!
  Al is het te krankzinnig voor woorden, het is, wat er op dit moment gebéurt en wanhopig speurend naar een verklaring móet men tenslotte wel tot de conclusie komen, dat een basale oorzaak als gèld er mede aan ten grondslag ligt.
  Alleen blijft er dan nog één vraag over: Niet alle kiezers profiteren toch van dat geld, of weten er zelfs van àf!
  Dus hoe díe dan zo -schijnbaar- kritiekloos in een volkomen onlogische gang van zaken te houden zijn als: “Bij andere religies zitten we er bovenop, maar de islam mag àlles……”
  Of je moet er dan maar vanuit gaan, dat die tegelijkertijd zoet worden gehouden met een mengeling van leuk, gezellig, cultuurverrijking en kosmopolitisme, welk elixir dan fungeert als ‘opium voor het volk’ zodat ze dat andere principe vergeten.
  Vooral bij de D ’66-achterban bespeur ik dat heel sterk, de laatste jaren gevolgd door die van de VVD.
  Wat dan toch weer de indruk oproept van de (iets) beter gesitueerden, die de gevolgen van de
  islamisering tot nog toe minder aan den lijve mochten ondervinden en zich daardoor gemakkelijker door het elixir laten ‘bedwelmen…….’.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je voor je spontane reactie Theresa.
   Ik reageer even op één punt: ”Niet alle kiezers profiteren toch van dat geld, of weten er zelfs van àf!”

   Dat klopt. Het grote geld, (banken, multinationals en allerlei grote bedrijven, culturele instellingen.. media, zelfs sportverenigingen) profiteren ervan. EN ongetwijfeld pleitbezorgers voor grote tolerantie jegens de islam (partijen, politici)

   Als veelzeggend voorbeeld dit: de beroemde voetbalclub Real Madrid is feitelijk al lang bankroet, maar krijgt veel financiële ondersteuning uit de golfstaten.. De dankbaarheid van de Madrilenen is ook te zien in het wapen van de club.Daar bevond zich onder andere een kroontje met een kruisje er op. Die kroon is er nog, maar het kruisje????
   Vooral geen aanstoot willen geven, toch?

   En wat onze media betreft: sinds wanneer noemen die de islam in verband met ontsporend gedrag?Over deze ideologie niets dan goeds..

   Ach en wat te denken van een partij die HOE DAN OOK Turkije bij de EU wil hebben…?

   Like

 4. Dokus zegt:

  Volgens Brigitte Gabriel een Libanese / Amerikaanse ex moslima is 15 tot 20% van de moslims in het westen Radicaal.
  Scheiding van kerk en staat is in de islam onbekend. Dus haal je moslims in je land dan weet je dat ze hun rechten om de staat naar hun hand te gaan zetten zullen opeisen. West Europa had in het begin meteen al aan moeten geven dat uitingen van religie in het openbare leven niet getolereerd wordt; hoofddoeken verbod en ook moskee verbod omdat de Koran een boek is wat haat doodslag en discriminatie predikt verboden is in een rechtsstaat. De gast arbeiders had men een werkvergunning voor een jaar moeten geven en dan naar huis. Asiel zoekers…… Veelal Gelukzoekers ontsnappen aan het islam regime waar ze geboren zijn……Wij zijn te tolerant. Islam kent geen tolerantie!!!! Gezien het feit dat de westerse overheden zo ” democratisch” zijn, is het onmogelijk om rechten die oorspronkelijke bewoners van een land hebben en wel goed konden hanteren nu ontzegd worden aan extremisten die hun religie op dringen via dezelfde democratische wetten. De geschiedenis zal zich met de islam in huis met oorlogen en geruchten van oorlogen herhalen.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ooit was het een goede gewoonte dat IEDEREEN die van plan was te emigreren WIST dat hij zich moest aanpassen aan het land waar hij zich wilde vestigen.Heel logisch!
   Wie dat land wilde”omturnen” kwam er niet eens in.

   Het Verdrag van Straatsburg schakelde dat aanpassingsmechanisme uit. En nu kakelt iedere politiek correcte kip zonder kop dat WIJ ons moeten aanpassen aan de wensen van de islam.
   Daar werk ik nooit aan mee.

   Like

 5. Frans Brassens zegt:

  Het is niet alleen het geestelijk uitschot (dat zichzelf nota bene tot élite heeft gebombardeerd) dat zich als dictators gedraagt tegenover wie hen in het zadel hielpen: de Nederlandse burgers die zij zouden moeten dienen omdat dat van hen verwacht mag worden.

  Het is ook een grote massa complete domoren (van uiteenlopend intelligentieniveau) die zich, geestelijk lui en onverschillig als die massa is, via diverse staats-propagandakanalen láát conformeren aan wat de geestelijk onvolwaardige ‘élite’ meent te moeten vinden van mensen met een héldere visie op allerlei, zéér grote, problemen en gevaren.
  Ik kom ze bijna dagelijks tegen en hoor ze de leugens en misleidingen uit de corrupte bladen en van de corrupte TV herhalen, nálullen zeggen wij hier in Rotterdam, met name als het gaat om Geert Wilders en de PVV.

  Ze er op wijzen dat ze beter moeten nadenken omdat ze in feite óók wel weten dat het een en al leugen en bedrog is wat ‘de élite’ hen voorschotelt, terwijl Wilders nog nooit op een leugen is betrapt maar juist steeds gelijk krijgt in wat hij zei, stelde en vooruit zag -en zíet-), helpt niet.
  Zeggen dat de PVV door een staatsinstantie (CPB) aangewezen is als de partij met het gunstigste plan voor de Nederlandse economie helpt evenmin.
  Ze aanraden het PVV partijprogramma eens te lezen om er achter te komen dat de mantra ‘De PVV heeft geen oplossingen’ een vette laffe leugen is, zet hen niet aan tot die actie maar levert vaak schouderophalen op.

  Zolang Nederland nog voor zo’n groot deel uit zulke lapzwansen bestaat, zie ik het somber in.

  Like

  • Driek zegt:

   Frans Brassens zegt: Zolang Nederland nog voor zo’n groot deel uit zulke lapzwansen bestaat, zie ik het somber in.

   Ik zie het al vanaf de jaren tachtig somber in, want toen begonnen al die prettige bewoonbare buurten in Amsterdam vol te stromen met Marokkanen, en iedereen vond dat prima, je mocht er niks van zeggen. En nu mag je er ook niks van zeggen, want als ik in gezelschap zeg dat ik op de PVV stem, dan word ik scheef aangekeken, dan ben ik een soort van NSB -er. Nederland word een kalifaat, een uitvalbasis om de islam wereldwijd te verspreiden, want zojuist lees ik dat er weer een moskee bijkomt. Het lijkt wel alsof er dagelijks een haathut bijkomt. Het gaat bijna je voorstellingsvermogen te boven zo dom als die Nederlanders zijn.

   Like

   • Tistochwat zegt:

    Mag ik me bij jullie sombere inzichten aansluiten?
    Ik houd mijn hart vast als blijkt dat de oerstomme ‘kiezer’ volgende maand inderdaad weer op partijen als D’66 heeft gestemd… 😦

    Like

   • Henk.V zegt:

    De toekomst ziet er inderdaad niet zo geweldig uit, Driek, maar wij zullen toch moeten doorgaan in met onze pogingen de massa’s bij bewustzijn te brengen.
    Zonder de massale medewerking van de bevolking krijgen de collaborateurs met de islam toch hun zin en gaat Nederland eraan.
    Dat MOETEN wij voorkomen, HOE DAN OOK.

    Like

   • Ahava zegt:

    Ook ik zie de toekomst zeer somber in. Dat een mens zo gehersenspoeld kan zijn dat hij of zij op Demonen666 stemt, kan ik niet bevatten. Elk volk krijgt de leiders die het verdient (zelf kiest), maar nu zijn we met z’n allen toch wel erg ver afgegleden.

    Like

 6. delamontagne zegt:

  Helemaal eens met Uw artikel, alleen kon ik geen verwijzing vinden naar het arresteren hier in Fr van de “wannabee” terroristen. Wel lees ik dat zelf hier in de krant en “sites” en dan denk ik:”die worden hier steviger aangepakt dan in NL”. ( denk aan die twee uit Arnhem; “Ze hadden onder meer bivakmutsen, gevechtskleding, walkietalkies en andere spulletjes bij zich !!!.” MAAR TOCH KON NIETS BEWEZEN WORDEN ?
  Ook moet je dan terugdenken aan de “Hofstad-groep” [ de naam alleen al, hoe verzinnen ze het ], die naar ik meen korte tijd na de moord op Pim Fortuijn in Den Haag met granaten naar politie gooiden.
  Een van hen had platte-gronden van schiphol op zak, maar ook toen zei de rechter:”ze kunnen dan wel de intentie hebben, MAAR ER IS NOG NIETS GEBEURT. Het wachten is dus blijkbaar daarop……!
  Verder hoorde ik 20 -25 jaar terug van mensen uit NL, die boos konden worden als de “import” hun dankbaarheid voor het in NL mogen zijn uitte door o.a. te zeggen:” WACHT MAAR, NOG EEN PAAR JAAR en wij worden de baas”.
  Daar moest ik dus weer aan denken toen ik vanochtend de diverse standpunten van de nieuw opgerichte moslim-partij “DENK” las…………..
  1: Arabisch als vak op scholen.
  2: Zo moeten islamitische scholen en imamopleidingen ruim baan krijgen.
  3: termen allochtoon en integratie moeten worden afgeschaft.
  4: verplicht Arabisch en Turks aan te bieden als keuzevak.
  5: erkennen van een Palestijnse staat .
  6: er moet in elke gemeente EEN MONUMENT komen voor goede dingen die arbeidsmigranten hebben gebracht.
  7: Het percentage allochtone ambtenaren moet dus net zo hoog zijn als het percentage allochtone Nederlanders.
  8: Wie zich racistisch heeft uitgelaten, moet in een speciaal racismeregister komen en worden geweerd uit de ambtenarij.
  /////////////
  Ik las gisteren ook in de Franse krant dat sinds de moordaanslagen in Parijs 4 weken geleden, er sindsdien 200 “incidenten” zijn geweest bij de bewaking van gebouwen door de militairen.
  o.a. dus “gestoorden” die met messen of andere wapens deze mensen aanvielen en 99,9 % komt uit de bewust “M”- groep.
  Maar ik neem aan dat ook in NL militairen kwetsbare plekken bewaken !!!!!!!
  zoals hier in Fr een trein-station:

  Like

 7. Jean zegt:

  Ook in Vlaanderen zijn parasietenclubjes bezig met al onze normen en waarden te verkrachten ten voordele van die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam genaamd, ons onderwijs moet kapot, onze publieke sector moet kapot, zelfs het gevangenisregime moet kapot alles ten gunste van die achterlijke barbaren die wij hier weg willen en dat ‘onze’ wil zal zegenvieren is een feit ‘die rotzooi mort eruit’.
  Nooit zullen wij die barbaren tolereren, respecteren of aanvaarden in onze westerse seculiere samenleving, religie is persoonlijk en kan nooit opgedrongen worden het zou zelfs verboden moeten worden daar lessen over te geven.
  Wij ouders, grotouders moeten ons veel heftiger opstellen tegenover die zwijnerij want ALLES berust op fabeltjes van perverse eikels en fabeltjes horen thuis in fantasialand en niet in ons westers onderwijs.

  Like

 8. Eline zegt:

  Brigitte Gabriel is geen ex-moslima.Zij komt uit een Libanees maronitisch gezin en heeft in haar jeugd zelf veel te lijden gehad onder moslimgeweld in Libanon.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Dat klopt. Trouwens, ook zonder dat te weten zou je, naar mijn bescheiden mening, nooit op het idee komen om haar een islamitische achtergrond toe te schrijven, ervan uitgaande, dat ‘Gabriel’ haar ware naam is.
   De naam Gabriel doet eerder Joodse roots vermoeden dan islamitische roots.

   Like

  • Dokus zegt:

   Je hebt helemaal gelijk! Maar ze geeft goede commentaren. ” ervarings deskundige”

   Like

 9. lucky bee zegt:

  Laat ze gaan maar verhinderd ze weer terug te komen.Is geloof ik de betere idee.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Mee eens, lucky bee!

   Like

  • BertG. zegt:

   Hadden ze dat maar bedacht voordat jij uit Duitsland terug kwam.
   Dan hadden we nou geen last van je. Een en al ellende hebben we daarvoor terug gekregen. Dat blijkt wel.
   Zo erg als jij bent, zo erg heb ik ze nog nooit meegemaakt.
   En ik ben een heleboel fanatieke “christen” in me leven tegen gekomen.
   Maar zo fundamenteel nog niet eerder.

   Like

   • Ahava zegt:

    Houd je een beetje in Bert, andere meningen mogen. Nogmaals, mevrouw Luckybee bedoelt het beslist niet kwaad. Ze is alleen slecht in Nederlands, maar beslist niet ongeletterd.

    Like

 10. Vederso zegt:

  Zolang Rutte c.s. niet bereid zijn om gewoon op tv in bijv. Buitenhof te zeggen: De islam is de VIJAND van Nederland en navenant maatregelen nemen, is NL verloren zoals o.a. Mark Sreyn voorspelt en zal de islam over een tig aantal jaren hier idd. domineren. Maar het is nog niet zover en onder de druk van de omstandigheden kan er nog veel veranderen. Nu eerst beginnen, na jaren waarschuwen door niet de minsten, mensen te verschijnen die zeggen dat een overkoepelende strategie ontbreekt. Langzaam komt men aan bij het formuleren van een zgn. “Grand Strategy”. Je zou ook kunnen zeggen: het totale plaatje.

  Like

 11. bigljohn zegt:

  Ons land begint sterk op Indonesie te lijken, wat betreft corruptie en omkoping. Terwijl daardoor in Indonesie de Sharia aan een gestage opmars bezig is, zien we hier in Nederland precies hetzelfde.
  Het hele linkse bestel, rechters, politie worden omgekocht door landen uit het midden Oosten, via het principe; De ene hand wast de andere hand, en dan worden ze beiden schoon. Arabisch geld voor enorme moskeeën en de linkse kliek, politie en justitie, en de laatste drie genoemden zullen er dan wel voor zorgen dat u en ik vandaag of morgen aan de Allah mannen overgeleverd zijn. Die enorme moskeeën moeten wel met oosters geld gefinancierd zijn, daar de onderhavige moslimgemeenschappen nooit zulke hoge bedragen kunnen ophoesten. Dat verklaart meteen ook het rare gedrag van links en consorten, die zo ook verzekerd zijn van grote sommen geld voor verkiezings promotie acties, en door die financiele injekties vanuit het midden Oosten bijna niet weg te branden zijn, en bij iedere verkiezingen als winnaar uit de bus komen alsmede gezamenlijk de PVV bashen !!!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Die analyse gaat inderdaad wel op, @bigljohn, en ons rest in dat geval niets anders dan onze gedachten net zo lang te verspreiden tot er bij steeds meer mensen een lampje gaat branden, waarna die weer andere landgenoten kunnen informeren.
   Er MOET een sneeuwbaleffect ontstaan, om de verandering in het denken die er heel voorzichtig aankomt, te versterken!

   Like

 12. Jade zegt:

  Wat denkt u hier van? : “Geenstijl, dumpert en pownews al de gehele ochtend uit de lucht”

  Uit de stukken die RTL geWOB’t heeft, blijkt dat de overheid GeenStijl goed in de gaten houdt qua kritiek op MH17. En precies als we met beeldbewijs het gedraai van het kabinet aantonen, vallen alle servers uit. Right. Later meer…

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik mag hopen dat ze het bij wordpress.com het een beetje goed dicht getimmerd hebben. Anders gaan we hier hetzelfde meemaken.

   Like

  • Henk.V zegt:

   Ik denk dat wij ”van hogerhand” (Brussel, politiek correct) in de gaten worden gehouden, Jade. Wij hebben niet met individuen te maken, maar met belangengroepen die onderling contact houden.Deze belangengroepen wil dat deze politiek- correct strategie van uitholling van het Westen doorgaat.
   Een onderdeel van de strijd tegen ons is het trainen en ”planten” van ”gesprekspartners” op site, zoals de onze, die niets anders beogen dan uitwisselingen van gedachten te verzieken, zodat de mensen er de brui aangeven en niet meer op de site een bijdrage leveren. Kijk voor de aardigheid maar eens op de bekende site De Dagelijkse Standaard of je de kwelgeesten er uit kunt halen.
   Sites een tijdje blokkeren is ook een methode, of het inbreken in sites, met het doel daar spam te planten.
   Bedenk dat Bert niet altijd heeft hoeven te modereren, wanneer iemand iets in zond.
   Op zeker moment werd de server van zijn site bedolven onder een stortvloed van ”bijdragen”. Die sloegen als een tang op een varken. Onze webmaster kan nu niet meer zonder een flink spamfilter.
   Wat onze tegenstanders het liefste zouden willen is de I.P,s van onze computers achterhalen en onze privé mailadressen te bemachtigen…

   Wij staan zeker onder een behoorlijke druk.En dat hoort natuurlijk ook in een ”vrij land”, niet waar?
   Soms, wanneer een enthousiaste reageerder zich hier uitleeft in een stevige portie schelden , kan het gebeuren dat Bert van hogerhand op de ongewenstheid van bepaalde uitingen wordt gewezen..

   En wij maar denken dat wij in een vrije wereld leven.:-)
   Ach, alles went en wij zullen doorgaan waar wij mee bezig zijn.

   Like

 13. Inge zegt:

  Wellicht dat dit een antwoord kan geven; een video van Avi Lipkin die al eens eerder een ongelooflijke voorspelling heeft gedaan over Obama en de wereldorde (en hij is niet de enige). ’t Is een redelijk lange zit maar de moeite waard om te bekijken en de kwartjes gaan wel vallen

  Like

  • Henk.V zegt:

   Avi Lipkin is inderdaad een fascinerende commentator, Inge.
   Hij zet de politieke ontwikkelingen heel goed uiteen en hij maakt duidelijk hoe de islam er meteen een religieuze component aan toevoegt, op een manier die het Westen volkomen lijkt te ontgaan. De man heeft een sterk verhaal!
   Zijn betoog was goed te volgen, wanneer je de miserabele ondertiteling er maar niet bij inschakelt.

   Like

 14. Inge zegt:

  Hier de video van Avi Lipkin en wat hij toen dus al voorspeld had (en het is uitgekomen):

  Like

 15. Tistochwat zegt:

  U heeft weer een helder artikel geschreven, Henk V.!
  Hadden we maar mensen zoals u om dit zo langzamerhand vervloekte land te besturen.
  Op deskundige wijze…
  Op rechtvaardige wijze…
  Zonder zelfverrijking…
  Zonder corruptie…
  Zonder vriendjespolitiek…
  Zonder geld over de balk smijterij…
  Zonder islam…

  Maar ach, dat is een droom en ik ben benieuwd hoe de verkiezingsuitslagen in maart zullen zijn.
  Vallen die slecht uit -al dan niet gemanipuleerd- dan vrees ik voor een grote nachtmerrie.

  U schrijft o.a.:
  “Genoemd verdrag had als welkom bijkomend effect dat er geld en olie richting Europa stroomden.”

  Nog steeds vraag ik me af welk financieel voordeel hieraan is verbonden voor de burger.
  Tot op heden heb ik daarvan NIETS gemerkt! De vaste lasten worden alleen maar hoger en de LAST van de islam wordt alsmaar zwaarder!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Het zijn de multinationals, banken, kortom de instituten waar het grote geld zit die van dit oliegeld het meeste profiteren, maar ook scholen en politici, cq partijen die de ”islam graag in bescherming nemen”en ”bereid zijn die ideologie in het juiste daglicht te plaatsen” worden voor hun dienstbaarheid toch echt wel beloond, Tistochwat 🙂
   Voor wat hoort wat.

   De lasten verzwaring voor de burgers komt, omdat het meeste Nederlandse geld richting EU wordt gesluisd.Deze instelling doet daar heel mooie dingen mee.
   Voor zoiets moois moeten wij wel een offer willen brengen.Jij toch ook wel, mag ik hopen?:-).

   Like

 16. Roni zegt:

  Dokus,

  Wel goed opletten aub. Brigitte Gabriel is helemaal geen ex-moslima, deze Sekte van Satan heeft juist haar familie en moederland naar gort willen helpen.
  Het was ooit het Zwitserland van het MiddenOosten, totdat de moslims het gingen opeisen olv Arafat.

  Like

 17. Aegolius cs zegt:

  Henk.V
  Afgezien dat bij uw reacties het [.] anders staat dan als schrijver heb ik het van hoofdletters tot punten gelezen! Uitstekend geschreven, consistent in argumentatie alsook uw analyse. Compliment!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Uw reactie geeft mij de moed om door te gaan met het op schrift stellen van analyses en meningen, Aegolius.Dank U!
   Het verschil in interpunctie was mij nog nooit opgevallen 🙂

   Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  Henk formidabel artikel! En right to the point! Het is evident dat de politieke elite, die in 1975 vertegenwoordigd waren in het Europees Parlement, volledig verantwoordelijk zijn voor de MOSLIMINVASIE. En de politieke elite, van toen en NU zijn voornamelijk: VVD,CDA,PvdA en D66. Deze partijen hebben een handjeklap gedaan met de moslimlanden. Maar ook de BILDERBERGFAMILIE – de ORANJEFAMILIE- zit er volledig in! Verder kan ik mij de reacties voorstellen van @ Driek en AFrans Brassens, en wel waar het betreft, de grote massa in Nederland die zich 24/7 laat hersenspoelen en alles gelooft wat de politiek-correcten, de dagbladen en de omroepen aan LEUGENS verkondigen. Mij maakt dat ook moedeloos, als ik eerlijk ben!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   AFrans Brassens = @ Frans Brassens. Excuus!

   Like

   • Henk.V zegt:

    Dank je, Tom. Ik denk dat je opsomming klopt en al die personen, families en partijen hebben erg veel boter op hun hoofd, maar niemand zal die boterberg ooit zien smelten wanneer de zon van de waarheid er met volle kracht op schijnt.
    De schuld zal vakkundig worden afgewenteld op anderen..

    Wat wij met elkaar hier moten bereiken- tezamen met ander goede sites- dat deze boodschap steeds verder wordt verbreid en de massa’s wakker worden.
    Wij hebben een politiek AARDVERSCHUIVING nodig, waaronder de ”goedmensen” bedolven raken.

    Terug naar HET GEZONDE NEDERLANDSE VERSTAND!

    Like

 19. toetssteen zegt:

  Mijn complimenten Henk V.

  Ik moest tijdens het lezen denken aan Lee Kuan Yew, oud premier van Singapore. Nogal gekend om zijn ehhh kruidige uitspraken.

  I have to speak candidly to be of value, but I do not want to offend the Muslim community… I think we were progressing very nicely until the surge of Islam came, and if you asked me for my observations, the other communities have easier integration – friends, inter-marriages and so on – than Muslims… I would say, today, we can integrate all religions and races, except Islam.

  Valt weinig tegenin te brengen lijkt me.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Mooi citaat, Tom!
   Dank voor je complimenten 🙂
   We gaan gewoon door met het vertellen van de waarheid.
   Niemand krijgt mij ooit zover dat ik dingen ga geloven waar ik helemaal niet achter sta.
   Wij laten geen linkse gedachten politie toe in ons leven!

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Henk V: 19.37. uur. Zo is het Henk. Dat doet mij denken aan een heel relevant lied, met de tekst: ” Die Gedanken sind frei…” Maar zelfs dat zouden ze ons nog willen verbieden. Together we stand!

    Like

   • Henk.V zegt:

    Tom moet Toetssteen zijn! Sorry.
    Ik stel uw betrokkenheid erg op prijs.:-)

    Like

 20. Verdragen zijn toch niet levenslang?Tijd dat we een regering krijgen die dat verdrag opzeggen,en Schengen er achter aan!

  Like

 21. 4sjun zegt:

  Waarom zou Nederland een kalifaat worden? Srpska werd ook geen kalifaat en in Spanje kreeg al eens een reconquista vorm? Het komt er op aan jezelf voor te bereiden anderen te gaan en blijven voorlichten en in actie te komen mocht dat nodig zijn. De slag om de geesten en harten van gewone burgers is al begonnen en hij zal op verschillenden fronten woeden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s