Geert Wilders in Wenen: Jan Sobieski leeft in ons!

Screenshot_14

(Vertaling: E.J. Bron)

Geert Wilders is vrijdagmiddag op uitnodiging van FPÖ-chef Strache in Wenen aangekomen. In zijn toespraak in de Weense Hofburg voor honderden genodigden herinnerde Wilders ´s avonds aan koning Jan Sobieski: “Wij hebben een duidelijke boodschap voor de islam: dezelfde boodschap die ook koning Jan Sobieski had toen hij in 1683 naar Wenen snelde om de stad tegen de Turken te verdedigen: ze zullen Wenen niet veroveren. Omdat wij dat niet zullen toestaan.” Hieronder zijn toespraak:

Lieve vrienden!

Servus Wenen!

Ik ben heel blij om hier in de Weense Hofburg te zijn met meer dan  duizend Oostenrijkse patriotten. Ik vind het fijn om Heinz-Christian en mijn vrienden in de FPÖ hier te bezoeken. Ik vind het een eer om in deze prachtige stad te zijn.

Wenen is wereldwijd een symbool van verzet tegen de islam. In Wenen werd de islamitische invasie van het Westen in het jaar 1683 gestopt. De islam werd voor de poorten van Wenen overwonnen. U allen en ik bevinden ons hier binnen deze poorten. In de stad, die de islam niet kon veroveren.

En we hebben een duidelijke boodschap voor de islam: dezelfde boodschap die ook koning Jan Sobieski had toen hij in 1683 naar Wenen snelde om de stad tegen de Turken te verdedigen: ze zullen Wenen niet veroveren. Omdat wij dat niet zullen toestaan.

Voordat ik verder ga, vertel ik u iets over mijn leven als Nederlands politicus. Ik ben geen president, geen kanselier, zelfs geen lid van het kabinet. Ik ben slechts een eenvoudige parlementariër. Ik leef echter al meer dan tien jaar 24 uur per dag onder politiebescherming. Tot op de dag van vandaag heb ik met mijn vrouw in legerkazernes, gevangeniscellen en zogenaamde “safe houses”, veilige huizen dus, gewoond, alleen om veilig te zijn. Waar ik ook naartoe ga, ik word altijd begeleid door gewapende politieagenten om me tegen islamitische Jihadisten te beschermen. Ik sta op de dodenlijst van Al Qaida, omdat ik de waarheid over de islam vertel en me openlijk uitspreek over de islamisering van de westerse samenlevingen. Maar ik zal desondanks de waarheid blijven vertellen. Altijd, overal en ook hier vanavond.

In Nederland, net zoals in andere Europese landen, hebben we een verschrikkelijke fout gemaakt. Onze politici hebben het stom genoeg aan miljoenen islamitische immigranten toegestaan om zich binnen onze grenzen te vestigen. Overal wordt de islamitische cultuur als een verrijking verwelkomd. Nooit werd van deze immigranten geëist zich te assimileren. Geen enkele Europese staatsman was moedig genoeg om hetgeen duidelijk was, de waarheid uit te spreken. De waarheid is dat onze westerse cultuur gebaseerd is op het christendom, het Jodendom en het humanisme. De waarheid is dat deze cultuur superieur is aan de islamitische cultuur. De waarheid is dat de immigranten onze waarden moeten aannemen en niet andersom.

En nu betalen we in Europa de prijs voor deze waanzin. De islamitische cultuur vreet onze eigen joods-christelijke en humanistische beschaving op, om deze te vervangen door intolerantie, haat en geweld.

Het jaar is pas begonnen, maar we hebben al moorddadige terreuraanvallen in Parijs en Kopenhagen meegemaakt. We hebben Jihadisten meegemaakt, die in België met Kalasjnikovs  op politieagenten geschoten hebben. We hebben meegemaakt hoe de “Islamitische Staat” mensen in Syrië, Irak, Libië en Nigeria afslacht.

Moeten we dat alles accepteren? Of zeggen we: genoeg is genoeg?! Ik zeg u: het is genoeg! Afgelopen herfst vonden  er dodelijke aanvallen in Australië en Canada plaats. Met de nieuwe terroristische misdaden, met iedere nieuwe aanval, met iedere nieuwe onthoofding worden steeds meer mensen zich bewust van het ware wezen van het gevaar waaraan we blootgesteld staan.

Zoals u kunt zien, is de islam weer in opmars. En hij concentreert zich ook weer op Europa. De meeste van onze politici kijken de andere kant uit. Maar wij zullen niet werkeloos toekijken.

Wij zullen onze mening zeggen. Wij zullen niet zwijgen. Omdat we van ons land houden. Omdat we weigeren tot slaaf gemaakt te worden. Omdat we van mening zijn dat het leven zonder vrijheid niet waard is om geleefd te worden. Vrijheid en mensenwaarde – daar staan we voor.

Wij dragen de fakkels voor de vrijheid. Wij dragen de fakkels voor de democratie. Wij dragen de fakkels voor een beschaving die superieur is aan welke andere beschaving dan ook. En daar zijn we trots op!

Afgelopen zomer speelden zich in mijn woonplaats Den Haag scènes af die herinnerden aan de meest duistere periode uit onze geschiedenis, aan de nazitijd.

Sympathisanten van de “Islamitische Staat” marcheerden in onze stad. Ze droegen swastika´s, ze droegen de zwarte vlag van ISIS. Ze scandeerden “Dood de Joden!” In plaats van deze haatpredikers te arresteren, deden de autoriteiten niets.

Als wij voor de islam waarschuwen, noemen de autoriteiten dat “hatespeech” en sleuren ons voor het gerecht. Maar als de duistere krachten van de haat in de straten marcheren, kijkt de politie toe en doet niets. Dat is een schande. Dat is een schandaal. Dat is niet te tolereren.

De “Islamitische Staat” voert een oorlog tegen het vrije Westen. Datzelfde doen ook andere islamitische terroristen. We zijn daadwerkelijk in oorlog. Alleen domme mensen kunnen dat betwisten. Ze hebben ons de oorlog verklaard.

De islamitische ideologie is een ideologie van oorlog en haat. Ze roept de mensen op tot geweld. Ze roept de mensen ertoe op terroristen te zijn. De koran laat daarover geen twijfel bestaan. Tegen al diegenen die zeggen dat de islam vreedzaam zou zijn, zeg ik: lees wat er in de koran staat.

Er bestaan vele verzen zoals soera 4:89:  “Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” Of soera 47:4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast.” Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. In de koran staan meer dan 150 verzen die oproepen tot de jihad of Heilige Oorlog.

De islam kan niet hervormd worden. Om de doodeenvoudige reden dat we de islam niet van de koran kunnen scheiden, net zomin als we Mohammed van de islam kunnen scheiden.

Ook als het onder de meest gunstige omstandigheden mogelijk zou zijn de islam te hervormen, dan zou dat niet plotsklaps gebeuren. Dat zal tientallen jaren duren. Zolang kunnen we niet wachten. Omdat dit zeer zeker niet meer in ons leven zal gebeuren.

Maar er bestaan natuurlijk vele gematigde en aardige moslims. Deze realiteit ken ik uit eigen ervaring. Ik ben veel rondgereisd door de islamitische wereld toen ik daartoe nog in staat was. Ik heb Turkije, Egypte, Tunesië, Syrië, Iran, Irak, Afghanistan en Indonesië bezocht. Ik heb veel aardige, vriendelijke mensen leren kennen.

Maar dat maakt me niet blind tegenover de zeer belangrijke realiteit dat er veel gematigde moslims bestaan, maar dat de islam zelf niet gematigd is. Enkele jaren geleden riep ik de moslims ertoe op zich van het juk van de islam te bevrijden en voor vrijheid te beslissen. Ik ondersteun van ganser harte de moslims die van de vrijheid houden. Daarom zeg ik tegen hen: “Bevrijd jezelf. Verlaat de islam.” Ik sta achter deze oproep. Maar dat maakt me tegelijkertijd niet blind tegenover een andere realiteit, namelijk dat weliswaar veel moslims gematigd zijn, maar een zeer groot aantal helaas niet.

Enkele jaren gelden voerde de Universiteit van Amsterdam een onderzoek onder een miljoen moslims in Nederland uit. Uit het onderzoek bleek dat 11% van hen bereid is om geweld te gebruiken voor d eislam. Dat is een overweldigend aantal van meer dan 100.000 mensen in mijn land, Nederland!

Een peiling onder Turkse jongeren in mijn land van vorig jaar november kwam erachter dat 80% het geweld tegen ongelovigen, dat door groeperingen zoals IS wordt ingezet, niet slecht vindt.

En 73% van de moslims in mijn land zeggen dat Nederlandse moslims die in Syrië vechten helden zijn. 73%! Uit een onderzoek van de Humboldt Universiteit in Berlijn van afgelopen november, dat moslims in zes Europese landen enquêteerde, is bijna twee derde deel van de moslims in Oostenrijk van mening dat men Joden niet kan vertrouwen. Twee derde deel! Dat is schokkend. Dat is niet te tolereren. Er mag in geciviliseerde samenlevingen geen plaats zijn voor antisemitisme en ideologisch gemotiveerd geweld. Wij mogen hetgeen niet te tolereren is niet tolereren.

Voor onze eigen veiligheid, voor de veiligheid van onze eigen kinderen en hun toekomst moeten we iedere immigratie uit islamitische landen stoppen. Dit is een van de grootste fouten die we in het verleden ooit gemaakt hebben.

Vijftig jaar geleden waren er in Nederland ongeveer duizend immigranten uit islamitische landen. Nu zijn er een miljoen. Mohammed is landelijk al de op twee na populairste naam voor jongensbaby´s en de populairste naam in steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Datzelfde geldt voor de Belgische hoofdstad Brussel, de Noorse hoofdstad Oslo, de Britse hoofdstad Londen, dat geldt zelfs voor heel Groot-Brittannië.

Verleden jaar steeg het aantal asielzoekers in de Europese Unie naar het record van 626.000. Volgens Eurostat is dit een stijging van ongeveer 44%. Bijna twee derde deel van deze asielzoekers is afkomstig uit islamitische landen.

Begin maar waarschuwde Frontex, het grensbewakingsagentschap van de EU, ervoor dat er op dit moment al tussen de 500.000 en een miljoen migranten in Libië op wachten om de Middellandse Zee over te steken naar Europa. ISIS dreigt ermee terroristen mee te sturen. We staan voor een catastrofe.

Daarom is onze conclusie heel duidelijk: Onze grenzen zijn hetgeen ons definieert. Onze grenzen beschermen ons. Maar de EU en Schengen hebben onze binnengrenzen afgeschaft, terwijl de buitengrenzen net een zeef zijn.

Screenshot_16

Daarom zeg ik: we zouden Schengen moeten verlaten en onze eigen nationale grenscontroles weer moeten invoeren. Vluchtelingen uit Syrië en andere door oorlog geteisterde landen moeten veilig zijn, maar in hun eigen regio ondergebracht worden. Niet hier. Niet in Europa.

De onmetelijk rijke Golfstaten doen bijna helemaal niets voor de Syrische vluchtelingen. Qatar heeft maar 46 vluchtelingen opgenomen, terwijl er tegelijkertijd verleden jaar meer dan 122.000 in europa asiel hebben aangevraagd. Dat is uiteraard volledig onacceptabel.

Ik heb de Partij voor de Vrijheid opgericht om dingen te zeggen die andere partijen uit angst niet zeggen: niet meer moskeeën! Nee tegen de moellahs en imams! Nee tegen het cultureel relativisme! Geen immigratie meer uit islamitische landen! Eerst moeten ze onze waarden accepteren of anders helemaal niet komen! Als ze hier wonen en zich aan onze wetten houden, zijn ze welkom, net als ieder ander. Maar wie delicten pleegt, in naam van de sharia handelt of een Jihadist is, die sturen we terug.

Ik kan u één ding verzekeren: de mensen moeten de waarheid over de islam te weten komen. En ik zal deze waarheid van de daken schreeuwen. Ook als dit de Jihadisten niet bevalt. Ook als ze me willen vermoorden. Ook als onze appeasende politici dit niet bevalt.

Vijf jaar geleden werd ik vanwege mijn islamkritiek voor het gerecht gesleept. Gelukkig wer dik van alle aanklachten vrijgesproken. Wellicht hebt u gehoord dat ik binnenkort weer voor de rechter moet verschijnen. De Nederlandse autoriteiten zien de islam niet als probleem: ze zien mij als probleem. Ze willen me tot zwijgen brengen. Maar dat zal ze nooit lukken.

De afgelopen jaren heb ik veel door de wereld gereisd. Ik was in verschillende Europese landen, in de Verenigde Staten, in Canada en Australië om de mensen aan te moedigen om in opstand te komen tegen de islam. Maar er moet nog meer gedaan worden.

En daarvoor heb ik uw hulp nodig.

De strijd tegen islamisering, massa-immigratie, de leugenachtige pers en de vijandige EU-elites mag niet alleen aan politici worden overgelaten. Iedere burger is verantwoordelijk voor het behoud van onze vrijheden. Ieder van hen moet, wanneer dit ook maar mogelijk is, het bewustzijn van zijn medeburgers aanscherpen. Oostenrijk kan niet genoeg gewaarschuwd worden voor de islam. De islamisering probeert weer de macht te grijpen. De tijd begint te dringen voor het Westen. We mogen ons niet laten verleiden niets te doen. We moeten iets doen.

Ieder van u moet voor Oostenrijk de alarmklok luiden. Als u van Oostenrijk houdt, dan slaat u alarm. Als u van de vrijheid houdt, dan slaat u alarm. Als u van uw man of uw vrouw houdt, dan slaat u alarm. Als u van uw kinderen houdt, dan slaat u alarm.

Waarschuw uw buren, waarschuw uw collega´s, waarschuw uw vrienden voor het gevaar van de islamisering, een gevaar voor uw land, uw vrijheid, uw partner, uw kinderen.

Er bestaan nog steeds goede mensen, die nog steeds niet begrepen hebben hoe gevaarlijk de situatie is. Ze worden door de media en het politieke en intellectuele establishment in slaap gesust. We moeten hen wakker maken en hun ogen openen, opdat ze de realiteit kunnen zien. De realiteit dat de islamitische brutaliteit zich in ons land heeft genesteld. Deze realiteit moet veranderen! We worden met halal-spijzen geconfronteerd, met hoofddoeken, met boerka´s, met “eermoorden”, met vrouwelijke genitale verminking, met polygamie, met megamoskeeën. Terwijl in Saoedi-Arabië de eerste kerk nog gebouwd moet worden.

Delen van onze steden zijn niet meer Europees. Ze zien eruit als voorsteden van Cairo, Rabat, Algiers, Damascus of Mekka.

We zien vrouwen, die als minderwaardigen behandeld worden, omdat volgens de koran de vrouw slechts de helft van een man waard is.

We zien hoe homoseksuelen en Joden worden aangevallen, omdat de islam zegt dat zij de dood verdienen. We zien een complete afwezigheid van vrijheid voor diegenen die de islam willen verlaten. Ze worden bestempeld als afvalligen. De straf voor afvalligen is de dood. We zouden deze helden moeten beschermen.

We zien een toename van het terreurgevaar, terwijl de autoriteiten weigeren de mensen te vertellen dat de reden voor al dit leed de islam is.

We zien hoe duizenden Europese Jihadisten oorlog voeren in het Midden-Oosten. We zien hoe ze terugkeren, omdat onze grenzen open en onbeveiligd zijn. We zien hoe ze nieuwe aanvallen op Europees grondgebied plannen.

We zien dat hoe islamitischer een samenleving is, des te minder vrij is ze.

In Oostenrijk, in Nederland, in heel Europa, maar ook in westerse landen zoals Canada, de VS, Australië – zij allemaal worden met de primitieve wreedheden zoals “eermoorden” geconfronteerd. Sinds de duistere tijden van het heidendom vele eeuwen geleden hebben we deze wrede gebruiken niet meer in onze landen meegemaakt. Nu zijn ze er weer. De islam heeft ze teruggebracht.

Verschrikkelijke wreedheden, zoals vrouwelijke genitale verminking, die we daarvoor nog nooit in onze hele Europese geschiedenis gezien hebben. Nu zijn ze er. De islam heeft ze gebracht.

Barbarij is naar Europa teruggekeerd. Dat kunnen we nooit accepteren. Ik zeg: laat ons onze vrijheden terugwinnen. Laten we onze vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, herstellen. Laten we onze cultuur verdedigen. Laten we onze medeburgers beschermen. Laten we onze naties vrij en veilig maken. We moeten moedig zijn. Dat is hetgeen we moeten doen. Het is onze plicht.

Ik vraag u: doen onze autoriteiten dat? Dat doen ze niet. Ze doen hun plicht niet. Ze handelen niet dienovereenkomstig. Ze liegen zelfs tegen ons.

Iedere dag horen we het weerzinwekkende mantra dat de islam een religie van de vrede is. Bij iedere vreselijke daad, die plaatsvindt in naam van de islam, stormen Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel, mijn eigen minister-president Mark Rutte voor de tv-camera´s om de wereld te vertellen dat de daden niets met de islam te maken hebben. Hoe dom denken ze eigenlijk dat we zijn?

Zoals u kunt zien, staan we voor een grote uitdaging. Gelukkig zijn we niet alleen. Er zijn velen van ons. In ieder land in het Westen bestaan moedige patriotten die aan onze kant staan.

Daarom ben ik optimistisch.

Wij in Nederland, u in Oostenrijk, de patriotten in andere landen strijden voor dezelfde zaak. En we ondersteunen elkaar, net zoals het een Poolse koning was die Wenen in 1683 gered heeft. Het kan zijn dat onze politieke leiders ons in de steek laten, maar wij, lieve vrienden, zullen dat niet doen.

Er is één weg die we nooit zullen kiezen, en dat is de weg van de onderwerping. Daarom zeggen we: Ja tegen de vrijheid! Nee tegen de tirannie!

Als we wegduiken voor onze verantwoordelijkheid zullen onze kinderen te gronde gaan en zullen we de rest van ons leven met deze schande moeten leven. Het is niet voldoende om ISIS in Syrië en Irak te bestrijden; we mogen niet toestaan dat d eislam zich hier uitbreidt, in ons eigen land. Hoe minder islam er is, des te beter. Zo simpel is het.

We moeten ook zij aan zij met Israël staan. Het is het bolwerk van onze beschaving in het Midden-Oosten. Het is het licht in een zeer duistere omgeving.

Israël vecht onze strijd. We moeten allemaal Israël ondersteunen, want de zogenaamde “Heilige Oorlog” tegen Israël is een oorlog tegen ons allemaal. Als Israël niet in vrede kan bestaan, kunnen  we allemaal niet in vrede bestaan.

In het jaar 1683 verzamelden zich moedige mannen om vrijheid, eer en waardigheid te verdedigen. Nu moeten we hetzelfde doen. Van Oostenrijk tot Nederland, van Israël tot Australië, van Canada en de VS tot de Europese naties, we moeten elkaar trouw blijven en verzet bieden.

We moeten de poorten van Wenen beschermen, de poorten van Jeruzalem, Amsterdam, Rome, Londen, Sydney en van iedere vrije stad in de wereld. Opdat ze voor eeuwig vrij blijven!

De politiek, waar wij voor staan, wordt steeds populairder. We willen de immigratie uit islamitische landen stoppen. We willen een vrijwillig vertrek naar islamitische landen stimuleren.

We willen criminelen met een dubbel paspoort uitzetten en hen het staatsburgerschap afpakken.

En alle Jihadisten die onze landen willen verlaten, laat ze gaan. Maar laat ze nooit meer terugkeren. Daarom moeten we uit Schengen stappen en weer grenscontroles invoeren.

Lieve vrienden, er wacht veel werk op ons. Wij, de verdedigers van de vrijheid en veiligheid, hebben een historische plicht. Aan onze generatie werd een grote taak toevertrouwd: ervoor te zorgen dat de vlam van de vrijheid blijft branden en ons verzetten tegen de islamisering van onze samenlevingen.

Ik zeg dit zonder overdrijving: de toekomst van onze beschaving is van ons afhankelijk. De tijd is gekomen dat ieder van ons in het Westen zijn plicht doet. Hier schrijven we geschiedenis.

Dus laten we onze plicht doen. Laat we hier in grote eensgezindheid staan. Laat ons moedig zijn en laat ons de vrijheid redden!

Ja, vrienden, Sobieski is niet dood. Hij leeft in ons. In u. In mij. In ieder van ons. We voelen zijn hart in onze borst slaan. En met hem en de helden van 1683 zeggen wij: we zullen de poorten van Wenen altijd verdedigen. We zullen onze grenzen altijd verdedigen. We zullen onze vrijheid altijd verdedigen.

Lang leve Oostenrijk!
Lang leve Nederland!
Lang leve het Westen!
Lang leve de vrijheid!

Hartelijk dank.

Screenshot_15

Bron:
www.pi-news.net
Auteur: Geert Wilders

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Appeasement, Counterjihad, Cultuurstrijd, Dhimmitude, Europa, FPÖ, Geert Wilders, Islam, Islamisering, Krankzinnigheid, landverraad, Oostenrijk, Patriottisme, PVV, Vrijheid. Bookmark de permalink .

42 reacties op Geert Wilders in Wenen: Jan Sobieski leeft in ons!

 1. toestroom zegt:

  Verleden jaar steeg het aantal asielzoekers in de Europese Unie naar het record van 626.000.
  We zijn al een paar jaar onderweg om Europa boordevol te gooien met gelukzoekers, de EU heeft een doelstelling voor 2050 moeten er nog miljoenen bij komen aan gelukzoekers EUROPA is VOL.

  Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Toestroom:

   “We zijn al een paar jaar onderweg om Europa boordevol te gooien met gelukzoekers…”

   Nee, Toestroom, het zijn geen gelukszoekers. Het zijn infiltranten. Ze komen hierheen om hun vorm van jihad te leveren: het veroveren en islamiseren van een niet-islamitisch continent.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • toestroom zegt:

    J. C. Th. Köhler u had er een ander woord voor klopt ook, maar ik hield het op gelukzoekers staat wat netter, anders word je afgeschilderd als racist.

    Like

   • koddebeier zegt:

    Het is de 5e colonne die op alle cruciale plekken infiltreert: Regering, ministeries zoals justitie OM, AIVD, Politie, Leger, gemeenten, enz, enz.

    Like

   • Niek Verheyen zegt:

    J.C.Th., zeer rake opmerking. Inderdaad, iedere mohammedaan aanwezig in dar-el-harb is doodsimpel op oorlogsmissie.

    Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Toestroom:

   het kan me niet schelen hoe ze me noemen. En het kan me ook niet schelen als me het reageren onmogelijk wordt gemaakt, zoals nu weer bij DDS. Als ik op de ene site niet mag of kan reageren zoek ik een andere.

   Jouw benaming “gelukszoekers” impliceert dat ze uit eigen beweging hierheen komen. Mijn idee is dat ze, overeenkomstig de uitspraak van Khadafi, hierheen gestuurd worden om ons continent te islamiseren. Het is niet alleen een andere benaming; hun opzet is volkomen verschillend. Ze komen niet voor hun eigen gewin, maar voor dat van de islam.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • toestroom zegt:

    J. C. Th. Köhler dank voor je reactie, dus u heeft daar ook last van op DDS om iets te plaatse helaas dan kunnen we elkaar de hand geven.

    Like

 2. Republikein zegt:

  Geen komma gelogen: ” Omdat wij dat niet zullen toestaan”.
  Dank Bert!
  Hele grote klasse.

  Like

  • joopklepzeiker zegt:

   Een grote leugen, we staan alles toe.

   Geen klasse , gewoon pissen in je zwarte zondagse broek. lekker warm.

   Like

   • Vederso zegt:

    Denk dat het op dit moment de te volgen weg is en ook nog eens een zeer goede speech.

    Like

   • Republikein zegt:

    Er zijn mensen die een muis hebben als pic.
    Die zullen het wel weten.
    Als je ook nog in je broek schijt is het 2 voor de prijs van 1!
    Gaat het nog vriezen deze lente?

    Like

 3. tijluylenspiegel zegt:

  Om stil van te worden, wat mij betreft mag hij deze speech zo morgen in de Tweede Kamer houden.

  Like

  • Giny zegt:

   tijluylenspiegel

   Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, helaas dat zooitje ongeregeld in de tweede
   kamer negeren dat!
   Het mooiste zou zijn om het ergens in het midden van het land in een grote
   zaal te doen!
   Helaas heeft de PVV daar geen geld voor en je zit met die verdomde
   beveiliging die zo duur is!
   Nederland zou zich diep moeten schamen dat ze in een ander land wel
   naar onze Geert willen luisteren!!!

   Like

 4. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 5. Pingback: Speech Geert Wilders, Wenen – 27 maart 2015 | Fubar

 6. Pingback: Toespraak Wilders: Ja tegen de vrijheid! Nee tegen de tirannie! | De Vrije Chroniqueurs

 7. joopklepzeiker zegt:

  veertjes in de reet voelen zo lekker aan.

  vinger in je neus vinger in je kont en zo dansen de dwazen in het rond.

  het geeft ook zo lekker warm gevoel, een beetje gereformeerd zoal pissen in je zondagse zwarte broek.

  Like

 8. lucky bee zegt:

  Niets meer om bij te vertellen.Kijk naar de vorigr topic daar heb ik al was verteld.

  Like

 9. 4sjun zegt:

  Beleef het verhaal van het beleg van Wenen en de verdrijving van de Turken door Jan Sobieski en zijn Huzaren mee. Niet bij de MSM maar wel via het wereldwijde web kan een bewustmakingsproces ingezet worden. Vroeger kwam die invasiemacht als soldaat, tegenwoordig zitten ze tussen een instroom van zwervers, bedelaars en mensen die hier iets op willen komen bouwen.

  Weer zal er en cultuur en waardenset verdedigd moeten worden om de verworven vrijheid te kunnen garanderen. Breng het de kinderen, vrienden en kennissen bij om te voorkomen dat onze vrijheden en cultuur verkwanseld worden aan vage idealen als multiculturalisme die uiteindelijk net zoals in het Midden-Oosten eindigen in tirannie vanuit islam en verharding en verdomming van de samenleving. Het hoeft hier niet te gebeuren als goede mensen niet aan de kant blijven staan maar tijdig in verzet komen, zich uitspreken en zich organiseren.

  Zo redden Jan Sobieski en zijn Huzaren op 11 september 1683 de Europese beschaving. Het heugelijke feit zou nog jaarlijks herdacht moeten worden opdat wij niet vergeten, opdat niemand kan blijven beweren van niets geweten te hebben.

  Like

 10. Oom Ap zegt:

  Heb op geen enkele jaarlijkse begroting ooit een kostenpost gezien met betrekking tot het aantal op te vangen immigranten .

  Like

 11. janfreak zegt:

  Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en wil? Hopelijk staat er nog tijdig een Sobieski op, alhoewel dat al te laat kan zijn. Van onze bestuurders hoeven we niets te verwachten, die halen liefst nog meer asielzoekers hierheen, niet beseffend dat ze onze cultuur naar de verdommenis helpen.

  Like

 12. BertG zegt:

  De motorcade van Wilders is bijna Amerikaans.
  Het is zo ontzettend sneu om te moeten zien waar Geert Wilders dagelijks mee moet leven. Hij heeft bijna geen privéleven, omdat vier tot zes spierbundels hem 24 uur per dag, 7 dagen per week – en dat al meer dan tien jaar lang – beschermen tegen terroristen die hem een kopje kleiner willen maken.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/video-geert-wilders-wordt-opvallend-zwaar-beveiligd-tijdens-bezoek-aan-oostenrijk/

  Like

 13. Pingback: Geert Wilders in Wenen: Jan Sobieski leeft in ons! | Identitair Verzet Limburg 

 14. Frans Brassens zegt:

  Een bijzonder sterk referaat van Geert Wilders. Zeer duidelijk en begrijpelijk voor elk mens dat in Oostenrijk, Nederland of welk ‘westers’ land ook in de wereld, met open ogen rondkijkt.

  Zo niet voor onwillige, laffe, kwaadaardige, domme en verraderlijke politici met hun dubbele agenda’s en ook niet voor hun maatjes, de pamperaars, de wegkijkers en de ‘Gutmenschen’ , die met van geestdrift beslagen brillenglazen bijzonder slecht kunnen kijken en daarom iets zieligs zien in de aanhangers van het inmiddels luidkeels brullende kwaad dat de islam is.
  Tolereer geen moordzuchtige intolerantie.
  Het wordt je geestelijke dood, en als je je verzet ook lichamelijk.

  Like

 15. Dank weer!
  Moet wijd en zijd verspreid worden.
  Mvg

  Like

 16. Pingback: Geert Wilders in Wenen: Jan Sobieski leeft in ons!/ Geert Wilders in Wien: Jan Sobieski in uns lebt! | Identitair Verzet Limburg 

 17. Theresa Geissler zegt:

  Een geweldige speech weer! Zelfs vind ik, afgaande op de tekst, dat Geert zichzelf weer eens overtroffen heeft!
  Fantastisch! Hoe zouden de Oostenrijkers het gevonden hebben?
  Hoop, dat er gauw een video van beschikbaar komt!
  Bravo, Geert! Laat de lui, die suggereren dat je aan het eind van je latijn bent (die Soefi van der Galiën van DDS bijvoorbeeld) maar klètsen!
  Doorgaan, jij! Als jij het niet meer doet, doet niemand het!
  BRAVO!

  Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Theresa,

   jij noemt Van der Galiën een soefi. Let dan hier even op:
   “Het soefisme wordt vaak beschreven als het hart, de kern of de essentie van de islam, en niet als een aparte stroming.”
   Met andere woorden: hij is een moslim. Vrij naar Gertrude Stein: een moslim is een moslim is een moslim. Of eveneens vrij naar de bard uit Stratford upon Avon: Een moslim, onder welke naam ook, stinkt even smerig…

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

 18. Mowdes zegt:

  Ik sla de trom, stroomt samen, wij zijn velen.
  Mijnwerkers komt met bijlen en houweelen,
  Gij boeren scherpt Uw zeisen en Uw grepen,
  Matrozen neemt de haken van Uw schepen,
  En jagers laadt met scherp Uw jachtgeweren,
  Wij zijn de laatsten en wij moeten ’t keeren.
  Boven den knoet verkiezen wij den dood.
  Wordt wakker, want de nood is groot.

  Like

 19. Theo zegt:

  Er staan passages in mn over de demonstraties in Den Haag die een op een vergelijkbaar zijn met de situatie de jaren 30.
  Deze passages zou je zo op 4 mei kunnen ten gehore kunnen brengen. Zijn onze bestuuders nu zo dom of te laf om in te zien dat er voor hun geen plaats is op deze dag om verontwaardigd te zijn.

  n

  .

  Like

 20. vanhetgoor zegt:

  Laten we eens een keer beginnen met actie ondernemen. We moeten aanvangen met spijkers met koppen slaan. Ik kan het heel goed begrijpen dat iedereen in Europa wil zitten, het is hier beter dan elders. Zelfs mensen in het midden-oosten die met een relatief gigantische uitkering in leven worden gehouden wonen liever in Europa dan daar. Zelfs als de vooruitzichten in Europa niet meer en niets minder zijn dan de bijstand en lev en in een achterstandswijk.

  We moeten even de zaken duidelijker gaan zien. De Chinezen zijn gekomen en niemand heeft er last van. De Ambonezen zijn hier gekomen en ook hier heeft niemand last van. De Hugenoten zijn gekomen en niemand weet nog waarom! Etc. etc.

  De moslims zijn wel tot last, en dat komt door hun anti-sociale stellingnames, hun geloof gebiedt hen zich te misdragen. In Europa is best wel ruimte voor een miljoen extra per jaar, er is genoeg te eten en werk is er ook zat.

  Het enige waar geen ruimte voor is dat bestaat uit de islamitische regels en gebruiken, die botsen met de beschaving, die achterlijke gebruiken stuiten mensen tegen de borst, schoppen tegen de schenen en brengen het maatschappelijke netwerk van zorgen voor elkaar ernstig schade toe.

  De islam moet nu voor eens en voor altijd worden bevochten, ik roep op tot de allerlaatste kruistochten om het allerlaatste stuiptrekkende restje van die racistische pedotroep voor eeuwig naar de hel te bonjouren! “By all means nessesary!” zoals de befaamde Amerikaanse voorvechter voor burgerrechten ooit heeft gezegd. We praten wel over de beschaving die wordt aangevallen!

  Like

 21. Frans Brassens zegt:

  Alvast iets, maar ik weet niet of dit werkt: https://youtu.be/482mKEnBCR4

  Like

 22. Pingback: VIDEO: Toespraak Geert Wilders in Wenen, 27 maart 2015 | E.J. Bron

 23. lucky bee zegt:

  Karel Martel was welles waar een Bastaard, dus volgens de RKK niet waard om te vertellen,Maar voor mij als een nakoomling van een Hugenoot was hij een mens als iedere andere.en is hij de voorvaderen van alle hoog adel’s van Europa.Zonder Karel martel geen Karel de Grote of Charlemagne.Hij was de vader van Pipijn III ook wel de korte genoemd, zijn vrouw Bertrade van Laon ook wel met de grote voet, genoemd niet om dat ze klumpvoeten heeft maar dat ze een garde ledematen heeft gehad, te zien aan haar zoon Karel de Grote die een man was van bijna tweemeter voor die tijd, een reus.Hij kan het alleen van zijn moeder geerfd hebben.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrada_van_Laon

  Like

 24. Ik ben bang dat het alleen met geweld gaat lukken. Wat akelig nou want we waren zo beschaafd geworden. Maar de tijd van thee drinken en pamperen is nu toch echt voorbij.

  Like

 25. Ik roep niet op tot geweld maar als dit zo doorgaat moeten we ons binnenkort met tegengeweld VERDEDIGEN. En dat is verdomd akelig nu we zo beschaafd geworden zijn.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s