Dr. Eva Maria Barki: Meningsterreur in Oostenrijk

Screenshot_1

Deskundige op het gebied van volkeren- en vluchtelingenrecht Dr. Maria Eva Barki.

(Vertaling: E.J. Bron)

Hieronder de vertaling van een opzienbarend interview dat de Weense advocate Dr. Eva Maria Barki onlangs gaf aan de conservatieve Hongaarse nieuwssite “Magyar Idök” (magyaridok.hu) en dat daar op 10 december 2015 onder de titel “Véleményterror van Ausztriában” verscheen. We bedanken mevrouw Barki voor het redigeren van en de toestemming voor onze vertaling uit het Hongaars.

 MENINGSTERREUR IN OOSTENRIJK

Het Dublin-III-verdrag en het Schengen-systeem zijn “dood” en men zou ook de Vluchtelingenconventie van Genève moeten opzeggen – verklaart de Weense advocate Dr. Eva Maria Barki tegenover “Magyar Idök”. De deskundige op het gebied van volkeren- en vluchtelingenrecht beschouwt het als een urgent probleem dat er op dit moment een bewust voorbereide en goed gecoördineerde invasie zou plaatsvinden en dat men er tot het jaar 2050 rekening mee zou moeten houden dat er tot 950 miljoen mensen naar Europa zullen komen. Europa zou echter geen antwoord paraat hebben op deze uitdaging. Angela Merkel en Jean-Claude Juncker vertegenwoordigen slechts opvattingen, die hen door Washington gedicteerd worden. Mevrouw Barki benadrukt verder dat er in Oostenrijk sprake zou zijn van een meningsterreur: het zou verboden zijn om uitlatingen tegen de migratie te doen. Diegenen die dit desondanks doen, riskeren hun baan.

U werd in Oostenrijk geboren, maar onderhoudt nauwe contacten met Hongarije. Waar komt dit nauwe contact vandaan?

Mijn vader was Hongaar. Hij overleed echter toen ik een half jaar oud was. Maar ik kreeg een Hongaarse opleiding, ook al sprak ik Duits met mijn moeder. Als enige kind van Hongaarse komaf op school interesseerde ik me vooral voor Hongaarse geschiedenis en heb daar veel met geschiedenisleraren over gediscussieerd. Toen ik advocate werd, was ik de enige advocaat in Wenen die Hongaars sprak en kon daarom veel van mijn landgenoten juridisch vertegenwoordigen.

U bent deskundige op het gebied van volkerenrecht en vluchtelingenrecht. Op internationale forums en bij internationale organisaties zet u zich vaak tegen de mainstream in voor de Hongaarse belangen in. Waar is dit verlangen op terug te voeren?

Ik verdedig niet alleen de Hongaarse belangen, maar vooral de waarheid. Ik neem het ook op voor andere volkeren.

U houdt zich al tientallen jaren lang bezig met de migratiekwestie: wie is volgens uw terminologie een vluchteling en wie een economische migrant?

Oorlogen, burgeroorlogen en andere oorlogsactiviteiten, gewapende conflicten en gewelddadige stamrivaliteiten zijn geen asielreden. Deze bestaat alleen in geval van individuele vervolging, dat wil zeggen in het geval van een persoonlijke respectievelijk politieke vervolging. Daarom voldoen de op dit moment aankomende migranten nog niet eens voor 3% aan de voorwaarden volgens de Vluchtelingenconventie en daarmee aan de voorwaarden voor een duurzaam verblijf. Bovendien is het uiterst bedenkelijk dat de meerderheid van deze mensen alleen maar op weg zijn naar de rijkste landen van Europa, terwijl een vluchteling, die vreest voor zijn leven, met ieder land tevreden zou moeten zijn waarin hij in veiligheid is.

Maar in Europa bestaat ook ene Angela Merkel. . .

Helaas is zij de doodgraver van Europa. Ze nodigt bewust migranten uit en vernietigt daarmee Duitsland, maar ook Europa.

Hoeveel migranten kunnen we verwachten?

Ieder jaar kunnen er miljoenen mensen komen, de immigratiegolf heeft nog lang niet haar hoogtepunt bereikt. Volgens professor Gunnar Heinsohn van het Militair-demografisch Instituut van het NAVO Defense College zullen er tot het jaar 2050 alleen al uit Afrika en het Midden-Oosten 950 miljoen immigranten naar Europa komen.

Hoeveel?!

950 miljoen.

Er bestaat geen enkele economie die dat kan verdragen. In wiens belang vindt de invasie plaats?

Het gaat om een doelbewust voorbereide, goed gecoördineerde actie. De Amerikaanse militaire strateeg Thomas Barnett, adviseur van de voormalige Amerikaanse minister van Defensie, heeft er in zijn twee boeken over geschreven dat Europa 1,5 miljoen immigranten per jaar zou moeten opnemen. Volgens hem dient er op deze wijze een samenleving te worden gecreëerd, waarin geen verschil meer bestaat tussen naties, culturen, religies en nationaliteiten, waarbij echter een wezenlijk deel van de bevolking een lager IQ heeft dan 90, zodat men ze weliswaar kan inzetten om te werken, maar die niet zelfstandig denken. In de Verenigde Staten begrijpt men niets van onze gegroeide naties, van onze geschiedenis, en vooral niets van onze cultuur en onze tradities, men begrijpt er helemaal niets van hoe een goed gestructureerde samenleving eruitziet.

Het voormalige belangrijkste doel van de emigratie, dus de Verenigde Staten, de rijke Golfstaten en Australië, keren zich – volledig terecht – tegen een onbeperkte immigratie. Hoe kan het dan dat iemand van daar het waagt om zich ermee te bemoeien wat Europa, wat Hongarije doet?

Men zal aan de regeringen en de mensen duidelijk moeten maken dat de immigratie – naast andere factoren – een van de belangrijkste instrumenten vormt om de Europese economie en het Europese sociale systeem te vernietigen, waarbij tegelijkertijd de Europese zelfverdediging niet functioneert.

Wat zal er terechtkomen van Europa?

Er zal een bipolair continent ontstaan, waarbij Midden-Europa de centrale rol toekomt. De West-Europese naties zullen samen met de Verenigde Staten op grond van het verval van waarden ten onder gaan, omdat dit verval van waarden en de morele crisis al een omvang bereikt heeft dat onomkeerbaar lijkt. Daarbij komt nog de economische en politieke crisis.

Bestaat er een verband tussen migratie en terrorisme?

Ja. Daarom is het een groot probleem dat de Europese leiders, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de voorzitter van de Europese commissie Jean-Claude Juncker volkomen onrealistisch onder het voorwendsel van een schijn-humaniteit en schijnsolidariteit de bewoners van het continent niet beschermen.

De Oostenrijkse sociaaldemocratische kanselier Werner Faymann kan men niet echt een schoolvoorbeeld van oprechte rede en consequentie noemen. Hij heeft bijvoorbeeld eerst tegen de oprichting van het Hongaarse grenshek geprotesteerd. Later, toen de Oostenrijkers besloten tot maatregelen om hun grenzen te beschermen, werd dit geen grenshek, maar “kleine poort met zij-delen” genoemd . . .

De Oostenrijkse kanselier herhaalt slechts als een mantra wat Angela Merkel hem heeft voorgezegd; de Duitse bondskanselier en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zeggen op hun beurt weer datgene dat hen door Washington wordt gedicteerd. En in de Amerikaanse politiek hebben de financiële oligarchie en de wapenindustrie, evenals hun lobbyisten, nog altijd enorm veel invloed.

Niet alleen de opgeleide “soldaten” en terroristen, die met de migrantenstroom naar Europa komen, vormen een bedreiging, maar ook ettelijke leden van de tweede en derde generatie migranten die hier al als EU-burgers leven. Waren de vaders en de grootvaders er nog tevreden mee in vrede te kunnen leven, werk te hebben, dat er water uit de kraan stroomde en dat ze een dak boven hun hoofd en eten op tafel hadden, blijkbaar stellen hun nakomelingen zich hier niet meer tevreden mee of willen zich niet meer aanpassen. Waarom is dat zo?

Ze willen en kunnen zich ook niet integreren. Want ze behoren tot een compleet andere cultuur, hebben een compleet andere mentaliteit en andere motivaties.

Maar dat lukt bijna iedereen in Canada.

Canada wordt niet met een dergelijke omvang en een dergelijke samenstelling van de migratie geconfronteerd.

Vormt de Jihad – dus het doel van de globale islamisering – een bewust deel van de migratie?

Ja, dat is het geval, vooral in Syrië.

In meerdere EU-landen wisten de autoriteiten al jaren wie de terreurverdachten waren die naar Syrië vertrokken voor “cursussen bommen in elkaar knutselen”, maar er gebeurde niets om hen uit te schakelen en te liquideren. Hoe kan dat? Is dat dilettantisme? Of beschouwt u dat als staatkundigheid?

Het migratieprobleem laat zien dat deze opvatting van de rechtsstaat faalt. De situatie is al oncontroleerbaar geworden. De autoriteiten durven niet meer op te treden tegen de steeds groter wordende criminaliteit, en als ze dit wel doen, dan mogen ze het niet openbaar maken om een openlijke opstand te vermijden. En als de gedupeerden zich tot de rechtbank wenden, dan beroepen zij zich erop dat men rekening zou moeten houden met hun cultuur en hun gewoontes. Ik ben bang dat er een burgeroorlog zal komen als het in meerdere landen in Europa – vooral in Duitsland, Frankrijk en Italië – op verschillende plaatsen tot terreuracties komt. Wat komt er daarna? Een dictatuur, maar we kunnen niet zeggen of het een rechts- of links gerichte dictatuur zal zijn.

Men houdt in de toekomst rekening met enorme mensenmassa´s, maar hoe wil men deze effectief tegenhouden?

Het grenshek is een juiste maatregel. De aantrekkingskracht zou echter pas dan verdwijnen wanneer de sinds 1990 niet meer adequate Vluchtelingenconventie van Genève niet meer zou bestaan; daarom moet ze opgezegd worden. Dan zouden de mensensmokkelaars de migranten niet meer kunnen beloven dat ze asiel krijgen in Europa. De buitengrenzen van de EU zouden natuurlijk effectief door militairen beschermd moeten worden.

Wat vindt u van de verplichtende quotaregeling? Slowakije en Hongarije verwachten van het Europees Gerechtshof dat het nee zegt tegen het Brusselse dictaat.

Ik vrees dat het Europese Gerechtshof zoals zo vaak tegen de belangen van de lidstaten zal beslissen. In werkelijkheid is de EU-richtlijn het grootste probleem, waarin staat dat mensen die uit oorlogsgebieden komen op dezelfde wijze behandeld zouden moeten worden als politieke vluchtelingen. Men zou er dus eerst voor moeten zorgen dat deze EU-richtlijn wordt opgeheven.

Wanneer men nu de migranten over de EU-landen zou willen verdelen – hoewel dit nauwelijks zal doorgaan – zullen deze morgen op grond van het Verdrag van Schengen opnieuw zonder te aarzelen terugkeren naar het land van hun dromen. Welke zin heeft deze quotaregeling dan eigenlijk?

Op zeker moment zullen er overal grenshekken staan. Daarom moet men bereiken dat de migranten niet in de EU, maar ook niet in heel Europa kunnen komen.

De Visegrad-landen (vertaler: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije) werken in de huidige crisis met elkaar samen. Denkt u dat daarmee de basis voor een latere effectieve politieke en economische belangenvertegenwoordiging werd gelegd?

Ik hoop dat dit partnerschap nog verder gaat, aar er zouden zich ook andere landen in de regio bij aan moeten sluiten zoals Slovenië, Kroatië en Roemenië, om hun belangen in Brussel of ook tegen Brussel op basis van gemeenschappelijke doelen te verdedigen.

Hoe zouden zich volgens u de EU en de natiestaten  moeten gedragen om grip te krijgen op het immigratieprobleem?

Het Dublin-III-verdrag en het Schengen-systeem zijn “dood” en daarom zou men ook de Vluchtelingenconventie van Genève moeten opzeggen, omdat deze na de Tweede Wereldoorlog onder heel andere omstandigheden en voor heel andere probleemoplossingen tot stand gekomen was. Nu heerst er overal crisis: soldaten in de straten, gesloten scholen, angst en machteloze woede, die om zich heen grijpen in de harten van de mensen. In de hele wereld heerst een ingrijpende verandering. De huidige situatie lijkt sterk op die van voor de Eerste Wereldoorlog. De paus heeft gelijk. Het is een Derde Wereldoorlog. En het gaat hier niet alleen om de strijd tegen het terrorisme, maar de oorlog strekt zich uit over vele andere terreinen: economie, valutaoorlog, wapenhandel, media en propagandaoorlog.

Wat de Duitstalige pers – uitzonderingen bevestigen de regel – over de emigratie schrijft, heeft in veel gevallen niets met de waarheid gemeen. De Duitsers krijgen in feite door de journalisten voorgeschreven hoe zij over de vluchtelingencrisis moeten denken.

Veel media liegen in het volle bewustzijn van hun opiniërende kracht. We zouden hier bezwaar tegen moeten maken en hen moeten aanklagen.

De Oostenrijkers zijn aardige, goed bedoelende, aangename mensen. Zij verheffen hun stem echter niet tegen hun “er omheen wauwelende” politici, net zomin als tegen de vertegenwoordigers van kunst en cultuur en hun onrealistische opvattingen. Waarom?

De mensen bevalt veel niet, in Oostenrijk heerst echter meningsterreur. In bedrijven, op kantoren, in banken mogen de medewerkers zich niet negatief over migratie uitlaten. Diegenen die dit desondanks doen, riskeren hun baan.

Dat bestond ook bij ons in Hongarije en werd communisme genoemd.

Datgene wat nu in Oostenrijk plaatsvindt, is in veel opzichten erger. Men moet bijvoorbeeld collega´s aangeven die zich negatief uitlaten over migratie. Men bouwt een netwerk van verklikkers op.

De vrijheid van meningsuiting is toch een van de belangrijkste waarden van de democratie.

Dat interesseert de mensen niet. Ze zwijgen liever, omdat ze bang zijn hun baan en hun inkomen kwijt te raken. Vrijheid is in het Westen geen waarde meer, alleen veiligheid.

Waar is deze beperking van de vrijheid van meningsuiting op terug te voeren?

Na de Tweede Wereldoorlog werden de mensen heropgevoed. De Duitsers kunnen nu niet meer vrij denken, ja, er bestaat geen enkele partij die hun belangen vertegenwoordigt. Ook bij ons is sprake van een “verdomming”, op politiek niveau is wellicht de FPÖ nog de partij die de belangen van de burgers vertegenwoordigt.

Oh, nu zullen velen u op de politieke landkaart positioneren. . .

Ik vertegenwoordig geen partijpolitiek en was nooit lid van een politieke partij en zal dit ook nooit worden. Mijn werk is vanzelfsprekend ook politiek, maar als ik me voor iets inzet en mijn stem verhef, dan gebeurt dit in het belang van de gerechtigheid en dit zal ook in de toekomst zo zijn. Omdat ik volledig onafhankelijk ben, kan ik me deze luxe veroorloven.

Bron:
www.info-direkt.eu

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", Afrika, Allochtonen, Appeasement, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, democratie, Demografie, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, Duitsland, emigratie, Eurabië, Europa, Europese Commissie, EUSSR, gezond realisme, hersenspoeling, Historie, Hongarije, Hypocrisie, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Midden-Oosten, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, onwetendheid, Patriottisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, Syrië, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, VS, Wereldcrisis, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

18 reacties op Dr. Eva Maria Barki: Meningsterreur in Oostenrijk

 1. wout eenhoorn zegt:

  En nog steeds worden we overstroomd door linkse zielige mensen die er totaal niets van snappen in de pers en op de TV waar ze proberen ons te hersenspoelen.

  Like

 2. jungleelephant zegt:

  Merkel als de doodgraver van Europa:hoe juist zet deze mevrouw haar neer!

  Like

 3. “Dat er op dit moment een bewust voorbereide en goed gecoördineerde invasie zou plaatsvinden en dat men er tot het jaar 2050 rekening mee zou moeten houden dat er tot 950 miljoen mensen naar Europa zullen komen. Europa zou echter geen antwoord paraat hebben op deze uitdaging. Angela Merkel en Jean-Claude Juncker vertegenwoordigen slechts opvattingen, die hen door Washington gedicteerd worden”.

  Dr. Eva Maria Barki legt precies de vinger op de zere plek, uiteindelijk een duidelijke mening van een zeer verstandig mens die het bestaansrecht, legitimatie van veel complotdenkers vaste grond onder de voeten geeft mijns inziens. Wat Eva Maria Barki beschrijft lijkt bijzonder veel op het Coudenhove – Kalergi project en het lijkt er zeer veel op dat Europa genaaid wordt door deze vileine buitenland politiek en beleid van Washington. Europa zerstört sich selbst, sinds de NATO bombardementen op een Europees land Servië met name de hoofdstad Belgrado wist ‘k dat we genaaid werden door de EU en Amerika. Hoe lang zal het nog duren voordat de New World Order in het zadel zit?

  Like

 4. gielah zegt:

  Belangrijk artikel.
  Verbijsterend.
  Angstaanjagend.
  Net een horror-boek, maar dán echt.

  Like

 5. Roni zegt:

  Van u wil ik zeker meer gaan horen.
  Gelukkig hebben we Internet en EJ Bron.

  Like

 6. Pingback: Dr. Eva Maria Barki: Meningsterreur in Oostenrijk | Rechtsaf doorzee

 7. geentvkijker zegt:

  http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/12/Asscher-snel-actie-tegen-moskee-Utrecht-2736365W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2015-12-19|Asscher:_snel_actie_tegen_moskee_Utrecht&utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_19dec&cmpid=NLC|els_19dec|2015-12-19

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  [quote] asielreden. Deze bestaat alleen in geval van individuele vervolging, dat wil zeggen in het geval van een persoonlijke respectievelijk politieke vervolging. [/quote]

  Eigenlijk zijn WIJ, de oorspronkelijke burgers, ‘asielzoekers’ geworden omdat we van de ‘politiek’, van de ‘politiek correcten’ NIETS meer mogen zeggen ten nadele van de ‘asielparasiet’! We mogen zelfs niet meer negatief DENKEN over dat ongedierte!
  PVV-stemmers moeten zelfs gedeporteerd worden volgens die schoft, die fascist van een Joop van Riessen, die mooie meneer de oud-hoofdcommissaris van de Politie in Amsterdam.

  Deze video is jullie wel bekend, maar ik plak hem nóg maar een keer in de hoop dat ik er tenminste één dolende dwaas de ogen mee kan openen:

  Alle rooien zijn grote smeerlappen!

  Like

  • Claudia M. zegt:

   “Een nieuwe samenleving die we met elkaar aan het maken zijn”

   Ik weet niet uit welke samenleving hij komt, maar de mijne zag er een tijdje geleden heel anders uit en dat was niet omdat ik die “nieuwe samenleving” niet toejuichte. Inmiddels weet ik dus wel beter en is het juichen ook duidelijk gestopt!

   Like

 9. kruisridder zegt:

  De pers en democratie zijn dodelijk want democratie geldt slechts voor de partijen en hun aanhang die aan de macht zijn. De rest staat buitenspel. En de pers is traditioneel Links.

  Like

 10. Henk.V zegt:

  Dit artikel is kristalhelder en ook hier geldt weer: iedereen in de politieke en degenen die in de politiek geïnteresseerd zijn ,PLUS iedereen die om zijn /haar land geeft MOET dit stuk lezen!
  Dus: verspreid dit verhaal zoveel mogelijk en stuur het in elk geval door aan onze volksvertegenwoordigers. Zeker de grote voorstanders van de ongelofelijke verrijking die het multiculturele experiment ons brengt moeten de uiteenzetting van mevrouw Barki eens goed tot zich laten doordringen.

  ‘Één zinnetje intrigeert mij bijzonder : ”Angela Merkel en Jean-Claude Juncker vertegenwoordigen slechts opvattingen, die hen door Washington gedicteerd worden.” Deze doodgravers van onze fantastische westerse cultuur en de daarbij behorende wijze van leven, praten Washington na.
  Let wel dat Barki het over de geplande ondergang van Europa en Amerika heeft.
  Ik vermoed dat zij de opvattingen van de man in het Witte Huis bedoelt.

  Het gegeven dat in de de sterkste staat ter wereld iemand aan het roer staat die zijn eigen land feitelijk te gronde richt en ons ook, schreeuwt om diepgaand onderzoek en bestraffing en dat ook de top van de EU uiteindelijk in de beklaagdenbank behoort te zitten behoeft verder geen uitleg.

  Allen die ons opzadelen met het probleem van onze dreigende ondergang plegen hoogverraad.
  En wat ik ook besef is dat zij allemaal hoogstwaarschijnlijk ideeën uitvoeren die ontwikkeld zijn in kleinere kringen, waar ze uitvoerig zijn besproken.
  Ook dat tuig dat in het geniep overlegt en plant moet worden opgespoord en afdoende bestraft.
  Verder staat één ding boven alles vast: zij die de kwaadaardige ontwikkelingen wel zien, moeten overwegen hoe men zich er afdoende tegen te weer kan stellen.

  Met afwachtend pacifisme zal men het naderende kwaad niet onschadelijk maken.

  Like

 11. Theoden zegt:

  Dappere vrouw. Wij moeten drastisch veranderen want dit gaat nu al verkeerd, met de eerste invasiegolven. Willen we de grenzen van ons economie, ras, cultuur beschermen.

  Like

 12. Avidia zegt:

  Henk.V zegt:
  19 december 2015 om 19:31

  Ja Henk dat wist ik allang, het is te erg voor woorden, ik kan er vaak niet van slapen daar hebben we een oorlog voor gevoerd, zijn er heel veel mensen gedood, komt er zo een negatieve bevolking ons land binnen dringen, steken allemaal hun handen niet Ik kan het ni uit, krijgen alles wat ze willen, (ik weet daar alles van) waar staan onze landgenoten dan???? Met lege handen. Straks staan we allemaal met lege handen, dan hebben ze als springkranen ons land leeg gevreten. ik kan het niet verdragen, ik denk dat ik maar weg ga, maar waar naar toe, ze zitten overal :-{{

  Like

 13. Avidia zegt:

  Ik heb geen woorden meer, alles is gezegd wat ik dacht.

  Like

 14. Republikein zegt:

  Wat een helder verhaal, dank webmaster.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s