DE WAARDEN VAN DE VERLICHTING ZIJN NIET ONZE ANKERPUNTEN

Screenshot_34

(Door: Jos Wouters)

Bij de huidige discussie omtrent de misdaden van de islamieten wordt luid opgeroepen dat enkel de waarden van de Verlichting onze basis kunnen zijn!  Personen die daarmee duidelijk uitpakken, zijn Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, en Bart Somers, burgemeester van Mechelen. Indien men de prioriteit van de waarden van de Verlichting durft te betwijfelen, plaatst men zich echter wel in een heikele positie. Daartegenover zou namelijk slechts de meest obscure godsdienstigheid staan, zoals de Kerk die voordien predikte en waarvan de islam nu blijk geeft.

Het is kenmerkend dat de Verlichting hoog en breed als norm wordt voorgesteld door heel de politiek-correcte westerse wereld.  Helemaal vooraan vindt men daarbij de door het grootste deel van het Westen gedomineerde Vrijmetselarij.  De stelling dat niet een eventuele God, maar de mens in het absolute middelpunt staat, is één van de uitlopers van de Verlichting. Men huldigt in die kringen dan ook graag de spreuk “Het Licht verdrijft de duisternis”. Voor hen zal de voortdurende vooruitgang van de wetenschap van de “Mens” de nieuwe God maken.

Als men geruime tijd heeft nagedacht over de gigantische dreiging van een werelddictatuur, dan komen we vanzelf terecht bij die politiek-correcte leiding van de wereld. Voornamelijk de oppermacht van de VS en de Europese “regering”. Deze twee machten staan ten dienste van een schrikbarende “samenscholing” achter de schermen – de politiek-economische machthebbers, die ten koste van alles een wereldregering willen vormen. Maar er moet eerst een groot misverstand opgeruimd worden: de occulte salons van deze machthebbers bestaan niet uit “uitvinders van de nieuwe Mens”, maar in hun uiteindelijke doel uit dienaren van de Satan. Ze geloven eigenlijk wel in de hoogste God, maar haten hem.

De oorspronkelijke ijveraars van de Verlichting hadden het wellicht niet slecht voor. Ze waren ervan overtuigd een menselijker en redelijker wereld te grondvesten. Zij zetten echter de evolutie in, die de “Mens” als ultieme referentie in de plaats van God of een oncontroleerbaar hiernamaals stelden. Terecht mochten ze stellen dat de godsdienst(en) veel doden en misère op hun geweten hadden. Maar zelf waren ze de wegbereiders van het marxisme-leninisme en het (neo)-liberalisme. Deze twee strekkingen stellen dat een louter materiële wereld, waar de Mens het enige referentiekader is, al het andere (bovennatuurlijke) uitsluit.

Eén van onze grootste stellingen is dat “de Mens de grootste vijand is van zichzelf”! Ik citeer in dit verband Solzjenitsyn (na zijn Goelag-ervaringen): “Zelfs in een hart dat gevangen is in de greep van het kwaad houdt een bruggenhoofdje van het goede stand. Zelfs in het aller braafste hart een hoekje van onuitgeroeid kwaad”. Op blz. 8 van boek 2 over de Goelag staat dat het aantal slachtoffers van het communisme (vanaf de Oktoberrevolutie in 1917 tot 1959) zesenzestig miljoen doden was (!). Niet enkel doodde men minderheidsvolkeren, aanvankelijke medestanders en onfortuinlijken van het lot, bijna alle beulen van het systeem eindigden vroeg of laat zelf voor het executiepeloton.

Wie denkt dat we hier in het Westen enkel wat gevaarlijke “zedenmeesters” aan het werk hebben, vergeet de Mei ’68 revolte. Deze werd door de Communistische internationale uitgedacht, in de “Frankfurter Schule” verfijnd en ingewijd in de leer van Gramsci (de mars door de instellingen). Voor vele schaapachtige Verlichters is er niets aan de hand, maar in heel West-Europa heerst een politiek-correcte dictatuur. Deze komt nu juist tot een barstende apotheose:  op de 4-mei herdenkingen in Nederland roept men ten voordele van de ongebreidelde immigratie; in Vlaanderen schaft Lieven Boeve het katholiek onderwijs af door de islam en andere meningen alle faciliteiten te geven en in Amerika zal er koste wat het kost opnieuw een president van de N.W.O. gekozen moeten worden.

Wanneer we met een eerder zwak resultaat oproepen tot verzet tegen deze zegepraal van het absolute “Boze”, dan is dit vanuit de overtuiging van liefde voor de meest zwakke en versmade medemens. Is het misschien “Verlichting” als miljoenen onschuldigen slachtoffer worden van abortus; dat men goedgelovigen nu aanmaant massaal “euthanasieverklaringen” op te stellen en hen het hoekje om helpt, dat de pedofilie en andere vreselijke afwijkingen onuitroeibaar lijken?   En waarom wordt op grote schaal de zwijgplicht gehanteerd m.b.t. de tienduizenden christenen en anders-gelovigen die ononderbroken gedood worden, vooral door de islam?

Tot welke misvormingen het “politieke-correcte” systeem leidt, bewijst de houding van de N-VA t.o.v. de radicale Vlaamse Beweging. Bourgeois en De Wever hebben het herhaaldelijk gezegd: er zal nooit en onder geen enkele voorwaarde gratie zijn voor aanhangers van het volks-nationale radicalisme. Wel voorziet men een eminente plaats voor de non-godsdienst islam en gaan Bourgeois en Homans zetelen bij de uitverkiezing van de “Mister Gay”. Ze sluiten daarbij aan bij de belgicistische vijf partijen. Kenmerkend is dat de president van Catalonië een bezoek komt brengen aan Vlaanderen, maar zedig moet zwijgen over het opgeven van eender welk volksradicaal project in Vlaanderen.

De Verlichting kan ons project niet zijn, omdat de mensheid een bovennatuurlijke basis nodig heeft om te ontsnappen aan machtswellust en drang tot zelfvernietiging! De Mens, die zich tot God heeft verheven, blijft een nietig schakeltje in het grote universum. Hoe meer ontdekkingen men doet, des te meer weet men hoe gering de kennis is. Een eerste voorwaarde is een terugkeer naar de “nederigheid” (niet die verkeerde culpabiliserende vanuit de Kerken), naar het kennen van zijn gebreken en deugden, om niet in de herhaling van de massamoorden uit de geschiedenis te vervallen. Het gevaar daarvoor is kritisch groot nu een groot deel van de wereldleiders onvervalste psychopaten zijn (één voorbeeld maar: Frans Timmermans en Jean-Claude Juncker willen dat de Turken grenzeloos Europa binnen kunnen).

De democratie, die de meest verkrachte entiteit in de wereld is, moet hervormd worden, zodat de alleenheerschappij van marxisten en neo-liberalen doorbroken wordt.  Daartoe moeten er staatsraden ontstaan die elke humane gedachtestroming kan omvatten, los van de macht van de achterliggende service en standenclubs. De basis moet het volks-nationalisme zijn, dat de instandhouding van de natuurlijke gehelen individu, gezin en volk als norm neemt. Het lezen van de werken over de menselijke ontsporing dienen constant gepropageerd te worden : “The great terror. Stalin”, van Robert Conquest, “De Goelag-Archipel” van Solzjenitsyn , “Animal Farm” van George Orwell en “Brave New World” van Aldous Huxley om maar enkele te noemen.

Het grootste huidige gevaar is het verlies van de Vrijheid. Deze wordt bedreigd, omdat slechts heel weinig mensen zich ervoor inzetten.  Hoe weinig het ook doen, zelfs iedere symbolische daad is kostbaar! Want verzeker u, zoals in de Bijbel staat: “Juist als men zich veilig waant en meent dat niets de vrede kan verstoren, slaat het ontij toe met een ontembare kracht”.

Door:
Jos Wouters
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

21 reacties op DE WAARDEN VAN DE VERLICHTING ZIJN NIET ONZE ANKERPUNTEN

 1. Nou, mooi uiteengezet, hoor! Ik heb alleen een beetje moeite met de slotconclusie, die toch weer neerkomt op wat we praktiserende gelovigen vaker horen zeggen: Dat men vanuit het christelijk geloof beter de islam kan bestrijden dan vanuit de denkbeelden der Verlichting.
  Ik weet heus wel, dat zich onder agnostici nogal wat politiek-correcte slappelingen bevinden -die komen dan ook grotendeels bij GL en D66 terecht- maar net als -pak ‘m beet- ons aller tegenstander de islam, kan de Verlichting op verschillende manieren beleefd worden.
  Op de mijne, bijvoorbeeld: Dan bestrijdt men de islam te vuur en te zwaard omdat men als kerkverlater heel zeker weet: Een vervangende tirannie voor wat ik achter me gelaten heb, wil ik echt nooit meer terug!
  En, hoewel ik besef, dat de Ware Gelovige dat slecht als zodanig kan aanvoelen, Ook dat is motivatie.
  http://depatriotten.weebly.com/

  Like

  • M.A.L. Sion zegt:

   @ Theresa
   100% met je eens. Ook ik ben een kerk/geloof-verlater.
   Het aanmatigende van ‘dienaren’ die op overtuigende wijze namens god durven te spreken maakt me kotsmisselijk.
   Ik begrijp waarom zoveel mensen bij kerk en geloof blijven. Als het van jongs af aan met de paplepel wordt ingegoten dan groeit dat uit tot een beklemmende noodzaak om je als trouwe kerkganger te gedragen. Er bij moeten horen, meezingen en betalen. Tel daarbij op de ‘angst’ voor hel en verdoemenis die als stok achter de deur wordt gebruikt.
   Voor velen geldt: Niet nadenken maar volgen.
   Datzelfde zie je in hoge mate ook bij de islam. De kennis van de gruwelen van de koran is bij veel moslims niet of nauwelijks aanwezig.
   Verlichting zou voor mij moeten inhouden BEVRIJDING van de geestelijke onderdrukking vanuit religie maar ook van dictatuur. Wat we nodig hebben is veel meer directe democratie en …. KENNIS. We moeten af van de onverschilligheid. Politiek wordt door veel te veel mensen gezien als een vies tijdverdrijf. Ze beseffen niet dat als men zich niet intensief met de politiek bemoeit, de politiek zich zeer intensief met hen ‘de mens’ bemoeit. We moeten weten waar die ‘verafschuwde’ politici mee bezig zijn. En als het ons niet zint moeten we – bijvoorbeeld door middel van een referendum – die politici een halt toe roepen.
   malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

   Like

  • wim zegt:

   Met die tirannie die de 19e eeuwse (vaak tweede helft) mens van nu van de kerk ervaren heeft, valt het wel mee. In die helft van die eeuw werden er door die tirannieke kerk geen brandstapels (meer) opgericht, geen hoofden afgehakt, geen afvalligen met de dood bedreigd etc. Sterker de positie van de kerk was al sterk op z’n retour. Uw impliciete vergelijking van de kerk uit die tijd met de gewelddadige ideologie van nu die islam heet, doet de feiten geen recht.
   Het stuk van Wouters is zeer het overdenken waard en een goed tegenwicht tegen de arrogantie van hen die zich verlicht noemen, maar zijn het niet…

   Like

 2. Cathja zegt:

  Een zeer interessant artikel! Een stuk om te herlezen en te overdenken.

  Geliked door 1 persoon

 3. Koos zegt:

  Het kan toch ook een uitgangspunt zijn dat je de verlichting met geweld mag/moet verdedigen?
  En dat sommige religies niet met de westerse waarden verenigbaar zijn, en dus geweerd mogen/moeten worden?
  Het tolereren van het kwaad is een misdaad (Thomas Mann).
  Ik zie het probleem niet zo.

  Like

 4. Pieter G zegt:

  Volgens mij valt er wel wat op de term mens als god af te dingen. Daarnaast zie ik niet de behoefte om een imaginair opperwezen te verzinnen. Waarvoor in godsnaam?
  Religie is een misvatting. een uitvloeisel van een tijd toen alles wat niet begrepen werd aan de goden werd toebedeeld.
  De mens kan je ook typeren als het meest wrede en gevaarlijke wezen wat er ooit geleefd heeft.
  De natuur gaat gewoon door zonder mens. Als er iets overbodig en onbelangrijk is in de ecologie dan zijn het wel mensen. Veel insecten, bacteriën, planten, zijn vele malen belangrijker door de functie die ze vervullen.
  De mens roeit de eigen soort naar believen uit. Komt in de dierenwereld slechts bij Mieren en Chimpansee voor. Neem de Bonobo, een gedeelde tak van onze familie met de chimp. Die doet geen vlieg kwaad en doet heel erg veel aan seks spelletjes met elkaar. Zonder problemen te maken. De mens lijkt ergens een verkeerde afslag genomen en al in een heel vroeg stadium oorlog met elkaar gevoerd. Het zit in onze genen. Daarnaast is de moraal, ethiek enorm slecht ontwikkeld vergeleken met onze technologische kennis. We hebben de chimpansee agressie in ons systeem. Ook maar een gevolg van evolutie. Dus ergens nodig, een eigenschap, om te overleven. En dat lukt aardig gezien de enorme overbevolking. Nog iets goeds over de mensensoort: nieuwsgierigheid en de wil om te begrijpen hoe alles in elkaar steekt. Onderzoekingsdrift, sport en spel, de eigenschap om de directe omgeving naar je hand te zetten. techniek en technologie.
  Kunstzinnig, en goede wijn. Vooral dat laatste.

  Like

 5. Luchtpint zegt:

  Typisch neo-conservatief gezwets dat de oorspronkelijke bedoeling van het Verlichtingsdenken niet begrijpt + het doelbewust probeert te linken aan al wat post-mei ’68 idioten naar de kloten hebben geholpen. Hetzelfde lulverhaal van altijd uit die hoek: Verlichtingsdenken op zich is NIET links.

  Like

  • Republikein zegt:

   Sorry dat ik geliked heb.
   Hoe zou het met Lucky9 zijn?

   Like

   • Luchtpint zegt:

    Lucky9 ? Het enige dat ik weet is dat ik die hier niet vaak tegenkom. Ik ken hem niet echt goed, hoor.

    Like

   • Republikein zegt:

    Oh, kon me een verhitte discussie herinneren, niet dat het mij hindert of zo.
    Maar terugkomend op het topic: bij voorstanders heb je altijd tegenstanders, anders klopt er iets niet.
    Denk ik tenminste, maar ben niet zeker.
    Iets met wetenschap versus geloof.

    Like

 6. Peter selie zegt:

  Hulde aan Jos Wouters met zijn artikel “verzet”
  Iemand die heeft begrepen wat er in Europa aan de hand is en die dat uitzonderlijk goed heeft beschreven.
  Hij heeft gelijk wat ons te wachten staat om de zegeningen van de EU en vooral de belangen van USA te realiseren daar offert het Eurofascisme graag het welzijn van 500 miljoen mensen aan op.
  Ik heb de 2e wereldoorlog bewust meegemaakt voor het drama wat ons staat te wachten heb ik vaak gewaarschuwd. Gisteren stonden ze weer vooraan om te roepen: “Dat nooit weer”, maar ondertussen zijn deze zichzelf benoemde Volks- en Landverraders druk in de weer om het volk uit te leveren aan de antichrist ofwel de islam.
  Met dank aan jarenlang verkeerd stemmen van de vakantieneuroten die het geluk van zichzelf, maar erger nog van anderen hebben opgeofferd aan een tijdelijk schijngeluk.
  De inspanningen van de AfD zullen niet meer baten al ben ik hen zeer dankbaar deze moedige mensen waar, ik noem ze maar weer even, de belangenpartijen hun stoottroepen op af zullen sturen om hen te raken waar ze kunnen. Ze verwachten ook een burgeroorlog zolang zullen ze doorgaan, want de div. oefeningen in het recente verleden wijzen daar ook op. Dan gaat de altijd afwezige politie door rellende vertijkers op de eigen mensen schieten.
  Is het nog een vraag of de Europese politie fascisten zijn?

  Peter Selie

  Like

 7. Anneke zegt:

  Helaas de omgekeerde wereld, de Verlichting…die een intense DUISTERNIS aan het licht bracht. Het goede moest verdonkeremaant worden….

  Like

 8. Peter selie zegt:

  Hulde aan Jos Wouters met zijn artikel “verzet”
  Iemand die heeft begrepen wat er in Europa aan de hand is en die dat uitzonderlijk goed heeft beschreven.
  Hij heeft gelijk wat ons te wachten staat om de zegeningen van de EU en vooral de belangen van USA te realiseren daar offert het Eurofascisme graag het welzijn van 500 miljoen mensen aan op.
  Ik heb de 2e wereldoorlog bewust meegemaakt voor het drama wat ons staat te wachten heb ik vaak gewaarschuwd. Gisteren stonden ze weer vooraan om te roepen: “Dat nooit weer”, maar ondertussen zijn deze zichzelf benoemde Volks- en Landverraders druk in de weer om het volk uit te leveren aan de antichrist ofwel de islam.
  Met dank aan jarenlang verkeerd stemmen van de vakantieneuroten die het geluk van zichzelf, maar erger nog van anderen hebben opgeofferd aan een tijdelijk schijngeluk.
  De inspanningen van de AfD zullen niet meer baten al ben ik hen zeer dankbaar deze moedige mensen waar, ik noem ze maar weer even, de belangenpartijen hun stoottroepen op af zullen sturen om hen te raken waar ze kunnen. Ze verwachten ook een burgeroorlog zolang zullen ze doorgaan, want de div. oefeningen in het recente verleden wijzen daar ook op. Dan gaat de altijd afwezige politie door rellende vertijkers op de eigen mensen schieten.
  Is het nog een vraag of de Europese politie fascisten zijn?

  Like

 9. Peter selie zegt:

  Jammer Jos, maar mijn comentaar is blijkbaar niet gewenst!

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   @Peter selie

   Zéér irritant en voorbarig comment! U insinueert hier iets wat totaal niet van toepassing is!!
   De webmaster zit niet de hele tijd comments te lezen en te redigeren. Wat meer geduld vind ik daarom op zijn plaats!

   Een volgende keer hebt u een ban! No mercy!

   Webmaster

   Like

 10. Pingback: MEEDOGENLOOS EN ONVERBIDDELIJK IS ONZE TEGENSTANDER | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s