OPEN BRIEF VAN CDU-DISSIDENTE

screenshot_82

(Door: Angelika Barbe – Vertaling: Theresa Geissler)

“Niet meer met mij”

Beste collega’s,

Zolang de CDU het recht breekt, ben ik niet langer bereid mijn geloofwaardigheid en mijn goede naam voor de CDU in de verkiezingsstrijd te grabbel te gooien. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de No-Bailout clausule in het Verdrag van Maastricht, waarvoor ik mij in 1998 in de verkiezingsstrijd van de CDU honorair heb ingezet, waarbij ik de kiezers beloofde dat Duitsland nooit de schulden van een andere EU-staat zou betalen. Nooit had ik verwacht dat de CDU met deze rechtsverkrachting haar eigen kiezers zou bedriegen.

Het geldend recht geminacht

Ik denk hierbij aan Artikel 16a paragraaf 2 van onze grondwet, die door het individuele besluit van de kanselier, zonder hierover ooit contact op te nemen met het parlement, buiten werking werd gesteld.

Als afgevaardigde heb ik destijds in het parlement voor wijziging van het betreffende artikel gestemd en ben daarvoor uitgescholden en bestraft door de SPD. De Juso´s (Jonge Socialisten) verspreidden vol van haat een karikatuur waarop ik, hangend aan de galg, stond afgebeeld. Daarnaast hebben ze de erfenis van de Verlichting, waarvoor Voltaire reeds borg stond, “Ik ben niet jouw mening toegedaan, maar zal er alles aan doen opdat jij jouw mening vrij en openlijk naar voren kunt brengen”, met voeten getreden.

Ik heb zelf moeten leven in een onrechtstaat, ben toegetreden tot de politieke oppositie van de DDR, en was oneindig dankbaar voor de Duitse Eenheid, waarvoor ik heb meegestreden. Mevrouw Merkel houdt zich niet eens aan de door de meerderheid genomen beslissingen van de CDU, zoals bijvoorbeeld de afwijzing van het dubbele paspoort.

Als honorair rechter (schepen) begrijp ik niet dat kindhuwelijken in Duitsland plotseling worden geduld, hoewel dit voor het Duitse recht strafbaar is. “In Berlijn zijn meer dan 100 kinderen getrouwd. Wie helpt ze?“, vraagt de “Berliner Zeitung”. Dat is pure sharia. Sabatina James, een vanuit de islam bekeerde christin en sindsdien bedreigd met een doods-fatwa, zet zich al jaren in voor de slachtoffers van de sharia en eist de naleving van de grondwet. Bovendien is het racistisch als islamitische meisjes minder bescherming wordt geboden dan Duitse meisjes.

Polygamie bij moslims

Polygamie wordt door moslimmigranten acceptabel in de samenleving, doordat het strafrechtelijk niet wordt vergolden en daarbij financieel wordt ondersteund. De voormalige burgemeester van Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowsky, eist reeds lang een verbod van in de moskeeën gesloten, meervoudige huwelijken: Dit is een voor vrouwen onderdrukkende en voor het Duitse recht illegale praktijk.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat de CDU het racistische “islamo-fascisme” – Hamed Abdel Samad leeft vanwege zijn boeken zelfs onder constante doodsbedreiging – niet bestrijdt, maar het hof maakt. Abdel Samad stelt in zijn geniale analyse minstens vijf met de nazi-ideologie vergelijkbare criteria vast: 1. het leidersprincipe, 2. het gehoorzaamheidsprincipe, 3. het repressie-apparaat (religiepolitie), 4. nagestreefde wereldheerschappij, 5. principe van de strijd.

Hij eist dat de islamitische rechtsgeleerden, imams en vertegenwoordigers van Duitse islamitische federaties de 25 aansporingen tot doding tegen ongelovigen uit de koran laten vallen. Zowel Abdel Samad als Necla Kelek en Seyran Ates werden van de islamconferentie uitgesloten, omdat zij de gelijkberechtiging van vrouwen eisten, zoals het grondbeginsel der gelijkheid in onze grondwet voorschrijft.

Ik begrijp noch de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Schäuble, noch de huidige minister van Binnenlandse Zaken, De Maizière, (beide CDU), die aan de chanterende eisen der islamitische federaties,die nog geen 30% van alle in Duitsland levende moslims vertegenwoordigen, hebben toegegeven en zodoende de vrouwen – ik voel me met de moslimvrouwen solidair verbonden – hebben verraden.

De “hoofddoek-islam” heeft gewonnen

Bassam Tibi, een Syrische moslim en islamoloog, ontwikkelde de euro-islam, die van de vertegenwoordigers der islam eist om principes die integratie in Europa onmogelijk maken, op te geven: 1. scheiding van kerk en staat – privatisering van het geloof, 2. opgeven van jihad en sharia, 3. acceptatie van de democratie, 4. tolerantie, waarbij andersgelovigen gelijkberechtigd, niet ondergeschikt zijn, 5. opgeven van het overwicht van de Siyadat-hegemonie en de religieuze superioriteit der moslims, 6. moslims te beschouwen als individuen, niet als collectief van de Umma. Maar Tibi verklaart berustend bij Cicero: “Waarom ik capituleer.” Hij beschouwt de euro-islam als mislukt, omdat de “hoofddoek-islam” de bovenhand zou hebben verkregen. De jurist en islamitische geleerde Said al Ashmawi toonde aan dat het dragen van de hoofddoek een politieke partijkeuze zou betekenen ten gunste van het leven in parallelle samenlevingen.

Ook de bisschop van Regensburg, Rudolf Vorderholzer, houdt integratie van de islam voor onmogelijk. Hij schijnt de eerste bisschop te zijn die de koran heeft gelezen en die de verguizing van alle “ongelovigen” – dus Joden, christenen, Jezidi, Koerden, boeddhisten en overigen – voor kennis aanneemt en serieus neemt. Want de islam is geen religie, maar een totalitaire ideologie, die geen vrijheid van religie kent – maar een aanspraak op superioriteit en heerschappij vertegenwoordigt.

Racistische ideologie

Ikzelf heb de definitie van het begrip racisme van Richard Schröder, “Racisme is een aanspraak op superioriteit op grond van biologische kenmerken”, getoetst aan de hand van enige soera’s in de koran.

Soera 2, vers 228, zegt: “En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs.” Mijn conclusie dat de islam dientengevolge een racistische ideologie is, werd openlijk beaamd door de islamitische politicoloog Aladin El-Maafaalani tegenover 130 verbijsterde toehoorders in Dresden.

Als, volgens media, kerken en politiek, de “strijd tegen het racisme” intensief gevoerd zou moeten worden, vraag ik me af wanneer hij zich dan eindelijk ook eens tegen de openlijk racistische ideologie van de islam richt. Ik wens geen derde dictatuur – en al helemaal geen islamitische – op Duitse bodem te moeten beleven, nadat reeds mijn grootvader onder grote opofferingen weerstand heeft geboden tegen het nationaalsocialisme en ik tegen het communisme.

Helaas heerst ook thans het principe om het politieke standpunt dat men niet deelt, te verguizen. In de DDR gold zulks als “vijandig-negatief,” tegenwoordig als “populisme”.

De onrechtvaardigheid in de omgang met migranten en de autochtone bevolking maakt mij radeloos. Asielzoekers krijgen in Berlijn voor € 11,- en in de deelstaat Nordrhein-Westfalen voor € 16,- drie keer per dag te eten, terwijl een ontvanger van Hartz-4 daar slechts € 4,72 voor ter beschikking heeft.

Onrechtvaardige rechtsstaat

In mijn kennissenkring bevinden zich eenvoudige Oost-Duitse burgers, die met de kleinste salarissen, Hartz-4-uitkeringen, vroegtijdig pensioen wegens werkeloosheid, minimale pensioenen – voormalige politiek vervolgden die ook nog met renteopbrengst van hun moeizaam bijeen gespaarde geld worden bedrogen -, leen-overeenkomsten en tijdelijk afgesloten arbeidsovereenkomsten, zogenaamde mini-jobs, het hoofd boven water moeten houden en niet tot de uitverkorenen behoren die ons voortdurend vertellen dat Duitsland een “rijk land” zou zijn. De staat moet rechtvaardig zijn – barmhartig zijn kan de enkeling.

Niemand van hen begrijpt bovendien dat inkomens met 35% en meer worden belast, maar kapitale vermogens -waarover slechts goed betaalden, waartoe ook politici behoren, beschikken – slechts met 25%. Geen politicus heeft deze wantoestand uit de weg geruimd, ook de CDU niet.

Transfer-uitbuiting van het gezin

Schandalig wat betreft de pensioenberekening is de behandeling van vrouwen die kinderen hebben groot gebracht. De econoom Friedrich Liszt zei honderd jaar geleden al sarcastisch: “Wie varkens grootbrengt, is een nuttig lid van de samenleving, wie kinderen grootbrengt een nutteloos lid.” In twee uitspraken van het Constitutioneel Hof in 1992 en 2001 werd het grootbrengen van kinderen  als “generatieve bijdrage” aan de pensioenverzekering gewaardeerd en daarmee het “bijdrage-equivalent der kinderopvoeding” vastgesteld. De Bondsdag werd verzocht om de moeders deze bijdrage aan het pensioen naar behoren toe te kennen en niet met een belachelijk pensioenpuntje per kind. Tot op heden heeft ook de CDU aan de “transfer-uitbuiting van het gezin”, zoals Sociaal rechter Jürgen Borchert het noemt, geen einde gemaakt.

Ik heb Paul Kirchhof persoonlijk bedankt voor de uitspraak en gevraagd waarom dit dan niet gebeurt. Hij wees er op dat het Constitutioneel Hof weliswaar wantoestanden kon vaststellen, maar dat de Bóndsdag moest hándelen. De oudedag-armoede van veel moeders is daarmee politiek voorgeprogrammeerd, waarbij men de burgers ook nog hun trots en gevoel van eigenwaarde afneemt.

Minachting van de burgers

Voor inactieve politici zal ik in elk geval in geen enkele verkiezingsstrijd meer reclame maken en ook niet meer op ze stemmen. Voor mevrouw Erika Steinbach spreek ik mijn grote waardering uit voor haar geweldige politieke verdiensten en haar moed met betrekking tot de waarheid. Zij was de enige die mij antwoordde op mijn protest tegen de rechtsverkrachting betreffende de No-Bailout in verband met het Griekenland-krediet.

Ook vroeg ik de CDU-afgevaardigde voor Berlin-Neukölln, Christina Schwarzer, meerdere keren schriftelijk – en zeer nadrukkelijk – waarom zij de rechtsverkrachting begaat. Daarop kreeg ik geen antwoord. Zij schreef uitsluitend dat het gaat om een vredesproject en dat zij Schäuble vertrouwt. Dat schijnt een nieuwe methode te zijn om de burgers met niet-achting – men zou ook van vèrachting kunnen spreken – te straffen. In de DDR ontving men tenminste nog een bevestiging van ontvangst.

Angelika Barbe

screenshot_81(Angelika Barbe is een Duitse politica. Ze was lid van de oppositie in de DDR, mede-oprichtster van de DDR-SPD, afgevaardigde van de SPD in de Bondsdag en is thans lid van de CDU.)


Noot vertaler: Het behoeft geen betoog dat vertaler over bijna de gehele linie ten volle instemt met deze schitterende open brief van een dappere politica. Slechts op één punt wens ik afstand te nemen: Met de categorie moslima’s die, ook na een lang verblijf in het Westen, hardnekkig de rol van de vrouw binnen de islam blijven verdedigen, de hoofd- en/of lichaamsbedekking even hardnekkig blijven dragen als een soort van provocatie en elkaar – en buitenstaanders, als het zo uitkomt – blijven verraden “wegens onze plicht als goed moslima” wens ik mij uitdrukkelijk NIET solidair verbonden te voelen.

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Auteur: Angelika Barbe

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in burgermoed, christendemocraten, Duitsland, landverraad, Rotzakken, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

18 reacties op OPEN BRIEF VAN CDU-DISSIDENTE

 1. Theresa bedankt voor de vertaling van deze brief. Wat een moedige dappere vrouw die even al die wantoestanden in haar land zo goed beschreven heeft. Ik kan mij levendig voorstellen dat zij hier niet meer achter wil staan en daar afstand van heeft genomen. Nu kun je pas goed zien wat een monsterachtige vrouw die Merkel werklijk is. Hiermee een goed inzicht gekregen in het CDU.

  Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Na dat de strijd gevoerd is moeten alle politiek correcte heulers met de islam en wegbereiders van de totalitaire islam in Europa vastgezet worden en voor het gerecht gesleept worden. Zijn al instanties bezig met het aanleggen van lijsten? Heel belangrijk dat na de déislamisering een proces op gang komt om alle westerse ondersteuners en wegkijkers te ontheffen uit hun functies en daar waar aanleiding is hun te straffen voor het verraad gedaan aan Europa en het verraad de nationale staten aangedaan. Geen hetze tegen moslims individueel beschouw hun als slachtoffer en benoem dat maar elke islamitische organisatie zal ontmanteld moeten worden en afgesneden van zijn binnenlandse en buitenlandse financiële stromen.

  Like

 3. Marcel zegt:

  Hele goede en verhelderende brief. Het geeft maar weer eens aan dat de werkelijke islam geen consessies wil doen. Die minachten dat gekruip van de policorpolitici en lachen die achter de rug uit. De Islam eist onderwerping en niks anders. Nu zijn de salafisten nog zo sluw om hun linkse retelikkers voor het karretje te spannen voor draagvlak voor salafisme. Als de islam groter en machtiger zullen er meer moskeeen salafistsich worden en zal men meer en meer door geweld pogen hun zin te krijgen. De goeie moslims zijn degenen die het hoofddoekje weg doen en lekker gaan proeven van de vrijheid en lekker niet meer naar de moskee gaan en de islam afzweren. Die vrouwen moet men koesteren. De grootste verraders zijn die autochtone vrouwen die zich bekeren tot de islam en een hoofddoekje gaan dragen. Bah bah bah.

  Like

 4. Nemesis zegt:

  Theresa, weer super gedaan en bedankt.

  Om een kleine indruk te geven hoe het er in de Bundestag toe gaat. Merkel heeft dat kort voordat het ECB gebeuren goedgekeurd moest worden.
  Alle leden van het parlement hebben spreekverbod. Spreken mag allen de fractie voorzitter en van die fractie voorzitter wordt kadaver gehoorzaamheid verlangd door Merkel, want anders…….vul zelf maar in. Die, die haar dat verweigerden, zijn er op de een of andere duistere manier uitgewipt en niet mee terug gezien.

  Het ECB document dat goegekeurd moest worden, kregen de parlamentsleden een uur voor de stemming. Niemand, helemaal niemand heeft dat document, als ze al gewild zouden hebben, gelezen. Kon ook niet. Merkel verwachtte en zo geschiedde dat het blind werd afgetikt, met ja.

  Nu hebben de leden van de Tweedeslaapkamer, dit werk ook niet gelezen, als ze het al gekregen zouden hebben. In ieder geval, zijn er wel een aantal uitgedeeld.

  En toen zaten we met een constructie in ons maag, die niet gevraagd mocht worden, die zich nooit hoefde te verantwoorden, die zich grondstukken kon toeeigenen, die als er geen geld in kas meer was, de landen kunnen “verzoeken” om een X-bedrag over te maken op heel korte termijn. Weigeren was dan ook geen optie ze konden de landen dwingen.
  Ik weet wel niet hoe, maar net als aan de EU en aan die idiote constructie, die op een eigenterrein met eigen bunker huist en waarvan je nooit meer iets hoord (Kabinet brengt geen verslag uit) weigeren geld over te maken en die de landen dan kan dwingen ???. Ik vraag me hoe. Huren ze daar die Academici (Amerikaanse huurlingen) of toch lliever het EUROGENDFOR het privé leger van de EU die op ieder moment van de 24 uur klaar staat om ergens in te grijpen. Type Eurogendfor in Google in en je komt ze tegen. Voor diegenen die het nog niet wisten.

  Like

 5. Asgard zegt:

  Goed stuk, Theresa!! En zoals gewoonlijk ook je mening hierover,….Het rommelt aan alle kanten binnen regeringen,..laat de boel maar escaleren, laat er maar een opruiming komen, de elite zullen altijd herkent worden aan hun handelen!

  Like

 6. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Met de categorie moslima’s … wens ik mij uitdrukkelijk NIET solidair verbonden te voelen.”

  Theresa,
  ik kan nergens in de brief van Angelika Barbe ontdekken dat zij zich met die categorie moslima’s wèl solidair verbonden voelt.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Vijfde linea, Ted, waarin ze stelt, dat zowel Schäuble als de Maizière hebben toegegeven aan de eisen van de islamitische federaties en zodoende de vrouwen hebben verraden: Tussendoor valt daar dan de opmerking “Ik voel met met DE moslimvrouwen solidair verbonden.”
   Dat is een denkfout, die Petra Raab eveneens maakte: Ervan uitgaan, dat islamitische vróuwen geen enkele blaam treft, dat ze alleen maar slachtoffer zijn. Die zitten er ongetwijfeld bij, maar je zult ze de kóst geven, die, heel bigotterisch, zich zedig van top tot teen bedekken, maar intussen de besnijdenis van hun eigen dochtertje plannen, nog vóór de mannen het doen. -denk daarbij trouwens óók aan de ‘besnijderessen’- en elkaar erbij lappen in hun hoedanigheid van “goede moslima.” Dat soort is geestelijk door de isam misvormd en goed, dat heeft iets deerniswekkends, maar een dolle hond maak je óók af. Persoonlijk wens ik me solidair te voelen met de èchte slachtoffers, die onder de islam úit willen, zoals Ayaan Hirsi Ali, níet met het soort, dat er vol overtuiging aan vasthoudt en elkaar ermee tiranniseert. Sorry, maar dt onderscheid wens ik nu eenmaal te máken.

   Like

   • Taljaard zegt:

    @Trees
    Dat begreep ik dus aanvankelijk ook niet helemaal.
    Maar nu is het mij duidelijk.
    Dank voor deze toelichting en ook voor de vertaling van deze open brief.
    Het begint erop te lijken dat er steeds meer dissidenten in de CDU zullen opstaan en dat is een hoopvol teken.

    Like

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    I stand corrected, Theresa, om het eens in goed Nederlands te zeggen.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Like

 7. BertG. zegt:

  Of topic.

  Frank-Walter Steinmeier wordt de twaalfde president van Duitsland.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/27606328/__Steinmeier_nieuwe_president__.html

  Kan iemand mij even op weg helpen waarom Merkel dan zoveel te vertellen heeft in Duitsland als ze net een nieuwe president gekozen hebben daar.
  Ik dacht dat Merkel dezelfde functie had als markie hier.
  Dat ze in elke “provincie” daar een soort van president hebben had ik al begrepen, maar waar is deze man dan president van.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Merkel is KANSELIER, Bert. Dat staat qua functie aardig gelijk aan het MP-schap Rutte, qua macht. (Al zal Merkel wel nog meer macht hebben dan Rutte, denk ik zomaar.)
   Een president wordt in Duitsland dan wel gekozen -je bent een republiek of je bent het niet- maar heeft niet zo gek veel macht. Dat kun je ergens -niet helemaal- vergelijken met met een koning in een monarchie: Officieel staatshoofd, máár….vul maar in. Linten knippen en dergelijke.

   Like

   • BertG. zegt:

    Ik snap ‘m helemaal.
    Hartstikke bedankt.

    Like

   • BertG. zegt:

    KANSELIER, is wat ze een ander land een president zouden noemen, en de president daar hebben ze omdat ze een republiek moeten voorstellen.
    Maar waar er wel altijd 1tje even meer de baas is daar, die kanselier dus.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Juist. Weet je trouwens, dat ze in de voormalige Sovjet-Unie een vergelijkbare situatie hadden?
    In de jaren ’60 tnminste wèl: Toen was Kosigyn daar de premier en Breznjev de leider van de communistische partij – de énige partij daar, dus. Die twee bestuurden eigenlijk samen het land en dan dan had je nog de president, Podgorny: De lintenknipper, zogezegd.

    Geliked door 1 persoon

 8. ieznogoedh zegt:

  een Syrische moslim en islamoloog, ontwikkelde de euro-islam, die van de vertegenwoordigers der islam eist om principes die integratie in Europa onmogelijk maken, op te geven: 1. scheiding van kerk en staat – privatisering van het geloof, 2. opgeven van jihad en sharia, 3. acceptatie van de democratie, 4. tolerantie, waarbij andersgelovigen gelijkberechtigd, niet ondergeschikt zijn, 5. opgeven van het overwicht van de Siyadat-hegemonie en de religieuze superioriteit der moslims, 6. moslims te beschouwen als individuen, niet als collectief van de Umma.

  Je kan een wolf natuurlijki ook vragen om geen vlees meer te eten. Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat dat meer effect heeft.

  Overigens, goed standpunt van deze vrouw en een goede vertaling van die andere vrouw -:)
  En nee, ik voel me met geen enkele mislim verbonden, dus ook de vrouwen niet.
  IK heb eigenlijk het liefst dat God ze in een klap, samen met alles wat ze gemaakt hebben van de aardbodem verwijdert.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s