15 april, Paaszaterdag

Screenshot_34

Ik ben geen waarzegger of helderziende, maar ik kan u op basis van pure waarneming op de ontwikkelingen in de wereld toch een vrij heldere blik in de nabije toekomst bieden. Het niet meer mogen vieren van het paasfeest op o.a. ook ‘christelijke’ scholen is er een overduidelijke voorbode van. Het zou een belediging zijn t.a.v. de moslimkinderen op school, die thuis en in de moskeeën heel andere dingen leren. Ja mensen, zo gaat dat tegenwoordig, en vindt heden ten dagen nog maar eens iets dat níet beledigend zou zijn voor de islam. . .

Beledigend

Onder de noemer belediging van de steeds opdringerige islam in Europa wordt er meer en meer geschrapt uit de Europese cultuur. Wie zoekt zal vinden en wat dat betreft zijn de moslims hier uitermate vindingrijk. ‘Belediging’ van hun cultuur en geloof is de afgelopen jaren een zeer sterk middel gebleken en als dàt niet werkt, wordt het eenvoudig geschaard onder discriminatie en racisme, nog zo’n sterk ‘werkwoord’ waar iedereen bang voor lijkt te zijn. Bijna niemand durft er meer iets over/van te zeggen en we blíjven het maar pikken, uit angst om alwéér op de, tòch altijd weer langer blijkende, tenen van dit ‘zogenaamd vredelievende’ koran-volk te gaan staan.

Maar waar u ook gaat staan, u staat er altijd bovenop en zo niet, dan zwabberen ze even met de voet tot u er uiteindelijk tòch op staat. Met het paasfeest is dat blijkbaar ook zo en dus moet u het paasfeest ‘dan voortaan maar thuis’ gaan vieren. Zelfs bij muziek op school lopen moslim kinderen weg uit de klas want ‘muziek is van de duivel’… Dat zijn de eerste, overduidelijke, maar zeer ernstige tekenen van moslimoverheersing. Dit is hun ‘geweldloze’ manier om alles langzaam, maar in een steeds grotere stroomversnelling, naar hun hand te zetten, want nu de islam groter en groter wordt, moet het vooral ook snèller gaan. Zij voelen een snelle islamitische overwinning naderen in ‘de heilige strijd’ en worden steeds ongeduriger, agressiever en brutaler.

Wat ongetwijfeld nog gaat volgen, zijn de muzieklessen op school met daarop volgend muziek in het openbaar, concerten en muziek evenementen, een alcoholisch drankje op een terras en niet te vergeten de voor ons gewone christelijke feesten als Pinksteren en kerst want dit alles is een ‘belediging’ voor de islam… Mag ik daar tegenover stellen dat dan per direct(!) alle moskeeën tegen de vlakte gaan en zij de islam dan ook maar thuis gaan belijden? Dat werkt namelijk exact zo in de landen waar zij zelf van oorsprong vandaan komen. Daar vindt u geen kerken en moet u uw geloof óók maar thuis beleven. En niemand die daar in een zielige slachtofferrol gaat zitten of er, op basis van ‘belediging van hun geloof’, in toenemende mate steeds zwaardere eisen durft te stellen, ze kijken wel uit!

Islam op tv

‘De Nieuwe Maan’ is een Nederlands islamitisch programma op NPO2, waarin met regelmaat sprekers/sters komen die vinden dat moslims hun plaats in onze maatschappij maar eens moeten gaan opeisen. Deze keer ging een van de onderwerpen over de twee zelfmoordaanslagen in Egypte, die werden besproken met Sabri Saad el Hamus. Hij vertelt over het Egypte waar hijzelf vandaan komt en verklaart, let op(!), dat de landsnaam Egypte oorspronkelijk is afgeleid van de oorspronkelijke bewoners, de Kopten. Het land van de Kopten dus, maar waar nog maar 10% van de bevolking Koptisch is door de binnenkomst/inteelt van- en inmiddels overheersing door- de islam, die nu middels aanslagen de Kopten volledig dreigt uit te roeien om het land helemaal islamitisch te maken. Is dàt het ware gezicht van de islam? In wat we in cumulatieve mate meemaken, geloof ik inderdaad dat dàt het ware gezicht is van de islam.

Het lijkt er namelijk wel héél sterk op dat eerst de zogenaamd ‘gematigde’ moslims naar hier zijn gekomen om ons er alvast een beetje aan te laten wennen, maar dat zij algauw gevolgd worden door de Salafistische horde, waarbij deze ‘gematigde’ voorhoede als 5e colonne fungeert en daarna volledig geïntimideerd en onderworpen wordt aan deze extreem islamitische SS-tak van de islam. Is dit een wereldwijd geval van toeval of een slinkse overheersingstactiek? Egypte is er een lichtend voorbeeld van gebleken, maar hetzelfde gebeurt óók al jaren in o.a. India, Indonesië en dus ook hier, in het (nog) ‘vrije’ Europa!

Vincent Coen belicht overigens in ditzelfde programma de documentaire ‘Nothing is Forgiven’ over Zineb el Rhazoui, de vanuit de islam meest bedreigde en inmiddels zwaarst beveiligde vrouw van Frankrijk. ‘Gewoon’ omdat ze als voormalig moslima/Marokkaanse, werkzaam was bij Charlie Hebdo en (nog steeds) kritiek durft te uiten op de islam.

Nieuwsuur

Tijdens de uitzending van Nieuwsuur een schokkende reportage uit Frankrijk. Onderwerp: de moslimgemeenschap in datzelfde Frankrijk die steeds groter en Salfistischer wordt. De geïnterviewde Salafist zegt elke seconde van de dag bezig te zijn met islam. Werk heeft hij niet en daar heeft hij ook geen tijd voor, want de islam is boven alles verheven. Zijn driejarige dochtertje wordt nu al zeer streng Salafistisch onderwezen en opgevoed (lees; gehersenspoeld) en hij ziet het als de Salafistische taak om Europa tot de islam te bekeren. Sharia voor heel Europa dus. Hij is overigens tegen geweld zegt hij, maar we weten inmiddels feilloos hoe het verder verloopt als ze op hun gebruikelijke ‘geweldloze manier’ hun zin niet krijgen. Ook de Salafistische islam heeft namelijk, net als de maffia en de IRA, een ‘politieke’ en een ‘militante’ ofwel gewelddadige tak om mensen wat sneller ‘te overtuigen’.

De wekelijkse vrouwenavond binnen de Franse moslimgemeenschap wordt niet of nauwelijks meer bezocht, omdat muziek er nu verboden is. Sterker nog; 4 van de 7 vrouwen die met beelden getoond werden van enkele jaren terug, gaan, waar zij eerst nog westerse kleding droegen, inmiddels gedwongen van top tot teen bedekt door het leven.

Bij de plaatselijke markt staan bij de in- en uitgangen bebaarde mannen in traditioneel islamitische djalaba te controleren. Moslims zonder traditionele baard of moslima’s zonder gehele lichaamsbedekking worden geweerd en mogen de markt niet op, laat staan de gewone Europeaan. Ditzelfde gebeurt overigens ook in complete woonwijken in Frankrijk en ook vanuit Groot-Brittannië zijn er schokkende filmpjes van te zien. Ook dáár wordt u door een paar baardjurken ‘vriendelijk’ verzocht weg te gaan, want de volgende keer staan ze niet in voor de gevolgen… Dat zeggen zij u letterlijk. Het wordt u dus in eigen land, door een sterk overheersende minderheid, verboden te gaan en staan waar u wilt, omdat zij dat gebied inmiddels als moslimgebied geclaimd hebben. Om het contrast even heel duidelijk te schetsen: als ú tegen hen zegt dat zij, waar dan ook, NIET welkom zijn, is dat discriminatie!

Hun snelle groei en extreem ‘vrome’ gedrag komt, zeggen zij zelf, omdat zij geen werk hebben en zij daardoor een manier zoeken om zin aan het leven te geven… Natuurlijk, logisch, we gaan het bijna geloven. Door de robotisering ìs- en kòmt er – nu eenmaal steeds minder werk, maar de aantallen onderontwikkelde moslims in Europa nemen alleen maar toe en onze overheden doen  h e l e m a a l  niets. Moslims komen hier niet om zich aan te passen. Die komen hier om òns aan te passen aan de islam. De gevolgen worden in bovengenoemde documentaires zeer helder belicht, maar de overheid houdt zich liever met onrealistische idealen bezig in plaats van met realiteit. Zij blijft de kop hardnekkig in het zand steken met ‘haar blik op de toekomst’ en is zelfs bàng om door deze groeperingen (of door van Nieuwkerk DWDD) voor racist of extreemrechts uitgemaakt te worden. Ze lijkt maar niet te (willen) zien dat we in ‘de toekomst’ met/door deze islam 14 eeuwen terug in de tijd gaan, laat staan dat ze deze extreem opdringerige uitwassen zou verbieden en hier voorgoed uitbannen. Ze laat het allemaal gebeuren en daarmee laat zij ú, uw kinderen en kleinkinderen ‘voor de toekomst’ volledig in de steek.

De VS als grote voorbeeld?

Van eind 18e eeuw tot ver in de 50er jaren van de vorige eeuw stonden ‘de gouden deuren’ van de VS wagenwijd open voor ‘vluchtelingen’ uit alle windrichtingen. Kompleet naïef en zonder ook maar enige visie op wat er binnen zóu kunnen komen of waaròm bepaalde figuren op de vlucht waren, werd iedereen probleemloos binnengelaten. In die tijd was het uiteraard een stuk moeilijker om informatie en kennis te vergaren met de toenmalige communicatiemogelijkheden. Salvatore Lucania (Lucky Luciano) Francesco Casttiglia (Frank Costello) en Al Capone kwamen zo bijvoorbeeld de VS binnen. Met hun ouders of, in Capone’s geval, in de VS geboren uit Napolitaanse ouders, maar vanaf het moment van binnenkomst met zeer sterke banden met de Siciliaanse maffia. Daarnaast zijn er ook nog heel veel Zuid-Amerikaanse en Cubaanse criminelen als ‘zielige vluchteling’ binnengelaten, met als evident resultaat tot wat dat inmiddels heeft geleid. Europa maakt echter, ondanks de hedendaagse Hightech communicatiemogelijkheden, exact dezelfde fouten met moslim-‘vluchtelingen’ en Oostblok-criminelen en blijkt er volstrekt NIETS uit geleerd te hebben.

Trump is overigens niet hypocriet of wispelturig omdat hij nu weer aandringt op een sterk NAVO-verband. Hij voelt de spanningen met de Russen weer toenemen en grijpt nu terug naar de aloude ‘buffer’ tussen de VS en Rusland; Europa! En ook dáár trappen onze overheden telkens weer in. Voor geld en loze beloftes (JSF als voorbeeld) zijn zij maar al te graag bereid om hier het Amerikaanse wapenarsenaal te laten plaatsen om ons ‘te beschermen’ tegen de dreiging vanuit Rusland. De VS is wat dat betreft niet dom, zij begrijpen ook wel dat ze bondgenoten nodig hebben. Europa zou zich er echter niet in moeten laten meesleuren en alle Amerikaanse wapeninstallaties linea recta retour moeten sturen naar de VS. Laat het ze maar aan de kant van Alaska uitvechten als ze dat zo graag willen, maar niet over de rug van ‘buffergebied’ Europa. Maar met de, naast de islam, eveneens toenemende ‘zakelijke’ veramerikanisering hier, ben ik bang dat ze er gewoon weer stekeblind in gaan trappen in Den Haag (en Brussel natuurlijk!).

‘Daar kunnen ze niet tegen’

Tijdens een dagtochtje naar een toen nog heerlijk warm en zonnig Nijmegen zag ik een dag of 10 geleden in het stadscentrum overigens nog een vermakelijk schouwspel aan mij voorbijtrekken. Daar stond een man van middelbare leeftijd bij een kraampje rustig om zich heen te kijken. Plotseling bleven er 3 moslimmannen op een paar meter voor hem staan en bleven hem vol afschuw en walging aankijken. De man bleef ze echter heel rustig aankijken, maar begon toen ineens te grijnzen waardoor de moslim mannen nog geagiteerder raakten. Er wilde er zelfs een op hem af stappen, maar die werd door zijn metgezellen weer meegetrokken. Ik begreep in eerste instantie niet wat het probleem zou moeten zijn, maar toen kreeg ik zicht op het T-shirt van de man. Op zijn borst stond een afbeelding van Mjolnir (de hamer van Thor) met nog wat Viking versierselen eromheen en op zijn rug een cirkel met daarin een tekst in runenschrift. Blijkbaar was dit (óók al) zeer aanstootgevend voor deze plotseling, als door wespen gestoken, opgefokte moslimbroeders. Weer verder lopend, draaiden de desbetreffende ‘heren’ zich nog een keer met inmiddels dodelijke blikken naar de man om, maar deze bleef ze slechts breed grijnzend nakijken. Op dat moment een heerlijk schouwspel om te zien, maar ik vind het erg veelzeggend en tevens zeer bedreigend voor de nabije toekomst met wat ons nog te wachten staat met dit agressieve K(oran)-volk dat hier uit eigen beweging is komen wonen… Alsof de, als paddenstoelen uit de grond schietende, hoofdbedekkingen en vrouwelijke vormen verhullende lange gewaden en baardjurken NIET aanstootgevend of beledigend zouden zijn in het ‘vrije’ Europa! Zoals de documentaires en filmpjes uit GB laten zien, letterlijk bedreigend(!) zelfs.

Ik stel onze regering dus de volgende vragen: geven wij ons ‘mooie’ land door aan ònze kinderen en kleinkinderen of aan die van de islam? En vormen ònze kinderen en kleinkinderen hier straks zèlf de minderheid, die gedwongen is moslim(a) te worden of worden zij op termijn, net als in Egypte en het Midden-Oosten, hier eveneens door hen uitgeroeid…? Het islamitisch vermenigvuldiging-/doorfok- programma doet míj in ieder geval het ergste vrezen voor mijn nageslacht. De islam is gewoonweg NIET verenigbaar met het Westen en zijn vrijheden en dat bewijst hij, met zijn toenemende eisen en hierboven beschreven vastgelegde feiten, elke dag weer. Ik ga overigens alvast op zoek naar ook zo’n T-shirt.

Bronnen:
www.ntr.nl
https://tvblik.nl

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Moslims, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

15 reacties op 15 april, Paaszaterdag

 1. Jean zegt:

  Ik haat dat eigen volk wat leeft van verraad van onze beschaving en onze cultuur.
  In ONS land gelden enkel ONZE normen & waarden en ONZE seculiere wetten en NOOIT die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam, NOOIT zullen wij die zwijnerij tolereren noch respecteren, NOOIT.
  Wij zullen die smeerlapperij bestrijden tot ze volledig verboden én verdreven is uit onze samenleving bestaande uit ± 150 nationaliteiten waar zelden tot nooit problemen mee zijn maar met die ± 10 overige, moslims/islamieten, is het steeds ellende en geweld.

  Like

 2. ReaGluurder zegt:

  Zie alleen maar 1 of 2 kindergezinnen bij de blanken. Of helemaal niks! Zie verder veel Potten, gays, heksen etc etc. Maar klein grut, ho maar. Bij “de vluchtelingen” is het soebsidiepretneuken! De Nieuwe NL’er is in aantocht! Men wil niet anders! Tel je “zegeningen”!!

  Like

 3. hendrikush zegt:

  Ik voel me tot in het diepst van mijn ziel gekwetst door alle uitspraken en eisen van de islam.
  Mag dat? Of mogen alleen mohammedanen gekwetst zijn door andersgelovigen?

  Het is een retorische vraag want de islam ontkent de gouden regel: “Wat U niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet”.
  Het fascistische islamitische Herrenvolk heeft alle waarheid in pacht en ontleent daaraan het recht om niet-islamitische Untermenschen te onderwerpen en als slaven te behandelen.
  Ze weten en voelen dat ze verkeerd zitten maar hebben een opgeblazen ego en een grote mond omdat ze geen zelfonderzoek en zelfkritiek aandurven.

  Like

 4. Williaam zegt:

  Het is alleen nog maar afwachten tot de vlam echt in de pan slaat. Nimmer zullen velen voor de islam buigen. De gevolgen zullen vreselijk zijn. En de huidige politici zullen in de toekomst vervloekt worden dat zij deze toestanden hebben laten gebeuren.

  Like

  • BertG. zegt:

   Dat vervloeken doe ik nu al, land verraders zijn het.

   Like

  • Harry zegt:

   Je bent behoorlijk optimistisch , Williaam .
   Ik zie hier ( in Nederland ) een zwerm onwetende neo-NSB-ers , die geen vinger op zullen heffen tegen de islam .
   Laffe klootzakken , die zich nu al niet wensen te verdiepen in het gevaar van de islam .
   En straks zullen zeggen , dat je er toch niks tegen kunt doen .
   En de politici ; ach die lullen zich er wel weer uit , de onnozelaars hebben dat echt niet door .
   Maak je maar geen illusies !

   Like

 5. Beschouwer zegt:

  De islam eist onderwerping en hun linkse retelikkers gaan erin mee. Walgelijk !

  Like

  • Beschouwer zegt:

   Het wordt toch wel een burgeroorlog. De verraders die onze cultuur aan de islam willen uitleveren zullen de sjaak zijn met hun moslimvriendjes. het wordt net zoiets als voormalig Joegoslavie. Duurt nog geen 10 jaar.

   Like

   • scheermes zegt:

    Heeft de E.U ook TOEN niet partij gekozen voor de moslim”s inplaats van voor het christendom ??Gaat hier wellicht hetzelfde gebeuren met een nexit ??Gezien hier in de E.U al miljoenen moslim”s zijn ,zullen die SAMEN met de E.U ons ook bestrijden ,als hier ook de vlam in de pan slaat ,en ook wij hebben gekozen voor een nexit !! Gelukkig is de u.k er ook uitgestapt met een brexit en kunnen wij samen met hun en amerika het gevaar de islam bestrijden en weer baas worden in ons land !!Met een nexit kan de asielinstroom in ieder geval gestopt worden !!

    Like

 6. Golden Girl zegt:

  onze regering heeft het al veel te ver laten gaan, zag pas een foto van 4 a 5 van die heerlijke jonge mannen breed uit lachend voor hun eengezinswoning in Veldhoven, tenenkrommend, ze lachen de westerlingen midden in hun bek uit, je zal het naast je hebben, het is te gek dat in Frankrijk en Engeland wijken zijn waar je niet mag komen, zoals dat verhaal van die markt, we kunnen hier schrijven wat we willen, dit wordt van kwaad toch erger.
  in Syrie was een jonge knul onthoofd omdat hij in de winkel van zijn vader muziek zat te luisteren
  het is 2017 maar we worden 300 jaar terug in de tijd gegooid

  Like

 7. Bob Fleumer zegt:

  islam maakt lam in alle opzichten, kijk maar naar onze regering, die zitten als in de koplampen van een auto gevangen in het policor harnas.

  Like

 8. N.E. Derlander zegt:

  In Nederland kunnen wij, gezien de ontwikkelingen, het beste de scholen op godsdienstige grondslag (heet: bijzonder onderwijs) afschaffen en alleen maar openbare scholen door de overheid laten bekostigen. Wil iemand dan toch godsdienstonderwijs, dan kan dat voor eigen rekening op een openbare school. Pasen en Ramadan vieren kan men ook buiten schoolverband doen. Mag echter geen aanwijsbaar schoolverzuim opleveren. Gewoon de regels, zoals vastgelegd in de schoolwet hanteren en handhaven. Zo houdt met toch rekening met de vrijheid van Godsdienst en laat de kosten bij de “gebruikers”.

  Like

 9. Dit volk laat het gewoon gebeuren, dat ze ons aan de kant schuiven. Gek dat niemand hier tegen in opstand komt. daarom kan Rutte met zijn linkse hap gewoon zijn gang gaan. Hij vind nergens weerstand.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s