VALLEI DER ONWETENDHEID . . .

Screenshot_59

(Door: “Driek”)

Lang geleden, toen het menschdom nog leefde in duisternis en het kleine beekje der kennis nog langzaam voort kabbelde door een diepe uitgeholde geul, ontsprongen in den bergen en rotsen van het Verleden, toen den menschheid nog leefde in den vredige vallei der Onwetendheid, stroomde dat beekje naar de drassige moerassen der toekomst. De dorpelingen, genaamd ‘De Mensen Die Wisten’ en dezen verlaten streek bewoonden, hadden zeer bescheiden behoeften. Des avonds, wanneer zij hun vee hadden gedrenkt en hun watervaten gevuld, zaten zij tevreden neder en genoten intens van het leven. Edoch, zij waren in het bezit van een oud boek. Het boek was in versleten perkament gebonden. Het viel bijkans uit elkander.

Niemand wist daarvan de herkomst. Het was er gewoon. De ‘Oude Mensen Die Wisten’, de dorpelingen dus, werden na den arbeid in hun rottig rotstuintje, tevoorschijn geroepen en in lommerrijke hoekjes zaten zij dan diep te peinzen over dien geheimzinnige bladzijden van dat oude boek. Den lezer begrijpt wel dat zij niet precies wisten wat daarin te lezen viel. Velen van hen waren debiel of geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Logisch, net zoals in het heden zijn bij bepaalde volken de gevolgen van inteelt onbekend. Zeker als den strenge regels van een stel ouwe lullen die wel een beetje konden lezen worden opgevolgd.

Tegen hun kinderen en kleinkinderen mompelden zij dan moeilijke en vreemde woorden. Dikwijls waren die woorden onduidelijk. Doch zij waren duizend jaar geleden door een onbekend en vergeten geslacht neder geschreven. Die Woorden waren dus Heilig. Want in de Vallei der Onwetendheid was alles wat oud is zeer eerbiedwaardig. De enkelingen die den ‘Wijsheid der Vaderen’ in twijfel trokken, werden al snel tot de orde geroepen. Zij hielden zich daarom maar rustig. Vrees weerhield hen. Ja, spitse lezer van “E.J. Bron”, wat dat betreft is er niks veranderd. Nog altoos mag den ‘Waarheid’ niet worden gezegd. Dan wordt ons door den ‘Wijzen’ in Den Haag en Brussel de mond gesnoerd.

Toch waren er die heengingen. Zij hadden den rotsachtige bergketen, die het zonlicht verborg en hun vallei verdonkerde, beklommen. Doch hun verbleekte beenderen vond men dan aan de voet der rotsen. Neen, ontkomen uit dien schemerduistere vallei was onmogelijk. Aldus leefde den menschheid gelukzalig voort in dien Vredige Vallei der Onwetendheid.

Toen, plotsklaps, uit den duisternis, in een middernachterlijk uur, verscheen er een man. Zijn hevig bloedende voeten waren bedekt met lompen. Zijn nagels waren gescheurd. Zijn mager verwrongen gelaat straalde geen levenskracht uit. Strompelend bereikte hij den dichtstbijzijnde hut. Hij werd naar een legerstede gedragen. Bij het ochtendgloren was alreeds in het hele dorp bekend dat er één was teruggekomen. Iedereen stond hoofdschuddend bij elkander. Altijd al wisten zij dat dit het eind zoude zijn. Iedereen die het waagde den onbegaanbare rotsen te beklimmen en te ontsnappen, wachtte slechts kommer en nederlaag. En uiteindelijk een dodelijk vonnis.

In het dorp uitten de ‘Ouderen en Wijzen’ gloeiend harde woorden. Wreed wilden zij niet zijn, neen, maar Wet is Wet. Dezen man had zeer zwaar gezondigd tegen ‘Hen Die Wisten’. Wanneer zijn wonden zouden zijn genezen, was een terechtstelling onvermijdelijk. Want de Wet moest worden gehoorzaamd. Daar zouden zij wel voor zorgen. Toen, lezer, geschiedde het onvermijdelijke. Zijn wonden waren geheeld. En in eerbiedige stilte droegen zij hem geboeid naar het marktplein. Rondom stond het volk. Doch hun ogen stonden dof. Hun lippen trilden. Beschaamd keken zij voor zich uit. Geen triomfantelijke lach sierde hun gelaat. Het leek alsof de kilte der besneeuwde bergtoppen neder daalde. Er viel een grijze motregen.

En hij sprak. Met luide stem. Doch den ‘Ouden en Wijzen’ geboden hem te zwijgen. Ten einde raad richtte hij zich tot zijn oude vrienden, zijn kameraden van vroeger. En hij zei: “Luister alsjeblieft naar mij. Ik ben teruggekomen over de bergen. Ik heb nieuwe grond betreden. Mijn handen hebben andere menschen betast en ik heb wonderlijke dingen gezien. Er zijn steden, weiden en bouwlanden, mannen en vrouwen van ons eigen vleesch en bloed. Ik heb den weg naar een beter en gelukkiger leven gevonden. Volg mij. Ik zal U daarheen leiden. Want, menschen, let wel, den glimlach der goden is dezelfde. Daar en hier en overal in den wereld”. Zijn stem weergalmde tussen de rotsen.

Ik hoef den lezer niet te vertellen dat zijn strijd tevergeefs was. Want gij allen weet de gevolgen als menschen zich vastklampen aan den strenge regels van een Heilig Boek. Daarmee is niks te beginnen. Het volk, gedwongen door een stel Oude Wijze mannen, nam zware stenen op en doodden hem. Doch de schaduwen die hij uit die andere wereld had medegebracht, bleven lang rondzweven in dien Vallei der Onwetendheid.

Ik wens U allen nog een gezegende dag.

Door:
“Driek”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

54 reacties op VALLEI DER ONWETENDHEID . . .

 1. Driek, of hoe je ook heten mag, het te pas en te onpas gebruiken van het lidwoord “den”, maakt je schrijfseltjes volslagen belachelijk. Als je de regels voor deze oude spelling, naamvallen en woordgebruik niet weet, gebruik het dan ook niet. Het zet je argumenten geen kracht bij, voegt niets toe, doch zorgt slechts voor hilariteit bij degenen die dit lezen en het niet met je eens zijn! Het tegenwoordige, moderne Nederlands, onze prachtige moedertaal, is goed genoeg!

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Ik zie vol spanning uw eerste verhaal in het “tegenwoordige, moderne Nederlands” tegemoet!

   Webmaster

   Geliked door 2 people

  • Statler & Waldorf zegt:

   @cmsuijkerbuijk2014c
   Yoo bro, my main nigga of ben je een daffer?
   Ben jij een Baas-B ofzo?
   Suijkerbuijk is dat ’n babat?
   D-Town zeker?
   Da bomb!
   Aaai?

   Geliked door 1 persoon

   • Statler & Waldorf zegt:

    Doe ik er toch maar een vertaling bij:

    Daffer – kl**tzak.
    Baas-B – homo rapper.
    Babat – dikke pens.
    D-town – Dordrecht.
    Da bomb – te gaaf.
    Aaai – okay.

    Geliked door 1 persoon

  • Hansfree zegt:

   @cmsuijkerbuijkenz: daar ben ik het dus niet mee eens. Het zal taalkundig misschien niet perfect zijn, maar het gaat om het prettig ouderwetse, wat weemoedige sfeertje dat Driek hiermee automatisch oproept. En tegelijk is het toch ook humor. Ik zie altijd uit naar zijn verhalen, en ik denk vele spitse lezers hier. Dat ze er elders om moeten lachen is hun probleem.

   Geliked door 2 people

   • Wachteres zegt:

    Helemaal met Hansfree en Köhler eens. De stijl past bij het sfeertje.

    En dit wordt gezegd door iemand met Nederlands MO-A [tweede graads bevoegdheid]

    Geliked door 2 people

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Driek schrijft in wat voor soort Nederlands dan ook en wij, spitse lezers van E. J. Bron, lezen het. Met graagte. En ondergetekende, amateur neerlandicus, kijkt naar de inhoud en neemt de vorm op de koop toe. Dat het grammaticaal niet helemaal verantwoord is, is niet terzake doend. Het schept een sfeer waar we inmiddels aan gewend zijn geraakt en die we leuk vinden. Wie het niet aanstaat hoeft het niet te lezen. Die mag naar Joop.nl of zo.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Geliked door 3 people

  • tippelaar zegt:

   Beste gesuikerdebuik, Laat die Driek nou. Het gaat om de inhoud van Drieks ouwbollige epistels en niet om de spellings- en de taalfouten. Taalpuristen, c.q. kommanneukers (is meervoud en kommaneukerd is enkelvoud) verpesten met hun kritiek de dynamiek van het verhaal. Wat die prachtige moedertaal betreft deel ik u mee dat die al zodanig aan corrosie onderhevig is, dat de woorden niet alleen rood verroest zijn uitgeslagen maar de kern van de taal al door de roest heen is gerot en nog slechts ten dele bruikbaar is. Leenwoorden uit alle mogelijke talen, tot zelfs uit het arabisch, zoals Alla hakkebar en ander gekrijs, laten zien dat het nederlands is gedevalueerd tot onsamenhangend gelul waar Driek nog iets van tracht te maken, waarbij hier uit uw gesuikerde buik iets komt waarbij u de naam azijnzijkerd/t (weet niet of dat met een d of een t moet), eer aan doet. Resumererend stel ik dat het door u genoemde moderne nederlands, onze prachtige moedertaal, nog slechts door een handvol nl.inboorlingen wordt gesproken, weliswaar onverstaanbaar door de rest van de geïmporteerde medelanders, die zich verenigd hebben in zogenaamd cultclubjes inclusief Folleklore, zoals dansen op een gloeiende plaat die te pas en te onpas te horen zijn bij regionale omroepen of op geheime zenders op het platteland. Troost u me de gedachte dat wij in dit land in de toekomst een soort Esperanto gaan spreken, waarbij wij elkaar niet meer kunnen verstaan of begrijpen. De inzittende van de 2e kamer zijn daar een goed voorbeeld van want, zij lullen oeverloos een half uur lang aan 1 stuk, waarbij niemand ( ook zij zelf niet) aan het eind van hun betoog, weten waar het over gaat. Zij lijden aan zogenaamde parlementaire woord-diarree, hetgeen hen noopt om ijlings van de interruptie microfoon naar het toilet te rennen om daar hun verbale woordenbrij uit te braken , dit om stikken te voorkomen.

   Geliked door 4 people

  • Cathja zegt:

   @ cmsuijkerbuijk2014c

   Beste suikerbuik (want zó schrijf je het correct), dit is de stijl van onze Driek. Ik waardeer zijn geschrijf, en met mij vele anderen. Driek = Driek. Ik zou het maar accepteren, want veranderen doet hij het echt niet.

   Gelukkig! 🙂

   Like

  • Astrid zegt:

   Taalnazi’s als cmsuijkerbuijk maken gelukkig zelf ook schrijf- en stijlfouten en als ze daar op betrapt worden, zijn ze een week lang uit hun humeur. Een diepe val voor iemand die zich op een voetstuk waant en er door de eigen arrogantie weer vanaf valt. Zo iemand als suikerbuik heeft gewoon een groot ego en krijgt waarschijnlijk te weinig aandacht. Bovenstaande comment van suikerbuik voegt dan ook niets toe, doch zorgt slechts voor hilariteit bij degenen die dit lezen.
   Zeau, een koekje van eigen suikerdeeg.

   Geliked door 1 persoon

  • Hier weer eens voor de zoveelste keer een mierenneuker aan het woord om toch vooral te laten weten, dat hij een expert is in de Nederlandse taal, , maar verder de boodschap mist. Lijkt mij het bekende lilliputtertje.

   Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Laat die man Suikerbuikje. !!!

   Like

  • Nemesis zegt:

   De schrijfwijze van “Driek” bezorgt mij zeer zeker geen hilarische uitbarstingen, integendeel. Maar de manier waarop jij hierop reageert is n.m.m. gewoon beneden peil. Het gaat om het verhaal en niet direct om de manier waarop het geschreven is, ouderets Nederlands, met taalfoutjes e.d. Lees er over heen en laat de intentie van het geschrevene maar eens tot je doordringen. Modern Nederlands is tegenwoordig den ik het taaltje dat in Amsterdam en in het westen van Nederland gebezigd wordt. Nou, dan maar liever deze manier van schrijven. Ik vond de reactie eerlijk gezegd tamelijk beledigend en zo gaan we hier niet met elkaar om.

   Like

 2. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  zo droomt zélfs Driek zijn wijsheid soms voorbij,
  want onwetendheid bleek zelden een excuus
  het is taai vlees, onttrokken aan de jus
  maar, zélfs deze lessen maken zoekenden soms blij…
  .

  Geliked door 2 people

 3. Guardiacivil zegt:

  Waar haalt ie het vandaan, Driek, ik moest het twee maal lezen……en met plezier!

  Geliked door 2 people

 4. tippelaar zegt:

  Kroonberg, ik begrijp er geen barst van, Verklaart u nader

  Like

 5. Jade zegt:

  Driek, uw verhalen zijn prima, ga zo door…
  Trek u a.u.b. niks aan van nieuwkomers.
  Suikerbuik, wen er maar aan, en anders bon jour…

  Geliked door 3 people

 6. Elena zegt:

  Ik geniet intens van de schrijfsels van Driek.
  Bij de 1ste regel roept het een sfeer op uit mijn prille jeugd jaren ’40.
  Kwam ik bij mijn overgrootmoeder waar altijd de geur van petroleum hing van het sudderende pannetje op het oliestel in de keuken naast het door hout gestookte fornuis.

  Moet mij van het hart, dat ik negatief commentaar op iemands schrijfsel ONGEPAST VIND.
  Dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.
  Lieve Driek ga a.u.b. door met uw nostalgische manier van schrijven.

  Geliked door 1 persoon

 7. koddebeier zegt:

  Beste Driek, ik geniet altijd van je mooie verhalen en leest ze met plezier, ga vooral door en trek je niets aan van sommige onwetende die het verhaal niet begrijpen of willen begrijpen !
  Chapeau Driek, !!

  Geliked door 2 people

 8. erik zegt:

  Wat mooi dat de mensen die zo bevrijd zijn, zo gelukkig zijn.???? Alles is goed. Citaat:

  “Er zijn steden, weiden en bouwlanden, mannen en vrouwen van ons eigen vleesch en bloed. Ik heb den weg naar een beter en gelukkiger leven gevonden. Volg mij. Ik zal U daarheen leiden. Want, menschen, let wel, den glimlach der goden is dezelfde. Daar en hier en overal in den wereld”. einde citaat.

  Wel vreemd dat die man zo vreselijk er aan toe was. Citaat:

  “Toen, plotsklaps, uit den duisternis, in een middernachterlijk uur, verscheen er een man. Zijn hevig bloedende voeten waren bedekt met lompen. Zijn nagels waren gescheurd. Zijn mager verwrongen gelaat straalde geen levenskracht uit. Strompelend bereikte hij den dichtstbijzijnde hut.” einde citaat.

  Je zou zeggen dat als je zoiets moois hebt ontdekt dat je dan juichend en vol levenskracht terugkomt. Om het zo maar eens uit te drukken: Als je een blijde boodschap hebt, kom je met een blij gezicht en vertel je de mensen dat er bevrijding mogelijk is, toch?

  Het enigste wat ik uit deze brief van Driek kan vissen, is dat hij niet alleen de koran, maar ook de Bijbel niet als waarheid beschouwt. Dat is uiteraard zijn vrije keuze.

  Maar de Bijbel is voor mij juist tot een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad geworden!
  En net zoals driek zijn ongeloof mag proclameren, mag ik mijn geloof in Jezus Christus proclameren!
  In dat Boek, de Bijbel, staat onder meer: “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.” (Math. 7 : 12)
  Ik denk dat niemand (ook de lezers van ejbron niet) gekwetst of beledigd wil worden.

  Geliked door 2 people

  • BertG. zegt:

   Natuurlijk mag jij reclame maken voor je hobby.
   Maar ga dan ook niet lopen janken wanneer andere het allemaal gelul in de ruimte vinden.
   Want dat is dan weer mijn recht.

   Geliked door 2 people

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “Ik denk dat niemand (ook de lezers van ejbron niet) gekwetst of beledigd wil worden.”

   Ik wil zelfs niet geïrriteerd of gehinderd worden. En dat doe je met dat evangelisatiegeleuter bijvoorbeeld. Natuurlijk mag jij je geloof in die al tweeduizend jaar dode Jood “proclameren”, maar wat mij betreft liever niet hier.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

   • Harry zegt:

    Wat zit er toch een vreselijk groot gat tussen normale en gelovige mensen, hè ?
    Die salafistische christenen staan qua instelling dichter bij de moslims dan bij “ons”, ouwe patriottische mopperkonten .
    Op moslims krijg je ook geen vat als je tegen ze ingaat, dan worden ze héls en zijn ze tot haast alles in staat .
    De Petra DB ’s c.s. idem .

    Like

   • Erik zegt:

    Harry! Ik miste je al, daar ben je weer. En zo lief he, geweldig.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Köhler wat wil je nou eigenlijk zeggen.
    En hoe kom je er bij om in je superieure “JOOD-ZIJN” andere mensen te berechten.
    Daarmee bevorder je uitsluitend en alléén maar het geweld van de radicale tegenstanders tegen de Joden.
    Héél dom.
    Doe dat nooit meer.

    Laat Driek dus met rust. Hij bedoelt het héél goed.
    Maar jij kunt dat nog niet begrijp[en.
    Doe er wat aan…

    Like

   • Erik zegt:

    zwak hoor………

    Like

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    paulzwueste:

    “Köhler wat wil je nou eigenlijk zeggen. En hoe kom je er bij om in je superieure “JOOD-ZIJN” andere mensen te berechten.”

    Geef jij nou eens aan waar ik heb verklaard een Jood te zijn. Laat staan een superieure. Ik ben beslist pro-Israel, leid jij daaruit af dat ik een Jood ben? En waar heb ik andere mensen berecht? Wat ik gedaan heb is duidelijk maken dat dat evangelisatie geouwehoer bij mij aan het verkeerde adres is. Als ik me niet vergis bij de meeste van de lezers van deze site.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Like

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    paulzwueste:

    “Laat Driek dus met rust. Hij bedoelt het héél goed. Maar jij kunt dat nog niet begrijp[en.”

    Geef ook even aan waar ik Driek heb aangevallen. Ik heb het voor hem opgenomen. Maar dát kun JIJ nog niet begrijpen. Het is jou meer te doen om mij vliegen af te vangen dan inhoudelijk iets in te brengen. Fijne Sinterklaasavond.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Like

  • Harry zegt:

   EN MAAR BLIJVEN PROBEREN EN MAAR BLIJVEN DRAMMEN , hè Erik ?
   En maar met bijbelteksten blijven smijten waar een heleboel mensen – ik denk de meesten – geen barst mee op hebben .
   Voor ons is dat oprakelen van allerlei bijbelteksten veel irritanter dan ons gevloek voor jullie is .
   Wij vloeken alleen als daar een goede aanleiding toe is .
   Jullie kunnen ieder willekeurig ogenblik in je zwakte vervallen , vanuit het niets !

   Doen jullie dat nou om te treiteren ?
   Of denk je later een beter plaatsje op de tribune bij god’s eigen circus te krijgen ,
   net zoals slijmballen dat bij hun baas doen ?

   Ik heb ook wel eens van die vrome broeders in dienst gehad , moest je ze horen als er eens een flink brok staal op hun poot valt of als ze op hun hand slaan !
   Ik heb mijn vloekenvocabulaire behoorlijk uit kunnen breiden sindsdien .
   En ik ga niet weer over incest en kindermisbruik zitten emmeren , maar dat is in vrome kringen “nogal niet zo ongebruikelijk” .
   In mijn woonplaats is een instelling voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten waar een fors deel van de patiënten dankzij vader-dochter , broer-zus , oom-nicht , etc , combinaties zijn ontstaan .
   Ach , wat maakt het uit hè ?
   Velen kunnen niet eens praten en zelf eten .
   Eén had in zijn broek gepoept en dat in zijn haar gesmeerd , daarna klom ie op een kast en begon het plafond met zijn hooft te “schilderen” !
   Ach , wat gééft dat nou ?
   Het zijn ALLEMAAL schepseltjes van onze lieve heer , hè ?
   Zondag weer hard zingen en een paar euro in de kerkenzak en alles is weer vergeten en vergeven .

   Velen van jullie zijn daarom het doodslaan niet waard !
   Daarom , een beetje gas terugnemen , misschien ?

   Like

 9. Republikein zegt:

  Mooi artikel, en de stijl doet me aan Couperus denken.
  Laat me toch, ben een beetje leip.
  Met liefde voor ons vaderland geschreven.

  Geliked door 3 people

 10. fleckie zegt:

  DRIEK, ga zo door a.u.b.: degene die commentaar heeft, heeft m.i. geen ‘verbeeldingskracht’ over hetgeen wat U Schrijft, …..Deze schrijftrant komt in ( heel) oude boeken echt voor! ( Maar als men zoiets ECHT nooit heeft gelezen, Kent men deze ‘schrijfwijze’ ook NIET!,( en maakt het belachelijk, er is een gezegde: wat de boer niet.. Kent, etc. )

  Geliked door 3 people

 11. R.Kroonenberg zegt:

  .
  wie niet zijn schrijfwijze herkent
  begrijpt van Driek geen ene cent,
  maar is zij hem op ’t lijf geschreven
  dan verrijkt Driek menig mensenleven…
  dus geen gezeur en geen gezeik
  ons Driek maakt die ’t kan trekken rijk !

  Geliked door 6 people

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s