“Verwarde mannen”. . .

Geplaatst door:
E.J. Bron (via Twitter; Ruben L. Oppenheimer)
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in sarcasme, Satire. Bookmark de permalink .

24 reacties op “Verwarde mannen”. . .

 1. alwine kerkhof zegt:

  Over al die verwarden in de regering geen woord.

  Like

 2. Marie zegt:

  Het wonderbaarlijke is dat deze verwarde mannen een helemaal niet verwarrende overeenkomst hebben. Geïmporteerde moslims die heel selectief verward raken en burgers van de landen die ze verwelkomd hebben neermaaien in hun zogenaamde verwarring. De Ghanees die zogenaamd willekeurig instak op een medepassagier in de metro wist wel perfect de enige blanke in een overvol treinstel te raken, de mataglap Syriër die in Den Haag aan het moorden sloeg deed dat niet op de multikulmarkt, maar waar hij Nederlanders kon treffen. Nooit slaan die verwarden eens de hand aan zichzelf, bejjegek, nog genoeg blanken in de aanbieding die ze zeer gericht kunnen slopen.
  Lachwekkend om die monsters via peperdure TBS te rehabiliteren. In de diepste kerker ermee, en vervolgens uitzetten. Wie dat zielig vindt is medeschuldig aan het onheil van de verwarde moorden op onschuldige mensen.

  Geliked door 2 people

 3. Karel Dokter zegt:

  Nee, dat was geen verwarde man die afgelopen zaterdag in Den Haag drie mensen overhoop stak. Het was ook geen asielzoeker. Het was een mosliminfiltrant die z’n gore kunstje flikte
  op basis van HET PROJECT. En dan vragen ze zich binnen de Telegraafburelen en de politie af wat het motief was. Stakkers.
  http://antivenin.blogspot.nl/2013/09/flashback-het-moslim-broederschap.html

  Geliked door 2 people

 4. Tistochwat zegt:

  Verwarde man stopt zijn leuter in de uitlaat van een auto:

  Verwarde man stopt zijn leuter in de uitlaat van een auto:

  Verwarde mannen stoppen hun leuter in een geit:

  Verwarde man wast z’n reet:

  Like

 5. N.E. Derlander zegt:

  De ergste zijn wel de verwarde mannen, die ook nog eens onwel geworden zijn…….

  Like

 6. fleckie zegt:

  ‘HET. GRONDRECHT. VAN. MENINGSUITING, ……..PROCESNIEUWS nr.115 / april 2018, geschreven door.. MEINDERT STELLING, …VOORZITTER van TRIBUNAAL voor de VREDE. …
  ‘In het vorige nummer van PROCESNIEUWS heb ik uiteengezet dat. aan. mij. als. advocaat een beroepsverbod is opgelegd vanwege opvattingen die ik uitte. Dit gebeurde zonder dat daarvoor een wettelijke basis bestaat. De GRONDWET vereist voor een beperking van de uitingsvrijheid een ingreep door de. formele. wetgever, dat wil zeggen door een gezamenlijke beslissing van regering en Eerste. en. Tweede Kamer, Bovendien moet de wetgever een beperking duidelijk formuleren ,zodat uit de wet zelf blijkt hoever de beperking v.d.uitingsvrijheid gaat. De reikwijdte v.d.beperking mag niet worden bepaald door de uitleg die door andere overheidsorganen zou worden gegeven aan een vaag geformuleerde wettelijke bepaling. Deze. grondwettelijke ..eisen
  waarborgen. dat een beperking v.d.meningsuiting uitsluitend kan worden bewerkstelligd na een openbare discussie daarover in het parlement. Op deze manier is de democratische controle op het hoogste niveau verzekerd. …………..De deken die tegen. mij. een. klacht. indiende. en de tuchtrechters die. daarover. oordeelden, hadden. aan. de Grondwet geen boodschap. Zij stelden zich op het standpunt dat een vaag geformuleerde gedragsnorm voldoende was voor een beperking v.d.uitingsvrijheid. De Advocatenwet bepaalt dat een advocaat zich dient te onthouden van gedrag ” dat een behoorlijk advocaat niet betaamt”. …Vager kan het bijna niet……..om vast te kunnen houden aan hun standpunt , moesten de deken en. tuchtrechters de waarheid dan ook
  geweld. aandoen. Een verschijnsel dat in de psychologie bekend staat als…cognitieve dissonantie; er wordt hoe dan ook vastgehouden aan een eenmaal omarmde opvatting. …………..
  Terwijl de tuchtrechtelijke procedure tegen mij gaande was, heb ik getracht de kwestie van. de. Vrijheid van meningsuiting. van advocaten. ook langs andere weg aan de orde te stellen. Aanleiding daarvoor was dat de Nederlandse orde. van. advocaten ( NOvA) bezig was met een herziening v.d.gedragsregels voor advocaten. Het gaat hierbij niet om wettelijke voorschriften,maar om normen die. de heersende. opvatting. weergeven. hoe. een advocaat zich behoort te gedragen. Maar die normen worden in voorkomend geval wel tuchtrechtelijk gehandhaafd, door normafwijkend gedrag te bestraffen. Die herziening bood 2 concrete aanknopingspunten . In de eerste plaats werd een gedragsregel voorgesteld die zei dat advocaten zich dienen te onthouden van ” onnodig grievende” uitingen. Een normstelling. die op gespannen voet staat met de Grondwet,nu deze niet door de formele wetgever is. vastgesteld en in de wet is neergelegd. In de tweede plaats werd een voorstel gedaan inzake een gedragsnorm,waarin werd afgeweken v.d.wettelijke vastgestelde geheimhoudingsplicht van advocaten. De geheimhoudingsplicht is een beperking op de uitingsvrijheid en het is uiteraard uitgesloten dat advocaten zich daaraan naar eigen inzicht zouden kunnen onttrekken. ………………… Ik heb de NOvA geattendeerd op het ongrondwettelijke karakter v.d. voorgestelde gedragsnormen. In beide gevallen werd inbreuk gemaakt op de grondwettelijke eis dat uitsluitend de formele wetgever de omvang van beperkingen van de uitingsvrijheid kan bepalen. Tegelijkertijd informeerde ik de minister van Veiligheid en Justitie dat de geheimhoudingsplicht in de Advocatenwet op. ongrondwettige manier was vormgegeven. Mij was bij bestudering v.d.wet namelijk gebleken dat de NOvA ter zake van de geheimhoudingsplicht nadere voorschriften kon geven. …Een bepaling die lijnrecht inging tegen de Grondwet, die uitsluitend toelaat dat de wetgever zelf de omvang v.d. beperking van een grondrecht bepaalt. En omdat het hierbij ging om. een. grondwettelijke aangelegenheid. Informeerde ik ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. …………..Tot mijn spijt heb ik moeten vaststellen dat de NOvA zich niets heeft aangetrokken van mijn waarschuwing. Een waarschuwing. die. wat. betreft. de geheimhoudingsplicht overigens ook werd gegeven door het College van procureurs- generaal. Maar mijn brief aan de minister had meer resultaat. Mede namens de minister. van. Binnenlandse Zaken en. koninkrijksrelaties deelde de minister voor Rechtsbescherming mij in februari mee, dat de Advocatenwet wat betreft de regeling v.d.geheimhoudingsplicht ” heroverweging verdient”. Daarover zou de minister contact opnemen met. de. NOvA . En dit laatste is van belang voor de verdere discussie over de uitingsvrijheid van advocaten. …………..De ministers hebben nu. bevestigd dat mijn zienswijze juist is, dat de NOvA geen. bevoegdheden heeft wat betreft de beperking van grondrechten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat uiteindelijk ook de tuchtrechters dat zullen erkennen., zodat de basis voor mijn beroepsverbod zou komen te vervallen……..MEINDERT Stelling,voorzitter van…Tribunaal voor de Vrede. ………………….www.tribunaalvoordevrede.nl <<<<<<<<<<<<<<

  Like

  • fleckie zegt:

   Fleckie: misschien? Kunnen bedrijven die bepaalde personen willen weigeren, deel te nemen aan het Arbeidsproces in HUN..zaak, verder onderzoek te ( laten) doen, in hoeverre ze in hun recht staan, ..inzake. weigering.

   Like

 7. Peter zegt:

  De twee Armeense kinderen Howick (13) en Lili (12) mogen voorlopig toch in Nederland blijven. Zij dreigden vandaag te worden uitgezet naar Armenië. Maar volgens hun advocaat Patricia Scholtes is de vlucht geannuleerd en mogen zij hun nieuw opgestarte verblijfsprocedure in Nederland afwachten.

  Weer kan de Nederlandse belastingbetaler geld ophoesten voor deze soap !
  Schandalig !! Uitzetten en nooit meer terug op Nederlandse bodem.
  Meer dan 700.000 euro heeft dit ons gekost.

  Geliked door 1 persoon

 8. Republikein zegt:

  “9/11” PENTAGON: 85 camera’s registreerden de aanval, maar waarom zijn er nog geen zinvolle opnames?


  Foto hierboven. Waarom zijn er – ondanks een veelvoud aan geïnstalleerde bewakingscamera’s op het Pentagon en in de omgeving – kennelijk geen heldere foto’s gemaakt waarop – oh hoe vervelend – een Boeing 757 met een lengte van meer dan 163 voet zonder twijfel te herkennen is?

  Zelfs vele jaren na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 rijst de vraag waarom er tot op heden nog steeds geen zinvolle beelden zijn gemaakt van de massabewakingscamera’s die op het Pentagon en in de onmiddellijke omgeving zijn geïnstalleerd. Met 85 geïnstalleerde camera’s is dit een zeer bedenkelijke zaak.
  Waarom? De op het gebouw geïnstalleerde camera’s maken duidelijk dat zowel de frontale nadering als de directe nadering van het Pentagon op de best mogelijke manier op film moeten zijn vastgelegd en naar verluidt zijn in 2001 de meeste bewakingscamera’s met lage beelden (lage temporele resolutie) opgenomen in het bereik van één tot acht beelden per seconde. Als je naar alle excuses luistert, krijg je misschien de gedachte dat het een goddelijk wonder was dat op de foto’s in het World Trade Center op dezelfde dag de vliegtuigen die begonnen te vliegen zo goed herkend konden worden en dat er natuurlijk nog steeds geen ooggetuigen zijn die door middel van willekeurige foto’s van de laagvliegende Boeing 757 enig beeldmateriaal zouden kunnen presenteren.Maar als het een afgevuurde raket of iets dergelijks was geweest, zou dit wel eens een verklaring kunnen zijn geweest voor het feit dat er blijkbaar niets bruikbaar was op alle opnames behalve “alles” in de nadering. En geen duidelijke passagiersvliegtuigen bij de nadering – zoals bij het WTC.

  https://dieunbestechlichen.com/2018/05/911-pentagon-85-kameras-zeichneten-den-anschlag-auf-aber-warum-gibt-es-bis-heute-keine-aussagekraeftigen-aufnahmen/

  Geliked door 2 people

 9. Johan zegt:

  Maar het zijn allemaal hartstikke goede, doodnormale jongens. Ze zijn allemaal ingeburgerd, goeie families. Geen steekje aan los.
  Vraag maar aan die bovenbuurman van Malek F.

  Like

 10. Aegolius cs zegt:

  In ons evenwel ontkerkelijkt christelijk politiek/sociaaldomein, raken moslims, zelfs als hulpbehoevende asielzoeker al snel verward.

  Het zal al kunnen ontstaan als je de van rechts naar links lezende, de hersenen “verplicht” aantast met de verplichte inburgeringcursus ( ).

  Neen zullen psycho- en ander logen zeggen dat na veel onderzoek…… Aan geloofsopvatting kan het ook niet liggen volgens theologen die het godsbegrip, evenals het Vaticaan ( ), dat god als één figuur beschouwen. Mogelijk wegens culturele opvatting in meerdere gedaantes.

  Wat is het dan, dat mogelijk afhankelijk en hulp aangeboden mensen in onze democratie “verward geraken”? Is het de islam en bovenal de koran, immers het verplichte strijdboek t.o.v. de ongelovigen?

  De linkse kerk, mede met behulp van het Vaticaan, heeft Nederland in de jaren ’60 tot ’80 tot politieke ontkerkelijking kunnen leiden. Deze ervaring kan/zal men mogelijk hebben gedacht met het toelaten van de islam. Een ongelooflijk vergissing.

  Pim Fortuyn zei het al: ‘De islam is een achterlijke cultuur’

  Geliked door 1 persoon

 11. Peter zegt:

  De meest verwarde mannen huizen momenteel in het kabinet, plucheplakkers die d’r ouwe moer nog zouden verkopen ,als ze maar kunnen blijven zitten voor het geld , enige verantwoordelijk nemen is hun totaal vreemd .

  Geliked door 4 people

 12. Elisah zegt:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2018/05/walgelijk-verzorger-bekeert-87-jarige-joodse-patient-tot-de-islam-in-amsterdamse-moskee/
  Een uiterst kwestieus verhaal, dit. Een 87-jarige Joodse man die ze niet allemaal meer op een rijtje heeft zou zich afgelopen week hebben bekeerd tot de islam. De man die hem tot het geloof zou hebben gebracht, is zijn eigen medische verzorger. In Saudi-Arabië? Nee, gewoon in Amsterdam.

  Geliked door 1 persoon

 13. Elisah zegt:

  Off topic?
  http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/05/CIA-klokkenluider-Trump-vecht-net-als-Kennedy-tegen-coup-door-Deep-State
  In feite is er een burgeroorlog binnen de regering uitgebroken’ – Groep van voormalige CIA, FBI, Justitie en NSA topofficials eist gerechtelijke vervolging van Obama getrouwen voor hun misdaden tegen de regering Trump – ‘Obama-Clinton Democraten zijn Marxistischer dan wie dan ook, willen soevereiniteit vernietigen’

  Geliked door 3 people

 14. Oeps48 zegt:

  Dames en heren twee verwarde mannen van Knudde-3 te weten Kwiebus en Pinokkio lijden aan acuut geheugenverlies over memo’s die ze zelf opgekriebeld hebben. Maar er is niets aan de hand. Geen reden, om u zorgen te maken. De kamer gaat weer over tot de orde van de dag. Gaat u rustig slapen. Alzheimer waakt. We krijgen allemaal nog € 1000,00 echt waar.
  Ha, ha, ha, ha, haaaaaaa !!!!!

  Like

 15. bigljohn zegt:

  Ja, van de islam kan men behoorlijk verward raken. Een nog grotere impact heeft het dan gebruik van hard-drugs. En met nog een overeenkomst; degenen die van jongs af aan zich hiermee bezig hielden kunnen niet meer afkicken, en zijn een groot gevaar geworden voor de samenleving.

  Geliked door 1 persoon

 16. Merel zegt:

  Verward is een ander woord voor knettergek en agressief

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s