Het “geloof van de vrede”

Screenshot_57

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Overal waar de islam zich vestigt, lopen in relatief korte tijd de spanningen bij de bevolking onderling hoog op en ontwikkelt deze strategisch gefaseerde agitatie zich uiteindelijk steevast in burgeroorlogen. Altijd volgens een vast stramien. In het begin zijn het er maar een paar en vallen ze bijna niet op, maar al vrij snel daarna nemen ze, middels verschillende tactieken, drastisch in aantal toe en gaan ze steeds meer eisen stellen/‘hun plaats opeisen’.

Geoorloofd geweld

Tweedracht en (rassen)haat zaaien is o.a. een van die uitermate herkenbare moslimstrategieën (zie werkwijze DENK en NIDA). Vanuit het niets ‘beledigt u hen’ namelijk zomaar ineens met werkelijk van alles en nog wat, dankbaar gebruik makend van vermeend racisme of discriminatie om u daarmee willoos en monddood te maken. En daarbij krijgen zij de spontane hulp van de weke linkse en liberale kant. Zo blokkeren zij in Europa ineens hele straten tijdens het vrijdagsgebed om zogenaamd te bidden tot Allah (de werkelijke reden is intimidatie en uitlokking!) en worden huisdieren (honden) op straat mishandeld. Ook komt er een vals verzoek op scheiding van mannen en vrouwen op basis van vermeend lastigvallen van meisjes en vrouwen. Als daar niet naar wordt geluisterd/ze hun zin niet krijgen, worden meisjes en vrouwen vervolgens daadwérkelijk betast en aangerand – daderprofiel overigens: licht- of donker getint en van (Noord) Afrikaanse afkomst – om het ‘verzoek’ kracht bij te zetten. Het uiteindelijke doel is de honden uit het straatbeeld te laten verdwijnen en de vrouwen binnen te houden en slechts onder begeleiding naar buiten te laten zoals dat in het Midden-Oosten (en in gevangenissen) gebruikelijk is. De reden daarvan is dat de man binnen de islam wordt gezien als het ‘heilige’ BEEST(!) en er in de Koran geen enkel hoofdstuk is geweid aan het stukje zelfbeheersing of zelfreflectie. De man mag zijn dierlijke drang (!) namelijk ten allen tijde op alles wat door ‘Mohammed’ aan hem ondergeschikt is gesteld, botvieren.

Cultuur onder druk

Individuele personen, bedrijven, bedrijfsculturen en zelfs ministeries… alles en iedereen wordt inmiddels gedwongen zich aan te passen aan de islam en moslims ‘storen’ zich, door de imam en elkaar opgefokt, aan alles en iedereen die ‘te’ westers of ongelovig/heiden is. Hoofddoekjes móeten, ondanks uw neutraliteit, geaccepteerd worden, anders gaat uw bedrijf viraal als PVV- of nazi-bedrijf en/of klaagt men u aan voor discriminatie en racisme. Bent u daar echter NIET vatbaar voor, dan wordt steevast geweld tegen u of uw bedrijf aangewend, want dan bent u een ‘vijand van de islam’ en is geweld derhalve geoorloofd. Geweld tegen honden op straat, tegen varkensstallen, tegen te vrije eigen en westerse meisjes en vrouwen zonder lichaamsbedekking, tegen mensen die oud Europese (‘heidense’) symbolen dragen, tegen bedrijven met een neutrale bedrijfscultuur… Alles ‘stoort ze’ zogenaamd in hun gang naar het Europese kalifaat en met geweld proberen moslims u te intimideren het de volgende keer wel uit uw hoofd te laten u zich weer zo te kleden/gedragen.

Douglas

Douglas was afgelopen week o.a. het slachtoffer van de islamisering en heeft het ‘neutrale’ hoofd gebogen voor de hoofddoek. Ik koop er NOOIT meer iets voor mijn vrouw of dochter en hoop dat ze blij zijn met hun ‘neutrale’ hoofddoekje in de winkel. Dat het betreffende bedrijf maar snel mag sluiten wegens faillissement!

Momenteel bouwt de islam onder de radar gestaag verder aan een compleet (Europees) kalifaat en plant hij zijn volgende te nemen stappen/strategieën op weg naar een volledig ingevoerde sharia wetgeving. En daar zitten we door de zogenaamde ‘liberale’ en linkse ‘humaniteit/menslievendheid’, wat de moslimgemeenschap betreft, niet ver meer vanaf!

Binnen dat ‘geloof van de vrede’ maken moslims elkaar echter al meer dan 2000 jaar lang onderling af vanwege komaf, ras, stam, krijgsheer, radicalistisch/extremistisch ‘geloof’ of gewoon de uiterst perverse steeds extremere expansiedrift van de islam tot wereldoverheersing, macht en bloeddorst.

En zo gaat het in de Filipijnen, in Indonesië, in Afrika, Europa (ik schreef al eerder over Bosnië etc.), Tsjetsjenië en overal waar ze maar enclaves hebben kunnen vestigen of nog gáán vestigen.  Uiteindelijk wil de islam – en geweld wordt zéker niet geschuwd – de overhand krijgen en – middels de ronduit achterlijke sharia wetgeving – op beestachtige wijze intimideren, domineren en (over)heersen. Voorbeelden en keiharde feiten/bewijzen te over!

De liberale weekheid

Uitermate vreemd dat de linksen en liberalen nog altijd hardnekkig de andere kant op blijven kijken en deze statistieken en keihard bewezen feiten tot op de dag van vandaag blijven ontkennen, weg liegen, weg moffelen en daarmee zelfs toe lijken te juichen. Úw veiligheid is daarin derhalve volkomen ondergeschikt en de exploderende moslimgemeenschap maakt daarin gretig ge-/misbruik van de weekheid van het westerse ‘’linkse/‘liberale’ systeem. Inmiddels is de islam zelfs heel open in zijn doelstellingen (België moet vanaf 2030 volledig islamitisch zijn) en zelfs dán nog (!) sluit men liever de ‘liberale’, ‘democratische’ ogen voor deze fysieke dreiging teneinde het utopische gedachtegoed voor wat betreft een multiculturele samenleving ‘waarin iedereen lief is’ in stand te houden. Realiteit is klaarblijkelijk niet de sterkste eigenschap op links of als u ‘liberaal’ bent. De idealistische, maar in werkelijkheid volkomen onhaalbare én onbetaalbare (!), doelstellingen van bijvoorbeeld sukkeltje/dromer Klaver en/of de gluiperige, uiterst onbetrouwbare Pechthold zijn blijkbaar belangrijker dan de keiharde realiteit. Het is dan ook niet écht heel erg vreemd dat zij werkelijk geen idéé hebben van wat er daadwerkelijk onder de bevolking broeit/leeft…

Chemotherapie?

Persoonlijk ben ik bang dat het binnenkort inderdaad zover gaat komen dat het, net als in het voormalige Joegoslavië, door de bevolking zelf zal worden opgelost. Een totale destructie -net als in 1492 – van de islam in Europa is dan nog de enige mogelijkheid, want hen geweldloos verdrijven is ons door het leugenachtige linkse én het ‘liberale’ westerse karakter inmiddels volledig onmogelijk gemaakt. De islam is namelijk vergelijkbaar met een zeer kwaadaardig en agressief kankergezwel dat steeds weer opnieuw de kop opsteekt en alle gezonde cellen/economieën overwoekert en doodt. En laten we eerlijk zijn; ze vragen er echt zelf om. Zelfs als ze zichzelf in al hun ‘kunde’ middels explosieven per ongeluk opblazen, zien ze dat NIET als een teken van Allah dat hij dit niet wil… hoezo gehersenspoeld en god-gestoord…?!

Persoonlijk begrijp ik wérkelijk niet wat de toegevoegde waarde van de islam binnen Europa zou moeten zijn. Gezien de keiharde, gewelddadige feiten wereldwijd met dit zogenaamde ‘geloof van de vrede’ zou deze beter in zijn totaliteit van de aardbodem gevaagd worden. Daarmee zijn andere oorlogen niet uitgesloten, maar de grootste veroorzaker van heel veel menselijk en dierlijk leed én eveneens heel veel bloedige oorlogen wél!

Wat heeft dit ‘geloof van de vrede’ u met zijn ‘verrijking’ inmiddels gebracht? Wereldwijde steeds scherpere controles op vliegvelden, zwaar gewapende militairen en politie op straat, laffe aanslagen op weerloze en onschuldige mensen, talloze moskeeën en ‘gebedshuizen’ in het straatbeeld, meer en meer hoofdbedekkingen in het straatbeeld, maar vooral steeds meer openlijke agressie jegens u als blanke, westerse mens. Gevoed vanuit het Midden-Oosten en uitgevoerd door ‘verwarde mannen met in de Midden-Oosterse hitte verschrompelde explosieve breintjes die hier hun wraak komen halen voor o.a. 17 jaar Mohammed-cartoons…?

Verwarde man

Afgelopen week zag ik overigens een uitermate vreemde oproep van de politie of u misschien plaats en tijd heeft om een verwarde man op te vangen…  Alsof we nog niet genoeg last hebben van ‘verwarde’ mannen! Breng ze maar naar meneer Rutte persoonlijk (en zijn kabinetsleden) die alle daarvoor bedoelde instellingen bewust hebben wegbezuinigd. Eens kijken of zij het dan nog zo’n goed idee vinden als hen overkomt waar ú als persoon, samenleving en politieapparaat inmiddels het slachtoffer van bent geworden. De overlast/extra kostenpost van de in aantal toe lijken te nemen ‘verwarde’ mensen, al dan niet door druggebruik of een of ander achterlijk ‘geloof’!

Overigens, over ‘geloven’ gesproken: het is een vraag die bij mij veelvuldig opkomt als zich wederom een natuurramp voordoet. …en misschien is het u zelfs nooit zo opgevallen, maar is het werkelijk toeval dat de meeste en zwaarste natuurrampen in de vorm van alles vernietigende tornado’s, droogtes en overstromingen, zich bijna altijd voordoen in juist díe gebieden waar men het diepst/strengst gelovig is? Zowel islamitisch als christelijk? Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Italië, Zeeland in 1953, Limburg momenteel in het klein… en de wereldwijde islamexpansie in het groot!? Mijn vraag met welk doel ‘god’ de islam naar ons gezonden heeft, is namelijk nog altijd niet beantwoord… Wél weten we dat 16.000 jaar na de aapmens en zijn evolutionaire ontwikkeling de mens plotseling uit de rib van Adam is geschapen en nóg vreemder, 610 jaar ná de geboorte van Christus (start van de jaartelling), de islam uit de waterpijp is gezogen, die nu claimt óns gemaakt te hebben en derhalve de islam ‘naar ons toe komt brengen’… ik zeg; sodemieter maar op met je klotenislam, want we hebben je hier NIET nodig en we zullen ons – anders dan de linkse en liberalen – NOOIT aan de islam (laten) onderwerpen!

Over Limburg gesproken: terwijl Wowwen Hèze “rustig wacht op de dag dat heel Holland Limburgs lult” acht ik de kans groter dat heel Holland – de twee provincies met de hoogste hoofddoekjesdichtheid – straks volledig Arabisch lult…

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, Europa, gezond realisme, Illegalen, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, liberalen, Linkse Kerk, Mohammed, Moslims, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, oliebelangen, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, propaganda, provoceren, Rotzakken, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

13 reacties op Het “geloof van de vrede”

 1. paulzwueste zegt:

  Meesterlijk geschreven door de Heer Schilder.
  Zo kan het namelijk óók, en hij heeft het gedáán!
  Hulde voor deze man, die mij in het verleden af en toe deed vrezen voor zijn ware inborst, maar die zich de laatste tijden ontpopte als een helder ziener die thans, met glans en glorie, de erepalm waardig is gebleken!

  Vooral de alinea met daarin de zin: “Sodemieter op met je klote-islam….” Et cetera.
  is mij uit het hart gegrepen.

  Liked by 2 people

 2. bigljohn zegt:

  Het grootste gevaar wat in de islam schuilt is dit; Eenmaal Islam betekent voor altijd Islam. Men kan de Islam vergelijken met de Europese Unie. Een systeem wat opgezet is om gewone mensen te onderdrukken, terwijl zij geen enkele mogelijkheid hebben om daar aan te ontsnappen. De Islam is een totaalsysteem dat nog veel erger dan dat van Noord Korea. Dit regime zou nog eens om kunnen vallen, net als bij ons het Marxisme in de Oostblok landen. Maar de Islam is een verhaal apart. Het midden Oosten en Turkije waren ooit christelijk. Maar hoe lang is dat alweer niet geleden ? En in de tussentijd worden deze landen steeds radicaler. Na zeer lange tijd weten de bewoners gewoonweg niet beter, zodat op de lange duur ieder verzet uitgeblust raakt. Islam is de Duivel op aarde. Een totale vernietiging van moslim-staten met nucleaire wapens als het aan mij lag, zodat ook alle moslims in Europa zich ineens onzeker en zenuwachtig gaan voelen. Gelijk de vernietiging van Sodom en Gomorra. Maar wie ben ik….

  Liked by 3 people

 3. Thomasson zegt:

  Islam en een pest epidemie hebben een ding gemeen: Overal waar ze verschijnen vallen binnen de kortste tijd slachtoffers.

  Liked by 2 people

 4. Ijzer67 zegt:

  Mooi verhaal maar ik mis een ding . Wat wij missen is een eigen zender .een tv kanaal waar je al die gasten onderuit kan halen .En wij missen eensgezindheid . En wat we bovenal missen zijn goede partijleiders. Als wij ons in Europa zouden verenigen .met in elke partij gedegen mensen en goede onderbouwing .want aan roeptoeter hebben we niks .gewoon actie . Neem nu die krakers in 020 .die kan je toch mits je bent georganiseerd er binnen 5 uur uit schoppen . Een goed tv programma of krant . Kan in no time de opinie veranderen . Wat hebben we aan dit forum als we het alleen maar waar nemen . Wat hebben we aan de blonde harlekijn die alleen maar schreeuwt .niks want daar schrikken mensen van . Wat nu als wij de naam populist in een geuze naam veranderen . Wat nu als wij allen een burger wacht samen stellen die films maakt over de wandaden van dat tuig . Een gezamenlijke krant uitgeven .met natuurlijk wel obectievie tijd . En ik kan nog veel meer verzinnen . Eerst dat want eenheid maakt macht …

  Like

 5. Tistochwat zegt:

  Hallo mensen!
  Ik heb ook een boerka aangeschaft, goed van mij, hè?
  Het is alleen een beetje lastig bij het eten van spaghetti en daar hád ik al zo’n moeite mee:

  Het is ook uitkijken geblazen in paalrijke gebieden, ik heb nog steeds een blauw oog.
  Gelukkig zie je dat niet onder die lappen:

  Like

 6. kampersrene zegt:

  Overal waar de islam zich vestigt, lopen in relatief korte tijd de spanningen bij de politieke partijen op…als dat realiteit zou zijn ……maar het tegendeel is waar !

  Like

 7. Elisah zegt:

  In Limburg in het klein???
  Een beetje meer regen kan in heel Nederland vallen, wat heeft religie daar mee te maken?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s