Hoe snel zal Nederland islamiseren?

Screenshot_184

(Door: Bert Dijkstra)

Femke Halsema diende in 2010 de volgende motie in bij de Tweede Kamer; verzoekt de regering in woord en daad uit te dragen dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is  (oorspronkelijke tekst motie 36), waarbij in de toelichting de volgende opmerkelijke motivatie werd gegeven: overwegende, dat maatregelen, en in het bijzonder die maatregelen die asiel, immigratie, gezinsmigratie, inburgering en diversiteitsbeleid betreffen, gericht zijn op het uitbannen van misbruik en misstanden en niet mogen leiden tot ongelijkwaardige behandeling van mensen;

Halsema meent dus dat het tegengaan van islamisering kan leiden tot misbruik en misstanden, zoals ongelijkwaardige behandeling van mensen. Deze tekst bevat een cruciale denkfout: het tegengaan van islamisering berust niet op ongelijkwaardige behandeling van mensen, maar op ongelijkwaardige behandeling van culturen – en die is gebaseerd op feiten. De motie werd ingediend door de bende van de vier: Halsema, Cohen, Roemer en Pechtold. Alleen de PVV en de SGP stemden tegen.

Als islamisering ertoe leidt dat steeds meer vrouwen een sluier of een boerka gaan dragen en homo’s bedreigd worden, zou dat vallen onder ‘ongelijkwaardige behandeling van mensen’ dan wel ‘misbruik of misstanden’? We moeten nu dus vaststellen dat we te maken hebben met een regering en een staatsapparaat dat willens en wetens besloten heeft om niets te doen tegen islamisering. Aangezien islamisering niet uit zichzelf ophoudt, betekent het steunen van de motie 36 in feite het steunen van islamisering.

De vraag is dus niet ÓF Nederland zal islamiseren, maar alleen nog HOE SNEL dat zal gebeuren.

In Nederland verdeelt het CBS de bevolking in drie groepen: de autochtone Nederlanders, de westerse allochtonen en de niet-westerse allochtonen. Westerse allochtonen zijn alle migranten uit Europa (zonder Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië.

In 2006 bevonden zich 857.000 moslims in Nederland (Bron: CBS), waarvan 4 % westerse allochtonen. Bijna de helft van de niet-westerse allochtonen was moslim.

De omvang van een bevolkingsgroep is afhankelijk van twee factoren: het geboorteoverschot en het migratiesaldo. Daarnaast speelt de steeds langere levensduur een rol, maar dat is moeilijk te relateren aan de omvang van de populatie.

Voor de drie bevolkingsgroepen in Nederland is de situatie als volgt:

Autochtone Nederlanders: geboorteoverschot is negatief, migratiesaldo is negatief. De autochtone Nederlandse vrouw krijgt maar 1,5 kind. Dit betekent dat de bevolking per generatie (29 jaar) met iets meer dan een kwart daalt. Dit is (nog) niet terug te zien in de cijfers van het CBS, omdat in dezelfde periode de levensduur is toegenomen. De levensverwachting voor mannen is in 2017 acht jaar hoger dan in 1981, terwijl dat voor vrouwen vier jaar is. (tabel CBS). De verwachting is dat deze trend zich nog tot 2030 zal voortzetten. In 2018 waren er 13,2 miljoen autochtonen tegen 13,1 miljoen in 2000. (tabel CBS)

Westerse allochtonen: geboorteoverschot is negatief, want de vruchtbaarheid schommelt rond de 1,5 kind. Deze groep is gegroeid van 1,4 miljoen in 2000 tot 1,7 miljoen in 2018. De groei is uitsluitend het resultaat van migranten.

De niet-westerse allochtonen hebben een positief geboorteoverschot, variërend van ruim 3 voor Marokkanen tot ruim 2 bij de overige groepen niet-westerse allochtonen. Deze groep groeide van 1,4 miljoen in 2000 tot 2,2 miljoen in 2018. Als we aannemen dat nog steeds de helft van hen moslim is, dan bevinden zich nu ongeveer 1,1 miljoen niet-westerse moslims in Nederland. Het migratiesaldo van deze groep is erg wisselend van jaar tot jaar, maar over de hele periode 1995-2018 groter dan dat van de westerse allochtonen. Deze groep groeit dus door geboorteoverschot en door een positief migratiesaldo.

Screenshot_185

Het is hierbij belangrijk om op te merken dat er geleidelijk een verschil ontstaat tussen de aantallen moslims en de aantallen niet-westerse allochtonen met moslim overtuiging. Dit is vanwege de definitie die het CBS hanteert (uitleg). Een persoon is voor het CBS alleen allochtoon als hij tenminste één ouder heeft die in het buitenland geboren is. Dat betekent dat als een in Nederland geboren moslim met twee in Turkije geboren ouders trouwt met een in Nederland geboren moslima met twee in Turkije geboren ouders, hun kinderen door het CBS geteld worden als autochtone Nederlanders.

In 2004 werden de eisen voor het huwen met een buitenlandse partner aangescherpt. In 2008 bleek dat van de Turken en Marokkanen in Nederland ruim 60 % hun partner zochten in Nederland binnen de populatie met hetzelfde herkomstland. Ongeveer 20 % haalt zijn partner uit het buitenland. Minder dan 10 % trouwt met een autochtone Nederlander. (bron CBS daling migratiehuwelijken) Een generatie geleden zou het begrip autochtone Nederlander niet of nauwelijks moslims omvatten, maar dat verandert geleidelijk door de definities van het CBS.

De kinderen van deze ‘autochtone Nederlanders’ worden opgevoed als moslims. Er ontstaat dus een populatie moslim Nederlanders, maar die etnisch Turken en Marokkanen blijven, omdat ze immers alleen binnen hun eigen gemeenschap trouwen.

Op basis van de bovenstaande gegevens kan afgeleid worden dat er ongeveer 300.000 moslims tweede generatie in ons land verblijven. Bovendien kregen 21.132 vrouwen met een niet-westerse achtergrond een kind (gegevens 2017, CBS). Ongeveer de helft hiervan zal moslim zijn. Als ook de vader een tweede generatie allochtoon is, dan betekent dit dat deze kinderen door het CBS als autochtoon zullen worden geteld. Deze ‘derde generatie’ telde in 2016 al 120.000 personen (artikel CBS), waarvan we weer mogen aannemen dat ongeveer de helft moslim is.

De omvang van huwelijken, waarbij zowel vader als moeder tot de tweede generatie behoort en de kinderen dus automatisch tot de derde generatie, zal vanaf 2004 gestaag toenemen. Na één generatie vanaf 2004, dus rond 2030, zullen er ongeveer 300.000 autochtone moslims zijn. Dit aantal kan makkelijk 100.000 hoger uitvallen. Het aantal hangt af van de mate waarin tweede generatie alleen onderling trouwt.

Het CBS houdt het aantal ‘moslim’ niet systematisch bij. Na nog een generatie in 2060 zal het aantal autochtone moslims opgelopen zijn tot tenminste 700.000 en mogelijk 1 miljoen. Er zijn twee redenen om de hoge variant meer waarschijnlijkheid toe te kennen: de populatie niet-westerse allochtonen is veel jonger dan de populatie autochtonen qua leeftijdsopbouw en het wordt steeds makkelijker om binnen de tweede generatie een partner te vinden.

We hebben nu alle basisgegevens verzameld om een prognose te kunnen stellen. De bevolking van niet-moslim autochtone Nederlanders zal afnemen naar ruim 10 miljoen. Het CBS verwacht voor 2060 ongeveer 13 miljoen Nederlanders. Dit is een aanzienlijk verschil. Dit verschil is het gevolg van definitie.

Het verschil van bijna 3 miljoen personen zal iets meer dan de helft uit moslims en voor de rest uit overige overtuigingen bestaan. Dit is gebaseerd op het feit dat moslims nu ongeveer de helft van de niet-westerse allochtonen uitmaken, later zijn begonnen met het zoeken van Nederlandse partners dan andere niet-westerse allochtonen, maar wel meer kinderen krijgen (CBS: Cohortvruchtbaarheid van niet-westerse allochtone vrouwen, 2013) dan de overige niet-westerse allochtonen. In 2060 zullen er dus tussen 1 en 1,5 miljoen autochtone moslims zijn.

Het CBS verwacht dat het aantal westerse allochtonen zal toenemen tot 2,5 miljoen. (CBS prognose). Het aandeel moslims in deze groep zal waarschijnlijk niet sterk boven de huidige 4 % toenemen. Binnen deze groep treffen we ruim 100.000 moslims.

Het aantal niet-westerse allochtonen zal toenemen tot 3,8 miljoen. Als de helft van hen moslim zijn, dan zal deze groep tenminste 1,9 miljoen moslims tellen.

In totaal kan beredeneerd worden dat in 2060 Nederland tussen de 3 en 3,5 miljoen moslims zal tellen. Rond 2085 zal de 7 miljoen gepasseerd worden en rond 2100 zullen er tussen 9 en 10 miljoen moslims in ons land wonen.

Screenshot_186

Conclusies:

1. De groep niet-westerse allochtonen is de enige groep die zowel groeit door migratie als door een geboorteoverschot. Deze groep vertoont dus de sterkste demografische groei.

2. Deze trend is stabiel, omdat ze al over tientallen jaren constant is gebleven en er zijn geen omgevingsfactoren die een significante verandering zullen bewerken.

3. Het aantal moslims groeit ongeveer voor de helft door migratie. De drijvende factor achter de sterke groei ligt in het feit dat de migranten grotendeels uit jonge mannen bestaan die een gezin gaan stichten. De jaarlijkse input van nieuwe gezinsvormers compenseert de geleidelijke daling van de vruchtbaarheid binnen de populatie moslims als geheel.

4. Op basis van de trends is het onvermijdelijk dat op een bepaald moment in de toekomst het aantal moslims in Nederland de helft van het aantal inwoners zal uitmaken. Dit punt zal vermoedelijk kort voor het jaar 2100 bereikt worden. Er zullen dan 9 miljoen moslims tegenover 7 miljoen niet-moslim autochtone Nederlanders en 2 miljoen niet-moslim westerse allochtonen zijn. Toenemende immigratie en bekering kan deze cijfers nog verder beïnvloeden.

Femke Halsema heeft een zoon en een dochter, geboren in 2003. Vanwege de gestegen levensverwachting maken ze een goede kans om aan het einde van de 21ste eeuw mee te maken dat de moslimmeerderheid de regeringsmacht in handen krijgt in Nederland. Langs democratische weg, omdat moslims dan in de meerderheid zijn. Eventueel zijn de rode partijen wel bereid hen te helpen. Mede mogelijk gemaakt door hun moeder Femke. Wat zouden ze tegen die tijd denken over hun moeder?

Door:
Bert Dijkstra
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, belangenverstrengeling, cultuurrelativisme, Demografie, Elite, establishment, Eurabië, gezond realisme, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Marxisme, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, political correctness, politici, Rotzakken, sociaaldemocraten, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

22 reacties op Hoe snel zal Nederland islamiseren?

 1. ruud beijer zegt:

  Had dat kreng maar onder de tram gekomen zullen haar kinderen en kleinkinderen denken als ze moeten knielen voor de islam.

  Like

 2. Femke loopt dan in burka, dat is nu al “passend in de Amsterdamse cultuur” en dat gaat ze niet verbieden, ondanks wetgeving.
  Haar man heeft inmiddels met Femke mee 4 vrouwen, want hij is moslim geworden en dat mag, staat wel stoer.
  Xandernieuws, EJBron en Tora-Yeshua bestaan dan niet meer, de schrijvers zijn dan dood gegaan of dood gemaakt.
  Hoewel, het kan ook best, dat JHWH Zijn belofte heeft ingevuld op Zijn tijd en is verschenen in de gestalte van Yeshua te Yerushalyim en alle heiligen met Hem, zie Zach. 14.
  Dan zijn oprechte gelovigen levend gemaakt en verschijnen met Hem en als ze nog niet gestorven of vermoord zijn dan, zullen ze levend Hem tegemoet gaan.
  Bereid je voor op de eindtijd, waarin we al leven, islam, RK kerk, NWO, dat zijn in elkaar verweven duivelse rampen.
  Draag je het teken van de antichrist of dat van JHWH ?
  Shabbath shalom
  Ben Kok (joods-chr pastor)
  torayeshua.nl voor commentaar of vragen, hartelijk welkom.

  Like

 3. koosv8 zegt:

  Ga maar kijken in Kosovo, hoe het daar gaandeweg steeds islamitischer is geworden,en de laatste Serviërs verjaagd of VERMOORD worden. En onderzoek dan ook even heel goed uit waardoor die balkanoorlog toentertijd begon. En bel dan niet die beroeps leugenaar JAN PRONK , want die begon meteen de moslims te knuffelen. En de Serviërs die waren fout, op eigen grondgebied.
  En als er niet snel iets veranderd in het denken hier, gaat het op de zelfde manier, ze dringen zich op , heeft u daar iets op tegen, dan is u de slechterik, en u wordt aangepakt door uw eigen linkse politici en rechtertjes,einde oefening!!!!

  Geliked door 3 people

 4. bozeoudeman zegt:

  Wat ze denken over mammie Femke? Als ze hun verstand bij elkaar hebben: ”Dat vuile stinkende teringtyfuswijf heeft ons voor de wolven gegooid…”

  Geliked door 1 persoon

 5. Elisah zegt:

  https://voiceofeurope.com/2018/12/france-and-germany-tell-eu-states-to-take-refugees-or-pay/
  Frankrijk en Duitsland: neem vluchtelingen, anders betalen…
  France and Germany tell EU states ‘to take refugees or pay’

  A new German-Franco document that was presented on Thursday, states that EU countries that refuse to take refugees should pay to escape their responsibility, Reuters reports.

  Geliked door 1 persoon

 6. Statler & Waldorf zegt:

  Ach die Femke, die denkt dat de Efteling de echte wereld is.
  Die Femke die in de coke-heaven van de wereld woont.
  Die Femke die denkt dat Amsterdam het paradijs op aarde is.
  Die Femke en al die andere Femke’s zullen op hun sterfbed denken:
  Maar ik dacht toch echt dat de wereld zo in elkaar zat.

  Like

 7. Tistochwat zegt:

  Binnen 5 tot 10 jaar is de klus geklaard en zitten de hiervoor verantwoordelijken op de Kaaimaneilanden of zoiets.

  Geliked door 3 people

 8. Rapunzel zegt:

  Ik vrees dat het nog sneller zal gaan, immers, hoe meer moslims er zijn hoe strenger de sociale controle en dus hoe lastiger om je aan het geloof in de pedofeet te ontworstelen.
  Als ze al genoeg verstand hebben om dat te willen, wat ik betwijfel.
  Vooralsnog zie ik moslimse malloten zoals die halve zool acteur die nu uit moslimhoek bedreigd wordt vanwege het spelen van een homo 5 jaar geleden.
  Meneer zit normaal gesproken PVV-ers en FVD-ers voor nazi uit te maken.
  Kennelijk van mening dat we hier die goede ouwe Nederlandse vrijheden kunnen houden én een grote groep inteelt middeleeuwiërs die zich niet aanpassen.
  Dat gaat dus niet en hoe sneller dit soort zultkoppen daar achter zijn hoe beter.

  De kinderen van Halsema zullen haar waarschijnlijk vervloeken maar alleen als ze er nog achter komen hoe ze ons land finaal naar de kloten geholpen heeft.
  Als de moslims in de meerderheid zijn herschrijven ze de geschiedenis en hebben wij opeens alles aan die geitenneukers te danken. In bibliotheken gaat de hens, onze geschiedenis wordt uitgegumd, weg met ons.

  Maar ach…misschien holt die gestegen levensverwachting ook wel weer achteruit met de sluiting van ziekenhuizen, zorgmijders, de import van lijders aan hier voorheen niet voorkomende ziektes en het herintreden van open TBC, Hepatitis At/mZ en lepra.
  Dan maar hopen dat Femke wel de 100 haalt om te zien wat een godsgruwelijke teringbende ze heeft gemaakt van een ooit zo prachtig landje. Dom wijf.

  Geliked door 1 persoon

 9. Jules Vismale zegt:

  Die linkse teef van een Femke Halsema zou eigenlijk dit gedicht eens moeten lezen over de Islam dat een vrouw op de Dagelijkse Standaard had geplaatst en ongeveer zo gaat:

  Isláám, isláám, isláám, jou treft geen enkele blaam,
  je kunt er niets aan doen, als je flipt van een cartoon,

  Je zult nog moeten leren, met vrijheid om te gaan,
  homo’s accepteren en de vrouwtjes niet te slaan!

  Ga jezelf bevrijden en gooi je haren in de wind,
  hou op met dat besnijden, ‘t is niet prettig voor zo’n kind!

  Ga heerlijk zonnebaden en doe dat lekker bloot,
  eet een stukje varkenskarbonade met een jood!

  Islam, islam, islam, jou treft geen enkele blaam,
  je kunt er niets aan doen, als je flipt van een cartoon!

  De wereld blijft veranderen, doe mee en ga op zoek,
  sta open voor de anderen, blijf niet hangen bij dat boek!

  Je hoeft niets uit te leggen, en ik neem je niet de maat,
  want niemand kan je zeggen, waar het leven over gaat!

  Nee, niemand kan je zeggen, waar het leven over gaat,
  Oh islam, oh islaaaam, oh isla-la-la-lalala-laaam’!

  Laten al die islam-extremisten en hun linkse bondgenoten allemaal maar de pokken krijgen en dan hierna NIET gaan bidden dat Allah hen daarvan zal verlossen!

  Like

 10. Perfide Albion zegt:

  Natuurlijk wordt er dan al veel en veel eerder aan de noodrem getrokken. Een samenleving kan simpelweg niet zoveel parasieten aan.

  Ik voorspel dat voor 2050 de pluris uitbreekt en de invasieve parasieten kunnen beginnen aan een lange tocht terug naar dar-el islam. Eventueel begeleid door alle linkse ratten..

  Like

 11. Harmen zegt:

  Ben je bang Bert?

  Like

 12. Het CBS houdt het aantal ‘moslim’ niet systematisch bij……!
  Oei….daaruit maak ik ook op dat dit sloopkabinet er een schaduw (deep state) kabinet op na houdt.
  Misschien ook wel met verschillende opdrachten zoals……niets bijhouden wat Islam betreft……niets doen of kenbaar maken hoe snel het gaat dat we ons doel bereiken……..laat het volk maar denken wat ze wil……wij zijn met alles ingedekt……….we wachten op de volgende orders van de Bilderbergers.

  Like

 13. kampersrene zegt:

  Ik moet terugdenken aan die foto waarbij twee katholieke priesters hand in hand met een Islam geestelijke ( 5 december) Ik dacht dat het Christelijk geloof de enige ware godsdienst is…Waar is den tijd dat missionarissen de hele wereld ging bekeren….Die twee den dikke en den dunne verraden hun eigen geloof in plaats van die Koranneuker te bekeren geven zij de hand aan Allah

  Like

 14. kampersrene zegt:

  Misschien hebben zij zich laten verleiden door het sprookje van de 72 maagden in het pretpark van Allah dat is veel aangenamer dan in den hemel rijstpap eten met gouden lepeltjes Dat werd ons verteld toen ik nog in de kleuterklas zat

  Like

 15. leefbarbaar zegt:

  Voor een evenwichtig en verhelderend beeld van de islamisering lees:
  https://www.bol.com/nl/f/voor-vrijheid-dus-tegen-islamisering/9200000086618880/
  van Sam van Rooy.
  Een paar honderd voorbeelden van hoe ons land, hun land werd. En wie daar aan mee werkt.

  En de islamisatie gaat stug verder. Niet alleen komt de moslim nog steeds in drommen hier potverteren, ook de overheid zit niet stil. Geloof het of niet, maar de provincie Noord-Brabant is bezig varkensboeren ‘warm’ weg te saneren.

  Like

 16. Republikein zegt:

  Een vooraanstaande Iman heeft het bevestigd, Mozes bestond en Jezus niet en Mo was de laatste profeet.
  Wie doet straks het licht uit?

  Like

 17. koddebeier zegt:

  Met de velen en velen landverraders die we hier hebben………………….Heel snel !!

  Like

 18. Peter zegt:

  Bert Dijkstra ??
  Kunt u iets meer over uzelf vertellen ?
  Ben het overigens eens met uw artikel.
  Heb een e-mail verstuurd aan D’66/ GroenLinks/SP en Pvda met de volgende vraag :
  Ondersteunt U nog steeds de bijgevoegde motie ?

  Like

 19. Pingback: Moslims verklaren Europa tot islamitisch land | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s