Moet religie opnieuw een grote rol krijgen in onze samenleving?

Screenshot_55

De 19-jarige “islamitische filosoof” Othman El Hammouchi.

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Zaterdagavond jongstleden: In het Belgische programma Nachtwacht werd onder leiding van Jan Leyers een discussie gevoerd tussen Othman El Hammouchi (de discussie wordt gevoerd vanuit ZIJN standpunt), Assita Kanko N-VA politica en de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

Het brein

Waarom ik eerst op de ontwikkeling van de hersenen overschakel, wordt u zo duidelijk. Ik onderzoek menselijke en dierlijke gedragsvormen en de ontwikkeling van het brein maakt daar eveneens deel van uit. De hersenen ontwikkelen zich bij de mens tussen het 10e en het 25e levensjaar en tijdens deze fase ontwikkelt met name het stukje hersengebied voor rationeel denken zich een stuk langzamer dan andere hersengebieden. De precortex, het deel van de hersenen dat het mogelijk maakt om genuanceerd te denken, rationele beslissingen te nemen en emoties te controleren, is veelal nog niet volgroeid vóór het 25e levensjaar. Daarom is mogen stemmen vanaf 25 jaar eigenlijk ook veel logischer.

De hersenen van jongeren (onder 25 jaar) missen de remmende invloed van de controlegebieden nog. Als extra handicap is er de sterke stijging van de hormoonspiegel, waardoor jongeren vaak hevige en snel wisselende emoties ervaren. Jongeren in die leeftijdscategorie zijn vooral op zoek naar aandacht, de ‘kick’ en een directe behoeftebevrediging. Dat leidt meer dan eens tot uiterst impulsieve gedragingen en beslissingen, omdat zij totaal nog geen overzicht hebben over de langetermijngevolgen. Ik vermoed overigens dat bijvoorbeeld Klaver en Jetten met hun ‘idealen’ óók in dat stukje ontwikkeling zijn blijven hangen, ook zij lijken geen enkel overzicht te hebben over de langetermijngevolgen, maar dat terzijde. (Een ander voorbeeld zijn volwassenen die nog steeds stoer moeten doen en zich ook op latere leeftijd nog steeds denken/vinden te moeten bewijzen, ook zij zijn qua emotionele ontwikkeling blijven hangen in de adolescentie leeftijd tussen het 12e en 22e levensjaar). Dit ziet u bijvoorbeeld veelvuldig terug onder (jeugd)straatbendes, hooligans en diverse motorclubleden. Jongeren in deze fase van hun leven hebben nog maar een zeer beperkt relativeringsvermogen en voelen zich snel aangevallen. Dit maakt overigens dat veel jongeren zéér sterk beïnvloedbaar zijn en daarmee derhalve éxtra kwetsbaar en soms letterlijk (!) ‘vatbaar’ zijn voor bijvoorbeeld religies, klimaatleugens of radicaal gedachtegoed. En helaas zijn er veel ‘partijen’ die daar bewust misbruik van maken. Zowel bendes, religies als de politiek. Zélf is de adolescent zich daar totáál niet van bewust. Nóg een reden om de minimale ‘stem’leeftijd te verhogen naar 25 i.p.v. te verlagen.

El Hammouchi 

Othman El Hammouchi is ‘al wel’ 19 jaar oud, conservatief moslim én ‘filosoof’ en vindt dat “religie opnieuw een grote rol moet krijgen in onze samenleving”. Exact díe uitspraak was overigens de aanleiding van deze openlijke tv-discussie mét daarnaast het feit dat deze tiener (!) klaarblijkelijk zéér serieus genomen wordt in zijn ‘filosofische’ gedachtegoed en opvattingen. Respect voor vrouwen is hem vreemd, maar dat ligt waarschijnlijk in zijn islamitische opvoeding. Ik ken er helaas namelijk méér die vinden dat welke vrouw dan ook naar hén moet luisteren, omdat HIJ man is. Dat ligt dus wel dégelijk opgesloten in de islamitische opvoeding.

Buiten dat El Hammouchi de bijna 20 jaar oudere Assita Kanko, die afstand heeft genomen van de islam (op haar 5e genitalisch verminkt), niet één keer laat uitspreken, zegt hij tevens doodleuk tegen haar dat ZIJ geen kennis heeft van de islam. HIJ weet het met zijn 19 levensjaren dus beter dan zij die er 22 (!) jaar onder geleefd heeft? Voor de Antwerpse bisschop heeft hij meer respect, die laat hij wél uitspreken. “Zonder god bestaan er geen objectieve waarden en dus geen moraal”, zegt hij. Voor hem is religie derhalve dé remedie tegen onze steeds oppervlakkiger samenleving.

Als dood

Op de vraag wat El Hammouchi zou doen als ZIJN kind de islam zou verlaten, schreef hij dat hij het betreffende kind dan als dood zou beschouwen. Het is namelijk een belediging van ZIJN persoonlijke waarden en ZIJN levensopvattingen. Want voor HEM is de islam ZIJN leven. IK vind, IK voel, MIJN persoonlijke beleving, IK wordt persoonlijk beledigd… IK, IK, IK, IK, IK… En dát is exact het probleem met dergelijke gelovigen. Bij hén is vanaf de prille jeugd iets (een geschenk noemen zij dat zelfs) in de hersenen geplant en ú moet daar naar gaan leven, omdat het HEN anders ‘beledigd’ of ‘krenkt’. Maar deze al wel 19 (!) jaar oude ‘filosoof’ begrijpt klaarblijkelijk NIET dat je kind verstoten wegens een andere of géén ‘religieuze’ opvatting pure DISCRIMINATIE is op basis van ‘religie’! En deze al wel 19 (!) jarige ‘filosoof’ begrijpt klaarblijkelijk óók niet dat dit TEGEN de grondwet is die hij zegt te accepteren… Hoe zat dat ook alweer met adolescentie en de hoog opspelende hormonenhuishouding en tegenstrijdige rationele uitlatingen…?

Militant secularisme?

El Hammouchi zegt te strijden tegen het ‘militant secularisme’. Secularisme is de overtuiging dat religie en geloof geen invloed mogen uitoefenen op de maatschappij en waarbij de scheiding van kerk en staat een belangrijk principe is (uiterst dubieus overigens met o.a. de CU en het CDA in het regeringskartel). Militant betekent ‘aanvallend’ in de zin van vijandelijk. El Hammouchi (en de bisschop overigens ook) vindt dus dat de ‘militante secularisten’ de zogenaamde ‘vrijheid van ‘geloof’ vijandelijk ‘aanvallen’… En dáár zijn we exact bij het punt waar zij álles, telkens wéér (!), bewust omdraaien. Want de opdringerigheid van geloofsuitingen (moskeeën, hoofddoekjes, boerka’s, keppeltjes, gebedshuizen, kerken) én de onophoudelijke uitspraken en beweringen over god die overal telkenmale te pas en te onpas worden geuit, ervaar ík als uitermate storend, intimiderend en vrijheidsbeperkend, maar volgens HEM is dat dus geheel normaal. HIJ heeft tenslotte NIETS te maken met anders of NIET ‘gelovenden’. Vrijheid van geloof wordt door ‘gelovigen’ namelijk uitgelegd als dat zij de vrijheid hebben/weer moeten krijgen om hun ‘geloof’ te kunnen belijden, maar voorál dat ‘geloof’ te kunnen verbreiden en verspreiden/opdringen. Zoals hierboven aangetoond, is vrijheid van geloof echter géén vrijheid. ‘Religie’ wordt vanaf de vroegste jeugd met de paplepel ingegoten en wordt daarna met zevenmijlslaarzen ingestampt. U wordt als klein kind al een schuld opgelegd als u niet ‘gelooft’, want dan is dat zogenaamd een ‘persoonlijke belediging’ voor de ouders… De eer van de ouders wordt dan geschonden… ? Met als gevolg verstoting of eerwraak…? Hoezo misselijkmakende PURE indoctrinatie en groepsdwang? Militant secularisme? Hahaha, zij voelen zich beperkt in hun ‘heilige’ expansiedrang en proberen dit op deze manier te ondermijnen om tóch HUN islamitische overheersing te bereiken.

Het is mij compleet onduidelijk waarom er zoveel waarde gehecht wordt aan de mening van iemand wiens de hersenen helemaal nog niet volgroeid zijn en die derhalve niet in stáát is om weloverwogen afwegingen te maken. En datzelfde geldt voor de klimaat-spijbelaartjes die hun ‘klimaatbewuste gedrag’ uit Zweden en van daaruit uit België hebben gekopieerd. Zij kunnen moeilijke woorden en/of ingewikkelde termen gebruiken, maar dat maakt hun zeer beperkte, maar uiterst beïnvloedbare (!) ‘zienswijze’ niet rationeler.

Moet religie opnieuw een grote rol krijgen in onze samenleving?

Seculiere staten trachten zich neutraal op te stellen tegenover alle inwoners en religies, voor zover deze de burgerlijke wetgeving integraal erkennen en respecteren. Deze staten beschermen hun onderdanen derhalve tegenover eventuele religieus gemotiveerde (de expansiedrang van de islam) inbreuken op hun rechten. Religieuze overtuiging mag mijns inziens uitsluitend bínnen de private levenssfeer geuit worden. Dan heeft niemand er last van en stoort het ook niemand. De islam echter streeft het tegenovergestelde na. De totale onderwerping aan Allah.

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", dictatuur, Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, meningsdictatuur, Mensenrechten, nieuw fascisme, Religie, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

55 reacties op Moet religie opnieuw een grote rol krijgen in onze samenleving?

 1. Harry Willemse zegt:

  Als je bepaalde groeperingen in de samenleving hun gang laat gaan zijn we zo terug in de middeleeuwen.

  Geliked door 6 people

 2. Jan zegt:

  Gekkenhuis GB

  video/1

  Geliked door 2 people

 3. Tom zegt:

  Met scheiding tussen kerk en staat wordt iets anders bedoelt dan wat de schrijver in gedachten heeft.

  “De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. De theorie is sinds de 19e eeuw in mindere of meerdere mate wereldwijd in praktijk gebracht. Kerk en staat zijn gescheiden, maar geloof en politiek niet.”

  In de grondbeginselen van veel landen wordt nog steeds erkent dat de macht (om te regeren) bij God vandaan komt. En dan gaat het er om dat regeringsleiders dienen te beseffen dat zij verantwoording dienen af te leggen. Dat besef is nu jammer genoeg helemaal weg en onze overheid denkt in eerste instantie aan zichzelf, vervolgens denken ze aan zichzelf en tot slot denken ze aan zichzelf.

  Hetzelfde ‘ikke ikke ikke’ als dat pubertje waar het artikel over gaat.

  Of religie opnieuw een rol moet gaan spelen in onze maatschappij? In het kader dat men zich bewust is van de verantwoording die men heeft lijkt mij ‘ja’ dan het juiste antwoord.

  Ik heb het al eerder aangekaart maar zodra ik mijn tv aanzet krijg ik 90% onzin over big bangen, evolutie, miljarden jaren enz. opgedrongen en 10% religieuze zaken.
  Bij beide schakel ik overigens dan maar weer over. Echter het opdringerig gedrag van atheïsten is vele malen erger hoor!

  Dat er christelijke (althans, dat beweren ze) partijen zijn die hun mening hebben over de zondagsrust, euthanasie en abortus dat is niet meer dan normaal in een vrij land.

  Ieder mens zou volledig vrij moeten zijn in zijn of haar eigen keuze. Het christendom verwijt het Jodendom dat zij te wettelijk bezig zijn (613 mitswot) terwijl in veel kerken ook hel en verdoemenis wordt gepredikt. In de katholieke kerken mochten (tot zeer kort!) de leden niet eens zelf de Bijbel lezen (dat geeft het instituut kerk zeeeeeer veel macht!). Als je aan een moslim vraagt of hij/zij wel eens twijfelt dan raakt deze persoon bijna in paniek omdat twijfel direct leidt tot de hel in de islam.
  Dat is dus niet de bedoeling van het geloof en zeker niet in het christelijk geloof waar we juist uitgaan van de gedachte dat er niemand is die uit zichzelf God zoekt (staat letterlijk in Romeinen 3). Nota bene onze geloofsvader Abraham werd door God geroepen en absoluut niet andersom.

  Kinderen het geloof met de paplepel ingieten is dus niet mogelijk (binnen de opvattingen van het christelijk geloof en dan heb ik het dus NIET over het instituut kerk). Je mag je kinderen over het geloof en het Evangelie vertellen maar uit onszelf kan niemand God vinden en niemand kan uit zichzelf zalig worden (de ‘Hemel’ verdienen).

  Anderzijds worden kinderen vanaf lagere scholen geïndoctrineerd met de onzin dat alles uit niets is ontstaan door een big bang. Zonder enige vorm van oorzaak…
  Deze kinderen worden gebrainwashed en elke vorm van eigen inzicht en eigen onderzoek wordt in de kiem gesmoord. Ze worden dom gehouden en praten deze onzinnigheden als papegaaien na zonder te beseffen wat ze is aangeleerd. Te druk met hun facebook, twitter en instagram nemen ze niet meer de moeite om over het leven na te denken.

  Het blijft dus lood om oud ijzer.

  Maar ik hoop dat religie weer onderdeel wordt van onze maatschappij en dat de mensen weer eens de Bijbel gaan lezen. Dan begrijpen zij in ieder geval het gevaar van de islam waar de Bijbel ons voor waarschuwt…

  Geliked door 1 persoon

  • Kees zegt:

   Tom: Helemaal mee eens!

   Like

  • Inge zegt:

   Men hoeft toch geen bijbel te lezen om te begrijpen dat het gevaar uit Den Haag komt, want daar is besloten dat het oké is om ons te overspoelen met andersdenkenden. Ik denk dat het ze goed van pas komt dat de bevolking onder de knoet komt van de islam komt omdat de kerk zijn controle wel heeft verloren. Een aantal belangrijke punten waarom dit alles gebeurd is de ‘Resolutie van Straatburg 1975’ (olie voor moslim immigratie), Het ‘Coudenhove Kalergi plan’ (omvolking; voor meer controle over de bevolking), Het ‘Oded Yinon plan’ (voor een groter Israël; omdat het centrum van Nieuwe Wereldorde vanuit Israël zal regeren, vandaar de huidige oorlogen in het Midden Oosten om de Arabische landen te verzwakken en op te gaan delen in kleinere stukken die onderdeel zullen gaan worden van het groter Israël).

   Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    Hoi Inge,

    Het Straatsburg Verdrag was tevens een Arabisch antwoord op de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom-Kipoer Oorlog (1973). Het Westen was op de hand van Israël waarna de Arabische landen olie in gingen zetten als wapen. Het Westen was toentertijd nog op de hand van Israël en het verdrag moest hier een einde aan maken:

    “The whole Arab world has agreed that the P.L.O. is the sole representative of the Palestinian nation and this decision has been endorsed by an overwhelming majority of the countries represented at the United Nations.

    The Parliamentary Association urges European governments to recognise this fundamental point in the initiatives they should now take.

    First, they should call on Israel to halt immediately the expropriation and confiscation of Arab property in Israel and the occupied territories.

    In particular, Israel must end the process of the “Judaization” of Jerusalem which it has illegally annexed and the establishment of new Jewish settlements in the occupied territories.”

    Het Oded Yonin Plan is niets meer dan een ‘opstel’ van een Joodse scholier die geloofde in een samenzwering. Dit verhaal is gretig overgenomen door (in eerste instantie) Arabische antisemieten.
    De gedachte achter het Oded Yonin plan is de oorspronkelijke belofte van God aan Abraham zoals staat omschreven in de Thora (en dus ook de Bijbel) in het boek Genesis:

    “18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:
    19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,
    20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,
    21 En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.”

    Als je dit uitzet op de landkaart van het Midden Oosten dan kom je tot het land waar Oded Yonin het ook over had.

    In werkelijkheid hebben de Joden dit volledige gebied nooit in handen gehad. In Joodse kringen gaat men er van uit dat het ooit wel zo ver zal gaan komen zodra de Messias (waar de Joden nog steeds op wachten) zal verschijnen.
    In Christelijke kringen is de opvatting (overwegend) dat dit land de Joden toe zal gaan komen bij de terugkeer van de Messias Jezus Christus (eindtijd).

    De feiten spreken voor zich aangezien Israël juist (veroverd) land heeft teruggegeven in ruil voor vrede. Zo heeft Israël zich bijvoorbeeld volledig teruggetrokken uit de Sinaï waarna het weer in handen is gekomen van Egypte.

    Ga je nog verder terug in de tijd dan was het oorspronkelijke plan dat de Joden het huidige Israël PLUS Transjordanië (Nu Jordanië) als land zouden krijgen. De rest van het Midden Oosten was voor de Arabieren / Moslims.
    Uiteindelijk hebben de Joden slechts zo’n 30% van dit toegewezen land gekregen waarvan meer dan 15% van de bevolking moslim is. De Joden uit de omringende Arabische landen zijn nagenoeg allemaal verdreven en moesten huis en haard achterlaten. Jammer genoeg hoor je hier nooit iemand over…

    Israël (het land van de Joden) wordt dus juist steeds kleiner. Wat jij beweert is niets anders dan antisemitisme in een antizionistisch jasje.

    Dat de moslimlanden oorlog voeren komt door hun eigen geloof. De Soennieten en de Sjiieten kunnen elkaar vanaf dag 1 al niet uitstaan. Persoonlijk ben ik ook van mening dat er vandaag en morgen een allesvernietigende oorlog uit zal gaan breken tussen Saoedi Arabië en Iran (met elk hun bondgenoten).

    Uiteindelijk zal uiteraard Israël de schuld hiervan gaan krijgen. De geschiedenis leert ons dat de Joden altijd de schuld krijgen… 😦

    Geliked door 2 people

  • Taljaard zegt:

   @Tom

   En daar kan geen islam of socialisme tegenop

   Like

   • Tom zegt:

    Ik hou persoonlijk van wat hardere muziek 😉

    Daarnaast vind ik het opmerkelijk dat kennis van het Oude Testament / Thora soms uit onverwachte hoek komt.

    Like

  • Taljaard zegt:

   @Tom
   En zo is het!

   Like

 4. koosv8 zegt:

  Goed stuk, maar de mensen die het allemaal zouden moeten lezen zijn te werk, en niet geïnteresseerd. Het overgrote deel van de bevolking laat zich misleiden en berust daar gewoon in, uitzonderingen daargelaten.
  Het blijft de wereld OP ZIJN KOP. De Serviërs deugden niet. De Oekraïeniers wel, Poetin weer niet, EU wel, en landen die kritiek hebben weer niet. SNAPT U, Wie nietes welles omdraait zit redelijk dicht bij de waarheid, over het algemeen.

  Geliked door 1 persoon

 5. Ruud 2 zegt:

  Ik las vandaag al een stuk in de Elsevier dat Turken een soort Mongolen zijn, en al veel moorden hebben begaan in de laatste 1437 jaren, bestaat niet dat ze goede bedoelingen hebben.

  Geliked door 1 persoon

 6. H. Schwarz zegt:

  We zijn net ontkerkelijkt, zal het nu met de islam opnieuw gaan beginnen.
  Ik zeg nee tegen iedere vorm van ideologie van welk geloof dan ook.
  Ik ga liever het gevecht aan, dan dat ik mijn kinderen en kleinkinderen ga laten onderwerpen aan een nieuwe ideologische onderdrukking.

  Geliked door 2 people

 7. scherpschutter1943 zegt:

  citaat Maarten t’Hart: “Wie god verlaat heeft niets te vrezen”. Dat geldt ook voor moslims met dit verschil dat zij met het verlaten van de islam niets van Alah hebben te vrezen maar van zijn aardse moslimkoppensnellers.

  Geliked door 2 people

 8. Bob Fleumer zegt:

  Andere gelovigen dan de islam proberen mee te liften op de afkeer die velen voelen voor de islam. Ik zou niet graag willen dat deze gelovigen het voor het zeggen zouden krijgen want dat zou terugkeer naar de middeleeuwen zijn. We hebben menselijke liefde en filosofie nodig om ons in het leven staande te houden en geen dogma’s van welk geloof dan ook.

  Geliked door 1 persoon

  • QENQ6 zegt:

   Nu zitten we met een aantal groene dogma ’s opgescheept. Is dat vooruitgang?

   Geliked door 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   @Bob
   Dan hebt u wel te bedenken, dat 70% van de filosofie (voor Marx, Schopenhauer en Nietzsche) op de christelijke ethiek en het bijbelse denken is gebaseerd. En dat menselijke liefde in het christendom in het verlengde ligt van de Goddelijke liefde.
   Met alle respect voor uw standpunt trouwens, want wij kennen elkaar al langer dan vandaag.

   Like

   • Harry zegt:

    Wie zegt nou dat de ethiek die we hier hebben , dat we die aan de christelijke leer te danken hebben , Taljaard ?
    Als je voor zover dat mogelijk is , terugkijkt in de oudheid , dan stuit je toch vaak op enorme vaardigheden , beeldhouwkunst , schilderijen , bouwstijlen etc ., waaruit blijkt dat men al heel lang grote gaven bezat .
    Ook de innerlijke beschaving was bij de ontwikkelden best heel groot !
    Het lijkt me een vorm van diefstal om dat op het christelijke conto te schrijven !
    Zelfs iets dat van vóór christus dateert , hebben we aan de christelijke leer te danken , zeker ? Was er ook een pré-bijbel of zo ?
    Neem nou de Zuid Amerikaanse beschavingen , zoals de Inca’s .
    Die hadden ook al een goed georganiseerde samenleving , terwijl Indianen verrekt lastige gasten zijn om te sturen .
    En dat was nog uit de tijd vóórdat Columbus hen onder het mom van christendom brengen kwam bestelen en uitroeien .

    En zelfs AL ZOU dat aan de christelijke leer te danken zijn , dan hoef je daar toch niet eeuwig over op je borst te blijven trommelen ?
    Dan zou ik zeggen : bedankt .
    Ik heb mijn leerboeken van de MTS ook weggedonderd .
    Die hebben hun werk gedaan en zijn overtollig nu .
    En ook het leerboek met verkeersregels .
    Ik heb mijn rijbewijzen en de papieren zooi kan in de kliko .
    Ik heb eens een bijbel geërfd , die ging daar ook achteraan .
    Geen seconde spijt van gehad !
    Voortschrijdend inzicht ?

    Like

 9. Bepaalde streng religieuze bevolkingsgroepen zijn vanaf de geboorte dermate geïndoctrineerd (geïsoleerd) dat zij stil zijn blijven staan in hun ontwikkeling (ik zou bijna zeggen in de evolutie), dat zij een een gevaar worden voor de samenleving! Vooral religieuze indoctrinatie is gevaarlijk omdat bepaalde religiën doden (i.c. vermoorden) van ongelovigen als “normaal” beschouwen!

  Geliked door 3 people

 10. ronjaspers zegt:

  islam is geen religie,het is een ideologie,politiek, militair,strafrecht (sharia) en hoe een moslim zich dient gedragen.Overgoten met een religieus sausje.

  Geliked door 2 people

 11. Oeps zegt:

  Dames en Heren.

  De islam is een starre en helemaal dichtgetimmerde ideologie voor een pervers totalitair regiem en is verpakt in een quasi religieus jasje. Islam beoogt de hele wereld te onderwerpen. Islam is vooral obsessief dogmatisch en heeft weinig of geen ruimte voor ratio, gevoelens. emoties en individuele vrijheid. Niet in het gareel lopen, wordt zwaar bestraft. Islam staat niet open voor discussie en afwijkende meningen. In discussie gaan met islam, lost geen problemen op. Het brengt je alleen maar verder van huis.

  Geliked door 1 persoon

 12. Jan zegt:

  De ‘intellectueel’ Othman El Hammouchi:
  https://tinyurl.com/y2d2uykt

  Waarom het gedachtegoed van Othman El Hammouchi niet zomaar een mening is
  http://verenoflood.nu/waarom-het-gedachtegoed-van-othman-el-hammouchi-niet-zomaar-een-mening-is/

  Geliked door 1 persoon

 13. BertG. zegt:

  Socioloog over religieuze genderkloof: ‘Vrouwen denken eerder: Laat ik maar wel geloven, je weet maar nooit waar het goed voor is’.
  https://www.scientias.nl/waarom-zijn-vrouwen-religieuzer-dan-mannen/

  Geliked door 2 people

 14. Marlies zegt:

  Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
  Volledig mee eens.

  Geliked door 1 persoon

 15. Bert zegt:

  Er is een woord voor wat El Hammouchi voorstelt, namelijk islamisering. Voor hem geldt dat alleen zijn eigen overtuiging de juiste is en hij sluit uit dat een ander misschien toch betere inzichten heeft op een bepaald punt. Hij is dus een narcist. Door dit standpunt kan hij geen nieuwe inzichten opnemen in zijn wereldbeeld, hij kan niet meer veranderen. Hij heeft op een moment in zijn leven een totaalpakket aanvaard als het enige juiste en kan daar nooit meer van afstappen. Hieruit volgt ook dat hij afwijkende meningen niet discrimineert, want het zijn volgens hem niet alleen afwijkende meningen, maar vooral ook onjuiste, en dus onrechtvaardige opvattingen. Onrechtvaardig, dus hebben ze geen recht op bestaan. Met dit soort mensen is het zeer moeilijk redeneren , dan wel onmogelijk, omdat ze een eigen soort logica hebben ontwikkeld, die uitgaat van andere principes dan de logica die meestal in Europa wordt gehanteerd. Linkse mensen zijn overigens precies zo. Vandaar dat linksmensen en moslims altijd gelijk hebben.

  Geliked door 1 persoon

  • Oeps zegt:

   @ Bert (26 februari 2019 om 08:34)

   Dames en Heren.

   Die El Hammouchi praat vanuit zijn obsessies. Opgedrongen dogma’s en geloofsdwang hebben de uitwerking van hersenspoeling. Daardoor is hij niet meer voor rede vatbaar en kent hij nauwelijks of geen gevoelens en emoties meer. Hij kan niet meer bedenken, dat anderen een andere visie hebben en andere normen en waarden hanteren. Alles dat afwijkt van zijn obsessie is in zijn ogen per definitie fout. Elke discussie is daardoor gedoemd, om te mislukken. Je kunt net zo goed tegen een betonnen muur gaan praten.

   Like

 16. QENQ6 zegt:

  Op een school is een instructeur geschorst vanwege het beledigen van “de profeet”. (Zie: de Telegraaf)
  Ik heb zelf honderden keer meegemaakt dat Christus werd beledigd door een leraar, maar er is er nooit een geschorst. Zo werkt dat in een groene dictatuur a la Halsema en Rosemoller. Zoals Baudet zei: Rosemoller vond het in 1979 prima wat er allemaal in China gebeurde… Zou hij veranderd zijn? Wel, nee.

  Geliked door 3 people

 17. sjuad zegt:

  Gezien de schorsing van de leraar omdat hij de profeet beledigd zou hebben,,,.

  Geliked door 1 persoon

 18. Ronald zegt:

  19-jarige drol en nu al filosoof???…..Deporteren dit liegende ongedierte!!!

  Geliked door 2 people

 19. Ruud zegt:

  Neen dus, religie wordt voortdurend misbruikt als machtsmiddel. Dat was vroeger al zo en nu nog steeds. het schakelt het verstand uit en moet om die reden een puur individuele aangelegenheid blijven.

  Geliked door 1 persoon

  • Inge zegt:

   Precies Ruud, daarom vind de elite het uitstekend dat het ‘denkende’ volk onderworpen wordt door de islam dat scheelt weer in kosten voor de uitvoerende macht en kritische vragen hoef je dan niet te stellen want geloven is iets wat je gewoon moet doen. Religie is dan ook alleen uitgevonden om de gewone bevolking onder de knoet te kunnen houden.

   Geliked door 1 persoon

 20. Wijze van Zion zegt:

  Heb de uitzending gezien, hier moeten er meer van komen.
  Deze jongen laat zien wat elke mohammedaan zo’n beetje doet: respectloos ratelen…

  Geliked door 2 people

 21. Thoth zegt:

  Ohtman.

  Like

 22. Lucky zegt:

  Ondertussen,
  https://tpo.nl/2019/02/26/docent-geschorst-na-dramterreur-moslimleerlingen-profeet-beledigd/

  Docent geschorst na dramterreur moslimleerlingen: ‘profeet beledigd’
  De docent ontkent het, trouwen met een 8-jarige zoals de profeet deed is overigens wel pedofilie

  Leerlingen van de vmbo-school klaagden eind januari over een incident in de klas. Dat leidde tot een schorsing van de leerkracht. De Telegraaf citeert uit de schorsingsbrief van de directie: “U heeft gezegd dat Mohammed getrouwd was met een meisje van acht jaar oud en dat in Nederland een volwassen man die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien.”

  Geliked door 1 persoon

 23. Jean zegt:

  A- ik kijk zelden tot nooit naar Belgische praatprogramma’s want het is toch maar ordinaire linkse bullshit en kijk “nooit” naar iets waarin Leyersdrollen in voorkomen.
  B- alles wat doorgaat voor religie of aanverwante lariekoek moet onderworpen worden aan ONZE seculiere wetten.
  C- die lariekoek mag nooit als een vak beschouwd worden op school w.w.z. er mogen nooit examens over afgenomen worden, Men gelooft in die bullshit of men gelooft er niet in, dat valt onder de vrijheid van iets geloven of niet geloven.
  D- islam moet in zijn totaliteit verboden worden w.w.z. zowel de bullshit als de aanhangers moeten verwijdert worden van ons grondgebied want wij walgen van geweld, kindermisbruik, gehuwd met ‘meerdere’ vrouwen en fokken als konijnen.
  E- religieuze waanzin mag nooit betaald worden met belastinggeld, dat ze maar gaan werken voor een inkomen i.p.v. mensen liggen te belazeren.

  Geliked door 1 persoon

 24. kampersrene zegt:

  Ik ben niet enkel een islamfilosoof….ik eis respect want ik kan op mijn 19 jaar zonder hulp alleen al gaan pissen en scheiten….dank zij Allah

  Geliked door 2 people

 25. Pietersen zegt:

  Je ouders horen je waarden en moraal mee te geven, daar is god niet voor nodig. Wat dat betreft is deze ‘filosoof’ islamist al zeer star. Met god bedoelt hij natuurlijk Allah, dus dat is ook al misleiding.
  Ik begrijp wel dat hij zich op ‘god’ beroept voor normen en waarden, want islamitische ouders zijn niet in staat op te voeden; de vrouw mag niets van de man, en de man zit vast in zijn starre islamitische geloof en hun kinderen worden ettertjes.
  Een gelovige filosoof zou ik maar met een korreltje zout nemen.

  Geliked door 1 persoon

  • Inge zegt:

   Filosofie en religie zijn nogal tegengesteld (redeneren en geloven), en niet gewenst omdat redeneren gevaarlijk zou zijn omdat het tot twijfel en geloofsdwaling zou kunnen leiden, waarbij de rede zich hoogmoedig als autoriteit boven God/Allah verheft.

   Geliked door 2 people

   • QENQ6 zegt:

    Fides et Ratio, Encycliek van paus Johannes Paulus II.:
    – de Rede en het Geloof zijn helemaal niet strijdig met elkaar. Zie ook Thomas van Aquino.

    Like

 26. Pingback: RELIGIE DE NUMMER 1 OORZAAK VAN EEN OORLOG! | eunmask

 27. Aegolius cs zegt:

  Dank voor uw beschrijving over de ontwikkelingsfase der hersenen vanaf kind/jeugd (…) tot “zelfstandigheid”. Het geeft weinig te betwijfelen redenen aan dat we een product zijn van onze omgeving/opvoeding.

  Terugkijkend van deze uitzending:

  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/nachtwacht1/2019/nachtwacht1-s2019a3/

  Othman El Hammouchi is 19 jaar, conservatieve moslim en filosoof. De betreurde Etienne Vermeersch noemde hem een genie. El Hammouchi vindt dat religie opnieuw een grote rol moet krijgen in onze samenleving: “Zonder God bestaan er geen objectieve waarden en dus geen moraal.” Voor hem is religie ook dé remedie tegen onze steeds oppervlakkiger samenleving.
  Hij gaat in debat met Assita Kanko, die als moslima opgroeide maar het geloof vaarwel zei, en de Antwerpse bisschop Johan Bonny.
  Komt God terug?

  https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/nachtwacht1/2019/nachtwacht1-s2019a3/

  Etienne Vermeersch (+ 18-01-2019) noemde hem een genie waardoor ik meer begrijp over de controverse tussen hem en Martien Pennings:

  https://ejbron.wordpress.com/

  Etienne Vermeersch: ‘Men schijnt onvoldoende te beseffen wat er op ons afkomt’

  https://doorbraak.be/etienne-vermeersch-men-schijnt-onvoldoende-te-beseffen-wat-er-op-ons-afkomt/

  Met deze leesinfo wil ik het hierbij laten.

  Like

 28. Hovawart zegt:

  Van scheiding van kerk en staat is geen sprake meer, van geloof en politiek ook niet, en binnen-kort is er plotseling sprake van religieuze en etnische zuiveringen in Neder-Bosnië, bezettingen van de steden en een burgeroorlog…….. dus niets geleerd van onze tijd als vredesmacht.

  Like

 29. de Kruisvaarder zegt:

  Religie is persoonlijk. ik geloof in God, ben christen. Voor mij is elke manier van verplichting om te moeten geloven, waar men niet in gelooft, zinloos.
  Dat is ook in de Islam zo. Veel angst om in de hel te belanden. Veel angst om niet meer bij de familie te horen.
  Wat ik wel heel storend vind in het verhaal van Schilder, is dat hij als atheist net zo radicaal is als de moslim gekken, die ons willen bekeren.
  Tuurlijk was de “Kerk” fout. Geen enkel instituut bestaat uit puur heiligen. Dat is een feit. Maar ook geen enkele denker, filosoof of wat dies meer zij, heeft de waarheid uitgevonden.
  Ook de atheïsten niet, de groen links gestoorden en de gutmenschen niet. Maar aangezien we in nederland maar heel traag de stokpaardjes laten vallen, is het nog steeds bon ton om het christelijke geloof belachelijk te maken en te bespotten.
  Wij als christenen kijken wel uit om hier iets van te zeggen…..
  Moslims accepteren dit niet. En gaan dus vol op het moslim orgel.
  En gaan veel rotzooi trappen……dat is wel het gevolg van het vacuum en de haat die er leeft onder de nederlandse bevolking tov het christendom.
  Hopende zich te hebben ontdaan van de “Kerk”‘ is er nu een ander geloof voor in de plaas gekomen, die niet zo tolerant is en waar de onverschillige, blasfemische Nederlanders geen antwoord op hebben……
  Misschien dat men zich nu eens gaat beseffen, dat die christenen toch nog niet zo raar zijn.

  Like

  • scherpschutter1943 zegt:

   wie god verlaat heeft niets te vrezen. Godheden, c.q. goden bestaan niet. Zijn cultuurverschijnselen. Maar van mij mag u best geloven hoewel in naam van de geloven er altijd oorlogen zijn gevoerd, ook door christenen. Laat ons daarom er voor zorgen dat we niet geknecht de islam. Dat is een oorlog waard.

   Like

 30. Jan zegt:

  Totalitaire staat GB

  video/1

  Like

 31. Pingback: Omdat er verder niemand Kamervragen stelt (2) | E.J. Bron

 32. Pingback: Omdat er verder niemand Kamervragen stelt… | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s